DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin 890/2014 privind aprobarea Codului etic pentru Corpul diplomatic si consular al RomanieiPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 271 din 14 aprilie 2014

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

In baza Hotararii Guvernului nr. 215/2012 privind aprobarea Strategiei nationale anticoruptie pe perioada 2012-2015, a Inventarului masurilor preventive anticoruptie si a indicatorilor de evaluare, precum si a Planului national de actiune pentru implementarea Strategiei nationale anticoruptie 2012-2015,
in temeiul Hotararii Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul afacerilor externe emite urmatorul ordin:

Art. 1
Se aproba Codul etic pentru Corpul diplomatic si consular al Romaniei, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
Codul etic pentru Corpul diplomatic si consular al Romaniei se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 3
Corpul de control si evaluare diplomatica si Departamentul resurse umane vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.


ANEXA - CODUL ETIC pentru Corpul diplomatic si consular al RomanieiCapitolul I - Dispozitii generale


Articolul 1 - Obiectiv
Codul etic pentru Corpul diplomatic si consular al Romaniei, denumit in continuare Cod etic, are ca obiectiv stabilirea unui set unitar de valori, principii si norme a careor insusire si respectare sunt de natura sa asigure:
a) promovarea si apararea in mod eficient a interesului national, pastrarea si continuarea traditiilor de loialitate, devotament si inalt profesionalism, specifice activitatii diplomatice si consulare;
b) un climat de munca si un comportament favorabil realizarii in bune conditii a obiectivelor de politica externa ale Romaniei.

Articolul 2 - Domeniul de aplicare
(1) Codul etic se aplica membrilor Corpului diplomatic si consular al Romaniei, astfel cum este definit de dispozitiile Legii nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic si consular al Romaniei, cu modificarile ulterioare.
(2) Persoanele care devin membri ai Corpului diplomatic si consular al Romaniei depun juramantul de credinta in momentul dobandirii calitatii de membru al Corpului diplomatic si consular al Romaniei, in conditiile prevazute de Legea nr. 269/2003, cu modificarile ulterioare.Capitolul II - Valori si principii


Articolul 3 - Devotament fata de tara si loialitate
(1) Membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei au urmatoarele obligatii:
a) sa respecte si sa apere valorile democratiei constitutionale si ale statului de drept;
b) sa fie loiali si devotati statului roman si Ministeriului Afacerilor Externe;
c) sa apere si sa promoveze interesele statului roman si ale cetatenilor romani in tara si in strainatate;
d) sa isi indeplineasca indatoririle de serviciu si obligatiile profesionale cu devotament in scopul infaptuirii politicii externe a Romaniei.
(2) Membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei au obligatia sa se abtina sa intreprinda actiuni de natura sa aduca prejudicii intereselor si prestigiului Romaniei sau care ar putea genera impedimente in realizarea politicii externe a Romaniei.

Articolul 4 - Legalitatea
(1) Membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei au obligatia sa respecte Constitutia si legile tarii si sa aplice dispozitiile legale in conformitate cu atributiile ce le revin, cu respectarea eticii profesionale.
(2) Pe durata cat se afla in misiune in strainatate, membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei trebuie sa respecte prevederile tratatelor la care Romania este parte, legile statelor pe teritoriul carora isi desfasoara activitatea, precum si alte reguli care decurg din normele de drept international, fara a aduce atingere privilegiilor si imunitatilor pe care le au.
(3) Membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei au obligatia sa nu fie implicati in activitati de natura sa afecteze relatiile externe ale Romaniei sau care ar aduce atingere statutului lor diplomatic ori consular, inclusiv in activitati care ar reprezenta un amestec in treburile interne ale tarii in care sunt acreditati sau unde isi desfasoara activitatea.

Articolul 5 - Responsabilitate si corectitudine
(1) Membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei au obligatia sa actioneze cu responsabilitate, corectitudine, bunacredinta si promptitudine in exercitarea indatoririlor de serviciu.
(2) Membrilor Corpului diplomatic si consular al Romaniei le este interzis:
a) sa intreprinda actiuni, demersuri ori sa faca declaratii care ar putea prejudicia interesele Romaniei in relatiile cu alte state sau cu organizatii internationale;
b) sa exprime pozitii si puncte de vedere fara mandat, care ar putea angaja Romania;
c) sa intervina pentru solutionarea unor cereri ori lucrari care nu sunt de competenta lor sau nu sunt atributii specifice functiei ocupate si care nu le-au fost repartizate de conducatorii ierarhici.

Articolul 6 - Reprezentare si demnitate
Membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei au urmatoarele obligatii:
a) sa aiba, in toate imprejurarile, o conduita profesionala si morala ireprosabila, atat in timpul, cat si in afara serviciului;
b) sa dea dovada de o atitudine demna in activitatea profesionala, precum si in relatiile personale;
c) sa reflecte imaginea Romaniei in raporturile cu partenerii straini intr-o maniera integra, onesta si demna;
d) sa aiba un comportament bazat pe respect si amabilitate, atat in relatia cu publicul si alti reprezentanti ai autoritatilor si institutiilor publice, cat si cu colegii, in conformitate cu uzantele de protocol diplomatic si ceremonial;
e) sa aiba un aspect si o tinuta vestimentara decente si reprezentative, potrivit statutului si etichetei diplomatice.

Articolul 7 - Integritate si profesionalism
(1) Membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei au obligatia:
a) sa evite orice forma de discriminare sau partinire in exercitarea fucntiei;
b) sa isi desfasoare activitatea cu profesionalism si eficienta;
c) sa se comporte astfel incat sa pastreze si sa intareasca increderea publicului in integritatea, impartialitatea si eficienta Ministerului Afacerilor Externe;
d) sa mentina increderea publicului in calitatea serviciului prestat;
e) sa urmareasca indeplinirea adecvata si in timp util a sarcinilor de serviciu;
f) sa isi perfectioneze continuu pregatirea profesionala.
(2) Membrilor Corpului diplomatic si consular al Romaniei le este interzis sa accepte, prin prisma pozitiei oficiale pe care o detin, orice avantaje necuvenite.
(3) Prin exercitarea atributiilor de serviciu, membrilor Corpului diplomatic si consular al Romaniei le este interzis sa difuzeze informatii inexacte sau false, de natura sa afecteze interesele statului roman, Ministerului Afacerilor Externe ori drepturile si libertatile persoanelor cu privire la care isi exercita atributiile de serviciu.

Articolul 8 - Confidentialitate
(1) Membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei au obligatia sa respecte si sa pastreze informatiile clasificate secret de stat si secret de serviciu, in conditiile legii, precum si confidentialitatea privind activitatile, faptele, informatiile sau documentele de care iau cunostinta, atat in perioada exercitarii functiei, cat si dupa incetarea acesteia.
(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) informatiile de interes public, reglementate de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Membrilor Corpului diplomatic si consular al Romaniei le este interzis:
a) sa utilizeze tehnologia informatica, de comunicatii si de transmitere a datelor, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe - Centrala si serviciul exterior, in alte scopuri decat cele prevazute de normele in vigoare;
b) sa obtina, prin orice mijloace, sau sa detina informatii clasificate la care nu au acces potrivit legii.

Articolul 9 - Impartialitate politica
(1) Membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei au obligatia, conform Legii nr. 269/2003, cu modificarile ulterioare, ca, in exercitarea atributiilor ce le revin, sa se abtina de la manifestarea in public a convingerilor lor politice.
(2) Membrilor Corpului diplomatic si consular al Romaniei le este interzis:
a) sa faca parte din partide politice sau alte organizatii, formatiuni ori structuri politice;
b) sa desfasoare propaganda ori activitati in favoarea unor organizatii si partide politice, a unor reprezentanti sau candidati ai acestora ori pentru candidati independenti;
c) sa declare ori sa participe la greve, precum si la mitinguri, demonstratii, procesiuni sau orice alte intruniri cu caracter politic.
(3) Prevederile din alin. (1) si (2) nu se aplica ministrului afacerilor externe, secretarilor de stat si subsecretarului de stat.

Articolul 10 - Protejarea vietii private
(1) Membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei au dreptul la respectarea vietii private.
(2) Membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei au obligatia de a pastra discretia asupra informatiilor privind viata privata a altor persoane si de a nu recurge la actiuni denigratoare impotriva unei persoane.


Capitolul III - Norme specifice


Articolul 11 - Conflictul de interese
(1) Membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei se afla in conflict de interese atunci cand:
a) au un interes personal, de natura patrimoniala, care influenteaza, direct sau indirect, indeplinirea cu impartialitate si obiectivitate a atributiilor oficiale;
b) indeplinesc acte sau participa la luarea unor decizii prin care realizeaza, direct ori indirect, un folos material pentru sine, sot, sotie, membrii de familie, parinti, rude apropiate sau persoane cu care in ultimii 5 ani s-au aflat in raporturi de colaborare profesionala ori de afaceri.
(2) Membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei au obligatia de a evita provocarea oricaror conflicte de interese, iar in cazul unui conflict, real sau potential, au obligatia de a informa superiorul ierarhic si de a se abtine de la orice actiune suplimentara generatoare de conflict de interese.

Articolul 12 - Declararea averilor si intereselor
Membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei au obligatia sa depuna declaratii de avere si de interese in conditiile legii.

Articolul 13 - Regimul incompatibilitatilor
(1) Calitatea de membru al Corpului diplomatic si consular al Romaniei este incompatibila cu orice alta functie publica sau privata, cu exceptia functiilor didactice din cadrul institutiilor de invatamant universitar acreditate.
(2) Membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei pot avea calitatea de membru in asociatii, fundatii si alte organizatii nonguvernamentale fara scop lucrativ, inclusiv functii de conducere in cadrul acestora, fara a fi remunerati.
(3) Membrilor Corpului diplomatic si consular al Romaniei le este interzis sa detina functii in regii autonome, societati comerciale ori in alte unitati cu scop lucrativ.
(4) Pe durata indeplinirii misiunii in strainatate, membrilor Corpului diplomatic si consular al Romaniei le este strict interzisa desfasurarea unor activitati comerciale, direct sau indirect, prin intermediul membrilor de familie ori prin persoane interpuse.

Articolul 14 - Cadouri
(1) In exercitarea atributiilor de serviciu, membrilor Corpului diplomatic si consular al Romaniei le este interzis sa pretinda, sa primeasca ori sa accepte, in afara uzantelor diplomatice, cadouri, servicii, favoruri, tratatii, invitatii sau orice alte avantaje destinate lor, sotului, sotiei, membrilor de familie, parintilor, rudelor apropiate ori persoanelor cu care, in ultimii 5 ani, s-au aflat in raporturi de colaborare profesionala sau de afaceri.
(2) Cu prilejul unor actiuni de protocol, prin exceptie de la prevederile alin. (1), membrii Corpului diplomatic si consular pot primi si accepta cadouri simbolice, cu valoare redusa, acestea urmand sa fie declarate conform prevederilor legale.

Articolul 15 - Utilizarea resurselor materiale si financiare
(1) Membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei au obligatia sa vegheze ca resursele materiale si financiare aflate la dispozitia lor sa fie utilizate in limitele legii, in mod responsabil, eficient si economic.
(2) Membrii Corpului diplomatic si consular au obligatia de a instiinta, de indata, persoanele competente din cadrul misiunilor diplomatice si oficiilor consulare ori Centrala Ministerului Afacerilor Externe cu privire la orice fel de lipsuri in gestiunea lor sau a altor angajati ai Ministerului Afacerilor Externe, de care au luat cunostinta, prin care se aduc prejudicii patrimoniului Ministerului Afacerilor Externe ori institutiilor subordonate acestuia.

Articolul 16 - Responsabilitatea superiorilor ierarhici
Membrilor Corpului diplomatic si consular al Romaniei care exercita functii de conducere si control le este interzis sa abuzeze de prerogativele conferite.

Articolul 17 - Incetarea activitatii in Ministerul Afacerilor Externe
La incetarea activitatii in Ministerul Afacerilor Externe, membrul Corpului diplomatic si consular al Romaniei trebuie sa se conformeze tuturor regulilor stabilite, potrivit legii, aplicabile in cazul perfectarii unor angajamente de munca sau comerciale ulterioare.


Capitolul IV - Dispozitii finale


Articolul 18 - Controlul, coordonarea, monitorizarea si raportarea aplicarii Codului etic. Comisia de etica
(1) Controlul aplicarii Codului etic se realizeaza de catre Corpul de control si evaluare diplomatica.
(2) Coordonarea, monitorizarea si raportarea aplicarii prezentului Cod etic se realizeaza de catre consilierii de etica pentru Corpul diplomatic si consular. Consilierii de edica functioneaza in cadrul Corpului de control si evaluare diplomatica.
(3) Ministrul afacerilor externe poate dispune prin ordin constituirea unei Comisii de etica, cu rol de mediere in aplicarea normelor de etica si deontologie. Intrunirea Comisiei de etica se aproba de ministrul afacerilor externe.
(4) Comisia de etica nu poate fi sesizata pentru abateri disciplinare.

Articolul 19 - Raspunderea juridica
Nerespectarea Codului etic poate atrage raspunderea disciplinara sau alta forma de raspundere juridica, dupa caz, conform prevederilor legale in vigoare.

Articolul 20 - Norme complementare
Dispozitiile prezentului Cod etic se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 269/2003, cu modificarile ulterioare, ale Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice si ale Regulamentului de organizare si functionare al Ministerului Afacerilor Externe, misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si institutelor culturale romanesti.

Articolul 21 - Procedura de aplicare
In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului Cod etic, prin ordin al ministrului afacerilor externe se aproba procedura privind coordonarea, monitorizarea, raportarea si controlul aplicarii Codului etic, inclusiv organizarea si functionarea Comisiei de etica.