DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 714/2012 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare fiscala, din oficiu sau la cererea altei autoritati care administreaza creante fiscale, a unui subiect de drept fiscal care nu si-a indeplinit obligatia de inregistrare fiscala, potrivit legiiPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 350 din 23 mai 2012

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA


In temeiul art. 12 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 72 alin. (8) si al art. 228 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin.

Art. 1
Se aproba Procedura de inregistrare fiscala, din oficiu sau la cererea altei autoritati care administreaza creante fiscale, a unui subiect de drept fiscal care nu si-a indeplinit obligatia de inregistrae fiscala, potrivit legii, prevazuta in anexa nr. 1.

Art. 2
Se aproba modelul si continutul urmatoarelor formulare:
a) "Decizie privind inregistrarea fiscala din oficiu", cod M.F.P. 14.13.02.10;
b) "Notificare privind inregistrarea fiscala din oficiu", cod M.F.P. 14.13.07.10, prevazute in anexele nr. 2a) si 2b).

Art. 3
Caracteristicile de tiparire, modul de utilizare si de arhivare a formularelor mentionate la art. 2 sunt prevazute in anexa nr. 3.

Art. 4
Inregistrarea fiscala a unui contribuabil, din oficiu sau la cererea altei autoritati care administreaza creante fiscale, se considera valabila incepand cu data comunicarii deciziei privind inregistrarea fiscala din oficiu.

Art. 5
Referirile la Codul de procedura fiscala reprezinta trimiteri la Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.


Art. 6
Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. 7
Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de tehnologia informatiei si Directia generala de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 8
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Anexa nr. 1 - Procedura de inregistrare fiscala, din oficiu sau la cererea altei autoritati care administreaza creante fiscale, a unui subiect de drept fiscal care nu si-a indeplinit obligatia de inregistrare fiscala, potrivit legii


A. Dispozitii generale
1. Prezenta procedura se aplica de catre compartimentul cu atributii in domeniul inregistrarii fiscale din cadrul organului fiscal competent, denumit in continuare compartiment de specialitate.
2. Prin organ fiscal competent, in sensul prezentei proceduri, se intelege:
a) organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal contribuabilul in cazul contribuabililor care au domiciliu fiscal;
b) organul fiscal in a carui raza teritoriala se face constatarea actului sau faptului supus dispozitiilor legale fiscale in cazul contribuabililor care nu au domiciliu fiscal;
c) organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sediul permanent in cazul contribuabililor nerezidenti care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei prin sedii permanente;
d) organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sediul secundar in cazul sediilor secundare care au obligatia de inregistrare fiscala, potrivit legii;
e) organul fiscal stabilit prin ordin al ministrului finantelor publice pentru contribuabilii nerezidenti care nu au pe teritoriul Romaniei un sediu permanent.
3. Prezenta procedura se aplica persoanelor fizice, persoanelor juridice, precum si entitatilor fara personalitate juridica care au obligatia depunerii declaratiei de inregistrare fiscala, conform legii, precum si sediilor secundare care au obligatia inregistrarii ca platitori de impozit pe venituri din salarii, conform legii, denumite in continuare contribuabili.
4. Prezenta procedura nu se aplica persoanelor fizice care detin cod numeric personal si sunt supuse impozitului pe venit.

B. Procedura privind inregistrarea, din oficiu sau la cererea altei autoritati care administreaza creante fiscale, a unui contribuabil care nu si-a indeplinit obligatia de inregistrare fiscala, potrivit legii
1. Inregistrarea fiscala din oficiu a contribuabililor se realizeaza de catre organul fiscal competent:
a) pe baza constatarilor proprii;
b) la cererea altei autoritati care administreaza creante fiscale.
2. Daca inregistrarea fiscala din oficiu se realizeaza pe baza constatarilor unor compartimente cu atributii de administrare fiscala, aceste compartimente transmit compartimentului de specialitate o solicitare motivata, insotita de copii de pe documentele care au stat la baza formularii solicitarii. Solicitarea se semneaza de conducatorul compartimentului solicitant.
3. Daca inregistrarea fiscala din oficiu se realizeaza pe baza constatarilor organelor de inspectie fiscala, acestea transmit compartimentului de specialitate o solicitare motivata, insotita de copii de pe actele care au stat la baza formularii solicitarii. Solicitarea se semneaza de coordonatorul organului de inspectie fiscala.
4. Daca inregistrarea fiscala din oficiu se realizeaza la cererea altei autoritati care administreaza creante fiscale, aceste autoritati transmit organului fiscal competent o solicitare motivata, insotita de copii de pe documentele care au stat la baza formularii solicitarii. Solicitarea se semneaza de conducatorul autoritatii solicitante si trebuie sa contina atat dovada faptului ca persoana a carei inregistrare fiscala este solicitata este subiect al unui raport juridic fiscal, cat si toate elementele de identificare ale acestei persoane: denumirea/numele si prenumele, adresa si, dupa caz, codul de identificare fiscala. Daca se solicita inregistrarea fiscala a unor sedii secundare trebuie comunicate si datele de identificare ale contribuabilulu care le-a infiintat, si anume: denumirea, codul de identificare fiscala, domiciliul fiscal.
5. In cazul in care autoritatea care administreaza creante fiscale nu transmite dovada ca persoana a carei inregistrare fiscala este solicitata este subiect al unui raport juridic fiscal si/sau transmite datele de identificare incomplete, organul fiscal competent respinge cererea. Organul fiscal competent comunica autoritatii solicitante respingerea motivata a cererii.
6. Compartimentul de specialitate intocmeste notificari, care se semneaza de conducatorul unitatii fiscale si se comunica contribuabililor potrivit art. 44 din Codul de procedura fiscala, in cazul in care inregistrarea fiscala din oficiu are la baza:
a) constatari ale altor organe care administreaza creante fiscale;
b) solicitari ale altor organe care administreaza creante fiscale.
7. Nu se emit notificari in cazul in care inregistrarea fiscala din oficiu are la baza:
a) constatari ale organelor de inspectie fiscala;
b) hotarari judecatoresti definitive si irevocabile transmise de instantele judecatoresti, prin care se dispune inscrierea unor fapte in cazierul fiscal al persoanelor fizice nerezidente, neinregistrate fiscal in Romania.
8. In cazul in care, in termenul prevazut de notificare, contribuabilul depune declaratia de inregistrare fiscala, procedura se sisteaza prin referat motivat, inregistrarea fiscala efectuandu-se in baza declaratiei contribuabilului. Referatul se aproba de conducatorul organului fiscal competent.
9. In cazul in care, in termenul prevazut de notificare, contribuabilul prezinta organului fiscal competent documentele din care sa rezulte ca nu are obligatia de a solicita inregistrarea fiscala, compartimentul de specialitate analizeaza documentatia depusa si intocmeste un referat prin care propune sistarea procedurii de inregistrare din oficiu a contribuabilului. Referatul se aproba de conducatorul organului fiscal competent. Sistarea procedurii de inregistrare din oficiu se aduce de indata la cunostinta contribuabilului.
10. Dupa expirarea termenului prevazut de notificare, compartimentul de specialitate, in baza datelor detinute, intocmeste un referat prin care propune inregistrarea fiscala din oficiu a contribuabilului respectiv daca:
a) contribuabilul nu se prezinta in urma notificarii;
b) documentele prevazute la pct. 9, prezentate de contribuabil, ca urmare a notificarii, nu justifica sistarea procedurii de inregistrare fiscala;
c) contribuabilul se incadreaza in una dintre situatiile prevazute la pct. 7.
11. Referatul trebuie sa contina, in mod obligatoriu, toate datele de identificare ale persoanei care urmeaza sa fie inregistrata fiscal, motivatia inregistrarii din oficiu si, dupa caz, obligatiile declarative care vor fi inscrise in vectorul fiscal.
12. In baza referatului, compartimentul de specialitate intocmeste decizia privind inregistrarea fiscala din oficiu, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2a) la ordin. Referatul si decizia privind inregistrarea fiscala din oficiu, insotite de documentatia care a stat la baza inregistrarii din oficiu, se inainteaza spre aprobare conducatorului unitatii fiscale. Decizia se intocmeste in doua exemplare, din care un exemplar se comunica contribuabilului, potrivit art. 44 din Codul de procedura fiscala, iar al doilea exemplar se arhiveza la dosarul fiscal al contribuabilului.
13. Data inregistrarii din oficiu a contribuabilului este data comunicarii deciziei privind inregistrarea fiscala din oficiu.
14. Inainte de comunicarea deciziei privind inregistrarea fiscala din oficiu, compartimentul de specialitate verifica daca respectivul contribuabil a depus declaratia de inregistrare fiscala, dupa expirarea termenului prevazut in notificare.
15. In cazul contribuabililor care depun declaratie de inregistrare pana la data comunicarii deciziei privind inregistrarea fiscala din oficiu, procedura se sisteaza prin referat motivat, inregistrarea fiscala efectuandu-se in baza declaratiei contribuabilului. Referatul se aproba de conducatorul organului fiscal competent.
16. In termen de doua zile lucratoare de la data comunicarii deciziei privind inregistrarea fiscala din oficiu, compartimentul de specialitate intocmeste certificatul de inregistrare fiscala, care se semneaza de catre conducatorul unitatii fiscale si care se comunica contribuabilului, potrivit art. 44 din Codul de procedura fiscala.
17. Odata cu inregistrarea contribuabilului se aplica si sanctiunile pentru nedepunerea la termenele prevazute de lege a declaratiei de inregistrare fiscala, conform prevederilor legale in vigoare.
18. Daca inregistrarea fiscala s-a realizat la solicitarea altei autoritati care administreaza creante fiscale, dupa comunicarea deciziei privind inregistrarea fiscala din oficiu, compartimentul de specialitate comunica si autoritatii solicitante codul de inregistrare fiscala atribuit respectivului contribuabil, precum si data inregistrarii fiscale.
19. Documentele care au stat la baza inregistrarii fiscale, precum si actele administrative si procedurale emise de organul fiscal in aplicarea procedurii se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului.


Anexele nr. 2a, 2b si 3
Mentiune importanta
Sursa imaginilor - site-ul Monitorului Oficial
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
OUG 27/2017 pentru adoptarea unor masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta nr 27/2017
Legea 1/2017 privind eliminarea unor taxe si tarife, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
OUG 3/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Ordonanta de urgenta nr 3/2017
Legea 2/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
OUG 8/2016 privind unele masuri financiare in vederea finalizarii proiectelor finantate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum si unele masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 8/2016
Legea 4/2016 pentru aprobarea OUG 44/2015 privind acordarea unor facilitati fiscale. Lege nr. 4/2016
HG 1000/2015 privind faptele pentru care se inscriu informatii in cazierul fiscal al contribuabililor, potrivit legislatiei in vigoare. Hotarare nr. 1000/2015
Legea 338/2011 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal ? bugetar pe anul 2016
Legea 267/2015 privind aprobarea OUG 91/2014 pentru modificarea si completarea OUG 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
OUG 50/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala. Ordonanta de urgenta nr. 50/2015
OUG 44/2015 privind acordarea unor facilitati fiscale. Ordonanta de urgenta 44/2015
OUG 41/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor masuri bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 41/2015
OG 39/2015 privind cazierul fiscal. Ordonanta nr. 39/2015
OG 40/2015 pentru modificarea si completarea OUG 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. Ordonanta nr. 40/2015
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii | Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate Legea 222/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea si functionarea Consi
OG 17/2015 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta nr. 17/2015
Legea 209/2015 privind anularea unor obligatii fiscale
Legea 197/2015 privind aprobarea OUG 8/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative si alte masuri fiscal-bugetare. Lege nr. 197/2015
Legea 187/2015 privind aprobarea OUG 6/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Legea 186/2015 privind aprobarea OUG 8/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative. Lege nr. 186/2015
Drept financiar-fiscal. Legislatia Uniunii Europene
Dan Drosu Saguna, Daniela Iuliana Radu, Marius Eugen Radu

Pret: 149 lei
126 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
83 useri online

Useri autentificati: