DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 3130/2009 pentru aprobarea Criteriilor si metodologiei de desfasurare a examinarii pentru dobandirea calitatii de functionar public cu statut special de catre personalul contractual din sistemul administratiei penitenciarePublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 833 din 3 decembrie 2009

Avand in vedere prevederile art. II din Legea nr. 170/2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici din Administratia Nationala a Penitenciarelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 337 din 20 mai 2009,
in temeiul art. 13 din Hotararea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti, ministrul justitiei si libertatilor cetatenesti emite urmatorul ordin:

Art. 1
Se aproba Criteriile si metodologia de desfasurare a examinarii pentru dobandirea calitatii de functionar public cu statut special de catre personalul contractual din sistemul administratiei penitenciare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


ANEXA - Criteriile si Mtodologia de desfasurare a examinarii pentru dobandirea calitatii de functionar public cu statut special de catre personalul contractual din sistemul administratiei penitenciareCapitolul I - Criteriile pentru dobandirea calitatii de functionar public cu statut special de catre personalul contractual din sistemul administratiei penitenciare


Art. 1
Personalul contractual din sistemul administratiei penitenciare, aflat in functie la data intrarii in vigoare a Legii nr. 170/2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici din Administratia Nationala a Penitenciarelor, poate dobandi, la cerere, calitatea de functionar public cu statut special in sistemul administratiei penitenciare, daca sunt intrunite cumulativ urmatoarele criterii:
a) indeplineste conditiile generale prevazute la art. 11 din Legea nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Nationala a Penitenciarelor, republicata;
b) este incadrat cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata intr-o functie ale carei atributii prevazute in fisa postului sunt similare cu cele stabilite in fisa postului pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare;
c) a fost declarat "admis" la examinarea organizata potrivit prezentei metodologii.

Art. 2
Posturile care fac obiectul prezentului ordin, ale caror titulari au solicitat dobandirea calitatii de functionar public cu statut special in sistemul administratiei penitenciare, sunt:
a) posturile de personal contractual incadrate;
b) posturile care prevad posibilitatea incadrarii cu functionar public cu statut special ori personal contractual incadrate cu personal contractual.

Art. 3
Transformarea posturilor personalului contractual care intruneste cumulativ criteriile stabilite la art. 1 se face pe nivelul de studii al postului prevazut anterior transformarii, cu respectarea prevederilor art. 15 alin. (7) din Legea nr. 293/2004, republicata.

Art. 4
Personalului contractual din sistemul administratiei penitenciare care dobandeste calitatea de functionar public cu statut special i se acorda grade profesionale de ofiter sau agent, in raport cu vechimea in institutii publice de aparare, ordine publica si siguranta nationala ale statului, astfel:
 • la o vechime de pana la 5 ani subinspector de penitenciare sau agent de penitenciare;
 • la o vechime intre 5 si 10 ani inspector de penitenciare sau agent principal de penitenciare;
 • la o vechime intre 10 si 15 ani inspector principal de penitenciare sau agent sef adjunct de penitenciare;
 • la o vechime intre 15 si 20 de ani subcomisar de penitenciar sau agent sef de penitenciare;
 • penitenciare sau agent sef principal de penitenciare.

  Art. 5
  Numirea personalului contractual ca functionar public cu statut special se face cu respectarea termenului prevazut de dispozitiile legale pentru emiterea deciziei de incadrare ca functionar public cu statut special in sistemul administratiei penitenciare, potrivit competentelor.


  Capitolul II - Metodologia de desfasurare a examinarii pentru dobandirea calitatii de functionar public cu statut special de catre personalul contractual din sistemul administratiei penitenciare


  Art. 6
  (1) Personalul contractual care isi exprima vointa de a dobandi calitatea de functionar public cu statut special completeaza o cerere care cuprinde si declaratia prin care confirma ca a luat cunostinta de criteriile si metodologia de desfasurare a examinarii.
  (2) Cererea se depune la compartimentul resurse umane al unitatii unde este incadrat personalul contractual care a solicitat dobandirea calitatii de functionar public cu statut special, in termenul prevazut la art. II din Legea nr. 170/2009.

  Art. 7
  (1) Examinarea personalului contractual care a solicitat dobandirea calitatii de functionar public cu statut special in sistemul administratiei penitenciare se organizeaza de catre unitatea unde este incadrat personalul contractual respectiv, in termen de maximum 60 de zile de la data inregistrarii cererii.
  (2) Personalul contractual care a solicitat dobandirea calitatii de functionar public cu statut special are dreptul sa isi exercite aceasta optiune o singura data.
  (3) Personalul contractual care a solicitat dobandirea calitatii de functionar public cu statut special in sistemul administratiei penitenciare depune la compartimentul resurse umane al unitatii unde este incadrat un dosar, care contine in mod obligatoriu:
 • cererea de dobandire a calitatii de functionar public cu statut special;
 • copia fisei postului in care este incadrat prin care se atesta ca indeplineste atributii similare cu cele ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
 • copia carnetului de munca care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitate;
 • cazierul judiciar;
 • fisa medicala;
 • declaratia pe propria raspundere care sa ateste ca nu a fost eliberat din motive imputabile sau destituit dintr-o functie publica in ultimii 7 ani;
 • declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica;
 • avizul psihologic, care se transmite, dupa sustinerea testarii psihologice, de catre structura specializata din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor.
  (4) Copiile de pe actele prevazute la alin. (3) sunt insotite de documentele originale, care se certifica, pentru conformitatea cu originalul, de catre compartimentul resurse umane.
  (5) Personalul contractual care a solicitat dobandirea calitatii de functionar public cu statut special este supus unei testari psihologice, care se efectueaza de catre specialisti din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor; testarea psihologica si eliberarea avizului psihologic se realizeaza in termen de maximum 10 zile de la data depunerii cererii.

  Art. 8
  (1) Directorul fiecarei unitati de penitenciare unde sunt formulate cereri ale personalului contractual pentru dobandirea calitatii de functionar public cu statut special stabileste, prin decizie, urmatoarele comisii:
  a) comisia de selectare a dosarelor si examinare scrisa a cunostintelor teoretice, denumita in continuare comisie de examinare;
  b) comisia de solutionare a contestatiilor.
  (2) Fiecare comisie este formata din presedinte, membri si secretar, dupa cum urmeaza:
  a) comisia de examinare:
 • presedinte un ofiter din domeniul de activitate al personalului contractual;
 • membri 2 ofiteri din unitate;
 • secretar un functionar public cu statut special din compartimentul resurse umane;
  b) comisia de solutionare a contestatiilor:
 • presedinte un ofiter din domeniul de activitate al personalului contractual, altul decat cei din comisia prevazuta la lit. a);
 • membri 2 ofiteri din unitate, altii decat cei din comisia prevazuta la lit. a);
 • secretar un functionar public cu statut special din compartimentul resurse umane.
  (3) La examinarea personalului contractual care a solicitat dobandirea calitatii de functionar public cu statut special pot participa ca observatori reprezentantii organizatiilor sindicale reprezentative din unitatea organizatoare a sesiunii.

  Art. 9
  (1) Persoanele care intrunesc conditiile pentru a face parte din comisiile prevazute la art. 8 pot detine calitatea de membru al unei singure comisii.
  (2) Din comisiile prevazute la art. 8 nu pot face parte acele persoane care sunt soti, rude sau afini pana la gradul al IV-lea inclusiv cu personalul contractual participant la sesiune.
  (3) Persoanele desemnate in comisiile prevazute la art. 8 semneaza, dupa numire, o declaratie pe propria raspundere, in care precizeaza ca:
  a) nu se afla in vreuna dintre situatiile de incompatibilitate prevazute la alin. (2);
  b) vor respecta secretul si confidentialitatea lucrarilor comisiei si ale variantelor de subiecte ce vor fi elaborate.

  Art. 10
  Examinarea personalului contractual care a solicitat dobandirea calitatii de functionar public cu statut special consta, cronologic, in doua probe:
  a) selectarea dosarelor, sub aspectul indeplinirii criteriilor stabilite prin prezentul ordin de catre personalul contractual;
  b) examinarea scrisa a cunostintelor teoretice, pe baza tematicii stabilite.

  Art. 11
  (1) La examinarea scrisa se prezinta doar personalul contractual declarat "admis" la proba selectarii dosarelor; examinarea scrisa se sustine in termen de cel mult 3 zile lucratoare de la data afisarii rezultatelor la proba selectarii dosarelor.
  (2) Subiectele pentru examinarea scrisa se stabilesc de catre comisia stabilita la art. 8 alin. (2) lit. a), pe baza bibliografiei si a tematicii stabilite pentru examinare, astfel incat sa reflecte capacitatea de analiza si sinteza a personalului contractual, denumit in continuare candidat, precum si nivelul dobandirii cunostintelor legislative care vizeaza statutul functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare.
  (3) Bibliografia si tematica pentru examinarea scrisa se stabilesc de catre Directia management resurse umane din Administratia Nationala a Penitenciarelor si cuprind Legea nr. 293/2004, republicata, precum si actele normative subsecvente acesteia.
  (4) Bibliografia si tematica se transmit fiecarei unitati de penitenciare si se afiseaza pe pagina web a Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

  Art. 12
  (1) Modalitatea de examinare scrisa a cunostintelor teoretice este tip sinteza sau intrebari deschise.
  (2) Comisia de examinare are obligatia de a elabora minimum 2 variante de subiecte pentru examinarea scrisa.
  (3) Fiecare varianta cu subiecte este introdusa intr-un plic sigilat si semnat de toti membrii comisiei de examinare cu cel putin doua ore inainte de desfasurarea examinarii scrise.
  (4) Timpul alocat pentru elaborarea lucrarilor scrise este stabilit de comisia de examinare si nu poate depasi 3 ore din momentul comunicarii subiectelor.
  (5) Plicul cu subiecte este ales si deschis de catre un candidat care semneaza procesul-verbal incheiat in ziua examinarii scrise.
  (6) Dupa extragerea variantei de subiecte, comisia de examinare intocmeste grila de corectare.
  (7) Grila de corectare corespunzatoare examinarii scrise se afiseaza la sediul fiecarei unitati unde s-a desfasurat sesiunea, pana la expirarea termenului alocat examinarii scrise.

  Art. 13
  Directorul unitatii organizatoare a sesiunii desemneaza, prin decizie, persoanele care vor supraveghea desfasurarea examinarii scrise.

  Art. 14
  (1) Accesul candidatilor in sala este permis pe baza documentelor care atesta identitatea, potrivit legii, cel mai tarziu cu 30 de minute inainte de inceperea probei; dupa efectuarea apelului nominal si verificarea identitatii, fiecare candidat pastreaza pe banca actul de identitate pana la predarea lucrarii scrise; pe lista se mentioneaza prezenta fiecarui candidat.
  (2) Se interzice candidatilor sa intre in sala cu orice fel de materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum si cu orice mijloc de comunicare la distanta.
  (3) Nerespectarea dispozitiilor alin. (2) duce la eliminarea din sala a candidatului de catre presedintele comisiei de examinare, indiferent daca materialele interzise au fost folosite sau nu.
  (4) Inainte de inceperea examinarii scrise, comisia de examinare va prezenta candidatilor modul de desfasurare a probei si modul de completare a datelor personale pe foile de redactare a lucrarii scrise.
  (5) Situatiile in care sunt eliminati candidatii din sala de examinare se consemneaza in procesul-verbal intocmit cu ocazia desfasurarii acestei probe, fiind evidentiate motivele acestor masuri.

  Art. 15
  (1) Dupa comunicarea subiectelor este interzis accesul in sala de examinare a candidatilor sau al oricarei persoane, cu exceptia membrilor comisiei de examinare, observatorilor si a persoanelor care asigura supravegherea desfasurarii probei. Iesirea din sala a candidatilor atrage eliminarea din examinare, cu exceptia situatiilor de urgenta in care acestia pot fi insotiti de persoanele care asigura supravegherea.
  (2) Orice frauda sau incercare de fraudare dovedita se sanctioneaza prin eliminarea din examinare. In aceste cazuri, persoanele care asigura supravegherea il sesizeaza de indata pe presedintele comisiei de examinare, care intocmeste un proces-verbal despre constatarile facute si masurile luate, iar lucrarea se anuleaza cu mentiunea "frauda".
  (3) Lucrarea scrisa va fi redactata, sub sanctiunea anularii, doar pe seturile de hartie asigurate de unitatea organizatoare a examinarii, purtand stampila acesteia pe fiecare fila, in coltul din stanga sus; dupa inscrierea datelor personale de catre candidat, in coltul din dreapta, prima fila este lipita astfel incat datele inscrise sa nu poata fi identificate, dupa care se va aplica stampila unitatii organizatoare; se poate folosi numai cerneala sau pix cu mina de culoare albastra; la cerere, se pot pune la dispozitie, in mod suplimentar, coli de hartie tipizate, iar daca este necesar, cerneala sau pixuri.
  (4) Candidatii care doresc sa corecteze o greseala anuleaza pasajul gresit cu o linie orizontala; in cazul in care acestia, din diferite motive, doresc sa isi transcrie lucrarea, fara sa depaseasca timpul stabilit, primesc alte coli de hartie tipizate; acest lucru este consemnat de catre persoanele care asigura supravegherea in procesul-verbal de predare-primire a lucrarilor scrise; colile folosite initial se anuleaza si se semneaza de persoanele care asigura supravegherea.

  Art. 16
  (1) Candidatii au obligatia de a preda comisiei de examinare lucrarile scrise, in faza in care se afla, respectiv foile cu subiectele primite si ciornele, la expirarea timpului alocat, depasirea acestuia fiind interzisa; persoanele care asigura supravegherea desfasurarii probei bareaza spatiile nescrise, verifica numarul de pagini si il trec in procesul-verbal de predare-primire care va fi semnat de candidati.
  (2) Presedintele si ceilalti membri ai comisiei de examinare verifica daca numarul lucrarilor scrise corespunde cu numarul semnaturilor din procesul-verbal de predare-primire a lucrarilor scrise si numeroteaza lucrarile; comisia de examinare depoziteaza lucrarile scrise, impreuna cu documentele constituite pentru sustinerea examinarii scrise, in spatiul destinat corectarii, care va fi sigilat de catre presedintele comisiei.
  (3) Ciornele si lucrarile anulate se strang separat si se distrug dupa o luna de la finalizarea examinarii scrise, acest lucru consemnandu-se intr-un proces-verbal semnat de membrii comisiei de examinare, care se pastreaza la unitatea unde se desfasoara examinarea.

  Art. 17
  (1) Examinarea scrisa se noteaza cu note de la 0 la 10. Comisia de examinare stabileste nota acordata pentru fiecare subiect.
  (2) Pe baza grilei de corectare, fiecare membru al comisiei de examinare corecteaza lucrarile sigilate, acordand note, care sunt trecute in borderoul de notare care se semneaza pe fiecare fila de membrii comisiei de examinare; nota finala acordata la proba scrisa fiecarui candidat se obtine pe baza mediei aritmetice a notelor acordate de fiecare membru al comisiei de examinare.
  (3) Dupa corectare si notare, lucrarile scrise se desigileaza.
  (4) In urma sustinerii examinarii scrise, este declarat "admis" candidatul care a obtinut minimum nota 7 (sapte).

  Art. 18
  (1) Rezultatele obtinute de catre candidati la examinarea scrisa se consemneaza intr-un proces-verbal, in ordinea descrescatoare a notelor. Procesul-verbal se semneaza pe fiecare pagina de fiecare dintre membrii comisiei de examinare.
  (2) Rezultatele examinarii scrise se afiseaza la locul desfasurarii examinarii, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data inceperii acestei probe.

  Art. 19
  Candidatii nemultumiti de rezultatul examinarii scrise pot face contestatie in termen de doua zile lucratoare de la afisarea rezultatelor, sub sanctiunea decaderii din acest drept; solutionarea contestatiilor se va efectua in urmatoarele doua zile lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor, de catre comisia de solutionare a contestatiilor.

  Art. 20
  (1) Contestatiile la examinarea scrisa se depun si se inregistreaza la unitatea organizatoare; la primirea contestatiilor, persoana din cadrul compartimentului secretariat care efectueaza inregistrarea va consemna data si ora depunerii acestora si va semna, dupa care le va preda imediat, pe baza de condica, secretarului comisiei de solutionare a contestatiilor.
  (2) Dupa expirarea termenului de depunere a contestatiilor, comisia de solutionare a contestatiilor:
  a) verifica daca contestatiile au fost depuse in termenul prevazut la art. 19, cele depuse dupa expirarea termenului fiind respinse;
  b) verifica daca aspectele contestate au legatura cu examinarea scrisa si se refera numai la lucrarea candidatului care a formulat contestatia, cele care nu indeplinesc aceste conditii fiind respinse;
  c) recorecteaza lucrarile, pe baza grilei de corectare, conform procedurii prevazute la art. 17 alin. (1) si (2).
  (3) In vederea solutionarii contestatiilor, lucrarile scrise se resigileaza.

  Art. 21
  Dupa recorectarea lucrarilor scrise, comisia de solutionare a contestatiilor:
  a) respinge contestatia in situatia in care nota obtinuta la recorectare este mai mica sau egala cu nota initiala acordata de comisia de examinare;
  b) admite contestatia in situatia in care nota obtinuta la recorectare este mai mare decat nota initiala acordata de comisia de examinare.

  Art. 22
  (1) Nota obtinuta in cazul admiterii contestatiei este nota finala obtinuta de candidat la examinarea scrisa; in situatia respingerii contestatiei ramane valabila, ca nota finala, nota acordata initial de catre comisia de examinare; rezultatele obtinute de catre candidati in urma solutionarii contestatiilor se consemneaza intr-un proces-verbal.
  (2) Hotararile comisiei de solutionare a contestatiilor sunt definitive.

  Art. 23
  Rezultatele contestatiilor la examinarea scrisa, precum si rezultatele finale se afiseaza la sediul fiecarei unitati unde se desfasoara examinarea, imediat dupa solutionarea contestatiilor, dar nu mai mult de doua zile lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor.

  Art. 24
  In cazul respingerii contestatiei, candidatii se pot adresa instantei de contencios administrativ, in conditiile legii.

  Art. 25
  (1) Pentru fiecare examinare se intocmeste un dosar care contine toate documentele intocmite cu prilejul organizarii acesteia.
  (2) Dosarele se pastreaza o perioada de 2 ani la compartimentul de resurse umane din fiecare unitate unde s-a organizat sesiunea.

  Art. 26
  Pentru personalul contractual care a dobandit calitatea de functionar public cu statut special in sistemul administratiei penitenciare se intocmesc dosare profesionale, conform prevederilor legale.
  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

  Poate fi de interes si:
  Legea 161/2015 privind modificarea art. 12 alin. (3) din OUG 5/2010 pentru infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Cetatenie. Lege nr. 161/2015
  HG 846/2014 pentru modificarea si completarea HG 1996/2004 privind conditiile de acordare in mod gratuit a asistentei medicale si psihologice, a medicamentelor si protezelor pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei pe
  Ordin 3206C/2014 privind aprobarea normelor metodologice de acordare a majorarii pentru lucrari de exceptie sau misiuni speciale, precum si stabilirea conditiilor si activitaatilor in vederea acordarii majorarii pentru activitatea desfasurata in zile
  OUG 116/2013 privind masurile necesare pentru functionarea comisiilor de evaluare din penitenciare, din centrele de reeducare si din centrele de retinere si arestare preventiva, precum si pentru stabilirea unor masuri in vederea bunei functionari a i
  Legea 374/2013 privind utilizarea sistemelor destinate blocarii si intreruperii radiocomunicatiilor in perimetrele unitatilor din subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor. Lege nr. 374/2013
  HG 836/2013 privind constituirea si atributiile comisiilor de evaluare a incidentei aplicarii legii penale mai favorabile in cazul persoanelor aflate in executarea pedepselor si masurilor educative privative de libertate din perspectiva noilor reglem
  Ordin nr. 2908/C/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru descrierea, compunerea si modul de purtare a uniformelor si echipamentului specific pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, precum si a regu
  Legea 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal. Lege nr. 254/2013
  Ordin 1072C/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind asistenta religioasa a persoanelor private de libertate aflate in custodia Administratiei Nationale a Penitenciarelor
  Ordin 511/C/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind drepturile de transport ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare
  Ordin 3372/2012 privind stabilirea conditiilor pentru sustinerea concursului in vederea trimiterii la cursuri de pregatire si perfectionare in strainatate a functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare
  Decizia 679/2012 privind modalitatile de acordare a protectiei pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare impotriva amenintarilor, violentelor si faptelor de ultraj carora le-ar putea fi victime in exercita
  Ordin nr. 2398/2012 pentru aprobarea Metodologiei privind conditiile in care functionarii publici cu statut special definitivi din sistemul administratiei penitenciare pot fi schimbati din functiile detinute
  Ordin nr. 2397/2012 pentru aprobarea Metodologiei privind conditiile in care functionarii publici cu statut special definitivi din sistemul administratiei penitenciare pot fi mutati in alte unitati ale sistemului administratiei penitenciare
  Ordin nr. 405/C/2012 pentru stabilirea activitatilor specifice sistemului penitenciar prevazute la art. 190 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
  Ordin nr. 112/2010 pentru completarea Ordinului nr. M.101/2010 privind aplicarea in Ministerul Apararii Nationale a HG 735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislatiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale po
  Legea 83/2010 modificarea si completarea Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal
  Decizia 383/2010 privind primirea, cumpararea, pastrarea si folosirea de calculatoare personale de catre persoanele aflate in executarea pedepselor privative de libertate
  Ordin nr. 433/2010 pentru aprobarea Normelor minime obligatorii privind conditiile de cazare a persoanelor private de libertate
  Ordin nr. 115/2010 pentru modificarea Ordinului ministrului justitiei nr. 1.443/C/2008 privind conditiile de acordare a compensatiei lunare pentru chirie cuvenita functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare
  Finante publice locale
  Oprea Florin,Cigu Elena

  Pret: 34.9 lei
  29.67 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  48 useri online

  Useri autentificati: