DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 5742/2008 privind Calendarul miscarii personalului didactic din invatamantul preuniversitar pentru anul scolar 2009-2010[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 757 din 10/11/2008

Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului

In baza prevederilor art. 141 lit. p) din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 10 alin. (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza Hotararii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul educatiei, cercetarii si tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1
Se aproba "Calendarul miscarii personalului didactic din invatamantul preuniversitar pentru anul scolar 2009-2010", cuprins in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
Directia generala managementul resurselor umane din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului si inspectoratele scolare vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


ANEXA - CALENDARUL miscarii personalului didactic din invatamantul preuniversitar pentru anul scolar 2009-2010


In conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, lucrarile privitoare la mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar de stat se organizeaza la nivelul inspectoratelor scolare si sunt coordonate de comisia de mobilitate a personalului didactic, numita prin decizie a inspectorului scolar general, pana la data de 5 ianuarie 2009. Comisia de mobilitate a personalului didactic este formata din:
a) presedinte - inspector scolar general adjunct cu atributii in domeniul managementului resurselor umane;
b) vicepresedinte - inspector cu atributii referitoare la managementul resurselor umane/inspector scolar cu managementul institutional/inspector scolar de specialitate;
c) secretari - inspectori cu atributii referitoare la managementul resurselor umane/inspectori scolari cu managementul institutional/ inspectori scolari de specialitate/directori de liceu;
d) membri - inspectori scolari de specialitate/inspectori scolari/profesori metodisti, cate unul pentru fiecare specialitate, consilierul juridic si analistul programator de la inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti.
Comisia mentionata mai sus isi desfasoara activitatea conform prezentului calendar si este abilitata sa ia decizii si in afara perioadei prevazute de acesta pentru rezolvarea tuturor situatiilor care pot sa apara, in baza hotararii comisiei paritare de la nivelul inspectoratului scolar, cu informarea si cu avizul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, cu exceptia pretransferarii si a transferarii pentru restrangere de activitate.
Comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de mobilitate a personalului didactic isi desfasoara activitatea pe durata unui an calendaristic.
Reprezentantii organizatiilor sindicale reprezentative la nivel judetean/al municipiului Bucuresti participa ca observatori la toate etapele miscarii personalului didactic de predare si pregatire/instruire practica din invatamantul preuniversitar. In aceasta calitate au acces la documentele comisiei de mobilitate a personalului didactic, au dreptul de a semnala presedintelui acesteia eventualele nerespectari ale prevederilor legale si semneaza alaturi de membrii comisiei documentele finale.

I. Ca urmare a restructurarii retelei scolare, a transformarii unor unitati de invatamant in unitati de alt nivel si a schimbarii denumirii unitatilor de invatamant, inspectoratele scolare vor revizui deciziile de restructurare a retelei scolare si, in baza acestora si a art. 11 alin. (5) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, vor emite noi documente de numire pentru personalul didactic titular afectat de aceste schimbari.
Perioada: 5 -23 ianuarie 2009

II. Ordinea de prioritate a miscarii personalului didactic din invatamantul preuniversitar pentru anul scolar 2009-2010 este urmatoarea:
1. Intocmirea listelor cuprinzand personalul didactic titular care urmeaza sa fie pensionat cu data de 1 septembrie 2009:
a) pentru limita de varsta standard;
b) la cerere, conform art. 127 alin. (3) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare;
Perioada: 26 ianuarie - 6 februarie 2009
c) cadrele didactice care doresc sa isi continue activitatea didactica in anul scolar 2009-2010, in conditiile prevazute de art. 128 din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, depun cererile la inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti (care trebuie sa contina avizul consiliului profesoral al unitatii de invatamant);
Perioada: 26 ianuarie - 6 februarie 2009
d) cadrele didactice titulare care solicita continuarea activitatii in invatamant, conform art. 128 din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, pot fi mentinute ca titulare in functia didactica peste varsta standard de pensionare numai daca a fost asigurat numarul necesar de posturi didactice/catedre vacante corespunzatoare pentru solutionarea restrangerilor de activitate. Consiliul de administratie al inspectoratului scolar aproba mentinerea in activitate a cadrelor didactice peste varsta standard de pensionare, in functie de: evolutia demografica, planurile de scolarizare, dinamica resurselor umane, politicile de personal si evolutia planurilor de invatamant;
Perioada: 9 - 10 februarie 2009
e) comunicarea acordului/refuzului de mentinere in activitate sau a avizului de pensionare;
Termen: 11 februarie 2009
f) depunerea contestatiilor la inspectoratul scolar;
Perioada: 11-13 februarie 2009
g) solutionarea contestatiilor de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar;
Termen: 16 februarie 2009
h) comunicarea rezultatelor la contestatii.
Termen: 17 februarie 2009
2. Constituirea catedrelor si incadrarea personalului didactic titular in invatamant (conform actului de numire/transfer) pentru anul scolar 2009-2010:
a) la nivelul unitatilor de invatamant;
b) la nivelul inspectoratului scolar.
Perioada: 18 februarie - 6 martie 2009
3. Solutionarea completarilor si a intregirilor de norma didactica a cadrelor didactice titulare pentru anul scolar 2009-2010:
a) inregistrarea cererilor de intregire a normei didactice la inspectoratul scolar;
Perioada: 9 - 10 martie 2009
b) solutionarea, in consiliul de administratie al inspectoratului scolar, a cererilor de intregire a normei didactice, prin transferul cadrelor didactice titulare in doua sau in mai multe unitati de invatamant/specializari intr-o singura unitate de invatamant/specializare;
Termen: 11 martie 2009
c) afisarea la inspectoratele scolare a listei orelor/catedrelor vacante/rezervate;
Termen: 13 martie 2009
d) inregistrarea cererilor pentru completarea normei didactice la inspectoratul scolar;
Perioada: 16-19 martie 2009
e) completarea de catre comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de mobilitate a personalului didactic a normei didactice cu ore la alta/alte specializare/specializari la nivelul unitatii de invatamant, la solicitarea si cu acordul cadrului didactic, pe durata unui an scolar;
f) completarea, in sedinta publica organizata de catre comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de mobilitate a personalului didactic, a normei didactice cu ore la alta/alte unitati de invatamant, la solicitarea si cu acordul cadrului didactic, pe durata unui an scolar;
Perioada: 23-24 martie 2009
g) emiterea si comunicarea deciziilor de completare a normei didactice/transfer.
Termen: 25 martie 2009
4. Pretransferarea personalului didactic titular la cerere si transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrangere de activitate sau prin restructurarea retelei scolare:
a) afisarea la inspectoratele scolare a listei posturilor didactice/catedrelor care intra in restrangere de activitate, incepand cu 1 septembrie 2009;
Termen: 13 martie 2009
b) afisarea la inspectoratul scolar a listei cuprinzand posturile didactice/catedrele vacante/rezervate, mentionandu-se in lista posturile didactice/catedrele alocate pentru solutionarea restrangerilor de activitate, in baza hotararii comisiei paritare de la nivelul inspectoratului scolar;
Termen: 27 martie 2009
c) afisarea la inspectoratele scolare a listei cadrelor didactice care intra in restrangere de activitate, incepand cu 1 septembrie 2009;
Termen: 6 aprilie 2009
d) inregistrarea cererilor personalului didactic care solicita pretransferare si transferare pentru restrangere de activitate la comisia de mobilitate a personalului didactic din cadrul inspectoratului scolar;
Perioada: 7-16 aprilie 2009
e) afisarea la inspectoratul scolar a listelor cu punctajele cadrelor didactice care solicita pretransferul si transferul pentru restrangere de activitate;
Termen: 23 aprilie 2009
f) inregistrarea contestatiilor la punctajele acordate de catre inspectoratul scolar;
Perioada: 23 - 24 aprilie 2009
g) solutionarea contestatiilor de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar si afisarea listelor finale;
Termen: 27 aprilie 2009
h) efectuarea, in ordine, mai intai a pretransferarilor si apoi a transferarilor pentru restrangere de activitate in aceeasi sedinta publica;
Perioada: 28 - 29 aprilie 2009
i) inregistrarea contestatiilor la inspectoratul scolar;
Perioada: 4 - 6 mai 2009
j) solutionarea contestatiilor de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar, emiterea si comunicarea deciziilor de pretransfer si transfer pentru restrangere de activitate.
Termen: 7 mai 2009
5. Detasarea in interesul invatamantului:
a) inregistrarea, de catre inspectorii de specialitate, a solicitarilor unitatilor de invatamant;
Perioada: 8 - 15 mai 2009
b) discutarea si solutionarea propunerilor facute de inspectorii scolari de specialitate in consiliul de administratie al inspectoratului scolar;
Termen: 18 mai 2009
c) afisarea listei cadrelor didactice detasate in interesul invatamantului la inspectoratele scolare;
Termen: 19 mai 2009
d) emiterea si comunicarea deciziilor de detasare in interesul invatamantului.
Termen: 20 mai 2009
6. Ocuparea prin concurs national a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante:
a) transmiterea datelor pentru publicarea pe portalul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului a listei actualizate cu posturile didactice/catedrele vacante titularizabile/netitularizabile propuse pentru concurs de catre comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de mobilitate a personalului didactic si afisarea acesteia la inspectoratul scolar;
Termen: 22 mai 2009
b) stabilirea listei finale cu posturile didactice/catedrele vacante titularizabile pentru concurs de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar;
Termen: 27 mai 2009
c) transmiterea datelor pentru publicarea pe portalul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului a listei finale cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate titularizabile/netitularizabile, stabilite de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar, si afisarea acesteia la inspectoratul scolar;
Termen: 29 mai 2009
d) inregistrarea cererilor de inscriere a candidatilor la concursul national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la secretariatul comisiei de mobilitate din cadrul inspectoratului scolar (inclusiv pentru absolventii promotiei 2009):
Perioada: 1-19 iunie 2009
- absolventii promotiei 2009 depun adeverinta de absolvire si valideaza fisa de inscriere (prin semnatura);
Termen: 8 iulie 2009
NOTA:
Pentru posturile didactice/catedrele care nu necesita proba practica, absolventii promotiei 2009 care sustin examenul de licenta/absolvire dupa data de 8 iulie 2009 pot participa la proba scrisa in cadrul concursului national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate numai dupa prezentarea adeverintei de absolvire.
e) verificarea si avizarea dosarelor candidatilor de catre comisia de mobilitate a personalului didactic;
Perioada: 22-26 iunie 2009
f) validarea fiselor de inscriere de catre candidati (prin semnatura), conform graficului stabilit de inspectoratul scolar;
Perioada: 29 iunie - 3 iulie 2009
g) extragerea din aplicatia Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului a situatiei preliminare cu numarul total de posturi didactice/catedre vacante/rezervate titularizabile/netitularizabile pe specialitati si numarul total al candidatilor inscrisi;
Termen: 9 iulie 2009
h) desfasurarea concursului (locul va fi anuntat public cu cel putin 30 de zile inainte);
Termen: 15 iulie 2009
i) transmiterea situatiei statistice a derularii concursului (numarul candidatilor prezenti si numarul candidatilor absenti) la Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului;
Termen: 15 iulie 2009 ora 12,00
j) afisarea rezultatelor finale;
Termen: 24 iulie 2009
- etapa I de repartizare -repartizarea computerizata, la nivel judetean, a candidatilor care au obtinut cel putin nota 7,00 (sapte) pe posturi didactice/catedre vacante titularizabile:
k) depunerea si verificarea optiunilor (cu fisa-martor) de catre candidatii care si-au validat fisa de inscriere;
Perioada: 27-28 iulie 2009
l) repartizarea computerizata, in ordinea descrescatoare a mediei obtinute la concurs, pe posturi didactice/catedre vacante titularizabile a cadrelor didactice participante la concursul national care au obtinut minimum nota 7,00 (sapte);
Termen: 29 iulie 2009
m) emiterea si comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedra.
Termen: 31 iulie 2009
7. Ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate, prin concurs, in unitatile de invatamant preuniversitar din municipiul Bucuresti si judetele nominalizate in Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 5.573/2008:
a) transmiterea datelor pentru publicarea pe portalul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului a listei actualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate titularizabile/netitularizabile si afisarea acesteia la inspectoratul scolar si la unitatile de invatamant/centrele care organizeaza concurs;
Termen: 22 mai 2009
b) stabilirea centrelor de concurs si a listei finale cu posturile didactice/catedrele vacante titularizabile de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar;
Termen: 27 mai 2009
c) transmiterea datelor pentru publicarea pe portalul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului a listei finale cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate titularizabile/netitularizabile, stabilite de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar, si afisarea acesteia la inspectoratul scolar si la unitatile de invatamant/centrele care organizeaza concurs;
Termen: 29 mai 2009
d) inregistrarea cererilor de inscriere a candidatilor pentru concurs (inclusiv pentru absolventii promotiei 2009), detasare la cerere prin concurs/concurs specific, continuitate pentru detasare la cerere sau suplinire si suplinire, insotite de documentele prevazute in cerere, la secretariatul unitatii de invatamant sau la centrul care organizeaza concurs;
Perioada: 1-12 iunie 2009
e) verificarea dosarelor de catre comisia de concurs si avizarea acestora de catre consilierul juridic al inspectoratului scolar, la sediul inspectoratului scolar, cu exceptia dosarelor absolventilor promotiei 2009. Verificarea si evaluarea dosarelor cadrelor didactice care solicita detasare la cerere, in baza criteriilor de evaluare a personalului didactic, cuprinse in anexa nr. 2 la Metodologia privind miscarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 2.573/2007;
Perioada: 15-17 iunie 2009
f) afisarea la centrele de concurs a listelor cu punctajele cadrelor didactice care solicita detasare la cerere prin concurs specific;
Termen: 18 iunie 2009
g) depunerea contestatiilor la inspectoratul scolar privind punctajele acordate;
Perioada: 18-19 iunie 2009
h) solutionarea contestatiilor de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar;
Termen: 22 iunie 2009
i) comunicarea solutiilor la contestatii;
Termen: 23 iunie 2009
j) validarea fiselor de inscriere de catre candidati (prin semnatura);
Perioada: 22-24 iunie 2009
k) organizarea concursului cu probe scrise si a probelor practice/orale in profilul postului;
Perioada: 25 iunie-14 iulie 2009
l) repartizarea candidatilor admisi la concurs;
Perioada: 16-28 iulie 2009
m) emiterea si comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedra.
Termen: 31 iulie 2009
NOTA:
Absolventii promotiei 2009 pot participa la proba scrisa in cadrul concursului organizat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate in unitatile de invatamant preuniversitar din municipiul Bucuresti si judetele nominalizate in Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 5.573/2008 numai dupa prezentarea adeverintei de absolvire.
8. Publicarea pe portalul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului a listei cu posturile didactice/catedrele netitularizabile ramase vacante, inclusiv a celor titularizabile ramase neocupate, care au devenit netitularizabile, si a posturilor didactice/catedrelor rezervate si afisarea acestora la inspectoratul scolar
Termen: 3 august 2009
9. Detasarea la cerere a persoanelor interesate si/sau prin continuitate:
a) comunicarea acordului/refuzului continuitatii cadrelor didactice pentru detasare la cerere de catre unitatea de invatamant la inspectoratul scolar;
Perioada: 11-15 mai 2009
b) inregistrarea cererilor cadrelor didactice titulare care solicita detasare la cerere;
Perioada: 1-19 iunie 2009
c) verificarea si evaluarea dosarelor in baza criteriilor de evaluare a personalului didactic, cuprinse in anexa nr. 2 la metodologia aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 2.573/2007;
Perioada: 22-25 iunie 2009
d) afisarea la inspectoratul scolar a listelor cu punctajele cadrelor didactice care solicita detasare la cerere prin concurs specific;
Termen: 26 iunie 2009
e) depunerea contestatiilor la inspectoratul scolar privind punctajele acordate;
Perioada: 26-29 iunie 2009
f) solutionarea contestatiilor de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar;
Termen: 30 iunie 2009
g) comunicarea solutiilor la contestatii;
Termen: 1 iulie 2009
h) validarea fiselor de inscriere de catre candidati (prin semnatura);
Perioada: 29 iunie-3 iulie 2009
i) afisarea la inspectoratul scolar a listei cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate netitularizabile si numele cadrelor didactice care beneficiaza de continuitate pentru detasare la cerere pe aceste posturi didactice/catedre, conform prevederilor art. 81 din metodologia aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 2.573/2007:
- afisarea listei cadrelor didactice titulare care au solicitat detasare la cerere;
- actualizarea si afisarea listei cu posturile didactice/catedrele ramase vacante/rezervate netitularizabile;
Termen: 3 august 2009
? etapa a II-a de repartizare - repartizarea in sedinta publica, la nivel judetean, a candidatilor care au solicitat detasare la cerere:
j) repartizarea, in sedinta publica, in ordinea descrescatoare a notelor obtinute la concursul national/concursul organizat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante in unitatile de invatamant preuniversitar din municipiul Bucuresti si judetele nominalizate in Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 5.573/2008 sau a punctajului obtinut prin aplicarea criteriilor si punctajelor de evaluare a personalului didactic, cuprinse in anexa nr. 2 la metodologia aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 2.573/2007, pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate, a cadrelor didactice care au solicitat detasare la cerere, conform art. 81 din metodologia aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 2.573/2007;
Perioada: 17-18 august 2009
k) emiterea si comunicarea deciziilor de detasare la cerere.
Termen: 1 septembrie 2009
10. Ocuparea, prin suplinire/cumul/plata cu ora, a posturilor didactice/catedrelor rezervate si a posturilor didactice/catedrelor ramase vacante:
a) comunicarea acordului/refuzului continuitatii pentru suplinire a cadrelor didactice de catre unitatile de invatamant la inspectoratul scolar;
Perioada: 11-15 mai 2009
b) inregistrarea cererilor cadrelor didactice care solicita continuitate pentru suplinire;
Perioada: 1-19 iunie 2009
c) inregistrarea cererilor candidatilor la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate netitularizabile prin suplinire;
Perioada: 1-19 iunie 2009
d) verificarea si avizarea dosarelor candidatilor de catre comisia de mobilitate a personalului didactic;
Perioada: 22-26 iunie 2009
e) validarea fiselor de inscriere de catre candidati (prin semnatura);
Perioada: 29 iunie-3 iulie 2009
f) revalidarea fiselor de inscriere de catre candidati (prin semnatura) pentru candidatii care s-au inscris in perioadele 1-12 iunie 2009/1-19 iunie 2009; depunerea si inregistrarea dosarelor pentru detasare la cerere prin concurs specific si suplinire pentru candidatii care nu s-au inscris in perioadele 1-12 iunie 2009/1-19 iunie 2009;
Perioada: 24-25 august 2009
g) organizarea la nivel judetean a concursului pentru suplinire;
Termen: 28 august 2009
h) afisarea rezultatelor;
Termen: 31 august 2009
i) depunerea contestatiilor, analizarea si rezolvarea acestora;
Perioada: 31 august - 1 septembrie 2009
j) afisarea rezultatelor definitive;
Termen: 2 septembrie 2009
? etapa a III-a de repartizare - repartizarea, in sedinta publica, la nivel judetean, a candidatilor care au obtinut cel putin nota/media 5,00 (cinci) si solicita suplinire:
k) actualizarea si afisarea listei cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate netitularizabile;
Termen: 18 august 2009
l) solutionarea cererilor de continuitate prin suplinire si repartizarea in sedinta publica a suplinitorilor calificati, conform prevederilor art. 82 si 83 din metodologia aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 2.573/2007;
Perioada: 19-21 august 2009
m) emiterea si comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedra;
Termen: 1 septembrie 2009
n) depunerea si inregistrarea dosarelor pentru cumul/plata cu ora ale candidatilor prevazuti la art. 81 alin. (11) din metodologia aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 2.573/2007 si ale suplinitorilor fara studii corespunzatoare postului;
Perioada: 24-25 august 2009
o) organizarea testarii suplinitorilor fara studii corespunzatoare postului;
Perioada: 27-28 august 2009
p) afisarea rezultatelor;
Termen: 31 august 2009
q) depunerea contestatiilor, analizarea si rezolvarea acestora;
Perioada: 31 august-1 septembrie 2009
r) afisarea rezultatelor definitive;
Termen: 2 septembrie 2009
? etapa a IV-a de repartizare - repartizarea, in sedinta publica la nivel judetean, a candidatilor prevazuti la art. 81 alin. (11) din metodologia aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 2.573/2007, a suplinitorilor cu studii corespunzatoare postului, care au obtinut cel putin nota 5,00 (cinci) la concurs, si acordarea orelor in regim de plata cu ora/cumul cadrelor didactice titulare, asociate si pensionate
s) sedinta publica pentru:
- corecturi;
- repartizarea candidatilor ramasi nerepartizati in etapele anterioare, a candidatilor prevazuti la art. 81 alin. (11) din metodologia aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 2.573/2007 si a suplinitorilor calificati admisi la concursul din data de 28 august 2009;
Perioada: 3-4 septembrie 2009
t) acordarea orelor ramase neocupate in regim de cumul/plata cu ora personalului didactic titular si cadrelor didactice asociate/pensionate;
Perioada: 7-8 septembrie 2009
u) emiterea si comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedra;
Termen: 11 septembrie 2009
? etapa a V-a de repartizare - repartizarea, in sedinta publica la nivel judetean, a suplinitorilor fara studii corespunzatoare postului, care au obtinut cel putin media 5,00 (cinci) la testarea din perioada 27-28 august 2009
v) repartizarea in sedinta publica a suplinitorilor fara studii corespunzatoare pe posturile didactice/catedrele ramase vacante/rezervate;
Perioada: 9-10 septembrie 2009
x) emiterea si comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedra.
Termen: 11 septembrie 2009

III. Transmiterea la Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului a situatiei statistice globale privind repartizarea candidatilor pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate.
Termen: 25 septembrie 2009

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.Poate fi de interes si:
OUG 58/2020 privind luarea unor masuri pentru buna functionare a sistemului de invatamant. Ordonanta de Urgenta 58/2020
OUG 12/2017 pentru modificarea si completarea OUG 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 12/2017
OUG 81/2016 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011. Ordonanta de urgenta nr. 81/2016
Legea 85/2016 privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 13 mai 2011
Ordin 3048/2016 privind inregistrarea institutiilor de invatamant superior acreditate din Romania, a Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti si a inspectoratelor scolare judetene in Sistemul de informare al pietei interne - IMI ca autoritati
Legea 6/2016 pentru completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011
Legea 248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate. Lege nr. 248/2015
Ordin 5269/2015 privind aprobarea Metodologiei de recunoastere si echivalare a diplomelor si certificatelor obtinute la absolvirea studiilor universitare de nivel licenta, master sau postuniversitare la institutii acreditate de invatamant superior di
Ordin 5232/2015 privind aprobarea Metodologiei de organizare a predarii disciplinei Religie in invatamantul preuniversitar
Legea 220/2015 pentru modificarea si completarea art. 36 din OUG 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice. Lege nr. 220/2015
Legea 142/2015 pentru aprobarea OG 27/2014 privind finantarea institutiilor de invatamant superior militar, de informatii, de ordine publica si de securitate nationala
Ordin 3165/2015 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta, de master si de doctorat pentru anul universitar 2015-2016
Ordin nr. 3171/2015 privind aprobarea Calendarului si a Metodologiei de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2015-2016
OUG 94/2014 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011, precum si modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei
Legea 168/2014 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor masuri bugetare. Legea 168/2014
Ordin 657/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii in sistemul de invatamant superior
Ordin 650/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea si functionarea centrelor de consiliere si orientare in cariera in sistemul de invatamant superior din Romania
Ordin nr. 1654/960/1356/2014 pentru modificarea si completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, al ministrului fondurilor europene si al ministrului finantelor publice nr. 336/128/634/2014 pri
Ordin 4802/2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului national de definitivare in invatamant
Ordin 4435/2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de certificare a calificarii profesionale pentru absolventii invatamantului profesional cu durata de 3 ani
Curierul Fiscal - Editie de colectie 2014
Editura C.H. Beck

Pret: 347 lei

COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
54 useri online

Useri autentificati: