DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 112/2009 pentru constituirea in cadrul Ministerului Apararii Nationale a Comisiei de coordonare a programelor de construire a locuintelor proprietate personala pentru cadre militare, soldati si gradati voluntari, precum si pentru personalul civil din armataPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 715 din 23 octombrie 2009

MINISTERUL APARARII NATIONALE

In vederea coordonarii si punerii in aplicare a programelor de construire a locuintelor proprietate personala pentru cadre militare, soldati si gradati voluntari, precum si pentru personalul civil din armata, avute in vedere de dispozitiile art. 42 din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apararii Nationale, cu modificarile ulterioare,
in temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) si ale art. 44 din Legea nr. 346/2006, cu modificarile ulterioare,
ministrul apararii nationale emite prezentul ordin.

Art. 1
(1) Se aproba constituirea in cadrul Ministerului Apararii Nationale a Comisiei de coordonare a programelor de construire a locuintelor proprietate personala pentru cadre militare, soldati si gradati voluntari, precum si pentru personalul civil din armata.
(2) Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei de coordonare a programelor de construire a locuintelor proprietate personala pentru cadre militare, soldati si gradati voluntari, precum si pentru personalul civil din armata este prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului apararii nr. M. 38/2007*) pentru constituirea in cadrul Ministerului Apararii Nationale a Comisiei de coordonare a programelor de construire a locuintelor proprietate personala pentru cadre militare, soldati si gradati voluntari, precum si pentru personalul civil din armata, cu modificarile si completarile ulterioare.
------------------
*) Ordinul nr. M. 38/2007 nu a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementari din sectorul de aparare a tarii si securitate nationala.

Art. 3
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Regulament de organizare si functionare a Comisiei de coordonare a programelor de construire a locuintelor proprietate personala pentru cadre militare, soldati si gradati voluntari, precum si pentru personalul civil din armata


Art. 1
Comisia de coordonare a programelor de construire a locuintelor proprietate personala pentru cadre militare, soldati si gradati voluntari, precum si pentru personalul civil din armata, denumita in continuare Comisia, isi desfasoara activitatea in subordinea nemijlocita a ministrului apararii nationale.

Art. 2
(1) Comisia are urmatoarea componenta:
 • presedinte: loctiitorul sefului Departamentului pentru relatia cu Parlamentul si informare publica;
 • membri:
  - loctiitorul sefului Departamentului pentru politica de aparare si planificare;
  - loctiitorul sefului Departamentului pentru armamente;
  - loctiitorul sefului Statului Major General;
  - loctiitorul directorului general al Directiei generale de informatii a apararii;
  - seful Directiei financiar-contabile;
  - seful Directiei pentru relatia cu Parlamentul si asistenta juridica;
  - seful Directiei calitatea vietii personalului;
  - seful Directiei domenii si infrastructuri;
  - seful Directiei audit intern;
  - seful Corpului de control si inspectie;
 • secretar: un consilier al secretarului de stat pentru relatia cu Parlamentul, informare publica si cresterea calitatii vietii personalului.
  (2) Secretariatul tehnic al Comisiei este asigurat de Directia domenii si infrastructuri.
  (3) Secretariatul tehnic al Comisiei are caracter nepermanent si functioneaza la dispozitia presedintelui Comisiei, care ii aproba compunerea si programul de lucru.
  (4) Secretariatul tehnic al Comisiei se afla in coordonarea nemijlocita a loctiitorului sefului Directiei domenii si infrastructuri si isi desfasoara activitatea la sediul Directiei domenii si infrastructuri, intre sedintele Comisiei in cadrul programului normal de lucru al structurii.
  (5) Atributiile secretariatului tehnic sunt urmatoarele:
  a) identifica si propune Comisiei, spre avizare, imobile disponibile din patrimoniul sau din administrarea Ministerului Apararii Nationale, pe care se pot realiza locuinte proprietate personala pentru personalul propriu sau care se pot transforma in spatii locative;
  b) intocmeste o baza de date privind potentialii investitori in domeniul imobiliar;
  c) elaboreaza specificatiile tehnice si cerintele pentru elaborarea unor studii de fezabilitate si le supune Comisiei pentru avizare;
  d) elaboreaza caiete de sarcini, in baza cerintelor aprobate de ministrul apararii nationale, in domeniul constructiilor de locuinte;
  e) intocmeste si propune Comisiei proiecte de hotarari ale Guvernului si acte normative specifice, in vederea promovarii programelor de realizare a locuintelor;
  f) intocmeste documente specifice domeniului tehnico­ingineresc, la solicitarea presedintelui Comisiei;
  g) reprezentantul secretariatului tehnic, participant la sedinta, reprezinta si sustine documentele intocmite.

  Art. 3
  Principalele atributii ale Comisiei sunt urmatoarele:
  a) identifica si propune ministrului Apararii nationale, spre aprobare, terenuri disponibile din administrarea Ministerului Apararii Nationale, pe care se pot ampLasa, in conditiile legii, locuinte proprietate personala pentru personalul propriu. In acest scop, structurile din cadrul Ministerului Apararii Nationale cu atributii pe linia evidentei patrimoniului Imobiliar sunt obligate sa furnizeze Comisiei toate informatiile specifice solicitate de aceasta, prin secretarul sau;
  b) identifica nevoile de locuinte pe garnizoane, in baza cererilor/situatiilor transmise de comandantii de garnizoane, respectiv seful Directiei domenii si infrastructuri, pentru Garnizoana Bucuresti;
  c) conform prevederilor legale, identifica sursele de finantare, precum si modul de utilizare a fondurilor respective, posibili finantatori, creditori, proiectanti si executanti pentru locuintele destinate cumpararii de catre personalul propriu;
  d) avizeaza tipul de constructii, amplasarea, tehnologia de executie etc. care, ulterior, vor fi incluse in studiile de fezabilitate ce se vor elabOra;
  e) elaboreaza proiectele de documente necesare in procesul de realizare a locuintelor proprietate personala pentru cadre militare, soldati si gradati voluntari, precum si pentru personalul civil din armata si le supune aprobarii celor in drept;
  f) elaboreaza proiecte de acte normative specifice domeniului de activitate;
  g) infiinteaza, dupa caz, grupuri proprii de lucru Tehnice si/sau financiare ce vor fi subordonate presedintelui Comisiei. Grupurile proprii de lucru vor fi alcatuite din personalul care incadreaza structurile Ministerului Apararii Nationale;
  h) elaboreaza si propune spre aprobare ministrului apararii nationale criteriile de admitere pe listele cu cereri de cumparari de locuinte proprietate personala, pe care le actualizeaza periodic;
  i) urmareste stadiul indeplinirii programelor de construire a locuintelor proprietate personala pentru cadre militare, soldati si gradati voluntari, precum si pentru personalul civil din armata si dispune masurile care se impun sau face propuneri ministrului apararii nationale;
  j) organizeaza intalniri si informeaza personalul aflat pe listele de cereri de cumparari de locuinte proprietate personala despre hotararile luate in vederea indeplinirii programelor de construire a locuintelor proprietate personala, la care s-au inscris.

  Art. 4
  (1) Lucrarile Comisiei se materializeaza prin programe, rapoarte, studii, analize si/sau precizari.
  (2) Proiectele documentelor prevazute la alin. (1) sunt elaborate de secretariatul tehnic al Comisiei si se inainteaza secretarului Comisiei in vederea transmiterii acestora membrilor Comisiei.

  Art. 5
  (1) Comisia isi poate desfasura lucrarile in prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor acesteia.
  (2) Sediul de lucru al Comisiei se afla in spatiile de lucru ale Departamentului pentru relatia cu Parlamentul si informare publica.

  Art. 6
  Documentele prevazute la art. 4 alin. (1) se considera aprobate daca sunt semnate de cel putin doua treimi din numarul membrilor Comisiei.

  Art. 7
  In absenta presedintelui Comisiei, atributiile acestuia vor fi preluate de catre loctiitorul sefului Departamentului pentru politica de aparare si planificare.

  Art. 8
  (1) Comisia isi desfasoara activitatea in plen trimestrial sau ori de cate ori situatia o impune.
  (2) Convocarea membrilor Comisiei se face de catre secretarul acesteia cu cel putin 5 zile inainte de data programata de desfasurare a sedintei. Cu aceasta ocazie se trimit ordinea de zi si proiectele care urmeaza a fi analizate.

  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

  Poate fi de interes si:
  Legea 286/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 379/2003 privind regimul mormintelor si operelor comemorative de razboi
  Legea 270/2015 privind Statutul rezervistilor voluntari
  Ordinul M.97/2015 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului apararii nationale nr. M.132/2012 privind acordarea gradelor si inaintarea in gradul urmator, pe timp de pace, a cadrelor militare in rezerva si in retragere, avansarea in grad
  Legea 203/2015 privind planificarea apararii. Planificarea apararii
  Legea 223/2015 privind pensiile militare de stat. Pensiile militare de stat
  Legea 82/2015 pentru modificarea art. 35 alin. (2) din Legea nr. 384 din 10 octombrie 2006 privind statutul soldatilor si gradatilor profesionisti, cu modificarile si completarile ulterioare
  Legea 150/2014 privind modificarea si completarea OUG 82/2006 pentru recunoasterea meritelor personalului armatei participant la actiuni militare si acordarea unor drepturi acestuia si urmasilor celui decedat. Lege nr. 150/2014
  Ordin nr. M105/2014 pentru aprobarea Instructiunilor privind asistenta psihologica in Armata Romaniei
  Ordin 108/2014 privind masurile de sprijin acordate personalului militar incadrat intr-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar si familiilor acestora, precum si familiilor personalului militar decedat
  Legea 291/2007 privind intrarea, stationarea, desfasurarea de operatiuni sau tranzitul fortelor armate straine pe teritoriul Romaniei, republicata 2014. Lege nr. 291/2007 republicata 2014
  Ordin pentru aprobarea formei si continutului certificatului medical eliberat de medicul de familie, care urmeaza sa fie prezentat de tineri la comisia locala de recrutare-incorporare pe timpul starii de asediu, al mobilizarii si al starii de razboi.
  Legea nr. 27/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 226/2011 privind reparatiile morale si materiale pentru fostele cadre militare active, indepartate abuziv din armata in perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961. Lege nr. 27/2014
  Legea 10/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 294/2007 privind derularea in Romania a proiectelor finantate prin Programul NATO de Investitii in Securitate
  OUG 158/1999 republicata 2013 privind regimul de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni cu produse militare. Ordonanta de urgenta nr. 158/1999 republicata 2013
  Legea 171/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare
  Ordin nr. M.10/2013 privind aprobarea Procedurii de decontare a cheltuielilor de transport pentru rezervistii chemati la exercitiile si antrenamentele de mobilizare, la mobilizare sau la razboi
  Ordinul M.132/2012 privind acordarea gradelor si inaintarea in gradul urmator, pe timp de pace, a cadrelor militare in rezerva si in retragere, avansarea in grad a veteranilor de razboi, precum si inaintarea in gradul urmator a fostelor cadre militar
  HG 946/2012 pentru modificarea si completarea HG 1204/2007 privind asigurarea fortei de munca necesare pe timpul starii de asediu, la mobilizare si pe timpul starii de razboi. Hotararea 946/2012
  Legea 128/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 446/2006 privind pregatirea populatiei pentru aparare. Lege nr. 128/2012
  Legea 56/2012 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Militare. Lege nr. 56/2012
  Noul Cod de procedura civila. Comentariu pe articole. Editie de colectie
  Ioan Les

  Pret: 469 lei

  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:
  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  63 useri online

  Useri autentificati: