DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 3765/2009 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 5166/2008 privind aprobarea metodologiei de organizare si desfasurare si a Calendarului admiterii in invatamantul liceal si profesional de stat pentru anul scolar 2009-2010Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 326 din 15 mai 2009

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI INOVARII

Avand in vedere prevederile Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul Hotararii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii,
ministrul educatiei, cercetarii si inovarii emite prezentul ordin.

Art. I
Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 5166/2008 privind aprobarea metodologiei de organizare si desfasurare si a Calendarului admiterii in invatamantul liceal si profesional de stat pentru anul scolar 2009-2010, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 676 din 1 octombrie 2008, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. In anexa nr. I, la articolul 6, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) In cazul filierei tehnologice, repartizarea candidatilor se face pe domenii, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere si in functie de optiuni. Repartizarea pe calificari profesionale se va face in urmatorii ani de studiu, potrivit structurii curriculare aprobate si conform reglementarilor in vigoare. Unitatea de invatamant si inspectoratul scolar au obligatia de a afisa, pana la data de 1 mai a anului in care se organizeaza admiterea oferta de scolarizare/oferta de formare profesionala concretizata in profiluri, domenii si calificari profesionale."

2. In anexa nr. I, la articolul 56, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) Candidatii cu cerinte educative speciale, care nu au sustinut tezele cu subiect unic, pot fi repartizati numai pe locurile alocate pentru invatamantul special. Repartitia se face, in ordinea descrescatoare a mediilor de absolvire a gimnaziului, de catre comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de admitere, in perioada 21-23 iulie 2009. In repartizarea acestor candidati se va tine cont de certificate!e de expertiza si orientare scOlara si profesionala eliberate de comisia pentru protectia drepturilor copilului."

3. In anexa nr. 1, la articolul 60, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (4) si (5), cu urmatorul cuprins:
"(4) Pentru absolventii clasei a VIII-a care au repetat ultima clasa de gimnaziu, ca si pentru cei care au studiat in strainatate si, din aceasta cauza, nu au participat la toate tezele cu subiect unic din clasele a VII-a si a VIII-a, media generala obtinuta la tezele cu subiect unic se calculeaza din notele obtinute la tezele cu subiect unic la care absolventul a participat.
(5) Absolventii clasei a VIII-a care au studiat in strainatate si care, din aceasta cauzei, nu au participat la nicio teza cu subiect unic vor fi inscrisi in clasa a IX-a, dupa recunoasterea studiilor, peste numarul de locuri aprobat. Procedura si criteriile de inscriere si repartizare vor fi stabilite de comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti si vor fi anuntate public prin afisare la sediul inspectoratului scOlar, pana la data de 1 iulie 2009. Repartizarea se va desfasura, in sedinta publica, in perioada de rezolvare a situatiilor speciale. Procedura si criteriile de inscriere si repartizare, precum si rezultatele repartizarii vor fi transmise Ministerului Educatiei, Cercetarii si inovarii, pana la data de 27 iulie 2009."

4. Anexa nr. III se completeaza cu Probele de aptitudini cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. II
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. III
Secretariatul de Stat pentru Invatamantul Preuniversitar, Directia generala educatie timpurie, scoli, performanta si programe, Directia generala invatamant in limbile minoritatilor si relatia cu Parlamentul, inspectoratele scolare judetene si unitatile de invatamant duc la indeplinire prezentul ordin.


Anexa - Probele de aptitudini pentru admiterea in liceele vocationale, profil teologic

Specializarea muzica bisericeasca


Probele de aptitudini pentru liceele vocationale, profil teologic, specializarea muzica bisericeasca sunt: Muzica proba practica eliminatorie si Religie - proba scrisa.

A. Muzica - proba practica eliminatorie
Se vor evalua: auzul muzical, simtul ritmic, acuratetea intonatiei si muzicalitatea.
a) Repertoriu de lucrari cu caracter bisericesc si laic
1. intonarea unei lucrari bisericesti, la alegerea candidatului, dintre urmatoarele: Sfinte Dumnezeule; Cu noi este Dumnezeu; Doamne al Puterilor, Troparul Invierii; Tatal nostru; Troparul Rusaliilor, Fie numele Domnului binecuvantat; Binecuvantat esti Hristoase, Dumnezeul nostru; Colinde cu continut religios;
2. intonarea unui cantec patriotic: Desteapta-te romane, dupa muzica lui Anton Pann si versurile lui Andrei Muresanu; Limba noastra - Al. Cristea; Tara Mea - D.G. Chiriac; / Imnul eroilor - I. Bratianu; Pui de lei - I. Bratianu.
b) Testarea aptitudinilor muzicale
Auz muzical:
(i) verificarea auzului muzical prin reproducerea de catre candidat a unor sunete emise de un instrument muzical;
(ii) intonarea gamei Do major, a relativei acesteia si a arpegiului acestora, dupa tonul dat de profesorul examinator.
Memorie muzicala:
- reproducerea unui fragment ritmico-melodic, dat de profesorul examinator.
Calitati vocale:
- verificarea ambitusului vocal (intinderea vocii) prin intonarea unei melodii din repertoriul dat, la alegerea candidatului, transpusa pe diferite trepte din gama.
Simt ritmic:
(i) reproducerea de catre candidat (prin batai din palme sau cu un creion) a unui fragment ritmic, dat de catre comisie;
(ii) reproducerea de catre candidat a unui fragment ritmico-melodic prin intonarea unei melodii din repertoriul dat, la alegerea candidatului, in tempouri diferite, la indicatia comisiei.

NOTA: La proba de muzica nu se vor verifica notiuni teoretice sau de solfegiu muzical.
La proba de muzica, evaluarea candidatilor se face prin calificativ admis/respins si nu se admit contestatii.
Candidatii care au absentat la cel putin una dintre probele de aptitudini se considera neprezentati.

B. Religie - proba scrisa
Subiectele pentru proba scrisa se elaboreaza din programa scolara de religie, clasele a VII-a - a VIII-a si se apreciaza cu note de la 1 la 10. Proba se desfasoara si se evalueaza conform metodologiei corespunzatoare profilului teologie, seminarii teologice liceale ortodoxe.


PROBELE DE APTITUDINI pentru admiterea In liceele vocationale, profil pedagogic

Specializarea Invatatori-educatoare


1. Proba de aptitudini muzicale
Va consta in verificarea aptitudinilor interpretative si a auzului muzical prin:
a) intonarea unui cantec dintr-un repertoriu de 5 cantece invatate in clasele I-VIII;
b) reproducerea unor scurte motive ritmica-melodice (2-4 masuri), desprinse din cantece pentru copii.

2. Proba de aptitudini fizice
Va consta in verificarea aptitudinilor fizice prin:
a) reproducerea dupa model a 2-3 exercitii de influentare selectiva a aparatului locomotor;
b) 3-4 elemente de gimnastica acrobatica din programul claselor a V-a - a VI-a, executate izolat;
c) alergare 600 m - fara cerinta de timp (implica un efort moderat).
Aptitudinile investigate sunt:
 • memorie motrica si coordonare;
 • starea functionala a coloanei vertebrale;
 • functie normala a sistemului cardio-respirator.

  3. Proba de aptitudini artistice
  Va consta in realizarea unei naturi statice cu doua sau trei obiecte, cu o tema plastica propusa de comisie.

  Aptitudinile investigate sunt:
 • receptarea culorilor, a proportiilor dintre obiecte;
 • incadrarea echilibrata a formelor plastice intr-un spatiu.

  4.Interviu
  Va consta in:
 • recitarea a 2-3 strofe dintr-o poezie (la alegere);
 • lectura la prima vedere;
 • participare la o conversatie cu comisia pe o tema data de aceasta (se verifica, prin dialog, capacitate a de a aduce argumente, de a fi persuasiv si receptiv in relatia cu partenerul de discutie).
  Aptitudini investigate:
 • capacitatea de a comunica;
 • dictia.

  NOTA:
  1. Rezultatul fiecarei probe se apreciaza cu "admis" sau "respins".
  2. Respingerea la o proba atrage obtinerea calificativului "respins" la probele de aptitudini.
  Nu se admit contestatii la probele de aptitudini.
  Comisia pentru fiecare proba de aptitudini este alcatuita din 2 profesori de specialitate, un profesor de gimnaziu si unul de liceu.

  5. Presedintele comisiei este directorul unitatii scolare.

  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

  Poate fi de interes si:
  OUG 58/2020 privind luarea unor masuri pentru buna functionare a sistemului de invatamant. Ordonanta de Urgenta 58/2020
  OUG 12/2017 pentru modificarea si completarea OUG 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 12/2017
  OUG 81/2016 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011. Ordonanta de urgenta nr. 81/2016
  Legea 85/2016 privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 13 mai 2011
  Ordin 3048/2016 privind inregistrarea institutiilor de invatamant superior acreditate din Romania, a Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti si a inspectoratelor scolare judetene in Sistemul de informare al pietei interne - IMI ca autoritati
  Legea 6/2016 pentru completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011
  Legea 248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate. Lege nr. 248/2015
  Ordin 5269/2015 privind aprobarea Metodologiei de recunoastere si echivalare a diplomelor si certificatelor obtinute la absolvirea studiilor universitare de nivel licenta, master sau postuniversitare la institutii acreditate de invatamant superior di
  Ordin 5232/2015 privind aprobarea Metodologiei de organizare a predarii disciplinei Religie in invatamantul preuniversitar
  Legea 220/2015 pentru modificarea si completarea art. 36 din OUG 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice. Lege nr. 220/2015
  Legea 142/2015 pentru aprobarea OG 27/2014 privind finantarea institutiilor de invatamant superior militar, de informatii, de ordine publica si de securitate nationala
  Ordin 3165/2015 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta, de master si de doctorat pentru anul universitar 2015-2016
  Ordin nr. 3171/2015 privind aprobarea Calendarului si a Metodologiei de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2015-2016
  OUG 94/2014 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011, precum si modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei
  Legea 168/2014 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor masuri bugetare. Legea 168/2014
  Ordin 657/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii in sistemul de invatamant superior
  Ordin 650/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea si functionarea centrelor de consiliere si orientare in cariera in sistemul de invatamant superior din Romania
  Ordin nr. 1654/960/1356/2014 pentru modificarea si completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, al ministrului fondurilor europene si al ministrului finantelor publice nr. 336/128/634/2014 pri
  Ordin 4802/2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului national de definitivare in invatamant
  Ordin 4435/2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de certificare a calificarii profesionale pentru absolventii invatamantului profesional cu durata de 3 ani
  Concurs de admitere la INM si Magistratura 2015. Proba 3. Interviul. Etica si deontologie judiciara
  Cristi Danilet

  Pret: 54.9 lei
  46.7 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:
  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  28 useri online

  Useri autentificati: