DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 12/2009 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind calculul marjei de solvabilitate de care dispune asiguratorul/reasiguratorul, al marjei de solvabilitate minime si al fondului de sigurantaPublicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 543 din 3 august 2009

Avand in vedere prevederile art. 16 alin. (51) si (6) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art. 9 alin. (3) din Normele privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asiguratorul care practica asigurari generale, al marjei de solvabilitate minime si al fondului de siguranta, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3/2008, prevederile art. 5 alin. (3) din Normele privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asiguratorul care practica asigurari de viata, al marjei de solvabilitate minime si al fondului de siguranta, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 4/2008, si prevederile art. 30 alin. (3) din Normele privind autorizarea si supravegherea reasiguratorilor, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 5/2008, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare,
potrivit Hotararii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor din data de 21 iulie 2009, prin care s-au adoptat modificarile si completarile la Normele privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asiguratorul care practica asigurari generale, al marjei de solvabilitate minime si al fondului de siguranta, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3/2008, la Normele privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asiguratorul care practica asigurari de viata, al marjei de solvabilitate minime si al fondului de siguranta, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 4/2008, si la Normele privind autorizarea si supravegherea reasiguratorilor, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 5/2008, cu modificarile si completarile ulterioare,

presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor emite urmatorul ordin:

Art. I
Normele privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asiguratorul care practica asigurari generale, al marjei de solvabilitate minime si al fondului de siguranta, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3/2008, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 346 din 6 mai 2008, se modifica si completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 5, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) La valoarea astfel obtinuta se aplica un procent de 18% pentru sumele a caror valoare este de pana la echivalentul a 57,5 milioane euro si, respectiv, de 16% pentru sumele reprezentand excedentele peste echivalentul a 57,5 milioane euro, iar rezultatele astfel obtinute se aduna."

2. La articolul 6, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) Conform perioadei de referinta prevazute la art. 4 alin. (1) lit. b), la o treime din valoarea obtinuta in cazul perioadei de referinta de 36 de luni sau la o septime din valoarea obtinuta in cazul perioadei de referinta de 84 de luni, dupa caz, se aplica un procent de 26% pentru sumele a caror valoare este de pana la echivalentul a 40,3 milioane euro si, respectiv, de 23% pentru sumele reprezentand excedentele peste echivalentul a 40,3 milioane euro, iar rezultatele astfel obtinute se aduna."

3. La articolul 9, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Valoarea minima a fondului de siguranta pentru asigurarile generale este echivalentul in lei a 2,3 milioane euro. Daca asiguratorul subscrie unul sau mai multe riscuri incadrate in clasele 10, 11, 12, 13, 14 sau 15 mentionate la titlul B «Asigurari generale» din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, valoarea minima a fondului de siguranta va fi echivalentul in lei a 3,5 milioane euro. In cazul societatilor mutuale, valoarea minima a fondului de siguranta se reduce cu o patrime."

4. La articolul 9 alineatul (4), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"c) totalul rezervelor tehnice brute, aferente activitatii de reasigurare generala, la data raportarii, reprezinta mai mult de 10% din totalul rezervelor tehnice brute aferente intregii activitati de asigurari generale, la data raportarii, valoarea minima a fondului de siguranta este echivalentul in lei a 3,2 milioane euro."

5. Dupa articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 13^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 13^1
(1) Daca marja de solvabilitate disponibila scade sub valoarea fondului de siguranta, consiliul de administratie si/sau consiliul director sunt/este obligate/obligat, de indata, sa convoace adunarea generala extraordinara pentru efectuarea majorarii capitalului social al societatii.
(2) In termen de 5 zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei a convocarii adunarii generale extraordinare a actionarilor, societatea va prezenta Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor:
a) dovada convocarii adunarii generale extraordinare si propunerea de hotarare de majorare a capitalului social;
b) analiza detaliata a factorilor care au dus la scaderea marjei de solvabilitate disponibile sub valoarea fondului de siguranta;
c) planul detaliat de masuri pe care societatea le va lua in vederea evitarii scaderii marjei de solvabilitate disponibile sub valoarea fondului de siguranta, pentru o perioada de cel putin un an.
(3) Efectuarea operatiunii de majorare a capitalului social, inclusiv varsarea capitalului social subscris, nu va putea depasi 60 de zile calendaristice de la data convocarii adunarii generale extraordinare a actionarilor."

6. La anexa la norme, valorile B14 si C12 din formularul de raportare se modifica potrivit noilor limite: "B14 = echivalentul in lei a 57,5 milioane euro", respectiv "C12 = echivalentul in lei a 40,3 milioane euro".

Art. II
Normele privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asiguratorul care practica asigurari de viata, al marjei de solvabilitate minime si al fondului de siguranta, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 4/2008, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 346 din 6 mai 2008, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 5, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Valoarea minima a fondului de siguranta pentru asigurarile de viata este echivalentul in lei a 3,5 milioane euro. In cazul societatilor mutuale, valoarea minima a fondului de siguranta se reduce cu o patrime."

2. Dupa articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 9^1, cu urmatorul cuprins:

"Art. 9^1
(1) Daca marja de solvabilitate disponibila scade sub valoarea fondului de siguranta, consiliul de administratie si/sau consiliul director sunt/este obligate/obligat, de indata, sa convoace adunarea generala extraordinara pentru efectuarea majorarii capitalului social al societatii.
(2) In termen de 5 zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei a convocarii adunarii generale extraordinare a actionarilor, societatea va prezenta Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor:
a) dovada convocarii adunarii generale extraordinare si propunerea de hotarare de majorare a capitalului social;
b) analiza detaliata a factorilor care au dus la scaderea marjei de solvabilitate disponibile sub valoarea fondului de siguranta;
c) planul detaliat de masuri pe care societatea le va lua in vederea evitarii scaderii marjei de solvabilitate disponibile sub valoarea fondului de siguranta, pentru o perioada de cel putin un an.
(3) Efectuarea operatiunii de majorare a capitalului social, inclusiv varsarea capitalului social subscris, nu va putea depasi 60 de zile calendaristice de la data convocarii adunarii generale extraordinare a actionarilor."

Art. III
Normele privind autorizarea si supravegherea reasiguratorilor, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 5/2008, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 351 din 7 mai 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 30, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Valoarea minima a fondului de siguranta pentru activitatea de reasigurare este echivalentul in lei a 3,2 milioane euro."

2. Dupa articolul 33 se introduce un nou articol, articolul 33^1, cu urmatorul cuprins:

"Art. 33^1
(1) Daca marja de solvabilitate disponibila scade sub valoarea fondului de siguranta, consiliul de administratie si/sau consiliul director sunt/este obligate/obligat, de indata, sa convoace adunarea generala extraordinara pentru efectuarea majorarii capitalului social al societatii.
(2) In termen de 5 zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei a convocarii adunarii generale extraordinare a actionarilor, societatea va prezenta Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor:
a) dovada convocarii adunarii generale extraordinare si propunerea de hotarare de majorare a capitalului social;
b) analiza detaliata a factorilor care au dus la scaderea marjei de solvabilitate disponibile sub valoarea fondului de siguranta;
c) planul detaliat de masuri pe care societatea le va lua in vederea evitarii scaderii marjei de solvabilitate disponibile sub valoarea fondului de siguranta, pentru o perioada de cel putin un an.
(3) Efectuarea operatiunii de majorare a capitalului social, inclusiv varsarea capitalului social subscris, nu va putea depasi 60 de zile calendaristice de la data convocarii adunarii generale extraordinare a actionarilor."

Art. IV
Prevederile prezentului ordin intra in vigoare incepand cu data de 1 noiembrie 2009.

Art. V
Prezentele norme transpun avizele Comisiei Europene privind adaptarea, in functie de inflatie, a unor valori stabilite prin directivele din domeniul asigurarilor de viata, al asigurarilor generale si al reasigurarilor, publicate in Jurnalul European al Uniunii Europene Seria C nr. 41, p.1, din data de 19 februarie 2009, respectiv in Jurnalul European al Uniunii Europene Seria C nr. 63, p. 11, din data de 18 martie 2009.

Art. VI
Directiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: http://csa-isc.ro

Poate fi de interes si:
OUG 3/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Ordonanta de urgenta nr 3/2017
Legea 142/2016 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Legea 304/2015 privind emisiunile de obligatiuni ipotecare
Hotararea 20/2015 pentru aprobarea Normei Asigurarea creditelor la export pe termen mediu si lung si a investitiilor romanesti de capital in strainatate, in numele si in contul statului (NI-ASR-05-III/0)
HG 49/2015 pentru modificarea si completarea HG 900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul national de asigurari sociale de sanatate din titlul IX Cardul european si cardul national de asigurari s
OG 11/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Ordonanta 11/2015
Norma 2/2015 pentru modificarea Normei ASF 23/2014 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule
Hotararea UNNPR 11/2014 pentru aprobarea Statutului Casei de Asigurari a Notarilor Publici din Romania
Ordin 3093/2014 pentru aprobarea Procedurii privind certificarea modului de indeplinire de catre contribuabili, persoane fizice, obligate sa se asigure in sistemul public de pensii, potrivit prevederilor cap. II din titlul IX^2 al Legii nr. 571/2003
OUG 60/2014 pentru rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2014. Ordonanta de urgentra 60/2014
Legea 123/2014 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal - reducerea CAS. Lege nr. 123/2014, reducerea CAS
Legea 120/2014 pentru scutirea de la plata a unor debite ale persoanelor provenite din sistemul de asigurari sociale al agricultorilor catre bugetul de stat. Lege nr. 120/2014
Hotarare 12/2014 privind cota procentuala pentru contributia asiguratorilor la Fondul de protectie a victimelor strazii
HG 119/2014 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin HG 174/2002, si pentru modificarea Normelor metodolog
OUG 93/2013 pentru modificarea art. 1 din OUG 97/2010 privind reglementarea unor masuri in sistemul de asigurari sociale de sanatate. Ordonanta de urgenta nr. 93/2013
Legea 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor, republicata 2013. Lege nr. 260/2008 republicata 2013
Legea 250/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca si pentru modificarea Legii nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale. Leg
Legea 249/2013 pentru modificarea OUG 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului. Lege nr. 249/2013
Legea 243/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor. Lege nr. 243/2013
Legea 217/2013 privind aprobarea OUG 107/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Lege nr. 217/2013
Noul Cod al insolventei. Note. Corelatii. Explicatii
Coordonator Gheorghe Piperea, Petre Piperea, C#259t#259lin Antonache, Alexan

Pret: 129 lei
109.7 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
37 useri online

Useri autentificati: