DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 68/2009 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1025/2006[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 87 din 13/02/2009

Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale Avand in vedere prevederile:
 • art. 12 din Hotararea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale;
 • art. 37 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.025/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul muncii, familiei si protectiei sociale emite urmatorul ordin:

  Art. 1
  Se aproba Instructiunile de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.025/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

  Art. 2
  Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale, agentiile pentru prestatii sociale judetene, respectiv a municipiului Bucuresti si autoritatile administratiei publice locale vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

  Art. 3
  Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


  Instructiuni din 04/02/2009 de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.025/2006


  Art. 1
  (1) In aplicarea prevederilor art. 301 lit. a), b) si f) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.025/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, denumite in continuare Norme metodologice, modelul cererii pentru recalcularea indemnizatiei pentru cresterea copilului este prevazut in anexa nr. 1.
  (2) Cererea prevazuta la alin. (1) se poate depune direct la agentia pentru prestatii sociale judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, denumita in continuare agentie teritoriala, in a carei raza teritoriala domiciliaza persoana beneficiara, se poate transmite la aceasta institutie prin posta, cu confirmare de primire, sau prin alta modalitate stabilita de agentia teritoriala, pana cel tarziu la data de 30 iunie 2009.

  Art. 2
  (1) In sensul prevederilor art. 5 din Normele metodologice, veniturile care se iau in considerare pentru stabilirea cuantumului indemnizatiei pentru cresterea copilului reprezinta, dupa caz:
  a) suma incasata din veniturile din salarii, care se stabileste astfel:
 • la locul unde se afla functia de baza: suma incasata de persoana indreptatita, rezultata dupa aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul a impozitului, determinata ca diferenta intre venitul net din salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a contributiilor obligatorii aferente unei luni si a deducerii personale acordate pentru luna respectiva, si contributiile la fondurile de pensii facultative, precum si cotizatia sindicala platita in luna respectiva;
 • pentru veniturile obtinute in celelalte cazuri: suma incasata de persoana indreptatita, rezultata dupa aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul, determinata ca diferenta intre venitul brut si contributiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora;
  b) suma incasata de persoana indreptatita, calculata potrivit legii de catre platitorul acesteia, pentru perioadele asimilate prevazute la art. 4 alin. (7) din Normele metodologice;
  c) suma incasata de persoana indreptatita care realizeaza venituri profesionale supuse impozitului pe venit, dar care, potrivit legii, sunt scutite de plata acestuia sau sunt considerate neimpozabile;
  d) suma rezultata dupa aplicarea cotei de impozitare asupra venitului net din activitati independente, determinat in conditiile legii;
  e) suma rezultata dupa aplicarea cotei de impozitare asupra venitului net din activitati agricole, determinat in conditiile legii.
  (2) Pentru persoanele care realizeaza venituri profesionale din salarii, venitul brut reprezinta salariul de baza, indemnizatii, sporuri, prime, orice alte sume sau avantaje de natura salariala ori asimilate salariilor acordate de angajator potrivit legii.
  (3) In cazul in care o persoana realizeaza concomitent venituri profesionale din mai multe surse, se vor lua in calcul toate veniturile lunare incasate de aceasta, stabilite potrivit alin. (1).

  Art. 3
  (1) In aplicarea prevederilor art. 6 alin. (5) lit. a), c), e) si f) si alin. (6) lit. a)-d) din Normele metodologice, dovada privind realizarea de venituri profesionale supuse impozitului pe venit conform Codului fiscal, precum si nivelul net lunar al acestora se completeaza potrivit modelului de adeverinta prevazut in anexa nr. 2.
  (2) Pentru celelalte cazuri, dovada privind realizarea de venituri profesionale supuse impozitului pe venit conform Codului fiscal, precum si nivelul net lunar al acestora se completeaza potrivit modelelor specifice, prevazute de legislatia in vigoare, utilizate de autoritatile competente.

  Art. 4
  (1) In aplicarea prevederilor art. 302 alin. (2) din Normele metodologice si ale art. 24 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, cu modificarile ulterioare, pentru recalcularea indemnizatiei pentru cresterea copilului, in cuantum de 85%, baza de calcul a indemnizatiei se determina ca suma totala a veniturilor realizate in ultimele 10 luni anterioare datei nasterii copilului impartita la 10.
  (2) In situatia mentionata la alin. (1), la stabilirea cuantumului indemnizatiei pentru cresterea copilului se vor lua in calcul veniturile realizate in ultimele 10 luni anterioare datei nasterii copilului, respectiv veniturile din salarii calculate conform art. 2 alin. (1) lit. a) sau veniturile declarate conform contractelor de asigurare sociala individuale incheiate potrivit prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.
  (3) In situatia prevazuta la art. 4 alin. (8) din Normele metodologice, la stabilirea indemnizatiei pentru cresterea copilului, in cuantum de 85%, perioada pentru determinarea bazei de calcul a indemnizatiei se diminueaza corespunzator cu perioada cuprinsa intre data nasterii si data prezumtiva a nasterii. Baza de calcul se determina ca suma totala a veniturilor realizate in aceasta perioada impartita la numarul de luni rezultate.

  Art. 5
  Sumele rezultate din calcularea/recalcularea indemnizatiei pentru cresterea copilului se rotunjesc la 1 leu pentru fractiunile de peste 50 de bani inclusiv si se neglijeaza fractiunile de pana la 49 de bani inclusiv.

  Art. 6
  (1) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentele instructiuni si se utilizeaza de la data intrarii in vigoare a acestora.
  (2) Documentele doveditoare privind realizarea de venituri profesionale supuse impozitului pe venit conform Codului fiscal, precum si nivelul net lunar al acestora, depuse pana la data publicarii prezentelor instructiuni la primariile in a caror raza teritoriala isi au domiciliul persoanele indreptatite sau, dupa caz, transmise la agentiile teritoriale, vor fi luate in considerare pentru stabilirea drepturilor la indemnizatia pentru cresterea copilului.


  ANEXA Nr. 1 la Instructiuni - CERERE pentru recalcularea indemnizatiei pentru cresterea copilului
    Domnului director executiv 
  
  
    I. Subsemnata(ul), 
    
  Numele si prenumele +--------------------------------------------------------------------------------+
             +--------------------------------------------------------------------------------+
             +--------------------------------------------------------------------------------+
             +--------------------------------------------------------------------------------+
  Cod numeric personal +--------------------------------------+
             +--------------------------------------+
  Adresa:     Str. +--------------------------------------------------------------------------------+
             +--------------------------------------------------------------------------------+
           Nr. +-----------+ Bl. +-----------------------+ Sc. +-----+ Ap. +--------+ Sector +--+
             +-----------+   +-----------------------+   +-----+   +--------+    +--+
        Mun./oras +--------------------------------------------------------------------------------+
             +--------------------------------------------------------------------------------+
        com.; sat +--------------------------------------------------------------------------------+
             +--------------------------------------------------------------------------------+
         Judetul +--------------------------------------------------------------------------------+
             +--------------------------------------------------------------------------------+
  Telefon       +--------------------------------------+ Fax +-----------------------------------+
             +--------------------------------------+   +-----------------------------------+
  E-mail        __________________________________________________________________________________
  Actul de identitate +--------+ Seria +--------+ Nr. +--------------------------+
             +--------+    +--------+   +--------------------------+
  Emis de       +-----------------------------------------------------------+
             +-----------------------------------------------------------+
   
  Va rog sa-mi aprobati RECALCULAREA indemnizatiei pentru cresterea copilului in conformitate cu 
  prevederile legale in vigoare. 
  
  
    II. Copilul/copiii in intretinere pentru care primesc in prezent indemnizatia este/sunt: 
    
  1. Numele si prenumele +-----------------------------------------------------------------------------+
              +-----------------------------------------------------------------------------+
    Cod numeric personal +--------------------------------------+
              +--------------------------------------+
    Act de identitate/  +--------+ Seria +--------+ Nr. +--------------------------+
    act doveditor    +--------+    +--------+   +--------------------------+
  2. Numele si prenumele +-----------------------------------------------------------------------------+
              +-----------------------------------------------------------------------------+
    Cod numeric personal +--------------------------------------+
              +--------------------------------------+
    Act de identitate/  +--------+ Seria +--------+ Nr. +--------------------------+
    act doveditor    +--------+    +--------+   +--------------------------+
  3. Numele si prenumele +-----------------------------------------------------------------------------+
              +-----------------------------------------------------------------------------+
    Cod numeric personal +--------------------------------------+
              +--------------------------------------+
    Act de identitate/  +--------+ Seria +--------+ Nr. +--------------------------+
    act doveditor    +--------+    +--------+   +--------------------------+
  
         Data                             Semnatura solicitantului
     ____________________                          ____________________
  
  


  NOTA:
  La pct. II se vor completa datele copilului, respectiv ale tuturor copiilor rezultati din sarcini multiple sau datele ambilor copii in cazul in care persoana se afla in prelungirea concediului pentru cresterea copilului.


  ANEXA Nr. 2 la instructiuni


  Denumire angajator/institutie ..........................
  Sediu angajator/institutie .............................
  Nr. O.R.C. .............................................
  Cod fiscal .............................................
  Telefon/fax ............................................

  ADEVERINTA1)
  nr. ............../..........................

  Se adevereste prin prezenta ca doamna/domnul ..............................., CNP ........................................, domiciliata/domiciliat in localitatea ....................................., str. ........................ nr. ......, bl. ........, sc. ......., et. ......, ap. .........., sectorul/judetul............. .............................., avand calitatea de2) ................................................... in institutia noastra de la data de ....................................:
  I. Referitor la indeplinirea conditiilor de acordare a concediului si indemnizatiei pentru cresterea copilului3):
 • in perioada de la ............................. pana la ..................................... a beneficiat de indemnizatie de maternitate;
 • la data de ................................. se implinesc cele 42 de zile din concediul de lauzie;
 • in perioada de la ................ pana la ............................. a beneficiat de indemnizatie pentru cresterea copilului;
 • incepand cu data de ..................................... se aproba concediul pentru cresterea copilului;
 • a realizat venituri profesionale supuse impozitului pe venit, dupa cum urmeaza:
 • de la (zi/luna/an) .................................... pana la (zi/luna/an) ................................................4).
  ___________
  1) Se va completa de catre fiecare angajator/institutie care atesta una dintre situatiile in care persoana s-a aflat la un moment dat in intervalul celor 12 luni.
  2) Se va trece calitatea persoanei - de exemplu, salariat cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata/determinata, somer, persoana cu drept de pensie de invaliditate.
  3) Aceasta rubrica nu se va completa in cazul persoanelor care solicita recalcularea cuantumului indemnizatiei pentru cresterea copilului.
  4) Se completeaza pentru fiecare luna din cele 12 in care persoana a avut calitatea mentionata.

  II. Referitor la veniturile realizate in ultimele 12 luni anterioare datei nasterii copilului, reprezentand suma incasata de persoana indreptatita, conform prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a)-c) si alin. (2) din instructiuni:
    
  +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
  ¦  ¦                             ¦ Tipul venitului (salariu net, ¦Venitul realizat¦
  ¦Nr. ¦              Luna              ¦indemnizatie somaj, indemnizatie¦ (salariul net) ¦
  ¦crt.¦                             ¦   concediu medical etc.)   ¦ - valoarea - ¦
  ¦  ¦                             ¦                ¦        ¦
  +----+----------------------------------------------------------+--------------------------------+----------------¦
  ¦ 1. ¦Luna ............................ anul ................  ¦                ¦        ¦
  ¦  ¦(luna nasterii copilului)                 ¦                ¦        ¦
  +----+----------------------------------------------------------+--------------------------------+----------------¦
  ¦ 2. ¦Luna ............................ anul ................  ¦                ¦        ¦
  ¦  ¦(luna anterioara lunii nasterii copilului)        ¦                ¦        ¦
  +----+----------------------------------------------------------+--------------------------------+----------------¦
  ¦ 3. ¦Luna ............................ anul ................  ¦                ¦        ¦
  ¦  ¦(a 2-a luna anterioara lunii nasterii copilului)     ¦                ¦        ¦
  +----+----------------------------------------------------------+--------------------------------+----------------¦
  ¦ 4. ¦Luna ............................ anul ................  ¦                ¦        ¦
  ¦  ¦(a 3-a luna anterioara lunii nasterii copilului)     ¦                ¦        ¦
  +----+----------------------------------------------------------+--------------------------------+----------------¦
  ¦ 5. ¦Luna ............................ anul ................  ¦                ¦        ¦
  ¦  ¦(a 4-a luna anterioara lunii nasterii copilului)     ¦                ¦        ¦
  +----+----------------------------------------------------------+--------------------------------+----------------¦
  ¦ 6. ¦Luna ............................ anul ................  ¦                ¦        ¦
  ¦  ¦(a 5-a luna anterioara lunii nasterii copilului)     ¦                ¦        ¦
  +----+----------------------------------------------------------+--------------------------------+----------------¦
  ¦ 7. ¦Luna ............................ anul ................  ¦                ¦        ¦
  ¦  ¦(a 6-a luna anterioara lunii nasterii copilului)     ¦                ¦        ¦
  +----+----------------------------------------------------------+--------------------------------+----------------¦
  ¦ 8. ¦Luna ............................ anul ................  ¦                ¦        ¦
  ¦  ¦(a 7-a luna anterioara lunii nasterii copilului)     ¦                ¦        ¦
  +----+----------------------------------------------------------+--------------------------------+----------------¦
  ¦ 9. ¦Luna ............................ anul ................  ¦                ¦        ¦
  ¦  ¦(a 8-a luna anterioara lunii nasterii copilului)     ¦                ¦        ¦
  +----+----------------------------------------------------------+--------------------------------+----------------¦
  ¦10. ¦Luna ............................ anul ...............  ¦                ¦        ¦
  ¦  ¦(a 9-a luna anterioara lunii nasterii copilului)     ¦                ¦        ¦
  +----+----------------------------------------------------------+--------------------------------+----------------¦
  ¦11. ¦Luna ............................ anul ...............  ¦                ¦        ¦
  ¦  ¦(a 10-a luna anterioara lunii nasterii copilului)     ¦                ¦        ¦
  +----+----------------------------------------------------------+--------------------------------+----------------¦
  ¦12. ¦Luna ............................ anul ...............  ¦                ¦        ¦
  ¦  ¦(a 11-a luna anterioara lunii nasterii copilului)     ¦                ¦        ¦
  +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
  


  Cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul in declaratii, respectiv faptul ca declararea necorespunzatoare a adevarului facuta unui organ sau unei institutii de stat se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda, declar pe propria raspundere ca datele si informatiile prezentate corespund realitatii.

  ...................................................................
  (numele, prenumele, semnatura si stampila reprezentantului legal)

  Nu este


  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica

 • Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  45 useri online

  Useri autentificati: