DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 624/2009 privind modificarea anexei A la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitatile din sectorul vegetal, zootehnic, al imbunatatirilor funciare si al organizarii si sistematizarii teritoriului, precum si conditiile de eligibilitatePublicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 682 din 12 octombrie 2009

In baza Referatului de aprobare nr. 119510 din 10 august 2009 al Directiei generale politici agricole,
avand in vedere prevederile lit. b) pct 1 din anexa nr. 1 si lit. b) pct. 1 si 2 din anexa nr. 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordarii sprijinului financiar producatorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al imbunatatirilor funciare si al organizarii si sistematizarii teritoriului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 125/2007, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul Hotararii Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale,
ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale emite urmatorul ordin:

Art. I
Anexa A la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitatile din sectorul vegetal, zootehnic, al imbunatatirilor funciare si al organizarii si sistematizarii teritoriului, precum si conditiile de eligibilitate, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1054 si 1.054 bis din 30 decembrie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 11
Se acorda sprijin financiar prin subventie pe produs pentru productia marfa la culturile de sfecla de zahar, orez, in si canepa pentru fibra, hamei (conuri), culturi energetice (biocarburanti si biomasa)."

2. Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 13
(1) Pentru a beneficia de sprijin financiar prin subventie pe produs, producatorii agricoli trebuie sa formuleze o cerere-tip adresata directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in care se specifica codul CAEN principal si codul CAEN secundar, aferent activitatii pentru care se solicita sprijin, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2.
(2) Cererile se inregistreaza de persoane responsabile cu verificarea documentelor, numite prin decizie de catre directorii coordonatori ai directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in Registrul special de evidenta a beneficiarilor de sprijin financiar prin subventie pe produs, insotite de urmatoarele documente:
a) copie de pe buletinul sau cartea de identitate, pentru persoanele fizice, ori copie de pe certifieatul de inmatriculare si/sau certificatul de inregistrare, pentru persoanele juridice, dupa caz;
b) copie de pe actele care dovedesc dreptul de folosinta si/sau proprietatea asupra suprafetei de teren cultivate;
c) schitele de amplasarea culturilor;
d) in situatia suprafetelor arendate, tabelul contractelor de arenda incheiate, avizate de secretarul consiliului local si de primar, care va cuprinde numarul si data contractului, numele si prenumele arendatorului si suprafata de teren arendata;
e) adeverinta eliberata de primaria localitatii pe a carei raza teritoriala este situat terenul, conform inscrisurilor din Registrul agricol, din care sa rezulte cultura si suprafata;
f) declaratie pe propria raspundere privind productia totala obtinuta, din care productia marfa;
g) copii de pe actele care dovedesc incasarea contravalorii marfii livrate, iar la sfecla de zahar, pe baza documentelor de receptie a cantitatii de sfecla de zahar neto livrata la fabricile de zahar, cu exceptia producatorilor agricoli care nu au valorificat orezul sau nu au predat sfecla de zahar la fabricile de zahar, pana la data de 31 decembrie 2009 inclusiv.
(3) Producatorii agricoli care solicita subventii pentru productia de orez valorificata depun copii de pe actele doveditoare ale incasarii contravalorii marfii livrate, pe masura valorificarii, dar nu mai tarziu de 5 martie 2010 inclusiv.
(4) Producatorii agricoli care solicita subventii pentru sfecla de zahar depun documentele de receptie a cantitatii de sfecla de zahar neto livrata la fabricile de zahar, pe masura predarii sfeclei, dar nu mai tarziu de 31 ianuarie 2010 inclusiv."

3. La articolul 14, alineatele (5), (6) si (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
(5) Termenul-limita pentru depunerea cererilor insotite de documentele prevazute la art. 13 alin. (2) in vederea acordarii sprijinului financiar prin subventie pe produs este pana la 31 decembrie 2009, cu exceptia documentelor prevazute la art. 13 alin. (2) lit. g).
(6) Directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene sau a municipiului Bucuresti verifica documentatia, care trebuie sa cuprinda inclusiv documentele prevazute la art.13 alin. (3) si (4), aproba cererile formulate de producatorii agricoli, intocmesc situatia centralizatoare privind cererile pentru incasarea de la bugetul de stat a fondurilor alocate ca sprijin financiar prin subventie pe produs, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 7.
(7) In baza situatiei centralizatoare prevazute la alin. (6), directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene sau a municipiului Bucuresti intocmesc si depun la Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, pana la data de 31 martie 2010 inclusiv, centralizatorul cuprinzand sumele cuvenite ca sprijin financiar prin subventie pe produs, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 8."

4. Anexa nr. 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Lista produse agricole vegetale pentru care se acorda sprijin financiar prin subventie pe produs

5. Anexa nr. 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Cerere pentru acordarea sprijinului direct al statului pe produs

6. Anexa nr. 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Centralizatorul cuprinzand sumele cuvenite ca sprijin financiar prin subventie pe produs

7. In cuprinsul ordinului sintagma Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale se inlocuieste cu sintagma Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si sintagma Ministerul Economiei si Finantelor se inlocuieste cu sintagma Ministerul Finantelor Publice.

Art. II
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I.Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 48/2014 privind unele masuri referitoare la platile nationale directe complementare in sectorul zootehnic. Lege nr. 48/2014
Ordin nr. 465/2009 privind modificarea si completarea anexei F la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitat
HG nr. 1627/2008 privind aprobarea activitatilor pentru care se acorda sprijin financiar producatorilor agricoli din sectorul zootehnic in anul 2009, a cuantumului acestuia, precum si a sumei totale alocate fiecarei activitati


Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
77 useri online

Useri autentificati: