DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 1319/2008 pentru punerea in aplicare a dispozitiilor privind procedura de obtinere a compensatiilor financiare de catre victimele infractiunilor intentionate comise cu violenta in situatii transfrontaliere prevazute in Legea nr. 211/2004 privind unele masuri pentru asigurarea protectiei victimelor infractiunilor[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 396 din 27/05/2008

Ministerul Justitiei

Avand in vedere dispozitiile cap. V1 din Legea nr. 211/2004 privind unele masuri pentru asigurarea protectiei victimelor infractiunilor, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul prevederilor art. 6 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul justitiei emite urmatorul ordin:

Art. 1
Ministerul Justitiei este autoritatea responsabila cu asistenta cetatenilor romani, apatrizilor sau strainilor care locuiesc legal in Romania, victime ale unor infractiuni intentionate comise cu violenta pe teritoriul unui alt stat al Uniunii Europene, si indeplineste obligatiile ce ii revin conform Legii nr. 211/2004 privind unele masuri pentru asigurarea protectiei victimelor infractiunilor, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare lege.

Art. 2
(1) Ministerul Justitiei va indeplini atributiile care ii revin conform legii, in calitate de autoritate responsabila cu asistenta, prin Directia drept international si tratate - Serviciul cooperare judiciara internationala in materie civila si comerciala.
(2) In indeplinirea atributiilor care ii revin in aplicarea legii si a prezentului ordin, Directia drept international si tratate poate colabora cu alte structuri din cadrul Ministerului Justitiei cu atributii in domeniu.
(3) Atributiile Ministerului Justitiei, in calitate de autoritate responsabila cu asistenta, atunci cand solicitantul depune o cerere de obtinere a compensatiilor financiare dintr-un alt stat membru, sunt in principal urmatoarele:
a) primeste cererea si o inregistreaza in Registrul special privind procedura de obtinere a compensatiilor financiare, tinut de Serviciul cooperare judiciara internationala in materie civila si comerciala;
b) confirma primirea cererii solicitantului;
c) verifica cererea sub aspectul indeplinirii conditiilor prevazute de lege si informeaza solicitantul, daca este cazul, cu privire la motivele care determina neacceptarea cererii, in cazul in care aceasta nu cade sub incidenta cap. V1 din lege;
d) in cazul in care constata ca sunt indeplinite conditiile cerute de lege, transmite solicitantului formularul-tip de cerere, indrumandu-l in vederea completarii acesteia;
e) cere de la solicitant informatii si/sau documente necesare pentru completarea cererii;
f) faciliteaza traducerea hotararii pronuntate de catre autoritatea de decizie din statul de la care se cere compensatia financiara de catre un traducator autorizat si asigura transmiterea acesteia, cat mai rapid posibil, catre solicitant, folosind mijloacele moderne de comunicare: fax, e-mail, posta rapida;
g) intocmeste notele de audienta, scrisorile de instiintare, procesele-verbale de audiere, raportul de audiere prin videoconferinta sau prin telefon;
h) indeplineste orice alte atributii care decurg din aplicarea legii.

Art. 3
(1) Directia drept international si tratate, prin Serviciul cooperare judiciara internationala in materie civila si comerciala, ca punct de contact central in sensul art. 3423 din lege, va avea urmatoarele atributii:
a) colaboreaza cu Comisia Europeana in vederea publicarii pe pagina de internet a Uniunii Europene a manualului continand informatiile si formularele furnizate de catre statele membre in aplicarea Directivei 2004/80/CE;
b) asigura schimbul de informatii si coopereaza cu autoritatile de asistenta si de decizie din celelalte state membre ale Uniunii Europene;
c) la cererea solicitantului, solicita periodic autoritatii de decizie din statul membru informatii in legatura cu evolutia cauzei;
d) identifica dificultatile care apar in aplicarea legii si propune solutii de eliminare a acestora, coopereaza cu celelalte directii de specialitate din minister pentru gasirea unor solutii de eliminare a acestora;
e) participa la reuniunile periodice ale punctelor de contact centrale ale statelor membre ale Uniunii Europene.
(2) In indeplinirea atributiilor ce ii revin Ministerului Justitiei, ca punct de contact central, Directia drept international si tratate, prin Serviciul cooperare judiciara internationala in materie civila si comerciala, va mentine o comunicare permanenta cu institutiile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene, in special in ceea ce priveste modificarile legislative ale acestor state.

Art. 4
In exercitarea activitatii sale in aplicarea legii, Directia drept international si tratate - Serviciul cooperare judiciara internationala in materie civila si comerciala va mai indeplini urmatoarele atributii:
a) transmiterea documentelor prevazute de lege intre autoritatile competente din state diferite;
b) transmiterea catre Comisia Europeana a listei cu autoritatile de asistenta si decizie desemnate in aplicarea Directivei Consiliului 2004/80/CE, a informatiei privind limbile in care autoritatile romane sunt dispuse sa accepte documentele transmise in situatii transfrontaliere, a informatiilor privind posibilitatile de a solicita si de a obtine o compensatie financiara pentru infractiuni comise pe teritoriul Romaniei, a formularelor-tip de solicitare a compensatiei financiare, precum si a oricarei modificari ulterioare a acestor informatii.

Art. 5
(1) Directia drept international si tratate furnizeaza, la cerere, informatiile prevazute de art. 345 si 346 din lege, prin audienta, la sediul Ministerului Justitiei, in zilele de luni, miercuri si vineri, intre orele 10,00 si 13,00.
(2) In cazul in care informatiile cerute necesita o cercetare mai ampla, solicitantul va putea fi reprogramat pentru a primi respectivele informatii la o data ulterioara, dar nu mai tarziu de 5 zile lucratoare. In acest caz, solicitantul va completa o cerere prin care va preciza informatiile pe care doreste sa le obtina.
(3) Solicitantul va putea fi reprogramat si mai tarziu de 5 zile lucratoare, la cererea sau cu acordul sau.

Art. 6
(1) Cererea de compensatie financiara va fi depusa de catre solicitant in forma prevazuta in anexa la prezentul ordin.
(2) Solicitantul va atasa si alte documente justificative ori mentiuni, in functie de legislatia statului de la care se solicita despagubirea.
(3) Informatiile privind documentele si explicatiile suplimentare necesare conform alin. (2) vor fi oferite solicitantului de catre Directia drept international si tratate.
(4) Directia drept international si tratate - Serviciul cooperare judiciara internationala in materie civila si comerciala va colabora cu autoritatile desemnate in acest sens din celelalte state membre ale Uniunii Europene in vederea indeplinirii obligatiilor prevazute la alin. (2) si (3).

Art. 7
(1) Directia tehnologia informatiei se va ingriji de publicarea pe pagina oficiala de internet a Ministerului Justitiei a informatiilor relevante privind obtinerea de compensatii financiare de catre victimele infractiunilor intentionate comise cu violenta si a formularelor de cerere.
(2) Directia tehnologia informatiei se va ingriji de aspectele tehnice legate de organizarea audierii solicitantului prin videconferinta si telefon.

Art. 8
Anexa face parte integranta din prezentul ordin.


ANEXA - FORMULAR pentru cererea de obtinere a compensatiilor financiare in situatii transfrontaliere in temeiul art. 344 din Legea nr. 211/2004 privind unele masuri pentru asigurarea protectiei victimelor infractiunilor, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 1 din Directiva Consiliului 2004/80/CE din 20 aprilie 2004 privind despagubirea victimelor infractiunilor


1. Date despre solicitant (persoana care solicita compensatie financiara):
  ........................................................................................................................
  a) Nume:
  ........................................................................................................................
  b) Prenume:
  ........................................................................................................................
  c) Seria si numarul buletinului/cartii de identitate*):
  ........................................................................................................................
  d) Eliberat de*) ...................................... la data de*) ................................................
  e) Cod numeric personal*): ..........................................................................................
  f) Sex:
  ........................................................................................................................
  g) Data si locul nasterii:
  ........................................................................................................................
  h) Cetatenie:
  ........................................................................................................................
  i) Adresa si cod postal:
  ........................................................................................................................
  j) Locul unde persoana locuieste in mod obisnuit (daca este diferit de domiciliu):
  ........................................................................................................................
  k) Nr. de telefon (inclusiv prefixul):
  ........................................................................................................................
  l) Nr. de fax:
  ........................................................................................................................
  m) Adresa de e-mail:
  ........................................................................................................................
  n) Date bancare (pentru transferuri trebuie prevazut codul BIC in locul codului bancar si codul IBAN in locul
numarului de cont):
  ........................................................................................................................
  ........................................................................................................................
  ........................................................................................................................
  2. Calitatea in care se solicita compensatia financiara, in cazul in care persoana solicitantului este diferita de
cea a persoanei vatamate:
  ........................................................................................................................
  3. Documente justificative atasate in cazul expus la pct. 2:
  ........................................................................................................................
  ........................................................................................................................
  ........................................................................................................................
  4. Date despre persoana vatamata, daca este diferita de persoana solicitantului:
  a) Nume:
  ........................................................................................................................
  b) Prenume:
  ........................................................................................................................
  c) Seria si numarul buletinului/cartii de identitate*):
  ........................................................................................................................
  d) Eliberat de*) .................................................. la data de*) ....................................
  e) Cod numeric personal*): ..........................................................................................
  f) Sex: .............................................................................................................
  g) Data si locul nasterii: ..........................................................................................
  h) Cetatenie: .......................................................................................................
  i) Adresa si cod postal: ............................................................................................
  j) Locul unde persoana locuieste in mod obisnuit (daca este diferit de domiciliu):
  ........................................................................................................................
  k) Nr. de telefon (inclusiv prefixul): ..............................................................................
  l) Nr. de fax: ......................................................................................................
  m) Adresa de e-mail: ................................................................................................
  5. Lista documentelor justificative atasate:
  ........................................................................................................................
  ........................................................................................................................
  ........................................................................................................................
  ........................................................................................................................
  6. Date despre fapta pentru care se solicita compensatia financiara
  a) data si locul comiterii faptei:
  ........................................................................................................................
  ........................................................................................................................
  ........................................................................................................................
  b) descrierea faptei:
  ........................................................................................................................
  ........................................................................................................................
  ........................................................................................................................
  ........................................................................................................................
  ........................................................................................................................
  7. Cuantumul compensatiei financiare solicitate
  ........................................................................................................................
  ........................................................................................................................
  ........................................................................................................................
  8. Locul unde solicitantul doreste sa ii fie comunicate documentele ulterioare:
  ........................................................................................................................
  9. Date bancare (pentru transferuri trebuie prevazut codul BIC in locul codului bancar si codul IBAN in locul numarului
de cont):

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
    Codul BIC:        Codul IBAN:       Denumirea bancii:      Contact in strainatate:   
                                                          
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
  Data depunerii cererii ...........................  Semnatura ........................................ 
*) Pentru cetatenii straini/apatrizi se vor completa in mod corespunzator cu datele din actul de identitate.Poate fi de interes si:
Hotarare 12/2014 privind cota procentuala pentru contributia asiguratorilor la Fondul de protectie a victimelor strazii
Ordin 8/2013 privind cota procentuala pentru contributia asiguratorilor la Fondul de protectie a victimelor strazii
Decizia 679/2012 privind modalitatile de acordare a protectiei pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare impotriva amenintarilor, violentelor si faptelor de ultraj carora le-ar putea fi victime in exercita
Legea 27/2012 pentru modificarea si completarea Codului penal al Romaniei si a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
Ordin pentru punerea in aplicare a Normelor privind Fondul de protectie a victimelor strazii, ordin nr. 1/2008
Curierul Judiciar, Nr. 7/2015
Editura C.H. Beck

Pret: 41.9 lei
35.62 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
75 useri online

Useri autentificati: