DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 493/2009 privind modul de achitare a contributiei de 0,1% fixate in anexa la Hotararea Guvernului nr. 671/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati PublicePublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 890 din 18 decembrie 2009

Avand in vedere dispozitiile:
 • art. 15 alin. (1) din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • art. 16 alin. (1), (2) si (3) din anexa la Hotararea Guvernului nr. 671/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, cu modificarile ulterioare;
 • art. 10 din anexa la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.156/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind virarea la bugetul de stat a veniturilor obtinute de autoritatile si institutiile publice finantate integral sau partial din venituri proprii, care s-au reorganizat ca institutii publice finantate integral de la bugetul de stat potrivit Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International;
  in temeiul prevederilor art. 4 alin. (4) din anexa la Hotararea Guvernului nr. 671/2007, cu modificarile ulterioare, si ale art. 16 alin. (9) din Legea nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,
  presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice emite prezentul ordin

  Art. 1
  Contributia de 0,1% se datoreaza dupa cum urmeaza:
  a) de catre furnizorii/prestatorii de servicii comunitare de utilitati publice, din veniturile inregistrate ca urmare a furnizarii/prestarii serviciilor/activitatilor aflate in sfera de reglementare a Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice (A.N.R.S.C.) sau din fondurile banesti alocate de autoritatile administratiei publice locale pentru desfasurarea acestor activitati;
  b) de catre operatorii economici si institutiile publice care presteaza activitati specifice serviciului de alimentare cu apa si de canalizare si serviciului public de alimentare cu energie termica si care nu exploateaza sisteme publice, din veniturile inregistrate ca urmare a furnizarii serviciilor.

  Art. 2
  (1) Contributia prevazuta la art. 1 se achita lunar, pana la data de 25 a lunii curente pentru luna precedenta, in contul A.N.R.S.C. cod IBAN RO59TREZ7025032XXX011111, deschis la Trezoreria Operativa a Sectorului 2.
  (2) Intarzierea in achitarea sumelor datorate dupa expirarea termenului prevazut la alin. (1) atrage majorari de intarziere conform legii.

  Art. 3
  (1) Furnizorii/Prestatorii de servicii comunitare de utilitati publice, precum si operatorii economici si institutiile publice care presteaza activitati specifice serviciului de alimentare cu apa si de canalizare si serviciului public de alimentare cu energie termica si care nu exploateaza sisteme publice sunt obligati sa transmita lunar Declaratia privind contributia datorata la bugetul de stat, prevazuta in anexa, denumita in continuare declaratia.
  (2) Declaratia se depune la registratura A.N.R.S.C. sau prin posta cu confirmare de primire, pana la data de 25 a lunii curente pentru luna precedenta.
  (3) In situatia nedepunerii declaratiei la termenul prevazut la alin. (2), A.N.R.S.C., prin organele de control, poate stabili nivelul contributiei datorate de catre persoanele juridice mentionate la art. 1, luand in considerare veniturile realizate din desfasurarea activitatilor aflate in sfera de reglementare a autoritatii sau, dupa caz, fondurile banesti alocate de autoritatile administratiei publice locale pentru desfasurarea acestor activitati. Actul constatator constituie titlu de creanta, iar prin neachitare devine titlu executoriu.
  (4) Nedepunerea declaratiei constituie refuz de a pune la dispozitia A.N.R.S.C. datele si informatiile solicitate si se sanctioneaza potrivit prevederilor Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
  (5) Declaratia constituie titlu executoriu prin neachitare la scadenta, iar executarea silita se va face conform prevederilor legale in vigoare.

  Art. 4
  Anexa face parte integranta din prezentul ordin.

  Art. 5
  Persoanele juridice mentionate la art. 1 vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

  Art. 6
  Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

  Art. 7
  La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice nr. 108/2007 privind modul de achitare a contributiei datorate la bugetul Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 501 din 26 iulie 2007.


  Anexa


  Declaratie contributie autoritatea nationala reglementare servicii comunitare utilitati publice
  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

  Poate fi de interes si:
  Legea 225/2016 pentru modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006
  Legea 99/2014 pentru modificarea si completarea Legii serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006. Lege nr. 99/2014
  HG 527/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice A.N.R.S.C.. Hotarare 527/2013
  Legea 220/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local. Lege nr. 220/2013
  Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006, republicata 2013
  OUG 82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de imbunatatiri funciare. Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare
  Ordinul 1297/2010 privind modul si conditiile de preluare, evaluare, transmitere cu titlu gratuit, valorificare sau, dupa caz, de casare ori distrugere a materialelor consumabile de utilitate medicala, a materialelor de natura obiectelor de inventar
  Ordin 222/2009 pentru aprobarea indicatorilor specifici de fundamentare a fondului de salarii in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice. Ordin nr. 222/2009
  Lege nr. 106/2008 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica a terenurilor necesare lucrarilor miniere pentru exploatarea zacamintelor de lignit
  Lege privind modelele de utilitate, legea nr. 350/2007
  HG nr. 1457/2008 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 350/2007 privind modelele de utilitate
  Legea serviciilor comunitare de utilitati publice, legea 51/2006
  Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006 si a Legii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006, oug nr. 13/2008
  Instrumentele de plata
  Oana Barbulescu,Oana Barbulescu

  Pret: 24.9 lei
  21.16 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  82 useri online

  Useri autentificati: