DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. M.10/2013 privind aprobarea Procedurii de decontare a cheltuielilor de transport pentru rezervistii chemati la exercitiile si antrenamentele de mobilizare, la mobilizare sau la razboiPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 106 din 22 februarie 2013

MINISTERUL APARARII NATIONALE

Pentru aplicarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 355/2009 privind regimul starii de mobilizare partiala sau totala a fortelor armate si al starii de razboi,
avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 13/2011 privind aprobarea modelului ordinelor de chemare a rezervistilor la exercitiile si antrenamentele de mobilizare, la mobilizare sau la razboi si a rezervistilor voluntari la mobilizare sau la razboi,
in temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apararii Nationale,
ministrul apararii nationale emite prezentul ordin.

Art. 1
Se aproba Procedura de decontare a cheltuielilor de transport pentru rezervistii chemati la exercitiile si antrenamentele de mobilizare, la mobilizare sau la razboi, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
Comandantii/Sefii unitatilor militare din Ministerul Apararii Nationale vor lua masuri de insusire si de aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga art. 38 din "L-17, Norme metodologice privind drepturile de transport ale personalului, transportul tehnicii si materialelor militare, stabilirea pretului, asigurarea, evidenta, emiterea, utilizarea si justificarea documentelor militare de transport pentru nevoile operative ale Armatei Romaniei", aprobate prin Ordinul ministrului apararii nr. M. 124/2006*).
------
*) Ordinul ministrului apararii nr. M.124/2006 nu a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, deoarece are ca obiect reglementari in domeniul apararii, ordinii publice si securitatii nationale

Art. 4
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


ANEXA - PROCEDURA de decontare a cheltuielilor de transport pentru rezervistii chemati la exercitiile si antrenamentele de mobilizare, la mobilizare sau la razboi


Art. 1
Transportul rezervistilor chemati la exercitiile si antrenamentele de mobilizare, la mobilizae sau la razboi, pe distanta domiciliu/resedinta-unitate militara, se realizeaza pe caile de comunicatie rutiere, feroviare, aeriene si navale de catre toti operatorii economici care presteaza servicii de transport de persoane, denumiti in continuare transportatori, precum si individual, cu mijloacele auto personale, in situatia in care graficul orar al mijloacelor de transport in comun nu asigura prezentarea acestora la data si ora specificate in ordinul de chemare.

Art. 2
(1) Cheltuielile de transport se deconteaza:
a) transportatorilor, in situatia in care rezervistii utilizeaza cupoanele de transport din ordinele de chemare la exercitiile si antrenamentele de mobilizare, la mobilizare sau la razboi, denumite in continuare ordine de chemare, prevazute in Hotararea Guvernului nr. 12/2011 privind aprobarea modelului ordinelor de chemare a rezervistilor la exercitiile si antrenamentele de mobilizare, la mobilizare sau la razboli si a rezervistilor voluntari la mobilizare sau la razboi;
b) rezervistilor, in situatiile in care achita, cu numerar, din surse proprii, contravaloarea legitimatiei de calatorie sau efectueaza transportul la unitatile militare cu mijloace auto personale.
(2) In situatia in care, din diferite motive, transportatorii nu elibereaza legitimatii de calatorie in schimbul cupoanelor de transport din ordinele de chemare, decontarea cheltuielilor de transport se realizeaza conform prevederilor alin. (1) lit. b).

Art. 3
Personalul delegat de catre comandantii centrelor militare zonale, judetene si ale sectoarelor Municipiului Bucuresti, denumite in continuare centre militare, are obligatia sa precizeze rezervistilor carora le transmit ordinele de chemare, potrivit legii, informatii cu privire la:

a) modalitatile prin care se realizeaza transportul, in situatiile prevazute de lege, potrivit prevederilor art. 1 si 8;
b) posibilitatea eliberarii de catre transportatori a legitimatiilor de calatorie in schimbul cupoanelor de transport din ordinele de chemare;
c) obligatia rezervistilor de predare a legitimatiilor de calatorie persoanelor desemnate de comandantii/sefii unitatilor militare la care se prezinta, pentru efectuarea decontarii cheltuielilor;
d) obligativitatea inscrierii, pe legitimatiile de calatorie, a denumirii transportatorului, pretului, datei si orei cand se efectueaza calatoria;
e) posibilitatea decontarii contravalorii carburantului consumat, pe distanta domiciliu/resedinta-unitate militara, in cazul deplasarii la unitate cu mijloace auto personale, pe baza documentelor justificative prezentate, potrivit art. 9;

f) necesitatea prezentarii pentru decont, in situatia prevazuta la lit. e), a documentelor fiscale eliberate de statia de alimentare cu carburanti, din care sa rezulte pretul de achizitie al carburantului la data alimentarii si datele de identificare ale achizitorului.

Art. 4
(1) La prezentarea in unitatea militara, conducatorul locului de primire a rezervistilor inscrie seria si numarul ordinului de chemare si, dupa caz, ale legitimatiei de calatorie/documentului justificativ de achitare a contravalorii calatoriei, in tabelul nominal cu rezervistii repartizati unitatii militare.
(2) Documentele de calatorie, mentionate la alin. (1), se anexeaza la decontul prestatiei de transport.

Art. 5
(1) In vederea emiterii si completarii ordinelor de chemare, precum si pentru informarea unitatilor militare pe care le asigura cu rezervisti, centrele militare desfasoara urmatoarele activitati:
a) inscriu indicativul numeric al unitatii militare si denumirea localitatii de dislocare la pace pe exemplarul cuponului de transport care se detaseaza si se retine de catre transportator;
b) inscriu pe verso la ordinul de chemare, prin stampilare pe cupoanele de transport, clasa si categoria/rangul mijlocului de transport care se utilizeaza de catre rezervist, potrivit prevederilor art. 8;
c) solicita de la structurile teritoriale abilitate lista operatorilor licentiati sa presteze servicii de transport de persoane si datele de identificare sociala/fiscala ale acestora, denumita in continuare lista, si o distribuie unitatilor militare care efectueaza decontari.
(2) In sensul prezentei proceduri, prin structurile teritoriale abilitate se intelege organismele si agentiile tgeritoriale ale autoritatilor si institutiilor publice care acorda licente de transport rutiere, feroviare, aeriene si navale, potrivit legii.
(3) Modelul stampilei care se aplica pe cupoanele de transport este prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta procedura.

Art. 6
(1) Unitatile militare care au in compunere structura financiar-contabila solicita centrelor militare, anual sau ori de cate ori este nevoie, lista prevazuta la art. 5 alin. (1) lit. c.).
(2) Unitatile militare care deconteaza transportul comunica transportatorilor, in scris, in termen de 10 zile de la data efectuarii transportului, cuantumul decontului rezultat in urma centralizarii legitimatiilor de calatorie si le solicita datele si informatiile pentru efectuarea platilor, precum si cupoanele de transport detasate de la ordinele de chemare ale rezervistilor.
(3) Unitatile militare care nu au structura financiar-contabila inainteaza esalonului in a carui asigurare financiara se afla, in termen de 5 zile de la primirea rezervistilor, documentele de calatorie ale rezervistilor.
(4) Dupa primirea cupoanelor de transport si a datelor si informatiilor prevazute la alin. (2), unitatile militare desfasoara urmatoarele activitati:
a) in situatia chemarii rezervistilor la exercitii si antrenamente de mobilizare, deconteaza cheltuielile de transport din resursele financiare alocate cu aceasta destinatie, in termen de 30 de zile;
b) in situatia chemarii rezervistilor la mobilizare sau la razboi, intocmeste cererea de credite si o inainteaza ierarhic in vederea alocarii fondurilor necesare decontarii cheltuielilor de transport.
(5) Valoarea cheltuielilor de transport reprezinta, dupa caz, contravaloarea carburantului consumat pe distanta domiciliu/resedinta-unitate militara sau suma valorilor legitimatiilor de calatorie emise de transportatori la carfe se pot adauga, in functie de mijlocul ales, sumele platite pentru comisioanele percepute de agentiile de voiaj, taxele de autostrada, taxele de transbordare sau alte taxe specifice.

Art. 7
Sumele necesare decontarii cheltuielilor de transport se asigura astfel:
a) pentru rezervistii chemati la exercitiile si antrenamentele de mobilizare din fondurile bugetare ale Ministerului Apararii Nationale;
b) pentru rezervistii chemati la mobilizare sau la razboi din bugetul de stat pentru razboi, elaborat si aprobat in conditiile legii.

Art. 8
(1) Transportatorilor li se deconteaza cheltuielile de transport ale rezervistilor care se deplaseaza la exercitiile si antrenamentele de mobilizare, la mobilizare sau la razboi, pe baza legitimatiilor de calatorie emise, indiferent de categoria/rangul mijlocului de transport.
(2) Rezervistii se deplaseaza, in situatiile mentionate la alin. (1), cu mijloacele de transport la clasa la care au dreptul, potrivit gradului pe care il detin, astfel:
a) cu mijloace de transport rutiere, feroviare si navale, potrivit reglementarilor aplicabile personalului militar in activitate;
b) cu mijloace de transport aeriene, toate categoriile de militari, la clasa economic, la mobilizare sau la razboi.

Art. 9
(1) In situatia in care rezervistii chemati la exercitii si antrenamente de mobilizare, la mobilizare sau la razboi utilizeaza mijloace auto personale pentru deplasarea la unitatea militara, acestora li se deconteaza contravaloarea carburantului consumat, in cuantumul prevazut de reglementarile in vigoare aplicabile personalului militar in activitate, pe baza ordinului de chemare si a documentelor justificative prezentate.
(2) Documentele justificative prevazute la alin. (1) sunt:
a) documentul eliberat de statia de alimentare cu carburanti, din care sa rezulte pretul de achizitie al carburantului la data alimentarii;
b) nota personala, anexata la ordinul de chemare, in care se mentioneaza ruta si numarul de kilometri parcursi.

Art. 10
La incheierea exercitiilor si antrenamentelor de mobilizare, la demobilizare sau la incetarea starii de razboi, unitatile militare asigura rezervistilor documente militare de transport sau sume in numerar pentru deplasarea in localitatile de domiciliu/resedinta, precum si plata sumelor cuvenite rezervistilor care s-au deplasat in conditiile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. b).

Art. 11
Decontarea cheltuielilor de transport intre unitatile militare si transportatori se realizeaza cu sau fara nuemrar, prin utilizarea formelor si instrumentelor de decontare existente, pentru operatiunile respective, pe timp de pace.

Art. 12
In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei proceduri, centrele militare solicita Centrului tehnic-editorial al armatei, in limita resurselor financiare prevazute cu acweasta destinatie, confectionarea stampilelor prevazute la art. 5 alin. (3).


ANEXA la procedura - MODELUL stampilei care se aplica pe cupoanele de transport


Rezervistul are dreptul sa circule pe orice distanta, indiferent de categoria/rangul mijlocului de transport, astfel:
a) auto, feroviar si naval la clasa .........;
b) aerian la clasa economic.

COMANDANTUL C.M. ......................
..................... (gradul)
........................... (semnatura si stampila)

NOTA:
Dimensiunile stampilelor se aleg astfel incat sa permita aplicarea pe verso la cupoanele de transport a textului continut; stampila se aplica pe toate exemplarele cupoanelor de transport imprimate pe ordinul de chemare, prevederile de clasa ale mijlocului de transport inscriindu-se potrivit art. 8 din procedura, fiind certificate prin semnatura si stampila de catre comandantul centrului militar.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 286/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 379/2003 privind regimul mormintelor si operelor comemorative de razboi
Legea 270/2015 privind Statutul rezervistilor voluntari
Ordinul M.97/2015 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului apararii nationale nr. M.132/2012 privind acordarea gradelor si inaintarea in gradul urmator, pe timp de pace, a cadrelor militare in rezerva si in retragere, avansarea in grad
Legea 203/2015 privind planificarea apararii. Planificarea apararii
Legea 223/2015 privind pensiile militare de stat. Pensiile militare de stat
Legea 82/2015 pentru modificarea art. 35 alin. (2) din Legea nr. 384 din 10 octombrie 2006 privind statutul soldatilor si gradatilor profesionisti, cu modificarile si completarile ulterioare
Legea 150/2014 privind modificarea si completarea OUG 82/2006 pentru recunoasterea meritelor personalului armatei participant la actiuni militare si acordarea unor drepturi acestuia si urmasilor celui decedat. Lege nr. 150/2014
Ordin nr. M105/2014 pentru aprobarea Instructiunilor privind asistenta psihologica in Armata Romaniei
Ordin 108/2014 privind masurile de sprijin acordate personalului militar incadrat intr-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar si familiilor acestora, precum si familiilor personalului militar decedat
Legea 291/2007 privind intrarea, stationarea, desfasurarea de operatiuni sau tranzitul fortelor armate straine pe teritoriul Romaniei, republicata 2014. Lege nr. 291/2007 republicata 2014
Ordin pentru aprobarea formei si continutului certificatului medical eliberat de medicul de familie, care urmeaza sa fie prezentat de tineri la comisia locala de recrutare-incorporare pe timpul starii de asediu, al mobilizarii si al starii de razboi.
Legea nr. 27/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 226/2011 privind reparatiile morale si materiale pentru fostele cadre militare active, indepartate abuziv din armata in perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961. Lege nr. 27/2014
Legea 10/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 294/2007 privind derularea in Romania a proiectelor finantate prin Programul NATO de Investitii in Securitate
OUG 158/1999 republicata 2013 privind regimul de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni cu produse militare. Ordonanta de urgenta nr. 158/1999 republicata 2013
Legea 171/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare
Ordinul M.132/2012 privind acordarea gradelor si inaintarea in gradul urmator, pe timp de pace, a cadrelor militare in rezerva si in retragere, avansarea in grad a veteranilor de razboi, precum si inaintarea in gradul urmator a fostelor cadre militar
HG 946/2012 pentru modificarea si completarea HG 1204/2007 privind asigurarea fortei de munca necesare pe timpul starii de asediu, la mobilizare si pe timpul starii de razboi. Hotararea 946/2012
Legea 128/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 446/2006 privind pregatirea populatiei pentru aparare. Lege nr. 128/2012
Legea 56/2012 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Militare. Lege nr. 56/2012
Legea 23/2012 pentru modificarea si completarea Legii 384/2006 privind statutul soldatilor si gradatilor voluntari. Lege nr. 23/2012
Drept international public
Trocan Magdalena-Laura

Pret: 49.9 lei
42.42 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
31 useri online

Useri autentificati: