DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 620/2008 privind aprobarea Instructiunilor pentru stabilirea procedurii privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeana din Fondul European pentru Pescuit si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 4 din 05/01/2009

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

In temeiul prevederilor:
 • art. 9 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/2008 privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeana din Fondul European pentru Pescuit si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat;
 • art. 7 alin. (14) din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 27/2008 privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeana din Fondul European pentru Pescuit si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.014/2008;
 • art. 7 alin. (7) din Hotararea Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;
 • Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 69/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul si acvacultura, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 113/2005, ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale emite prezentul ordin.

  Art. 1
  Se aproba Instructiunile pentru stabilirea procedurii privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeana din Fondul European pentru Pescuit si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

  Art. 2
  Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


  Instructiuni pentru stabilirea procedurii privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeana din Fondul European pentru Pescuit si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat


  Tinand seama de prevederile Regulamentului (CE) nr. 2.371/2002 al Consiliului Uniunii Europene, adoptat in data de 20 decembrie 2002, referitor la conservarea si exploatarea durabila a resurselor acvatice, conform politicii piscicole comune, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 358 din 31 decembrie 2002, ale Regulamentului financiar aplicabil bugetului general al Comunitatilor Europene (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002, publicat in JOUE, seria L, nr. 248 din 16 septembrie 2002, ale Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului Uniunii Europene din 27 iulie 2006 privitor la Fondul European pentru Pescuit, publicat in JOUE, seria L, nr. 223 din 15 august 2006, si ale Regulamentului (CE) nr. 498//2007, adoptat de Comisia Europeana in data de 10 mai 2007, de stabilire a normelor detaliate pentru punerea in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului privind Fondul European pentru Pescuit, publicat in JOUE, seria L nr. 120 din 10 mai 2007,
  avand in vedere prevederile regulamentelor de mai sus si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 13/2006 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, prin reorganizarea Agentiei SAPARD, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 198/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, a fost infiintata si organizata Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (A.P.D.R.P.), ca organism ce indeplineste functia de implementare si functia de plata pentru Fondul European pentru Pescuit (FEP), avand calitatea de ordonator tertiar de credite. Conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 27/2008 privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeana din Fondul European pentru Pescuit si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat, pozitia "Finantare FEP" este cuprinsa distinct in bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.
  Conform art. 7 alin. (14) din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 27/2008 privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeana din Fondul European pentru Pescuit si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.014/2008,

  1. Deschiderea si functionarea conturilor
  1.1. Deschiderea conturilor
  In scopul asigurarii fluxurilor financiare necesare implementarii masurilor FEP, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (M.A.D.R.) si A.P.D.R.P. deschid urmatoarele conturi:
  A. M.A.D.R., prin Directia generala buget finante si fonduri europene (D.G.B.F.F.E.), isi deschide la o institutie financiar-bancara sau la Trezoreria Statului contul in euro FEP, respectiv in lei FEP, in conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/2008.
  M.A.D.R., prin D.G.B.F.F.E., deruleaza operatiunile cu bugetul de stat aferente cheltuielilor neeligibile utilizand urmatoarele conturi:
  - contul in lei "Disponibil pentru finantarea costurilor bancare neeligibile FEP", deschis la o institutie financiar-bancara;
  - contul nr. 54.04.04.33 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentand finantarea unor cheltuieli neeligibile FEP", deschis pe numele M.A.D.R. la Trezoreria Statului.
  B. M.A.D.R. si A.P.D.R.P. deschid la Trezoreria Statului urmatoarele conturi:
  B1. M.A.D.R. - D.G.B.F.F.E.:
  - 54.04.01.33 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEP";
  - 54.04.02.33 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinantare FEP";
  - 54.04.03.33 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentand prefinantare si fonduri in cazul indisponibilitatilor temporare FEP";
  - 54.04.04.33 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentand finantarea unor cheltuieli neeligibile FEP";
  B.2. A.P.D.R.P.:
  - 54.04.01.33 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEP";
  - 54.04.02.33 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinantare FEP";
  - 54.04.03.33 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentand prefinantare si fonduri in cazul indisponibilitatilor temporare FEP";
  - 54.04.04.33 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse, reprezentand finantarea unor cheltuieli neeligibile FEP";
  - 54.04.05.33 "Disponibil din debite recuperate FEP".
  1.2. Functionarea conturilor deschise pe numele M.A.D.R. la institutia financiar-bancara sau Trezoreria Statului
  a) Contul in euro FEP deschis la o institutie financiar-bancara sau la Trezoreria Statului - "Disponibil in euro reprezentand contributia financiara a Comunitatii Europene privind FEP"
  Incasari:
  - sumele in euro din contributia financiara a Comunitatii Europene, transferate de Comisia Europeana ca avans, plati intermediare si plati finale;
  - dobanzile bonificate la disponibilitatile in euro din contributia financiara a Comunitatii Europene, aflate in cont, pana la efectuarea conversiei in lei.
  Plati:
  - sumele in euro din contributia financiara a Comunitatii Europene, inclusiv dobanzile bonificate la disponibilitatile in euro, supuse schimbului valutar, prin contul in lei FEP, in scopul transferarii in contul M.A.D.R., deschis la Trezoreria Statului, nr. 54.04.01.33 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEP".
  b) Contul in lei FEP deschis la o institutie financiar-bancara sau la Trezoreria Statului - "Disponibil in lei reprezentand contributia financiara a Comunitatii Europene privind FEP"
  Incasari:
  - sumele in lei din contributia financiara a Comunitatii Europene, rezultate in baza ordinului de schimb valutar prezentat de D.G.B.F.F.E. - M.A.D.R. in scopul transferarii in contul M.A.D.R., deschis la Trezoreria Statului, nr. 54.04.01.33 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEP";
  - dobanzile bonificate la disponibilitatile in lei din contributia financiara a Comunitatii Europene, aflate in cont;
  - dobanzile bonificate la disponibilitatile in euro, supuse schimbului valutar, aferente contributiei financiare a Comunitatii Europene.
  Plati:
  - sumele in lei din contributia financiara a Comunitatii Europene, inclusiv dobanzile bonificate la disponibilitatile in lei si euro, virate in contul M.A.D.R., deschis la Trezoreria Statului, nr. 54.04.01.33 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEP".
  c) Contul in lei deschis la o institutie bancara sau la Trezoreria Statului pentru finantarea costurilor bancare neeligibile - "Disponibil pentru finantarea costurilor bancare neeligibile aferente FEP"
  Incasari:
  - sumele transferate din contul M.A.D.R., deschis la Trezoreria Statului, nr. 54.04.04.33 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentand finantarea unor cheltuieli neeligibile FEP", necesare finantarii costurilor bancare rezultate din operatiuni de transfer si reintregire de fonduri;
  - dobanzile bonificate la disponibilitatile in lei necesare finantarii costurilor bancare rezultate din operatiuni de transfer si reintregire de fonduri.
  Plati:
  - sumele virate institutiei financiar-bancare sau Trezoreriei Statului reprezentand costurile bancare rezultate din operatiuni de transfer si reintregire de fonduri.
  1.3. Functionarea conturilor deschise la Trezoreria Statului pe numele:
  1.3.1. M.A.D.R.
  a) Contul nr. 54.04.01.33 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEP"
  Incasari:
  - sumele transferate de M.A.D.R. din contul deschis la institutia financiar-bancara "Disponibil in lei reprezentand contributia financiara a Comunitatii Europene privind FEP", reprezentand fonduri externe nerambursabile FEP primite de la Comisia Europeana;
  - sumele transferate de A.P.D.R.P. din contul deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.05.33 "Disponibil din debite recuperate FEP", reprezentand debite FEP recuperate de A.P.D.R.P., provenite din nereguli sau plati in exces, precum si majorarile de intarziere aferente acestora, cota de finantare externa;
  - sumele transferate de A.P.D.R.P. din contul deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.01.33 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEP", reprezentand restituiri de sume neutilizate, in termen de 5 zile de la incasarea de catre A.P.D.R.P. a sumelor in contul nr. 54.04.01.33.
  Plati:
  - sumele transferate de M.A.D.R. in contul A.P.D.R.P., deschis la Trezoreria Statului, nr. 54.04.01.33 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEP", reprezentand finantare din fonduri externe nerambursabile aferente FEP.
  b) Contul nr. 54.04.02.33 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinantare FEP"
  Incasari:
  - sumele transferate de M.A.D.R. din alocatii de la bugetul de stat, reprezentand cofinantare FEP de la pozitia distincta "Finantare FEP";
  - sumele transferate de A.P.D.R.P. din contul deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.05.33 "Disponibil din debite recuperate FEP", reprezentand debite FEP recuperate de A.P.D.R.P., provenite din nereguli sau plati in exces, precum si majorarile de intarziere aferente acestora, cota de cofinantare;
  - sumele transferate de A.P.D.R.P. din contul deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.02.33 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinantare FEP", reprezentand restituiri de sume neutilizate, in termen de 5 zile de la incasarea de catre A.P.D.R.P. a sumelor in contul nr. 54.04.02.33.
  Plati:
  - sumele transferate de M.A.D.R. in contul A.P.D.R.P., deschis la Trezoreria Statului, nr. 54.04.02.33 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinantare FEP", reprezentand cofinantare FEP.
  c) Contul nr. 54.04.03.33 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentand prefinantare si fonduri in cazul indisponibilitatilor temporare FEP"
  Incasari:
  - sumele transferate de M.A.D.R. din alocatii bugetare de la pozitia distincta "Finantare FEP", numai pe perioada de indisponibilitate a sumelor de la Comisia Europeana;
  - sumele transferate de A.P.D.R.P. din contul nr. 54.04.05.33 "Disponibil din debite recuperate FEP", reprezentand debite FEP recuperate de A.P.D.R.P., provenite din nereguli sau plati in exces, precum si majorarile de intarziere aferente acestora, partea de prefinantare;
  - sumele transferate de A.P.D.R.P. din contul deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.03.33 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentand prefinantare si fonduri in cazul indisponibilitatilor temporare FEP", reprezentand restituiri de sume neutilizate, in termen de 5 zile de la incasarea de catre A.P.D.R.P. a sumelor in contul nr. 54.04.03.33.
  Plati:
  - sumele transferate de M.A.D.R. in contul A.P.D.R.P., deschis la Trezoreria Statului, nr. 54.04.03.33 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentand prefinantare si fonduri in cazul indisponibilitatilor temporare FEP", pentru prefinantarea cheltuielilor aferente FEP, numai pe perioada de indisponibilitate a sumelor de la Comisia Europeana.
  d) Contul nr. 54.04.04.33 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse, reprezentand finantarea unor cheltuieli neeligibile FEP"
  Incasari:
  - sumele transferate de M.A.D.R. din alocatii bugetare de la pozitia distincta "Finantare FEP", necesare finantarii costurilor bancare rezultate din operatiuni de transfer si reintregire de fonduri;
  - sumele transferate de M.A.D.R. din alocatii bugetare, de la pozitia distincta "Finantare FEP", necesare platii TVA aferente livrarilor de bunuri, prestarilor de servicii si executiei de lucrari, finantate integral sau partial din contributia financiara a Uniunii Europene si/sau din cofinantarea aferenta, ai caror beneficiari sunt unitati administrativ-teritoriale, asociatii ale acestora legal constituite si organisme neguvernamentale nonprofit, de utilitate publica, cu personalitate juridica;
  - sumele transferate de A.P.D.R.P. din contul deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.04.33 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse, reprezentand finantarea unor cheltuieli neeligibile FEP", reprezentand TVA neutilizata incasata, in termen de 5 zile de la incasarea de catre A.P.D.R.P. a sumelor in contul nr. 54.04.04.33.
  Plati:
  - sumele transferate de M.A.D.R. in contul in lei deschis la o institutie financiar-bancara "Disponibil pentru finantarea costurilor bancare neeligibile aferente FEP", pentru acoperirea costurilor bancare neeligibile aferente FEP;
  - sumele transferate de M.A.D.R. in contul A.P.D.R.P., deschis la Trezoreria Statului, nr. 54.04.04.33 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse, reprezentand finantarea unor cheltuieli neeligibile FEP", pentru plata TVA aferente livrarilor de bunuri, prestarilor de servicii si executiei de lucrari, finantate integral sau partial din contributia financiara a Uniunii Europene si/sau din cofinantarea aferenta, ai caror beneficiari sunt unitati administrativ-teritoriale, asociatii ale acestora legal constituite si organisme neguvernamentale nonprofit, de utilitate publica, cu personalitate juridica.
  1.3.2. A.P.D.R.P.
  a) Contul nr. 54.04.01.33 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEP"
  Incasari:
  - sumele transferate de M.A.D.R. din contul deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.01.33 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEP", reprezentand finantare din fonduri externe nerambursabile FEP.
  Plati:
  - sumele transferate in conturile beneficiarilor;
  - sumele transferate in contul M.A.D.R., deschis la Trezoreria Statului, nr. 54.04.01.33 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEP", reprezentand restituiri de sume neutilizate, in termen de 5 zile de la incasarea de catre A.P.D.R.P. a sumelor in contul nr. 54.04.01.33;
  b) Contul nr. 54.04.02.33 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinantare FEP"
  Incasari:
  - sumele transferate de M.A.D.R. din contul nr. 54.04.02.33 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinantare FEP", reprezentand cofinantare FEP.
  Plati:
  - sumele transferate in conturile beneficiarilor;
  - sumele transferate in contul M.A.D.R., deschis la Trezoreria Statului, nr. 54.04.02.33 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinantare FEP", reprezentand restituiri de sume neutilizate, in termen de 5 zile de la incasarea de catre A.P.D.R.P. a sumelor in contul nr. 54.04.02.33.
  c) Contul nr. 54.04.03.33 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentand prefinantare si fonduri in cazul indisponibilitatilor temporare FEP"
  Incasari:
  - sumele transferate de M.A.D.R. din contul deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.03.33 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentand prefinantare si fonduri in cazul indisponibilitatilor temporare FEP", reprezentand prefinantare FEP.
  Plati:
  - sumele transferate in conturile beneficiarilor;
  - sumele transferate in contul M.A.D.R., deschis la Trezoreria Statului, nr. 54.04.03.33 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentand prefinantare si fonduri in cazul indisponibilitatilor temporare FEP", reprezentand restituiri de sume neutilizate, in termen de 5 zile de la incasarea de catre A.P.D.R.P. a sumelor in contul nr. 54.04.03.33.
  d) Contul nr. 54.04.04.33 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse, reprezentand finantarea unor cheltuieli neeligibile FEP"
  Incasari:
  - sumele transferate de M.A.D.R. din contul deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.04.33 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse, reprezentand finantarea unor cheltuieli neeligibile FEP", reprezentand contravaloarea TVA aferente livrarilor de bunuri, prestarilor de servicii si executiei de lucrari, finantate integral sau partial din contributia financiara a Uniunii Europene si/sau din cofinantarea aferenta, ai caror beneficiari sunt unitati administrativ-teritoriale, asociatii ale acestora legal constituite si organisme neguvernamentale nonprofit, de utilitate publica, cu personalitate juridica.
  Plati:
  - sumele transferate in conturile beneficiarilor, reprezentand TVA aferenta livrarilor de bunuri, prestarilor de servicii si executiei de lucrari, finantate integral sau partial din contributia financiara a Uniunii Europene si/sau din cofinantarea aferenta, ai caror beneficiari sunt unitati administrativ-teritoriale, asociatii ale acestora legal constituite si organisme neguvernamentale nonprofit, de utilitate publica, cu personalitate juridica;
  - sumele transferate in contul M.A.D.R., deschis la Trezoreria Statului, nr. 54.04.04.33 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse, reprezentand finantarea unor cheltuieli neeligibile FEP", reprezentand restituirea TVA neutilizate, in termen de 5 zile de la incasarea de catre A.P.D.R.P. a sumelor in contul nr. 54.04.04.33.
  e) Contul nr. 54.04.05.33 "Disponibil din debite recuperate FEP"
  Incasari:
  - sumele transferate de beneficiari, reprezentand debite FEP, recuperate de A.P.D.R.P., provenite din nereguli sau plati in exces, precum si majorarile de intarziere aferente acestora.
  Plati:
  - sumele transferate in conturile M.A.D.R. deschise la Trezoreria Statului, reprezentand debite recuperate, inclusiv dobanzi/penalitati aferente acestora, astfel: contul nr. 54.04.01.33 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEP", contul nr. 54.04.02.33 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinantare FEP", reprezentand cofinantare FEP, si contul nr. 54.04.03.33 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentand prefinantare si fonduri in cazul indisponibilitatilor temporare FEP", in functie de sursa de finantare a cheltuielilor.

  2. Efectuarea operatiunilor de incasari si plati intre M.A.D.R. si A.P.D.R.P.
  A. Operatiuni de incasari si plati in conturile deschise la Trezoreria Statului, efectuate intre M.A.D.R. si A.P.D.R.P.
  A.1. Operatiuni de incasari si plati aferente FEP, efectuate de M.A.D.R.
  1. A.P.D.R.P. transmite M.A.D.R. in prima zi lucratoare a trimestrului in curs previziunile privind necesarul de fonduri, conform anexei nr. 1a) la Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 27/2008 privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeana din Fondul European pentru Pescuit si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.014/2008;
  2. A.P.D.R.P. notifica, in conformitate cu anexa nr. 1b) la Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 27/2008 privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeana din Fondul European pentru Pescuit si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.014/2008, asupra alimentarii cu fonduri necesare efectuarii platilor catre beneficiari;
  3. M.A.D.R., in termen de doua zile lucratoare de la primirea solicitarii de fonduri de la A.P.D.R.P., notifica Ministerul Economiei si Finantelor, conform anexei nr. 1c) la Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 27/2008 privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeana din Fondul European pentru Pescuit si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.014/2008, in vederea deschiderii de credite bugetare, in situatia lipsei de disponibilitati, si in scopul virarii sumelor in conturile M.A.D.R. deschise la Trezoreria Statului nr. 54.04.02.33, 54.04.03.33 si 54.04.04.33. Ministerul Economiei si Finantelor deschide creditele bugetare in termen de 5 zile lucratoare de la solicitarea MADR.
  4. M.A.D.R. comunica A.P.D.R.P., cu doua zile lucratoare inaintea efectuarii platilor, conform anexei nr. 1d) la Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 27/2008 privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeana din Fondul European pentru Pescuit si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.014/2008, sumele ce vor fi transferate in conturile A.P.D.R.P. 54.04.01.33, 54.04.02.33, 54.04.03.33 si 54.04.04.33.
  5. In situatia in care in conturile M.A.D.R. nr. 54.04.01.33, 54.04.02.33, 54.04.03.33 si 54.04.04.33 exista disponibil, in baza solicitarilor de fonduri din partea A.P.D.R.P., in termen de doua zile lucratoare, M.A.D.R. depune ordinele de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) in timpul programului de ghiseu al Activitatii de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti. Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti proceseaza ordinele de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) in aceeasi zi in care au fost depuse.
  A.2. Operatiuni de incasari si plati aferente FEP, efectuate de A.P.D.R.P.
  1. A.P.D.R.P., in termen de 5 zile lucratoare de la alimentarea conturilor de disponibil deschise la Trezoreria Statului nr. 54.04.01.33, 54.04.02.33, 54.04.03.33 si 54.04.04.33 de catre M.A.D.R., in vederea efectuarii platilor catre beneficiari, depune ordinele de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) in timpul programului de ghiseu al Activitatii de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti. Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti proceseaza ordinele de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) in aceeasi zi in care au fost depuse.
  2. A.P.D.R.P., in termen de doua zile lucratoare de la data incasarii debitelor aferente FEP in contul nr. 54.04.05.33, vireaza sumele in conturile M.A.D.R. nr. 54.04.01.33, 54.04.02.33 si 54.04.03.33, depunand ordinele de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) in timpul programului de ghiseu al Activitatii de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti. Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti proceseaza ordinele de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) in aceeasi zi in care au fost depuse.
  3. A.P.D.R.P., in termen de 5 zile lucratoare de la data incasarii de la M.A.D.R. in contul A.P.D.R.P. nr. 54.04.04.33 a sumelor reprezentand TVA aferenta livrarilor de bunuri, prestarilor de servicii si executiei de lucrari, finantate integral sau partial din contributia financiara a Uniunii Europene si/sau din cofinantarea aferenta, ai caror beneficiari sunt unitati administrativ-teritoriale, asociatii ale acestora legal constituite si organisme neguvernamentale nonprofit, de utilitate publica, cu personalitate juridica, vireaza catre beneficiari sumele incasate, depunand ordinele de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) in timpul programului de ghiseu al Activitatii de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti. Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti proceseaza ordinele de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) in aceeasi zi in care au fost depuse.
  4. A.P.D.R.P., in prima zi lucratoare dupa expirarea termenului de efectuare a platilor catre beneficiari, restituie sumele neutilizate in conturile M.A.D.R. nr. 54.04.01.33, 54.04.02.33, 54.04.03.33 si 54.04.04.33, depunand ordinele de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) in timpul programului de ghiseu al Activitatii de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti. Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti proceseaza ordinele de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) in aceeasi zi in care au fost depuse.
  5. A.P.D.R.P. comunica M.A.D.R., in prima zi lucratoare urmatoare efectuarii platii, conform anexei nr. 1e) la Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 27/2008 privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeana din Fondul European pentru Pescuit si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.014/2008, sumele neutilizate si transferate in conturile M.A.D.R. nr. 54.04.01.33, 54.04.02.33, 54.04.03.33 si 54.04.04.33.
  A.3. Deschiderea de credite din bugetul de stat si alimentarea conturilor M.A.D.R. nr. 54.04.02.33, 54.04.03.33 si 54.04.04.33
  Pentru efectuarea operatiunilor:
  - deschiderea creditelor din bugetul M.A.D.R., de la capitolul 83.01 "Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare", titlul 56.05 "Programe din FEP";
  - alimentarea de la bugetul de stat a contului de cofinantare FEP nr. 54.04.02.33, a contului de prefinantare FEP nr. 54.04.03.33 si a contului de disponibil reprezentand finantarea unor cheltuieli neeligibile FEP nr. 54.04.04.33,
  se procedeaza in felul urmator:
  A.3.1. Deschiderea de catre M.A.D.R. a creditelor din bugetul de stat
  1. M.A.D.R., prin D.G.B.F.F.E., intocmeste cererea de deschidere de credite bugetare, insotita de nota de fundamentare si nota justificativa prin care se stabilesc necesitatile de finantare de la bugetul de stat. Cererea de deschidere de credite bugetare de la capitolul 83.01 "Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare", titlul 56.05 "Programe din FEP", vizata de directorul general al D.G.B.F.F.E. sau de alte persoane imputernicite, precum si de controlorul financiar preventiv delegat, se prezinta spre aprobare ordonatorului principal de credite.
  2. Cererea pentru deschiderea creditelor bugetare, insotita de dispozitiile bugetare si borderourile aferente, se prezinta Ministerului Economiei si Finantelor in scopul deschiderii creditelor bugetare. Ministerul Economiei si Finantelor transmite dispozitiile bugetare si borderourile aferente la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti.
  A.3.2. Transferul sumelor in conturile M.A.D.R. nr. 54.04.02.33, 54.04.03.33 si 54.04.04.33
  1. In baza sumelor solicitate la deschiderea creditelor bugetare, D.G.B.F.F.E. din M.A.D.R. intocmeste si propune spre aprobare ordonatorului principal de credite angajamentul bugetar individual/global, propunerea de angajare a unei cheltuieli si ordonantarea la plata. Dupa aprobare D.G.B.F.F.E., emite ordinele de plata pentru transferul sumelor din contul RO89TREZ70023830156XXXXX in conturile M.A.D.R. nr. 54.04.02.33, 54.04.03.33 si 54.04.04.33 deschise la Trezoreria Statului.
  2. D.G.B.F.F.E. emite ordinul de plata pana cel tarziu la ora 12,00 a primei zile lucratoare urmatoare datei la care s-a aprobat ordonantarea la plata de catre ordonatorul principal de credite.
  3. Trezoreria Statului pune la dispozitia M.A.D.R. extrasul de cont care confirma creditarea conturilor M.A.D.R. nr. 54.04.02.33, 54.04.03.33 si 54.04.04.33 in prima zi lucratoare urmatoare datei creditarii acestui cont.
  A.4. Dobanzi si comisioane aferente disponibilitatilor din conturile deschise la Trezoreria Statului
  1. Pentru disponibilitatile din asistenta financiara nerambursabila aflate in conturile M.A.D.R. si A.P.D.R.P., precum si ale beneficiarilor, Trezoreria Statului nu bonifica dobanda.
  2. Pentru efectuarea operatiunilor de incasari si plati prin conturile M.A.D.R. si A.P.D.R.P., precum si prin conturile beneficiarilor, Trezoreria Statului nu percepe comisioane sau alte taxe.
  B. Operatiuni de incasari si plati efectuate de M.A.D.R. prin conturile in euro si in lei deschise la o institutie financiar-bancara sau la Trezoreria Statului
  M.A.D.R. vireaza contributia financiara a Comunitatii Europene privind FEP prin ordin de plata, in termen de 7 zile lucratoare de la solicitarea A.P.D.R.P., conform anexei nr. 1b) la Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 27/2008 privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeana din Fondul European pentru Pescuit si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.014/2008, din contul in lei deschis la institutia financiar-bancara sau Trezoreria Statului "Disponibil in lei reprezentand contributia financiara a Comunitatii Europene privind FEP", prin convertirea sumelor in euro incasate de la Comunitatea Europeana, in contul M.A.D.R., deschis la Trezoreria Statului, nr. 54.04.01.33.
  3. Operatiuni de plati efectuate de A.P.D.R.P. catre beneficiarii FEP
  Platile aferente FEP se efectueaza de catre A.P.D.R.P. astfel:
  - pentru beneficiari persoane fizice sumele se vireaza in conturi deschise la institutii financiar-bancare;
  - pentru organismele neguvernamentale nonprofit, de utilitate publica, si alte persoane juridice care nu se incadreaza in categoria operatorilor economici la pct. 6.1.1 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.235/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, in conturile deschise la institutii financiar-bancare;
  - pentru institutiile publice de subordonare centrala sau locala, inclusiv asociatiile legal constituite ale unitatilor administrativ-teritoriale, in conturile deschise la Trezoreria Statului;
  - pentru operatorii economici organizati ca regii autonome, societati sau companii nationale si societati comerciale, in conturile deschise la Trezoreria Statului.
  4. Fluxuri financiare
  Schema fluxurilor financiare este prezentata in anexa care face parte integranta din prezentele instructiuni.


  ANEXA la instructiuni
    
  FLUXURI FINANCIARE
   
          BANCI COMERCIALE      |                   TREZORERIA STATULUI
          ----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------
                        |   +-----------------------------------------------------------------------------+
                        |   ¦  +----------------------------------------------------+          ¦
                        |   ¦  ¦  +----------------------------+          ¦          ¦
                        |   ¦  ¦  ¦              v          v          v
          +-----------------------+  |  +-------------+ +--------------+ +--------------+ +--------------------+ +---------------+
          ¦ Disponibil in euro  ¦  |  ¦       ¦ ¦       ¦ ¦       ¦ ¦ Disponibil de la ¦ ¦ Disponibil de ¦
          ¦   reprezentand   ¦  |  ¦       ¦ ¦ Disponibil ¦ ¦Disponibil de ¦ ¦bugetul de stat sau ¦ ¦ la bugetul de ¦
          ¦contributia financiara ¦  |  ¦       ¦ ¦ din fonduri ¦ ¦la bugetul de ¦ ¦  din alte surse  ¦ ¦ stat sau din ¦
          ¦  a CE privind FEP  ¦  |  ¦       ¦ ¦  externe  ¦ ¦ stat sau din ¦ ¦  reprezentand  ¦ ¦ alte surse  ¦
          +-----------------------+  |  ¦ Alocatii BN ¦ ¦nerambursabile¦ ¦alte surse pt.¦ ¦ prefinantare si  ¦ ¦ reprezentand ¦
                ¦        |  ¦       ¦ ¦   FEP   ¦ ¦ cofinantare ¦ ¦ fonduri in cazul ¦ ¦finantarea unor¦
                ¦        |  ¦       ¦ ¦ 54.04.01.33 ¦ ¦   FEP   ¦ ¦indisponibilitatilor¦ ¦ cheltuieli  ¦
                ¦        |  ¦       ¦ ¦       ¦ ¦ 54.04.02.33 ¦ ¦  temporare FEP  ¦ ¦neeligibile FEP¦
                ¦        |  ¦       ¦ ¦       ¦ ¦       ¦ ¦  54.04.03.33   ¦ ¦ 54.04.04.33 ¦
                v        |  +-------------+ +--------------+ +--------------+ +--------------------+ +---------------+
          +-----------------------+  |           ^ ^ ¦ ^    ¦  ^  ^      ^  ¦  ^      ¦  ¦  ^
         M ¦  Disponibil in lei  ¦  |           ¦ ¦ ¦ ¦    ¦  ¦  ¦      ¦  ¦  ¦      ¦  ¦  ¦
         A ¦   reprezentand   +---|----------------------+ ¦ ¦ ¦    ¦  ¦  ¦      ¦  ¦  ¦      ¦  ¦  ¦
         D ¦contributia financiara ¦  |             ¦ ¦ ¦    ¦  ¦  ¦      ¦  ¦  ¦      ¦  ¦  ¦
         R ¦  a CE privind FEP  ¦  |             ¦ ¦ ¦    ¦  ¦  ¦      ¦  ¦  ¦      ¦  ¦  ¦
          +-----------------------+  |             ¦ ¦ ¦    ¦  ¦  ¦      ¦  ¦  ¦      ¦  ¦  ¦
  +--------+   +-----------------------+  |             ¦ ¦ ¦    ¦  ¦  ¦      ¦  ¦  ¦      ¦  ¦  ¦
  ¦Comision¦<----¦  Disponibil pentru  ¦  |             ¦ ¦ ¦    ¦  ¦  ¦      ¦  ¦  ¦      ¦  ¦  ¦
  ¦ bancar ¦   ¦ finantarea costurilor ¦<--|-------------------------+--+--+-------+---+---+-----------+---+---+------------+  ¦  ¦
  +--------+   ¦bancare neeligibile FEP¦  |     +-----------------+--+-------+---+---------------+  ¦  ¦        ¦  ¦
          +-----------------------+  |     ¦         v ¦    v  ¦          v  ¦        v  ¦
          +-----------------------+  |  +-------------+ +--------------+ +--------------+ +--------------------+ +---------------+
          ¦   Beneficiari   +---|-->¦       ¦ ¦       ¦ ¦       ¦ ¦ Disponibil de la ¦ ¦ Disponibil de ¦
          +-----------------------+  |  ¦       ¦ ¦ Disponibil ¦ ¦Disponibil de ¦ ¦bugetul de stat sau ¦ ¦ la bugetul de ¦
           ^  ^   ^   ^    |  ¦ Disponibil ¦ ¦ din fonduri ¦ ¦la bugetul de ¦ ¦  din alte surse  ¦ ¦ stat sau din ¦
         A  ¦  ¦   ¦   ¦    |  ¦ din debite ¦ ¦  externe  ¦ ¦ stat sau din ¦ ¦  reprezentand  ¦ ¦ alte surse  ¦
         P  ¦  ¦   ¦   ¦    |  ¦ recuperate ¦ ¦nerambursabile¦ ¦alte surse pt.¦ ¦ prefinantare si  ¦ ¦ reprezentand ¦
         D  ¦  ¦   ¦   ¦    |  ¦   FEP   ¦ ¦   FEP   ¦ ¦ cofinantare ¦ ¦ fonduri in cazul ¦ ¦finantarea unor¦
         R  ¦  ¦   ¦   ¦    |  ¦ 54.04.05.33 ¦ ¦ 54.04.01.33 ¦ ¦   FEP   ¦ ¦indisponibilitatilor¦ ¦ cheltuieli  ¦
         P  ¦  ¦   ¦   ¦    |  ¦       ¦ ¦       ¦ ¦ 54.04.02.33 ¦ ¦  temporare FEP  ¦ ¦neeligibile FEP¦
           ¦  ¦   ¦   ¦    |  ¦       ¦ ¦       ¦ ¦       ¦ ¦  54.04.03.33   ¦ ¦ 54.04.04.33 ¦
           ¦  ¦   ¦   ¦    |  +-------------+ +--------------+ +--------------+ +--------------------+ +---------------+
           ¦  ¦   ¦   +-------|---------------------------+        ¦          ¦          ¦
           ¦  ¦   +-------------|-------------------------------------------+          ¦          ¦
           ¦  +-------------------|---------------------------------------------------------------+          ¦
           +------------------------|------------------------------------------------------------------------------------+
   
  
  Poate fi de interes si:
  OUG 8/2017 privind lansarea in cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat a Programului de sustinere a internationalizarii operatorilor economici romani, cu finantare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020
  OUG 2/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, precum si modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 2/2017
  Legea 78/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale
  Legea 220/2015 pentru modificarea si completarea art. 36 din OUG 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice. Lege nr. 220/2015
  Legea 142/2015 pentru aprobarea OG 27/2014 privind finantarea institutiilor de invatamant superior militar, de informatii, de ordine publica si de securitate nationala
  Legea 113/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale. Lege nr. 113/2015
  Legea 168/2014 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor masuri bugetare. Legea 168/2014
  Ordin 1341/2014 privind modificarea si completarea Normelor metodologice privind executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice autonome, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si activitatil
  Ordin 1470/2014 pentru aprobarea Listei obiectivelor de investitii pentru care se acorda microcredite potrivit art. 14 alin. (1) lit. a) din OUG 43/2013 privind unele masuri pentru dezvoltarea si sustinerea fermelor de familie si facilitarea accesulu
  OUG 61/2014 pentru modificarea si completarea OUG 47/2013 privind unele masuri in domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii directi finantati din fonduri externe nerambursabile, precum si unele masuri financiare in domeniul ex-ISP
  OUG 58/2014 privind stabilirea unor masuri financiare si pentru modificarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 58/2014
  OG 27/2014 privind finantarea institutiilor de invatamant superior militar, de informatii, de ordine publica si de securitate nationala. Ordonanta 27/2014
  HG 452/2014 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobate prin Hotararea Guver
  OUG 32/2014 pentru modificarea si completarea anexei la OUG 198/2005 privind constituirea, alimentarea si utilizarea Fondului de intretinere, inlocuire si dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficia
  Ordin 729/2014 privind aprobarea Metodologiei de selectare si finantare a proiectelor in domeniul protectiei persoanelor cu dizabilitati pentru anul 2014
  OUG 21/2014 pentru modificarea art. 6 din Legea nr. 597/2001 privind unele masuri de protectie si autorizare a constructiilor in zona de coasta a Marii Negre. Ordonanta de urgenta 21/2014
  OUG 7/2014 pentru stabilirea mecanismului financiar necesar punerii in aplicare a Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenta tehnica si financiara in baza unui ajutor financiar ner
  Ordin 141/2014 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului vizand educatia si constientizarea publicului privind protectia mediului
  HG 5/2014 pentru modificarea si completarea HG 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului Prima casa. Hotararea 5/2014
  HG 1169/2013 pentru modificarea HG 584/2005 privind finantarea unitatilor sanitare din sistemul de aparare, ordine publica, siguranta nationala si autoritate judecatoreasca
  Contenciosul fiscal. Editia 2
  Fanu-Moca Adrian

  Pret: 54 lei
  45.9 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  69 useri online

  Useri autentificati: