DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin 73/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a pietei intrazilnice de energie electricaPublicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 640 din 17 octombrie 2013

AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI

Avand in vedere prevederile art. 3 pct. 52, dispozitiile art. 23 alin. (1) si (2), precum si ale art. 43 din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice si gazelor naturale,
in temeiul dispozitiilor art. 5 alin. (1) lit. c) si ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 160/2012,
presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei emite urmatorul ordin:

Art. 1
Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a pietei intrazilnice de energie electrica, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
Operatorii economici din sectorul energiei electrice si Societatea Operatorul Pietei de Energie Electrica si de Gaze Naturale "Opcom" S.A. duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3
Entitatile organizatorice din cadrul Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei urmaresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 4
In termen de o luna de la publicarea prezentului ordin, Societatea Operatorul Pietei de Energie Electrica si de Gaze Naturale "Opcom" S.A. supune pentru avizare Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei procedurile operationale necesare administrarii pietei intrazilnice de energie electrica, corespunzatoare prevederilor regulamentului aprobat prin prezentul ordin.

Art. 5
(1) Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) Regulamentul de organizare si functionare a pietei intrazilnice de energie electrica intra in vigoare la 90 de zile de la publicare. La data intrari in vigoare a acestuia se abroga Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 32/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a pietei intrazilnice de energie electrica, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 495 din 12 iulie 2011.ANEXA - REGULAMENT de organizare si functionare a pietei intrazilnice de energie electricaCapitolul I - Scop


Art. 1
Prezentul regulament stabileste cadrul pentru organizarea si functionarea pietei intrazilnice de energie electrica, si anume:
a) modul de organizare a sesiunilor de tranzactionare si de stabilire a tranzactiilor;
b) principiile decontarii tranzactiilor;
c) reguli privind monitorizarea si supravegherea pietei intrazilnice de energie electrica.

Art. 2
Prin implementarea pietei intrazilnice de energie electrica se creeaza un cadru suplimentar de vanzare si cumparare a energiei electrice pentru participantii la piata angro de energie electrica, necesar pentru facilitarea echilibrarii portofoliului de tranzactii de vanzare si cumparare a energiei electrice cu posibilitatile de productie, necesarul de consum si tranzactidile transfrontaliere, precum si pentru reducerea dezechilibrelor, asigurand caracterul centralizat, public, transparent si nediscriminatoriu al tranzactiilor de pe piata concurentiala de energie electrica.Capitolul II - Domeniul de aplicare


Art. 3
Prezentul regulament se aplica:
a) titluarilor de licenta de producere/furnizare/transport/distributie din sectorul energiei electrice si titularilor de autorizatii de infiintare pentru capacitati de producere aflate in perioada de proba;
b) operatorului pietei intrazilnice de energie electrica.


Capitolul III - Definitii si abrevieri


Art. 4
Abrevierile utilizate in cadrul prezentului regulament au urmatoarele semnificatii:
ANRE Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei;
NF notificari fizice;
OPE operatorul pietei de echilibrare;
OPI operatorul pietei intrazilnice de energie electrica;
PI piata intrazilnica de energie electrica;
PIRE parte responsabila cu echilibrarea;
PIRE-OPI partea responsabila cu echilibrarea corespunzatoare OPI in calitate de contraparte;
PZU piata pentru ziua urmatoare;
SEN Sistemul electroenergetic national.

Art. 5
In intelesul prezentului regulament, termenii si expresiile folosite au semnificatiile urmatoare:
a) anularea unei oferte stergerea ofertei din registrul ofertelor active ale unui participant la PI luate in considerare in vederea incheierii tranzactiilor, oferta ramanand inregistrata in baza de date a platformei pentru prelucrari statistice;
b) banca cont central banca comerciala la care OPI are deschis contul central al PI, prin care acesta isi desfasoara rolul de contraparte pentru tranzactiile pe PI;
c) banca de decontare banca comerciala la care participantul la PI si-a deschis contul prin care se desfasoara actiunile de debitare directa aferente decontarii tranzactiilor pe PI;
d) banca garanta banca comerciala care emite la ordinul clientului sau, participant la PI, o scrisoare de garantie bancara de plata in favoarea OPI;
e) compensare stingerea obligatiilor de plata, egale, reciproce, intre doua persoane juridice, pana la concurenta obligatiei celei mai mici, prin ordine de compensare;
f) conditie de corelare a ofertelor situatia in care pretul unei oferte de cumparare ese mai mare sau cel putin egal cu pretul unei oferte de vanzae, respectiv pretul unei oferte de vanzare este mai mic sau cel mult egal cu pretul unei oferte de cumparare, pentru instrumentul standard respectiv;
g) confirmare de tranzactie raport ce poate fi accesat de catre participantul la PI prin intermediul sistemului de tranzactionare administrat de OPI, care confirma o tranzactie pe PI efectuata de acesta;
h) contraparte calitatea de vanzator/cumparator a OPI pe PI, in limita garantiilor depuse de participanti;
i) conventie de participare la PI contract standardizat cu caracter public stabilit de OPI, ce prevede drepturile si obligatiile reciproce dintre OPI si fiecare participant la PI;
j) contractul de mandat privind plata prin debitare directa document prin care participantul la PI acorda o autorizare permanenta, dar revocabila OPI pentru a emite instructiuni de debitare directa asupra contului sau deschis la banca de decontare si bancii de decongtare pentru a-i debita contul cu suma prevazuta in instruciunile de debitare directa;
k) debitare directa modalitate de plata a unei sume de bani convenite intre participantul la PI si OPI, care consta in debitarea preautorizata a contului participantului la PI de catre banca de decontare in baza prevederilor mandatului de debitare directa, la solicitarea OPI, respectiv creditarea corespunzatoare a contului OPI de catre banca cont central in baza angajamentului privind debitarea directa. Aceasta modalitate de plata nu necesita autorizarea prealabila de catre participantul la PI a fiecarei instructiuni de debitare directa trasa asupra contului sau;
l) garantia de validare calculata valoarea scrisorii de garantie bancara de plata diminuata cu obligatiile de plata neincasate in contul central al PI, fata de care se valideaza ofertele de cumparare introduse pe PI;
m) instructiune de debitare directa instructiune de plata prin debitare directa emisa de OPI si trasa asupra contului participantului la PI deschis la banca de decontare;
n) instrument standard contract definit in cadrul sistemulu de tranzactionare al PI avand ca obiect vanzarea/cumpararea de energie electrica intr-un anumit interval orar al unei anumite zile de livrare;
o) nota de decontare zilnica raport emis in cadrul sistemului de tranzactionare pentru fiecare participant la PI in care sunt specificate, orar si cumulat la nivel de zi de livrare, cantitatile de energie electrica tranzactionate la vanzare/cumparare si valorile totale si nete ale drepturilor de incasare/obligatiilor de plata;
p) notificare fizica informare pusa la disozitia PRE-urilor ce detin responsabilitatea echilibrarii pentru participantii la PI, privind cantitatile de energie electrica agregate, tranzactionate pe PI pe fiecare interval orar de catre membrii PRE-ului respectiv. OPI transmite aceasta informare si la OPE, in calitate de contraparte pentru tranzactiile pe PI;
q) oferta de energie electrica oferta de cumparare sau oferta de vanzare de energie electrica introdusa de un participant la PI pentru un singur interval orar al zilei de livrare, continand pretul si cantitatea de energie electrica oferite;
r) oferte active oferte introduse in sistemul de tranzactionare, validate, luate in considerare in vederea incheierii tranzactiilor;
s) operatorul pietei intrazilnice de energie electrica persoana juridica ce asigura cadrul organizatoric in vederea tranzactionarii angro de energie electrica pe PI, operatorul pietei intrazilnice de energie electrica este Societatea Operatorul Pietei de Energie Electrica si de Gaze Naturale "Opcom" S.A., denumit in continuare Opcom S.A., in calitate de operator al pietei de energie electrica, conform legii;
t) participant la PI titular de licenta sau titular de autorizatie de infiintare pentru capacitati de producere aflat in perioada de probe, inregistrat de catre OPI si semnatar al Conventiei de participare la PI; vu) perioada de probe perioada cuprinsa intre data intrarii in vigoare a receptiei la terminarea lucrarilor pentru un grup/o centrala termica si maximum 60 de zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie a punerii in functiune a acestei capacitati de producere;
v) piata intrazilnica de energie electrica piata centralizata de energie electrica, organizata si administrata de operatorul pietei de energie electrica, care ofera participantilor la piata posibilitatea de a-si imbunatati echilibrarea portofoliului pentru o zi de livrare prin tranzactii efectuate in sesiuni desfasurate dupa incheierea tranzactiilor pe PZU si nainte cu un anumit interval de timp de inceperea livrarii; vw) proces de corelare proces transparent de intalnire a unei oferte de vanzare cu o oferta de cumparare care determina incheierea unei tranzactii;
x) schimb bloc schimb de energie electrica intre doua PRE-uri, rezultat din agregarea pe vanzare, respectiv pe cumparare a tuturor tranzactiilor dintre participantii dintr-un PRE si cei din celalalt PRE, intr-un interval de dispecerizare;
y) scrisoare de garantie bancara de plata document prin care banca garanta se angajeaza in mod irevocabil si neconditionat sa plateasca, la prima solicitare scrisa a OPI, orice suma pana la concurenta unei sume maxime stabilite de catre participantul la PI in calitate de ordonator al garantiei. Este emisa pe o perioada limitata de timp conform "Procedurii privind constituirea, verificarea si utilizarea garantiilor financiare pentru participarea la PI";
z) sesiune de tranzactionare program de derulare a procesului de tranzactionare in care se pot introduce, modifica, anula sau suspenda oferte pentru un instrument standard si se pot incheia tranzactii, daca se indeplinesc conditiile de corelare;
aa) sistem de tranzactionare al PI sistem informatic implementat de OPI in scopul realizarii tranzactiilor pe PI conform prevederilor prezentului regulament;
bb) suspendarea unei oferte stergerea unei oferte de catre participant din lista ofertelor sale active pe piata. O oferta suspendata poate fi reactivata de participantul la PI oricand in timpul sesiunii de tranzactionare pentru instrumentul standard pentru care a fost introdusa;
cc) titular de licenta/titular de autorizatie de infiintare operator economic detinator al unei licente/autorizatii de infiintare pentru capacitati de producere eliberate in domeniul energiei electrice de ANRE;
dd) tranzactie conventie legala ferm incheiata intre doua parti pentru livrarea de energie electrica in concordanta cu prevederile legislatiei specifice in vigoare;
ee) tranzactionare prin corelare continua mecanism de trnazactionare in care, pe tot parcurusl sesiunii de tranzactionare, se pot incheia tranzactii de indata ce, prin introducerea unei oferte noi sau modificarea ueni oferte existente in sistemul de tranzactionare al PI, se creeaza conditiile de corelare cu o oferta de sens contrar existenta in sistemul de tranzactionare al PI;
ff) zi de livrare ziua calendaristica pentru care a fost incheiata o tranzactie.


Capitolul IV - Prevederi generale


Art. 6
OPI organizeaza si dezvolta piata centralizata intrazilnica de energie electrica pe baza principiilor de nediscriminare, transparenta, caracter public si centralizat, stabilite de lege, si a prevederilor din prezentul regulament.

Art. 7
Detalierea modului de organizare a PI se realizeaza in proceduri publice elaborate de OPI si avizate de ANRE, in conformitate cu prevederile prezentului regulament.

Art. 8
Inregistarea participantilor la PI se face la solicitarea acestora adresata OPI, realizata in conditiile prevazuta intr-o procedura realizata conform art. 7 si prin semnarea Conventiei de participare la PI; un participant la PI se poate retrage din proprie initiativa de pe PI, in conditiile specificate in aceeasi procedura.

Art. 9
OPI poate suspenda sau revoca inregistrarea unui participant la PI in oricare dintre urmatoarele cazuri, detaliate intr-o procedura realizata conform art. 7;
a) daca participantul la PI nu mai indeplineste una sau mai multe dintre conditiile necesare pentru inregisrarea ca participant la PI;
b) daca participantul la PI nu respecta Conventia de participare la PI si prevederile procedurilor realizate conforma rt. 7.

Art. 10
OPI stabileste continutul-cadru al Conventiei de participare la PI, care cuprinde drepturile si responsabilitatile reciproce ale OPI si ale fiecarui participant la aceasta piata. Dupa parcurgerea unui proces de consultare publica, OPI face publica Conventia de participare la PI pe pagina sa de internet.

Art. 11
Dupa semnarea de catre reprezentantul autorizat al solicitantului a Conventiei de participare la PI, inregistrarea ca participant la PI devine efectiva incepand cu data intrarii in vigoare a acesteia.

Art. 12
PI cuprinde piete independente pentru fiecare interval orar al zilei de livrare.

Art. 13
Tranzactiile efectuate pe PI determina obligatiile ferme ale respectivului participant la PI de a livra energia electrica, respectiv de a achizitiona energia electrica in intervalul orar respectiv, in conformitate cu specificatiile tranzactiilor confirmate.

Art. 14
Livrarea energiei electrice se considera ca a fost realizata de catre fiecare parte prin transmiterea de NF pentru tranzactiile incheiate pe PI de catre PRE-urile din care acestea fac parte si de catre OPI pentru PRE-OPI.

Art. 15
OPI este contraparte pentru fiecare participant la PI, in tranzactiile incheiate de acesta pe PI.

Art. 16
Ofertarea si tranzactionarea se desfasoara intre participanti anonimi.

Art. 17
Participantii la PI au obligatia sa constituie o garantie financiara in favoarea OPI, in conditiile specificate intr-o procedura realizata conform art. 7, care sa acopere contravaloarea ofertelor de cumparare introduse pe PI.

Art. 18
Participantii la PI au obligatia sa plateasca OPI contravaloarea tarifului de participare la PI, conform reglementarilor din vigoare si prevederilor Conventiei de participare la PI.


Capitolul V - Tranzactionarea


Art. 19
Pentru fiecare interval orar al zilei de livrare, OPI defineste, in cadrul sistemului de tranzactionare, un instrument standard, ce constituie obiectul unor tranzactii independente.

Art. 20
O oferta este definita pentru un singur instrument standard.

Art. 21
Ofertele sunt formate dintr-o pereche pret-cantitate.

Art. 22
Participantul la PI poate introduce mai multe oferte de vanzare si/sau mai multe oferte de cumparare pentru fiecare instrument standard.

Art. 23
Ofertele pot fi introduse doar in timpul sesiunii de tranzactionare corespunzatoare instrumentului standard respectiv.

Art. 24
O oferta introdusa de catre un participant la PI poate fi anulata/modificata/suspendata de acesta in orice moment din sesiunea de tranzactionare, pentru partea din oferta respectiva care nu a fost corelata pana la acel moment, in conformitate cu procedura realizata conform art. 7.

Art. 25
Sistemul de trnazactionare va acorda marca de timp si va lua in considerare ultima modificare a ofertei.

Art. 26
OPI organizeaza cate o sesiune de tranzactionare pentru fiecare instrument standard.

Art. 27
Fiecare sesiune de tranzactionare aferenta unui instrument standard incepe dupa intervalul de transmitere a ofertelor zilnice pe piata de echilibrare (ora de inchidere a pietei de echilibrare) pentru ziua respectiva de livrare, la ora stabilita printr-o procedura realizata conform art. 7, si se incheie cu doua ore inainte de inceputul intervalului orar respectiv al zilei de livrare.

Art. 28
Prin exceptie de la prevederile art. 27, la sfarsitul fiecarei zile se aloca un interval de timp pentru desfasurarea procesului de mentenanta a sistemului de tranzactionare si pentru actualizarea garantiilor de validare in sistemul de tranzactionare; in acest interval de timp nu se pot introduce oferte si nu se pot incheia tranzactii, iar sesiunile de tranzactionare al caror termen final se situeaza in acest interval se incheie la inceputul acestuia. Durata intervalului de mentenanta si duratele sesiunilor de tranzactionare pentru instrumentele standard afectate sunt stabilite intr-o procedura realizata conform art. 7.

Art. 29
In timpul sesiunii de tranzactionare, participantii la PI pot introduce oricand oferte, corelarea realizandu-se automat la introducerea acestora, daca se indeplinesc conditiile de corelare.

Art. 30
Procesul de corelare asigura tranzactionarea tuturor ofertelor compatibile respectand urmatoarele principii:
a) sistemul de tranzactionare al PI ordoneaza ofertele in functie de pret, iar la preturi egale, dupa marca de timp;
b) ofertele de cumparare se coreleaza in ordinea descrescatoare a pretului ofertat, respectiv prima oferta de cumparare tranzactionata este oferta de cumparare cu pretul cel mai mare;
c) ofertele de vanzare se coreleaza in ordinea crescatoare a pretului ofertat, respectiv prima oferta de vanzare tranzactionata este oferta de vanzare cu pretul cel mai mic;
d) corelarea a doua oferte se realizeaza la cantitatea minima a celor doua oferte. Oferta ramasa dupa corelarea partiala ramane in sistemul de tranzactionare pentru eventualele corelari ulterioare;
e) pretul la care se incheie tranzactiile, conform regulilor de corelare aplicate automat de catre sistemul de tranzactionare al PI, este pretul ofertei de raspuns la oferta de sens contrar existenta in sistemul de tranzactionare care indeplineste conditia de corelare;
f) procesul de corelare se incheie in momentul in care nu mai exista oferte care indeplinesc conditia de corelare sau la expirarea sesiunii de tranzactionare.

Art. 31
Dupa incheierea fiecarei tranzactii, participantii la PI au acces, prin intermediul sistemului de tranzactionare al PI, la confirmarile de tranzactii proprii.


Capitolul VI - Decontare si garantii


Art. 32
In vederea participarii la sesiunile de tranzactionare organizate pe PI cu oferte de cumparare, participantul la PI trebuie:
a) sa depuna contractul de mandat de debitare directa la OPI, inainte de ziua de tranzactionare in care doreste sa introduca oferte de cumparare;
b) sa intreprinda masurile necesare pentru a fi transmisa de catre banca cont central la OPI scrisoarea de garantie bancara de plata in favoarea OPI inainte de ziua de tranzactionare in care doreste sa introduca oferte de cumparare.

Art. 33
Participantii la PI pot utiliza o scrisoare de garantie bancara de plata, unica pentru PZU si PI; in acest caz, scrisoarea de garantie bancara unica pentru PZU si PI va avea specificat in continutul ei ca se utilizeaza pentru cele doua piete de energie electrica, iar repartitia valorii intre cele doua piete este comunicata OPI de catre participantul la PI si poate fi actualizata lunar.

Art. 34
Scrisoarea de garantie bancara de plata emisa in favoarea OPI lin calitate de beneficiar este utilziata pentru acoperirea integrala a obligatiilor de plata ale participantului la PI neincasate inca in contul central, precum si pentru validarea ofertelor de cumparare.

Art. 35
La introducerea in sistemul de tranzactionare al PI, ofertele de cumparare a caror valoare este mai mare decat garantia de validare calculata diminuata cu valoarea tranzactiilor de cumparare realizate, respectiv cu valoarea ofertelor de cumparare active, sunt invalidate de catre sistemul de tranzactionare al PI, iar participantul respectiv este notificat prin mesaj transmis automat de si prin intermediul sistemului de tranzactionare al PI.

Art. 36
Dupa incheierea sesiunilor de tranzactionare aferente unei zile, OPI elaboreaza nota de decontre zilnica, pe care o pune la dispozitia participantului la PI, in care sunt inregistrate, orar si cumulat, la nivelul zilei de livrare, cantitatile de energie electrica aferente tranzactiilor de cumparare/vanzare si valorile totale si nete ale obligatiilor de plata/drepturilor de incasare.

Art. 37
Incasarile/Platile aferente valorilor nete ale drepturilor de incasare/obligatiilor de plata pentru tranzactiile incheiate zilnic pe PI se realizeaza prin intermediul contului central al PI, deschis la banca cont central de catre OPI in calitate de contraparte, prin mecanismele de debitare directa/ordine de plata, conform prevederilor unei proceduri realizate conform art. 7.

Art. 38
In cazul in care banca de decontare a participantului la PI a comunicat refuzul de plata a instructiunii de debitare directa, OPI solicita executarea scrisorii garantiei bancare de plata a acestuia.

Art. 39
In situatia in care in luna de livrare participantul la PI inregistreaza la nivel de zi de livrare atat tranzactii de vanzare pe PI, cat si tranzactii de cumparare pe PI, drepturile sale de incasare, respectiv obligatiile de plata fata de OPI, comunicate prin facturi reciproce, sunt supuse mecanismului de compensare a acestora, conform prevederilor legale aplicabile.


Capitolul VII - Comunicari


Art. 40
Dupa incheierea fiecarei tranzactii, PRE-urile care si-au asumat responsabilitatea echilibrarii pentru participantii la PI au acces, prin intermediul sistemului de tranzactionare al PI, la schimburile bloc pe fiecare interval de dispecerizare cu PRE-OPI, aferente tranzactiilor pe PI, din cadrul NF proprii.

Art. 41
NF ale PRE-OPI si ale PRE-urilor partenere sunt actualizate si retransmise de OPI si de catre celelalte PRE-uri catre OPI pana la sfarsitul fiecarei ore ulterioare celei in care s-au incheiat tranzactiile.


Capitolul VIII - Transparenta


Art. 42
Sistemul de tranzactionare al PI asigura anonimatul ofertantilor pe intreg parcursul sesiunii de ofertare.

Art. 43
Ecranele sistemului de tranzactionare sunt accesibile in timp real publicului, intr-o locatie anuntata pe site-ul OPI.

Art. 44
(1) OPI publica in timp real cele mai bune 10 oferte de cumparare si cele mai bune 10 oferte de vanzare.
(2) Tranzactiile incheiate pe PI, caracterizate prin pret, cantitate, numele participantului la PI si calitatea acestuia (vanzator sau cumparator), sunt publicate pe pagina de web a OPI in maximum 24 de ore de la incheierea lor.


Capitolul IX - Situatii de avarie


Art. 45
Prevederile referitoare la situatiile de avarie se aplica, fara a fi limitative, atunci cand:
a) din cauza unor probleme tehnice localizate la nivelul cailor de comunicatie proprii, OPI nu poate pune confirmarile de tranzactii la dispozitia participantilor la PI, respectiv NF la dispozitia PRE-urilor care detin responsabilitatea echilibrarii pentru participantii la PI si/sau nu poate transmite NF ale PRE-OPI catre OPE;
b) are loc o intrerupere accidentala a sistemului de tranzactionare al PI, respectiv cand un eveniment sau un complex de evenimente impiedica functionarea sistemului de tranzactionare al PI.

Art. 46
Situatiile de avarie care au dus la intreruperea unor sesiuni de tranzactionare, precum si motivarea acestora se publica pe site-ul OPI.

Art. 47
In cazul intreruperii sesiunilor de tranzactionare conform art. 45, Opcom S.A. nu paote fi tinuta responsabila pentru eventualele daune materiale invocate de participantii la PI.

Art. 48
In cazul situatiilor de avarie privind functionarea defectuoasa a sistemului de tranzactionare si a cailor de comunicatie ale OPI se va intrerupe tranzactionarea pana la refacerea sistemului, iar comunicatiile absolut necesare se vor desfasura prin sisteme alternative, in conformitate cu prevederile unei proceduri realizate conform art. 7.

Art. 49
De la momentul reluarii functionarii sistemului de tranzactionare al PI, desfasurarea sesiunilor de tranzactionare are loc conform orarului normal.


Capitolul X - Monitorizare


Art. 50
OPI supravegheaza functioanarea PI in conformitate cu prevederile prezentului regulament si legislatiei incidente si publica rapoarte periodice privind rezulttele acestei piete.

Art. 51
Opcom S.A. actualizeaza, in conformitate cu prevederile art. 7, procedura ce are ca obiect supravegherea pietelor administrate.

Art. 52
In vederea asigurarii rolului ANRE de monitorizare a pietei de energie electrica, OPI transmite ANRE rapoarte periodice privind performanta PI si indicatorii specifici. In conformitate cu procedura ce are ca obiect supravegherea pietelor administrate, OPI va atentiona ANRE cu privire la orice aspect care conduce la o functionare inadecvata a PI, precum si la orice comportament anticoncurential sau inadecvat al participantilor la PI, prezentand solutii posibile pentru remedierea situatiei constatate.

Art. 53
OPI va transmite zilnic, intr-un format electronic usor prelucrabil (Excel), convenit cu ANRE, ofertele orare ale participantilor la PI, tranzactiile orare incheiate de catre participanti si preturile aferente acestora.

Art. 54
La solicitarea ANRE, OPI transmite acesteia date istorice din baza de date detinuta, precum si analize specifice cu privire la functionarea PI.