DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 236/2008 privind aprobarea Instructiunilor pentru stabilirea procedurii privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finantarii politicii agricole comune, alocate de la Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 642 din 08/09/2008

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

In temeiul prevederilor:
 • art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finantarii politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat, aprobata cu modificari prin Legea nr. 492/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • art. 10 alin. (20) din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finantarii politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 293/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • art. 7 alin. (7) din Hotararea Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale emite prezentul ordin.

  Art. 1
  Se aproba Instructiunile pentru stabilirea procedurii privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finantarii politicii agricole comune, alocate de la Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

  Art. 2
  Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


  Instructiuni pentru stabilirea procedurii privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finantarii politicii agricole comune, alocate de la Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat

  Tinand seama de prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finantarea politicii agricole comune, ale Regulamentului Comisiei (CE) nr. 883/2006 din 21 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 al Consiliului in ceea ce priveste tinerea evidentei conturilor de catre agentiile de plati, declaratiile de venituri si cheltuieli si conditiile de rambursare a cheltuielilor din FEGA si FEADR si ale Regulamentului Comisiei (CE) nr. 884/2006 din 21 iunie 2006 privind normele detaliate pentru aplicarea Regulamentului nr. 1.290/2005 referitor la finantarea din Fondul European de Garantare in Agricultura (FEGA) a masurilor de interventie sub forma operatiunilor de depozitare publica si a operatiunilor de contabilizare a depozitarilor publice de catre agentiile de plati ale statelor membre;
  avand in vedere prevederile regulamentelor de mai sus privind finantarea politicii agricole comune, prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 13/2006 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, prin reorganizarea Agentiei SAPARD, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 198/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, a fost infiintata si organizata Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (A.P.D.R.P.), ca organism ce indeplineste functia de implementare si functia de plata pentru Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala (FEADR), avand calitatea de ordonator tertiar de credite. Totodata, conform Legii nr. 1/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, cu modificarile si completarile ulterioare, a luat fiinta Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (A.P.I.A.), care indeplineste functia de implementare si plata pentru Fondul European de Garantare Agricola (FEGA), avand calitatea de ordonator secundar de credite,
  conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finantarii politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat, aprobata cu modificari prin Legea nr. 492/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, cofinantarea contributiei financiare a Comunitatii Europene si prefinantarea de la bugetul de stat sunt cuprinse distinct in bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale la pozitiile: "Programe FEGA" si "Programe FEADR",
  conform art. 10 alin. (20) din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finantarii politicii agricole comune, alocate de la Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 293/2008, cu modificarile si completarile ulterioare,

  Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale aproba prezentele instructiuni.

  1. Deschiderea si functionarea conturilor
  1.1. Deschiderea conturilor
  In scopul asigurarii fluxurilor financiare necesare implementarii schemelor de plata FEGA si masurilor FEADR, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (M.A.D.R.), A.P.I.A. si A.P.D.R.P. deschid urmatoarele conturi:
  A. M.A.D.R., prin Directia generala buget-finante si fonduri europene (D.G.B.F.F.E.), isi deschide la o institutie financiar-bancara sau la Trezoreria Statului urmatoarele conturi in euro si in lei:
 • contul in euro FEGA, respectiv in lei FEGA - in conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 67/2006, aprobata cu modificari prin Legea nr. 492/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • contul in euro FEADR, respectiv in lei FEADR - in conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 67/2006, aprobata cu modificari prin Legea nr. 492/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
  B. M.A.D.R., prin D.G.B.F.F.E., deruleaza operatiunile cu bugetul de stat aferente cheltuielilor neeligibile, utilizand urmatoarele conturi:
 • contul in lei "Disponibil pentru finantarea costurilor bancare neeligibile FEGA si FEADR" deschis la o institutie financiar-bancara;
 • conturile 54.04.04.31 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentand finantarea unor cheltuieli neeligibile FEGA" si 54.04.04.32 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentand finantarea unor cheltuieli neeligibile FEADR", deschise pe numele M.A.D.R. la Trezoreria Statului;
  C. M.A.D.R, A.P.I.A. si A.P.D.R.P. deschid la Trezoreria Statului urmatoarele conturi:
  C.1. M.A.D.R.-D.G.B.F.F.E.:
 • 54.04.01.31 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEGA";
 • 54.04.01.32 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEADR";
 • 54.04.02.31 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinantare FEGA";
 • 54.04.02.32 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinantare FEADR";
 • 54.04.03.31 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentand prefinantare si fonduri in cazul indisponibilitatilor temporare FEGA";
 • 54.04.03.32 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentand prefinantare si fonduri in cazul indisponibilitatilor temporare FEADR";
 • 54.04.04.31 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentand finantarea unor cheltuieli neeligibile FEGA";
 • 54.04.04.32 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentand finantarea unor cheltuieli neeligibile FEADR";
  C.2. A.P.I.A.:
 • 54.04.01.31 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEGA";
 • 54.04.01.32 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEADR";
 • 54.04.02.31 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinantare FEGA";
 • 54.04.02.32 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinantare FEADR";
 • 54.04.03.31 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentand prefinantare si fonduri in cazul indisponibilitatilor temporare FEGA";
 • 54.04.03.32 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentand prefinantare si fonduri in cazul indisponibilitatilor temporare FEADR";
 • 54.04.04.31 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentand finantarea unor cheltuieli neeligibile FEGA";
 • 54.04.05.31 "Disponibil din debite recuperate FEGA";
 • 54.04.05.32 "Disponibil din debite recuperate FEADR";
  C.3. A.P.D.R.P.:
 • 54.04.01.32 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEADR";
 • 54.04.02.32 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinantare FEADR";
 • 54.04.03.32 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentand prefinantare si fonduri in cazul indisponibilitatilor temporare FEADR";
 • 54.04.04.32 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse, reprezentand finantarea unor cheltuieli neeligibile FEADR";
 • 54.04.05.32 "Disponibil din debite recuperate FEADR".
  1.2. Functionarea conturilor deschise pe numele M.A.D.R. la institutia financiar-bancara
  1.2.1. a) Contul in euro FEGA deschis la o institutie financiar-bancara sau la Trezoreria Statului - "Disponibil in euro reprezentand contributia financiara a Comunitatii Europene privind FEGA"
  Incasari:
 • sumele in euro din contributia financiara FEGA transferate de Comisia Europeana;
 • dobanzile bonificate la disponibilitatile in euro din contributia financiara a Comunitatii Europene, aflate in cont, pana la efectuarea conversiei in lei.
  Plati:
 • sumele in euro din contributia financiara a Comunitatii Europene, inclusiv dobanzile bonificate la disponibilitatile in euro, supuse schimbului valutar, prin contul in lei FEGA, in scopul transferarii in contul M.A.D.R., deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.01.31 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEGA".
  b) Contul in euro FEADR deschis la o institutie financiar-bancara sau la Trezoreria Statului - "Disponibil in euro reprezentand contributia financiara a Comunitatii Europene privind FEADR"
  Incasari:
 • sumele in euro din contributia financiara a Comunitatii Europene transferate de Comisia Europeana ca avansuri, plati intermediare si plati finale;
 • dobanzile bonificate la disponibilitatile in euro din contributia financiara a Comunitatii Europene, aflate in cont, pana la efectuarea conversiei in lei.
  Plati:
 • sumele in euro din contributia financiara a Comunitatii Europene, inclusiv dobanzile bonificate la disponibilitatile in euro, supuse schimbului valutar, prin contul in lei FEADR, in scopul transferarii in contul M.A.D.R., deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.01.32 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEADR".
  1.2.2. a) Contul in lei FEGA deschis la o institutie financiar-bancara sau la Trezoreria Statului - "Disponibil in lei reprezentand contributia financiara a Comunitatii Europene privind FEGA"
  Incasari:
 • sumele transferate din contul M.A.D.R. "Disponibil in euro reprezentand contributia financiara a Comunitatii Europene privind FEGA", deschis la o institutie financiar-bancara sau la Trezoreria Statului, reprezentand rambursari ale Comisiei Europene, in anul curent, aferente cheltuielilor efectuate in acelasi an, prefinantate de la bugetul de stat;
 • dobanzile bonificate la disponibilitatile in lei din contributia financiara a Comunitatii Europene, aflate in cont;
 • dobanzile bonificate la disponibilitatile in euro, supuse schimbului valutar, aferente contributiei financiare a Comunitatii Europene.
  Plati:
 • sumele transferate in contul M.A.D.R. deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.01.31 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEGA", reprezentand rambursari ale Comisiei Europene, in anul curent, aferent cheltuielilor efectuate in acelasi an, prefinantate de la bugetul de stat;
 • sumele in lei reprezentand dobanzile bonificate la disponibilitatile in lei si in euro virate in contul M.A.D.R. deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.01.31 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEGA";
 • sumele transferate in contul M.A.D.R. deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.01.31 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEGA", pentru a fi virate la bugetul de stat, reprezentand rambursari ale Comisiei Europene, in anul curent, aferente cheltuielilor efectuate in anul anterior.
  b) Contul in lei FEADR deschis la o institutie financiar-bancara sau la Trezoreria Statului - "Disponibil in lei reprezentand contributia financiara a Comunitatii Europene privind FEADR"
  Incasari:
 • sumele in lei din contributia financiara a Comunitatii Europene, rezultate in baza ordinului de schimb valutar prezentat de D.G.B.F.F.E
  M.A.D.R. in scopul transferarii in contul M.A.D.R. deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.01.32 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEADR";
 • dobanzile bonificate la disponibilitatile in lei din contributia financiara a Comunitatii Europene, aflate in cont;
 • dobanzile bonificate la disponibilitatile in euro, supuse schimbului valutar, aferente contributiei financiare a Comunitatii Europene.
  Plati:
 • sumele in lei din contributia financiara a Comunitatii Europene, inclusiv dobanzile bonificate la disponibilitatile in lei si euro, virate in contul M.A.D.R. deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.01.32 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEADR".
  1.2.3. Contul in lei deschis la o institutie bancara sau la Trezoreria Statului pentru finantarea costurilor bancare neeligibile - "Disponibil pentru finantarea costurilor bancare neeligibile aferente FEGA si FEADR"
  Incasari:
 • sumele transferate din conturile M.A.D.R. deschise la Trezoreria Statului nr. 54.04.04.31 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentand finantarea unor cheltuieli neeligibile FEGA" si nr. 54.04.04.32 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentand finantarea unor cheltuieli neeligibile FEADR", necesare finantarii costurilor bancare rezultate din operatiuni de transfer si reintregire de fonduri;
 • dobanzile bonificate la disponibilitatile in lei necesare finantarii costurilor bancare rezultate din operatiuni de transfer si reintregire de fonduri.
  Plati:
 • sumele virate institutiei financiar-bancare sau Trezoreriei Statului, reprezentand costurile bancare rezultate din operatiuni de transfer si reintregire de fonduri.
  1.3. Functionarea conturilor deschise la Trezoreria Statului pe numele:
  1.3.1. M.A.D.R.
  1.3.1.1. Conturi de disponibil deschise pe numele M.A.D.R. pentru derularea FEGA
  a) Contul 54.04.01.31 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEGA"
  Incasari:
 • sumele transferate de M.A.D.R. din contul in lei deschis la institutia financiar-bancara pe numele M.A.D.R. "Disponibil in lei reprezentand contributia financiara a Comunitatii Europene privind FEGA", reprezentand fonduri externe nerambursabile aferente FEGA, primite de la Comisia Europeana, care reintregesc sumele utilizate sub forma prefinantarii de la bugetul de stat;
 • sumele transferate de M.A.D.R. din contul deschis la institutia financiar-bancara sau la Trezoreria Statului, pe numele M.A.D.R., "Disponibil in lei reprezentand contributia financiara a Comunitatii Europene privind FEGA", reprezentand rambursari ale Comisiei Europene, in anul curent, aferente cheltuielilor efectuate in anul anterior, pentru a fi virate la bugetul de stat;
 • sumele transferate de A.P.I.A. din contul deschis la Trezoreria Statului pe numele A.P.I.A. nr. 54.04.01.31 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEGA", reprezentand restituiri de sume neutilizate, in termen de 5 zile de la incasarea de catre A.P.I.A. a sumelor;
 • sumele transferate de A.P.I.A. din contul 54.04.05.31 "Disponibil din debite recuperate FEGA", reprezentand debite FEGA recuperate de A.P.I.A., provenite din nereguli sau plati in exces, precum si dobanzile/penalitatile aferente acestora, aferente cotei de finantare externa.
  Plati:
 • sumele transferate la A.P.I.A. in contul deschis la Trezoreria Statului pe numele A.P.I.A. nr. 54.04.01.31 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEGA" deschis la Trezoreria Statului, reprezentand prefinantare FEGA;
 • sumele transferate la bugetul de stat, reprezentand rambursari ale Comisiei Europene, in anul curent, aferente cheltuielilor efectuate in anul anterior.
  b) Contul 54.04.02.31 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinantare FEGA"
  Incasari:
 • sumele transferate de M.A.D.R. din alocatii de la bugetul de stat, reprezentand cofinantare FEGA de la pozitia distincta "Program FEGA";
 • sumele transferate de A.P.I.A. din contul deschis la Trezoreria Statului pe numele A.P.I.A. nr. 54.04.05.31 "Disponibil din debite recuperate FEGA", reprezentand debite FEGA recuperate de A.P.I.A., provenite din nereguli sau plati in exces, precum si dobanzile/penalitatile aferente acestora, aferente cotei de cofinantare;
 • sumele transferate de A.P.I.A. din contul deschis la Trezoreria Statului pe numele A.P.I.A. nr. 54.04.02.31 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinantare FEGA", reprezentand restituiri de sume neutilizate, in termen de 5 zile de la incasarea de catre A.P.I.A. a sumelor in contul 54.04.02.31.
  Plati:
 • sumele transferate de M.A.D.R. in contul deschis pe numele A.P.I.A. la Trezoreria Statului nr. 54.04.02.31 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinantare FEGA", reprezentand cofinantare FEGA.
  c) Contul 54.04.03.31 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentand prefinantare si fonduri in cazul indisponibilitatilor temporare FEGA"
  Incasari:
 • sumele transferate de M.A.D.R. din alocatii de la bugetul de stat de la pozitia distincta "Program FEGA";
 • sumele transferate de A.P.I.A. din contul deschis la Trezoreria Statului pe numele A.P.I.A nr. 54.04.05.31 "Disponibil din debite recuperate FEGA", reprezentand debite FEGA recuperate de A.P.I.A., provenite din nereguli sau plati in exces, precum si dobanzile/penalitatile aferente acestora, aferente cotei de prefinantare;
 • sumele transferate de A.P.I.A. din contul deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.03.31 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentand prefinantare si fonduri in cazul indisponibilitatilor temporare FEGA", reprezentand restituiri de sume neutilizate, in termen de 5 zile de la incasarea de catre A.P.I.A. a sumelor in contul 54.04.03.31.
  Plati:
 • sumele transferate la A.P.I.A. in contul deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.03.31 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentand prefinantare si fonduri in cazul indisponibilitatilor temporare FEGA", reprezentand prefinantare cheltuieli FEGA.
  d) Contul 54.04.04.31 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentand finantarea unor cheltuieli neeligibile FEGA"
  Incasari:
 • sumele transferate de M.A.D.R. din alocatii bugetare de la pozitia distincta "Program FEGA", necesare finantarii cheltuielilor aferente costurilor bancare rezultate din operatiuni de transfer si reintregire de fonduri;
 • sumele transferate de M.A.D.R. din alocatii bugetare de la pozitia distincta "Program FEGA", necesare platii TVA aferente masurilor de interventie pe piata, conform prevederilor Regulamentului Comisiei (CE) nr. 884/2006 privind normele detaliate pentru aplicarea Regulamentului nr. 1.290/2005 referitor la finantarea din Fondul European de Garantare in Agricultura (FEGA) a masurilor de interventie sub forma operatiunilor de depozitare publica si a operatiunilor de contabilizare a depozitarilor publice de catre agentiile de plati ale statelor membre, reprezentand livrari de bunuri, prestari de servicii si executii de lucrari, finantate din contributia financiara a Uniunii Europene.
  Plati:
 • sumele transferate de M.A.D.R. in contul deschis la institutia financiar-bancara "Disponibil pentru finantarea costurilor bancare neeligibile aferente FEGA si FEADR" pentru acoperirea costurilor bancare neeligibile aferente FEGA;
 • sumele transferate de M.A.D.R. in contul A.P.I.A. deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.04.31 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentand finantarea unor cheltuieli neeligibile FEGA", reprezentand TVA aferenta masurilor de interventie pe piata.
  1.3.1.2. Conturi de disponibil deschise pe numele M.A.D.R. pentru derularea FEADR
  a) Contul 54.04.01.32 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEADR"
  Incasari:
 • sumele transferate de M.A.D.R. din contul deschis la institutia financiar-bancara "Disponibil in lei reprezentand contributia financiara a Comunitatii Europene privind FEADR", reprezentand fonduri externe nerambursabile FEADR primite de la Comisia Europeana;
 • sumele transferate de A.P.I.A. din contul deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.01.32 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEADR", reprezentand finantarea din fonduri nerambursabile aferente platilor nationale directe complementare si ale masurilor axei 2 din Programul FEADR;
 • sumele transferate de A.P.D.R.P. din contul deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.05.32 "Disponibil din debite recuperate FEADR", reprezentand debite FEADR recuperate de A.P.D.R.P., provenite din nereguli sau plati in exces, precum si dobanzile/penalitatile aferente acestora, cota de finantare externa;
 • sumele transferate de A.P.D.R.P. din contul deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.01.32 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEADR", reprezentand restituiri de sume neutilizate, in termen de 5 zile de la incasarea de catre A.P.D.R.P. a sumelor in contul 54.04.01.32.
  Plati:
 • sumele transferate de M.A.D.R. in contul A.P.D.R.P. deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.01.32 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEADR", reprezentand finantare din fonduri externe nerambursabile aferente FEADR.
  b) Contul 54.04.02.32 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinantare FEADR"
  Incasari:
 • sumele transferate de M.A.D.R. din alocatii de la bugetul de stat, reprezentand cofinantare FEADR de la pozitia distincta "Program FEADR";
 • sumele transferate de A.P.D.R.P. din contul deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.05.32 "Disponibil din debite recuperate FEADR", reprezentand debite FEADR recuperate de A.P.D.R.P., provenite din nereguli sau plati in exces, precum si dobanzile/penalitatile aferente acestora, cota de cofinantare;
 • sumele transferate de A.P.I.A. din contul deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.02.32 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinantare FEADR", reprezentand restituiri de sume neutilizate, in termen de 5 zile de la incasarea de catre A.P.I.A. a sumelor in contul 54.04.02.32;
 • sumele transferate de A.P.D.R.P. din contul deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.02.32 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinantare FEADR", reprezentand restituiri de sume neutilizate, in termen de 5 zile de la incasarea de catre A.P.D.R.P. a sumelor in contul 54.04.02.32.
  Plati:
 • sumele transferate de M.A.D.R. in contul A.P.I.A. deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.02.32 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinantare FEADR", reprezentand cofinantare aferenta platilor nationale directe complementare si ale masurilor axei 2 din FEADR;
 • sumele transferate de M.A.D.R. in contul A.P.D.R.P. deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.02.32 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinantare FEADR", reprezentand cofinantare FEADR.
  c) Contul 54.04.03.32 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentand prefinantare si fonduri in cazul indisponibilitatilor temporare FEADR"
  Incasari:
 • sumele transferate de M.A.D.R. din alocatii bugetare de la pozitia distincta "Program FEADR", numai pe perioada de indisponibilitate a sumelor de la Comisia Europeana;
 • sumele transferate de A.P.D.R.P. din contul 54.04.05.32 "Disponibil din debite recuperate FEADR", reprezentand debite FEADR recuperate de A.P.D.R.P., provenite din nereguli sau plati in exces, precum si dobanzile/penalitatile aferente acestora, partea de prefinantare;
 • sumele transferate de A.P.I.A. din contul deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.03.32 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentand prefinantare si fonduri in cazul indisponibilitatilor temporare FEADR", reprezentand restituiri de sume neutilizate, in termen de 5 zile de la incasarea de catre A.P.I.A. a sumelor in contul 54.04.03.32;
 • sumele transferate de A.P.D.R.P. din contul deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.03.32 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentand prefinantare si fonduri in cazul indisponibilitatilor temporare FEADR", reprezentand restituiri de sume neutilizate, in termen de 5 zile de la incasarea de catre A.P.D.R.P. a sumelor in contul 54.04.03.32.
  Plati:
 • sumele transferate de M.A.D.R. in contul A.P.I.A. deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.03.32 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentand prefinantare si fonduri in cazul indisponibilitatilor temporare FEADR", pentru finantarea platilor nationale directe complementare si a celor aferente masurilor axei 2 din FEADR;
 • sumele transferate de M.A.D.R. in contul A.P.D.R.P. deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.03.32 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentand prefinantare si fonduri in cazul indisponibilitatilor temporare FEADR", pentru prefinantarea cheltuielilor aferente FEADR, numai pe perioada de indisponibilitate a sumelor de la Comisia Europeana.
  d) Contul 54.04.04.32 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse, reprezentand finantarea unor cheltuieli neeligibile F.E.A.D.R."
  Incasari:
 • sumele transferate de M.A.D.R. din alocatii bugetare de la pozitia distincta "Program FEADR", necesare finantarii costurilor bancare rezultate din operatiuni de transfer si reintregire de fonduri;
 • sumele transferate de M.A.D.R. din alocatii bugetare, de la pozitia distincta "Program FEADR", necesare platii TVA aferente livrarilor de bunuri, prestarilor de servicii si executiei de lucrari, finantate integral ori partial din contributia financiara a Uniunii Europene si/sau din cofinantarea aferenta, ai caror beneficiari sunt unitati administrativ-teritoriale, asociatii ale acestora legal constituite si organisme neguvernamentale nonprofit, de utilitate publica, cu personalitate juridica;
 • sumele transferate de A.P.D.R.P. din contul deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.04.32 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentand finantarea unor cheltuieli neeligibile F.E.A.D.R.", reprezentand TVA neutilizata incasata, in termen de 5 zile de la incasarea de catre A.P.D.R.P. a sumelor in contul 54.04.04.32.
  Plati:
 • sumele transferate de M.A.D.R. in contul in lei deschis la o institutie financiar-bancara "Disponibil pentru finantarea costurilor bancare neeligibile aferente FEGA si FEADR", pentru acoperirea costurilor bancare neeligibile aferente FEADR;
 • sumele transferate de M.A.D.R. in contul A.P.D.R.P. deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.04.32 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentand finantarea unor cheltuieli neeligibile FEADR", pentru plata TVA aferente livrarilor de bunuri, prestarilor de servicii si executiei de lucrari, finantate integral ori partial din contributia financiara a Uniunii Europene si/sau din cofinantarea aferenta, ai caror beneficiari sunt unitati administrativ-teritoriale, asociatii ale acestora legal constituite si organisme neguvernamentale nonprofit, de utilitate publica, cu personalitate juridica.
  1.3.2. A.P.I.A.
  1.3.2.1. Conturi de disponibil deschise pe numele A.P.I.A. pentru derularea FEGA
  a) Contul 54.04.01.31 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEGA"
  Incasari:
 • sumele transferate de M.A.D.R. din contul deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.01.31 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEGA", reprezentand prefinantare FEGA.
  Plati:
 • sumele transferate in conturile beneficiarilor;
 • sumele transferate in contul M.A.D.R. deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.01.31 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEGA", reprezentand restituiri de sume neutilizate, in termen de 5 zile de la incasarea de catre A.P.I.A. a sumelor in contul 54.04.01.31.
  b) Contul 54.04.02.31 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinantare FEGA"
  Incasari:
 • sumele transferate de M.A.D.R. din contul deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.02.31 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinantare FEGA", reprezentand cofinantare FEGA.
  Plati:
 • sumele transferate in conturile beneficiarilor;
 • sumele transferate in contul M.A.D.R. deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.02.31 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinantare FEGA", reprezentand restituiri de sume neutilizate, in termen de 5 zile de la incasarea de catre A.P.I.A. a sumelor in contul 54.04.02.31.
  c) Contul 54.04.03.31 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentand prefinantare si fonduri in cazul indisponibilitatilor temporare FEGA"
  Incasari:
 • sumele transferate de M.A.D.R. din contul 54.04.03.31 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentand prefinantare si fonduri in cazul indisponibilitatilor temporare FEGA", reprezentand prefinantare FEGA.
  Plati:
 • sumele transferate in conturile beneficiarilor;
 • sumele transferate in contul M.A.D.R. deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.03.31 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentand prefinantare si fonduri in cazul indisponibilitatilor temporare FEGA", reprezentand restituiri de sume neutilizate, in termen de 5 zile de la incasarea de catre A.P.I.A. a sumelor in contul 54.04.03.31.
  d) Contul 54.04.04.31 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse, reprezentand finantarea unor cheltuieli neeligibile FEGA"
  Incasari:
 • sumele transferate de M.A.D.R. din contul 54.04.04.31 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentand finantarea unor cheltuieli neeligibile FEADR", pentru finantarea TVA aferente masurilor de interventie pe piata, conform prevederilor Regulamentului Comisiei (CE) nr. 884/2006 privind normele detaliate pentru aplicarea Regulamentului nr. 1.290/2005 referitor la finantarea din Fondul European de Garantare in Agricultura (FEGA) a masurilor de interventie sub forma operatiunilor de depozitare publica si a operatiunilor de contabilizare a depozitarilor publice de catre agentiile de plati ale statelor membre, reprezentand livrari de bunuri, prestari de servicii si executii de lucrari, finantate din contributia financiara a Uniunii Europene.
  Plati:
 • sumele transferate in conturile beneficiarilor;
 • sumele transferate in contul M.A.D.R. deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.04.31 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentand finantarea unor cheltuieli neeligibile FEGA", reprezentand TVA neutilizata, in termen de 5 zile de la incasarea de catre A.P.I.A. a sumelor in contul 54.04.04.31.
  e) Contul 54.04.05.31 "Disponibil din debite recuperate FEGA"
  Incasari:
 • sumele transferate de beneficiari, reprezentand debite FEGA recuperate de A.P.I.A., provenite din nereguli sau plati in exces, precum si dobanzile/penalitatile aferente acestora.
  Plati:
 • sumele transferate de A.P.I.A. in urmatoarele conturi ale M.A.D.R. deschise la Trezoreria Statului: contul 54.04.01.31 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEGA", reprezentand prefinantare FEGA din fonduri externe nerambursabile, contul 54.04.02.31 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinantare FEGA" reprezentand cofinantare FEGA si contul 54.04.03.31 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentand prefinantare si fonduri in cazul indisponibilitatilor temporare FEGA";
  1.3.2.2. Conturi de disponibil deschise pe numele A.P.I.A. pentru derularea FEADR
  a) Contul 54.04.01.32 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEADR"
  Incasari:
 • sumele transferate de A.P.D.R.P. din contul deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.01.32 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEADR", reprezentand partea de finantare externa aferenta platilor nationale directe complementare si ale masurilor axei 2 din FEADR, ce urmeaza a fi returnate in contul M.A.D.R. deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.01.32 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEADR".
  Plati:
 • sumele transferate in contul M.A.D.R. deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.01.32 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEADR", reprezentand partea de finantare externa aferenta platilor nationale directe complementare si ale masurilor axei 2 din FEADR.
  b) Contul 54.04.02.32 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinantare FEADR"
  Incasari:
 • sumele transferate de M.A.D.R. din contul deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.02.32 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinantare FEADR", reprezentand cofinantare FEADR.
  Plati:
 • sumele transferate in conturile beneficiarilor;
 • sumele transferate in contul M.A.D.R. deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.02.32 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinantare FEADR", reprezentand restituiri de sume neutilizate, in termen de 5 zile de la incasarea de catre A.P.I.A. a sumelor in contul 54.04.02.32;
  c) Contul 54.04.03.32 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentand prefinantare si fonduri in cazul indisponibilitatilor temporare FEADR"
  Incasari:
 • sumele transferate de M.A.D.R. din contul deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.03.32 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentand prefinantare si fonduri in cazul indisponibilitatilor temporare FEADR", reprezentand prefinantare FEADR.
  Plati:
 • sumele transferate in conturile beneficiarilor;
 • sumele transferate in contul M.A.D.R. deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.03.32 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentand prefinantare si fonduri in cazul indisponibilitatilor temporare FEADR", reprezentand restituiri de sume neutilizate, in termen de 5 zile de la incasarea de catre A.P.I.A. a sumelor in contul 54.04.03.32.
  d) Contul 54.04.05.32 "Disponibil din debite recuperate FEADR"
  Incasari:
 • sumele recuperate de A.P.I.A. de la beneficiari, reprezentand debite provenite din nereguli sau plati in exces, precum si dobanzile/penalitatile aferente acestora, aferente platilor nationale directe complementare si ale masurilor axei 2 din FEADR.
  Plati:
 • sumele transferate in contul A.P.D.R.P. deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.05.32 "Disponibil din debite recuperate FEADR", reprezentand debite aferente platilor nationale directe complementare si ale masurilor axei 2 din FEADR, provenite din nereguli sau plati in exces, precum si dobanzile/penalitatile aferente acestora.
  1.3.3. A.P.D.R.P.
  a) Contul 54.04.01.32 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEADR"
  Incasari:
 • sumele transferate de M.A.D.R. din contul deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.01.32 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEADR", reprezentand finantare din fonduri externe nerambursabile FEADR.
  Plati:
 • sumele transferate in conturile beneficiarilor;
 • sumele transferate in contul A.P.I.A. deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.01.32 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEADR", pentru restituirea sumelor catre M.A.D.R., reprezentand plati nationale directe complementare si cele aferente masurilor axei 2 din FEADR, partea de finantare externa;
 • sumele transferate in contul M.A.D.R. deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.01.32 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEADR", reprezentand restituiri de sume neutilizate, in termen de 5 zile de la incasarea de catre A.P.D.R.P. a sumelor in contul 54.04.01.32.
  b) Contul 54.04.02.32 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinantare FEADR"
  Incasari:
 • sumele transferate de M.A.D.R. din contul 54.04.02.32 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinantare FEADR", reprezentand cofinantare FEADR.
  Plati:
 • sumele transferate in conturile beneficiarilor;
 • sumele transferate in contul M.A.D.R. deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.02.32 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinantare FEADR", reprezentand restituiri de sume neutilizate, in termen de 5 zile de la incasarea de catre A.P.D.R.P. a sumelor in contul 54.04.02.32.
  c) Contul 54.04.03.32 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentand prefinantare si fonduri in cazul indisponibilitatilor temporare FEADR"
  Incasari:
 • sumele transferate de M.A.D.R. din contul deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.03.32 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentand prefinantare si fonduri in cazul indisponibilitatilor temporare FEADR", reprezentand prefinantare FEADR.
  Plati:
 • sumele transferate in conturile beneficiarilor;
 • sumele transferate in contul M.A.D.R. deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.03.32 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentand prefinantare si fonduri in cazul indisponibilitatilor temporare FEADR", reprezentand restituiri de sume neutilizate, in termen de 5 zile de la incasarea de catre A.P.D.R.P. a sumelor in contul 54.04.03.32.
  d) Contul 54.04.04.32 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse, reprezentand finantarea unor cheltuieli neeligibile FEADR"
  Incasari:
 • sumele transferate de M.A.D.R. din contul deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.04.32 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentand finantarea unor cheltuieli neeligibile FEADR", reprezentand contravaloarea TVA aferente livrarilor de bunuri, prestarilor de servicii si executiei de lucrari, finantate integral ori partial din contributia financiara a Uniunii Europene si/sau din cofinantarea aferenta, ai caror beneficiari sunt unitati administrativ-teritoriale, asociatii ale acestora legal constituite si organisme neguvernamentale nonprofit, de utilitate publica, cu personalitate juridica.
  Plati:
 • sumele transferate in conturile beneficiarilor, reprezentand TVA aferenta livrarilor de bunuri, prestarilor de servicii si executiei de lucrari, finantate integral ori partial din contributia financiara a Uniunii Europene si/sau din cofinantarea aferenta, ai caror beneficiari sunt unitati administrativ-teritoriale, asociatii ale acestora legal constituite si organisme neguvernamentale nonprofit, de utilitate publica, cu personalitate juridica;
 • sumele transferate in contul M.A.D.R. deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.04.32 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentand finantarea unor cheltuieli neeligibile FEADR", reprezentand restituirea TVA neutilizate, in termen de 5 zile de la incasarea de catre A.P.D.R.P. a sumelor in contul 54.04.04.32.
  e) Contul 54.04.05.32 "Disponibil din debite recuperate FEADR"
  Incasari:
 • sumele transferate de A.P.I.A., reprezentand debite recuperate de la beneficiari aferente platilor nationale directe complementare si ale masurilor axei 2 din FEADR, provenite din nereguli sau plati in exces, precum si dobanzile/penalitatile aferente acestora;
 • sumele transferate de beneficiari, reprezentand debite FEADR, recuperate de A.P.D.R.P., provenite din nereguli sau plati in exces, precum si dobanzile/penalitatile aferente acestora.
  Plati:
 • sumele transferate in conturile M.A.D.R. deschise la Trezoreria Statului, reprezentand debite recuperate, inclusiv dobanzi/penalitati aferente acestora, astfel: contul nr. 54.04.01.32 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEADR", contul nr. 54.04.02.32 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinantare FEADR" reprezentand cofinantare FEADR si contul nr. 54.04.03.32 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentand prefinantare si fonduri in cazul indisponibilitatilor temporare FEADR", in functie de sursa de finantare a cheltuielilor.
  2. Efectuarea operatiunilor de incasari si plati intre M.A.D.R. si cele doua agentii de plati: A.P.I.A. si A.P.D.R.P.
  A. Operatiuni de incasari si plati, in conturile deschise la Trezoreria Statului, efectuate intre M.A.D.R., A.P.I.A. si A.P.D.R.P.
  A.1. Operatiuni de incasari si plati aferente FEGA si FEADR efectuate de M.A.D.R.
  1. A.P.I.A. si A.P.D.R.P. transmit M.A.D.R. in prima zi lucratoare a trimestrului in curs previziunile privind necesarul de fonduri, conform anexelor nr. 1a) si 1b) la Hotararea Guvernului nr. 293/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;
  2. A.P.I.A. si A.P.D.R.P. notifica in conformitate cu anexele nr. 1c) si 1d) la Hotararea Guvernului nr. 293/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, asupra alimentarii cu fonduri necesare efectuarii platilor catre beneficiari;
  3. M.A.D.R., in termen de doua zile lucratoare de la primirea solicitarii de fonduri de la A.P.I.A. si A.P.D.R.P., notifica Ministerului Economiei si Finantelor, conform anexelor nr. 1e) si 1f) la Hotararea Guvernului nr. 293/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea deschiderii de credite bugetare, in situatia lipsei de disponibilitati si in scopul virarii sumelor in conturile M.A.D.R. deschise la Trezoreria Statului 54.04.02.31, 54.04.03.31, 54.04.04.31, 54.04.02.32, 54.04.03.32 si 54.04.04.32. Ministerul Economiei si Finantelor deschide creditele bugetare in termen de 5 zile lucratoare de la solicitarea M.A.D.R.
  4. M.A.D.R. comunica A.P.I.A. si A.P.D.R.P. cu doua zile lucratoare inaintea efectuarii platilor, conform anexei nr. 1g) la Hotararea Guvernului nr. 293/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, sumele ce vor fi transferate in conturile acestor doua agentii 54.04.01.31, 54.04.02.31, 54.04.03.31, 54.04.04.31, 54.04.02.32, 54.04.03.32 si 54.04.04.32.
  5. In situatia in care in conturile M.A.D.R. 54.04.01.31, 54.04.02.31, 54.04.03.31, 54.04.04.31, 54.04.02.32, 54.04.03.32 si 54.04.04.32 exista disponibil, in baza solicitarilor de fonduri din partea celor doua agentii, in termen de doua zile lucratoare M.A.D.R. depune ordinele de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) in timpul programului de ghiseu al Activitatii de trezorerie si contabilitate publica a municipiului Bucuresti. Activitatea de trezorerie si contabilitate publica a municipiului Bucuresti proceseaza ordinele de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) in aceeasi zi in care au fost depuse.
  A.2. Operatiuni de incasari si plati aferente FEGA si FEADR efectuate de A.P.I.A.
  1. A.P.I.A., in termen de 5 zile lucratoare de la alimentarea conturilor de disponibil 54.04.01.31, 54.04.02.31, 54.04.03.31, 54.04.04.31, 54.04.02.32 si 54.04.03.32 de catre M.A.D.R., depune ordinele de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) in timpul programului de ghiseu al Activitatii de trezorerie si contabilitate publica a municipiului Bucuresti. Activitatea de trezorerie si contabilitate publica a municipiului Bucuresti proceseaza ordinele de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) in aceeasi zi in care au fost depuse.
  2. A.P.I.A. solicita A.P.D.R.P., conform anexei nr. 1i) la Hotararea Guvernului nr. 293/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, sumele necesare efectuarii platilor nationale directe complementare si cele aferente masurilor axei 2 FEADR, cu scopul restituirii catre M.A.D.R. a componentei de finantare externa;
  3. A.P.I.A., in prima zi lucratoare urmatoare celei in care s-au incasat de la A.P.D.R.P. sumele aferente platilor nationale directe complementare si cele aferente masurilor axei 2 FEADR, componenta de finantare externa, in contul A.P.I.A 54.04.01.32, transfera aceste sume in contul M.A.D.R. 54.04.01.32, depunand ordinul de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) in timpul programului de ghiseu al Activitatii de trezorerie si contabilitate publica a municipiului Bucuresti. Activitatea de trezorerie si contabilitate publica a municipiului Bucuresti proceseaza ordinul de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) in aceeasi zi in care a fost depus.
  4. A.P.I.A., in termen de doua zile lucratoare de la incasarea de la beneficiari a debitelor aferente FEGA in contul A.P.I.A. 54.04.05.31, vireaza sumele incasate la M.A.D.R. in conturile: 54.04.01.31, 54.04.02.31 si 54.04.03.31, depunand ordinele de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) in timpul programului de ghiseu al Activitatii de trezorerie si contabilitate publica a municipiului Bucuresti. Activitatea de trezorerie si contabilitate publica a municipiului Bucuresti proceseaza ordinele de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) in aceeasi zi in care au fost depuse.
  5. A.P.I.A., in termen de doua zile lucratoare de la incasarea debitelor aferente FEADR in contul A.P.I.A. 54.04.05.32, vireaza la A.P.D.R.P. in contul 54.04.05.32, depunand ordinul de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) in timpul programului de ghiseu al Activitatii de trezorerie si contabilitate publica a municipiului Bucuresti. Activitatea de trezorerie si contabilitate publica a municipiului Bucuresti proceseaza ordinul de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) in aceeasi zi in care a fost depus.
  6. A.P.I.A., in prima zi lucratoare dupa expirarea termenului de efectuare a platilor catre beneficiari restituie sumele neutilizate in conturile M.A.D.R. 54.04.01.31, 54.04.02.31, 54.04.03.31, 54.04.04.31, 54.04.02.32 si 54.04.03.32, depunand ordinele de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) in timpul programului de ghiseu al Activitatii de trezorerie si contabilitate publica a municipiului Bucuresti. Activitatea de trezorerie si contabilitate publica a municipiului Bucuresti proceseaza ordinele de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) in aceeasi zi in care au fost depuse.
  7. A.P.I.A. comunica M.A.D.R. in prima zi lucratoare urmatoare efectuarii platii, conform anexei nr. 1h) la Hotararea Guvernului nr. 293/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, sumele neutilizate si transferate in conturile M.A.D.R. 54.04.01.31, 54.04.02.31, 54.04.03.31, 54.04.04.31, 54.04.02.32 si 54.04.03.32.
  A.3. Operatiuni de incasari si plati aferente FEADR efectuate de A.P.D.R.P.
  1. A.P.D.R.P., in termen de 5 zile lucratoare de la alimentarea conturilor de disponibil din Trezoreria Statului 54.04.01.32, 54.04.02.32, 54.04.03.32, 54.04.04.32 de catre M.A.D.R., in vederea efectuarii platilor catre beneficiari, depune ordinele de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) in timpul programului de ghiseu al Activitatii de trezorerie si contabilitate publica a municipiului Bucuresti. Activitatea de trezorerie si contabilitate publica a municipiului Bucuresti proceseaza ordinele de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) in aceeasi zi in care au fost depuse.
  2. A.P.D.R.P., in prima zi lucratoare urmatoare celei in care s-au incasat sumele virate de M.A.D.R. in contul 54.04.01.32, reprezentand platile nationale directe complementare si cele aferente masurilor axei 2 FEADR, componenta de finantare externa, transfera aceste sume la A.P.I.A. in contul 54.04.01.32, depunand ordinul de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) in timpul programului de ghiseu al Activitatii de trezorerie si contabilitate publica a municipiului Bucuresti. Activitatea de trezorerie si contabilitate publica a municipiului Bucuresti proceseaza ordinul de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) in aceeasi zi in care a fost depus.
  3. A.P.D.R.P., in termen de doua zile lucratoare de la data incasarii debitelor aferente FEADR in contul 54.04.05.32, vireaza sumele in conturile M.A.D.R. 54.04.01.32, 54.04.02.32, 54.04.03.32, depunand ordinele de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) in timpul programului de ghiseu al Activitatii de trezorerie si contabilitate publica a municipiului Bucuresti. Activitatea de trezorerie si contabilitate publica a municipiului Bucuresti proceseaza ordinele de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) in aceeasi zi in care au fost depuse.
  4. A.P.D.R.P., in termen de 5 zile lucratoare de la data incasarii de la M.A.D.R. in contul A.P.D.R.P. 54.04.04.32 a sumelor reprezentand TVA aferenta livrarilor de bunuri, prestarilor de servicii si executiei de lucrari, finantate integral ori partial din contributia financiara a Uniunii Europene si/sau din cofinantarea aferenta, ai caror beneficiari sunt unitati administrativ-teritoriale, asociatii ale acestora legal constituite si organisme neguvernamentale nonprofit, de utilitate publica, cu personalitate juridica, vireaza catre beneficiari sumele incasate, depunand ordinele de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) in timpul programului de ghiseu al Activitatii de trezorerie si contabilitate publica a municipiului Bucuresti. Activitatea de trezorerie si contabilitate publica a municipiului Bucuresti proceseaza ordinele de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) in aceeasi zi in care au fost depuse.
  5. A.P.D.R.P., in prima zi lucratoare dupa expirarea termenului de efectuare a platilor catre beneficiari, restituie sumele neutilizate in conturile M.A.D.R. 54.04.01.32 54.04.02.32, 54.04.03.32, 54.04.04.32, depunand ordinele de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) in timpul programului de ghiseu al Activitatii de trezorerie si contabilitate publica a municipiului Bucuresti. Activitatea de trezorerie si contabilitate publica a municipiului Bucuresti proceseaza ordinele de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) in aceeasi zi in care au fost depuse.
  6. A.P.D.R.P. comunica M.A.D.R. in prima zi lucratoare urmatoare efectuarii platii, conform anexei nr. 1h) la Hotararea Guvernului nr. 293/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, sumele neutilizate si transferate in conturile M.A.D.R. 54.04.01.32, 54.04.02.32, 54.04.03.32, 54.04.04.32.
  A.4. Deschiderea de credite din bugetul de stat si alimentarea conturilor M.A.D.R. 54.04.02.31, 54.04.03.31, 54.04.04.31, 54.04.02.32, 54.04.03.32 si 54.04.04.32
  Pentru efectuarea operatiunilor:
 • deschiderea creditelor din bugetul M.A.D.R. de la capitolul 83.01 "Agricultura, silvicultura si vanatoare", titlul 55 "Alte transferuri", pozitiile distincte: "Program FEGA" titlul 55.01.24 si "Program FEADR" titlul 55.01.27;
 • alimentarea de la bugetul de stat a conturilor de cofinantare FEGA si FEADR 54.04.02.31 si 54.04.02.32, a contului de prefinantare FEGA 54.04.03.31, a contului de prefinantare FEADR, in cazul indisponibilitatii temporare a fondurilor de la Comunitatea Europeana, 54.04.03.32 si a conturilor de disponibil reprezentand finantarea unor cheltuieli neeligibile FEGA si FEADR 54.04.04.31 si 54.04.04.32
  se procedeaza in felul urmator:
  A.4.1. Deschiderea de catre M.A.D.R. a creditelor din bugetul de stat
  1. M.A.D.R., prin D.G.B.F.F.E. intocmeste cererea de deschidere de credite bugetare, insotita de Nota de fundamentare si Nota justificativa prin care se stabilesc necesitatile de finantare de la bugetul de stat. Cererea de deschidere de credite bugetare de la capitolul 83.01 "Agricultura, silvicultura si vanatoare", titlul 55 "Alte transferuri", vizata de directorul general al D.G.B.F.F.E. sau de alte persoane imputernicite, precum si de controlorul financiar preventiv delegat, se prezinta spre aprobare ordonatorului principal de credite.
  2. Cererea pentru deschiderea creditelor bugetare insotita de dispozitiile bugetare si borderourile aferente se prezinta Ministerului Economiei si Finantelor in scopul deschiderii creditelor bugetare. Ministerul Economiei si Finantelor transmite dispozitiile bugetare si borderourile aferente la Activitatea de trezorerie si contabilitate publica a municipiului Bucuresti.
  A.4.2. Transferul sumelor in conturile M.A.D.R. 54.04.02.31, 54.04.03.31, 54.04.04.31, 54.04.02.32, 54.04.03.32 si 54.04.04.32
  1. In baza sumelor solicitate la deschiderea creditelor bugetare, D.G.B.F.F.E. din M.A.D.R. intocmeste si propune spre aprobare ordonatorului principal de credite Angajamentul bugetar individual/global, Propunerea de angajare a unei cheltuieli si Ordonantarea la plata. Dupa aprobare D.G.B.F.F.E. emite ordinele de plata pentru transferul sumelor din Contul RO90TREZ70023830155XXXXX, in conturile M.A.D.R. 54.04.02.31, 54.04.03.31, 54.04.04.31, 54.04.02.32, 54.04.03.32 si 54.04.04.32 deschise la Trezoreria Statului.
  2. D.G.B.F.F.E. emite ordinul de plata pana cel tarziu la ora 12,00 a primei zile lucratoare datei la care s-a aprobat Ordonantarea la plata de catre ordonatorul principal de credite.
  3. Trezoreria Statului pune la dispozitia M.A.D.R. extrasul de cont care confirma creditarea conturilor M.A.D.R. 54.04.02.31, 54.04.03.31, 54.04.04.31, 54.04.02.32, 54.04.03.32 si 54.04.04.32 in prima zi lucratoare urmatoare datei creditarii acestui cont.
  A.5. Dobanzi si comisioane aferente disponibilitatilor din conturile deschise la Trezoreria Statului
  1. Pentru disponibilitatile din asistenta financiara nerambursabila aflate in conturile M.A.D.R., A.P.I.A. si A.P.D.R.P., precum si ale beneficiarilor, Trezoreria Statului nu bonifica dobanda.
  2. Pentru efectuarea operatiunilor de incasari si plati prin conturile M.A.D.R., A.P.I.A. si A.P.D.R.P., precum si prin conturile beneficiarilor, Trezoreria Statului nu percepe comisioane sau alte taxe.
  B. Operatiuni de incasari si plati efectuate de M.A.D.R. prin conturile in euro si in lei deschise la o institutie financiar-bancara sau la Trezoreria Statului
  1. M.A.D.R. vireaza prin ordin de plata, in termen de 7 zile lucratoare de la rambursarea de catre Comisia Europeana a cheltuielilor prefinantate de la bugetul de stat aferente FEGA, sumele incasate in euro, convertite in lei, inclusiv dobanda incasata, din contul in lei deschis la institutia financiar-bancara sau la Trezoreria Statului "Disponibil in lei reprezentand contributia financiara a Comunitatii Europene privind FEGA" in contul M.A.D.R. deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.01.31.
  2. M.A.D.R. vireaza prin ordin de plata in termen de 7 zile lucratoare de la solicitarea A.P.D.R.P., conform anexei nr. 1d) la Hotararea Guvernului nr. 293/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, din contul in lei deschis la institutia financiar-bancara sau la Trezoreria Statului "Disponibil in lei reprezentand contributia financiara a Comunitatii Europene privind FEADR", prin convertirea sumelor in euro incasate de la Comunitatea Europeana, in contul M.A.D.R. deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.01.32.
  3. Operatiuni de plati efectuate de A.P.I.A. si A.P.D.R.P. catre beneficiarii FEGA si FEADR
  Platile aferente FEGA si FEADR se efectueaza de catre A.P.I.A. si A.P.D.R.P., astfel:
 • beneficiarilor persoane fizice sumele se vireaza in conturi deschise la institutii financiar-bancare;
 • organismelor neguvernamentale nonprofit, de utilitate publica si altor persoane juridice care nu se incadreaza in categoria operatorilor economici definiti la pct. 6.1.1 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.235/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, in conturile deschise la institutii financiar-bancare;
 • institutiilor publice de subordonare centrala sau locala, in conturile deschise la Trezoreria Statului;
 • operatorilor economici organizati ca regii autonome, societati sau companii nationale si societati comerciale, in conturile deschise la Trezoreria Statului.


  ANEXA  Poate fi de interes si:
  Legea 151/2016 privind ordinul european de protectie, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
  Legea 351/2015 privind modificarea art. 27 alin. (1) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie
  Legea 142/2015 pentru aprobarea OG 27/2014 privind finantarea institutiilor de invatamant superior militar, de informatii, de ordine publica si de securitate nationala
  Legea 9/2015 pentru completarea art. 10 din Legea nr. 258/2007 privind practica elevilor si studentilor. Lege nr. 9/2015
  HG 1152/2014 privind organizarea, functionarea si compunerea Centrului National de Conducere a Actiunilor de Ordine Publica
  OG 27/2014 privind finantarea institutiilor de invatamant superior militar, de informatii, de ordine publica si de securitate nationala. Ordonanta 27/2014
  Hotararea CSM 231/2014 pentru completarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005
  OUG 9/2014 pentru aprobarea unor masuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale. Ordonanta de urgenta nr. 9/2014
  Legea 61/1991 republicata pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice. Lege nr. 61/1991 republicata 2014
  Ordin 190/2013 privind formarea initiala, in anul 2014, in institutiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne a politistilor locali cu atributii in domeniul ordinii si linistii publice si in domeniul circulatiei rutiere
  HG 1169/2013 pentru modificarea HG 584/2005 privind finantarea unitatilor sanitare din sistemul de aparare, ordine publica, siguranta nationala si autoritate judecatoreasca
  Hotararea 59/2013 pentru aprobarea Normei 14/2013 privind investitiile organismelor de plasament colectiv in instrumente ale pietei monetare de tipul biletelor la ordin
  Hotararea 878/2013 pentru modificarea si completarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti
  Legea 241/2013 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala. Lege nr. 241/2013
  Ordin 39/2013 privind constituirea, organizarea si functionarea la nivelul Ministerului Afacerilor Interne a Comitetului pentru coordonarea elaborarii Strategiei nationale de ordine publica 2014-2020
  Legea 20/2013 privind aprobarea OUG 7/2010 pentru modificarea si completarea OUG 189/2002 privind operatiunile compensatorii referitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de aparare, ordine publica si siguranta nationala
  Hotararea CSM 975/2012 pentru modificarea Regulamentului de ordine interioara a instantelor judecatoresti
  Legea 219/2012 pentru aprobarea OUG 81/2011 privind trecerea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor in subordinea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, precum si p
  Legea nr. 238/2009 republicata 2012 privind reglementarea prelucrarii datelor cu caracter personal de catre structurile/unitatile Ministerului Administratiei si Internelor in activitatile de prevenire, cercetare si combatere a infractiunilor, precum
  Legea 87/2012 privind aprobarea OUG 107/2011 pentru modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului. Lege nr. 87/2012
  Buletinul Casatiei nr. 8-9/2015
  Editura C.H. Beck

  Pret: 32.9 lei
  27.97 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  71 useri online

  Useri autentificati: