DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 3483/2008 pentru aprobarea Normelor privind determinarea, retinerea si virarea impozitului pe castigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obtinut de persoanele fizice[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 24 din 12/01/2009

Nr. 3.483/144

Ministerul Economiei si Finantelor
Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

In temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificarile si completarile ulterioare, si al prevederilor art. 1, 2 si ale art. 7 alin. (1), (3), (10) si (15) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 514/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza prevederilor art. 67 alin. (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul economiei si finantelor si presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare emit urmatorul ordin:

Art. 1
Se aproba Normele privind determinarea, retinerea si virarea impozitului pe castigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obtinut de persoanele fizice, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 3
Ministerul Economiei si Finantelor si Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare vor urmari ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Instructiunea nr. 12/2005 privind determinarea, retinerea si virarea impozitului pe castigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obtinut de persoanele fizice, aprobata prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 80/2005, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 94 din 1 februarie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare.


ANEXA - NORME privind determinarea, retinerea si virarea impozitului pe castigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obtinut de persoanele fiziceCapitolul I - Dispozitii generale


Articolul 1 - Cadru de reglementare
Prezentele norme stabilesc metodologia de determinare, retinere si virare a impozitului pe castigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale, obtinut de persoanele fizice, fiind adoptate in conformitate cu prevederile art. 67 alin. (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul fiscal.

Articolul 2 - Definitii
In intelesul prezentelor norme, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
1. valori mobiliare - instrumentele financiare definite in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. 33 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea nr. 297/2004;
2. instrumente financiare derivate - instrumentele financiare definite in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. 12 din Legea nr. 297/2004;
3. titluri de participare - instrumentele financiare definite in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. 32 din Legea nr. 297/2004;
4. intermediari - entitatile definite conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004 (inclusiv intermediarii institutii de credit care presteaza numai activitati de custodie), precum si platitorii de venit atunci cand este cazul;
5. stock option plan - un program initiat in cadrul unei societati comerciale ale carei valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata sau tranzactionate in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare, prin care se acorda angajatilor acestei societati comerciale dreptul de a achizitiona un numar determinat de actiuni emise de societatea respectiva la un pret preferential;
6. simbol - codul de identificare/ISIN alocat pentru fiecare instrument financiar tranzactionat pe o piata reglementata/sistem alternativ de tranzactionare in vederea identificarii titlului de valoare;
7. costuri aferente - costurile tranzactiilor cu titluri de valoare care sunt compuse din comisioanele percepute de intermediari, precum si orice alte costuri ce pot fi dovedite prin documente justificative. Pot fi costuri aferente costurile legate de transferul de proprietate, evidentierea pozitiei in contul de investitii, transferul catre depozitarul central etc. si care pot fi dovedite prin documente justificative;
8. portofoliu - suma pozitiilor evidentiate intr-un cont de investitii sau intr-un cont in marja pe tipuri, clase, serii de titluri de valoare ce apartin unei persoane fizice, denumita si investitor, contribuabil sau client.


Capitolul II - Determinarea pretului de cumparare si calcularea castigului din transferul titlurilor de valoare


Articolul 3 - Stabilirea pretului de cumparare a valorilor mobiliare pentru determinarea venitului impozabil
(1) Pretul de cumparare al unei valori mobiliare este pretul determinat si evidentiat de intermediar pentru respectiva valoare mobiliara detinuta de un client, pe fiecare simbol, la care se adauga costurile generate de operatiunea in cauza, daca acestea nu au fost incluse in calculul pretului de cumparare.
(2) Pretul de cumparare al unei valori mobiliare se determina prin aplicarea metodei pretului mediu ponderat, care poate cuprinde si costurile aferente generate de operatiunea de cumparare.
(3) Ordinea de vanzare a valorilor mobiliare, raportata la detinerile pe simbol, se inregistreaza cronologic, in functie de data dobandirii, de la cea mai veche detinere la cea mai noua.

Articolul 4 - Exceptii si situatii speciale privind modalitatea de stabilire a pretului de cumparare pentru valorile mobiliare
(1) Prin exceptie de la prevederile art. 3 alin. (2), pentru actiunile dobandite de catre persoanele fizice in cadrul programului stock option plan pretul de cumparare va fi reprezentat de pretul preferential la care se adauga costurile generate de operatiunea de cumparare.
(2) In cazul operatiunilor speciale enumerate mai jos, pretul de achizitie necesar pentru calculul pretului de cumparare prin metoda pretului mediu ponderat va fi cel inscris in documentele justificative corespunzatoare, astfel:
a) pentru actiunile dobandite de catre persoanele fizice ca urmare a distribuirii cu titlu gratuit in cadrul Programului de privatizare in masa (PPM), inclusiv cele dobandite ulterior in urma unor operatiuni de divizare, fuziune, modificari ale valorii nominale etc. cu efect asupra numarului initial de actiuni distribuite in cadrul PPM, pretul de cumparare, la prima tranzactionare, reprezinta valoarea nominala a actiunilor de la data eliberarii extrasului de cont;
b) pentru actiunile dobandite ca urmare a distribuirii de actiuni cu titlu gratuit in urma unor operatiuni de incorporare a rezervelor sau a primelor de emisiune, de distribuire a dividendelor, a rezultatului reportat reprezentand profit net etc., pretul de achizitie al actiunilor este pretul de emisiune al acelor actiuni conform valorii prevazute in hotararea adunarii generale a actionarilor, hotarare afisata de piata reglementata/sistemul alternativ de tranzactionare pe care se tranzactioneaza respectivele actiuni;
c) pentru actiunile dobandite ca urmare a majorarii capitalului social prin aport in numerar, precum si in cazul majorarii valorii nominale a actiunilor, pretul de achizitie va fi determinat cu luarea in considerare a pretului evidentiat in formularul de subscriere;
d) pentru actiunile dobandite in urma convertirii obligatiunilor, pretul de achizitie al actiunilor este pretul la care s-a realizat conversia, stabilit prin raportul de conversie prevazut in prospectul de emisiune al obligatiunilor sau in hotararea adunarii generale a actionarilor prin care s-a decis conversia, hotarare afisata de piata reglementata/sistemul alternativ de tranzactionare pe care se tranzactioneaza respectivele actiuni;
e) pentru actiunile dobandite in urma unei divizari sau fuziuni, pretul de achizitie al actiunilor este pretul/valoarea rezultat/rezultata in urma raportului de schimb. Pretul/valoarea este cel/cea publicat/publicata in prospectul de fuziune sau in hotararea adunarii generale a actionarilor care a decis divizarea, hotarare afisata de piata reglementata/sistemul alternativ de tranzactionare pe care se tranzactioneaza respectivele actiuni;
f) pentru actiunile dobandite inainte de admiterea la tranzactionare a unei societati comerciale, pretul de achizitie al acestora va fi dat de pretul de subscriere la care se adauga si costurile aferente sau, in cazul achizitionarii lor prin cesiune de la un alt actionar, pretul evidentiat in contractul de cesiune;
g) pentru valorile mobiliare dobandite in urma unei succesiuni, pretul de achizitie al valorilor mobiliare este considerat zero, la care se adauga cheltuielile aferente intocmirii actelor, pe baza unor documente justificative;
h) pentru valorile mobiliare dobandite in urma incheierii unor acte cu titlu oneros intre rude sau afini pana la gradul al patrulea inclusiv si cu indeplinirea cumulativa a conditiilor prevazute in reglementarile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare privind transferurile directe de proprietate asupra valorilor mobiliare, pretul de achizitie al valorilor mobiliare este pretul inscris in actul translativ de proprietate;
i) pentru valorile mobiliare dobandite in urma incheierii unor acte cu titlu gratuit intre rude sau afini pana la gradul al patrulea inclusiv, cu indeplinirea cumulativa a conditiilor prevazute in reglementarile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare privind transferurile directe de proprietate asupra valorilor mobiliare, pretul de achizitie al valorilor mobiliare este egal cu zero, dar se adauga cheltuielile aferente intocmirii actelor;
j) pentru actiunile dobandite de catre angajati ca urmare a rascumpararii acestora de pe piata de catre societate, pretul de achizitie este cel inscris in formularul de subscriere;
k) pentru valorile mobiliare provenite in urma dizolvarii Programului actiunilor salariatilor (PAS), pretul de achizitie este pretul inscris in actul translativ de proprietate sau, in lipsa acestuia, valoarea nominala de la data eliberarii extrasului de cont;
l) pentru valorile mobiliare dobandite ca urmare a unor hotarari judecatoresti, definitive si irevocabile, pretul de achizitie este valoarea nominala de la data eliberarii extrasului de cont;
m) pentru valorile mobiliare cumparate de la stat prin contractele de privatizare, pretul de achizitie va fi cel platit in cadrul procesului de privatizare;
n) pentru valorile mobiliare dobandite in urma unor consolidari/splitari, pretul de achizitie se va stabili pe baza factorului de consolidare/splitare;
o) pentru actiunile dobandite in cazul schimbului de actiuni, pretul de achizitie va fi reprezentat de pretul/valoarea rezultat/rezultata in urma raportului de schimb, determinat in conditiile pretului de piata.
(3) Pentru valorile mobiliare din categoriile mai sus enuntate, pretul de achizitie identificat conform alin. (2) va fi inscris in declaratia pe propria raspundere a persoanei fizice, avand continutul prevazut in anexa nr. 1.
(4) Momentul dobandirii actiunilor in cazul situatiilor mentionate la alin. (2), cu exceptia lit. n), este considerat momentul operarii la depozitarul central a modificarii respective.
(5) Momentul dobandirii actiunilor in cazul situatiei mentionate la alin. (2) lit. n) este momentul initial al achizitionarii, inainte de procesul de splitare/consolidare.

Articolul 5 - Situatia valorilor mobiliare aflate exclusiv in conturile deschise la depozitarul central
(1) Provenienta, momentul dobandirii, cantitatea si pretul de achizitie ale valorilor mobiliare evidentiate in conturile aflate exclusiv la depozitarul central vor fi cele precizate in declaratia pe propria raspundere a contribuabilului, avand continutul prevazut in anexa nr. 1.
(2) In situatia consolidarii registrelor, fara solicitarea clientului, transferurile de portofolii de la depozitarul central inapoi in contul intermediarului se vor putea realiza de acesta fara a fi necesara eliberarea unor noi extrase de cont.
(3) In situatia in care splitarea valorii nominale are ca efect cresterea numarului de actiuni transferate catre depozitarul central, modificarea de catre acesta din urma a numarului de actiuni se va efectua proportional cu factorul de splitare, fara a se modifica data detinerilor initiale.
(4) In situatia in care consolidarea valorilor mobiliare are ca efect reducerea numarului de actiuni transferate catre depozitarul central, modificarea de catre acesta din urma a numarului de actiuni se va efectua proportional cu factorul de consolidare, fara a se modifica data detinerilor initiale.

Articolul 6 - Determinarea castigului sau a pierderii generate de transferul valorilor mobiliare
(1) Determinarea castigului sau a pierderii din tranzactiile cu valori mobiliare se efectueaza la data incheierii tranzactiei de vanzare si reprezinta diferenta pozitiva sau negativa dintre pretul de vanzare si pretul de cumparare determinat conform art. 3 alin. (1) si (2) sau art. 4 alin. (1) si (2).
(2) Intermediarii vor evidentia castigul sau pierderea generat/generata de tranzactia de vanzare prin diferenta pozitiva sau negativa dintre pretul de vanzare inmultit cu numarul de valori mobiliare tranzactionate si pretul de cumparare inmultit cu acelasi numar de valori mobiliare, din care se scad costurile aferente vanzarii, precum si cele aferente cumpararii si care nu au fost cuprinse in determinarea pretului de cumparare.
(3) In situatia transferurilor de proprietate asupra valorilor mobiliare, efectuate in conformitate cu reglementarile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare privind transferurile directe, pretul de vanzare este pretul inscris in actul translativ de proprietate.
(4) Intermediarii vor evidentia separat, in momentul incheierii tranzactiei de vanzare, castigul sau pierderea, in functie de perioada de detinere a valorilor mobiliare, pe baze diferentiate in functie de cotele de impozitare aplicabile, precum si impozitul retinut de intermediari, atunci cand este cazul.
(5) Intermediarii au obligatia mentionarii caracteristicilor enumerate la alin. (4) pe formularul de confirmare a executarii ordinelor, eliberat clientilor, sau, dupa caz, pe un alt document intocmit in acest scop.
(6) Intermediarii au obligatia de a pastra pentru fiecare tranzactie de cumparare urmatoarele date: momentul tranzactiei, numarul de valori mobiliare, pretul de cumparare determinat dupa operatiunea de cumparare, costurile aferente suportate de client, care nu au fost cuprinse in pret.
(7) Pentru valorile mobiliare detinute de o persoana mai mult de 365 de zile, intermediarii nu mai au obligatia evidentierii datei dobandirii.

Articolul 7 - Cumpararea printr-un intermediar si vanzarea prin alt intermediar
(1) Intermediarul initial care a executat operatiunea de cumparare are obligatia sa elibereze clientului un extras de portofoliu cu ocazia operatiunilor de inchidere a evidentei contului acestuia sau transferului partial/total de portofoliu la un alt intermediar, care va avea continutul prevazut in anexa nr. 2. Extrasul de portofoliu se va elibera in mod obligatoriu si pe suport electronic standardizat, conform anexei nr. 2.
(2) Intermediarii vor elibera extrasul de portofoliu si in situatiile in care instructiunea de inchidere a evidentei contului acestuia a fost data si operata inaintea intrarii in vigoare a prezentelor norme.
(3) Extrasul de portofoliu va cuprinde instructiunea clientului privind destinatia portofoliului, care va fi operata si certificata de catre intermediar si transmisa de catre acesta intermediarului spre care se face transferul, in termen de 24 de ore.
(4) In situatia in care sunt mai multi intermediari, intermediarul va elibera cate un extras de portofoliu pentru fiecare dintre intermediarii destinatari.
(5) Intermediarul/intermediarii la care se transfera portofoliul va/vor inregistra in propria/propriile evidenta/evidente, conform extrasului de portofoliu eliberat de la intermediarul initial, pretul de cumparare pentru fiecare dintre valorile mobiliare transferate, cantitatea de valori mobiliare transferate si detinute peste 365 de zile si, respectiv, cantitatea de valori mobiliare transferate si detinute cel mult 365 de zile, inclusiv cu datele aferente operatiunilor de cumparare.
(6) La momentul inregistrarii conform prevederilor alin. (5), se va tine cont pentru evidenta duratei detinerilor si de perioada scursa intre data transferului si data efectiva a inregistrarii.
(7) Intermediarii la care se transfera portofoliul sau care preiau de la registrele independente/depozitarul central valorile mobiliare obiect al transferului nu vor executa nicio tranzactie cu valorile mobiliare transferate pana in momentul in care clientul nu va prezenta extrasul de portofoliu in original, document ce va fi arhivat la intermediar.
(8) In situatia in care intermediarul initial care a efectuat operatiunea de cumparare nu mai presteaza activitati de servicii de investitii financiare ca urmare a retragerii de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare a autorizatiei de functionare, datele cuprinse in extrasul de portofoliu vor putea fi dovedite de catre client prin declaratia pe propria raspundere, avand continutul prevazut in anexa nr. 1.

Articolul 8 - Determinarea castigului din transferul instrumentelor financiare derivate
Determinarea castigului din transferul instrumentelor financiare derivate se efectueaza la data scadentei instrumentului financiar derivat si reprezinta castigul obtinut de catre persoana fizica beneficiara si evidentiat in extrasul contului in marja emis de intermediar.

Articolul 9 - Stabilirea pretului de cumparare/subscriere/rascumparare a titlurilor de participare pentru determinarea veniturilor impozabile
(1) Pretul de cumparare/subscriere este pretul de emisiune al titlurilor de participare ale fondurilor deschise de investitii, platit de investitor, si este format din valoarea unitara a activului net calculata de societatea de administrare a investitiilor si certificata de depozitar, valabila pentru ziua in care se efectueaza cumpararea, la care se adauga comisionul de cumparare (daca este cazul).
(2) Pretul de rascumparare al titlurilor de participare ale fondurilor deschise de investitii este pretul cuvenit investitorului la data depunerii cererii de rascumparare si este format din valoarea unitara a activului net calculata de societatea de administrare a investitiilor si certificata de depozitar, valabila pentru ziua in care a fost depusa cererea de rascumparare, din care se scade comisionul de rascumparare (daca este cazul).

Articolul 10 - Determinarea castigului sau pierderii generate de transferul titlurilor de participare
(1) Determinarea castigului sau pierderii din transferul titlurilor de participare se efectueaza la momentul depunerii cererii de rascumparare a respectivelor titluri de participare si reprezinta diferenta pozitiva sau negativa dintre pretul de rascumparare si pretul de emisiune, determinate conform prevederilor art. 9.
(2) Rascumpararea titlurilor de participare detinute de un investitor la un fond deschis de investitii se va face pe baza metodei F.I.F.O. (primul intrat, primul iesit).
(3) Pretul de cumparare corespunzator titlurilor de participare ale fondurilor deschise de investitii achizitionate inainte de data de 31 decembrie 1999 se considera egal cu ultima valoare raportata la data de 31 decembrie 1999.

Articolul 11 - Dispozitii speciale privind titlurile de participare la fondurile inchise de investitii
(1) Prevederile prezentelor norme se aplica si rascumpararii titlurilor de participare la fondurile inchise de investitii inregistrate la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.
(2) In cazul titlurilor de participare la fondurile inchise de investitii mentionate la alin. (1), impozitul reprezentand plata anticipata in contul impozitului anual datorat se calculeaza, se retine si se vireaza de catre societatea de administrare a investitiilor corespunzatoare fondului.


Capitolul III - Obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului


Articolul 12 - Obligatiile intermediarilor si ale societatilor de administrare a investitiilor
(1) Intermediarii au obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului aplicat asupra castigului realizat din tranzactiile cu titluri de valoare, altele decat titlurile de participare, pentru fiecare tranzactie de vanzare sau la scadenta, in cazul instrumentelor financiare derivate, acest impozit reprezentand o plata anticipata in contul impozitului anual datorat. Cota de impozit aplicata de catre intermediari asupra castigului evidentiat la momentul vanzarii este de 1%.
(2) Obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului apartine acelui intermediar care administreaza si realizeaza activitati de custodie privind fondurile banesti si titlurile de valoare, altele decat titlurile de participare, apartinand contribuabilului.
(3) Calcularea si evidentierea impozitului se realizeaza la data efectuarii tranzactiei de vanzare sau la scadenta, in cazul instrumentelor financiare derivate, iar retinerea impozitului se realizeaza in momentul decontarii tranzactiei de vanzare sau al decontarii efectuate la scadenta, in cazul instrumentelor financiare derivate, iar termenul de virare si declarare a impozitului este pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut.
(4) Obligatia de calcul, retinere si virare a impozitului reprezentand plata anticipata in contul impozitului anual datorat revine, in cazul rascumpararii titlurilor de participare pentru fiecare tranzactie, societatilor de administrare a investitiilor. Pentru entitatile prevazute la art. 120 din Legea nr. 297/2004, obligatia de calcul, retinere si virare a impozitului reprezentand plata anticipata in contul impozitului anual datorat revine, in cazul rascumpararii titlurilor de participare pentru fiecare tranzactie, intermediarilor la care aceste entitati au cont deschis.

Articolul 13 - Obligatiile contribuabilului
(1) Persoana fizica va avea obligatia ca, pe baza documentelor justificative emise de intermediar, sa evidentieze in declaratia privind venitul realizat urmatoarele:
a) castigul net anual/pierderea neta anuala obtinut/obtinuta din transferul titlurilor de valoare detinute in portofoliu cel mult 365 de zile inclusiv;
b) castigul net anual/pierderea neta anuala obtinut/obtinuta din transferul titlurilor de valoare detinute in portofoliu mai mult de 365 de zile.
(2) Persoanele fizice vor anexa la declaratia privind venitul realizat documentele justificative eliberate de catre intermediari privind castigul/pierderea declarat/declarata si cuantumul impozitului virat in cursul anului fiscal de catre intermediar/societatea de administrare a investitiilor.
(3) In toate situatiile in care un client a efectuat tranzactii cu titluri de valoare prin intermediul mai multor intermediari/societati de administrare a investitiilor pe parcursul aceluiasi an fiscal, la depunerea declaratiei privind venitul realizat acesta va anexa documentele justificative eliberate de catre toti/toate intermediarii/societatile de administrare a investitiilor.
(4) In situatia in care castigul/pierderea s-a realizat ca urmare a transferurilor directe de proprietate asupra valorilor mobiliare, efectuate in conformitate cu reglementarile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare privind transferurile directe, persoana care realizeaza venitul impozabil are obligatia calcularii si virarii impozitului. Documentele justificative, precum si dovada virarii impozitului se vor anexa la declaratia privind venitul realizat.
(5) Termenul pentru virarea impozitului reprezentand plati anticipate este cel prevazut la art. 67 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal, iar termenul pentru virarea diferentelor de impozit stabilit pe baza deciziei de impunere este cel prevazut la art. 84 alin. (6) din Codul fiscal.


Capitolul IV - Determinarea castigului net anual si regularizarea impozitului


Articolul 14 - Metoda de calcul al castigului net anual/pierderii rezultat/rezultate din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare, in cazul societatilor inchise
(1) Castigul net anual se determina la sfarsitul anului fiscal asupra intregului portofoliu detinut de contribuabil in anul respectiv si reprezinta diferenta pozitiva dintre castigurile si pierderile obtinute pe categorii de venituri impozabile, diferentiate in functie de cotele de impozit, inregistrate in cursul anului ca urmare a transferurilor titlurilor de valoare.
(2) Pierderile se vor compensa din castigurile obtinute pe categorii de venituri impozabile diferentiate in functie de cotele de impozit, fiecare pierdere fiind dedusa din categoria corespunzatoare.
(3) Pierderea sau castigul net anual se va determina distinct pe cele doua categorii de titluri de valoare grupate dupa data detinerii, in functie de cotele diferentiate de impozitare.
(4) In calculul castigului net/pierderilor generate de transferul titlurilor de valoare care se impoziteaza cu cota de 1% se vor include toate castigurile/pierderile obtinute din transferul titlurilor de valoare instrainate dupa 1 ianuarie 2007, daca au fost detinute in portofoliu mai mult de 365 de zile.
(5) In calculul castigului net/pierderilor anuale generate de transferul titlurilor de valoare care se impoziteaza cu cota de 16% se vor include toate castigurile/pierderile obtinute din transferul titlurilor de valoare instrainate dupa 1 ianuarie 2007, daca au fost detinute in portofoliu mai putin de 365 de zile inclusiv.
(6) Intermediarul/societatea de administrare a investitiilor are obligatia de a elibera contribuabilului sau reprezentantului fiscal al acestuia, pana la data de 28 februarie a anului urmator celui pentru care se face calculul, o fisa de portofoliu cu titlu de document justificativ, avand continutul cuprins in anexa nr. 3, respectiv in anexa nr. 4, care vor evidentia castigul anual/pierderea anuala realizat/realizata de client pentru partea de titluri de valoare/titluri de participare evidentiate in contul acestuia, precum si cuantumul impozitului calculat si retinut in cursul anului fiscal de catre intermediar/societatile de administrare a investitiilor.
(7) Intermediarii au obligatia sa depuna o declaratie privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent, pana in ultima zi a lunii februarie, inclusiv, a anului curent, pentru anul expirat.
(8) In situatia in care castigul/pierderea anuala s-a realizat ca urmare a transferurilor directe de proprietate asupra valorilor mobiliare, efectuate in conformitate cu reglementarile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare privind transferurile directe, se vor anexa la declaratia privind venitul realizat documentele justificative aferente.
(9) Determinarea castigului net/pierderii nu este influentata de categoria de titluri de valoare care a generat pierderea sau castigul si nici de numarul de intermediari prin care contribuabilul a obtinut castiguri sau pierderi in cursul anului fiscal.

Articolul 15 - Dispozitii tranzitorii privind impozitarea titlurilor de valoare
(1) Pana la data autorizarii sistemelor alternative de tranzactionare, definitia stock option plan se aplica si in cazul societatilor ale caror valori mobiliare nu sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata administrata de Societatea Comerciala Bursa de Valori Bucuresti - S.A., dar sunt tranzactionate pe piata RASDAQ.
(2) Prevederile prezentelor norme privind determinarea, retinerea si virarea impozitului pe castigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare obtinut de persoanele fizice sunt aplicabile si in cazul contractelor repo/reverse repo cu titluri de stat.


Capitolul V - Evitarea dublei impuneri


Articolul 16 - Impozitarea persoanei fizice nerezidente
(1) Daca un contribuabil este rezident al unei tari cu care Romania a incheiat o conventie pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si capital, prevaleaza prevederile conventiei pentru evitarea dublei impuneri.
(2) Persoana fizica nerezidenta beneficiara a castigului in Romania trebuie sa justifice dreptul de a beneficia de prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate intre Romania si statul sau de rezidenta, prin prezentarea certificatului de rezidenta fiscala sau a unui document prin care se atesta rezidenta fiscala.
(3) Obligatiile fiscale, declarative si de pastrare a certificatului de rezidenta fiscala al beneficiarului castigului revin, dupa caz, reprezentantului fiscal/imputernicitului desemnat in Romania, conform legii, de catre beneficiar.
(4) In cazul in care tranzactia se efectueaza prin intermediar, iar persoana fizica nerezidenta beneficiara a castigului din Romania transmite un singur original al certificatului de rezidenta fiscala sau al documentului care atesta rezidenta fiscala unui singur intermediar sau platitor de venituri rezident roman, primitorul certificatului de rezidenta fiscala sau al documentului care atesta rezidenta fiscala va transmite, la solicitarea celorlalti intermediari sau platitori de venit care au relatii contractuale cu beneficiarul de castig, o copie tradusa si legalizata a certificatului de rezidenta fiscala a beneficiarului de castiguri din Romania sau a documentului care atesta rezidenta fiscala. Costurile generate de operatiunea de legalizare si comunicare sunt in sarcina persoanei fizice nerezidente sau a reprezentantului fiscal/imputernicitului, desemnat potrivit legii. Pe copia legalizata primitorul certificatului de rezidenta fiscala sau al documentului care atesta rezidenta fiscala, in original, va semna cu mentiunea ca detine originalul acestuia.
(5) In cazul in care persoana fizica nerezidenta beneficiara a castigului din Romania nu prezinta certificatul de rezidenta fiscala sau documentul care atesta rezidenta fiscala, se vor aplica prevederile titlului III din Codul fiscal. Pentru aplicarea prevederilor conventiilor de evitare a dublei impuneri certificatul de rezidenta fiscala poate fi prezentat in termenul si in conditiile stabilite in Hotararea Guvernului nr. 44/2004 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 17
Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezentele norme.

Articolul 18 - Prevederi referitoare la publicare
Prezentele norme se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


ANEXA Nr. 1 la norme


DECLARATIE

Subsemnata/Subsemnatul ........................, posesoare/posesor a/al BI/CI seria ....... numar ......................., avand CNP ........................, declar pe propria raspundere ca actiunile pe care le transfer in contul intermediarului ....................................... imi apartin si sunt libere de orice sarcina. Va rog sa transferati din contul meu deschis la depozitarul central ...................................... in contul meu deschis la ........................................................ urmatoarele actiuni:
  
+-----------------------------------------------------------------------------------+
¦Emitent¦Simbol¦Nr. de actiuni¦Data dobandirii1)¦Modalitatea de ¦Cost de achizitie3)¦
¦    ¦   ¦       ¦         ¦achizitionare2)¦          ¦
+-------+------+--------------+-----------------+---------------+-------------------¦
+-------+------+--------------+-----------------+---------------+-------------------¦
+-------+------+--------------+-----------------+---------------+-------------------¦
+-------+------+--------------+-----------------+---------------+-------------------¦
+-------+------+--------------+-----------------+---------------+-------------------¦
+-----------------------------------------------------------------------------------+

1) Pentru titlurile de valoare detinute mai mult de 365 de zile se va preciza doar ca perioada detinerii acestora este mai mare de 365 de zile.
2) Va rugam sa specificati: Prin PPM (Programul de privatizare in masa), oferta publica primara IPO, majorare de capital social prin aport in numerar, conversie din obligatiuni, divizare, fuziune, distribuire actiuni cu titlu gratuit, succesiune, transfer direct, dizolvare a Programului actiunilor salariatilor (PAS), rascumparare de catre societate, hotarare judecatoreasca, alte surse.
3) Informatiile din aceasta coloana vor fi completate cu valoarea care rezulta din documentele justificative detinute de client sau identificate conform art. 4 din Normele privind determinarea, retinerea si virarea impozitului pe castigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare obtinut de persoanele fizice aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor si al presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 3.483/144/2008.

NOTA:
Aceste informatii sunt necesare in scopul calcularii impozitului pe castigul de capital obtinut de catre investitorii persoane fizice romane si straine, conform Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si Hotararii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Intocmita si semnata pe propria raspundere, la data de ......................, cunoscand ca declaratiile false sunt pedepsite potrivit legii.

Client,
.................................
Semnatura
........................


ANEXA Nr. 2 la norme


SSIF/Institutie de credit ..........................
Nr./Data ..................................

EXTRAS DE PORTOFOLIU

Nume si prenume client: ................................
C.I./B.I: ..........................................................
C.N.P. ............................................................

I. Cont de investitii
  
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦         ¦     ¦    ¦      ¦      Categoriile titlurilor de valoare       ¦
¦         ¦Denumirea ¦    ¦      +----------------------------------------------------------¦
¦Tipul titlului de¦societatii¦Simbol/ ¦ Pret de  ¦>365 zile*)¦    <365 zile     ¦    PPM    ¦
¦   valoare   ¦ emitente ¦Cod ISIN¦cumparare**)+-----------+--------------------------+-------------------¦
¦         ¦     ¦    ¦      ¦Cantitatea ¦Cantitatea¦Data dobandirii¦Cantitatea¦Valoarea¦
¦         ¦     ¦    ¦      ¦      ¦     ¦        ¦     ¦nominala¦
+-----------------+----------+--------+------------+-----------+----------+---------------+----------+--------¦
¦         ¦     ¦    ¦      ¦      +----------+---------------¦     ¦    ¦
¦         ¦     ¦    ¦      ¦      +----------+---------------¦     ¦    ¦
¦         ¦     ¦    ¦      ¦      +----------+---------------¦     ¦    ¦
¦   Actiuni   +----------+--------+------------+-----------+----------+---------------+----------+--------¦
¦         ¦     ¦    ¦      ¦      +----------+---------------¦     ¦    ¦
¦         ¦     ¦    ¦      ¦      +----------+---------------¦     ¦    ¦
¦         ¦     ¦    ¦      ¦      +----------+---------------¦     ¦    ¦
+-----------------+----------+--------+------------+-----------+----------+---------------+----------+--------¦
¦         ¦     ¦    ¦      ¦      +----------+---------------¦     ¦    ¦
¦         ¦     ¦    ¦      ¦      +----------+---------------¦     ¦    ¦
¦  Obligatiuni  +----------+--------+------------+-----------+----------+---------------+----------+--------¦
¦         ¦     ¦    ¦      ¦      +----------+---------------¦     ¦    ¦
¦         ¦     ¦    ¦      ¦      +----------+---------------¦     ¦    ¦
+-----------------+----------+--------+------------+-----------+----------+---------------+----------+--------¦
¦ Alte titluri  +----------+--------+------------+-----------+----------+---------------+----------+--------¦
¦  de valoare  +----------+--------+------------+-----------+----------+---------------+----------+--------¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 
  II. Cont in marja 
  
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦             ¦         ¦        ¦        ¦Categoriile titlurilor de valoare¦
¦Tipul titlului de valoare¦Piata reglementata¦Simbol/Cod ISIN¦Castigul obtinut+---------------------------------¦
¦             ¦         ¦        ¦        ¦ > 365 zile*) ¦  < 365 zile  ¦
+-------------------------+------------------+---------------+----------------+----------------+----------------¦
¦             ¦         ¦  futures 1  ¦        ¦        ¦        ¦
¦             ¦         +---------------+----------------+----------------+----------------¦
¦             ¦   Piata    ¦  futures n  ¦        ¦        ¦        ¦
¦             ¦  reglementata  +---------------+----------------+----------------+----------------¦
¦             ¦    1     ¦  optiuni 1  ¦        ¦        ¦        ¦
¦             ¦         +---------------+----------------+----------------+----------------¦
¦Instrumente       ¦         ¦  optiuni n  ¦        ¦        ¦        ¦
¦financiare        +------------------+---------------+----------------+----------------+----------------¦
¦derivate         ¦         ¦  futures 1  ¦        ¦        ¦        ¦
¦             ¦         +---------------+----------------+----------------+----------------¦
¦             ¦   Piata    ¦  futures n  ¦        ¦        ¦        ¦
¦             ¦  reglementata  +---------------+----------------+----------------+----------------¦
¦             ¦    n     ¦  optiuni 1  ¦        ¦        ¦        ¦
¦             ¦         +---------------+----------------+----------------+----------------¦
¦             ¦         ¦  optiuni n  ¦        ¦        ¦        ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

Motiv transfer portofoliu - instructiune client:
a) transfer catre un alt intermediar, respectiv catre ......................................... SSIF/institutie de credit/societate de custodie;
b) transfer catre registru/depozitar central
Intermediar .................................................................
Reprezentant intermediar ....................................................
Semnatura si stampila intermediarului .......................................
Am primit exemplarul original, astazi .........../.............., si sunt de acord cu datele inscrise in prezentul extras de portofoliu.

Client,
..........................
(numele si prenumele)

Semnatura
.......................

NOTA:
*) Se vor include toate categoriile de titluri de valoare care sunt cuprinse in categoria titlurilor de valoare detinute mai mult de 365 de zile conform art. 14 alin. (4) din Normele privind determinarea, retinerea si virarea impozitului pe castigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare obtinut de persoanele fizice.
**) Se completeaza cu pretul mediu ponderat care poate include costurile aferente.
Se completeaza in doua exemplare originale, unul pentru intermediarul transmitator si unul pentru client; datele se vor inregistra de catre intermediarul care primeste portofoliul, cu luarea in considerare si a perioadei scurse intre data emiterii extrasului si data transferului efectiv al portofoliului.


ANEXA Nr. 3 la norme


FISA DE PORTOFOLIU*)
PE ANUL FISCAL ..........................

Intermediar emitent: ....................., cu sediul social in ............, inregistrat la oficiul registrului comertului sub nr. ........................., CUI ......................., nr. decizie autorizare CNVM ......................, reprezentat prin dl/dna .................., in calitate de ...................., in conformitate cu prevederile art. 14 alin. (6) din Normele privind determinarea, retinerea si virarea impozitului pe castigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare obtinut de persoanele fizice, am emis prezenta "fisa de portofoliu" pentru:

Client
Numele si prenumele ..................................
Act identitate: C.I./B.I./pasaport: ..................

C.N.P./N.I.F. ........................................
Domiciliul: ..........................................

Perioada prestarii serviciului de la ................... pana la ............
  
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦  ¦  Transferul valorilor mobiliare si al  ¦  Transferul valorilor mobiliare si al  ¦        ¦
¦Nr. ¦instrumentelor financiare derivate detinute¦instrumentelor financiare derivate detinute¦Impozit calculat¦
¦crt.¦  in portofoliu cel mult 365 de zile   ¦  in portofoliu mai mult de 365 de zile  ¦  si retinut  ¦
¦  +-------------------------------------------+-------------------------------------------¦        ¦
¦  ¦Castig ¦ Pierdere ¦Castig net¦Pierdere neta¦Castig ¦ Pierdere ¦Castig net¦Pierdere neta¦        ¦
+----+-------+----------+----------+-------------+-------+----------+----------+-------------+----------------¦
¦ 1. ¦    ¦     ¦     ¦       ¦    ¦     ¦     ¦       ¦        ¦
+----+-------+----------+----------+-------------+-------+----------+----------+-------------+----------------¦
¦ 2. ¦    ¦     ¦     ¦       ¦    ¦     ¦     ¦       ¦        ¦
+----+-------+----------+----------+-------------+-------+----------+----------+-------------+----------------¦
¦ 3. ¦    ¦     ¦     ¦       ¦    ¦     ¦     ¦       ¦        ¦
+----+-------+----------+----------+-------------+-------+----------+----------+-------------+----------------¦
¦ 4. ¦    ¦     ¦     ¦       ¦    ¦     ¦     ¦       ¦        ¦
+----+-------+----------+----------+-------------+-------+----------+----------+-------------+----------------¦
¦ 5. ¦    ¦     ¦     ¦       ¦    ¦     ¦     ¦       ¦        ¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

   Reprezentant emitent:
          Client,
   ..................................
   ..................................
   Semnatura si stampila emitentului:                Semnatura clientului:
   ..................................              .............................
   Data:                            Data:

___________
*) Se completeaza in 2 (doua) exemplare, unul pentru client si unul pentru intermediar. Fisa de portofoliu completata se anexeaza, in copie, la declaratia privind venitul realizat.


ANEXA Nr. 4 la norme


FISA DE PORTOFOLIU*) pe anul fiscal ......

Societatea de administrare emitenta: ......................, cu sediul social in ...................................., inregistrata la oficiul registrului comertului sub nr. .........................., CUI ............................, nr. deciziei de autorizare C.N.V.M. ........................., reprezentat prin dl/dna ............................, in calitate de ..........................., in conformitate cu prevederile art. 14 alin. (6) din Normele privind determinarea, retinerea si virarea impozitului pe castigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare obtinut de persoane fizice, am emis prezenta "fisa de portofoliu" pentru:

Client
Numele si prenumele ....................................
Act de identitate: C.I./B.I./pasaport: .................

C.N.P./N.I.F. ..........................................
Domiciliul: ............................................

Perioada prestarii serviciului de la ................ pana la ...............
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦  ¦ Transferul titlurilor de participare ¦ Transferul titlurilor de participare ¦     ¦
¦Nr. ¦  detinute in portofoliu cel mult   ¦  detinute in portofoliu mai mult   ¦ Impozit ¦
¦crt.¦       365 de zile        ¦       de 365 de zile       ¦ calculat ¦
¦  +----------------------------------------+----------------------------------------¦si retinut¦
¦  ¦Castig¦Pierdere¦Castig net¦Pierdere neta¦Castig¦Pierdere¦Castig net¦Pierdere neta¦     ¦
+----+------+--------+----------+-------------+------+--------+----------+-------------+----------¦
¦ 1. ¦   ¦    ¦     ¦       ¦   ¦    ¦     ¦       ¦     ¦
+----+------+--------+----------+-------------+------+--------+----------+-------------+----------¦
¦ 2. ¦   ¦    ¦     ¦       ¦   ¦    ¦     ¦       ¦     ¦
+----+------+--------+----------+-------------+------+--------+----------+-------------+----------¦
¦ 3. ¦   ¦    ¦     ¦       ¦   ¦    ¦     ¦       ¦     ¦
+----+------+--------+----------+-------------+------+--------+----------+-------------+----------¦
¦ 4. ¦   ¦    ¦     ¦       ¦   ¦    ¦     ¦       ¦     ¦
+----+------+--------+----------+-------------+------+--------+----------+-------------+----------¦
¦ 5. ¦   ¦    ¦     ¦       ¦   ¦    ¦     ¦       ¦     ¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+

    Reprezentant emitent:
          Client,
    ..................................
    ..................................
    Semnatura si stampila emitentului:               Semnatura clientului:
    ..................................              ............................
    Data:                            Data:

___________
*) Se completeaza in 2 (doua) exemplare, unul pentru client si unul pentru intermediar. Fisa de portofoliu completata se anexeaza, in copie, la declaratia privind venitul realizat.Poate fi de interes si:
OUG 3/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Ordonanta de urgenta nr 3/2017
Legea 2/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
Legea 182/2016 pentru aprobarea OUG 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale. Legea 182/2016
OUG 50/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala. Ordonanta de urgenta nr. 50/2015
OUG 44/2015 privind acordarea unor facilitati fiscale. Ordonanta de urgenta 44/2015
Legea 209/2015 privind anularea unor obligatii fiscale
Legea 193/2015 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Legea 187/2015 privind aprobarea OUG 6/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
OUG 8/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta 8/2015
OUG 6/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Ordonanta de urgenta nr. 6/2015
Ordin 197/2015 privind Procedura de anulare a impozitului pe venitul din activitati agricole datorat potrivit art. 74 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul fiscal 2013, precum si a obliga
OG 4/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Ordonanta nr. 4/2015
Ordin nr. 1407/1917/2014 privind aprobarea Procedurii de predare-primire a informatiilor transmise de catre unitatea administrativ-teritoriala beneficiara a sumelor incasate in contul 21.03.02.17 "Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici"
Ordin 2365/2014 pentru aprobarea Procedurii privind recalcularea platilor anticipate cu titlu de impozit
OG 13/2014 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare. Ordonanta nr. 13/2014
HG 421/2014 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004. Hotararea 421/2014
Legea 120/2014 pentru scutirea de la plata a unor debite ale persoanelor provenite din sistemul de asigurari sociale al agricultorilor catre bugetul de stat. Lege nr. 120/2014
OUG 46/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Ordonanta de urgenta 46/2014
Legea 69/2014 privind aprobarea OG 28/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare. Lege nr. 69/2014
OUG 19/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Ordonanta de urgenta nr. 19/2014
Procedura penala. Partea generala. Partea speciala
Zarafiu Andrei

Pret: 89.9 lei
76.42 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
79 useri online

Useri autentificati: