DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 656/2009 privind implementarea proiectului NetC@RDS pentru imbunatatirea administrarii serviciilor medicale acordate cetatenilor migranti in statele membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic EuropeanPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 408 din 16 iunie 2009

Vazand Referatul de aprobare nr. l.B. 5238 din 26 mai 2009 al secretarului general al Minisierului Sanatatii si nr. D.G. 1044 din 18 mai 2009 al directorului general al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
avand in vedere art. 21, art. 270 alin. (1) lit. s) si art. 271 lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domenlul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 1718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 972/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul sanatatii si presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emit urmatorul ordin:

Art. 1
Pentru implementarea proiectului NetC@RDS in vederea imbunatatirii administrarii serviciilor de sanatate in statele membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European acordate cetatenilor migranti sunt desemnate ca unitati sanitare pilot pentru instalarea unui punct de prezenta NetC@RDS: Spitalul Clinic de Urgenta Floreasca Bucuresti, Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Timisoara, Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova, Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov, Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Spiridon" Iasi, Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj, Spiralul Clinic Judetean de Urgenta Constanta, Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Mures, Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu, Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad, Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Oradea, Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti, Spitalul Judetean de Urgenta Bistrita-Nasaud, Spitalul Judetean de Urgenta Sf. Gheorghe - Covasna, Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea-Ciuc.

Art. 2
(1) In cadrul proiectului mentionat la art. 1, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate achizitioneaza tennica de calcul reprezentata de cititoare de carduri, pe care o da in folosinta gratuita spitalelor mentionate la art. 1, prin case le de asigurari de sanatate, pentru utilizarea aplicatiei NetC@RDS in vederea administrarii serviciilor medicale acordate cetatenilor migranti in Romania.
(2) Punerea in functiune si asisienta tehnica pentru utilizarea tehnicii de calcul mentionate la alin. (1) se realizeaza de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, prin directia de specialitate. Aplicatia Informatica transmisa Casei Nationale de Asigurari de Sanatate prin proiectul NetC@RDS va fi pusa la dispozitia spitalelor gratuit.
(3) Spitalele prevazute la art. 1 asigura accesul la un computer cu sistem de operare Windows, care va fi conectat la o imprimanta si la internet si va avea disponibil un conector USB in vederea conectarii unui cititor de carduri.
(4) Tehnica de calcul reprezentata de cititoarele de carduri, achizitionata de Casa Nationala de Asigurari de Sanatare, precum si aplicatia NetC@RDS in vederea administrarii serviciilor medicale acordate cetatenilor migranti in Romania se dau in folosinta gratuita spitalelor, prin casele de asigurari de sanatate, pe baza unui contract de comodat, al carui model se aproba prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.

Art. 3
(1) Pentru realizarea obiectivelor proiectului NetC@RDS cu privire la validarea calitatii de asigurat pentru cetatenii straini migranti din statele membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European care necesita servicii medicale pe teritoriul Romaniei, unitatile sanitare cu paturi prevazute la art. 1 sunt obligate sa utilizeze tehnica de calcul si aplicatia informatica atribuite in folosinta gratuita prin casele de asigurari de sanatate.
(2) Prin folosirea tehnicii de calcul mentionate la art. 2 alin. (1) se creeaza posibilitatea spitalului pentru confirmarea calitatii de beneficial al serviciilor medicale decontate spitalului din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, pentru cetatenii din statele membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European inclusi in proiect. Pe o perioada de 3 luni, in situatia in care prin aplicatie nu vor fi furnizate datele electronice, se vor utiliza datele inscrise pe cardul european de asigurari sociale de sanatate.
(3) In urma validarii calitatii de beneficiar al serviciilor medicale in sistemul de asigurari sociale de sanatate. aplicatia genereaza automat un document de confirmare emis de institutia care a emis cardul european de asigurari sociale de sanatate.
(4) Spitalele mentionate la art. 1, in calitate de unitati sanitare participante in cadrul proiectului NetC@RDS, inainteaza casei de asigurari de sanatate documentul generat in conditille alin. (3) impreuna cu celelalte documente justificative necesare decontarii serviciilor medicale pentru cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene s1 Spatiului Economic European, pe baza cardului european de asigurari sociale de sanatate.

Art. 4
Casele de asigurari de sanatate vor inainta institutiilor competente din statele membre ale Uniunii Europene si din Spatiul Economic European emitente ale cardului european de asigurari de sanatate, in baza caruia s-au acordat servicii medicale in unitatile sanitare participante mentionate la art 1, documentul generat de aplicatia NetC@RDS mentionat la art. 3 alin. (3) impreuna cu formularul E 125.

Art. 5
Prelucrarea si transferul datelor prevazute in prezentul ordin se vor face cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 6
Directiile de specialitate din cadrul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, casele de asigurari de sanatate si spitalele mentionate la art. 1 vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Hotararea 24/2020 privind aprobarea instituirii starii de alerta la nivel national si a masurilor de prevenire si control a infectiilor, in contextul situatiei epidemiologice generate de virusul SARSCoV-2
OUG 18/2017 privind asistenta medicala comunitara. Ordonanta de urgenta nr 18/2017
Legea 50/2016 pentru modificarea art. 12 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003
Legea 9/2016 pentru ratificarea Protocolului aditional la Conventia europeana pentru protectia drepturilor omului si a demnitatii fiintei umane fata de aplicatiile biologiei si medicinei, referitor la transplantul de organe si tesuturi de origine uma
Ordin 1255/2015 pentru modificarea si completarea Normelor minime privind aptitudinile fizice si mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 1.162/2010
HG 49/2015 pentru modificarea si completarea HG 900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul national de asigurari sociale de sanatate din titlul IX Cardul european si cardul national de asigurari s
HG 34/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de utilizare si completare a dosarului electronic de sanatate al pacientului. Hotararea 34/2015
Legea 166/2014 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind ajutorul reciproc pentru interventiile transfrontaliere in caz de urgente medicale, semnat la Chisinau la 21 februarie 2014
Legea 154/2014 pentru modificarea art. 184 alin. (6) si (11) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Lege nr. 154/2014
OUG 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar si sistemului public de asistenta sociala in anul 2015. Ordonanta de urgenta nr. 70/2014
OUG 68/2014 privind modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 68/2014
Legea 149/2014 privind unele masuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigura continuitatea asistentei medicale in centrele de permanenta
HG 846/2014 pentru modificarea si completarea HG 1996/2004 privind conditiile de acordare in mod gratuit a asistentei medicale si psihologice, a medicamentelor si protezelor pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei pe
Legea 132/2014 privind aprobarea OUG 2/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Lege nr. 132/2014
Legea 113/2014 privind aprobarea OUG nr. 35/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul sanitar. Lege nr. 113/2014
Ordin nr. 620/362/2014 privind aprobarea criteriilor ce stau la baza indeplinirii atributiilor comisiilor constituite in baza prevederilor Hotararii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglemen
OUG 23/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si pentru modificarea unor acte normative in domeniul sanatatii. Ordonanta de Urgenta nr. 23/2014
Legea 65/2014 privind modificarea OG 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, precum si pentru stabilirea altor masuri. Lege nr. 65/2014
Legea 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane si prelevarea organelor si tesuturilor de la cadavre in vederea transplantului republicata 2014. Lege nr. 104/2003 republicata 2014
Legea 282/2005 privind organizarea activitatii de transfuzie sanguina, donarea de sange si componente sanguine de origine umana, precum si asigurarea calitatii si securitatii sanitare, in vederea utilizarii lor terapeutice, republicata 2014. Lege nr.
Curierul Judiciar, Nr. 11/2014
Editura C.H. Beck

Pret: 38.9 lei
33.07 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:
Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
53 useri online

Useri autentificati: