DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin 650/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea si functionarea centrelor de consiliere si orientare in cariera in sistemul de invatamant superior din RomaniaPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 854 din 24 noiembrie 2014

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

Avand in vedere prevederile Ordinului ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 1.804/4.469/2012 privind aprobarea Metodologiei de utilizare a instrumentelor Europass si Youthpass si a Metodologiei-cadru cu privire la serviciile de consiliere si orientare a carierei pe tot parcursul vietii,
in temeiul art. 362 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, si al Hotararii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul educatiei nationale si ministrul delegat pentru invatamant superior, cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica emit prezentul ordin.

Art. 1
Se aproba Metodologia-cadru privind organizarea si functionarea centrelor de consiliere si orientare in cariera in sistemul de invatamant superior din Romania, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
Directia generala invatamant superior din cadrul Ministerului Educatiei Nationale si institutiile implicate vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


ANEXA - METODOLOGIE-CADRU privind organizarea si functionarea centrelor de consiliere si orientare in cariera in sistemul de invatamant superior din RomaniaCapitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
(1) Prezenta metodologie-cadru reglementeaza modul de organizare si functionare a centrelor de consiliere si orientare in cariera, denumite in continuare CCOC, constituite ca structuri fara personalitate juridica la nivelul institutiilor de invatamant superior de stat sau particular din Romania.
(2) Consilierea si orientarea carierei pe tot parcursul vietii se refera la totalitatea serviciilor si activitatilor care ajuta persoanele de orice varsta si in orice moment al existentei lor sa faca alegeri in sfera educationala, de formare sau munca si sa isi gestioneze cariera.
(3) Prezenta metodologie-cadru are la baza principiul dreptuli la asistenta si la servicii complementare gratuite in invatamantul superior de stat, in conformitate cu prevederile legale.

Art. 2
Activitatea de consiliere si orientare in cariera a CCOC se adreseaza:

a) studentilor institutiei de invatamant superior in care functioneaza, indiferent de programul de studiu pe care acestia il frecventeaza sau de forma de invatamant, inclusiv studentilor veniti la studii prin programe de mobilitati;
b) elevilor din anii terminali de liceu, prin parteneriate incheiate cu unitati din invatamantul preuniversitar;
c) absolventilor proprii sau ai altor universitati.


Art. 3
CCOC are ca obiectiv fundamental oferirea de noi oportunitati de angajare a tinerilor din sistemul educational, prin activitati de consiliere si orientare in cariera care vizeaza:
a) orientarea si consilierea elevilor/studentilor astfel incat acestia sa fie capabili sa isi poata planifica si gestiona in mod optim propriul traseu educational;
b) reducerea abandonului universitar cauzat de motive profesionale sau de orientare in cariera, precum si din motive personale sau de adaptare la mediul universitar;
c) facilitarea relatiei dintre studenti si piata muncii, astfel incat acestia sa cunoasca nevoile si provocarile reale ale pietei muncii;
d) cresterea angajabilitatii studentilor in domeniile de studiu absolvite.

Art. 4
Activitatea CCOC presupune:
1. informarea, orientarea si consilierea elevilor din anii terminali de liceu/studentilor prin oferirea urmatoarelor servicii:
a) consiliere educationala si vocationala;
b) consiliere si evaluare psihologica;
c) consiliere in cariera;
d) elaborarea de materiale destinate informarii, orientarii si consilierii;
2. actiuni legate de cresterea gradului de insertie pe piata muncii a studentilor si absolventilor, prin oferirea unor servicii precum:
a) sesiuni de pregatire a portofoliului de angajare, simularea interviului de angajare;
b) organizarea de prezentari de companii;
c) sesiuni de formare pentru dezvoltarea competentelor transversale ale studentilor;
d) realizarea de studii si analize periodice privind abandonul universitar, integrarea absolventilor pe piata muncii, impactul serviciilor de consiliere si orientare profesionala, precum si propunerea de masuri pentru ameliorarea acestora;
e) elaborarea si aplicarea de instrumente specifice in scopul monitorizarii insertiei pe piata muncii;
f) participari la activitati organizate de catre alumni;
3. informarea si consilierea elevilor asupra rutelor educationale si ocupationale disponibile in cadrul curriculei universitare, a sistemului de credite transferabile la nivel universitar, in conformitate cu Registrul national al calificarilor in invatamantul superior si Cadrul national al calificarilor, prin mijloace specifice precum sesiuni de prezentare de tip "zilele portilor deschise", targuri educationale, vizite tematice etc.;
4. informarea si consilierea studentilor asupra rutelor educationale si ocupationale din cadrul institutiilor de invatamant superior, pentru cicluri de invatamant superioare.


Capitolul II - Structura organizatorica


Art. 5
(1) CCOC trebuie sa aiba in componenta:
a) psihologi cu atestat in specialitatea Psihologie educationala, consiliere scolara si vocationala;
b) consilieri de cariera;
c) sociologi;
d) cadre didactice cu expertiza in domeniul de specializare al studentilor si absolventilor.
(2) Numarul angajatilor din cadrul CCOC se stabileste pornind de la numarul de studenti inmatriculati in cele trei cicluri de studiu. Raportul minim acceptat este de cel putin 1 consilier de cariera/psiholog/2.000 de studenti inmatriculati.

Art. 6
(1) CCOC se subordoneaza academic senatului universitatii si administrativ rectorului.
(2) CCOC este condus de un cadru didactic coordonator, numit director al CCOC, desemnat prin hotararea senatului universitar la propunerea consiliului de administratie. Acesta prezinta anual senatului universitatii, cu avizul consiliului de administratie, un raport asupra serviciilor oferite, publicat apoi pe site-ul institutiilor de invatamant superior.

Art. 7
In stabilirea planului anual de activitati si in desfasurarea activitatilor curente CCOC poate colabora cu organizatiile studentesti legal constituite din institutia de invatamant superior.

Art. 8
Baza materiala necesara desfasurarii activitatilor CCOC se asigura de catre institutia de invatamant superior organizatoare.


Capitolul III - Dispozitii finale


Art. 9
Finantarea CCOC se face prin bugetul consolidat al universitatii. In scopul asigurarii/dezvoltarii activitatii CCOC, institutia de invatamant superior poate atrage fonduri nerambursabile si alte resurse extrabugetare.

Art. 10
In maximum 6 luni de la publicarea prezentei metodologii-cadru in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, fiecare institutie de invatamant superior acreditata va elabora propria metodologie de aplicare, aprobata de catre senatul universitatii, cu respectarea prevederilor prezentei metodologii-cadru.

Art. 11
Prezenta metodologie-cadru intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
OUG 58/2020 privind luarea unor masuri pentru buna functionare a sistemului de invatamant. Ordonanta de Urgenta 58/2020
OUG 12/2017 pentru modificarea si completarea OUG 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 12/2017
OUG 81/2016 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011. Ordonanta de urgenta nr. 81/2016
Legea 85/2016 privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 13 mai 2011
Ordin 3048/2016 privind inregistrarea institutiilor de invatamant superior acreditate din Romania, a Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti si a inspectoratelor scolare judetene in Sistemul de informare al pietei interne - IMI ca autoritati
Legea 6/2016 pentru completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011
Legea 248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate. Lege nr. 248/2015
Ordin 5269/2015 privind aprobarea Metodologiei de recunoastere si echivalare a diplomelor si certificatelor obtinute la absolvirea studiilor universitare de nivel licenta, master sau postuniversitare la institutii acreditate de invatamant superior di
Ordin 5232/2015 privind aprobarea Metodologiei de organizare a predarii disciplinei Religie in invatamantul preuniversitar
Legea 220/2015 pentru modificarea si completarea art. 36 din OUG 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice. Lege nr. 220/2015
Legea 142/2015 pentru aprobarea OG 27/2014 privind finantarea institutiilor de invatamant superior militar, de informatii, de ordine publica si de securitate nationala
Ordin 3165/2015 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta, de master si de doctorat pentru anul universitar 2015-2016
Ordin nr. 3171/2015 privind aprobarea Calendarului si a Metodologiei de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2015-2016
OUG 94/2014 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011, precum si modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei
Legea 168/2014 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor masuri bugetare. Legea 168/2014
Ordin 657/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii in sistemul de invatamant superior
Ordin nr. 1654/960/1356/2014 pentru modificarea si completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, al ministrului fondurilor europene si al ministrului finantelor publice nr. 336/128/634/2014 pri
Ordin 4802/2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului national de definitivare in invatamant
Ordin 4435/2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de certificare a calificarii profesionale pentru absolventii invatamantului profesional cu durata de 3 ani
Ordin 4553/2014 pentru aprobarea Calendarului activitatilor prevazute in Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a invatamantului universitar de scurta durata, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de
Agenda Juristului 2018
Editura C.H. Beck

Pret: 29.9 lei
22.42 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
28 useri online

Useri autentificati: