DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 4595/2009 privind aprobarea criteriilor de performanta pentru evaluarea cadrelor didactice din invatamantul preuniversitarPublicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 554 din 10 august 2009

In temeiul Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si al Hotararii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii,
ministrul educatiei, cercetarii si inovarii emite prezentul ordin.

Art. 1
Se aproba criteriile de performanta pentru evaluarea cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar.
Criteriile sunt prezentate in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
(1) Incepand cu anul scolar 2009-2010, evaluarea cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar se va face pe baza criteriilor de performanta aprobate prin prezentul ordin.
(2) Fisele de post, fisele de evaluare si alte documente necesare evaluarii cadrelor didactice se elaboreaza si se aproba pana la inceputul anului scolar 2009-2010.

Art. 3
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Anexa - Criterii de performanta pentru evaluarea cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar


Prezenta propunere de criterii vizeaza cresterea calitatii educatiei prin stabilirea clara a responsabilitatii cadrului didactic, atat din perspectiva calitatii, cat si din cea a iminentei descentralizari a sistemului de invatamant.

I. Baza legala
Evaluarea cadrului didactic, inclusiv a performantei profesionale, se realizeaza conform prevederilor legale in vigoare, cele mai importante fiind cuprinse in urmatoarele acte normative:
 • Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare - art. 149;
 • Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare - art. 50, 51 si 52;
 • Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei;
 • Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 4.925/2005 - art. 19, 21, 31, 43, 44;
 • Standardele ocupationale pentru "Educatoare", "Invatator/Invatatoare", "Profesor - gimnaziu si liceu";
 • alte prevederi specifice existente, stabilite prin ordine de ministru, metodologii, instructiuni si regulamente.

  II. Baza metodologica
  Procedura de evaluare a cadrelor didactice, in conformitate cu prevederile legislatiei mentionate mai sus, cuprinde:
 • autoevaluarea;
 • evaluarea colegiala (in catedra/comisie metodica);
 • evaluarea de catre consiliul de administratie.
  Evaluarea cadrului didactic se realizeaza anual, dupa incheierea anului scolar, in doua etape:
 • completarea fisei de evaluare de catre cadrul didactic respectiv (autoevaluare), de catre seful direct (evaluarea colegiala, dupa caz, a responsabilului de comisie metodica, sefului de catedra, directorului adjunct etc.) si de catre conducatorul unitatii;
 • interviul de evaluare - in fata consiliului de administratie al unitatii de invatamant, in care se va completa fisa finala de evaluare, prin medierea diferentelor existente intre cele 3 aprecieri; pe baza dovezilor prezentate se va stabili calificativul final.
  Pentru fiecare etapa vor fi luate in considerare si rezultatele evaluarilor externe din perioada analizata (prin inspectie scolara, evaluare institutionala), daca acestea exista.

  III. Instrumentul (fisa) de evaluare
  Acest instrument stabileste domeniile de evaluare, criteriile de performanta si punctajul aferent fiecarui domeniu.
  In baza principiilor descentralizarii, consiliul de administratie al unitatii de invatamant stabileste:
 • indicatorii de performanta aferenti fiecarui criteriu;
 • punctajul alocat fiecarui criteriu  IV. Utilizarea fisei - acordarea calificativului
  Acordarea calificativului ar urma sa se realizeze dupa cum urmeaza:
 • calificativul general "foarte bine" se acorda daca este obtinut calificativul "foarte bine" la cel putin 4 domenii (dintre care, obligatoriu, domeniul 2 "Realizarea efectiva a curriculumului") si calificativul "bine" la celelalte domenii;
 • calificativul general "bine" se acorda daca este obtinut calificativul "bine" la cel putin 4 domenii (dintre care, obligatoriu, domeniul 2 "Realizarea efectiva a curriculumului") si calificativul "satisfacator" la celelalte domenii;
 • calificativul general "satisfacator" se acorda numai daca este obtinut calificativul cel putin "satisfacator" la toate domeniile;
 • calificativul general "nesatisfacator" se acorda daca este obtinut calificativul "nesatisfacator" la cel putin un domeniu.

  V. Urmarile evaluarii - actiuni corective
  In spiritul imbunatatirii calitatii, orice evaluare trebuie sa produca consecinte. Aceste consecinte pot fi individuale sau institutionale.

  1. La nivel individual
  Rezultatele evaluarii vor avea consecinte la nivelul salarizarii si al relatiilor de munca, care vor fi reglementate prin act administrativ separat.

  2. La nivel institutional
  Rezultatele evaluarii se vor consemna si vor fundamenta strategia proprie a unitatii de invatamant de dezvoltare profesionala, stabilita prin standardele si standardele de referinta, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitatilor de invatamant preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodica a unitatilor de invatamant preuniversitar si, respectiv, Hotararea Guvernului nr. 1534/2008 privind aprobarea Standardelor de referinta si a indicatorilor de performanta pentru evaluarea si asigurarea calitatii in invatamantul preuniversitar.
  Ca rezultate asteptate ale procedurii de evaluare prezentate mai sus putem mentiona in cadrul programelor de imbunatatire a calitatii stabilite la nivelul unitatii de invatamant:
 • stabilirea salarizarii;
 • stabilirea planurilor individuale de remediere a punctelor slabe identificate;
 • recomandari privind dezvoltarea profesionala ulterioara;
 • aprecierea meritului didactic.


  Anexa la criterii - Lista surselor de informare


  1. Evaluarea directa:
 • la clasa;
 • in cadrul activitatilor extracurriculare;
 • la activitatile cu parintii sau cu alti purtatori de interese de la nivelul comunitatii.

  2. Ancheta prin chestionar sau interviu:

  a) aplicat educabililor si absolventilor, pentru evidentierea:
 • nivelului de satisfactie fata de activitatea depusa;
 • nivelului respectului reciproc manifestat in cadrul relatiei profesor -elev;
 • calitatii limbajului utilizat - corectitudine, accesibilitate;
 • nivelului de satisfacere a nevoilor si intereselor individuale;

  b) aplicat parintilor, pentru evidentierea:
 • nivelului de satisfactie fata de activitatea depusa;
 • nivelului respectului reciproc manifestat in cadrul relatiei profesor-elev;
 • calitatii limbajului utilizat - corectitudine, accesibilitate;
 • nivelului de satisfacere a nevoilor si intereselor individuale;

  c) aplicat reprezentantilor altor purtatori de interese din comunitate, pentru evidentierea:
 • nivelului de satisfactie fata de activitatea depusa;
 • utilitatii si aplicabilitatii celor invatate;
 • nivelului de satisfacere a nevoilor si intereselor comunitare.

  3. Analiza produselor activitatii:
 • produsele educabililor - caiete, lucrari scrise, lucrari practice, rezultatele la probele de evaluare, artefacte (desene, lucrari practice etc.), inregistrari video sau audio, imagini etc.;
 • produsele activitatii cadrului didactic: documente de proiectare a activitatii (planificarile calendaristice, proiectele unitatilor de invatare), documente privind evaluarea rezultatelor scolare si ale activitatilor extrascolare, portofolii, auxiliare curriculare si material didactic, fise de progres, fise de lucru (individual sau colectiv) etc.;
 • documente emise de terti: diplome, adeverinte si certificate, procese-verbale si alte documente legate de inspectie, procese-verbale si alte documente ale comisiilor metodice si ale catedrelor, rapoarte de autoevaluare/evaluare interna si de evaluare externa etc.  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

  Poate fi de interes si:
  OUG 12/2017 pentru modificarea si completarea OUG 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 12/2017
  Legea 85/2016 privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 13 mai 2011
  HG 837/2014 privind infiintarea si functionarea lectoratelor de limba, literatura, cultura si civilizatie romaneasca in universitati din strainatate. Hotarare nr. 837/2014
  OUG 16/2014 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011. Ordonanta de urgenta 16/2014
  Ordin nr. 5455/2013 pentru aprobarea Metodologiei si a criteriilor privind acordarea gradatiei de merit in invatamantul preuniversitar
  Ordin nr. 4959/2013 pentru aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacanteaza pe parcursul anului scolar in unitatile de invatamant preuniversitar de stat
  OUG 14/2013 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011. Ordonanta de urgenta nr. 14/2013
  OUG 21/2012 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011. Ordonanta de urgenta nr. 21/2012
  Legea 70/2011 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2010 privind unele masuri financiar-bugetare. Lege nr. 70/2011
  Ordinul 4713/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a casei corpului didactic si a Metodologiei de incadrare a personalului didactic si didactic auxiliar in casele corpului didactic
  HG 1412/2009 privind organizarea si functionarea Institutului de Stiinte ale Educatiei. Hotararea nr. 1412/2009
  Ordin nr. 4042/2009 pentru modificarea si completarea Metodologiei privind miscarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 5743/2008
  Legea nr. 119/2009 privind aprobarea OUG nr. 167/2008 pentru modificarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitoare la normarea activitatilor didactice si de cercetare din invatamantul universitar de masterat si din invata
  OUG nr. 40/2009 pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr. 84/1995 si a Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic. Ordonanta de urgenta 40/2009
  Legea nr. 117/2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 155/2008 pentru modificarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul pentru salarizarea clerului
  Legea nr 84/1995, Legea invatamantului, consolidata pana in decembrie 2008
  Lege nr. 296/2008 pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr. 84/1995 si completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
  Ordin nr. 5742/2008 privind Calendarul miscarii personalului didactic din invatamantul preuniversitar pentru anul scolar 2009-2010
  Lege nr. 221/2008 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2008 personalului din invatamant
  Ordin referitor la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului national al elevilor nr. 2782/2007
  Contabilitatea persoanelor fizice autorizate
  Sorin-Constantin Deaconu

  Pret: 29.9 lei
  25.41 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  90 useri online

  Useri autentificati: