DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 10/2009 pentru punerea in aplicare a Normelor privind Fondul de garantarePublicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 517 din 18 iulie 2009

In temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) si (27) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare,
potrivit Hotararii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor din data de 21 iulie 2009, prin care s-au adoptat Normele privind Fondul de garantare,
Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor emite urmatorul ordin:

Art. 1
(1) Se pun in aplicare Normele privind Fondul de garantare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
(2) Normele prevazute la alin. (1) intra in vigoare la data publicarii lor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 2
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Normele privind Fondul de garantare, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3.115/2005, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 546 din 28 iunie 2005, precum si Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 9/2007 pentru modificarea si completarea Normelor privind Fondul de garantare, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3.115/2005, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 533 din 7 august 2007.

Art. 3
Departamentul Fond de garantare din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor va asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.


Anexa - Norme privind Fondul de garantare Comisia de Supraveghere a AsigurarilorCapitolul I - Constituirea, destinatia si reprezentarea Fondului de garantare


Art. 1
Prezentele norme reglementeaza procedurile de constituire, de administrare si de utilizare a Fondului de garantare prevazut la art. 60 din Legea nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si procedurile specifice de plata a sumelor cuvenite creditorilor de asigurari, conform dispozitiilor Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiara si falimentul societatilor de asigurare.

Art. 2
Fondul de garantare, denumit in continuare Fond, se constituie din urmatoarele surse financiare:
a) sume platite de asiguratori cu titlu de contributii la constituirea Fondului, datorate distinct pentru cele doua categorii de asigurari, asigurari generale si, respectiv, asigurari de viata, conform art. 60 alin. 2 din Legea nr. 136/1995, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) sume platite de asiguratori cu titlu de dobanzi si penalitati de intarziere pentru neachitarea la termen a contributiei legale, conform art. 62 din Legea nr. 136/1995, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) sume rezultate din fructificarea disponibilitatilor Fondului, conform art. 60 alin. 3 din Legea nr. 136/1995, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) sume provenite din alte surse, potrivit legii;
e) contributiile datorate se stabilesc la nivel leu fara subdiviziuni, prin rotunjire la un leu pentru fractiunile de peste 50 de bani inclusiv si prin neglijarea fractiunilor de pana la 49 de bani inclusiv.

Art. 3
(1) Calculul sumelor datorate cu titlu de contributie la constituirea Fondului se efectueaza de catre asiguratori, separat pentru asigurarile generale si, respectiv, pentru asigurarile de viata, pe baza evidentelor contabile lunare ale acestora, dupa cum urmeaza: la suma totala a primelor brute incasate din activitatea de asigurare directa si din coasigurare se aplica o cota procentuala, stabilita conform art. 60 alin. 2 din Legea nr. 136/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, obtinandu-se suma datorata Fondului.
(2) Primele brute de asigurare incasate se determina astfel: la rulajul creditor al contului 401 "Decontari privind primele de asigurare" se adauga rulajul creditor al contului 405 "Decontari privind operatiunile de coasigurare", diminuate cu rulajul debitor al contului 402 "Prime anulate si de restituit". Asiguratorii care au evidentiat in contabilitate sumele incasate in creditul contului 474 "Venituri inregistrate in avans", iar la intrarea in vigoare a contractului de asigurare au debitat direct contul 474 "Venituri inregistrate in avans" prin contul 701 "Venituri din prime brute subscrise privind asigurarile de viata directe" si/sau prin contul 702 "Venituri din prime brute subscrise privind asigurarile generale directe" vor adauga la baza de calcul a contributiei datorate Fondului si rulajul debitor al contului 474, aferent acestor sume.
(3) In contabilitatea asiguratorilor, constituirea Fondului se reflecta in debitul contului 643 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate", respectiv 6431 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate privind asigurarile de viata" si 6432 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate privind asigurarile generale", prin creditul contului 443 "Fonduri speciale privind activitatea de asigurari", respectiv 4431 "Fonduri speciale privind activitatea de asigurari de viata" si 4432 "Fonduri speciale privind activitatea de asigurari generale".
(4) Cota procentuala prevazuta la alin. (1) se stabileste prin hotarare a Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, la propunerea departamentului specializat din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, distinct pentru categoria de asigurari generale si, respectiv, pentru categoria de asigurari de viata. Cota procentuala se aproba prin ordin al presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 4
(1) Contributia datorata de asiguratori pentru constituirea Fondului se vireaza lunar, in moneda nationala - leu, pana in ultima zi lucratoare a lunii urmatoare celei pentru care se face raportarea, in contul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.
(2) Pentru neachitarea la termen a contributiilor datorate Fondului, asiguratorii sunt obligati sa plateasca dobanzi si/sau penalitati de intarziere, conform art. 62 din Legea nr. 136/1995, cu modificarile si completarile ulterioare. Dobanzile si penalitatile de intarziere se evidentiaza separat pe ordinul de plata prin care se achita contributia si se vireaza in contul Fondului prevazut la alin. (1).

Art. 5
(1) Asiguratorii sunt obligati sa intocmeasca si sa transmita lunar Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, pana in ultima zi lucratoare a lunii curente pentru luna expirata, raportarile privind modul de constituire si de virare a contributiei datorate Fondului, distinct pentru categoria de asigurari generale si, respectiv, pentru asigurari de viata, potrivit art. 20 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, conform anexei nr. 1A la prezentele norme.
(2) In cazul transmiterii unei situatii rectificative, aceasta se va face in forma prevazuta in anexa nr. 1B la prezentele norme. Este admisa o singura situatie rectificativa aferenta contributiei pentru o luna de raportare. Prevederile art. 4 alin. (2) se aplica in mod corespunzator.
(3) Datele si/sau informatiile continute in raportarile lunare se stabilesc potrivit prevederilor art. 3. Odata cu transmiterea raportarilor, asiguratorii anexeaza in mod obligatoriu si o declaratie pe propria raspundere, data sub semnatura reprezentantului legal al acestora, sub sanctiunile prevazute de Codul penal pentru infractiunile de inselaciune si/sau de fals in declaratii, prin care se atesta ca datele si/sau informatiile transmise sunt reale, corecte si complete.

Art. 6
Asiguratorii pot efectua operatiuni de regularizare si/sau de compensare a sumelor virate la Fond, pe baza documentelor justificative, cu aprobarea prealabila a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.

Art. 7
(1) Fondul are ca destinatie plata indemnizatiilor/despagubirilor rezultate din contractele de asigurare facultative si obligatorii incheiate, in conditiile legii, cu societatea de asigurare fata de care s-a constatat starea de insolventa, in limita disponibilitatilor existente in conturile Fondului la momentul platii.
(2) In cazul contractelor de asigurare, altele decat cele de asigurare de viata, plata indemnizatiilor/despagubirilor de la Fond se poate face numai in conditiile producerii riscurilor asigurate cuprinse in contractele de asigurare respective.

Art. 8
Reprezentarea Fondului in fata autoritatilor publice, a instantelor judecatoresti, a organelor judiciare si/sau a oricaror altor persoane fizice si/sau juridice, dupa caz, se face de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, prin departamentul specializat constituit in cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, prevazut la art. 9 alin. (1).


Capitolul II - Administrarea si structura bugetului de venituri si cheltuieli al Fondului


Art. 9
(1) Administrarea, gestionarea si utilizarea Fondului se efectueaza de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, in calitate de administrator al Fondului, printr-un departament specializat constituit in cadrul acesteia. Structura si regulamentul de organizare si functionare ale departamentului specializat si limitele de salarizare a personalului angajat din cadrul acestuia sunt aprobate prin hotarare a Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor si fac parte din Regulamentul de organizare si functionare al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, precum si din regulamentul de salarizare al acesteia. Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor poate desemna unul sau mai multi dintre membrii sai, in vederea coordonarii activitatii departamentului si a exercitarii unor atributii specifice privind administrarea, gestionarea si utilizarea Fondului. In limitele cheltuielilor de personal prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli al Fondului, precum si in limita structurii de personal aprobate de Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, coordonatorul desemnat organizeaza recrutarea, angajarea, promovarea, perfectionarea profesionala, salarizarea si evidenta personalului necesar, luand orice masura administrativa legala pentru buna functionare a departamentului.
(2) Departamentul specializat prevazut la alin. (1) are ca principale atributii verificarea dosarelor de dauna si a creantelor de asigurari inregistrate in evidentele administratorului Fondului, precum si plata de la Fond, in conditiile legii, a creantelor de asigurari aprobate de comisia speciala prevazuta la art. 23 alin. (2) din Legea nr. 503/2004, conform listelor creditorilor de asigurari indreptatiti la primirea sumelor cuvenite din disponibilitatile Fondului.
(3) Departamentul specializat prevazut la alin. (1) isi desfasoara activitatea la sediul reprezentantei din Bucuresti a Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor. Reprezentanta se infiinteaza in municipiul Bucuresti, in conformitate cu prevederile art. 4 alin. (3) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, ca sediu secundar al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, fara personalitate juridica.

Art. 10
Bugetul de venituri si cheltuieli al Fondului cuprinde:
a) la partea de venituri: veniturile pe sursele de finantare, conform art. 2;
b) la partea de cheltuieli:
- cheltuielile privind plata indemnizatiilor/despagubirilor cuvenite creditorilor de asigurari de viata;
- cheltuielile privind plata indemnizatiilor/despagubirilor cuvenite creditorilor de asigurari generale;
- cheltuielile de constituire, administrare si utilizare a disponibilitatilor Fondului, pe structura clasificatiei bugetare. In cadrul cheltuielilor de constituire, administrare si utilizare a Fondului se includ, in conditiile legii, cheltuielile ocazionate de achizitionarea/dobandirea/utilizarea unor sedii de lucru ale acestuia, a unor bunuri, a unor spatii de depozitare a arhivelor preluate de administratorul Fondului de la societatea de asigurare debitoare ori, dupa caz, de la lichidatorii judiciari. Categoriile de cheltuieli privind constituirea, administrarea si utilizarea Fondului se suporta din fiecare buget de venituri si cheltuieli al acestui fond, constituit pentru asigurari generale si, respectiv, pentru asigurari de viata.

Art. 11
(1) Bugetul de venituri si cheltuieli al Fondului pentru asigurari generale si bugetul de venituri si cheltuieli al Fondului pentru asigurari de viata se elaboreaza de Departamentul Fond de garantare si se aproba de Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.
(2) Organizarea si conducerea evidentei contabile a Fondului se fac potrivit dispozitiilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, si ale celorlalte reglementari legale in materie, precum si in conformitate cu dispozitiile cuprinse in prezentele norme.
(3) Disponibilitatile Fondului se fructifica potrivit art. 60 alin. 3 din Legea nr. 136/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) La finele anului financiar, excedentul bugetului de venituri si cheltuieli al Fondului se reporteaza in anul urmator, cu aceeasi destinatie.


Capitolul III - Procedura si conditiile de efectuare a platilor din disponibilitatile Fondului. Modalitati de recuperare a sumelor platite de la Fond


Art. 12
Dupa data ramanerii irevocabile a hotararii de deschidere a procedurii de faliment, pronuntata impotriva unei societati de asigurare aflate in stare de insolventa, administratorul Fondului, prin departamentul specializat prevazut la art. 9 alin. (1), este in drept sa efectueze plati din disponibilitatile acestui fond, in vederea achitarii sumelor cuvenite creditorilor de asigurari, in conditiile prevederilor Legii nr. 503/2004 si ale prezentelor norme.

Art. 13
(1) In vederea efectuarii platii sumelor cuvenite creditorilor de asigurari, departamentul specializat din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor procedeaza la verificarea dosarelor de dauna si a creantelor de asigurari inregistrate in evidentele administratorului Fondului, tinand seama de normele aplicabile in materie si de conditiile de asigurare specifice categoriilor de asigurari pentru care urmeaza sa se plateasca despagubiri, si intocmeste listele potentialilor creditori de asigurari indreptatiti la plata sumelor cuvenite de la Fond.
(2) Listele potentialilor creditori se inainteaza comisiei speciale prevazute la art. 23 alin. (2) din Legea nr. 503/2004, pe masura verificarii dosarelor de dauna si a creantelor de asigurari, impreuna cu o nota privind propunerea de aprobare, intocmita si semnata de catre conducatorul Directiei instrumentare dosare despagubiri din cadrul departamentului specializat. In vederea aprobarii listelor, comisia speciala poate verifica, prin sondaj, dosarele de dauna si creantele de asigurari cuprinse in acestea si, in toate cazurile in care considera ca este necesar, poate dispune reverificarea respectivelor dosare si/sau creante de asigurari.
(3) Pe masura aprobarii listelor prevazute la alin. (2), comisia speciala ia masuri pentru publicarea acestora, cuprinzand potentialii creditori de asigurari ale caror creante au fost stabilite in urma verificarii dosarelor de dauna si care pot fi valorificate prin achitarea sumelor din disponibilitatile Fondului.

Art. 14
(1) Indemnizatiile/Despagubirile se platesc creditorilor de asigurari, persoane fizice si/sau juridice, potrivit conditiilor prevazute in contractele de asigurare incheiate cu societatea de asigurare fata de care s-a stabilit starea de insolventa, in conformitate cu prevederile prezentelor norme.
(2) Creditorii de asigurari prevazuti la alin. (1) sunt, dupa caz:
a) persoana asigurata (asiguratul) - persoana fizica sau juridica aflata in raporturi juridice cu societatea de asigurare debitoare prin incheierea contractului de asigurare, avand calitatea (si) de parte contractanta;
b) beneficiarul asigurarii - terta persoana careia, in baza legii sau a contractului de asigurare, societatea de asigurare debitoare urmeaza sa ii achite sumele cuvenite ca urmare a realizarii evenimentului prevazut in contract (caz asigurat);
c) terta persoana pagubita (in cazul asigurarii de raspundere civila) - persoana fizica sau juridica prejudiciata prin atingerea adusa bunurilor ori sanatatii sale si fata de care persoana asigurata este obligata, potrivit legii, la repararea prejudiciului in conditiile stabilirii raspunderii civile delictuale a acesteia. Prin terta persoana pagubita se intelege, de asemenea, orice persoana fizica sau juridica prejudiciata prin nerespectarea conditiilor de asigurare ale contractelor, a carei calitate de creditor de asigurari a fost stabilita in temeiul subrogatiei acesteia in drepturile creditorului prin plata creantei de asigurari ori, dupa caz, in temeiul unei hotarari judecatoresti irevocabile. In aceasta notiune se incadreaza, dupa caz, si asiguratorii care fac dovada efectuarii platii despagubirilor in baza unui contract de asigurare facultativ, subrogandu-se astfel in drepturile tertelor persoane pagubite conform art. 22 din Legea nr. 136/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania care a efectuat plati din fondul de compensare (Fondul comun Carte Verde) cu titlu de despagubiri pentru pagube produse de asiguratii de raspundere civila Carte Verde ai asiguratilor societatii de asigurare debitoare aflate in stare de insolventa, in indeplinirea obligatiilor asumate in acest sens prin statut si prin Conventia- tip interbirouri.
(3) In sensul prezentelor norme, sunt asimilate tertelor persoane pagubite prevazute la alin. (2) lit. c) si unitatile de service specializate in activitatea de reparatie a autovehiculelor de productie interna si/sau de productie externa, agreate de societatea de asigurare debitoare prin conventii incheiate in acest sens, atat pentru asigurarea obligatorie de raspundere civila, cat si pentru asigurarea facultativa auto CASCO, sau cele care fac dovada primirii unei confirmari de plata din partea asiguratorului cu privire la plata sumelor datorate persoanelor pagubite prin accidente auto.

Art. 15
(1) Creditorii de asigurari prevazuti la art. 14 alin. (2) isi pot valorifica creantele de asigurari din disponibilitatile Fondului, in conformitate cu prevederile prezentelor norme.
(2) In vederea valorificarii creantelor prin incasarea indemnizatiilor/despagubirilor pretinse, creditorul de asigurari formuleaza o cerere-tip de plata, prevazuta in anexa nr. 2 la prezentele norme. Cererea se adreseaza administratorului Fondului si se depune la sediul departamentului specializat prevazut la art. 9 alin. (1). La cerere se anexeaza in mod obligatoriu, in original, actele/inscrisurile doveditoare ale sumelor pretinse cu titlu de creante de asigurari. Numai in cazul inexistentei ori imposibilitatii de prezentare a acestor dovezi ale creantelor creditorul de asigurari poate sa prezinte copii ale acestora, certificate pentru conformitate cu originalul si semnate pe propria raspundere, precizand in cuprinsul cererii motivul inexistentei/imposibilitatii de depunere in original a dovezilor. De asemenea, creditorul de asigurari anexeaza la cerere o declaratie data pe propria raspundere a acestuia, sub sanctiunile prevazute de Codul penal roman pentru infractiunile de fals in declaratii si inselaciune, in cuprinsul careia va preciza faptul ca suma pretinsa de la Fond nu a fost incasata in cadrul procedurii de faliment si/sau in urma exercitarii altor actiuni de recuperare a sumelor cuvenite, indreptate impotriva societatii de asigurare debitoare fata de care s-a stabilit starea de insolventa.
(3) Cererea prevazuta la alin. (2) se transmite la sediul departamentului specializat in termen de cel mult 60 de zile de la publicarea listelor creditorilor de asigurari conform art. 13 alin. (3). Pe masura inregistrarii si analizarii cererilor de plata ale creditorilor de asigurari, departamentul specializat intocmeste listele creditorilor de asigurari ale caror creante certe, lichide si exigibile urmeaza a fi valorificate din disponibilitatile Fondului, dosarele de dauna fiind verificate de catre directiile/serviciile de specialitate ale departamentului si semnate de catre conducatorul Directiei instrumentare dosare despagubiri si, respectiv, al Directiei financiar-contabilitate, plati-despagubiri, tehnologia informatiei, cu mentiunea "bun de plata". Listele se inainteaza comisiei speciale, cu propunerea de aprobare la plata de la Fond a sumelor pretinse de creditorii de asigurari. Dupa aprobarea acestor liste conform art. 13, comisia speciala ia masuri pentru publicarea acestora si dispune efectuarea platii indemnizatiilor/despagubirilor catre creditorii de asigurari, conform art. 23 alin. (3) din Legea nr. 503/2004.
(4) Plata sumelor cuvenite creditorilor de asigurari din disponibilitatile Fondului se face de catre administratorul Fondului, prin departamentul specializat, integral, in baza listelor aprobate si publicate potrivit alin. (3) si a documentatiilor aferente, intocmite in acest sens de catre departament. Plata creantelor de asigurari se face in cadrul termenului general de prescriptie prevazut de lege si in limita resurselor disponibile ale Fondului existente la data efectuarii platii. Plata se face in moneda nationala-leu, iar in cazul creantelor in valuta plata se face in echivalentul in lei al sumei, calculat prin utilizarea cursului de referinta fata de valutele respective stabilit de Banca Nationala a Romaniei la data efectuarii platii.
(5) Indemnizatiile/Despagubirile cuvenite creditorilor de asigurari se pot plati de la Fond prin intermediul trezoreriilor, al sucursalelor CEC BANK - S.A., prin posta si/sau prin orice alte institutii de credit (banci) autorizate de Banca Nationala a Romaniei. In vederea efectuarii platii sumelor cuvenite creditorilor de asigurari, administratorul Fondului poate, prin departamentul specializat, sa incheie conventii/contracte de prestari de servicii cu oricare dintre aceste entitati.
(6) Daca disponibilitatile Fondului nu sunt suficiente pentru acoperirea cuantumului sumelor cuvenite creditorilor de asigurari, creantele acestora vor putea fi onorate pe masura alimentarii Fondului cu resursele financiare prevazute de lege, intr-o perioada de cel mult 3 ani de la data publicarii listelor prevazute la alin. (3). Comisia de Supraveghere a Asigurarilor poate majora oricand cuantumul cotei procentuale prevazute la art. 60 alin. 2 din Legea nr. 136/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit art. 3 alin. (4) din prezentele norme.

Art. 16
(1) Conform prevederilor art. 48 alin. (2) din Legea nr. 503/2004, creditorii de asigurari care au incasat indemnizatiile/despagubirile cuvenite de la Fond nu au dreptul sa solicite valorificarea creantelor de asigurari in cadrul procedurii falimentului societatii de asigurare debitoare.
(2) Toate sumele platite din disponibilitatile Fondului se inregistreaza de catre administratorul Fondului, prin departamentul specializat, cu titlu de creante de asigurari, la dosarul de faliment inregistrat pe rolul instantei judecatoresti competente, impreuna cu dovada platii acestora. Recuperarea creantelor Fondului se face prin valorificarea bunurilor si/sau a drepturilor si veniturilor societatii de asigurare debitoare, in conditiile Legii nr. 503/2004 si ale Legii nr. 136/1995, cu modificarile si completarile ulterioare. Creantele Fondului reprezinta creante de asigurari conform art. 3 lit. i) si art. 49 alin. (2) din Legea nr. 503/2004 si se achita cu prioritate absoluta fata de orice alte creante, imediat dupa achitarea sumelor prevazute la art. 123 pct. 1 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Administratorul Fondului, prin departamentul specializat, este indreptatit sa inregistreze la masa credala, in tot cursul procedurii de faliment, in vederea recuperarii lor din valorificarea bunurilor si/sau din veniturile societatii de asigurare debitoare, orice sume achitate creditorilor de asigurari, precum si orice dobanzi si/sau cheltuieli platite din disponibilitatile Fondului cu titlu de creante de asigurari, conform art. 27 din Legea nr. 503/2004.
(4) Administratorul Fondului, prin departamentul specializat, poate proceda la compensarea creantelor sale cu cele ale societatii de asigurare debitoare, conform art. 75 alin. (1) din Legea nr. 503/2004, cu avizul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor si cu aprobarea tribunalului, conform prevederilor art. 38 alin. (1) lit. f) din aceeasi lege. Administratorul Fondului poate adjudeca in contul creantei sale constituite din sumele prevazute la alin. (3), in calitate de creditor privilegiat, bunurile/activele societatii de asigurare debitoare, in conditiile prevazute la art. 512 alin. 2 din Codul de procedura civila.
(5) Administratorul Fondului, prin departamentul specializat, este indreptatit sa solicite autoritatilor competente stabilirea raspunderii civile sau penale fata de persoanele care au incasat sume necuvenite de la Fond, precum si sa recupereze aceste sume, fiind abilitat sa exercite actiunile si/sau modalitatile prevazute de lege in acest sens.

Art. 17
(1) In termen de cel mult 60 de zile de la publicarea listelor creditorilor de asigurari potrivit art. 15 alin. (3), orice persoana interesata care nu se regaseste in cuprinsul acestora si/sau care pretinde vreun drept de creanta de asigurari impotriva societatii de asigurare fata de care s-a stabilit starea de insolventa poate formula o cerere de plata, in conditiile prevazute la art. 24 alin. (1)-(4) din Legea nr. 503/2004.
(2) Dupa primirea si analizarea fiecarei cereri, departamentul specializat intocmeste listele creditorilor de asigurari acceptati la plata sumelor de la Fond si le inainteaza comisiei speciale, cu propunerea de aprobare, in vederea publicarii acestora si a efectuarii platii sumelor pretinse de la Fond. Dispozitiile art. 15 alin. (4)-(6) se aplica in mod corespunzator.
(3) Administratorul Fondului, prin departamentul specializat, poate sa efectueze plati din disponibilitatile Fondului, cu titlu de creante de asigurari, astfel:
a) sume cuvenite cu titlu de creante de asigurari care sunt certe, lichide si exigibile si care sunt inregistrate sub acest titlu in lista creditorilor publicata conform art. 15 alin. (3);
b) sume cuvenite cu titlu de creante de asigurari care sunt acceptate la plata prin decizie a administratorului Fondului, emisa in conditiile prevazute la art. 24 alin. (1)-(5) si la art. 25 alin. (1) si (4) din Legea nr. 503/2004, si care sunt inregistrate sub acest titlu in lista creditorilor publicata conform art. 24 alin. (6) din aceeasi lege;
c) sume cuvenite cu titlu de creante de asigurari care reprezinta prime de asigurare sau alte sume cuvenite asiguratilor, dupa caz, prevazute la art. 25 alin. (2) si (3) din Legea nr. 503/2004.


Capitolul IV - Dispozitii speciale privind utilizarea disponibilitatilor Fondului in cadrul procedurilor de faliment declansate inainte de intrarea in vigoare a Legii nr. 503/2004


Art. 18
(1) In conformitate cu art. 72 din Legea nr. 503/2004, procedura de faliment deschisa impotriva unei societati de asigurare debitoare fata de care s-a stabilit starea de insolventa, aflata pe rolul instantei judecatoresti competente la data intrarii in vigoare a acestei legi, continua sa se desfasoare si se inchide in conditiile respectivei legi.
(2) Actele si/sau, dupa caz, masurile adoptate in cadrul procedurii de faliment inainte de intrarea in vigoare a Legii nr. 503/2004 raman legal indeplinite si sunt castigate cauzei, conform prevederilor Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, aplicabile la momentul adoptarii acestor acte si/sau masuri. Dupa momentul intrarii in vigoare a Legii nr. 503/2004, toate actele si/sau masurile adoptate in cadrul procedurii de faliment, inclusiv intocmirea planului de distribuire a sumelor cuvenite creditorilor de asigurari si plata creantelor in temeiul acestuia, se indeplinesc cu respectarea intocmai si de indata a dispozitiilor Legii nr. 503/2004, sub sanctiunea anularii lor potrivit legii.

Art. 19
In conformitate cu prevederile Legii nr. 503/2004, comisia speciala prevazuta la art. 23 alin. (2) din lege, constituita prin decizie a administratorului Fondului, isi desfasoara activitatea in conditiile prevazute de lege si de prezentele norme.

Art. 20
(1) In temeiul art. 40 lit. a) si s) si al art. 43 din Legea nr. 503/2004, administratorul Fondului, prin departamentul specializat, solicita lichidatorului judiciar desemnat in dosarul de faliment intocmirea si transmiterea unui raport amanuntit asupra situatiei bunurilor/veniturilor societatii de asigurare debitoare si asupra stadiului procedurii de lichidare. Raportul se intocmeste si se transmite administratorului Fondului in termen de cel mult 20 de zile lucratoare de la data inregistrarii solicitarii.
(2) Raportul lichidatorului judiciar, prevazut la alin. (1), trebuie sa cuprinda, in afara informatiilor si datelor referitoare la situatia bunurilor si/sau veniturilor societatii de asigurare debitoare si la stadiul procedurii de lichidare, urmatoarele elemente privind:
a) situatia creantelor de asigurari inregistrate la dosarul de faliment cu respectarea prevederilor Legii nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, cu precizarea numelui/denumirii creditorilor de asigurari, a cuantumului creantelor admise si inregistrate in tabelul consolidat al creantelor, precum si a ordinii de prioritate/a privilegiului/a garantiei legale de care se bucura aceste creante;
b) situatia creantelor de asigurari inregistrate la dosarul de faliment cu respectarea prevederilor Legii nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, cu precizarea creditorilor de asigurari ale caror creante nu au fost admise de lichidatorul judiciar in cuantumul solicitat de acestia ori, dupa caz, ale caror creante au fost respinse la plata. Prevederile lit. a) referitoare la elementele privind creditorii si creantele de asigurari se aplica in mod corespunzator;
c) situatia creantelor de asigurari aferente dosarelor de dauna existente in evidentele societatii de asigurare debitoare, aprobate la plata de catre aceasta, dar neinregistrate la dosarul de faliment in conditiile Legii nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) situatia creantelor de asigurari aferente dosarelor de dauna existente in evidentele societatii de asigurare debitoare, neaprobate la plata de catre aceasta si neinregistrate la dosarul de faliment in conditiile Legii nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) situatia creantelor de asigurari care au facut/fac obiectul unor operatiuni de compensare ori al unor concordate sau, dupa caz, al unor litigii aflate spre solutionare pe rolul instantelor judecatoresti competente la data intocmirii raportului; lichidatorul judiciar va preciza elementele de identificare a creditorilor de asigurari si a creantelor acestora, corespunzator prevederilor lit. a);
f) situatia sumelor aferente primelor de asigurare restante primite in cadrul procedurii de faliment pe seama societatii de asigurare debitoare, conform art. 40 lit. l) din Legea nr. 503/2004;
g) propunerile lichidatorului judiciar privind modalitatile concrete de lichidare a bunurilor si/sau a drepturilor din patrimoniul societatii de asigurare debitoare, prevazute la art. 40 lit. t) din Legea nr. 503/2004, precum si/sau masurile intreprinse de acesta pana la data intrarii in vigoare a prezentelor norme.
(3) Odata cu transmiterea raportului intocmit conform alin. (1) si (2), lichidatorul judiciar pune la dispozitie administratorului Fondului dosarele de dauna si toate inscrisurile/documentatiile aferente inregistrate in evidentele sale, precum si, dupa caz, un exemplar al tabelului definitiv consolidat al creantelor intocmit in cadrul procedurii de faliment. Daca este cazul, lichidatorul judiciar transmite administratorului Fondului si situatia platilor catre creditorii de asigurari ale caror creante au fost valorificate, in baza planului de distribuire a creantelor, inainte de intrarea in vigoare a Legii nr. 503/2004, in cadrul procedurii de faliment reglementate de Legea nr. 64/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Sumele obtinute din valorificarea drepturilor si/sau a bunurilor societatii de asigurare debitoare, care au fost platite creditorilor acesteia inainte de intrarea in vigoare a Legii nr. 503/2004, raman corect distribuite conform tabelului definitiv consolidat al creditorilor si planului de distribuire, intocmite si aprobate in cadrul procedurii de faliment reglementate de dispozitiile Legii nr. 64/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si conform prevederilor speciale ale art. 32 din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, in vigoare la momentul distribuirii sumelor.
(5) Sumele obtinute din valorificarea drepturilor si/sau a bunurilor societatii de asigurare debitoare, care nu au facut obiectul unui plan de distribuire conform alin. (4) si nu au fost achitate creditorilor societatii de asigurare debitoare pana la data intrarii in vigoare a Legii nr. 503/2004, se distribuie, dupa caz, cu respectarea ordinii de preferinta prevazute la art. 49 din aceeasi lege. Sumele platite de administratorul Fondului catre creditorii de asigurari beneficiaza de ordinea de prioritate prevazuta la art. 49 din Legea nr. 503/2004 si se indestuleaza din sumele existente in conturile de lichidare, obtinute din valorificarea drepturilor si/sau a bunurilor societatii de asigurare debitoare.

Art. 21
(1) In urma inregistrarii raportului si a situatiilor transmise de lichidatorul judiciar, intocmite conform art. 20, administratorul Fondului, prin departamentul specializat, verifica dosarele de dauna si inscrisurile/documentatiile aferente acestora, in vederea intocmirii listelor creditorilor de asigurari conform art. 15 alin. (3) si art. 17 alin. (2).
(2) Dupa aprobarea listelor creditorilor de asigurari ale caror creante au fost constatate cu caracter cert, lichid si exigibil in urma analizarii dosarelor de dauna, comisia speciala ia toate masurile in vederea publicarii acestora si dispune efectuarea platii sumelor cuvenite acestora din disponibilitatile Fondului.
(3) Orice persoana care se incadreaza in categoria creditorilor de asigurari definita la art. 3 lit. h) din Legea nr. 503/2004 si care pretinde vreun drept de creante de asigurari impotriva societatii de asigurare debitoare, precum si/sau creditorul de asigurari a carui creanta pretinsa de la Fond nu se regaseste inregistrata in cuprinsul listelor publicate conform alin. (2) pot/poate formula o cerere motivata in acest sens. Cererea se adreseaza administratorului Fondului si se depune la sediul departamentului specializat, in termen de cel mult 60 de zile de la data publicarii listelor conform alin. (2). In urma aprobarii cererii, administratorul Fondului emite o decizie motivata prin care accepta plata sumelor pretinse de la Fond. Administratorul Fondului publica, in conditiile prezentelor norme, o lista suplimentara a acelor creditori de asigurari ale caror sume certe, lichide si exigibile au fost acceptate la plata prin decizie a acestuia.
(4) Impotriva deciziei administratorului Fondului se poate formula plangere in conditiile art. 24 alin. (5), raportat la art. 19 din Legea nr. 503/2004. Prevederile art. 24 alin. (6) din Legea nr. 503/2004, referitoare la creditorii de asigurari acceptati la plata prin hotarare judecatoreasca, se aplica in mod corespunzator.

Art. 22
(1) Titlul executoriu care constata creante de asigurari, obtinut inainte de intrarea in vigoare a Legii nr. 503/2004 si nevalorificat in cadrul procedurii de faliment sau in cadrul altor proceduri de executare silita prevazute de lege, se transmite administratorului Fondului, in original, in vederea verificarii lui si, dupa caz, a valorificarii acestuia, prin plata sumelor cuvenite de la Fond, in conditiile prezentelor norme si ale art. 24 alin. (5) si (6) din Legea nr. 503/2004.
(2) Titlul executoriu care constata creante de asigurari neinregistrate in cadrul procedurii de faliment al societatii de asigurare, obtinut inainte de intrarea in vigoare a Legii nr. 503/2004, se transmite administratorului Fondului, in original, insotit de o declaratie a creditorului de asigurari, data pe propria raspundere, din care sa rezulte ca suma pretinsa de la Fond cu titlu de creanta de asigurari nu a fost inregistrata si/sau valorificata in cadrul procedurii de faliment al societatii de asigurare debitoare ori in cadrul unei alte proceduri de urmarire si incasare silita sau prin alte mijloace si/sau modalitati legale de plata, dupa caz.
(3) Creantele de asigurari care, la data intrarii in vigoare a Legii nr. 503/2004, fac obiectul unor litigii aflate pe rolul instantelor judecatoresti competente sau care, dupa caz, sunt constatate prin hotarari judecatoresti definitive pot fi transmise administratorului Fondului in vederea analizarii si, dupa caz, a valorificarii acestora, in conditiile prevazute la alin. (2).

Art. 23
In conformitate cu prevederile art. 27 si 49 din Legea nr. 503/2004, creantele administratorului Fondului se inregistreaza la masa credala in vederea valorificarii lor si a completarii disponibilitatilor acestuia.


Capitolul V - Dispozitii finale


Art. 24
(1) Verificarea modului de constituire de catre asiguratori a contributiei datorate Fondului si de virare la termen a acesteia, precum si verificarea datelor cuprinse in raportarile lunare se fac de organele de specialitate ale Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, in conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 136/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 503/2004, precum si ale normelor date in aplicarea acestor acte normative. In calitatea sa de administrator al Fondului, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor poate dispune, prin departamentul specializat, efectuarea actiunilor de analiza si de control cu privire la situatia financiara a societatii de asigurare.
(2) Actul prin care se constata si se individualizeaza obligatia de plata a sumelor cuvenite Fondului, intocmit sau emis de organele de specialitate ale Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, constituie titlu de creanta potrivit legii.

Art. 25
(1) Nerespectarea in orice mod a prevederilor prezentelor norme constituie contraventie si se sanctioneaza in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 503/2004, ale Legii nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 136/1995, cu modificarile si completarile ulterioare. Constatarea faptelor nelegale, precum si aplicarea sanctiunilor se fac de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor in temeiul competentelor si atributiilor legale ale acesteia.
(2) In cazul constatarii existentei unor indicii cu privire la savarsirea unor infractiuni, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, in calitate de administrator al Fondului, solicita organelor competente analizarea faptelor si stabilirea raspunderii civile sau penale, dupa caz, a persoanelor vinovate.


Anexa nr. 1A la norme

S. C. ................................- S.A./S.R.L. 
Str. ........................ nr. ..., bl. ......., 
sc. ..., ap. ..., sectorul/judetul ................ 
Persoana de contact ............................... 
Telefon .............., e-mail .................... 

RAPORTARE 
privind virarea contributiei la Fondul de garantare a asiguratilor pentru luna .......................... 

- lei - 
+----+-------------------------------------------------------+-------------------+---------------------+---------------+ 
|Nr. | |Total cumulat de la|Din care, pentru luna|Numarul si data| 
|crt.| Specificatii |inceputul anului*) | de raportare**) | documentului | 
| | | | | de plata***) | 
+----+-------------------------------------------------------+-------------------+---------------------+---------------+ 
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
+----+-------------------------------------------------------+-------------------+---------------------+---------------+ 
| 1. |Volumul din prime brute incasate din asigurari directe:| | | | 
| +-------------------------------------------------------+-------------------+---------------------+---------------+ 
| |- generale | | | x | 
| +-------------------------------------------------------+-------------------+---------------------+---------------+ 
| |- de viata | | | | 
+----+-------------------------------------------------------+-------------------+---------------------+---------------+ 
| 2. |Cota procentuala aprobata de Comisia de Supraveghere a | | | | 
| |Asigurarilor pentru: | | | | 
| +-------------------------------------------------------+ +---------------------+ | 
| |- asigurari generale | x | | x | 
| +-------------------------------------------------------+ +---------------------+ | 
| |- asigurari de viata | | | | 
+----+-------------------------------------------------------+-------------------+---------------------+---------------+ 
| 3. |Fondul de garantare datorat pentru: | | | x | 
| +-------------------------------------------------------+-------------------+---------------------+---------------+ 
| |- asigurari generale | | | x | 
| +-------------------------------------------------------+-------------------+---------------------+---------------+ 
| |- asigurari de viata | | | x | 
+----+-------------------------------------------------------+-------------------+---------------------+---------------+ 
| 4. |Majorari de intarziere datorate | | | x | 
+----+-------------------------------------------------------+-------------------+---------------------+---------------+ 
| 5. |Suma virata - total, din care: | | | | 
+----+-------------------------------------------------------+-------------------+---------------------+---------------+ 
| 6. |- aferenta Fondului de garantare: | | | | 
+----+-------------------------------------------------------+-------------------+---------------------+---------------+ 
| |- asigurari generale | | | | 
+----+-------------------------------------------------------+-------------------+---------------------+---------------+ 
| |- asigurari de viata | | | | 
+----+-------------------------------------------------------+-------------------+---------------------+---------------+ 
| 7. |- aferenta majorarilor de intarziere | | | | 
+----+-------------------------------------------------------+-------------------+---------------------+---------------+ Subsemnatul, ..........................., in calitate de ....................... (conducator executiv), cunoscand prevederile Codului penal privind infractiunea de fals in declaratii, declar pe propria raspundere ca toate informatiile si documentele sunt complete si conforme cu realitatea si ca nu exista alte fapte relevante care trebuie aduse la cunostinta Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.
Numele si prenumele ........................................................... (cu majuscule)
Semnatura ...........................................................................
Stampila societatii
___________
*) In coloana 2 se inscrie volumul total al primelor brute incasate, cumulat de la inceputul anului, inclusiv cel aferent lunii pentru care se face raportarea.
**) In coloana 3 se inscriu numai sumele aferente lunii pentru care se face raportarea.
***) Ori de cate ori se efectueaza viramente se va transmite si copia documentului de plata, cu urmatoarele specificatii: suma totala virata, din care contributia la Fondul de garantare, majorarile de intarziere si luna pentru care se efectueaza viramentul.


Anexa nr. 1B la norme

S. C. ............................... -  S.A./S.R.L. 
Str. ................................. nr. ..., bl. ......., 
sc. ..., ap. ..., sectorul/judetul ................ 
Persoana de contact ............................. 
Telefon ................, e-mail ..................... 

SITUATIA RECTIFICATIVA 
privind virarea contributiei la Fondul de garantare a asiguratilor pentru luna .......................... 

- lei - 
+----+----------------------------------------+--------------+-------------------+---------+---------------+ 
|Nr. | |Suma raportata| |Diferenta|Numarul si data| 
|crt.| Specificatii | initial*) |Suma rectificata**)| +/- | documentului | 
| | | | | | de plata***) | 
+----+----------------------------------------+--------------+-------------------+---------+---------------+ 
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 (3-2) | 5 | 
+----+----------------------------------------+--------------+-------------------+---------+---------------+ 
| 1. |Volumul din prime brute incasate din | | | | | 
| |asigurari directe: | | | | | 
| +----------------------------------------+--------------+-------------------+---------+ | 
| |- generale | | | | x | 
| +----------------------------------------+--------------+-------------------+---------+ | 
| |- de viata | | | | | 
+----+----------------------------------------+--------------+-------------------+---------+---------------+ 
| 2. |Cota procentuala aprobata de Comisia de | | | | | 
| |Supraveghere a Asigurarilor pentru: | | | | | 
| +----------------------------------------+--------------+-------------------+ | | 
| |- asigurari generale | | | x | x | 
| +----------------------------------------+--------------+-------------------+ | | 
| |- asigurari de viata | | | | | 
+----+----------------------------------------+--------------+-------------------+---------+---------------+ 
| 3. |Fondul de garantare datorat pentru: | | | | | 
| +----------------------------------------+--------------+-------------------+---------+ | 
| |- asigurari generale | | | | x | 
| +----------------------------------------+--------------+-------------------+---------+ | 
| |- asigurari de viata | | | | | 
+----+----------------------------------------+--------------+-------------------+---------+---------------+ 
| 4. |Majorari de intarziere datorate | | | | x | 
+----+----------------------------------------+--------------+-------------------+---------+---------------+ 
| 5. |Suma virata - total, din care: | | | | | 
+----+----------------------------------------+--------------+-------------------+---------+---------------+ 
| 6. |- aferenta Fondului de garantare: | | | | | 
+----+----------------------------------------+--------------+-------------------+---------+---------------+ 
| |- asigurari generale | | | | | 
+----+----------------------------------------+--------------+-------------------+---------+---------------+ 
| |- asigurari de viata | | | | | 
+----+----------------------------------------+--------------+-------------------+---------+---------------+ 
| 7. |- aferenta majorarilor de intarziere | | | | | 
+----+----------------------------------------+--------------+-------------------+---------+---------------+ 


Subsemnatul, ........................, in calitate de ........................ (conducator executiv), cunoscand prevederile Codului penal privind infractiunea de fals in declaratii, declar pe propria raspundere ca toate informatiile si documentele sunt complete si conforme cu realitatea si ca nu exista alte fapte relevante care trebuie aduse la cunostinta Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.
Numele si prenumele ........................................................... (cu majuscule)
Semnatura ...........................................................................
Stampila societatii
___________
*) In coloana 2 se inscrie volumul de prime brute incasate raportat initial.
**) In coloana 3 se inscriu numai sumele aferente lunii pentru care se face rectificarea.
***) Ori de cate ori se efectueaza viramente se va transmite si copia documentului de plata, cu urmatoarele specificatii: suma totala virata, din care contributia la Fondul de garantare, majorarile de intarziere si luna pentru care se efectueaza viramentul.


Anexa nr. 2 la norme


CERERE DE PLATA a indemnizatiei/despagubirii

Subscrisa, .........................................., cu sediul social in ..................................., str. .................................. nr. ....., bl. ...., sc. ...., ap. ...., judetul/sectorul ............., avand codul unic de inregistrare ............................., telefon/fax .................., reprezentata legal prin ......................., cu domiciliul in....................., str. ........................ nr. ......, bl. ....., sc. ...., ap. ....., judetul/sectorul ...................................................., posesor/posesoare al/a buletinului de identitate/cartii de identitate/pasaportului seria ............... nr. .................., eliberat/eliberata de ........................ la data de ..............., cod numeric personal .............................., in baza procurii/delegatiei nr. ............ din data de .....................
Subsemnatul/Subsemnata, ............................................, domiciliat/domiciliata in ....................... str. ............... nr. ...., bl. ...., sc. ......., et. ...., ap. ...., judetul/sectorul ..................., posesor/posesoare al/a buletinului de identitate/cartii de identitate/pasaportului seria ........ nr. ...................., eliberat/eliberata de ....................................... la data de ....................., cod numeric personal ................................, telefon/fax ................, reprezentat/reprezentata prin ............................., cu domiciliul in .............................. str. ............................. nr. ......, bl. ....., sc. ......, ap. ...., judetul/sectorul .................., posesor/posesoare al/a buletinului de identitate/cartii de identitate/pasaportului seria ....... nr. .................., eliberat/eliberata de .......................... la data de ................., cod numeric personal ...................................,
in baza procurii legalizate nr. ........... din data de ......................,
inscris/inscrisa la pozitia nr. ............................ in lista creditorilor, publicata de administratorul Fondului de garantare, solicit Fondului de garantare administrat de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor acordarea indemnizatiei/despagubirii, in suma de .................. lei.

Sunt posesor/posesoare al/a Contractului de asigurare obligatorie/facultativa seria ................ nr. .........................., incheiat cu Societatea de asigurare ......................................, cu valabilitate de la data de ......................... la data de ............................... .

Solicit ca plata sa se efectueze:
- in contul de card nr. ................................., deschis la Banca ..................................;
- in contul nr. .............................................., deschis la Banca ..................................;
- prin posta, la adresa de mai sus;
- prin unitatile CEC BANK - S.A. de domiciliu.
Declar pe propria raspundere ca nu am incheiat contract pentru acest tip de asigurare cu alta societate de asigurare si nu am primit indemnizatie/despagubire aferenta obiectului contractului mentionat mai sus.
Declar pe propria raspundere ca ma aflu in imposibilitate de a prezenta in original urmatoarele inscrisuri: ....................., deoarece ................. .............................................................................. .

Data .................
Semnatura/stampila ..........................


Verso


DECLARATIE in cazul existentei unui alt contract de asigurare*)

Societatea de asigurare .........................................................
Contractul de asigurare ..........................................................
Valabilitate: de la data de .................... la data de .................

Cerere de despagubire: DA/NU Despagubire primita in suma de ................. DA/NU la data de ................ privind evenimentul din data de ................ .
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
|DECLARATIE IN CAZUL EXISTENTEI UNUI ALT CONTRACT DE ASIGURARE*) | 
|Societatea de asigurare ........................................................................................................| 
|Contractul de asigurare ........................................................................................................| 
|Valabilitate: de la data de ................................................................... la data de .....................| 
|Cerere de despagubire: DA/NU Despagubire primita in suma de ............................... | 
|DA/NU la data de ................................................................ privind evenimentul din data de ..............| 
| | 
|Data ...................................................................................... | 
|Semnatura/stampila ........................................................................ | 
| | 
|*) Se bareaza acest chenar in cazul in care nu sunt date de completat. | 
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ DECLARATIA PERSOANEI PAGUBITE
(Se va completa numai de catre persoana pagubita.)

Am luat cunostinta de faptul ca obtinerea ori incercarea, prin orice mijloace, de obtinere pe nedrept a indemnizatiilor/despagubirilor din asigurare sau inlesnirea unor asemenea fapte se pedepseste potrivit legii penale.
Declar ca prin incasarea indemnizatiei/despagubirii am fost integral indemnizat/despagubit pentru sumele asigurate/pagubele suferite si nu mai am nicio pretentie de la asiguratorul .......................................... si de la Fondul de garantare in legatura cu paguba respectiva.
Declar ca prin incasarea de la Fondul de garantare a indemnizatiilor/despagubirilor dau acestuia si Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor drepturile, actiunile, privilegiile sau ipotecile mele in contra asiguratorului debitor ..........................., conform art. 1107 din Codul civil privind subrogarea conventionala.

Data .......................................
Semnatura/stampila
. ................................................


Anexez la prezenta declaratie:
- copie de pe actul de identitate;
- copie de pe contractul de asigurare;
- procura, imputernicire etc.;
- ...........................................


DECLARATIA PERSOANEI PAGUBITE
(Se va completa numai de catre persoana pagubita.)

Am luat cunostinta de faptul ca obtinerea sau incercarea, prin orice mijloace, de obtinere pe nedrept a indemnizatiilor/despagubirilor din asigurare sau inlesnirea unor asemenea fapte se pedepseste potrivit legii penale.
Declar ca prin incasarea indemnizatiei/despagubirii am fost integral indemnizat/despagubit pentru sumele asigurate/pagubele suferite si nu mai am nicio pretentie de la asiguratorul ....................................... si de la Fondul de garantare in legatura cu paguba respectiva.
Declar ca prin incasarea de la Fondul de garantare a indemnizatiilor/despagubirilor dau acestuia si Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor drepturile, actiunile, privilegiile sau ipotecile mele in contra asiguratorului debitor ................, conform art. 1107 din Codul civil privind subrogarea conventionala.

Data .................... Semnatura/stampila .............................
Anexez la prezenta declaratie:
- copie de pe actul de identitate -
...........................................................
- copie de pe contractul de asigurare -
...........................................................
- procura, imputernicire etc
...........................................................
- .....................................................
...........................................................

Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: http://csa-isc.ro/

Poate fi de interes si:
OUG 8/2016 privind unele masuri financiare in vederea finalizarii proiectelor finantate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum si unele masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 8/2016
OUG 2/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si alte masuri. Ordonanta de urgenta nr. 2/2015
HG 15/2015 pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la HG 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului Prima casa. Hotarare nr. 15/2015
OUG 72/2014 pentru modificarea si completarea OUG 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpararii de autoturisme noi. Ordonanta de urgenta nr. 72/2014
OUG 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpararii de autoturisme noi. Ordonanta de urgenta nr. 66/2014
OUG 53/2014 pentru modificarea OG 24/2010 privind controlul operatiunilor care fac parte din sistemul de finantare prin Fondul European de Garantare Agricola. Ordonanta de Urgenta nr. 53/2014
Ordin 656/2014 privind aprobarea Procedurii de solicitare si punere la dispozitia Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar a imprumuturilor de la Guvern
Legea 8/2014 pentru aprobarea OUG 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru intreprinderi mici si mijlocii. Lege nr. 8/2014
Ordin 9/2014 privind stabilirea nivelului primei de garantare datorate Ministerului Finantelor Publice si Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii, de catre un IMM in cadrul Programului de garantare a credit
Legea 6/2014 privind stabilirea unor masuri de contractare si/sau garantare de finantari rambursabile de catre municipiul Bucuresti. Lege nr. 6/2014
OUG 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru intreprinderi mici si mijlocii. Ordonanta de urgenta nr. 92/2013
HG 565/2013 pentru modificarea si completarea anexelor 1 si 2 la HG 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului Prima casa. Hotarare nr. 565/2013
OUG 37/2013 pentru completarea art. 13 din OUG 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricola, Fondul european agricol de dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si a f
OUG 94/2012 pentru completarea art. 1 din OUG 60/2009 privind unele masuri in vederea implementarii programului Prima casa si adoptarea unor masuri in vederea imbunatatirii conditiilor de derulare a programului Prima casa. Ordonanta de urgenta nr. 94
Comunicat nr. 1/2012 privind lista institutiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar ai caror deponenti beneficiaza de garantarea, prin plata de compensatii, a depozitelor constituite de acestea
HG 682/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii
Legea 76/2011 pentru aprobarea OUG 69/2010 privind reabilitarea termica a cladirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentala. Lege nr. 76/2011
Regulament nr. 1/2011 privind informatiile referitoare la garantarea depozitelor ce trebuie puse la dispozitia deponentilor de catre institutiile de credit
HG 40/2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului Prima casa. Hotararea nr. 40/2011
Ordin 271/2010 pentru aprobarea nivelului comisioanelor de garantare pentru anul 2011
Noul Cod al insolventei. Note. Corelatii. Explicatii
Ratoi Alexandru-Serban,Sorescu Irina,Piperea Mirela,Dimitriu Alexandru,Antonache Catalin,Piperea Petre,Coordonator Gheorghe Piperea,Ratoi Alexandru-Serban,Sorescu Irina,Piperea Mirela,Dimitriu Alexandru,Antonache Catalin,Piperea Petre,Coordonator Gheorghe Piperea

Pret: 129 lei
109.65 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
61 useri online

Useri autentificati: