DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.116/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operational de asistenta tehnicaPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 670 din 12 septembrie 2014

 • MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE: Ordin nr. 901 din 25 august 2014
 • MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE: Ordin nr. 1199 din 8 septembrie 2014

  Avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, cu modificarile si completarile ulterioare,
  in temeiul:
 •  art. 13 din Hotararea Guvernului nr. 759/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu art. 32 alin. (1) lit. i) din Ordonanta de urgenta a Guvernuluinr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 71/2013, cu modificarile si completarile ulterioare;
 •  art. 8 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificarile si completarile ulterioare;
 •  art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
  ministrul fondurilor europene si ministrul finantelor publice emit urmatorul ordin:

  Art. I
  Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.116/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operational Asistenta tehnica, republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 683 din 6 noiembrie 2013, cu completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

  1. La articolul 2, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (5) si (6), cu urmatorul cuprins:

  "(5) Prin exceptie de la alin. (1), cheltuielile efectuate pentru sprijinirea activitatii coordonatorului ITI Delta Dunarii si a personalului de sprijin al acestuia sunt considerate eligibile daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
  a) sunt efectuate incepand cu data intrarii in vigoare a Protocolului cvadripartit dintre Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si Asociatia de Dezvoltare Intracomunitara ITI Delta Dunarii;
  b) sunt in concordanta cu obiectivele POAT;
  c) sunt necesare implementarii proiectului.

  (6) Prin exceptie de la alin. (1), cheltuielile efectuate de personalul structurilor din cadrul Ministerului Finantelor Publice, denumit in continuare MFP (Directia de audit public intern, denumita in continuare DAPI, si Unitatea Centrala de Armonizare pentru Auditul Public Intern, denumita in continuare UCAAPI), nominalizat prin ordin al ministrului finantelor publice pentru realizarea activitatilor de verificare suplimentara de fundamentare a certificarii efectuate de ACP, la solicitarea Comisiei Europene, pentru POS DRU, cu ocazia deplasarilor, pentru transport, cazare si diurna/indemnizatii de delegare sunt considerate eligibile daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
  a) sunt efectuate incepand cu data intrarii in vigoare a nominalizarilor prin ordin al ministrului finantelor publice;
  b) sunt in concordanta cu obiectivele POAT;
  c) sunt necesare implementarii activitatilor de verificare suplimentara aferente POSDRU."

  2. La articolul 3, alineatele (2)-(4), (7), (8) si (10) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "(2) Prin exceptie de la alin. (1), cheltuielile efectuate pentru deplasarile coordonatorilor de poli de crestere si ale personalului de sprijin al acestora, precum si pentru deplasarile coordonatorului ITI Delta Dunarii si ale personalului de sprijin al acestuia, de tipul cheltuielilor de transport si cazare, sunt considerate eligibile daca:
  a) se prezinta documente doveditoare;
  b) se justifica efectuarea deplasarilor conform obiectivelor si activitatilor proiectului si atributiilor stabilite; si
  c) se respecta prevederile aferente personalului cu functie de conducere, cuprinse in Hotararea Guvernului nr. 1.860/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile aferente personalului incadrat in categoria I de diurna, cuprinse in Hotararea Guvernului nr. 518/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.
  (3) Prin exceptie de la alin. (1), cheltuielile efectuate pentru deplasarile coordonatorilor de poli de crestere si ale personalului de sprijin al acestora, precum si pentru deplasarile coordonatorului ITI Delta Dunarii si ale personalului de sprijin al acestuia, de tipul cheltuielilor de diurna, sunt considerate eligibile daca se prezinta documente doveditoare ale deplasarii, se justifica efectuarea deplasarilor conform obiectivelor si activitatilor proiectului si atributiilor stabilite si:
  a) pentru deplasari interne - se incadreaza in nivelul diurnei practicate de agentia pentru dezvoltare regionala (ADR), respectiv de Asociatia de Dezvoltare Intracomunitara ITI Delta Dunarii, dar nu mai mare de 2,5 ori decat nivelul stabilit conform legii in vigoare privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii in cadrul localitatii, in interesul serviciului (Hotararea Guvernului nr. 1.860/2006, cu modificarile si completarile ulterioare);
  b) pentru deplasari externe - se respecta prevederile aferente personalului incadrat in categoria I de diurna, cuprinse in Hotararea Guvernului nr. 518/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.
  (4) In completarea cheltuielilor prevazute la alin. (1), cheltuielile efectuate de personalul AM pentru POAT, al Ministerului Fondurilor Europene (in calitate de autoritate pentru coordonarea instrumentelor structurale), al ACP, al MFP - din structurile DAPI si UCAAPI (pe perioada derularii activitatilor de verificare suplimentara aferente POSDRU solicitate ACP de catre Comisia Europeana) si de personalul AA, cu ocazia deplasarilor, pentru cheltuieli de cazare si diurna/indemnizatii de delegare ale soferului, daca este pus la dispozitie de catre institutie, sunt considerate eligibile cu conditia sa se prezinte documente doveditoare si sa se justifice efectuarea deplasarilor in scopul proiectului.
  ......
  (7) Sunt considerate eligibile atat cheltuielile efectuate pentru remunerarea:
  a) personalului contractual (inclusiv contributiile salariale suportate de catre angajat si angajator), avand atributii in programarea, implementarea, monitorizarea, evaluarea, gestionarea, coordonarea, controlul si auditul instrumentelor structurale, incadrat in cadrul Ministerului Fondurilor Europene (in calitate de autoritate pentru coordonarea instrumentelor structurale), al AM POAT, al ACP si al AA;
  b) coordonatorilor de poli de crestere si a personalului de sprijin al acestora (inclusiv contributiile salariale suportate de catre angajat si angajator), proportional cu timpul efectiv lucrat pentru indeplinirea atributiilor stabilite pentru coordonatorii de poli de crestere si personalul de sprijin al acestora, conform Protocolului tripartit dintre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei, Ministerul Finantelor Publice si fiecare agentie pentru dezvoltare regionala in parte;
  c) coordonatorului ITI Delta Dunarii si a personalului de sprijin al acestuia (inclusiv contributiile salariale suportate de catre angajat si angajator), proportional cu timpul efectiv lucrat pentru indeplinirea atributiilor stabilite pentru coordonatorul ITI Delta Dunarii si personalul de sprijin al acestuia, conform Protocolului cvadripartit dintre Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si Asociatia de Dezvoltare Intracomunitara ITI Delta Dunarii.
  (8) Cheltuielile efectuate pentru remunerarea coordonatorilor de poli de crestere (desemnati in baza Hotararii Guvernului nr. 998/2008 pentru desemnarea polilor de crestere si a polilor de dezvoltare urbana in care se realizeaza cu prioritate investitii din programele cu finantare comunitara si nationala, cu modificarile si completarile ulterioare) si a personalului de sprijin al acestora, precum si remunerarea coordonatorului ITI Delta Dunarii si a personalului de sprijin al acestuia (inclusiv contributiile salariale suportate de catre angajat si angajator) sunt considerate eligibile daca se incadreaza in grila de salarizare a ADR si, respectiv, a asociatiei de dezvoltare comunitara in cadrul careia isi desfasoara activitatea, daca sunt conforme contractului colectiv de munca si in limita a:
  a) 6.691 lei/luna/persoana, la care se adauga echivalentul contributiilor salariale suportate de angajator, pentru coordonatorii de poli de crestere si coordonatorului ITI Delta Dunarii;
  b) 5.648 lei/luna/persoana, la care se adauga echivalentul contributiilor salariale suportate de angajator, pentru personalul de sprijin al coordonatorilor de poli de crestere si al coordonatorului ITI Delta Dunarii.
  ......
  (10) Cheltuielile prevazute la alin. (7) se deconteaza conform contractului individual de munca sau proportional cu:
  a) procentul prevazut in fisa postului/foaia de prezenta aferent atributiilor realizate in domeniul instrumentelor structurale pentru personalul contractual incadrat in cadrul Ministerului Fondurilor Europene (in calitate de autoritate pentru coordonarea instrumentelor structurale), AM POAT, ACP si AA;
  b) timpul efectiv lucrat, conform foilor de prezenta lunare, pentru indeplinirea atributiilor stabilite pentru coordonatorii de poli de crestere si personalul de sprijin al acestora, conform Protocolului tripartit dintre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei, Ministerul Finantelor Publice si fiecare agentie pentru dezvoltare regionala in parte;
  c) timpul efectiv lucrat, conform foilor de prezenta lunare, pentru indeplinirea atributiilor stabilite pentru coordonatorul ITI Delta Dunarii si personalul de sprijin al acestuia, conform Protocolului cvadripartit dintre Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si Asociatia de Dezvoltare Intracomunitara ITI Delta Dunarii."

  3. La articolul 3, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins:
  "(3^1) In completarea cheltuielilor prevazute la art. 3 alin. (1), cheltuielile efectuate de personalul MFP (din structurile DAPI si UCAAPI) nominalizat prin ordin al ministrului finantelor publice pentru a derula temporar activitati de verificare suplimentara de fundamentare a certificarii efectuate de ACP, la solicitarea Comisiei Europene, pentru POS DRU si asimilat metodologic si functional ACP, cu ocazia deplasarilor, pentru transport, cazare, diurna si indemnizatii de delegare, sunt considerate eligibile daca se prezinta documente doveditoare, se justifica efectuarea deplasarilor in scopul proiectului si sunt in conformitate cu legislatia nationala in vigoare."

  4. La articolul 3, alineatul (23) se abroga.

  5. La articolul 4, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(2) Categoriile de cheltuieli eligibile pentru prestarea de servicii necesare in cadrul proiectelor pentru finantarea activitatii coordonatorilor de poli de crestere si a persoanlului de sprijin al acestora, precum si a coordonatorului ITI Delta Dunarii si a personalului de sprijin al acestuia sunt urmatoarele:
  a) cheltuielile pentru achizitionarea sau realizarea de studii si analize;
  b) cheltuielile pentru consultanta si expertiza tehnica, financiara, contabila, fiscala si juridica (inclusiv pentru elaborarea de rapoarte, strategii, ghiduri, metodologii);
  c) cheltuielile de informare si publicitate pentru proiect, care rezulta din obligatiile beneficiarului;
  d) cheltuielile efectuate pentru organizarea de evenimente;
  e) cheltuielile efectuate cu traduceri si interpretariat;
  f) cheltuielile pentru servicii informatice si de comunicatii: instalare, intretinere si reparare echipamente informatice, de comunicatii, periferice de calcul si instalatii;
  g) cheltuielile pentru participarea coordonatorilor de poli de crestere si a personalului de sprijin al acestora la sesiuni de instruire, precum si a coordonatorului ITI Delta Dunarii si a personalului de sprijin al acestuia, justificata prin prisma activitatilor din proiect si a atributiilor acestora;
  h) cheltuielile pentru recrutarea si selectia coordonatorilor de poli de crestere si a personalului de sprijin al acestora, precum si a coordonatorului ITI Delta Dunarii si a personalului de sprijin al acestuia, si anume cele necesare pentru publicarea anunturilor si multiplicarea documentelor pentru evaluarea candidatilor;
  i) cheltuielile privind achizitionarea serviciilor de audit."

  6. La articolul 5, alineatele (2) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "(2) Cheltuielile pentru asigurarea securitatii si/sau sigurantei sediului beneficiarului nu sunt eligibile in cadrul proiectelor destinate sprijinirii activitatii coordonatorilor de poli de crestere si a personalului de sprijin al acestuia, precum si a coordonatorului ITI Delta Dunarii si a personalului de sprijin al acestuia.
  ......
  (4) Cheltuielile pentru achizitia de brevete si marci nu sunt eligibile in cadrul proiectelor destinate sprijinirii activitatii coordonatorilor de poli de crestere si a personalului de sprijin al acestora, precum si a coordonatorului ITI Delta Dunarii si a personalului de sprijin al acestuia."

  7. La articolul 6, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(2) Categoriile de cheltuieli prevazute la alin. (1) lit. g) si h) nu sunt considerate eligibile in cadrul proiectelor destinate sprijinirii activitatii coordonatorilor de poli de crestere si a personalului de sprijin al acestora, precum si a coordonatorului ITI Delta Dunarii si a personalului de sprijin al acestuia."

  8. La articolul 6 alineatul (5), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "b) destinate sprijinirii activitatii coordonatorilor de poli de crestere si a personalului de sprijin al acestora, precum si a coordonatorului ITI Delta Dunarii si a personalului de sprijin al acestuia."

  9. La articolul 10, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(2) Prevederile alin. (1) nu se aplica in cazul proiectelor destinate sprijinirii activitatii coordonatorilor de poli de crestere si a personalului de sprijin al acestora, precum si a coordonatorului ITI Delta Dunarii si a personalului de sprijin al acestuia."

  10. La articolul 12, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(2) Prevederile alin. (1) nu se aplica in cazul proiectelor destinate sprijinirii activitatii coordonatorilor de poli de crestere si a personalului de sprijin al acestora, precum si a coordonatorului ITI Delta Dunarii si a personalului de sprijin al acestuia."

  Art. II
  Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.