DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 851/2008 privind aprobarea Ghidului operational pentru Programul prioritar national pentru reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezamintelor culturale din mediul mic urban[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 612 din 19/08/2008

Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor

Nr. 851/2.446

Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor
Ministerul Culturii si Cultelor
In temeiul art. 21 alin. (1) si al art. 23 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/2006 privind infiintarea, organizarea si desfasurarea activitatii asezamintelor culturale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 143/2007, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul art. 10 alin. (5) din Hotarârea Guvernului nr. 361/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul art. 11 alin. (4) din Hotarârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, republicata,

ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor si ministrul culturii si cultelor emit urmatorul ordin:

Art. 1
Se aproba Ghidul operational pentru Programul prioritar national pentru reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezamintelor culturale din mediul mic urban, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al României, Partea I.


Ghid operatioanal pentru Programul prioritar national pentru reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezamintelor culturale din mediul mic urban


1. Cadrul general al Programului
Programul prioritar national pentru reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezamintelor culturale din mediul mic urban, instituit prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/2006 privind infiintarea, organizarea si desfasurarea activitatii asezamintelor culturale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 143/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare O.U.G. nr. 118/2006, reprezinta o initiativa a Guvernului României, dedicata cresterii calitatii vietii culturale in mediul mic urban prin extinderea si sustinerea infrastructurii culturale existente si prin diversificarea ofertei culturale.
Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor va implementa Programul prioritar national pentru reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezamintelor culturale din mediul mic urban, denumit in continuare Programul, prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A., aflata sub autoritatea acestuia, in conditiile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 25/2001 privind infiintarea Companiei Nationale de Investitii "C.N.I." - S.A., aprobata cu modificari prin Legea nr. 117/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
Finantarea se va realiza din sume alocate de la bugetul de stat, din fonduri externe rambursabile si nerambursabile si din alte surse, in conditiile legii, conform prevederilor art. 21 alin. (1) din O.U.G. nr. 118/2006.
Pentru realizarea si implementarea obiectivelor Programului Ministerul Culturii si Cultelor impreuna cu Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, in temeiul prevederilor art. 23 alin. (4) din O.U.G. nr. 118/2006, elaboreaza prezentul ghid operational aprobat prin ordin comun de ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor si ministrul culturii si cultelor.
Perioada de implementare a Programului este 2008-2010.

2. Glosar de termeni
In sensul prezentului ghid operational, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) Asezamintele culturale, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 118/2006, sunt persoane juridice de drept public sau privat, indiferent de forma de organizare si finantare, care desfasoara activitati in domeniul cultural, de informare si de educatie permanenta, reprezentând servicii culturale de utilitate publica, cu rol in asigurarea coeziunii sociale si a accesului comunitar la informatie.
b) Solicitant, autoritate publica locala din mediul mic urban (singura sau in parteneriat cu alte institutii publice ori cu organizatii neguvernamentale din tara sau din strainatate), care solicita reabilitarea si dotarea unui asezamânt cultural in cadrul Programului.
c) Cererea de reabilitare, modernizare a infrastructurii culturale si dotare a asezamintelor culturale din mediul mic urban, denumita in continuare cerere, reprezinta documentul prin care solicitantul cere reabilitarea, modernizarea si dotarea asezamântului cultural in sensul prezentului ghid operational.
d) Comisia pentru evaluarea si selectia proiectelor, denumita in continuare Comisia, instituita in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 118/2006, aproba cererile depuse de aplicanti, pe baza criteriilor stabilite prin prezentul ghid operational.
e) Criteriile de eligibilitate reprezinta elementele/principiile in baza carora cererea poate fi admisa in etapa de evaluare si selectie.
f) Mediul mic urban, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 118/2006, este alcatuit din localitatile urbane de rangul III, orase definite potrivit prevederilor Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a IV-a - Reteaua de localitati, cu modificarile si completarile ulterioare.
g) Lucrari de interventii reprezinta lucrarile de reabilitare, modernizare si dotare a asezamintelor culturale, denumite in continuare lucrari.
h) Proiect - documentatia care va insoti cererea, conform pct. 6.1.
i) Secretariatul Comisiei primeste si verifica conformitatea administrativa a proiectelor, asigura lucrarile Comisiei si este format din specialisti din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor, Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor si din cadrul Companiei Nationale de Investitii "C.N.I." - S.A., numiti de catre ministrii de resort. Secretariatul Comisiei va functiona la sediul Companiei Nationale de Investitii "C.N.I." - S.A.

3. Implementarea Programului
Implementarea Programului se realizeaza de catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A., aflata sub autoritatea acestuia, in conditiile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 25/2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 117/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
Activitatea de selectie si evaluare a proiectelor in cadrul Programului se realizeaza de catre Comisie.
Presedintia Comisiei este asigurata de catre un reprezentant al Ministerului Culturii si Cultelor, desemnat prin ordin al ministrului culturii si cultelor.
Rolul si atributiile Comisiei sunt prevazute in Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei pentru evaluarea si selectia proiectelor, prevazut in anexa nr. 1.

4. Inscrierea si participarea la selectie a proiectelor
Programul are ca obiectiv principal cresterea accesului populatiei din mediul mic urban la informatie, educatie, cultura si coeziune sociala, reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezamintelor culturale din mediul mic urban si va lua in considerare potentialul comunitatii de a sustine pe termen lung atât functionarea si destinatia cladirii, cât si derularea unor activitati specifice.
4.1. Solicitanti in cadrul Programului pot fi:
- autoritatile administratiei publice locale ale localitatilor din mediul mic urban, singure sau in parteneriat cu alte autoritati publice ori cu organizatii neguvernamentale din tara sau din strainatate, alcatuite din localitatile urbane de rang III, orase (definite in conformitate cu prevederile Legii nr. 351/2001, cu modificarile si completarile ulterioare), in care exista un asezamânt cultural care necesita reabilitare, modernizare sau dotare.

5. Criterii de eligibilitate
Criteriile de eligibilitate sunt conditii obligatorii care trebuie sa fie indeplinite de catre solicitant si proiect pentru a participa la selectie in vederea acordarii unei contributii financiare de la bugetul de stat.

Cele doua criterii de eligibilitate sunt:
1. eligibilitatea solicitantului;
2. eligibilitatea proiectului.
5.1. Eligibilitatea solicitantului
Pentru a fi eligibili, solicitantii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la pct. 4.1.
In relatia cu Comisia solicitantul este reprezentat de primarul unitatii administrativ-teritoriale, care va semna cererea, sau de un inlocuitor al acestuia, numit prin dispozitie a primarului.
5.2. Eligibilitatea proiectului
Sunt eligibile proiectele pentru reabilitarea, modernizarea si dotarea asezamintelor culturale.
5.3. Durata lucrarilor de executie
Durata lucrarilor de executie a obiectivelor de investitii aferente Programului nu poate fi mai mare de 18 luni de la data ordinului de incepere a lucrarilor.
5.4. Valoarea maxima eligibila
In cadrul Programului, valoarea maxima eligibila care se va aloca de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor este de 3.000.000 lei, inclusiv taxa pe valoarea adaugata (TVA).
Valoarea totala a lucrarilor de interventie poate sa depaseasca suma alocata de la bugetul de stat, si anume 3.000.000 lei. In aceasta situatie, solicitantul va asigura finantarea diferentei dintre valoarea totala si suma maxima ce poate fi alocata prin Program din alte surse legal constituite.
5.5. Cheltuieli neeligibile:
a) cumpararea, inchirierea sau luarea in leasing a cladirilor existente, indiferent daca leasingul are ca rezultat trecerea in proprietate a celui care ia in leasing;
b) cheltuieli operationale, inclusiv cheltuieli de intretinere si chirie;
c) comisioane bancare, cheltuielile cu garantiile si cheltuieli similare;
d) cheltuieli efectuate de administratia publica si, in special, cheltuieli de regie, chirii si salarii ale personalului angajat in activitati de management, implementare, monitorizare si control;
e) achizitionarea de mijloace de transport;
f) cheltuieli cu panourile publicitare, respectiv panouri pentru afisare temporara si placi pentru amplasare permanenta;
g) cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor;
h) cheltuieli cu expertiza tehnica/energetica.

6. Conditii de participare a solicitantilor
6.1. Continutul dosarului pentru a participa la preselectie
Solicitantii trebuie sa depuna un dosar pentru solicitarea efectuarii lucrarilor de reabilitare, modernizare a infrastructurii culturale si dotare a unui asezamânt cultural din mediul mic urban, ce va contine cel putin urmatoarele documente:
1. cererea, conform modelului prezentat in anexa nr. 2; cererea se completeaza in limba româna;
2. dovada titlului de proprietate, prin extras de carte funciara sau extras din inventarul bunurilor apartinând domeniului public, aprobat prin hotarâre a Guvernului, asupra asezamântului cultural;
3. planul de activitate a programelor si proiectelor culturale pentru urmatorii 3 ani de la darea in functiune a asezamântului cultural reabilitat, modernizat, dotat, care sa cuprinda: activitati culturale educative, informative, formative, conform modelului prevazut in anexa nr. 3;
4. hotarârea consiliului local cu referire la urmatoarele aspecte obligatorii:
- necesitatea, oportunitatea si aprobarea reabilitarii, modernizarii infrastructurii culturale si dotarii asezamântului cultural din mediul mic urban;
- investitia face parte din strategia de dezvoltare locala aprobata de consiliul local;
- aprobarea planului de activitate pe urmatorii 3 ani de la darea in functiune;
- pastrarea destinatiei cladirii timp de minimum 15 ani;
- asigurarea unei finantari din resurse proprii sau atrase, de minimum 10% din valoarea maxima ce se poate aloca de la bugetul de stat;
- angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanta si gestionare a investitiei, pe o perioada de cel putin 5 ani de la data la care investitia a fost data in exploatare;
5. contractul de parteneriat, in cazul in care autoritatile administratiei publice locale aplica in parteneriat cu alte autoritati publice ori cu organizatii neguvernamentale din tara sau din strainatate, din care sa rezulte cota-parte de contributie, in procente fata de valoarea maxima ce se poate aloca de la bugetul de stat;
6. declaratia pe propria raspundere din care sa rezulte:
a) ca asezamântul cultural care urmeaza sa se reabiliteze este liber de orice sarcina, nu face obiectul unui litigiu aflat pe rolul unei instante judecatoresti sau al vreunei revendicari pe cale administrativa ori juridica;
b) ca sunt asigurate sau, dupa caz, ca va asigura utilitatile aferente asezamântului cultural;
c) numarul de locuitori ai unitatii administrativ teritoriale solicitante, denumita in continuare UAT;
d) anul construirii, aria desfasurata a asezamântului, regimul de inaltime;
e) ca va pune la dispozitia Companiei Nationale de Investitii "C.N.I." - S.A. expertiza tehnica si energetica (constructii si instalatii) a caminului ce urmeaza a fi reabilitat, modernizat si dotat, prin care sa fie indicate si propuse solutiile tehnice de reabilitare;
7. copie de pe actul de identitate BI sau CI al/a reprezentantului legal care semneaza cererea de finantare.
6.2. Termenul de depunere a dosarelor
Termenul de depunere a dosarelor pentru solicitarea lucrarilor de reabilitare, modernizare a infrastructurii culturale si dotare a asezamintelor culturale din mediul mic urban este de 30 de zile calendaristice de la anuntarea lansarii Programului.
Vor fi luate in considerare doar dosarele care au data expeditiei (stampila postei), in cadrul perioadei precizate mai sus.
Lansarea Programului se va aduce la cunostinta publicului prin publicarea ghidului operational pe site-ul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, www.mdlpl.ro, si al Ministerului Culturii si Cultelor, www.cultura.ro
Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor si Ministerul Culturii si Cultelor, prin acord comun, in functie de solicitari, vor putea organiza si noi sesiuni de depunere a dosarelor.
Deschiderea de noi sesiuni va fi adusa la cunostinta publicului in aceleasi conditii cu cele de la lansarea Programului.
Dosarele vor fi expediate prin posta in doua exemplare originale, la Secretariatul Comisiei pentru evaluarea si selectia proiectelor, pe adresa de mai jos:
Compania Nationala de Investitii
Programul prioritar national pentru reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezamintelor culturale din mediul mic urban:
Secretariatul Comisiei pentru evaluarea si selectia proiectelor:
Str. Horatiu nr. 28, sectorul 1
Bucuresti, cod postal: 010834.

7. Evaluarea proiectelor
7.1. Etapa I - Preselectia - efectuata de Secretariatul Comisiei
Secretariatul Comisiei verifica existenta tuturor documentelor solicitate pentru constituirea dosarului, precum si conformitatea administrativa a documentelor.
Pentru aceasta etapa de preselectie se aplica urmatoarele criterii de eligibilitate:
1. solicitantul este o autoritate publica locala definita conform pct. 4.1;
2. dosarul contine toate documentele solicitate.
Dupa aceasta preselectie, in urma careia se stabileste lista solicitantilor eligibili, Secretariatul Comisiei va comunica aceasta lista Comisiei.
7.2. Etapa a II-a - Evaluarea - efectuata de Comisie
7.2.1. Criterii de evaluare a proiectelor
Criteriile pe baza carora vor fi evaluate proiectele sunt:
a) criterii care tin de aspectul formal al cererii - 10% din punctajul total:
- completarea corecta si integrala a cererii de finantare;
b) criterii privind calitatea proiectului depus/alte criterii - 90% din punctajul total:
- relevanta, calitatea, diversitatea activitatilor propuse in cadrul planului de activitate, pentru scopul general al Programului;
- modul de asigurare a finantarii activitatilor si asigurarea functionarii asezamântului cultural dupa terminarea reabilitarii si dotarii;
- procentul de cofinantare din partea autoritatii publice locale;
- existenta unui parteneriat cu alte autoritati publice ori cu organizatii neguvernamentale din tara sau din strainatate, in functie de procentul cu care participa la reabilitarea asezamântului cultural;
- numarul de locuitori ai UAT solicitante;
- UAT solicitanta figureaza in Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a III-a - zone protejate, denumit in continuare P.A.T.N.;
Aceste criterii de evaluare sunt detaliate in grila de evaluare a proiectelor, cuprinsa in anexa nr. 4.
7.3. Etapa a III-a - Selectia -efectuata de Comisie
7.3.1. Selectia proiectelor
Fiecare membru al Comisiei acorda un punctaj individual fiecarui proiect in parte. Punctajul final se va obtine prin media aritmetica a tuturor punctajelor acordate de catre fiecare membru al Comisiei.
Comisia, prin secretariat, va elabora lista aplicantilor selectati, in ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute.
Solicitantii vor fi informati de catre Comisie asupra rezultatelor evaluarii si selectiei proiectelor, prin publicarea listei pe site-urile www.mdlpl.ro si www.cultura.ro
Solicitantul poate depune o noua cerere, intr-o alta sesiune de selectie, daca se vor mai organiza.

8. Promovarea si derularea investitiilor
8.1. Comisia va intocmi si va transmite la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor lista solicitantilor selectati.
8.2. Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor comunica lista cu rezultatele evaluarii Companiei Nationale de Investitii "C.N.I." - S.A., care, dupa preluarea asezamântului pe baza de protocol, deruleaza investitia in conformitate cu legislatia in vigoare. Protocolul va contine in anexa fisa de identificare a imobilului si valoarea de inventar.
8.3. Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A. va contracta prin procedura de achizitie publica, conform reglementarilor in vigoare, atât prestarile de servicii de proiectare si asistenta tehnica, cât si executia lucrarilor.
8.4. Dupa efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A. preda beneficiarului, pe baza de protocol, asezamântul cultural reabilitat, modernizat si dotat, cu respectarea prevederilor legale in vigoare. Protocolul va contine si valoarea totala a lucrarilor executate, indiferent de sursa de finantare. Dupa reabilitare asezamântul se transmite catre beneficiar cu titlu gratuit.
8.5. Ministerul Culturii si Cultelor, prin directiile pentru cultura, culte si patrimoniu cultural national ale judetelor respective, urmareste ca beneficiarii sa pastreze in timp destinatia obiectivului de investitii, in conformitate cu dispozitiile legale.
8.6. Pentru reglementarea modului de derulare a Programului, Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor va elabora norme metodologice.
8.7. Monitorizarea implementarii Programului se realizeaza de catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, in conditiile legii.

9. Reguli de publicitate
9.1. Orice demers publicitar efectuat de catre solicitant, devenit beneficiar, in orice forma si in orice mediu, trebuie sa specifice ca obiectivul de investitii a fost realizat cu sprijinul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor si Ministerului Culturii si Cultelor, prin Program.
9.2. Pentru semnalizarea lucrarilor de reabilitare, modernizare a infrastructurii culturale si dotare a asezamintelor culturale din mediul mic urban si pentru publicitatea scrisa se va utiliza panoul de identitate vizuala, elaborat in conformitate cu mentiunile prevazute in anexa nr. 5.
9.3. Pentru a face cunoscuta implicarea Guvernului in finantarea lucrarilor realizate in cadrul Programului, autoritatea publica pentru care se realizeaza investitia are obligatia ca, pe cheltuiala proprie, sa amplaseze panouri publicitare, conform modelului din anexa nr. 5.
9.4. Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezentul ghid operational.


ANEXA Nr. 1 la ghidul operational - REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE a Comisiei pentru evaluarea si selectia proiectelor


Comisia pentru evaluarea si selectia proiectelor, componenta, functionare

Art. 1
Comisia pentru evaluarea si selectia proiectelor, denumita in continuare Comisia, are ca principal rol selectarea si evaluarea cererilor pentru reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezamintelor culturale din mediul mic urban.

Art. 2
(1) Comisia are urmatoarea componenta:
- un reprezentant al Ministerului Culturii si Cultelor, care asigura presedintia Comisiei;
- un reprezentant al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;
- un reprezentant al Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor;
- un reprezentant al Asociatiei Oraselor;
- un reprezentant al Asociatiei Comunelor din România.
(2) Membrii Comisiei, din cadrul ministerelor, sunt desemnati la nivel de secretar de stat, prin ordine ale ministrilor de resort.
(3) Reprezentantii oraselor/comunelor sunt numiti la nivel de presedinte/vicepresedinte de asociatie prin decizie a presedintelui asociatiei oraselor/comunelor.
(4) Presedintele Comisiei este desemnat prin ordin al Ministrului Culturii si Cultelor.

Art. 3
Presedintele Comisiei indeplineste urmatoarele atributii:
a) convoaca, coordoneaza pregatirile si conduce sedintele Comisiei;
b) reprezinta Comisia in relatiile cu alti parteneri implicati in implementarea Programului.

Art. 4
Atributiile Comisiei sunt urmatoarele:
a) se reuneste, ori de cate ori este necesar, pentru evaluarea si selectia proiectelor depuse in cadrul Programului;
b) consulta, daca se va considera necesar, orice fel de specialist pentru buna desfasurare a procesului de evaluare; acesti specialisti vor avea calitatea de invitati in sedintele Comisiei;
c) analizeaza proiectele depuse in cadrul Programului, in vederea selectiei, pe baza rapoartelor intocmite de Secretariatul Comisiei;
d) evalueaza proiectele, conform grilei de evaluare prevazute in anexa nr. 4 la ghidul operational;
e) poate solicita, prin Secretariatul Comisiei, daca este necesar, documentatie suplimentara pentru buna desfasurare a procesului de evaluare a proiectelor depuse in cadrul Programului;
f) fiecare membru al Comisiei acorda un punctaj individual fiecarui proiect in parte. Punctajul final se va obtine prin media aritmetica a tuturor punctajelor acordate de catre fiecare membru al Comisiei;
g) elaboreaza lista aplicantilor selectati, in ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute;
h) transmite, prin Secretariatul Comisiei, lista solicitantilor selectati la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor;
i) informeaza solicitantii asupra rezultatelor evaluarii si selectiei proiectelor, prin publicarea listei pe site-urile www.mdlpl.ro si www.cultura.ro;
j) asigura realizarea transparentei deciziilor, rezultatele sedintelor Comisiei având caracter public;
k) in indeplinirea atributiilor sale Comisia este sprijinita de un secretariat.

Art. 5
(1) Secretariatul Comisiei este format din minimum 5 membri.
(2) Secretariatul Comisiei este format din specialisti din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor, Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor si din cadrul Companiei Nationale de Investitii "C.N.I." - S.A., numiti de catre ministrii de resort. Secretariatul Comisiei va functiona la sediul Companiei Nationale de Investitii "C.N.I." - S.A.

Art. 6
Atributiile Secretariatului Comisiei sunt urmatoarele:
a) primeste si inregistreaza toate proiectele, cu documentatia specifica aferenta;
b) verifica conformitatea administrativa a proiectelor;
c) verifica proiectele si intocmeste pentru fiecare proiect un raport de verificare;
d) solicita, in scris, documentatii suplimentare necesare in procesul de evaluare a proiectului;
e) intocmeste si arhiveaza procesele-verbale ale sedintelor Comisiei si verifica daca acestea au fost semnate de catre toti membrii Comisiei;
f) organizeaza si completeaza Registrul de evidenta a hotarârilor Comisiei;
g) asigura activitatile de registratura si arhivare a documentelor destinate Comisiei.


ANEXA Nr. 2 la ghidul operational - CERERE pentru reabilitarea, modernizarea si dotarea asezamintelor culturale din mediul mic urban

  
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
¦  A. DATE DE INREGISTRARE (Se completeaza de catre Secretariatul tehnic al Comisiei.)    ¦
¦  Numar de inregistrare ..........................................................     ¦
¦  Data inregistrarii ..........................................................       ¦
¦  Judetul ................................                         ¦
¦  Unitatea administrativ-teritoriala ........................................        ¦
¦  Numele si prenumele persoanei care inregistreaza ..................................    ¦
¦  Semnatura .......................                             ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
¦  B. INFORMATII DESPRE SOLICITANT (Se completeaza de catre solicitant, autoritatea     ¦
¦administratiei publice locale.)                               ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
¦  1. Date despre solicitant                                 ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
¦  1.1. Autoritatea administratiei publice locale care solicita reabilitarea, modernizarea si¦
¦dotarea                                           ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
¦  1.2. Persoana de contact                                 ¦
¦  Numele ..........................................................             ¦
¦  Prenumele ..........................................................           ¦
¦  Functia ....................................................................       ¦
¦  Telefon ................................... Fax ................................     ¦
¦  Mobil ....................................... E-mail .................................  ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
¦  1.3. Reprezentantul legal (primarul UAT)                         ¦
¦  Nume ..........................................................              ¦
¦  Prenume ..........................................................            ¦
¦  Specimen de semnatura ............................................            ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
¦  1.4. Adresa solicitantului                                ¦
¦  Judetul ...................................................                ¦
¦  Localitatea .....................................................             ¦
¦  Codul postal .............................                        ¦
¦  Strada ..........................  Numar ............................          ¦
¦  Telefon ......................... Fax ................... E-mail ........................ ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
¦  C. DATE DESPRE PARTENERI                                 ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
¦  In cazul in care lucrarile de interventii se realizeaza in parteneriat, va rugam ca pentru¦
¦fiecare partener in parte sa furnizati urmatoarele documente:                ¦
¦  [] in cazul unui parteneriat public-privat: datele de contact, dovada si cotele      ¦
¦cofinantarilor pentru fiecare partener in parte [Cofinantarea se exprima in procente aplicate¦
¦la valoarea acordata de la bugetul de stat (conform pct. 5.4 din ghidul operational)], precum¦
¦si rolul acestora in cadrul realizarii lucrarilor de interventii;              ¦
¦  [] in cazul unui parteneriat local: scrisoare de intentie si datele de contact ale    ¦
¦partenerului, cota de cofinantare in procente aplicate la valoarea acordata de la bugetul de ¦
¦stat (conform pct. 5.4 din ghidul operational).                       ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
¦  D. DESCRIEREA PROIECTULUI PROPUS                             ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
¦  1. Identificarea obiectivului de investitie                        ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
¦  1.1. Indicarea obiectivului de investitie:                        ¦
¦  [] Reabilitare asezamânt cultural pentru o localitate din mediul mic urban        ¦
¦  Variantele de la pct. 5.2                                 ¦
¦  a) reabilitarea si dotarea asezamintelor culturale;                    ¦
¦  b) modernizarea si dotarea asezamintelor culturale;                    ¦
¦  c) reabilitarea, modernizarea si dotarea asezamintelor culturale.             ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
¦  1.2. Amplasarea proiectului                                ¦
¦  Judetul ...........................                            ¦
¦  Localitatea ...........................                          ¦
¦  Codul SIRUTA                                       ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
¦  1.3. Obiectivul de investitie (denumirea lucrarii, amplasament, valoarea de inventar,   ¦
¦suprafata desfasurata etc.)                                 ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
¦  1.4. Enumerati toate activitatile care se vor putea desfasura ca urmare a realizarii   ¦
¦lucrarilor de reabilitare, modernizare si dotare a asezamântului cultural, conform planului ¦
¦de activitati culturale (anexa nr. 3 la ghidul operational).                 ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
¦  1.5. Numarul de locuitori ai unitatii administrativ-teritoriale solicitante        ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
¦  1.6. Cota de cofinantare a UAT solicitante, % din valoarea acordata de la bugetul de stat ¦
¦(conform pct. 5.4 din ghidul operational)                          ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
¦  1.7. Cum intentionati sa asigurati viabilitatea, sustenabilitatea activitatilor      ¦
¦asezamântului cultural dupa finalizarea cladirii: salarizarea personalului, plata      ¦
¦cheltuielilor de intretinere a cladirii, utilitati etc.?                   ¦
¦  Din total cheltuieli anuale necesare, sursele de finantare vor fi asigurate din:     ¦
¦  a) bugetul local - %                                   ¦
¦  b) altele (venituri proprii, sponsorizari) %                       ¦
¦  TOTAL: 100%                                        ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
¦  1.8. Localitatea figureaza in Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a ¦
¦teritoriului national, sectiunea a III-a - zone protejate.                  ¦
¦  DA []                                           ¦
¦  NU []                                           ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
¦  1.9. Indicati daca arealul cultural in care se incadreaza obiectivul de investitii    ¦
¦reprezinta un areal de conservare, protejare si promovare a traditiilor, obiceiurilor,    ¦
¦mestesugurilor si a altor elemente care definesc patrimoniul imaterial. Detaliati.      ¦
¦  Da []                                           ¦
¦  Nu []                                           ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
¦  Certific prin semnatura mea corectitudinea datelor completate in acest formular.     ¦
¦  ...........................................................................        ¦
¦  Semnatura reprezentantului legal al autoritatii publice solicitante            ¦
¦  Stampila                                         ¦
¦  Data .................................................................          ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------+ANEXA Nr. 3 la ghidul operational - PLAN DE ACTIVITATE

  
+-----------------------------------------------------------------------------------+
¦Nr. ¦  Descrierea activitatilor  ¦Perioada de¦ Buget ¦ Numar estimat ¦Rezultate¦
¦crt.¦                ¦desfasurare¦estimat¦de participanti¦asteptate¦
+----+--------------------------------+-----------+-------+---------------+---------¦
¦  ¦ANUL 1             ¦      ¦    ¦        ¦     ¦
+----+--------------------------------+-----------+-------+---------------+---------¦
¦ 1. ¦CAP. I. Activitati culturale  ¦      ¦    ¦        ¦     ¦
+----+--------------------------------+-----------+-------+---------------+---------¦
¦  ¦                ¦      ¦    ¦        ¦     ¦
+----+--------------------------------+-----------+-------+---------------+---------¦
¦ 2. ¦CAP. II. Activitati de informare¦      ¦    ¦        ¦     ¦
+----+--------------------------------+-----------+-------+---------------+---------¦
¦  ¦                ¦      ¦    ¦        ¦     ¦
+----+--------------------------------+-----------+-------+---------------+---------¦
¦ 3. ¦CAP. III. Activitati de educatie¦      ¦    ¦        ¦     ¦
¦  ¦permanenta           ¦      ¦    ¦        ¦     ¦
+----+--------------------------------+-----------+-------+---------------+---------¦
¦  ¦                ¦      ¦    ¦        ¦     ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------+
 


1) Activitatile nu se limiteaza la cele cuprinse in model. Activitatile se pot completa cu cele prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/2006 privind infiintarea, organizarea si desfasurarea activitatii asezamintelor culturale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 143/2007, cu modificarile si completarile ulterioare. Planul se intocmeste pentru o perioada de 3 ani.


ANEXA Nr. 4 la ghidul operational - GRILA DE EVALUARE pentru selectia unui proiect depus in cadrul Programului


Pentru a fi declarat eligibil, un proiect trebuie sa acumuleze minimum 50 de puncte din 100.
Criteriile de eligibilitate si punctajele pentru fiecare dintre ele sunt prezentate in tabelul de mai jos:
  
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Nr. ¦        Criterii de evaluare        ¦    Punctaj    ¦           Observatii           ¦
¦crt.¦                          ¦           ¦                           ¦
+----+---------------------------------------------------+---------------------+------------------------------------------------------¦
¦ 1. ¦Cererea are completate toate câmpurile       ¦   10 puncte   ¦- Se acorda 10 puncte pentru cerere corect si     ¦
¦  ¦                          ¦           ¦integral intocmita.                  ¦
¦  ¦                          ¦           ¦- Se acorda 0 puncte pentru cerere intocmita gresit  ¦
¦  ¦                          ¦           ¦sau incomplet.                    ¦
+----+---------------------------------------------------+---------------------+------------------------------------------------------¦
¦ 2. ¦Asigurarea unei cote de cofinatare cuprinse intre ¦    Maximum    ¦- Pentru cofinantare mai mica de 10% se acorda    ¦
¦  ¦10%-50% din valoarea acordata de la bugetul    ¦  25 de puncte   ¦0 puncte.                       ¦
¦  ¦de stat (conform pct. 5.4 din ghidul operational) ¦           ¦- Pentru cofinantare intre 10-50% se vor acorda    ¦
¦  ¦                          ¦           ¦intre 0 si 25 de puncte, obtinute prin interpolare  ¦
¦  ¦                          ¦           ¦liniara.                       ¦
¦  ¦                          ¦           ¦- Pentru cofinantare mai mare de 50% se acorda    ¦
¦  ¦                          ¦           ¦25 de puncte.                     ¦
+----+---------------------------------------------------+---------------------+------------------------------------------------------¦
¦ 3. ¦Gradul de implicare/participare, activitatea si  ¦    Maximum    ¦- Pentru participare mai mica de 10% se acorda    ¦
¦  ¦rolul partenerilor in realizarea obiectivelor   ¦   10 puncte   ¦0 puncte.                       ¦
¦  ¦privind reabilitarea, modernizarea si dotarea   ¦           ¦- Pentru participare situata intre 10-30% se vor   ¦
¦  ¦asezamântului cultural, cuprins intre 10%-30% din ¦           ¦acorda intre 0 si 10 puncte, obtinute prin interpolare¦
¦  ¦valoarea acordata de la bugetul de stat (conform  ¦           ¦liniara; 10/30 x nr. de procente declarat (de exemplu:¦
¦  ¦pct. 5.4 din ghidul operational)          ¦           ¦10/30 x 20 = 6,66 puncte).              ¦
¦  ¦                          ¦           ¦- Pentru cofinantare mai mare de 30% se acorda    ¦
¦  ¦                          ¦           ¦10 puncte.                      ¦
+----+---------------------------------------------------+---------------------+------------------------------------------------------¦
¦ 4. ¦Capacitatea solicitantului de a asigura      ¦    Maximum    ¦- Daca solicitantul asigura intretinerea din bugetul ¦
¦  ¦intretinerea si functionarea asezamântului     ¦   10 puncte   ¦local in proportie mai mare de 50% din cheltuieli, se ¦
¦  ¦cultural                      ¦           ¦acorda 0 puncte.                   ¦
¦  ¦                          ¦           ¦- Daca procentul din bugetul local este mai mic de  ¦
¦  ¦                          ¦           ¦50% din cheltuieli, se acorda 10 puncte.       ¦
+----+---------------------------------------------------+---------------------+------------------------------------------------------¦
¦ 5. ¦Numarul de locuitori ai UAT            ¦    Maximum    ¦- Pentru localitate cu numar de locuitori mai mic de ¦
¦  ¦                          ¦   10 puncte   ¦5.000, se acorda 0 puncte.              ¦
¦  ¦                          ¦           ¦- Pentru localitate cu numar de locuitori intre 5.000 ¦
¦  ¦                          ¦           ¦si 36.000, se acorda intre 0 si 10 puncte prin    ¦
¦  ¦                          ¦           ¦interpolare lineara, astfel: 10/36.000 x nr. de    ¦
¦  ¦                          ¦           ¦locuitori, calculat cu doua zecimale (de exemplu:   ¦
¦  ¦                          ¦           ¦10/36.000 x 20.000 = 5,55 puncte).          ¦
+----+---------------------------------------------------+---------------------+------------------------------------------------------¦
¦ 6. ¦Diversitatea activitatilor cuprinse in Planul de  ¦    Maximum    ¦Pentru nr. de activitati enumerate mai mic de 5, se  ¦
¦  ¦activitate si adaptarea activitatilor din Planul de¦  25 de puncte   ¦acorda 0 puncte.                   ¦
¦  ¦activitate la resursele culturale existente - in  ¦           ¦Pentru nr. de activitati enumerate intre 5-20, se   ¦
¦  ¦comunitatea locala unde functioneaza        ¦           ¦acorda punctaj prin interpolare; 25/20 x nr. de    ¦
¦  ¦asezamântul cultural, detaliat in cererea de    ¦           ¦activitati (de exemplu: 25/20 x 15 = 18,75 puncte).  ¦
¦  ¦finantare la pct. D.1.2.              ¦           ¦Pentru nr. de activitati mai mare de 20, se acorda  ¦
¦  ¦                          ¦           ¦25 de puncte.                     ¦
+----+---------------------------------------------------+---------------------+------------------------------------------------------¦
¦ 7. ¦Obiectivul de investitii amplasat intr-o localitate¦   5 puncte    ¦Da = 5 puncte                     ¦
¦  ¦cu obiective culturale si turistice, conform Legii ¦           ¦Nu = 0 puncte                     ¦
¦  ¦nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare ¦           ¦                           ¦
¦  ¦a teritoriului national - Sectiunea a III-a - zone ¦           ¦                           ¦
¦  ¦protejate                     ¦           ¦                           ¦
+----+---------------------------------------------------+---------------------+------------------------------------------------------¦
¦ 8. ¦Obiectivul de investitii este situat in areal de  ¦   5 puncte    ¦Da = 5 puncte                     ¦
¦  ¦conservare, protejare si promovare a traditiilor, ¦           ¦Nu = 0 puncte                     ¦
¦  ¦obiceiurilor si mestesugurilor           ¦           ¦                           ¦
+----+---------------------------------------------------+---------------------+------------------------------------------------------¦
¦  ¦TOTAL:                       ¦     100     ¦                           ¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
                               Evaluator,
                          ..............................
 
ANEXA Nr. 5 la ghidul operational - PANOURI PENTRU AFISARE TEMPORARA SI PLACI PENTRU AMPLASARE PERMANENTA


Placi pentru amplasare permanenta
Pentru a face cunoscuta implicarea Guvernului României in finantarea lucrarilor realizate in cadrul Programului, vor fi amplasate panouri inscriptionate, in apropierea acestora.
Elementele de informare afisate pe placute vor fi urmatoarele:
- in partea stânga, sus, stema României, având deasupra textul GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL DEZVOLTARII, LUCRARILOR PUBLICE SI LOCUINTELOR, iar dedesubt, MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR, scris cu fontul Arial, 250, bold. Stema României va avea dimensiunile: L = 0,18 m, l = 0,14 m;
- in partea dreapta, sus, stema unitatii administrativ-teritoriale, având deasupra textul ORASUL scris cu fontul Arial, 250, bold. Stema unitatii administrativ-teritoriale va avea dimensiunile: L = 0,14 m, l = 0,18 m;
- text care sa reflecte contributia Guvernului României (de exemplu: "Acest asezamânt cultural a fost construit cu sprijinul Guvernului României");
- caseta care va contine elementele de mai sus va avea latimea de 0,35 m. Dedesubtul acesteia se va intocmi un tabel, al carui capat va fi impartit in doua casete, cu urmatoarele dimensiuni: caseta 1 - L = 0,40 m, l = 0,21 m; caseta 2 - L = 0,40 m, l = 0,21 m;
- in aceste casete se vor scrie in ordine: Proiectul: (denumirea investitiei), Valoarea si Anul realizarii. Se va folosi fontul Arial, 150, normal, bold.
Panoul va avea dimensiunile: L = 1,8 m si l = 1 m, fondul va fi alb, iar caracterele vor fi negre.

  Exemplu: 
+------------------------------------------------------------------------------+
¦GUVERNUL ROMÂNIEI                               ¦
¦                                       ¦
¦MINISTERUL DEZVOLTARII,                            ¦
¦LUCRARILOR PUBLICE                   ORASUL ................¦
¦SI LOCUINTELOR                                ¦
¦                                       ¦
¦             ACEST ASEZAMÂNT CULTURAL        STEMA UNITATII¦
¦STEMA          A FOST REABILITAT, MODERNIZAT,     ADMINISTRATIV-¦
¦             DOTAT CU SPRIJINUL           TERITORIALE  ¦
¦             GUVERNULUI ROMÂNIEI                 ¦
¦                                       ¦
¦MINISTERUL CULTURII                              ¦
¦SI CULTELOR                                  ¦
+------------------------------------------------------------------------------¦
¦DENUMIREA INVESTITIEI:                            ¦
¦Valoarea:                                   ¦
+------------------------------------------------------------------------------¦
¦ANUL REALIZARII:                               ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
Nu este


Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica

Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
13 useri online

Useri autentificati: