DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin 651/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind mobilitatea academica a studentilorPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 855 din 24 noiembrie 2014

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

Avand in vedere prevederile art. 152, 199, 200 si 222 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul Hotararii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul educatiei nationale si ministrul delegat pentru invatamant superior, cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica emit prezentul ordin.

Art. 1
Se aproba Metodologia privind mobilitatea academica a studentilor, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
Directia generala invatamant superior din cadrul Ministerului Educatiei Nationale si institutiile implicate vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


ANEXA - METODOLOGIE privind mobilitatea academica a studentilorCAPITOLUL I - Dispozitii generale


Art. 1
Potrivit legii, mobilitatea academica reprezinta dreptul studentilor si al studentilor doctoranzi de a li se recunoaste creditele transferabile dobandite, in conditiile legii, la alte institutii de invatamant superior acreditate/autorizate provizoriu din tara sau din strainatate. Mobilitatea poate fi interna sau internationala, respectiv definitiva sau temporara, pentru toate formele de invatamant.

Art. 2
Calitatea de student, respectiv de student doctorand se mentine pe perioada mobilitatilor interne si internationale.

Art. 3
Recunoasterea creditelor transferabile in cazul mobilitatilor academice internationale se poate realiza de catre institutiile de invatamant superior numai pentru persoana care dovedeste calitatea de student cu documente relevante emise de catre institutia de invatamant superior pe care a frecventat-o.

Art. 4
(1) Mobilitatea academica se poate efectua ca urmare a demersului studentului, respectiv a studentului doctorand
a) in baza unor acorduri interinstitutionale;

b) numai cu acceptul institutiilor de invatamant superior acreditate/autorizate provizoriu, dupa caz, de provenienta, respectiv primitoare.
(2) Acordurile interinstitutionale stabilesc conditiile de desfasurare a mobilitatilor intre institutiile de invatamant superior acreditate/autorizate provizoriu: tipul mobilitatii, durata mobilitatii, numarul de mobilitati, domeniul, programul de studiu, finantarea mobilitatii temporare etc.
(3) Acceptul interinstitutional consta in completarea si semnarea cererii-tip de mobilitate prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta metodologie, astfel:

a) studentul, respectiv studentul doctorand depune cererea de mobilitate la institutia de invatamant superior unde doreste mobilitatea;
b) dupa obtinerea acceptului de mobilitate, studentul, respectiv studentul doctorand solicita mobilitatea institutiei de invatamant superior de unde doreste mobilitatea;
c) institutia de invatamant superior care accepta mobilitatea semneaza prima cererea de mobilitate a studentului, apoi semneaza institutia de la care se pleaca;
d) in cerere sunt trecute si conditiile in care are loc mobilitatea.


CAPITOLUL II - Mobilitatea interna temporara a studentilor


Art. 5
(1) Studentul sau studentul doctorand poate beneficia de mobilitate temporara interna in doua institutii de invatamant superior acreditate/autorizate provizoriu, dupa caz.
(2) Recunoasterea creditelor de studii transferabile si a compatibilitatii curriculei se realizeaza atat la inceputul, cat si la sfarsitul perioadei de mobilitate, in baza regulamentelor institutiilor de invatamant superior implicate.

Art. 6
Mobilitatea interna temporara, pe locuri bugetate sau taxa, poate surveni dupa parcurgerea primului an de studii, cu finalizarea sesiunii de examene.

Art. 7
Institutiile de invatamant superior acreditate/autorizate provizoriu au obligatia de a include in regulamentele privind activitatea profesionala a studentilor prevederi privind procedurile referitoare la mobilitatea interna temporara, precum si cu privire la situatiile in care mobilitatea interna temporara nu poate fi acordata.

Art. 8
In cazul mobilitatii interne temporare pe locuri bugetate finantarea urmeaza studentul.


CAPITOLUL III - Mobilitatea internationala temporara


Art. 9
Mobilitatea internationala temporara prin programe internationale se realizeaza in conformitate cu reglementarile ce privesc respectivele programe.

Art. 10
Mobilitatea internationala temporara pe cont propriu reprezinta mobilitatea temporara efectuata in afara cadrului stabilit de un program international.

Art. 11
Mobilitatea internationala temporara pe cont propriu se realizeaza cu acceptul institutiei de invatamant superior acreditate/autorizate provizoriu de provenienta, respectiv primitoare.

Art. 12
Mobilitatea internationala temporara poate surveni dupa finalizarea primului an de studii.

Art. 13
In cazul mobilitatilor academice internationale temporare, recunoasterea creditelor transferabile se realizeaza de catre institutiile de invatamant superior acreditate/autorizate provizoriu de provenienta, respectiv primitoare, in temeiul autonomiei universitare.


CAPITOLUL IV - Mobilitatea definitiva


Art. 14
Mobilitatea academica interna definitiva este valabila atat pentru studentii finantati de la bugetul de stat, cat si pentru studentii cu taxa si se realizeaza cu respectarea prevederilor legale privind capacitatea de scolarizare si finantarea invatamantului superior, prin acordul institutiilor de invatamant superior acreditate/autorizate provizoriu, in conformitate cu prevederile regulamentelor privind activitatea profesionala a studentilor.

Art. 15
Institutia de invatamant superior acreditata/autorizata provizoriu are obligatia de a include in regulamentele privind activitatea profesionala a studentilor prevederi privind procedurile referitoare la mobilitatea interna definitiva.

Art. 16
Mobilitatea definitiva se poate realiza dupa primul an si pana la sfarsitul penultimului an de studii, la aceeasi specializare.

Art. 17
Mobilitatea definitiva se realizeaza numai dupa sfarsitul unui an de studii, dupa satisfacerea tuturor cerintelor prevazute in programul de invatamant, iar inmatricularea se realizeaza odata cu inceperea noului an universitar.

Art. 18
In cazul unei mobilitati definitive, diploma se emite absolventului de institutia de invatamant superior care l-a acceptat.

Art. 19
Mobilitatea definitiva se face pe principiul "subventiile urmeaza studentul".

Art. 20
Prevederile privind mobilitatea interna definitiva se aplica si in cazul studentilor si studentilor doctoranzi proveniti din statele membre ale UE, SEE si din Confederatia Elvetiana.

Art. 21
Pentru tarile terte se aplica prevederile acordurilor bilaterale si ale acordurilor internationale in materie, in vigoare la data efectuarii mobilitatii.

Art. 22
(1) Prezenta metodologie intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) La aceeasi data se abroga orice alte reglementari contrare referitoare la mobilitati ale studentilor.


ANEXA la metodologie - CERERE DE MOBILITATE


UNIVERSITATEA ..................................................................... (de unde vine)
De acord
Rector,
................................

UNIVERSITATEA .............................................................. (unde vine)
De acord
Rector,
............................

Catre Universitatea .......................................................... Subsemnatul, .................................................................., student/student doctorand in cadrul Universitatii ......................................................., Facultatea ....................................., Specializarea ................................................, anul ........................., cursuri (zi/IF/FR/ID) cu taxa/fara taxa, prin prezenta va rog sa binevoiti a-mi aproba mobilitatea ca student/student doctorand in anul ............. la Facultatea ....................................., Specializarea/Domeniul ............................. . Solicit aceasta mobilitate din urmatoarele motive: .......................................................... .......................................................................... .............................................................................. Anexez urmatoarele documente: ................................................................ ................................................................. ............................................................... Data ............................... Semnatura ................................ AVIZUL FAVORABIL DECANATUL FACULTATII ........................................ (de unde vine) AVIZUL FAVORABIL DECANATUL FACULTATII .............................................. (unde vine)
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
OUG 58/2020 privind luarea unor masuri pentru buna functionare a sistemului de invatamant. Ordonanta de Urgenta 58/2020
OUG 2/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, precum si modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 2/2017
Ordin 3165/2015 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta, de master si de doctorat pentru anul universitar 2015-2016
Legea 9/2015 pentru completarea art. 10 din Legea nr. 258/2007 privind practica elevilor si studentilor. Lege nr. 9/2015
HG 1003/2014 privind suspendarea cursurilor universitare in zilele de 14 si 17 noiembrie 2014. Hotarare nr. 1003/2014
OUG 117/2013 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011 si pentru luarea unor masuri in domeniul invatamantului. Ordonanta de urgenta nr. 117/2013
Ordin 5037/2013 privind corespondenta intre domeniile de studii universitare de doctorat/masterat, domeniile de studii universitare de doctorat si domeniile de doctorat
HG 130/2013 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind drepturile de transport ale politistilor, elevilor si studentilor din institutiile de invatamant pentru formarea politistilor. Hotararea 130/2013
HG 789/2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare in scopul clasificarii universitatilor si ierarhizarii programelor de studii. Hotararea nr. 789/2011
Legea educatiei nationale. Legea nr. 1/2011
Ordin nr. 5394/2009 pentru modificarea Ordinului nr. 3628/2008 privind aprobarea programelor de studii universitare de master evaluate de Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior
Ordin nr. 5356/2009 programele de studii universitare de masterat infiintate prin hotarari ale senatelor institutiilor de invatamant superior in baza Legii invatamantului nr. 84/1995, a Legii nr. 2/2008 privind modificarea Legii invatamantului nr. 84
Ordin 5202/2009 pentru dreptul studentilor inmatriculati la Universitatea Spiru Haret din Bucuresti in anul I, in perioada 2005-2008, la formele de invatamant la distanta si cu frecventa redusa, de a continua studiile la specializari/programe de stud
OG nr. 10/2009 privind dreptul studentilor inmatriculati la formele de invatamant la distanta sau cu frecventa redusa de a continua studiile la programe de studii de licenta autorizate sa functioneze provizoriu sau acreditate
Legea nr. 250/2009 privind aprobarea OUG nr. 83/2008 pentru modificarea Legii invatamantului nr. 84/1995
Legea nr. 72/2007 privind stimularea incadrarii in munca a elevilor si studentilor, consolidata 2008
OG nr. 5/2009 privind infiintarea Agentiei de Credite pentru Studentii din Institutiile de invatamant Superior de Stat si Particular Acreditate. Ordonanta 5/2009
Legea nr 84/1995, Legea invatamantului, consolidata pana in decembrie 2008
Lege nr. 2/2008 privind modificarea Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata
HG nr. 166/2003, hotarare privind acordarea unor facilitati fiscale studentilor care doresc sa infiinteze o afacere proprie
Drept financiar public. Datoria publica. Finantarea investitiilor publice
Gherghina Simona,Gherghina Simona

Pret: 44.9 lei
38.17 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
49 useri online

Useri autentificati: