DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 99/2914/2013 privind pregatirea in domeniul situatiilor de urgenta a reprezentantilor institutiilor prefectului si a personalului cu functii de conducere si atributii in domeniul situatiilor de urgenta din administratia publica locala, servicii descentralizate si deconcentrate, in perioada 2013-2016Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 612 din 2 octombrie 2013

 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE, Ordin nr. 99 din 3 iulie 2013
 • MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI ADMINISTRATIEI PUBLICE, Ordin nr. 2914 din 9 septembrie 2013

  Avand in vedere prevederile art. 32 si art. 34 alin. (1) din Legea nr. 481/2004 privind protectia civila, republicata, cu modificarile ulterioare, ale art. 25 lit. d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 15/2005, si ale art. 11 lit. n) din Regulamentul de organizare si functionare si a organigramei Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.490/2004, cu modificarile si completarile ulterioare,
  in temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 12 alin. (7) din Hotararea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, cu modificarile ulterioare,
  ministrul afacerilor interne si viceprim-ministrul, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, emit urmatorul ordin:

  Art. 1
  Pregatirea in domeniul situatiilor de urgenta a reprezentantilor instituiilor prefectului si a personalului cu functii de conducere si atributii in domeniul situatiilor de urgenta din administratia publica locala si din servicii descentralizate si deconcentrate, in perioada 2013-2016, se realizeaza de catre Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, in cadrul Centrul National de Perfectionare a Pregatirii pentru Managementul Situatiilor de Urgenta Ciolpani si in centrele zonale de pregatire Bacau, Cluj-Napoca si Craiova din subordinea acestuia, pe baza "Programului unitar de pregatire" prevazut in anexa nr. 1.

  Art. 2
  Arondarea judetelor si a municipiului Bucuresti pe centre zonale de pregatire Bacau, Cluj-Napoca si Craiova este prevazuta in anexa nr. 2.

  Art. 3
  (1) In perioada 2013-2016, pregatirea in domeniul situatiilor de urgenta a pesonalului mentionat la art. 1 se desfasoara in serii de pregatire cu durata de 5 zile, pe grupe de pregatire, conform anexei nr. 3.

  (2) Cursul de pregatire se finalizeaza cu eliberarea unei diplome de participare semnate de inspectorul general al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta si comandantul Centrului National de Perfectionare a Pregatirii pentru Managementul Situatiilor de Urgenta sau sefii centrelor zonale de pregatire, dupa caz, fapt ce atesta participarea la curs.
  (3) Baza de calcul al necesarului de pregatire in cadrul centrelor zonale de pregatire Bacau, Cluj-Napoca si Craiova pentru perioada mentionata la alin. (1) este prevazuta in anexa nr. 4.
  (4) Repartizarea necesarului de pregatire, pe grupe, categorii de personal din judetele arondate centrelor zonale de pregartire Bacau, Craiova si Cluj-Napoca este stabilita in anexele nr. 5, 6 si 7.
  (5) Prefectii si subprefectii vor desfasura pregatirea la Centrul National de Perfectionare a Pregatirii pentru Managementul Situatiilor de Urgenta, pe serii de pregatire, conform anexei nr. 8.

  Art. 4
  Anual, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, in baza anexei nr. 4 si a solicitarii inspectoratelor judetene pentru situatii de urgenta, inainteaza spre aprobare Ministerului Afacerilor Interne planificarea numerica, pe categorii de personal, precum si seriile de pregatire ocazionate in centrul national si in centrele zonale de pregatire.


  Art. 5
  (1) Prefectii, in calitate de presedinti ai comitetelor judetene pentru situatii de urgenta, stabilesc, in baza planificarii anuale si a propunerilor inspectoratelor judetene pentru situatii de urgenta, personalul care participa la pregatire si emit ordinele necesare.
  (2) Planificarea nominala a personalului la pregatire va fi realizata in baza unor criterii care sa vizeze anul numirii sau alegerii in functie si/sau anul ultimei participari la pregatire.
  (3) Inspectoratele judetene pentru situatii de urgenta transmit, pana la data de 1 februarie a fiecarui an, centrelor zonale, conform arondarii prevazute in anexa nr. 2, planificarea nominala a personalului participant la pregatire pe anul in curs, conform Planului anual de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta.
  (4) Personalul planificat sa participe la pregatire este notificat nominal, prin ordin al prefectului, privind perioada de desfasurare a seriei de pregatire, modul de organizare, resurse si alte detalii relevante.

  Art. 6
  (1) Centrele zonale de pregatire comunica institutiilor prefectului si inspectotatelor judetene pentru situatii de urgenta, lunar, situatia nominala a prezentei la pregatire a personalului planificat in seriile din luna precedenta.
  (2) Semestrial, centrele zonale de pregatire transmit institutiilor prefectului si inspectoratelor judetene pentru situatii de urgenta situatia nominala, iar Centrul National de Perfectionare a Pregatirii pentru Managementul Situatiilor de Urgenta situtia numerica a participarii la pregatire pe judete, categorii de personal si serii de pregatire. Centrul National de Perfectionare a Pregatirii pentru Managementul Situatiilor de Urgenta va transmite Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta situatia numerica, a participarii la pregatire pe judete, categorii de personal si serii de pregatire, cu ocazia Bilantului semestrial al activitatii de invatamant din cadrul acestuia.
  (3) Prefectii analizeaza semestrial, anual sau cand este cazul, la propunerea inspectorului sef al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, in cadrul sedintelor comitetelor judetene pentru situatii de urgenta, situatia participarii la pregatire a personalului planificat si dispun masurile necesare pentru remedierea deficientelor constatate.
  (4) Personalul care nu s-a prezentat la pregatire va fi replanificat, la propunerea inspectoratului pentru situatii de urgenta judetean, cu acordul centrului zonal de pregatire la care este arondat, in seriile ulterioare din anul in curs sau anul urmator, prin ordin al prefectului.
  (5) Inspectoratele judetene pentru situatii de urgenta vor comunica lunar centrelor zonale de pregatire personalul replanificat si seriile in care au fost replanificati.

  Art. 7
  (1) Prefectii judetelor arondate centrelor zonale de pregatire acorda sprijinul necesar organizarii activitatilor de pregatire desfasurate in baza prezentuli ordin.
  (2) Inspectorii sefi ai inspectoratelor judetene pentru situatii de urgenta arondate centrelor zonale de pregatire acorda sprijinul necesar organizarii activitatilor de pregatire desfasurate in baza prezentului ordin.
  (3) Spatiile, fondurile pentru intretinerea acestora si, respectiv, pentru desfasurarea activitatilor de pregatire, precum si utilitatile si facilitatile necesare se asigura de catre comisiile judetene pe raza carora functioneaza centrele zonale de pregatire, in conformitate cu prevederile art. 73 alin. (2) din Legea privind protectia civila nr. 481/2004, republicata, cu modificarile ulterioare.
  (4) Pentru finantarea activitatilor de pregatire la centrele zonale Bacau, Cluj-Napoca si Craiova, consiliile judetene vor prevedea in bugetele locale fondurile necesare, in limita surselor de finantare existente.
  (5) Cheltuielile de personal pentru centrele zonale de pregatire se suporta de Ministerul Afacerilor Interne, in limita sumelor aprobate cu aceasta destinatie. Derularea fondurilor se face prin bugetul Centrului National de Perfectionare a Pregatirii pentru Managementul Situatiilor de Urgenta din cadrul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta.

  Art. 8
  (1) In anul 2013, in judetele Giurgiu, Hunedoara si Prahova se va derula un proiect-pilot de pregatire a primarilor de comuna (personal din grupa a III-a) la nivelul judetului. Pregatirea se organizeaza la nivelul fiecarui judet si se conduce de catre Centrul National de Perfectionare a Pregatirii pentru Managementul Situatiilor de Urgenta din judetele respective si sub coordonarea Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta.
  (2) Prefectii, consiliile judetene si inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene, din judetele in care se va desfasura proiectul-pilor, acorda sprijinul necesar organizarii activitatilor de pregatire, inclusiv logistica necesara. Finantarea activitatilor din cadrul proiectului-pilot se va asigura in conformitate cu prevederile art. 25 lit. c) din Legea nr. 481/2004, republicata, cu modificarile ulterioare.
  (2) In functie de rezultatele obtinute prin proiectul-pilot pregatirea la nivel judetean va fi extinsa la nivel national incepand cu anul 2014.
  (4) Cheltuielile de personal pentru cadrele Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta implicate in desfasurarea activitatilor de pregatire, din judetele cuprinse in proiectul-pilot, se vor asigura din fonduri proprii.

  Art. 9
  Anexele nr. 1-8 fac parte integranta din prezentul ordin.

  Art. 10
  Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


  Anexa nr. 1 - PROGRAMUL UNITAR de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta a reprezentantilor institutiilor prefectului si a personalului cu functii de conducere si atributii in domeniul situatiilor de urgenta din administratia publica locala


  1. Managementul situatiilor de urgenta strategii si politici nationale
  1.1. Managementul situatiilor de urgenta componenta a politicii de securitate nationala a statului roman
  1.2. Cadrul normativ specific managementului situatiilor de urgenta
  1.3. Sistemul national de management al situatiilor de urgenta: structura, organisme, competente si relatii functionale
  1.4. Atributiile autoritatilor si institutiilor publice in domeniul situatiilor de urgenta
  1.5. Principalele functii de sprijin pe care le asigura ministerele si celelalte organe centrale privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta
  1.6. Protectia civila componenta a Sistemului National de Management al Situatiilor de Urgenta, cadrul normativ intern si statutul juridic international; cooperarea internationala si asistenta umanitara mecanismul european de protectie civila

  2. Hazarde, riscuri, vulnerabilitati, dezastre, situatii de urgenta
  2.1. Problematica riscului si vulnerabilitatii. Strategii si programe de reducere a riscului
  2.2. Tipuri de risc specifice teritoriului national. Consecinte pe care acestea le genereaza
  2.3. Dezastre naturale si antropice. Impactul dezastrelor asupra comunitatilor, infrastructurii si mediului
  2.4. Masuri si activitati specifice de prevenire si protectie a populatiei si bunurilor materiale; reguli de comportare in situatii de urgenta

  3. Gestionarea situatiilor de urgenta la nivel local
  3.1. Competente, principii de interventie, proceduri standard de operare in situatii de urgenta
  3.2. Evaluare, proces decizional, flux informational
  3.3. Pregatirea si conducerea interventiei
  3.4. Refacerea capacitatii operative, stabilirea masurilor de reabilitare
  3.5. Servicii voluntare pentru situatii de urgenta criterii de performanta privind structura organizatorica, dotare, documente operative
  3.6. Formarea profesionala in domeniul situatiilor de urgenta

  4. Protectia populatiei, bunurilor materiale si a mediului in situatii de urgenta/situatii de protectie civila. Cerinte si modalitati de realizare
  4.1. Instiintarea, avertizarea, alarmarea
  4.2. Evacuarea
  4.3. Adapostirea
  4.4. Asanarea teritoriului de munitia ramasa neexplodata
  4.5. Protectia nucleara, radiologica, chimica si biologica

  5. Activitati practic-aplicative si de documentare
  5.1. Exercitii si aplicatii practice de simulare a situatiilor de urgenta determinate de inundatii, incendii, cutremur etc.
  Activitatile practic-aplicative se realizeaza prin: exercitii si aplicatii practice de simulare a situatiilor de urgenta determinate de inundatii, incendii, cutremur etc.; organizarea de ateliere de lucru, intalniri cu specialisti, vizite documentare, prezentari de mijloace tehnice si participare la exercitii de alarmare publica si de specialitate, rezolvarea, potrivit nivelului de competenta detinut, a unor situatii specifice, reale sau ipotetice privind procesul decizional si intereventia in situatii de urgenta.
  In functie de categoria de personal pregatita, timpul dedicat activitatilor practic-aplicative se repartizeaza dupa cum urmeaza:
  a) pentru grupa I de pregatire: in limita a 30% din timpul alocat pregatirii;
  b) pentru grupele a II-a si a III-a de pregatire: in limita a 50% din timpul alocat pregatirii.


  Anexa nr. 2 - ARONDAREA judetelor si a municipiului Bucuresti pe centrele zonale de pregatire Bacau, Cluj-Napoca si Craiova


  Centrul de pregatire Bacau (str. George Bacovia nr. 57), Fax: 0234/518 660
  1. Bacau
  2. Botosani
  3. Braila
  4. Buzau
  5. Constanta
  6. Galati
  7. Iasi
  8. Neamt
  9. Prahova
  10. Suceava
  11. Tulcea
  12. Vaslui
  13. Vrancea

  Centrul de pregatire Cluj-Napoca (str. Aviator Badescu nr. 7-9), Fax: 0254/598 205
  1. Alba
  2. Arad
  3. Bihor
  4. Bistrita-Nasaud
  5. Brasov
  6. Cluj
  7. Covasna
  8. Harghita
  9. Hunedoara
  10. Maramures
  11. Mures
  12. Satu Mare
  13. Salaj
  14. Sibiu
  15. Timis

  Centrul de pregatire Craiova (str. Jietului nr. 15-17), Fax: 02551/415 033
  1. Arges
  2. Caras-Severin
  3. Calarasi
  4. Dambovita
  5. Dolj
  6. Giurgiu
  7. Gorj
  8. Ialomita
  9. Ilfov
  10. Mehedinti
  11. Olt
  12. Teleorman
  13. Valcea
  14. Bucuresti


  Anexa nr. 3 - CATEGORIILE DE PERSONAL si repartizarea acestora pe grupe de pregatire


  Grupa I
  Presedinte al consiliului judetean
  Vicepresedinte al consiliului judetean
  Secretar general al judetului/municipiului Bucuresti
  Primar general si viceprimar al municipiului Bucuresti

  Grupa a II-a
  Primar al municipiului si orasului/sectorului municipiului Bucuresti
  Viceprimar al municipiului si orasului/sectorului municipiului Bucuresti
  Secretar al municipiului si orasului/sectorului municipiului Bucuresti
  Seful centrului operativ de la municipii si orase
  Reprezentanti ai serviciilor descentralizate si deconcentrate ale ministerelor in teritoriu care indeplinesc functii de sprijin*

  Grupa a III-a
  Primar al comunei
  Viceprimar al comunei
  Secretar al comunei
  Sefi ai centrelor operative de la comune (toti sefii centrelor operative de la comuna, indiferent daca sunt secretari sau nu)

  * Ministerele si celelalte organe centrale si organizatii neguvernamentale care indeplinesc functii de sprijin in prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta sunt cele prevazute in anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 2.288/2004 pentru aprobarea repartizarii principalelor functii de sprijin pe care le asigura ministerele, celelalte organe centrale si organizatiile neguvernamentale privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta.


  Anexa nr. 4 - 9


  [click pentru Anexele 4 - 9]