DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 710/2011 privind punerea in aplicare a Regulamentului pentru modificarea si completarea Regulamentului privind analiza si solutionarea plangerilor referitoare la incalcarea prevederilor art. 5, 6 si 9 din Legea concurentei nr. 21/1996 si a prevederilor art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii EuropenePublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 673 din 21 septembrie 2011

CONSILIUL CONCURENTEI

In baza prevederilor art. 20 alin. (4) lit. d), art. 27 alin. (1), precum si ale art. 28 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
presedintele Consiliului Concurentei emite urmatorul ordin:

Art. 1
In urma adoptarii in Plenul Consiliului Concurentei se pune in aplicare Regulamentul pentru modificarea si completarea Regulamentului privind analiza si solutionarea plangerilor referitoare la incalcarea prevederilor art. 5, 6 si 9 din Legea concurentei nr. 21/1996 si a prevederilor art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, pus in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 499/2010, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei vor urmari punerea in aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3
Prezentul ordin intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


ANEXA - REGULAMENT pentru modificarea si completarea Regulamentului privind analiza si solutionarea plangerilor referitoare la incalcarea prevederilor art. 5, 6 si 9 din Legea concurentei nr. 21/1996 si a prevederilor art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, pus in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 499/2010In temeiul art. 27 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Consiliul Concurentei adopta prezentul regulament.

Art. I
Regulamentul privind analiza si solutionarea plangerilor referitoare la incalcarea prevederilor art. 5, 6 si 9 din Legea concurentei nr. 21/1996 si a prevederilor art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, pus in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 499/2010, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 687 din 12 octombrie 2010, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2, alineatele (2)(4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Reclamantii trebuie sa demonstreze interesul lor legitim direct sau indirect. Existenta interesului nu poate fi prezumata. Consiliul Concurentei este indreptatit, fara a aduce atingere dreptului sau de a declansa o investigatie din oficiu, sa nu dea curs plangerii unei persoane fizice sau juridice care nu poate demonstra un interes legitim.
(3) Consiliul Concurentei poate verifica, in orice etapa a procedurii, daca este indeplinita sau nu aceasta conditie. In mod particular, in cazul asociatiilor de protectie a consumatorilor, asociatiilor patronale sau profesionale legal inregistrate exista un interes indirect care poate fi considerat acceptabil din punctul de vedere al posibilitatii de formulare a unei plangeri, cu conditia ca, pe de o parte, asociatia sa aiba dreptul de a reprezenta interesele membrilor sai si, pe de alta parte, comportamentul denuntat sa fie susceptibil de a leza interesele a cel putin 2 membri ai asociatiei.
(4) Autoritatile publice locale pot avea si ele un interes legitim, in calitatea acestora de cumparatori ori de utilizatori ai bunurilor sau serviciilor afectate de comportamentul impotriva caruia depun plangere. Acestea insa nu sunt considerate ca avand un interes legitim, in sensul art. 40 din lege, in masura in care aduc in atentia Consiliului Concurentei pretinse incalcari pro bono publico.

2. La articolul 3, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(1) Plangerile depuse de catre persoanele fizice sau juridice trebuie sa contina toate informatiile minime solicitate prin formularul de plangere prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul regulament. Persoanele fizice si juridice trebuie sa furnizeze si copii ale documentelor relevante pentru a sustine plangerea depusa, documente care le sunt in mod rezonabil disponibile, si, in masura posibilului, sa indice Consiliului Concurentei de unde pot fi obtinute alte informatii si documente relevante in cauza, care nu le sunt disponibile reclamantilor.

3. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 5 - Incadrarea legala a faptelor
(1) Incadrarea legala exacta a faptelor este atributul Consiliului Concurentei. Reclamantii nu sunt obligati sa ofere o incadrare exacta a faptelor, ci doar opinia lor in aceasta privinta.
Reclamantii trebuie sa se refere la regulamentele si instructiunile adoptate de Consiliul Concurentei si, in masura in care au cunostinta de acestea, la cele emise de Comisia Europeana, precum si la practica si jurisprudenta europeana.
(2) Intelegerile si practicile intra sub incidenta legii atunci cand sunt capabile sa afecteze concurenta pe piata romaneasca ori pe o parte a acesteia, in cazul art. 5 din lege, sau in masura in care pot afecta activitatea economica ori pot prejudicia consumatorii, in cazul art. 6 din lege. Ori de cate ori Consiliul Concurentei aplica prevederile art. 5 si 6 din lege, in masura in care faptele analizate pot afecta comertul dintre statele membre, acesta aplica, de asemenea, prevederile art. 101 si 102 din TFUE. Atunci cand o intelegere sau practica nu este capabila sa afecteze comertul dintre statele membre, se poate aplica legislatia nationala, nu si legislatia comunitara.
(3) Actiunile sau inactiunile autoritatilor si institutiilor administratiei publice centrale ori locale si ale entitatilor catre care acestea isi deleaga atributiile, precum limitarea libertatii comertului sau a autonomiei intreprinderilor, exercitate cu respectarea reglementarilor legale si/sau stabilirea de conditii discriminatorii pentru activitatea intreprinderilor, sunt interzise daca restrang, impiedica sau denatureaza concurenta.
Autoritatile, institutiile publice si entitatile catre care acestea isi deleaga atributiile au obligatia activa de a asigura respectarea liberei concurente, iar restrictiile de la aceasta trebuie sa fie justificate temeinic pe motive de interes public general si sa fie limitate ca durata si arie geografica in masura maxima posibila.

4. La articolul 6 alineatul (1), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"c) transmiterea unei instiintari, in scris, cu privire la faptul ca plangerea nu intra sub incidenta legii in ceea ce priveste faptele reclamate;.

5. La articolul 6, alineatele (2) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Consiliul Concurentei poate decide sa declanseze procedura de investigatie privind o eventuala incalcare a art. 5, 6 sau 9 din lege si a art. 101 sau 102 din TFUE in orice moment, dar nu mai tarziu de expirarea termenului de 60 de zile, prevazut de art. 40 alin. (2) din lege, pentru emiterea unei decizii referitoare la o plangere. Termenul de 60 de zile incepe sa curga de la data la care i se confirma reclamantului faptul ca plangerea este considerata completa si indeplineste toate conditiile, potrivit art. 3 din prezentul regulament. Decizia va fi luata de comisia de caz, cu exceptia situatiei in care cel putin unul dintre membrii comisiei solicita motivat dezbaterea plangerii de catre Plenul Consiliului Concurentei.
.......................................
(5) Procedura de investigatie se va derula potrivit dispozitiilor art. 4144 din lege. Raportul asupra investigatiei, cu exceptia prevazuta la art. 42 alin. (1) din lege, va fi transmis spre luare la cunostinta persoanelor supuse investigatiei, acordandu-se acestora un termen de minimum 30 de zile in care sa isi formuleze, in scris, observatiile lor asupra continutului raportului.
Termenul pentru comunicarea observatiilor de catre partile implicate este fixat de presedintele Consiliului Concurentei, de la caz la caz, tinand seama de complexitatea cazului, si nu va fi mai scurt de 30 de zile de la data primirii raportului asupra investigatiei de catre parti.

6. La articolul 6, dupa alineatul (5) se introduc doua noi alineate, alineatele (5^1) si (5^2), cu urmatorul cuprins:
"(5^1) In cadrul termenului pentru comunicarea observatiilor, destinatarii raportului de investigatie pot solicita organizarea de audieri. Presedintele Consiliului Concurentei poate organiza audieri si in lipsa unei solicitari din partea destinatarilor raportului de investigatie, in cazul in care apreciaza ca este util pentru stabilirea adevarului in cauza investigata.

(5^2) In situatia in care investigatia a fost declansata ca urmare a unei plangeri si se constata ca aceasta nu a condus la descoperirea unor dovezi suficiente privind incalcarea legii, care sa justifice impunerea de masuri sau sanctiuni de catre Consiliul Concurentei, inchiderea investigatiei se va face prin decizie a Plenului Consiliului Concurentei, in urma audierii partilor implicate, daca autorul plangerii solicita organizarea de audieri.

7. La articolul 6, alineatele (9) si (12) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(9) Atunci cand Consiliul Concurentei, in urma analizei plangerii, considera ca, pe baza informatiilor pe care le are in posesie, nu sunt suficiente temeiuri pentru a justifica declansarea unei investigatii, va informa autorul plangerii despre intentia sa de a respinge plangerea, inclusiv despre motivele care stau la baza acestei intentii, si va stabili un termen rezonabil in cadrul caruia acesta sa isi prezinte punctul de vedere in scris in fata comisiei Consiliului Concurentei. Consiliul Concurentei poate admite ca reclamantul sa isi exprime punctul de vedere si verbal, in cazul in care acesta solicita in scris, in termenul mentionat de Consiliu, ascultarea sa. Consiliul Concurentei nu este obligat sa ia in considerare orice alte informatii sau documente transmise ulterior expirarii acestui termen de catre reclamant, inclusiv in scris.
...................................
(12) In cazul in care reclamantul isi exprima punctul de vedere in termenul stabilit de Consiliul Concurentei, iar informatiile si documentele suplimentare furnizate nu duc la o evaluare diferita a plangerii, Consiliul Concurentei va respinge plangerea prin decizie. Respingerea plangerii se face, potrivit art. 7 din prezentul regulament, prin decizia comisiei Consiliului Concurentei. In situatia in care cel putin un membru al comisiei solicita motivat acest lucru, dupa ce autorului plangerii i s-a dat posibilitatea de a-si exprima punctul de vedere in scris, propunerea directiei de resort se supune dezbaterii plenului Consiliului Concurentei, care va hotari respingerea plangerii sau declansarea unei investigatii.

8. La articolul 9, alineatele (5) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(5) Consiliul Concurentei poate solicita reclamantilor, intreprinderilor sau asociatiilor de intreprinderi, autoritatilor si institutiilor administratiei publice centrale ori locale sau entitatilor catre care acestea isi deleaga atributiile, care furnizeaza informatii si documente in cadrul procedurii de analiza a plangerii, sa identifice documentele sau partile din anumite documente pe care acestia le considera a contine secrete de afaceri ori alte informatii confidentiale apartinand lor si sa identifice partile fata de care aceste documente sa fie considerate confidentiale. Consiliul Concurentei poate stabili un termen in care reclamantul, intreprinderile sau asociatiile de intreprinderi si autoritatile, institutiile administratiei publice centrale ori locale sau entitatile catre care acestea isi deleaga atributiile sa detalieze solicitarea de protejare a confidentialitatii cu privire la fiecare document sau parte dintr-un document, sa furnizeze Consiliului Concurentei o versiune neconfidentiala a documentelor ori declaratiilor in care pasajele confidentiale au fost sterse si sa furnizeze o descriere concisa a fiecarei piese ce contine o informatie stearsa.
(6) Daca reclamantul, intreprinderile ori asociatiile de intreprinderi sau autoritatile, institutiile administratiei publice centrale sau locale ori entitatile catre care acestea isi deleaga atributiile nu se conformeaza cererii Consiliului Concurentei, documentele ori declaratiile in cauza sunt considerate a nu contine informatii confidentiale.

9. La articolul 10, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Actiunile in despagubire pot fi intentate atat de cei afectati direct de catre un comportament anticoncurential, cat si de persoanele afectate in mod indirect, de exemplu, de persoanele care cumpara bunuri si servicii de la cei afectati in mod direct. Actiunea in justitie va putea fi intentata pentru consumatori si de catre asociatiile de protectia consumatorilor legal inregistrate, precum si de catre asociatiile profesionale sau patronale pentru membrii acestora afectati de o practica anticoncurentiala, pe baza atributiilor acestora si a imputernicirilor primite in acest sens, dupa caz.

10. La articolul 10, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
"(5) Actiunea in justitie poate fi intentata atat inainte, cat si dupa emiterea unei decizii de sanctionare de catre Consiliul Concurentei. Deciziile Consiliului Concurentei prin care sunt aplicate amenzi contraventionale, ramase definitive ori mentinute, in tot sau in parte, printr-o hotarare judecatoreasca, irevocabile, creeaza o prezumtie privind existenta faptului ilicit cauzator de prejudicii.

11. In anexa la regulament, partea introductiva si paragraful 2 de la punctul I si paragrafele 3, 5 si 6 de la punctul II se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"I. Informatii privind reclamantul si intreprinderea sau asociatia de intreprinderi/autoritatea ori institutia administratiei publice centrale sau locale ori entitatile (societati comerciale, regii autonome etc.) catre care acestea isi deleaga atributiile impotriva careia se formuleaza plangerea
.......................................
2. Identificati intreprinderea (intreprinderile) sau asociatia de intreprinderi, autoritatea ori institutia administratiei publice centrale sau locale ori entitatile catre care aceasta isi deleaga atributiile al carei (caror) comportament constituie obiectul plangerii. In cazul intreprinderilor, furnizati toate informatiile disponibile dumneavoastra cu privire la grupul de intreprinderi din care aceasta (acestea) face (fac) parte si cu privire la domeniul de activitate al acesteia (acestora). Indicati pozitia reclamantului fata de intreprinderea sau asociatia de intreprinderi parate (de exemplu, client, furnizor, concurent etc.).
...................................
3. Prezentati cat mai in detaliu faptele din care rezulta, in opinia dumneavoastra, ca s-a savarsit o incalcare a prevederilor art. 5, 6 sau 9 din lege si a prevederilor art. 101 sau 102 din TFUE, dupa caz. Indicati, in special, natura produselor (bunuri sau servicii) afectate de pretinsa incalcare si explicati, atunci cand este necesar, relatiile comerciale privind aceste produse.
Furnizati toate detaliile disponibile despre intelegerile sau practicile intreprinderilor ori asociatiilor de intreprinderi/actiunile sau inactiunile autoritatilor si institutiilor administratiei publice centrale ori locale sau entitatilor catre care acestea isi deleaga atributiile care constituie obiectul plangerii. Indicati, in masura posibilului, cotele de piata estimative detinute de catre intreprinderea/intreprinderile impotriva carora este formulata plangerea.
.................................
5. Prezentati punctul dumneavoastra de vedere referitor la dimensiunea pietei geografice pe care a avut loc presupusa incalcare a legii si explicati, daca nu reiese in mod evident, in ce masura a fost afectata concurenta.
6. Mentionati daca, din informatiile de care dispuneti, intreprinderea sau asociatia de intreprinderi/autoritatea si institutia administratiei publice centrale ori locale sau entitatile (societati comerciale, regii autonome etc.) catre care acestea isi deleaga atributiile impotriva careia (carora) formulati plangerea are (au) cunostinta de intentia dumneavoastra de a va adresa autoritatii de concurenta in legatura cu faptele prezentate in plangere.

Art. II
Prezentul regulament intra in vigoare la data publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 117/2015 privind aprobarea OG 12/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale si a altor acte in domeniul protectiei concurentei
Legea 20/2015 pentru aprobarea OUG 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996
Ordin nr. 62/2013 pentru punerea in aplicare a Regulamentului privind organizarea si functionarea Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar
Ordin 1098/2012 pentru punerea in aplicare a Regulamentului privind procedura de identificare si sanctionare a faptelor de concurenta neloiala
Ordin nr. 897/2011 privind punerea in aplicare a Instructiunilor pentru modificarea Instructiunilor privind individualizarea sanctiunilor pentru contraventiile prevazute la art. 50 si 50^1 din Legea concurentei nr. 21/1996
Legea 149/2011 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2010 privind modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996
Ordinul 724/2010 pentru punerea in aplicare a Instructiunilor privind conditiile, termenele si procedura pentru acceptarea si evaluarea angajamentelor, in cazul practicilor anticoncurentiale
Ordin nr. 519/2010 pentru punerea in aplicare a Regulamentului privind constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor de catre Consiliul Concurentei
Ordinul 387/2010 pentru punerea in aplicare a Instructiunilor privind restrictionarile direct legate si necesare punerii in aplicare a concentrarilor economice. Ordin nr. 387/2010
Ordin 388/2010 pentru punerea in aplicare a Instructiunilor privind definirea pietei relevante. Piata relevanta
OUG 75/2010 privind modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996. Ordonanta de urgenta 75/2010
HG nr. 827/2009 pentru aprobarea Normelor privind procedura specifica pentru elaborarea si transmiterea cererii de constatare a faptului ca o anumita activitate relevanta este expusa direct concurentei pe o piata la care accesul nu este restrictionat
Curierul Judiciar, Nr. 2/2015
Editura C.H. Beck

Pret: 41.9 lei
35.62 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
71 useri online

Useri autentificati: