DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin 539/255/1479/2013 privind incadrarea in activitatea de creatie de programe pentru calculatorPublicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 575 din 10 septembrie 2013

 • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECTIEI SOCIALE SI PERSOANELOR VARSTNICE, Ordin nr. 539 din 22 martie 2013
 • MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA INFORMATIONALA, Ordin nr. 225 din 4 aprilie 2013
 • MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE, Ordin nr. 1.479 din 2 septembrie 2013

  Avand in vedere prevederile:
 • Hotararii Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice;
 • Hotararii Guvernului nr. 12/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului pentru Societatea Informationala, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Hotararii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • art. 55 alin. (4) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2012*) privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative, ministrul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice, ministrul pentru societatea informationala si viceprim-ministrul, ministrul finantelor publice, emit prezentul ordin.
  ---------
  *) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2012 a fost aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 71/2013, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 171 din 29 martie 2013, si ulterior aprobarii a suferit modificari si completari.

  Art. 1
  Angajatii operatorilor economici care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei in conformitate cu legislatia in vigoare, al caror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator (cod CAEN 5821, 5829, 6201, 6202, 6209), precum si angajatii persoanelor juridice romane de drept public beneficiaza de scutirea de impozit pe venit, in conformitate cu prevederile art. 55 alin. (4) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
  a) posturile pe care sunt angajati corespund listei cuprinzand ocupatiile mentionate in anexa nr. 1;
  b) postul face parte dintr-un compartiment specializat de informatica, evidentiat in organigrama angajatorului, cum ar fi: centru de calcul, directie, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment sau altele similare;

  c) au diploma acordata dupa finalizarea unei forme de invatamant superior de lunga durata sau detin o diploma acordata dupa finalizarea ciclului I de studii universitare de licenta, eliberata de o institutie de invatamant superior acreditata, avand inscrisa una dintre specializarile cuprinse in anexa nr. 2, si presteaza efectiv una dintre activitatile prezentate in anexa nr. 1;
  d) angajatorul a realizat in anul fiscal precedent si a inregistrat distinct in balantele analitice, ca urmare a activitatii de creare de programe pentru calculator destinate comercializarii pe baza de contract, un venit anual de cel putin echivalentul in lei a 10.000 dolari S.U.A. (calculat la cursul de schimb valutar mediu lunar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, aferent fiecarei luni in care s-a inregistrat venitul) pentru fiecare angajat care beneficiaza de scutirea de impozit pe venit.


  Art. 2
  Activitatea de creatie de programe pentru calculator in sensul art. 55 alin. (4) lit. l) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, reprezinta prestarea efectiva a uneia din activitatile de creare de programe pentru calculator corespunzatoare ocupatiilor specifice mentionate in anexa nr. 1.

  Art. 3
  (1) Documentele justificative care se au in vedere la incadrarea persoanelor in prevederile art. 55 alin. (4) lit. l) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, conform ocupatiilor specifice prezentate in anexa nr. 1, sunt:
  a) actul constitutiv, in cazul societatilor comerciale;
  b) organigrama angajatorului;
  c) fisa postului;
  d) copia legalizata a diplomei acordate dupa finalizarea studiilor in invatamantul universitar de lunga durata, insotita de copia legalizata de pe foaia matricola, respectiv copia legalizata a diplomei acordate dupa finalizarea ciclului I de studii universitare de licenta, insotita de copia legalizata a suplimentului la diploma;
  e) contractul individual de munca sau copia legalizata a contractului individual de munca;
  f) statul de plata intocmit separat pentru angajatii care beneficiaza de prevederile art. 55 alin. (4) lit. l) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
  g) comanda interna, aprobata de organul de conducere abilitat al angajatorului, care sa ateste procesul de creare de programe pentru calculator;
  h) balanta analitica in care sa fie reflectate distinct veniturile din activitatea de creare de programe pentru calculator.
  (2) Dosarul cuprinzand documentele justificative se va pastra la sediul angajatorului in vederea controlului.
  (3) Angajatorul va intocmi separat statul de plata pentru angajatii care beneficiaza de scutirea de impozit pe venit.
  (4) Încadrarea unei persoane in categoriile de activitati sau de ocupatii, in scopul beneficierii de scutirea de impozit pe venit prevazuta de art. 55 alin. (4) lit. l) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, constituie responsabilitatea angajatorului.

  Art. 4
  Scutirea de impozit pe venit prevazuta de art. 55 alin. (4) lit. l) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica lunar numai pentru veniturile de natura salariala obtinute in baza unui contract individual de munca, indiferent de momentul angajarii persoanei care beneficiaza de scutire, si fara a fi conditionata de contributia acesteia la realizarea plafonului minim de venit prevazut la art. 1 lit. d).

  Art. 5
  (1) Se actualizeaza periodic anexa nr 2 — Lista specializarilor, in conformitate cu modificarile intervenite in Nomenclatorul domeniilor si al programelor de studii universitare, domeniile si programele de studii universitare acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu, aprobat prin hotarare a Guvernului.
  (2) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.

  Art. 6
  Prevederile prezentului ordin vor fi duse la indeplinire de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, Ministerul pentru Societatea Informationala si de Ministerul Finantelor Publice.

  Art. 7
  La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga prevederile Ordinului ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei, al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei si al ministrului finantelor publice nr. 250/189/748/2004 privind incadrarea in activitatea de creatie de programe pentru calculator, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 573 din 29 iunie 2004.

  Art. 8
  Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


  ANEXA Nr. 1 - LISTA cuprinzand ocupatiile specifice activitatilor de creare de programe pentru calculator


  Nr. Ocupatia  Descrierea activitatii
  crt.
  
  1.  Analist   Activitati de realizare a analizei in vederea definirii specificatiilor pentru
           construirea efectiva a sistemelor informatice, susceptibile sa raspunda
           cerintelor utilizatorilor
  2.  Programator Activitati de realizare a programelor pentru calculator, conform unor specificatii
           predefinite, si asamblarea lor in sisteme coerente, inclusiv testarea in vederea
           asigurarii conformitatii cu specificatiile
  
  3. Proiectant  Activitati care combina aptitudinile analitice si de proiectare bazate pe 
    de sistem   cunostinte de specialitate cu cunostinte in utilizarea instrumentelor software 
    informatic  sau a limbajelor de programare, in vederea producerii si implementarii unor
           solutii functionale care sa corespunda cerintelor predefinite ori unor necesitati
           organizationale
  
  4. Inginer/   Activitati care combina aptitudinile analitice si de proiectare cu cunostinte
    Programator  adecvate de tehnologie software si hardware, in vederea definirii, proiectarii,
    de sistem   realizarii, testarii, implementarii si modificarii sistemelor informatice ce contin
    informatic  software ca principala componenta
  
  5. Administrator Activitati de furnizare a expertizei de specialitate si a asistentei practice in
    de baze    managementul sistemelor de baze de date si in utilizarea datelor informatice
    de date    pentru a raspunde cerintelor sistemului informatic in orice moment al ciclului de
           viata, in conformitate cu criteriile de calitate definite
  
  6. Inginer    Activitati de adaptare si/sau de armonizare a solutiilor hardware, software si a
    software   sistemelor de operare, precum si a aplicatiilor existente ori proiectate la
           necesitatile reale sau estimate ale utilizatorilor, in vederea indeplinirii cerintelor
           privind satisfacerea gradului de solicitare (timpul de raspuns)
  
  7. Manager    Activitati de coordonare a sistemelor de dezvoltare specifice aplicatiilor 
   de proiect   informatice majore, inclusiv coordonarea personalului si urmarirea cerintelor
   informatic   proiectelor (informatii/date necesare, programare, analiza). Managerii de
           proiect dezvolta, planifica, analizeaza, estimeaza si stabilesc prioritatile
           aferente componentelor ce urmeaza sa fie realizate, precum si fazele si
           termenele de executie a proiectelor.
    ANEXA Nr. 2 - Lista specializarilor


  1. Automatica si informatica industriala
  2. Calculatoare, Inginerie electrica si calculatoare
  3. Electronica, Electronica aplicata, Electronica si telecomunicatii, Comunicatii
  4. Matematica, Matematica informatica
  5. Informatica, Informatica economica, Informatica aplicata
  6. Cibernetica si informatica economica, Cibernetica si previziune economica, Statistica si previziune economica, Contabilitate si informatica de gestiune
  7. Calculatoare si sisteme informatice pentru aparare si securitate nationala, Ingineria informatiei, Tehnologia informatiei
  8. Informatica industriala, Informatica aplicata in ingineria electrica, Informatica aplicata in ingineria materialelor, Matematica si informatica aplicata in inginerie
  9. Cibernetica economica
  10. Fizica informatica
  11. Chimie informatica
  12. Automatica si informatica aplicata, Echipamente pentru modelare, simulare si conducere
  informatizata a actiunilor de lupta, Ingineria sistemelor multimedia
  13. Tehnologii si sisteme de telecomunicatii, Telecomenzi si electronica in transporturi
  14. Transmisiuni, Echipamente si sisteme electronice militare
  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

  Poate fi de interes si:
  Calculator TVA. Extractor TVA, extrage TVA
  Decizia 383/2010 privind primirea, cumpararea, pastrarea si folosirea de calculatoare personale de catre persoanele aflate in executarea pedepselor privative de libertate
  Protectia programelor pentru calculator
  OUG nr. 168/2008, ordonanta de urgenta pentru completarea art. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 87/2008 privind dotarea cu calculatoare tip desktop a unitatilor in care se desfasoara invatamant liceal si profesional de stat
  Legea nr. 365/2002, republicata 2006, privind comertul electronic
  Ordonanta de urgenta privind organizarea si functionarea Agentiei pentru Serviciile Societatii Informationale, oug nr. 73/2007
  Decizie privind procedura de acreditare a furnizorilor de servicii de certificare, decizie nr. 31/2008
  OUG nr. 87/2008, ordonanta de urgenta privind dotarea cu calculatoare tip desktop a unitatilor in care se desfasoara invatamant liceal si profesional de stat
  Agenda Juristului 2018
  Editura C.H. Beck

  Pret: 29.9 lei
  22.42 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  56 useri online

  Useri autentificati: