DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin 222/2009 pentru aprobarea indicatorilor specifici de fundamentare a fondului de salarii in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice. Ordin nr. 222/2009Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 634 din 25 septembrie 2009

Avand in vedere prevederile art. 7 alin. (6) si ale art. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 203/2009,
in temeiul dispozitiilor art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile si completarile ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul administratiei si internelor, emite prezentul ordin.

Art. 1
Se aproba indicatorii specifici de fundamentare a fondului de salarii in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice definite in Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazuti in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
Autoritatile administratiei publice locale vor dispune masurile necesare pentru ducerea la indeplinire a dispozitiilor prezentului ordin.

Art. 3
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului administratiei publice nr. 502/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare, in domeniul serviciilor publice de gospodarie comunala, a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2001 privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 556 din 6 septembrie 2001.

Art. 4
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Anexa - Indicatorii specifici de fundamentare a fondului de salarii in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice


1. Fundamentarea fondului de salarii anual, prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli al operatorilor furnizori/prestatori ai serviciilor comunitare de utilitati publice definite in Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, aflati in subordinea, coordonarea sau sub autoritatea autoritatilor administratiei publice locale, se face pe baza indicelui de crestere a castigului salarial mediu brut lunar, conditionat de indeplinirea urmatorilor indicatori de performanta:
a) asigurarea continuitatii calitative si cantitative a serviciului, la nivelul parametrilor contractuALI, prin reducerea perioadelor de intrerupere a furnizarii/prestarii serviciilor, respectiv a duratei interventiilor planificate si/sau accidentale pentru revizii si reparatii la sistemele de utilitati publice aferente acestora, raportat la anul anterior adoptat ca nivel de referinta;
b) reducerea consumurilor specifice de energie, combustibili si materii prime pe unitatea de produs/serviciu fumizat/prestat utilizatorilor, in termeni comparabili, in raport cu anul anterior adoptat ca nivel de referinta;
c) cresterea gradului de incasare a facturilor emise, raportat la gradul de incasare realizat in anul anterior, inclusiv prin promovarea contractelor individuale de furnizare/prestare a serviciilor si a tarifului compus, in sistem binom.

2. Indicatorii prevazuti la pct. 1 se aplica tuturor operatorilor/operatorilor regionali aflati in subordinea, coordonarea sau sub autoritatea autoritatilor administratiei publice locale, indiferent de forma de organizare si statutul juridic al acestora - servicii de interes local sau judetean cu personalitate juridica, respectiv societati comerciale la care unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici sau majoritari­si de forma de gestiune in care astia isi desfasoara activitatea ­gestiune directa, respectiv gestiune delegata.

3. Autoritatile administratiei publice locale in subordinea, coordonarea sau sub autoritatea carara se afla operatorii serviciilor comunitare de utilitati publice, in conformitate cu atributiile si responsabilitatile ce le revin pOTrivit Legii nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pot adopta, suplimentar fata de indicatorii prevazuti la pct. 1, si alti indicatori de performanta, dupa consultarea conducerii operatorului si a organizatiei sindicale, pentru a asigura:
a) cresterea numarului de utilizatori la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale raportat la anul anterior, considerat nivel de referinta;
b) cresterea gradului de acoperire a serviciului la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale fata de anul anterior, adoptat ca nivel de referinta, corespunzator dezvoltarii/extinderii sistemelor de utilitati publice aferente serviciilor;
c) cresterea gradului de satisfactie a utilizatorilor, respectiv cresterea adaptabilitatii serviciilor la cerintele acestora, reflectata prin reducerea numarului de reclamatii fata de anul precedent, adoptat ca nivel de referinta;
d) cresterea gradului de transparenta si protectie a utilizatorilor, in raportul contractual al acestora cu operatorul, cu privire la stabilirea contravalorii serviciilor furnizate/prestate prin individualizarea consumurilor, facturarea individuala, imbunatatirea procedurilor de determinare, facturare si plata a consumurilor/cantitatilor de utilitati publice furnizate/prestate.Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 225/2016 pentru modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006
Legea 99/2014 pentru modificarea si completarea Legii serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006. Lege nr. 99/2014
HG 527/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice – A.N.R.S.C.. Hotarare 527/2013
Legea 220/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local. Lege nr. 220/2013
Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006, republicata 2013
OUG 82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de imbunatatiri funciare. Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare
Ordinul 1297/2010 privind modul si conditiile de preluare, evaluare, transmitere cu titlu gratuit, valorificare sau, dupa caz, de casare ori distrugere a materialelor consumabile de utilitate medicala, a materialelor de natura obiectelor de inventar
Ordin nr. 493/2009 privind modul de achitare a contributiei de 0,1% fixate in anexa la Hotararea Guvernului nr. 671/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitar
Lege nr. 106/2008 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica a terenurilor necesare lucrarilor miniere pentru exploatarea zacamintelor de lignit
Lege privind modelele de utilitate, legea nr. 350/2007
HG nr. 1457/2008 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 350/2007 privind modelele de utilitate
Legea serviciilor comunitare de utilitati publice, legea 51/2006
Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006 si a Legii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006, oug nr. 13/2008
Codul de procedura penala. Comentariu pe articole
Coordonator Mihail Udroiu

Pret: 350 lei
297.5 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
50 useri online

Useri autentificati: