DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin 836/2014 pentru aprobarea conditiilor si a procedurii de emitere, suspendare sau retragere a acordului de distribuire si utilizare a formularelor documentelor cu regim specialPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 747 din 14 octombrie 2014

MINISTERUL MEDIULUI SI SCHIMBARILOR CLIMATICE
DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PADURI SI PISCICULTURA


Avand in vedere Referatul de aprobare nr. 32.806 din 25 septembrie 2014 al Directiei politici, strategii si proiecte in silvicultura,
in temeiul prevederilor art. 9 alin. (8) din Normele referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund, precum si a unor masuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligatiilor ce revin operatorilor care introduc pe piata lemn si produse din lemn, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 470/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 6 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 428/2013 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru ape, paduri si piscicultura, precum si pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice si pentru modificarea unor acte normative in domeniul mediului si schimbarilor climatice, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul delegat pentru ape, paduri si piscicultura emite urmatorul ordin:

Art. 1
Structurile teritoriale ale autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura emit, suspenda sau retrag profesionistilor prevazuti la art. 2 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 470/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, acordul de distribuire si utilizare a formularelor documentelor cu regim special prevazute la art. 9 alin. (2) din Normele referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund, precum si a unor masuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligatiilor ce revin operatorilor care introduc pe piata lemn si produse din lemn, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 470/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, denumite in continuare norme, in conditiile stabilite de prezentul ordin.

Art. 2
Tipurile de formulare ale documentelor cu regim special care fac obiectul prezentului ordin sunt:

a) registrul de evidenta a intrarilor-iesirilor de materiale lemnoase, prevazut in anexa nr. 1 la norme;
b) avizul de insotire primar, prevazut in anexa nr. 2 la norme;
c) avizul de insotire secundar pentru materialele lemnoase, altele decat cherestelele, prevazut in anexa nr. 3 la norme;

d) avizul de insotire secundar pentru cherestele, prevazut in anexa nr. 4 la norme;
e) registrul de evidenta a lemnului si produselor din lemn care nu fac parte din categoria materialelor lemnoase, prevazut in anexa nr. 5 la norme.

Art. 3
Sunt indreptatiti sa solicite si sa primeasca acordul de distribuire si utilizare a formularelor documentelor cu regim special prevazute la art. 2 numai profesionistii prevazuti la art. 2 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 470/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 4
(1) Acordul de distribuire si utilizare a formularelor documentelor cu regim special, denumit in continuare acord, se emite de catre structura teritoriala de specialitate a autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, denumita in continuare emitent, printr-o aplicatie a sistemului SUMAL prevazut la art. 2 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 470/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Acordul se emite cu respectarea conditiilor prevazute la art. 9 alin. (3) si (4) din norme.
(3) Acordul se emite profesionistilor indreptatiti care au sediul social/sediul filialei/sucursalei/punctului de lucru in teritoriul de competenta al emitentului, in baza unei solicitari scrise care cuprinde informatii referitoare la: tipurile formularelor solicitate, justificarea numarului de formulare solicitat potrivit conditiilor prevazute la alin. (2) si obiectul/obiectele de activitate; solicitarea poarta numele, prenumele si semnatura persoanei care reprezinta oficial profesionistul solicitant, precum si amprenta stampilei rotunde a acestuia.
(4) In cazul administratorilor fondului forestier proprietate publica a statului, acordul se emite ocoalelor silvice din structura Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva, precum si ocoalelor silvice experimentale/bazelor experimentale din structura Institutului de Cercetari si Amenajari Silvice bucuresti.
(5) Acordul este valabil daca se mentin conditiile indeplinite la data emiterii si daca nu intervine suspendarea sau retragerea acestuia.
(6) Profesionistul caruia i s-a emis acordul are obligatia sa transmita emitentului, in termen de 5 zile lucratoare, eventualele modificari operate in Registrul comertului cu privire la schimbarea sediului social/sediului filialei/sucursalei/punctului de lucru si cu privire la incetarea activitatilor pentru care i s-a emis acordul.
(7) Formularele borderoului de achizitie material lemnos prevazut in anexa nr. 6 la norme se procura de achizitori direct de la unitatea tipografica abilitata de Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A. fara a fi necesara obtinerea acordului.

Art. 5
(1) Pentru obtinerea acordului, profesionistii sunt obligati sa prezinte urmatoarele documente, dupa caz:
a) solicitarea scrisa prevazuta la art. 4 alin. (3);
b) copia certificatului de inregistrare emis de oficiul registrului comertului si copia codului unic de inregistrare;
c) atestatul de exploatare, in cazul profesionistilor care au ca obiect de activitate exploatarea forestiera si au calitatea de emitenti ai avizelor de insotire prevazute la art. 2 lit. b);
d) dovada achitarii eventualelor amenzi contraventionale silvice devenite executorii aflate in evidenta emitentului;
e) imputernicire notariala pentru persoana delegata sa ridice acordul;
f) borderoul avizelor de insotire utilizate, anulate, pierdute, distruse, generat in SUMAL Agent; pentru avizele anulate se prezinta cele 3 exemplare, iar pentru avizele pierdute/distruse se prezinta dovada platilor efectuate la publicarea in Monitorul Oficial a acestor evenimente;
g) situatia documentelor cu regim special neutilizate generata in SUMAL Agent;
h) copie a certificatului constatator emis de oficiul registrului comertului, in care sunt inscrise sediul social/sediul filialei/sucursalei/punctului de lucru, precum si obiectul/obiectele de activitate, numai in situatia solicitarii primului acord emis in conformitate cu prezentul ordin.
(2) In cazul emiterii primului acord in conformitate cu prezentul ordin nu este necesara prezentarea de catre profesionistul solicitant a documentelor prevazute la alin. (1) lit. d), f) si g).
(3) In cazul ocoalelor silvice, ocoalelor silvice experimentale si bazelor experimentale prevazute la art. 4 alin. (4), documentele prevazute la alin. (1) lit. b) se inlocuiesc cu copia autorizatiei de functionare si copia codului de identificare fiscala.

Art. 6
(1) Emitentul procedeaza la suspendarea acordului conform prevederilor art. 7 alin. (1) lit. b), c) si alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 470/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, daca sanctiunile respective raman definitive.
(2) Daca profesionistul titular al acordului nu permite controlul la sediul social/sediul filialei/sucursalei/punctului de lucru si/sau in spatiile in care isi desfasoara activitatea, emitentul suspenda acordul pe o perioada de la 1 la 6 luni.
(3) La data suspendarii acordului, emitentul ia masura blocarii accesului profesionistului respectiv in aplicatia Wood Tracking din SUMAL pe perioada pentru care s-a dispus suspendarea acordului.

Art. 7
(1) Emitentul procedeaza la retragerea acordului conform prevederilor art. 7 alin. (1) lit. a) din Hotararea Guvernului nr. 470/2014, cu modificarile si completarile ulterioare daca sanctiunile respective raman definitive sau daca beneficiarul acestuia a savarsit cel putin una dintre urmatoarele fapte:
a) transmiterea catre alte persoane fizice sau juridice a formularelor documentelor cu regim special pe care beneficiarul acordului de distribuire le-a procurat pentru utilizare de la unitatea tipografica abilitata de Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A.;
b) emiterea documentelor cu regim special de catre profesionist la incetarea indeplinirii conditiilor pentru care a obtinut acordul, precum si in perioada de suspendare/retragere a acestuia.
(2) La data retragerii acordului prevazuta la alin. (1), pentru formularele documentelor cu regim special neutilizate de beneficiarul acordului, emitentul acordului ia masura de blocare a accesului la aplicatia SUMAL prevazuta la art. 3 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 470/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 8
Acordul prevazut la art. 4 alin. (1) inceteaza de drept in cazul vanzarii/fuziunii/dizolvarii/lichidarii persoanei juridice, respectiv al inchiderii filialei, sucursalei sau punctului de lucru; emitentul acordului ia masura de blocare a accesului la aplicatia SUMAL prevazuta la art. 3 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 470/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 9
(1) Emitentii au obligatia sa informeze in termen de 5 zile Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A. despre suspendarea, retragerea/incetarea, dupa caz, a acordurilor.
(2) Emitentii verifica direct sau in colaborare cu alte autoritati competente, ori de cate ori considera necesar, realitatea datelor din documentatia prezentata pentru obtinerea acordului.
(3) Emitentii verifica legalitatea utilizarii formularelor documentelor cu regim special, cu ocazia prezentarii borderoului prevazut la art. 5 alin. (1) lit. f) de catre profesionist, in momentul emiterii unui nou acord.
(4) Emitentii sesizeaza parchetele de pe langa instantele judecatoresti competente/politia, dupa caz, despre cazurile in care beneficiarii acordurilor carora li s-au suspendat/retras acordurile au utilizat formularele documentelor cu regim special dupa incetarea indeplinirii conditiilor pentru care a obtinut acordul eliberat de emitenti si in perioada suspendarii/ulterior retragerii acordurilor.

Art. 10
Continutul si modelul formularului de acord de distribuire si utilizare a formularelor documentelor cu regim special sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 11
Personalul silvic imputernicit din cadrul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura si din structurile teritoriale de specialitate din subordinea acesteia controleaza modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 12
Incalcarea prevederilor prezentului ordon atrage, dupa caz, raspunderea civila, contraventionala sau penala a persoanei vinovate, potrivit reglementarilor legale in vigoare.

Art. 13
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


ANEXA


DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PADURI SI PISCICULTURA

Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic si de Vanatoare ..................................................... (denumire, adresa, telefon, fax, e-mail)

Acord de distribuire si utilizare a formularelor documentelor cu regim special
Nr. .......... din ........................

Persoanei juridice/Operatorului economic/Ocolului silvic ..................................................., (denumirea, forma juridica/ocol silvic) cu sediul in ........................................, avand datele de identificare ............................................................, (numar de inregistrare in registrul comertului, cod fiscal, numar de inregistrare in Registrul autorizatiilor de functionare a ocoalelor silvice, numar de inregistrare in Registrul instalatiilor si/sau al utilajelor de prelucrare a lemnului rotund)
in temeiul prevederilor Ordinului ministrului delegat pentru ape, paduri si piscicultura nr. ......... din ....................... i se atribuire incepand cu data de ...........................

ACORDUL

de a i se distribui de catre unitatea tipografica/centrul de distributie abilitat .................................. si a utiliza formularele cu regim special de provenienta si insotire a transportului materialelor lemnoase, prevazute de Normele referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a manterialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund, precum si a unor masuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European si al Consiliulu din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligatiilor ce revin operatorilor care introduc pe piata lemn si produse din lemn, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 470/2014, cu modificarile si completarile ulteiroare.
I se acorda un numar de ............. blocuri avize primare, un numar de ............. blocuri avize secundre (materiale lemnoase, altele decat cherestelele), ................ blocuri avize secundare (cherestele), un numar de ............ registre de evidenta a intrarilor-iesirilor de materiale lemnoase, un numr de ............ registre de evidenta a lemnului si produselor din lemn care nu fac parte din categoria materialelor lemnoase.

Prezentul acord este valabil sub rezerva suspendarii/retragerii acestuia in conditiile legii.

Inspector-sef/Imputernicit
Numele si prenumele ..........................
Semnatura ................................
L.S.
........................
Nu este


Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica

Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
17 useri online

Useri autentificati: