DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin 64/2014 pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clientii finaliPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 544 din 23 iulie 2014

AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI

Avand in vedere prevederile art. 52, 53 si 55-62 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) si art. 9 alin. (1) lit. t) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 160/2012,
presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei emite urmatorul ordin:


Art. 1
Se aproba Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clientii finali, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
Furnizorii de energie electrica, operatorii de retea, operatorul de transport si de sistem si clientii finali de energie electrica vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitatile organizatorice din cadrul Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei urmaresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 3
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 4
Prezentul ordin intra in vigoare la data abrogarii Hotararii Guvernului nr. 1.007/2004 pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la consumatori, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 673 din 27 iulie 2004.ANEXA - REGULAMENT de furnizare a energiei electrice la clientii finaliCapitolul I - Dispozitii generale


Sectiunea 1 - Scop


Art. 1
Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clientii finali, denumit in continuare regulament, stabileste cadrul de reglementare pentru desfasurarea activitatii de furnizare a energiei electrice la clientii finali.

Sectiunea 2 - Domeniu de aplicare


Art. 2
Prezentul regulament se aplica clientilor finali de energie electrica, furnizorilor si operatorilor de retea, pentru asigurarea conditiilor necesare furnizarii energiei electrice la clientii finali.

Sectiunea 3 - Definitii si abrevieri


Art. 3
(1) Abrevierile utilizate in cadrul prezentului regulament au urmatoarele semnificatii:
ANRE - Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei;
FUI - furnizor de ultima instanta;
OD - operator de distributie;
OR - operator de retea;
OTS - operator de transport si de sistem;
PRE - parte responsabila cu echilibrarea;
RET - reteaua electrica de transport;
SEN - Sistemul electroenergetic national.
(2) In intelesul prezentului regulament, termenii de mai jos au semnificatiile urmatoare:
1. amonte, aval - notiuni asociate sensului de parcurgere a instalatiilor dinspre instalatiile utilizatorului spre instalatiile operatorului de retea, respectiv dinspre instalatiile operatorului de retea spre instalatiile utilizatorului;
2. client final noncasnic - clientul final care cumpara energie electrica pentru uzul propriu, altul decat cel casnic; in aceasta categorie intra si producatori, furnizori sau operatori de retea care cumpara energie electrica pentru consumul propriu;
3. contract de retea - contract pentru prestarea serviciului de distributie a energiei electrice si/sau contract pentru prestarea serviciului de transport;
4. interval de citire - intervalul de timp intre doua citiri consecutive ale indicatiilor grupului de masurare pentru determinarea consumului de energie electrica corespunzator acelui interval;
5. interval de facturare - intervalul de timp pentru care se emite factura, pe baza energiei electrice furnizate in intervalul de timp respectiv si, dupa caz, pe baza altor marimi utilizate la facturare, conform reglementarilor specifice;
6. neintelegeri precontractuale - neintelegeri aparute intre furnizor/operator de retea si clientul final la incheierea contractului de furnizare/retea;
7. normativul de limitari - documentul emis de operatorii de retea, care cuprinde consumatori grupati pe transe de limitare si valorile reducerilor de puteri ale acestor consumatori si se aplica in cazul penuriei nationale de combustibil sau in alte situatii exceptionale caracterizate prin deficite de putere/energie electrica in SEN;
8. operator de masurare - operator economic care administreaza si opereaza un sistem de masurare a energiei electrice.
(3) Definitiile de la alin. (2) se completeaza cu definitiile din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu definitiile din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 59/2013.


Capitolul II - Piata cu amanuntul de energie electrica


Sectiunea 1 - Participantii la piata cu amanuntul de energie electrica


Art. 4
Pe piata cu amanuntul de energie electrica, clientii finali cumpara energie electrica pentru consumul propriu si, daca este cazul, pentru consumul clientilor finali racordati la locurile lor de consum.

Art. 5
Participantii la piata cu amanuntul de energie electrica sunt furnizorii, clientii finali, operatorii de retea.

Art. 6
In functie de domeniul de utilizare a energiei electrice consumate, clientii finali se impart in doua categorii:
a) clienti casnici;
b) clienti finali noncasnici.

Art. 7
In functie de puterea aprobata prin avizul tehnic de racordare sau, acolo unde exista, prin certificatul de racordare, locurile de consum ale clientilor finali noncasnici pot fi:
a) locuri de consum cu consum mic, in cazul in care puterea aprobata este mai mica sau egala cu 100 kW. Corespunzator, clientul final care contracteaza un serviciu de furnizare si/sau retea pentru un loc de consum cu consum mic se va numi client noncasnic mic;
b) locuri de consum cu consum mare, in cazul in care puterea aprobata depaseste 100 kW. Corespunzator, clientul final care contracteaza un serviciu de furnizare si/sau retea pentru un loc de consum cu consum mare se va numi client noncasnic mare.

Sectiunea 2 - Furnizorii de ultima instanta (FUI)


Art. 8
(1) Furnizorii de ultima instanta sunt desemnati de ANRE in conformitate cu reglementarile aplicabile si au obligatia sa asigure furnizarea energiei electrice:
a) in regim de serviciu universal:
(i) clientilor casnici care nu si-au exercitat dreptul de eligibilitate;
(ii) clientilor finali noncasnici care nu si-au exercitat dreptul de eligibilitate si care indeplinesc conditiile impuse de legislatie pentru serviciu universal;
(iii) clientilor casnici si clientilor finali noncasnici care indeplinesc conditiile impuse de legislatie pentru serviciul universal si care, dupa ce au uzat de eligibilitate, solicita revenirea la FUI pentru a beneficia de serviciul universal;
(iv) clientilor casnici si clientilor finali noncasnici care indeplinesc conditiile impuse de legislatie pentru serviciul universal si care au ramas fara furnizor de energie electrica din motive neimputabile lor sau pentru ca impotriva furnizorului locului de consum respectiv s-au declansat procedurile legale de suspendare sau retragere a licentei;
b) in regim de ultima instanta, clientilor noncasnici care nu au dreptul la serviciul universal sau care nu au depus la FUI documentele care atesta ca au dreptul la serviciu universal daca:
(i) nu si-au exercitat dreptul de eligibilitate;
(ii) furnizorul lor se afla in situatia de a i se retrage/a i se suspenda licenta de furnizare in cursul desfasurarii activitatii;
(iii) sunt in situatia de a nu avea asigurata furnizarea de energie electrica din nicio sursa, cu exceptia clientilor deconectati pentru sustragere de energie electrica ori neplata, conform cadrului de reglementare aplicabil.
(2) In situatiile mentionate la alin. (1) lit. b) pct. (iii) se incadreaza cazurile identificate si notificate de ANRE catre FUI, inclusiv cazurile prevazute la art. 59 alin. (5) lit. b) sau cazurile identificate direct de FUI ca urmare a unor notificari primite de la respectivul client sau de la alti participanti la piata, respectiv furnizori, OR, clienti finali s.a.
(3) In cazul clientilor deconectati pentru neplata, mentionati la alin. (1), FUI are obligatia de a presta serviciul de furnizare a energiei electrice numai dupa ce acestia fac dovada achitarii la zi, catre fostul furnizor, a debitelor aferente consumului de energie electrica realizat pana la data deconectarii. Pentru clientul final aflat in aceasta situatie, FUI este indreptatit sa solicite constituirea, in favoarea sa, a unei garantii financiare stabilite conform procedurii aprobate de ANRE.

Art. 9
Acordarea dreptului de serviciu universal clientilor finali noncasnici se obtine in urma prezentarii de acestia catre FUI a unor copii ale situatiilor financiare/declaratiilor depuse la organismele fiscale sau, dupa caz, la alte institutii abilitate, conform legislatiei aplicabile, din care sa rezulte indeplinirea conditiilor impuse de Legea nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, privind numarul de angajati si cifra de afaceri sau valoarea totala a activelor.


Capitolul III - Contractarea serviciului de furnizare


Sectiunea 1 - Reguli de contractare


Art. 10
(1) Furnizarea energiei electrice catre clientul final se realizeaza in temeiul unui contract de furnizare, daca pentru locul de consum respectiv exista contract/contracte de retea incheiat/incheiate de catre furnizor sau de catre clientul final, conform reglementarilor in vigoare, cu exceptia situatiilor reglementate in mod distinct de catre ANRE.
(2) Contractul de furnizare se incheie, de regula, pentru un loc de consum. In cazurile in care clientul final are mai multe locuri de consum pentru care furnizorul este acelasi, se poate incheia un singur contract de furnizare pentru toate sau o parte dintre locurile de consum care au acelasi beneficiar si acelasi furnizor, conform intelegerii partilor contractante. Contractul contine anexele specifice fiecarui loc de consum, iar la includerea sau excluderea unui loc de consum din contract, modificarea se face prin act aditional.

Art. 11
(1) Pentru asigurarea transportului/distributiei energiei electrice prin retelele electrice pana la clientul final, furnizorul incheie contract/contracte de retea.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), contractele de retea se incheie de catre clientul final cu operatorul retelei respective, in urmatoarele situatii:
a) locul de consum are simultan mai multi furnizori;
b) la reteaua de utilizare a locului de consum sunt racordate locuri de consum apartinand altor clienti finali;
c) locul de consum este racordat la o retea de medie tensiune sau inalta tensiune, la solicitarea clientului final cu contract de furnizare negociat. In acest caz, contractul de retea poate include si locuri de consum racordate la o retea de joasa tensiune ale acestui client final, aflate in zona de licenta a aceluiasi OR;
d) lcoul de consum alimentat prin contract de furnizare pe piata concurentiala este racordat la o retea de distributie a unui distribuitor, altul decat cel concesionar.
(3) Contractul de retea se incheie, de regula, pe loc de consum. In cazul in care beneficiarul unui contract de retea are mai multe locuri de consum, furnizorul care incheie contracte de retea pentru mai multi clienti finali sau clientul final care are mai multe locuri de consum pentru care are dreptul sa incheie direct contractul de retea si isi exercita acest drept poate incheia un singur contract de retea pentru toate sau pentru o parte dintre locurile de consum care au acelasi beneficiar si acelasi furnizor, conform intelegerii partilor contractante. Contractul contine anexele specifice fiecarui loc de consum, iar la includerea sau excluderea unui loc de consum din contract modificarea se face prin act aditional.

Art. 12
Pana la emiterea de catre ANRE a ordinului pentru implementarea noului sistem de contractare a serviciilor prestate de operatorii de distributie si de OTS, pentru fiecare loc de consum trebuie sa existe unul sau doua contracte de retea, in conditiile prevazute la art. 10, dupa cum urmeaza:
a) in cazul locurilor de consum racordate la reteaua de transport, se incheie un contract cu OTS pentru prestarea serviciilor de transport si de sistem, mentionat la lit. b);
b) in cazul locurilor de consum racordate la o retea de distributie, se incheie doua contracte: un contract pentru prestarea serviciului de distributie a energiei electrice, incheiat cu operatorul retelei de distributie la care este racordat locul de consum, si un contract incheiat cu OTS, pentru prestarea serviciilor de transport si de sistem, intocmite conform contractelor-cadru corespunzatoare, aprobate de ANRE.

Art. 13
Dupa emiterea de catre ANRE a ordinului pentru implementarea noului sistem de contractare a serviciilor prestate de OD si de OTS:
a) clientul final sau furnizorul locului de consum, corespunzator prevederilor art. 11, incheie un singur contract de retea cu OR la care este racordat locul de consum, prin care OR asigura alimentarea cu energie electrica a locului de consum in conditii de calitate a tensiunii si de continuitate prevazute in reglementarile in vigoare, cu respectarea contractului-cadru de retea aplicabil;
b) operatorul retelei de distributie racordate la RET incheie cu OTS un contract prin care operatorul de transport asigura accesul retelei de distributie la RET, intocmit conform unui contract-cadru corespunzator.

Art. 14
Pentru energia electrica reactiva absorbita/injectata din/in retea, beneficiarul contractului de retea plateste operatorului retelei la care este racordat locul de consum, conform prevederilor Metodologiei privind stabilirea obligatiilor de plata a energiei electrice reactive si a pretului reglementat pentru energia electrica reactiva, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 33/2014.

Art. 15
(1) In cazul in care contractul de retea cu operatorul retelei la care este racordat locul de consum este incheiat de clientul final, furnizorul intocmeste o conventie tripartita, asumata prin semnatura de acesta, de clientul final si de OR, prin care:
a) OR se angajeaza sa intrerupa alimentarea cu energie electrica a locului de consum conform art. 59, chiar si in cazul in care clientul final achita la termen facturile pentru contractul de retea, daca furnizorul solicita OR intreruperea alimentarii cu energie electrica a locului de consum conform clauzelor din contractul de furnizare. Responsabilitatea pentru daunele cauzate de intreruperea alimentarii cu energie electrica ii revine clientului final, daca solicitarea furnizorului a fost in conformitate cu prevederile contractului de furnizare, respectiv furnizorului, daca acesta a solicitat in mod nejustificat intreruperea furnizarii;
b) OR si furnizorul stabilesc mijloacele de comunicare si de informare reciproca referitoare la alimentarea cu energie electrica a locului de consum.
(2) Conventia tripartita prevazuta la alin. (1) se incheie pe baza unei conventii-cadru elaborate de ANRE si constituie anexa atat la contractul de furnizare a energiei electrice, precum si la contractul de retea.

Sectiunea 2 - Locuri de consum alimentate prin contracte de furnizare incheiate cu mai multi furnizori


Art. 16
(1) Alimentarea cu energie electrica a unui loc de consum se face pe baza unui singur contract de furnizare, cu exceptia locurilor de consum cu o putere aprobata mai mare de 10 MW, care pot fi alimentate simultan pe baza mai multor contracte de furnizare a energiei electrice negociate, incheiate cu furnizori diferiti.
(2) Alimentarea unui loc de consum prin mai multe contracte de furnizare a energiei electrice este permisa exclusiv in situatia in care unul dintre furnizori, denumit in continuare furnizorul principal, isi asuma responsabilitatea echilibrarii pe piata angro pentru intreaga cantitate de energie electrica consumata la locul de consum respectiv. In acest caz, intre clientul final, OR si toti furnizorii se incheie o conventie multipartita, prin care partile convin urmatoarele:
a) furnizorul principal isi asuma responsabilitatea echilibrarii pe piata angro pentru intreaga cantitate de energie electrica consumata la locul de consum respectiv. In conventie partile pot stabili modul de repartizare intre furnizori a costurilor cu dezechilibrul dintre energia notificata si cea consumata la locul de consum respectiv;
b) OR se angajeaza sa intrerupa alimentarea cu energie electrica a locului de consum conform art. 59, chiar si in cazul in care clientul final achita la termen facturile pentru contractul de retea, daca oricare din furnizorii cu care clientul final are contract de furnizare solicita OR intreruperea alimentarii cu energie electrica a locului de consum, deoarece clientul final a incalcat clauze din contractul de furnizare pentru care contractul prevede dreptul furnizorului de a intrerupe furnizarea. Responsabilitatea pentru daunele cauzate de intreruperea alimentarii cu energie electrica ii revine clientului final, daca solicitarea furnizorului a fost in conformitate cu prevederile contractului de furnizare, respectiv furnizorului, daca acesta a solicitat in mod nejustificat intreruperea furnizarii;
c) clientul final ia act de faptul ca OR deconecteaza locul de consum in conditiile prevazute la lit. b).
(3) Conventia multipartita prevazuta la alin. (2) se incheie in conformitate cu o conventie-cadru elaborata si aprobata de ANRE si constituie anexa la contractele de furnizare si la contractul de retea, aferente locului de consum respectiv.

Sectiunea 3 - Incheierea contractului de furnizare a energiei electrice


Art. 17
(1) Pentru alimentarea cu energie electrica a unui loc de consum, clientul final parcurge urmatoarele etape:
a) in cazul unui loc de consum nou, obtine avizul tehnic de racordare si certificatul de racordare al locului de consum la reteaua electrica de interes public, conform prevederilor Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 59/2013;
b) in cazul unui loc de consum nou, precum si in situatia in care trebuie incheiat un contract de furnizare nou, se adreseaza unui furnizor de energie electrica si alege una dintre ofertele-tip publicate de acesta sau negociaza conditiile furnizarii ori recurge la selectarea furnizorului prin procedee specifice de licitatie/achizitie publica. Daca indeplineste conditiile legale si doreste sa beneficieze de serviciul universal, clientul final se poate adresa FUI pentru furnizarea in regim de serviciu universal. Dupa ce partile convin asupra conditiilor de furnizare, semneaza contractul de furnizare;
c) prin grija celui care va incheia contractul de retea, se notifica operatorului retelei la care este racordat locul de consum datele contractului de furnizare semnat, respectiv termenul de valabilitate, parametrii energiei electrice contractate, conditiile de furnizare, PRE-ul care preia responsabilitatea echilibrarii, si se incheie contractul/contractele de retea de catre furnizor sau de catre clientul final, cu exceptia cazului in care clientul final este titular al unui contract de retea existent, cand acesta ramane valabil, conform reglementarilor in vigoare.
(2) Contractul de furnizare intra in vigoare la data prevazuta in cuprinsul acestuia, iar alimentarea cu energie electrica de catre OR este asigurata pentru perioada coexistentei contractului de furnizare, incheiat in conditiile prezentului regulament si notificat conform alin. (1) lit. c), cu cel de retea pentru locul de consum respectiv.
(3) Contractul de retea se incheie pentru o perioada nedeterminata, cu exceptia cazurilor in care clientul solicita o durata limitata, si inceteaza doar in conditiile precizate in contract. Contractul de retea semnat de clientul final se poate incheia si in lipsa contractului de furnizare si ramane in continuare valabil si la schimbarea furnizorului.

Art. 18
La cererea scrisa a unui client final, furnizorul este obligat sa comunice, in scris, in termen de maximum 15 zile lucratoare de la data primirii cererii, o oferta privind conditiile de furnizare a energiei electrice pe piata concurentiala, care contine: pretul de furnizare, conditiile si termenele de plata si data-limita de incheiere a contractului de furnizare. Daca clientul final solicita si are dreptul la serviciul universal, FUI remite acestuia o oferta pentru incheierea unui contract de furnizare in aceste conditii.

Art. 19
Furnizorul nu poate conditiona prestarea serviciului de furnizare de achizitionarea sau de plata de catre clientul final a altor servicii care, conform reglementarilor in vigoare, nu constituie obligatii ale furnizorului.

Sectiunea 4 - Continutul contractului de furnizare


Art. 20
(1) Contractul de furnizare a energiei electrice trebuie sa respecte prevederile legislatiei in vigoare si sa cuprinda, pe langa elementele prevazute in mod expres de aceasta, urmatoarele elemente:
a) identitatea partilor contractante si reprezentantii legali ai acestora, cu precizarea adresei sediului/domiciliului si a datelor de contact;
b) obiectul si durata contractului;
c) pretul sau tipul tarifului aplicat, modalitatile si conditiile de plata a facturilor;
d) in cazul contractului negociat, furnizorul isi asuma responsabilitatea respectarii tuturor obligatiilor sale pe piata de energie electrica, aferente furnizarii energiei electrice la locul de consum respectiv, inclusiv cele privind echilibrarea consumului de energie electrica;
e) drepturile si obligatiile partilor contractante, inclusiv cele rezultate din contractul de retea, in cazul in care contractul de retea este incheiat de furnizor, astfel incat clientului final sa ii fie transmise drepturile si obligatiile care ii revin din contractul de retea;
f) dreptul de denuntare unilaterala a contractului de furnizare de catre clientul final in conditiile precizate de actele normative in vigoare;
g) obligatia de plata a furnizorului pentru toate daunele provocate din culpa sa clientului final;
h) anexele contractului de retea incheiat cu operatorul retelei la care este racordat locul de consum.
(2) Suplimentar fata de prevederile alin. (1), contractele de furnizare a energiei electrice incheiate cu clientii casnici trebuie sa contina clauze specifice acestei categorii de clienti finali, prevazute in actele normative in vigoare.
(3) Prevederile contractuale intemeiate pe dispozitii ale actelor normative se modifica de drept la data intrarii in vigoare a modificarii actelor normative respective; in acest caz, furnizorul/OR are obligatia sa notifice beneficiarului modificarile intervenite. In cazul modificarii tarifelor reglementate, notificarea se considera efectuata prin inscrierea acestor modificari pe factura reprezentand contravaloarea serviciului de furnizare a energiei electrice.
(4) Clauzele din contractul de furnizare a energiei electrice care sunt valabile in cazul clientilor finali dintr-o anumita categorie se inscriu intr-o anexa denumita "Conditii generale pentru furnizarea energiei electrice", care face parte din contract si care se afiseaza pe pagina de internet a furnizorului.

Art. 21
Prevederile din contractul de furnizare/retea pot fi modificate si completate prin acte aditionale, cu respectarea prevederilor prezentului regulament si ale actelor normative in vigoare, la cererea oricarei parti si cu acordul celeilalte, cu exceptia celor prevazute la art. 20 alin. (4).

Art. 22
Clauzele contractuale ce contin elemente care se pot modifica in timp, precum si unele clauze contractuale care se refera la utilizarea retelelor electrice se pot grupa in anexe la contractul de furnizare, care constituie parti integrante ale acestuia.

Sectiunea 5 - Documente necesare pentru incheierea contractului de furnizare


Art. 23
Pentru incheierea unui contract de furnizare a energiei electrice pentru un client casnic, furnizorul solicita urmatoarele documente:
a) cererea de incheiere a contractului cuprinzand datele de contact, declaratia pe propria raspundere ca in spatiul respectiv se desfasoara numai activitati casnice, precum si optiunea clientului casnic privind tipul de tarif aplicat (in cazul contractului reglementat), respectiv oferta-tip aleasa, in cazul clientului casnic care alege o oferta-tip;
b) actul de identitate al solicitantului, care se prezinta in original si se depune in copie;
c) actul de proprietate sau alt document care sa ateste dreptul de folosinta asupra spatiului care face obiectul locului de consum respectiv. Documentul se prezinta in original si se depune o copie din care, la solicitarea si pentru protectia clientului final, se pot decupa parti nerelevante pentru serviciul de furnizare. In situatiile in care clientul final nu detine un astfel de document sau documentul respectiv nu are caracter definitiv, dar acesta declara in scris pe propria raspundere ca foloseste legal imobilul ce reprezinta locul de consum al energiei electrice, atata timp cat locul de consum nu este revendicat de alta persoana, furnizorul poate incheia un contract de furnizare a energiei electrice pe durata limitata de timp, de cel mult un an, cu posibilitatea de prelungire, cu respectarea prevederilor art. 34.

Art. 24
(1) Pentru incheierea unui contract de furnizare a energiei electrice cu un client final noncasnic, furnizorul solicita urmatoarele documente:
a) cererea de incheiere a contractului de furnizare de energie electrica, care contine: denumirea solicitantului, sediul acestuia, telefonul, faxul, adresa de e-mail, numele reprezentantilor legali, precum si optiunea clientului final privind oferta aleasa, in cazul clientului final care alege o oferta-tip;
b) certificatul de inregistrare la Camera de Comert si Industrie - Oficiul Natioanl al Registrului Comertului, codul fiscal, contul bancar de virament, denumirea bancii prin care clientul deruleaza platile; clientul final care conform legislatiei nu detine aceste documente prezinta documente de identificare conform legislatiei aplicabile. Documentele se prezinta in original si se depun in copie;
c) actul de proprietate sau alt document care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului care face obiectul locului de consum. Documentul se prezinta in original si se depune o copie din care, pentru protectia clientului final, se pot decupa parti nerelevante pentru serviciul de furnizare. In situatiile in care clientul final nu poseda un astfel de document sau documentul respectiv nu are caracter definitiv, furnizorul are dreptul de a solicita garantarea serviciului de furnizare de catre respectivul client final, conform prevederilor art. 34, si de a incheia un contract de furnizare a energiei electrice pe durata limitata de timp, de cel mult un an cu posibilitatea de prelungire;
d) certificatul de racordare sau avizul tehnic de racordare - daca OR nu a emis certificatul de racordare - se preia de la contractul de retea;
e) conventia de exploatare, in situatiile in care OR considera ca este necesara - se preia de la contractul de retea;
f) documentele justificative pentru a beneficia de serviciul universal, daca clientul final solicita acest tip de serviciu.
(2) Certificatul de racordare si conventia de exploatare pot fi anexate contractului de furnizare dupa semnarea acestuia, dar inainte de data inceperii furnizarii energiei electrice.

Art. 25
(1) Furnizorul poate renunta la solicitarea prezentarii actelor in original, caz in care solicitantul trebuie sa dea o declaratie pe propria raspundere ca documentele prezentate sunt conforme cu originalele. In situatia in care furnizorul ofera posibilitatea de incheiere a contractului fara deplasare la un punct de contact fizic, transmiterea documentelor aferente si incheierea contractului se pot face prin mijloace electronice, cu respectarea legislatiei in vigoare.
(2) La incheierea contractelor de furnizare a energiei electrice cu persoane fizice/juridice care au calitatea de chiriasi/concesionari sau alta calitate similara care atesta un drept de folosinta temporara a locului de consum printr-un act incheiat cu proprietarul, clientul trebuie sa prezinte furnizorului, pe langa actele precizate in cadrul acestei sectiuni, si acordul scris al proprietarului de drept pentru incheierea contractului de furnizare a energiei electrice, daca aceasta mentiune nu se regaseste inscrisa in actul de detinere a spatiului.

Sectiunea 6 - Cazuri speciale la incheierea contractului de furnizare pentru clientul casnic


Art. 26
La imobilele avand destinatia de locuinta cu mai multi locatari, dar cu o singura instalatie de racordare si cu un singur contor de decontare, contractul de furnizare a energiei electrice se incheie, dupa caz, cu:
a) locatarul in spatiul caruia este montat contorul de decontare; sau cu
b) persoana imputernicita in acest sens de catre ceilalti locatari, in cazul in care contorul de decontare este montat in spatiul comun.

Art. 27
La imobilele avand destinatia de locuinta, cu mai multi locatari, unde exista consum de energie electrica in incaperi sau instalatii de folosinta comuna si exista contor de decontare dedicat acestui consum, contractul de furnizare a energiei electrice aferent consumului comun se incheie cu proprietarul incaperilor sau instalatiilor in folosinta comuna sau, dupa caz, cu:
a) asocatia de proprietari;
b) o persoana imputernicita in acest sens.

Art. 28
(1) In cazul in care, intr-un loc de consum, energia electrica este utilizata atat pentru activitati economice, cat si pentru consum casnic si nu este posibila sau nu se justifica economic separarea instalatiilor de utilizare, se incheie un singur contract de furnizare. Tipul de contract utilizat va corespunde tipului de consum preponderent, iar tariful utilizat este cel corespunzator tipului de contract.
(2) In cazul decesului unui titular de contract de furnizare, orice succesor poate continua derularea acestui contract, daca acest lucru nu este contestat de alt succesor, cu obligatia achitarii facturilor si cu preluarea tuturor responsabilitatilor ce decurg ca urmare a derularii contractului, inclusiv raspunderea in cazul constatarii unor interventii neautorizate sau defectiuni ale grupului de masura. In termen de 30 de zile de la producerea decesului, succesorul respectiv trebuie sa anunte furnizorul despre deces, iar pana la stabilirea legala a titlului de proprietate, furnizorul poate sa-i ofere un contract de furnizare a energiei electrice pe durata limitata, de cel mult un an, cu posibilitatea de prelungire.

Sectiunea 7 - Contracte de furnizare a energiei electrice aplicabile clientilor finali ai FUI


Art. 29
(1) ANRE elaboreaza si aproba, in termen de maximum 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentului regulament, contractele-cadru pentru furnizarea energiei electrice la clientii finali de catre FUI, cu exceptia contractelor FUI pentru furnizarea energiei electrice la clientii finali care uzeaza de eligibilitate.
(2) Contractele incheiate de FUI cu clientii finali pot sa contina si clauze care nu sunt cuprinse in contractul-cadru corespunzator, cu conditia ca aceste clauze sa nu contravina prevederilor din contractul-cadru de furnizare a energiei electrice pentru categoria respectiva de clienti finali si nici altor reglementari in vigoare.
(3) Daca, pentru clientii definiti la art. 8 alin. (1) lit. a) pct. (iv) si lit. b) pct. (ii) si (iii) nu este posibila incheierea/semnarea contractului inainte de data preluarii acestora de catre FUI, furnizarea energiei electrice se realizeaza pe baza contractuluicadru, clauzele acestuia intrand de drept in vigoare astfel incat sa se asigure continuitatea in alimentarea cu energie electrica a clientilor respectivi.

Art. 30
(1) Termenele pentru care este permisa furnizarea energiei electrice clientilor finali mentionati la art. 29 alin. (3) fara contract incheiat/semnat intre acestia si FUI se stabilesc prin reglementari aprobate de ANRE.
(2) Refuzul clientului final de a semna contractul de furnizare, dupa perioada maxima admisa de furnizare fara contract incheiat/semnat conform alin. (1), da dreptul FUI sa intrerupa furnizarea energiei electrice.
(3) Energia electrica activa consumata, precum si energia electrica reactiva facturabila, inclusiv eventualele penalitati, din momentul preluarii clientului final de catre FUI pentru furnizarea in regim de ultima instanta si pana in momentul incetarii contractului, se datoreaza FUI si se platesc de catre clientul final la preturile corespunzatoare acestui regim de furnizare, inclusiv pentru perioada in care furnizarea s-a realizat fara contract semnat.

Sectiunea 8 - Raspunderea contractuala


Art. 31
Furnizorul este indreptatit sa recupereze daunele proprii, iar in cazul in care incheie contractul de retea, si daunele produse clientului final, de la operatorul de distributie, operatorul de transport si de sistem, de la producator sau de la alt client final, dovedite a fi cauzate din culpa oricaruia dintre acestia, conform prevederilor contractuale.

Art. 32
Clientul final de energie electrica raspunde pentru daunele dovedite, cauzate furnizorului/OR din culpa sa, conform prevederilor contractuale.

Art. 33
Nerespectarea contractului de furnizare a energiei electrice de catre clientul final poate avea urmatoarele consecinte, conform prevederilor din contract:
a) aplicarea de dobanzi penalizatoare;
b) obligatia de a constitui garantii financiare;
c) intreruperea temporara a furnizarii energiei electrice;
d) rezilierea contractului de furnizare a energiei electrice.

Sectiunea 9 - Garantii


Art. 34
(1) La solicitarea furnizorului sau OR, clientul final constituie garantii, pentru contractul de furnizare, respectiv pentru contractul de retea al carui titular este, in urmatoarele situatii:
a) constatarea unor actiuni ale clientului final in scopul denaturarii indicatiilor grupurilor de masurare sau consumului energiei electrice prin ocolirea echipamentelor de masurare;
b) exista premisele deconectarii pentru neplata a serviciului de retea/furnizare a energiei electrice a clientului final, conform prevederilor procedurii specifice de constituie a garantiilor;
c) clientul final titular al contractului reglementat (de furnizare sau de retea) nu este proprietarul locului de consum sau este un client final temporar (durata de existenta mai mica de 6 luni).
(2) In situatia prevazuta la alin. (1) lit. c) clientul final poate opta intre constituirea garantiei conform prezentului articol sau plata anticipata a serviciului contractat. In cazul platii anticipate, factura pentru intervalul de facturare urmator trebuie sa cuprinda regularizarea pentru intervalul de facturare anterior, precum si valoarea unui consum viitor echivalent, estimat a fi egal cu consumul mediu al intervalului de facturare urmator, determinat pe baza consumului mediu pe ultimele 6 luni, sau, in lipsa acestor valori, cu cantitatea de energie contractata sau prevazuta in conventia de consum.

Art. 35
In cazul in care contractul de furnizare include si serviciul de retea, furnizorul solicita clientului final garantia corespunzatoare intregului serviciu contractat cu clientul final si, daca este cazul, executa plati din aceste garantii catre OR, pentru serviciul prestat de acesta la locul de consum respectiv.

Art. 36
(1) In cazul FUI valoarea si conditiile in care se constituie aceasta garantie sunt prevazute intr-o procedura specifica pentru serviciul de furnizare a energiei electrice, emisa de ANRE.
(2) In cazul contractului de furnizare negociat, valoarea si conditiile in care se constituie aceasta garantie sunt prevazute in contract, conform acordului de vointa al partilor contractante.

Art. 37
(1) In cazul incetarii contractului sau in cazul in care timp de doi ani consecutivi clientul final nu se afla in situatiile prevazute la art. 34 alin. (1) lit. a) sau b), garantia se returneaza acestuia. In cazul incetarii contractului, la determinarea sumei care se returneaza clientului final se iau in considerare debitele la zi ale acestuia fata de furnizor.
(2) Refuzul constituirii garantiilor conform prezentului regulament si procedurilor specifice da dreptul OR sa intrerupa alimentarea cu energie electrica a locului de consum. In cazul in care contractul de retea este incheiat de furnizor, intreruperea se face la solicitarea furnizorului.

Sectiunea 10 - Sistarea temporara a furnizarii


Art. 38
(1) Clientii finali pot conveni cu furnizorul sistarea temporara a furnizarii energiei electrice, fara denuntarea contractului, pentru o perioada de minimum o luna si de maximum 12 luni, cu posibilitatea prelungirii ori de cate ori este necesar. Clientii finali vor face in acest sens o solicitare in scris catre furnizor cu minimum 10 zile lucratoare inainte de data solicitata pentru sistare, iar furnizorul are obligatia sa notifice OR initierea si incetarea sistarii. La finalul perioadei de sistare clientul final are obligatia sa notifice furnizorul pentru reconectarea locului de consum sau prelungirea sistarii furnizarii pe o noua perioada. In lipsa notificarii, furnizorul prelungeste perioada de sistare pana la primirea notificarii, dar nu mai mult de 3 luni, moment din care furnizorul are dreptul sa rezilieze contractul de furnizare, cu transmiterea unei notificari prealabile, atat catre clientul final, cat si catre OR.
(2) In cazul in care clientul final este titular al contractului de retea, acesta trebuie sa convina sistarea temporara a furnizarii energiei electrice si cu OR, in conditiile statuate la alin. (1).
(3) Clientul final care a solicitat sistarea temporara a furnizarii energiei electrice plateste contravaloarea lucrarilor efectuate in acest scop de catre OR.
(4) Pentru perioada in care este sistata furnizarea, clientul final nu are obligatii de plata aferente serviciului de furnizare si nici serviciilor de retea.

Sectiunea 11 - Incetarea contractului de furnizare


Art. 39
(1) Contractul de furnizare a energiei electrice inceteaza in urmatoarele cazuri:
a) expirarea termenului contractual;
b) acordul de vointa al partilor contractante;
c) denuntarea unilaterala de catre clientul final, in conditiile prevazute in contract si conform prevederilor legale in vigoare;
d) rezilierea.
(2) In cazul incetarii contractului ca urmare a expirarii duratei de valabilitate a acestuia, furnizorul notifica clientului final data incetarii cu minimum 30 de zile inainte.
(3) Furnizorul si, dupa caz, clientul final au obligatia sa notifice OR cu privire la incetarea contractului de furnizare, cu cel putin 5 zile lucratoare inainte.
(4) Prevederile alin. (2) nu se aplica in cazul contractelor incheiate pe o perioada mai mica de 60 de zile, caz in care notificarile se fac cu minimum 5 zile lucratoare inainte de data incetarii valabilitatii contractului.
(5) Notificarea poate fi comunicata in anexa la factura.

Art. 40
Contractul de furnizare poate fi reziliat de catre clientul final, cu notificarea furnizorului cu cel putin 15 zile inainte, fara plata despagubirilor prevazute in contractul de furnizare, in urmatoarele situatii:
a) asupra furnizorului s-a declansat procedura de suspendare sau retragere a licentei;
b) contractul nu respecta reglementarile in vigoare privind tipul de contract.

Art. 41
(1) Contractul de furnizare poate fi reziliat de furnizor, fara plata despagubirilor prevazute in contractul de furnizare, in urmatoarele cazuri:
a) sustragerea de energie electrica de catre clientul final, constatata prin hotarare judecatoreasca definitiva;
b) neplata facturilor, la termenele si in conditiile prevazute in contract;
c) incetarea dreptului de folosinta al clientului final asupra locului de consum;
d) alte cazuri prevazute de lege.
(2) Rezilierea din initiativa furnizorului se efectueaza cu un preaviz de minimum 15 zile, cu exceptia cazului sustragerii de energie electrica, situatie in care rezilierea poate produce efecte de la data constatarii prin hotarare judecatoreasca definitiva.
(3) In termen de maximum 6 saptamani de la incetarea contractului, furnizorul/OR are obligatia de a transmite clientului final factura cu decontul final ori factura estimata pentru ultimul consum, in cazul in care clientul nu asigura OR acces la cotor, cu exceptia regularizarii contravalorii certificatelor verzi ce se va transmite conform legislatiei in vigoare. Clientul final are obligatia sa plateasca contravaloarea facturii pana la termenul scadent.

Sectiunea 12 - Alimentarea locurilor de consum apartinand furnizorilor, operatorilor de retea sau producatorilor


Art. 42
(1) Furnizorii si producatorii alimenteaza locurile proprii de consum, respectiv locurile de producere si consum:
a) prin intermediul unui furnizor, conform reglementarilor privind alimentarea cu energie electrica a locurilor de consum; sau
b) din energia electrica produsa, respectiv achizitionata de pe piata angro.
(2) FUI trebuie sa asigure alimentarea cu energie electrica a locurilor de consum proprii prin proceduri transparente, nediscriminatoare, bazate pe metode de piata, care sa asigure minimizarea costurilor aferente si cu respectarea prevederilor legale privind obligatia separarii activitatilor reglementate de cele nereglementate.
(3) OR alimenteaza propriile locuri de consum unde se desfasoara activitati administrative, precum si locurile de consum reprezentand serviciile interne din statiile electrice, prin intermediul furnizorilor sau prin achizitii de pe piata angro, conform reglementarilor privind alimentarea cu energie electrica a locurilor de consum.

Art. 43
Furnizorii si producatorii care isi alimenteaza propriile locuri de producere/consum din energia electrica produsa sau achizitionata de pe piata angro trebuie sa indeplineasca, pentru aceste locuri de consum, toate obligatiile furnizorilor aferente activitatii de furnizare a energiei electrice la clientii finali, inclusiv plata serviciilor de retea si a celorlalte obligatii de plata aferente consumului final de energie electrica, conform reglementarilor specifice.

Art. 44
Alimentarea cu energie electrica a locurilor de consum apartinand furnizorilor, producatorilor sau OR se realizeaza pe baza unei proceduri specifice elaborate de ANRE, prin care se stabilesc conditiile in care se realizeaza alimentarea locurilor de consum ale acestora, altele decat consumul propriu tehnologic al retelelor electrice.

Sectiunea 13 - Solutionarea neintelegerilor precontractuale si a reclamatiilor/disputelor aparute in derularea contractului


Art. 45
(1) In cazul neintelegerilor precontractuale, daca partile nu ajung la o intelegere, acestea se pot adresa ANRE in vederea declansarii procesului de solutionare la nivelul acesteia, conform prevederilor Procedurii privind solutionarea neintelegerilor aparute la incheierea contractelor in domeniul energiei electrice si termice produse in cogenerare de inalta eficienta, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 35/2013 pentru aprobarea procedurilor privind solutionarea/medierea neintelegerilor aparute la incheierea contractelor in domeniul energiei.
(2) In cazul disputelor aparute in derularea contractului, daca partile nu ajung la o intelegere, acestea se pot adresa ANRE in vederea declansarii procesului de solutionare la nivelul acesteia, conform prevederilor Regulamentului privind organizarea si functionarea comisiei pentru solutionarea disputelor pe piata angro si cu amanuntul aparute intre participantii la piata de energie electrica si gaze naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 61/2013.


Capitolul IV - Schimbarea furnizorului


Sectiunea 1 - Schimbarea furnizorului la solicitarea clientului final


Art. 46
Pentru schimbarea furnizorului unui loc de consum, clientul final are dreptul de a denunta unilateral contractul de furnizare, cu respectarea conditiilor contractuale si cu obligatia de a transmite furnizorului de energie electrica si OR o notificare cu cel putin 21 de zile anterior datei schimbarii furnizorului, in conditiile procedurii specifice privind schimbarea furnizorului de energie electrica elaborata de ANRE.

Art. 47
Procedura prevazuta la art. 46 stabileste, in principal, etapele procesului de schimbare a furnizorului, modalitatea de stingere a obligatiilor de plata datorate de clientul final furnizorului actual, schimbul de date intre clientul final si operatorii economici implicati in procesul de schimbare a furnizorului.

Art. 48
In contractele de furnizare a energiei electrice este interzisa includerea unor clauze care ar putea sa impiedice realizarea schimbarii furnizorului in termenul de 21 de zile.

Art. 49
Clinetul final caruia i se furnizeaza energie electrica in conditii de ultima instanta poate opta pentru schimbarea furnizorului, astfel:
a) doar cu notificarea prealabila a FUI, daca contractul cu noul furnizor intra in vigoare in maximum 21 de zile de la preluarea sa de catre FUI;
b) cu respectarea prevederilor Procedurii de schimbare a furnizorului, daca contractul cu noul furnizor intra in vigoare dupa termenul prevazut la lit. a).

Sectiunea 2 - Trecerea clientilor finali la furnizorul de ultima instanta


Art. 50
(1) Trecerea la FUI pentru furnizarea in regim de serviciu universal a clientilor finali care apartin uneia dintre categoriile mentionate la art. 8 alin. (1) lit. a) pct. (iv) sau in regim de ultima instanta a clientilor finali care apartin uneia dintre categoriile mentionate la art. 8 alin. (1) lit. b), pct. (ii) si (iii) se poate face fara a fi necesara semnarea/actualizarea, inainte de data preluarii acestora de catre FUI, a contractelor de retea, cu respectarea reglementarilor specifice mentionate la art. 30.
(2) In cazul trecerii la FUI in conditiile alin. (1), OR la care este racordat locul de consum va asigura continuitatea in alimentarea cu energie electrica a acestuia, iar energia electrica si serviciile aferente furnizarii in aceste conditii vor fi suportate de clientul final prin intermediul furnizorului de ultima instanta.
(3) Un client final care are dreptul la serviciul universal si care si-a exercitat dreptul de eligibilitate poate sa revina la FUI si sa beneficieze de furnizarea in regim de serviciu universal, cu respectarea termenelor prevazute in procedura de schimbare a furnizorului.
(4) Clientul casnic care, dupa ce si-a exercitat dreptul de eligibilitate, revine la serviciul universal nu mai beneficiaza de preturi/tarife reglementate.


Capitolul V - Drepturile si obligatiile partilor contractante ale contractului de furnizare


Sectiunea 1 - Drepturile clientului final


Art. 51
Clientii finali de energie electrica au urmatoarele drepturi:
a) sa beneficieze de serviciul universal in conditiile stabilite prin reglementarile ANRE, daca indeplinesc prevederile specifice ale Legii nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru a fi incadrati la aceasta categorie si sa opteze pentru oricare dintre preturile/tarifele aplicabile categoriei de clienti finali din care fac parte;
b) sa opteze pentru orice modalitate de plata pe care furnizorul o pune la dispozitie;
c) sa solicite OR (direct sau prin intermediul furnizorului) repararea sau inlocuirea grupului de masura/contorului defect, in conditiile reglementarilor in vigoare;
d) sa solicite modificarea cantitatilor de energie convenite in conventia de consum, atunci cand facturarea se face pe baza unei conventii de consum, oricand considera ca i se va modifica consumul, cu conditia ca noile valori sa fie transmise cu cel putin 20 de zile inainte de inceperea intervalului de facturare respectiv;
e) sa solicite si sa primeasca de la furnizor si/sau OR explicatii privind elementele facturii;
f) sa primeasca, in scris, o oferta de furnizare in conditiile art. 18;
g) sa primeasca toate datele pertinente privind consumul in mod nediscriminatoriu in raport cu costurile necesare pentru furnizarea acestor date;
h) orice alte drepturi prevazute de Legea nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, de prezentul regulament, de contractele incheiate sau de alte acte normative aplicabile.

Sectiunea 2 - Drepturile furnizorului/OR


Art. 52
Furnizorii/OR au urmatoarele drepturi, corespunzator contractelor incheiate:
a) sa refuze plata totala sau partiala a unor daune privind defectarea unor instalatii/receptoare de energie electrica daca datele de garantare tehnica a acestora specifica parametrii de calitate a energiei electrice furnizate potrivit altor norme/standarde decat cele recunoscute/aprobate de ANRE;
b) sa recalculeze consumul de energie electrica pentru o perioada anterioara, atunci cand se constata defectarea grupului de masurare, in baza unei proceduri elaborate de ANRE;
c) sa aiba acces in incinta clientului final la grupurile de masurare, pentru verificarea instalatiei de alimentare cu energie electrica si verificarea respectarii prevederilor contractuale;
d) sa intrerupa furnizarea energiei electrice, in conditiile art. 59;
e) orice alte drepturi prevazute de Legea nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, de prezentul regulament, de contractele incheiate sau de alte acte normative aplicabile.

Sectiunea 3 - Obligatiile clinetului final


Art. 53
Clientul final are urmatoarele obligatii:
a) sa plateasca contravaloarea facturii emise de catre furnizor/OR la pretul/tariful si in conditiile prevazute in contractul de furnizare a energiei electrice si/sau de retea si a altor prevederi legale;
b) sa mentina starea tehnica corespunzatoare a instalatiilor electrice proprii in conformitate cu normele in vigoare;
c) sa respecte dispozitiile dispecerului energetic in conformitate cu reglementarile in vigoare si cu prevederile contractelor de distributie/furnizare incheiate;
d) sa nu modifice valorile parametrilor de protectie si de reglaj stabilite cu OR;
e) sa ia masuri de evitare a supracompensarii energiei reactive, in cazul in care in contractul de furnizare/retea nu exista prevederi contrare;
f) sa comunice in scris, in termen de 30 de zile, furnizorului/OR orice modificare a elementelor care au stat la baza incheierii contractului;
g) sa respecte clauzele contractelor de furnizare, respectiv de retea, inclusiv a conditiilor prevazute in anexele acestora;
h) orice alte obligatii prevazute de Legea nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, de prezentul regulament, de contractele incheiate sau de alte acte normative aplicabile.

Art. 54
(1) Clientii finali cu o putere aprobata prin avizul tehnic de racordare/certificatul de racordare de cel putin 1 MVA sunt obligati sa prezinte prognoze orare de consum furnizorului cu care au relatii contractuale, conform reglementarilor emise de ANRE.
(2) Transmiterea prognozelor si modul de determinare a pretului cu care se factureaza abaterile de la valorile prognozate se vor efectua conform prevederilor din contractul de furnizare, in cazul contractelor de furnizare negociate si conform unor reglementari specifice, elaborate de ANRE, in cazul contractelor de furnizare care au la baza contractele-cadru emise de ANRE.

Sectiunea 4 - Obligatiile furnizorului/OR


Art. 55
(1) Furnizorii si/sau, dupa caz, OR, corespunzator conditiilor contractuale, au urmatoarele obligatii:
a) sa respecte prevederile contractelor de furnizare/retea, ale standardului de performanta pentru serviciul respectiv, precum si orice alta reglementare aplicabila in domeniul energiei electrice;
b) sa asigure clientului final puterea si energia electrica conform contractelor de furnizare/retea;
c) sa asigure continuitatea in alimentare in limitele nivelului de siguranta precizat in contract sau in standardul de performanta pentru serviciul de distributie/transport a/al energiei electrice;
d) furnizorul sa informeze OR pentru reconsiderarea marimilor de reglaj ale protectiilor din instalatiile de distributie/transport, la cererea justificata a clientului final;
e) furnizorul sa asigure prin preluare de la OR, la termenele convenite, valorile de consum masurate de contoarele de energie electrica, in vederea stabilirii cantitatilor facturate;
f) sa permita accesul pentru citire delegatului clientului final la grupurile de masurare pentru decontare;
g) sa factureze clientului final energia electrica si puterea, dupa caz, la tarifele legale in vigoare sau la preturile negociate;
h) sa asigure puterea minima tehnologica in regim de limitare specificata in contractul de furnizare/retea;
i) sa plateasca clientilor finali despagubiri pentru daunele dovedite provocate din vina sa, inclusiv de intreruperi/calitatea necorespunzatoare a energiei electrice furnizate, conform reglementarilor in vigoare;
j) sa puna la dispozitia clientului final informatii privind istoricul de consum pe ultimele 12 luni;
k) sa puna la dispozitia clientului final informatiile privind eventualele sume de bani datorate/platite clientului final/de clientul final, aferente facturilor emise, pentru ultimul an calendaristic, la cererea acestuia;
l) atunci cand contractul de retea este incheiat de furnizor, acesta asigura legatura intre clientul final si OR, privind serviciul de retea;
m) sa protejeze la intreruperea alimentarii cu energie electrica clientii vulnerabili;
n) OR determina duratele intreruperilor in furnizarea energiei electrice, in principal pe baza inregistrarilor proprii din statii, dar si a altor informatii disponibile. In cazul in care clientul final contesta in mod justificat aceste durate ale intreruperilor, partile pot apela la mijloacele de rezolvare a reclamatiilor/disputelor, conform cap. III - sectiunea 13;
o) sa intermedieze pentru restabilirea de catre OR a alimentarii in cazul actionarii protectiei la defect (intreruptor automat/siguranta fuzibila) din instalatiile OR;
p) sa notifice clientii finali asupra intreruperilor in alimentare in cazul intreruperilor programate;
q) sa investigheze reclamatiile privind calitatea serviciului de furnizare;
r) sa investigheze reclamatiile privind inregistrarile eronate ale aparatelor de masurare;
s) sa programeze si efectueze audiente;
t) sa intermedieze executii de lucrari la consumatorii vulnerabili;
u) orice alte obligatii prevazute de Legea nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, de prezentul regulament, de contractele incheiate sau de alte acte normative aplicabile.
(2) Pe langa obligatiile generale de furnizare, pentru clientii finali preluati pentru furnizarea in regim de ultima instanta, FUI va asigura si:
a) informarea cu privire la schimbarea de furnizor a clientilor preluati ale caror locuri de consum cu puterea aprobata prin avizul tehnic de racordare/certificatul de racordare de minimum 1 MVA, in termen de 1 zi lucratoare de la preluare, respectiv in 5 zile lucratoare de la preluare pentru ceilalti clienti finali;
b) informarea clientilor preluati, in termenele prevazute la lit. a), asupra conditiilor privind furnizarea in regim de ultima instanta, inclusiv asupra pretului aplicat si a termenului maxim in care trebuie incheiat contractul pentru furnizarea energiei electrice in conditii de ultima instanta;
c) publicarea pe pagina de internet proprie si punerea la dispozitia oricarui client final, la solicitarea acestuia, a listei furnizorilor activi de energie electrica din Romania;
d) informarea operatorilor de retea asupra datelor referitoare la portofoliul de clienti preluati, in decurs de 3 zile lucratoare de la preluare, in vederea incheierii contractelor de retea.

Sectiunea 5 - Clienti vulnerabili


Art. 56
(1) Un client casnic este inregistrat drept client vulnerabil daca indeplineste cel putin una dintre urmatoarele conditii:
a) are venituri reduse, stabilite de institutiile statului cu atributii de protectie sociala;
b) la locul de consum locuieste o persoana cu probleme de sanatate in varsta care necesita continuitatea alimentarii locuintei cu energie electrica sau alte conditii speciale referitoare la serviciul de furnizare.
(2) Daca un client vulnerabil indeplineste ambele conditii prevazute la alin. (1), acesta beneficiaza de facilitatile corespunzatoare fiecarei categorii.

Art. 57
(1) Criteriile de incadrare a unui client casnic in categoria clientului vulnerabil din motive de venituri reduse, facilitatile si modalitatile de implementare a acestora sunt stabilite de catre institutiile statului cu atributii de protectie sociala si se comunica furnizorului de catre acestea.
(2) Incadrarea unui client casnic drept client vulnerabil din motive de sanatate/varsta se realizeaza de catre institutiile statului cu competente de protectie sociala si se comunica furnizorului de catre acestea.

Art. 58
Tipurile de facilitati specifice, asigurate fiecarei categorii de clienti vulnerabili, sunt urmatoarele:
a) pentru clientii vulnerabili, din motive de venituri reduse, institutiile statului cu competente de protectie sociala stabilesc cuantumul ajutoarelor financiare acordate, limita de venit pentru care se acorda aceste ajutoare, precum si modalitatile de implementare a acestor facilitati;
b) pentru clientii vulnerabili din motive de sanatate/varsta, OR ia urmatoarele masuri:
(i) reduce la minimum intreruperile planificate si le notifica titularului de contract de furnizare, direct sau prin intermediul furnizorului, conform art. 115 alin. (3) lit. a);
(ii) rezolva cu prioritate intreruperile neplanificate aparute intr-o zona de retea in care sunt clienti vulnerabili din aceasta categorie;
(iii) asigura o sursa suplimentara la locul de consum al unui client vulnerabil unde are domiciliul o persoana a carei viata este conditionata de un aparat medical alimentat cu energie electrica;
c) daca este cazul, furnizorul si OR pot conveni ca relatia cu clientul vulnerabil respectiv (autocitirea contorului, transmiterea facturii pe numele si adresa de corespondenta fizica sau electronica a persoanei respective, notificari/sesizari etc.) sa se poata desfasura prin intermediul unei terte persoane, imputernicita de titularul locului de consum.

Sectiunea 6 - Intreruperea alimentarii cu energie electrica pentru nerespectarea obligatiilor contractuale de catre clientul final sau furnizor


Art. 59
(1) In cazul serviciului de furnizare prestat pe baza unui contract-cadru aprobat de ANRE, intreruperea alimentarii cu energie electrica pentru nerespectarea obligatiilor contractuale de catre beneficiar se face conform prevederilor contractului-cadru.
(2) In cazul serviciului de retea prestat de OR pe baza contractului de retea incheiat cu clientul final, intreruperea alimentarii cu energia electrica pentru nerespectarea obligatiilor contractuale de catre beneficiar fata de OR se face conform prevederilor contractului respectiv, iar pentru nerespectarea obligatiilor contractuale ale clientului final fata de furnizor se procedeaza conform conventiei tripartite, prevazuta la art. 15.
(3) In cazul serviciului de retea prestat de OR pe baza contractului de retea incheiat cu furnizorul, altul decat cel de la alin. (1), se procedeaza conform alin. (4) si (5).
(4) Pentru neachitarea de catre clientul final a facturilor emise de furnizorul prevazut la alin. (3), conform prevederilor contractului de furnizare, se procedeaza dupa cum urmeaza:
a) furnizorul transmite clientului final un preaviz de deconectare cu cel putin 15 zile inainte de termenul de deconectare prevazut in contract, in cazul clientului casnic, respectiv cu cel putin 5 zile lucratoare in cazul clientilor finali noncasnici, clientul final avand obligatia de a achita suma respectiva in termenul prevazut in preaviz;
b) daca clientul final nu a platit in termenul din preaviz, dupa 4 zile lucratoare de la expirarea acestui termen, furnizorul comunica OR solicitarea de deconectare a clientului final, cu precizarea cantitatii de energie electrica pentru care clientul final nu a platit serviciul de furnizare/distributie, iar OR deconecteaza locul de consum, daca pana la data deconectarii furnizorul nu ii confirma plata datoriei de catre clientul final;
c) daca clientul final plateste dupa expirarea termenului din preaviz, furnizorul este obligat sa comunice aceasta OR cel mai tarziu in ziua lucratoare urmatoare zilei in care plata facturii se considera confirmata, potrivit art. 85; solicitarea de deconectare se considera anulata daca deconectarea clientului final nu a fost inca efectuata.
(5) In cazul prevazut la alin. (3), daca furnizorul nu achita la termen facturile emise de OR, se procedeaza dupa cum urmeaza:
a) OR compara suma datoriilor clientilor finali ai furnizorului, pentru care a primit solicitarea de deconectare conform alin. (4) lit. b), cu datoria furnizorului. Daca aceasta datorie a furnizorului catre OR este mai mare decat suma datoriilor corespunzatoare locurilor de consum pentru care a primit solicitarea de deconectare, OR transmite o notificare catre furnizor si catre ANRE, prin care semnaleaza nerespectarea obligatiilor furnizorului. Daca in 5 zile lucratoare furnizorul nu achita suma ce reprezinta diferenta dintre sumele prevazute mai sus, OR transmite o noua notificare catre furnizor, catre toti clientii finali ai furnizorului, cu exceptia celor de la alin. (4) lit. b), si catre ANRE, prin care clientii finali sunt anuntati ca in 21 de zile trebuie sa isi aleaga un alt furnizor, in caz contrar, dupa expirarea acestui termen vor fi transferati la FUI;
b) daca dupa 21 de zile de la ultima notificare furnizorul nu achita datoria pana la valoarea corespunzatoare clientilor finali deconectati pentru neplata, clientii finali care nu si-au ales alt furnizor sunt trecuti la FUI, conform procedurii specifice de trecere a clientilor finali la furnizorul de ultima instanta.
(6) Pentru neconstituirea garantiilor financiare conform reglementarilor in vigoare, furnizorul transmite clientului final un preaviz; daca clientul final nu constituie garantia in termenul din preaviz, dupa 3 zile lucratoare de la expirarea acestui termen furnizorul comunica OR solicitarea de deconectare a clientului final. Solicitarea contine precizarea sumei corespunzatoare garantiei necesare, iar OR deconecteaza locul de consum, daca pana la data deconectarii furnizorul nu ii confirma constituirea garantiei de catre clientul final. Termenul din preaviz este de cel putin 15 zile.
(7) In situatia in care preavizul prevazut la alin. (6) este emis de OR, acesta transmite preavizul direct clientului final titular al contractului de retea, caz in care trebuie sa instiinteze si furnizorul; in cazul in care contractul de retea este semnat de furnizor, OR transmite preavizul prin intermediul furnizorului, care este obligat sa il transmita clientului final.
(8) In cazul in care clientul final nu efectueaza, in termen de un an de la data rezilierii contractului de furnizare a energiei electrice anuntata de furnizor, plata integrala a tuturor datoriilor financiare pe care le are catre OR/furnizor, OR poate sa demonteze elemente ale instalatiei de racordare. Clientul final caruia i s-au demontat elemente ale instalatiei de racordare poate fi realimentat cu energie electrica dupa ce plateste toate datoriile restante, in conditiile reglementarilor in vigoare privind racordarea la retelele electrice.
(9) In toate cazurile prevazute la prezentul articol, OR ii comunica furnizorului despre intreruperea alimentarii cu energie electrica a locului de consum.
(10) In toate cazurile in care intreruperea furnizarii are loc ca urmare a atitudinii culpabile a clientului final, costurile OR aferente deconectarii si reconectarii vor fi suportate de clientul final.

Art. 60
(1) In cazul constatarii interventiei de catre persoane neautorizate asupra instalatiilor OR, inclusiv asupra instalatiei de racordare a clientului final, in scopul alimentarii locului de consum in alte conditii decat cele prevazute in certificatul de racordare/avizul tehnic de racordare, OR procedeaza dupa cum urmeaza:
a) sesizeaza organele de cercetare penala, in conditiile legii;
b) intrerupe eventuala conexiune ilegala a locului de consum la reteaua proprie si ia masuri de inlocuire a instalatiei de racordare cu sisteme cu siguranta antifrauda marita;
c) dupa stabilirea vinovatiei clientului final prin hotarare judecatoreasca definitiva, intrerupe alimentarea cu energie electrica a acestuia, daca clientul final nu respecta conditiile de plata stabilite de instanta.
(2) In cazul interventiei neautorizate de catre orice persoana fizica sau juridica asupra instalatiilor OR, in scopul alimentarii cu energie electrica a unui loc de consum neracordat la retea, sau pentru a carui alimentare cu energie electrica nu exista incheiate contracte aferente in derulare, incheiate conform legii, OR procedeaza dupa cum urmeaza:
a) intrerupe alimentarea cu energie electrica realizata neautorizat;
b) procedeaza conform prevederilor alin. (1) lit. a).

Art. 61
(1) Preavizul de deconectare se transmite clientului final prin una din urmatoarele modalitati:
a) prin curier sau prin posta, cu confirmare de primire;
b) prin mijloace electronice, in cazul clientului final cu care furnizorul a convenit transmiterea facturii prin mijloace electronice;
c) prin fax, in cazul clientului final noncasnic, care a prevazut acest mijloc de contact in contract.
(2) Preavizul contine suma datorata, termenul de plata dupa care urmeaza intreruperea alimentarii cu energie electrica, informatii privind garantia financiara care trebuie constituita, daca este cazul, precum si costul operatiilor de intrerupere/reluare a alimentarii cu energie electrica a locului de consum.
(3) Furnizorul/OR recupereaza de la clientii finali in cauza costurile cu masurile de preavizare luate in vederea evitarii deconectarii pentru neplata la termen a facturilor.
(4) Informarea reciproca intre furnizor si OR privind transmiterea preavizului catre clientul final si deconectarea se fac conform celor stabilite intre cele doua parti in contractul de retea sau, in cazul in care clientul final este titularul contractului de retea, in conventia tripartita.

Art. 62
Reluarea alimentarii cu energie electrica a locului de consum al clientului final dupa intreruperea acesteia conform prezentei sectiuni se face la termenul prevazut in standardul de performanta pentru serviciul de distributie, respectiv de transport.


Capitolul VI - Tarifarea energiei electrice


Sectiunea 1 - Stabilirea tarifului/pretului energiei electrice


Art. 63
(1) Furnizorii publica pe pagina de internet proprie ofertele-tip definite pe categorii de clienti finali. O oferta-tip poate fi modificata cu indicarea de catre furnizor a datei de la care noua oferta-tip intra in vigoare.
(2) Furnizorul vinde energie electrica clientului final care isi exercita dreptul de eligibilitate la pretul/tariful rezultat in urma procedeului mentionat la art. 17 alin. (1) lit. b).
(3) Furnizorii au obligatia sa incheie/sa actualizeze contractul de furnizare in acord cu oferta-tip aleasa de clientul final sau cu tariful/pretul rezultat conform prevederilor alin. (2).
(4) Oferta-tip precizeaza categoria de clienti finali care poate opta pentru oferta respectiva, pretul energiei electrice furnizate, valabilitatea ofertei, conditiile de plata a facturilor de energie electrica si, optional, alte conditii privind serviciile oferite.
(5) Furnizorii trebuie sa asigure oferte-tip cel putin pentru clientii casnici si clientii finali noncasnici mici.

Art. 64
Tarifele/preturile reglementate pentru furnizarea de energie electrica se aplica, pana la eliminarea completa a acestora, in conditiile reglementarilor specifice emise de autoritatea competenta, astfel incat sa permita clientilor finali alegerea tipului de pret/tarif reglementat care le este mai favorabil.

Art. 65
Pe perioada in care, pentru clientii casnici, preturile/tarifele reglementate sunt eliminate partial, pentru clientii casnici care nu au uzat de eligibilitate, FUI aplica acestora preturile/tarifele stabilite de autoritatea competenta prin reglementari specifice.

Art. 66
(1) Tarifele/preturile aplicate de FUI dupa eliminarea totala a tarifelor reglementate pentru o anumita categorie de clienti finali care au dreptul sa beneficieze de serviciul universal se stabilesc de autoritatea competenta prin reglementari specifice.
(2) Conform prevederilor legale in vigoare, dupa eliminarea totala a tarifelor reglementate pentru clientii casnici, FUI asigura furnizarea energiei electrice catre aceasta categorie de clienti in regim de serviciu universal.

Art. 67
(1) Pentru clientii finali mentionati la art. 8 alin. (1) lit. b), FUI factureaza energia electrica in conformitate cu reglementarile specifice emise de ANRE.
(2) Tarifele/preturile aplicate de FUI pentru fiecare categorie de clienti alimentati in regim de serviciu universal sau in regim de ultima instanta se afiseaza de catre acesta pe pagina proprie de internet si la punctele unice de contact.

Sectiunea 2 - Diferentieri ale preturilor/tarifelor


Art. 68
(1) Tarifele reglementate aplicate de FUI pentru energia electrica livrata clientilor casnici sunt stabilite pe niveluri de tensiune si se aplica corespunzator nivelului de tensiune al punctului de delimitare dintre locul de consum al clientului casnic si instalatia OR.
(2) Preturile pentru energia electrica livrata pe piata concurentiala de catre un furnizor clientilor sai finali pot fi diferentiate, dupa caz, in functie de nivelul de tensiune, de caracteristicile curbei orare de consum, de nivelul consumului anual de energie electrica, de modalitatea si frecventa de citire a grupurilor de masurare, de frecventa emiterii facturii, de modalitatea de transmitere a acesteia, de modalitatea de plata aleasa de clientul final prin negociere cu furnizorul, precum si alte criterii.

Sectiunea 3 - Alegerea/schimbarea tarifului reglementat de catre clientul casnic


Art. 69
(1) La data incheierii cu FUI a contractului de furnizare, clientul casnic opteaza pentru orice tarif reglementat pentru energia electrica, in vigoare.
(2) Tariful reglementat ales conform alin. (1) poate fi schimbat de clientul casnic cu orice alt tarif reglementat, cu respectarea prevederilor reglementarilor ANRE.
(3) In cazul in care sunt indeplinite prevederile reglementarilor in vigoare privind schimbarea tarifului, la solicitarea scrisa privind schimbarea tarifului reglementat, FUI si OR asigura schimbarea acestuia in maximum 10 zile lucratoare de la primirea solicitarii.
(4) In cazul in care nu sunt indeplinite prevederile reglementarilor in vigoare privind schimbarea tarifului, FUI comunica aceasta clientului casnic in maximum 10 zile lucratoare de la primirea solicitarii.

Sectiunea 4 - Compararea preturilor


Art. 70
Concomitent cu publicarea ofertelor-tip pe pagina de internet proprie, fiecare furnizor realizeaza intr-o aplicatie informatica disponibila on-line o analiza comparativa a valorii facturii si a pretului mediu de vanzare a energiei electrice pentru un consum dat, corespunzatoare fiecareia dintre ofertele-tip publicate.


Capitolul VII - Facturarea energiei electrice si incasarea contravalorii serviciului prestat


Sectiunea 1 - Principii de facturare


Art. 71
Energia electrica furnizata este facturata de catre furnizor pe baza energiei electrice furnizate in intervalul de facturare si, dupa caz, pe baza altor marimi utilizate la facturare, conform reglementarilor specifice, procesul de facturare constand, in principal, in urmatoarele activitati:
a) preluarea si validarea datelor de consum;
b) determinarea valorii facturii;
c) intocmirea si emiterea facturilor;
d) transmiterea facturilor;
e) solutionarea contestatiilor privind facturile.

Art. 72
(1) Factura pentru energia electrica furnizata se emite, de regula, dupa fiecare interval de facturare, cu exceptia cazului in care, prin contract, partile implicate au convenit o alta periodicitate de emitere a facturii.
(2) Intervalul de facturare este, de regula, o luna, iar periodicitatea de emitere a facturilor, pentru cazurile de exceptie prevazute la alin. (1), nu trebuie sa depaseasca 3 luni.
(3) Intervalul de citire a contoarelor in vederea emiterii facturii pentru clientii casnici si pentru locurile de consum mici poate fi mai mare de o luna, dar fara a depasi 6 luni.
(4) In cazul in care intervalul de citire a contoarelor este mai mare decat cel de emitere a facturilor, facturile dintre citiri se emit considerand consumul de energie electrica stabilit prin una dintre metodele precizate la art. 74, iar regularizarea consumului corespunzator valorilor citite se efectueaza in prima factura emisa dupa citirea indicatiilor contorului.

Sectiunea 2 - Determinarea cantitatilor de energie electrica facturate


Art. 73
(1) Citirea inregistrarilor grupurilor de masurare pentru decontare se realizeaza conform Codului de masurare.
(2) Reprezentantul OR este obligat sa prezinte legitimatia de serviciu cand solicita accesul pentru citirea grupurilor de masurare.
(3) Citirea inregistrarilor grupurilor de masurare pentru decontare se face la sfarsitul intervalului de citire, la inceputul si la sfarsitul perioadei de valabilitate a contractului de furnizare/retea si, dupa caz, in functie de prevederile contractuale.

Art. 74
(1) In cazul citirii grupurilor de masurare la intervale mai mari decat intervalul de facturare, conform prevederilor contractuale, cantitatea de energie electrica facturata intre citiri se determina prin autocitire, conform art. 76. In situatia in care clientul final nu transmite indexul in termenul convenit, cantitatea de energie electrica facturata se stabileste prin una dintre urmatoarele metode:
a) pe baza unui consum lunar estimat de energie electrica, stabilit de comun acord cu clientul final printr-o conventie de consum, conventie care poate fi modificata oricand la initiativa clientului final, conform art. 51 lit. d), sau la initiativa furnizorului, in situatia in care furnizorul constata diferente semnificative intre consumul lunar estimat si consumul realizat;
b) pe baza unui consum estimat de catre furnizor, avand in vedere consumul determinat pe baza celor mai recente citiri;
c) pe baza unui consum estimat de catre furnizor, avand in vedere consumul din perioada similara a anului precedent.
(2) In cazurile prevazute la alin. (1), furnizorul transmite si OR valorile autocitite de catre clientul final, utilizate la facturarea serviciului de furnizare.

Sectiunea 3 - Determinarea valorii facturii


Art. 75
(1) Furnizorul determina valoarea facturii pentru energia electrica consumata pe baza marimilor masurate sau estimate conform reglementarilor si pe baza tarifului/pretului prevazut in contract.
(2) FUI are in vedere, la emiterea facturilor, prevederile unei proceduri specifice de facturare, elaborata de acesta si publicata pe site-ul propriu.
(3) In cazul facturarii pe baza de consum estimat, pentru fiecare interval de facturare se emite factura corespunzator consumului estimat. Daca la sfarsitul intervalului de citire se constata ca exista diferente intre cantitatea de energie electrica efectiv consumata pe intervalul de citire si suma cantitatilor facturate, se procedeaza la regularizare.

Art. 76
(1) In cazul facturarii pe baza autocitirii:
a) furnizorul factureaza valoarea corespunzatoare indexului citit de clientul final si comunicat furnizorului;
b) indexul transmis de clientul final este luat in considerare la facturare de catre furnizor daca este transmis in termenul convenit prin contract;
c) in cazul in care clientul final nu transmite indexul la termenul convenit prin contract, factura se emite pe baza estimarii de catre furnizor a consumului de energie electrica;
d) atunci cand considera eronata autocitirea, furnizorul solicita clientului final refacerea autocitirii sau solicita operatorului de masurare citiri de verificare conform prevederilor contractuale.
(2) Pentru utilizarea facturarii pe baza autocitirii, furnizorul asigura o linie telefonica dedicata, gratuita, care sa inregistreze atat data transmiterii, cat si continutul mesajului. Suplimentar, furnizorii pot pune la dispozitia clientilor finali si alte mijloace de transmitere a indexului, respectiv prin mijloace electronice, prin depunere la punctul unic de contact/de informare regionala/locala al furnizorului si, eventual, alte modalitati, conform clauzelor contractuale.

Art. 77
Se admite facturarea in avans, inainte de incheierea perioadei pentru care se emite factura, dar cu respectarea perioadei de maximum 6 luni pentru citirea si emiterea facturii de regularizare, numai la solicitarea scrisa a clientului final sau in conditiile stabilite prin contractele de furnizare a energiei electrice; solicitarea scrisa a clientului final privind facturarea in avans trebuie sa contina cel putin perioada pentru care se solicita facturarea in avans si consumul de energie electrica estimat.

Art. 78
In cazul modificarii preturilor/tarifelor reglementate la clientii finali in interiorul unui interval de facturare, valoarea facturii se calculeaza aplicand preturile aprobate la consumul de energie electrica inregistrat/estimat, aferent fiecarei perioade tarifare din cadrul intervalului de facturare resectiv, in conformitate cu procedura mentionata la art. 75.

Art. 79
(1) In cazul in care punctul de masurare nu coincide cu punctul de delimitare patrimoniala, consumul corespunzator indecsilor cititi se majoreaza sau se diminueaza, dupa caz, cu cantitatea de energie electrica activa si reactiva corespunzatoare pierderilor de energie electrica din elementele de retea cuprinse intre cele doua puncte.
(2) Determinarea corectiilor de energie electrica prevazute la alin. (1) se face potrivit procedurii specifice emise de ANRE.
(3) In cazul in care se constata ca grupul de masurare a fost defect sau cu eroare de inregistrare in afara limitelor prevazute in reglementari, precum si in alte cazuri de neinregistrari/inregistrari eronate ale consumului, energia electrica facturata este recalculata si platile se regularizeaza in conformitate cu prevederile art. 101.
(4) In cazul locurilor de consum la care citirea contorului se face la intervale mai mari de o luna sau decalat fata de inceputul lunii, stabilirea cantitatii lunare de energie aferente fiecarui furnizor, in vederea decontarii pe piata angro, se face conform unei metodologii de repartizare lunara a cantitatilor de energie electrica masurate la intervale mai mari de o luna sau decalat fata de inceputul lunii, elaborata de fiecare OR. Metodologia este transmisa la ANRE in termen de 90 zile de la data intrarii in vigoare a prezentului regulament, in vederea avizarii.

Art. 80
(1) In situatiile in care consumul de energie electrica nu poate fi determinat prin masurare, acesta se stabileste in sistem pausal in conformitate cu procedura specifica elaborata de OR si avizata de ANRE.
(2) Stabilirea consumului de energie electrica in sistem pausal este permisa doar in urmatoarele situatii:
(i) pentru clientii finali temporari, cu durata de existenta mai mica de 6 luni, pentru care nu se justifica sau nu este posibila montarea unui grup de masurare;
(ii) pentru locuri de consum cu puteri absorbite sub 100 W, pentru care nu se justifica sau nu este posibila montarea unui grup de masurare;
(iii) in cazul defectarii grupurilor de masurare, in conditiile prevazute in procedura mentionata la art. 101;
(iv) in cazul sustragerii de energie electrica.

Sectiunea 4 - Emiterea facturilor


Art. 81
Furnizorul emite factura cu contravaloarea consumului de energie electrica pentru fiecare loc de consum al clientului final sau, cu acordul partilor, in cazul in care clientul final are mai multe locuri de consum, pentru toate locurile sale de consum pentru care a incheiat contract de furnizare cu respectivul furnizor.

Art. 82
(1) Factura emisa de furnizor clientilor finali sau anexa acesteia trebuie sa cuprinda, intr-o forma clara si usor de inteles, cel putin urmatoarele informatii:
a) datele de identificare si de contact ale furnizorului si ale clientului final;
b) numarul si data emiterii facturii;
c) termenul de plata scadent;
d) perioada pentru care s-a facturat energia consumata;
e) modul in care a fost stabilita cantitatea de energie electrica facturata, respectiv masurare, estimare sau autocitire, in cazul clientilor finali la care intervalul de citire este mai mare decat cel de facturare;
f) semnificatia fiecarei obligatii de plata cuprinse in factura, respectiv energie activa facturata, energie reactiva facturata, corectii de energie activa/reactiva, taxa pentru putere, penalitati pentru depasirea puterilor contractate, penalitati pentru abateri de la prognoza de consum, penalitati pentru intarziere la plata facturilor etc.;
g) marimile de facturat, cu precizarea daca reprezinta valori masurate, estimate sau contractate;
h) unitatile de masura si preturile aplicate pentru fiecare marime de facturat;
i) tarifele reglementate pentru serviciile de transport si de sistem si/sau de distributie, care intra in componenta pretului/tarifului de vanzare, daca este cazul;
j) temeiul legal de pret, respectiv documentul prin care au fost aprobate/avizate preturile reglementate si taxele aplicate in factura;
k) sumele rezultate pentru fiecare marime facturata;
l) certificatele verzi, contributia pentru cogenerarea de inalta eficienta, TVA, acciza si alte taxe prevazute de legislatia in vigoare;
m) valoarea totala de plata, cu specificarea cantitatilor totale de energie electrica facturate pe intervalul de facturare;
n) informatii privind sumele de plata pentru care termenul scadent a fost depasit la momentul emiterii facturii;
o) codul de identificare a locului de consum;
p) codul unic de identificare a punctului de masurare;
q) modalitati de plata a facturilor;
r) informatii privind drepturile si caile de atac de care dispun clientii finali in caz de litigiu.
(2) Informatiile mentionate la alin. (1) lit. a), b), c), d), e), m) si o) se vor trece atat pe factura, cat si in anexa la aceasta.

Sectiunea 5 - Transmiterea facturilor


Art. 83
(1) Modalitatea de transmitere/comunicare a facturilor de energie electrica este aleasa de catre clientul final dintre cele practicate de furnizor. Furnizorul trebuie sa puna la dispozitia clientilor finali mai multe optiuni/alternative cu privire la modalitatea de transmitere/comunicare, respectiv transmiterea facturii prin posta, prin mijloace electronice, daca clientul final si-a exprimat aceasta optiune, precum si alte modalitati de transmitere. Clientul final comunica furnizorului optiunea sa, iar furnizorul asigura schimbarea acesteia oricand, printr-un acord scris, telefonic sau on-line.
(2) Furnizorul este responsabil de transmiterea in timp util clientilor finali a facturilor, astfel incat plata acestora sa poata fi efectuata pana la data scadentei, precum si a altor documente pe care are obligatia sa le notifice acestora, in cazul neincasarii in termenul scadent, pentru evitarea deconectarii.

Sectiunea 6 - Modalitati de plata


Art. 84
(1) Facturile pot fi achitate de clientul final, dupa caz, prin urmatoarele modalitati de plata:
a) la sediul/adresa clientului final, persoanei desemnate de furnizor;
b) la punctele de contact ale furnizorului;
c) la punctele de incasare ale altor furnizori de servicii de colectare, cu care furnizorul are contract de colectare;
d) prin mijloace electronice de plata aflate in proprietatea bancilor sau ale altor furnizori de servicii de colectare;
e) prin servicii de transfer bancar;
f) prin fila cec;
g) orice alta modalitate prevazuta in dispozitiile legale privitoare la plata, acceptata si practicata de furnizor.
(2) Modalitatile de plata oferite de furnizor se specifica in contractul de furnizare si pe site-ul furnizorului.
(3) In cazul prevazut la alin. (1) lit. a), reprezentantul furnizorului este obligat sa se legitimeze atunci cand solicita incasarea sumelor facturate si sa inmaneze clientului final chitanta de plata.

Art. 85
Corespunzator modalitatilor de plata utilizate, plata facturii se considera confirmata:
a) la data incasarii sumelor pe baza de factura/chitanta de catre reprezentantul furnizorului, pentru cazurile de la art. 84 alin. (1) lit. a) si b);
b) la data inregistrarii platii in contul bancar al furnizorului, pentru cazurile de la art. 84 alin. (1) lit. d), e) si g), dar nu mai tarziu de doua zile lucratoare de la efectuarea platii de catre client;
c) la data primirii de catre furnizor a fisierului cu platile efectuate, dar nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la efectuarea platii de catre client, pentru cazul de la art. 84 alin. (1) lit. c). In acest caz, daca clientul final transmite furnizorului, prin fax sau pe e-mail, o copie dupa documentul de plata, factura se considera achitata in ziua primirii de catre furnizor a acestui document;
d) la data scadentei inscrise pe fila cec, dar nu mai devreme decat data preluarii cec-ului de catre furnizor, pentru cazul de la art. 84 alin. (1) lit. f);
e) conform clauzelor specifice negociate cu furnizorul, in cazul clientilor finali care au uzat de dreptul de a-si alege furnizorul.

Art. 86
(1) Pentru neplata la termen a facturii aferente contractului de furnizare a energiei electrice, furnizorul are dreptul sa ia, succesiv, dupa caz, urmatoarele masuri:
a) aplicarea penalitatilor de intarziere specificate in contract;
b) limitarea furnizarii energiei electrice, daca este prevazuta in contract;
c) transmiterea unui preaviz pentru intreruperea alimentarii cu energie electrica;
d) la cererea clientului final, furnizorul poate negocia cu acesta, in perioada de preaviz, (re)esalonarea sumelor datorate de clientul final;
e) intreruperea alimentarii cu energie electrica a locului de consum cu conditia sa fie indeplinite masurile prevazute la lit. c) si, dupa caz, de la lit. b) si d);
f) rezilierea contractului de furnizare a energiei electrice.
(2) Termenele si modul de aplicare a acestor masuri pentru furnizarea la clientii pentru care furnizorul de ultima instanta are obligatia legala de furnizare sunt stabilite prin reglementari specifice emise de ANRE.

Sectiunea 7 - Solutionarea contestatiilor privind facturile emise de furnizor


Art. 87
(1) In cazul in care un client final contesta valoarea unei facturi, furnizorul este obligat sa analizeze temeinicia contestatiei si sa comunice clientului final rezultatul analizei efectuate, in termenele prevazute in standardul de performanta pentru serviciul de furnizare sau in contractul de furnizare.
(2) In situatia in care furnizorul constata ca respectiva contestatie nu este intemeiata, comunica acest lucru clientului final, precum si faptul ca factura initiala este corecta, cuantumul si termenul de scadenta specificate pe factura nemodificandu-se.
(3) In situatia in care furnizorul constata ca respectiva contestatie este intemeiata, comunica acest lucru clientului final, precum si faptul ca factura initiala a fost gresit calculata; in acest caz anuleaza factura respectiva si emite o noua factura, cu decalarea corespunzatoare a termenului de plata.
(4) Daca in situatia prevazuta la alin. (2) clientul final achita factura, dar se dovedeste, ulterior efectuarii platii de catre clientul final, ca suma facturata a fost mai mare decat cea corect calculata, contestatia fiind justificata, furnizorul plateste clientului final diferenta dintre suma incasata si cea corect calculata, inclusiv penalitati calculate pentru suma incasata necuvenit, egale cu nivelul penalitatilor de intarziere prevazute in contract pentru neplata la termen de catre clientul final a facturilor de energie electrica.
(5) Penalitatile prevazute la alin. (4) se calculeaza pentru perioada dintre data platii efectuate de clientul final si data la care se regularizeaza/se restituie suma incasata nejustificat.
(6) In cazul in care partile nu ajung la o intelegere cu privire la valoarea facturii, acestea pot apela, de comun acord, la una dintre modalitatile de solutionare extrajudiciara a disputelor mentionate la cap. III sectiunea a 13-a.


Capitolul VIII - Informarea clientilor finali


Sectiunea 1 - Punctul unic de contact


Art. 88
(1) FUI are obligatia de a pune la dispozitia clientilor finali care au dreptul de a beneficia/beneficiaza de serviciul universal puncte unice de contact pentru informarea cu privire la contractele-cadru de furnizare a energiei electrice aprobate de ANRE pentru FUI, la drepturile pe care le au, la legislatia in vigoare si la caile de solutionare a litigiilor/neintelegerilor.
(2) Un punct unic de contact este constituit dintr-un punct central care, dupa caz, coordoneaza punctele de informare regionala/locala si care asigura administrarea:
a) unui centru de telefonie, respectiv call-center, cu numar de apel gratuit sau cu tarif normal pentru informatii comerciale clienti - minimum 12 ore in zilele lucratoare, care sa aiba posibilitatea inregistrarii numarului de apeluri si a timpilor de asteptare;
b) unei pagini de internet proprii, cu posibilitatea inregistrarii numarului de accesari intr-o perioada data;
c) unei adrese de e-mail/formular on-line pentru contactarea FUI;
d) unui numar de fax, destinate relatiei cu clientii finali.
(3) FUI are obligatia de a infiinta cel putin un punct de informare regionala/locala in fiecare judet in care are incheiate contracte de furnizare cu clientii finali care beneficiaza de serviciul universal; punctele de informare trebuie sa dispuna de personal specializat si de o dotare corespunzatoare pentru informarea clientilor finali, pentru preluarea/solutionarea solicitarilor acestora, inclusiv pentru incheierea de contracte, incasarea de facturi direct sau prin mijloace automate de plata aflate in proprietatea bancilor sau a altor furnizori de servicii de colectare si, dupa caz, redirectionarea catre alte entitati responsabile.
(4) Distanta de la un loc de consum pana la cel mai apropiat punct de informare regionala/locala nu trebuie sa depaseasca 50 km, cu exceptia cazurilor in care, pentru motive intemeiate legate de configuratia retelei si a dispersiei clientilor finali, furnizorul obtine avizul ANRE de amplasare la o distanta mai mare de 50 km. FUI va monitoriza activitatea desfasurata la punctele de informare si va lua masurile necesare, astfel incat sa fie respectate prevederile Standardului de performanta pentru serviciul de furnizare a energiei electrice aprobat de ANRE.
(5) FUI este obligat sa precizeze clientilor sai finali care au dreptul de a beneficia/beneficiaza de serviciul universal caile de acces la toate punctele de contact, atat la incheierea contractului, cat si prin intermediul facturilor de energie electrica si al panourilor din locurile special amenajate la sediile furnizorului.
(6) Pentru clientii finali care nu au dreptul de a beneficia de serviciul universal, furnizorii acestora mentin un sistem de comunicare prin intermediul unui compartiment specializat, care dispune de personal si dotare corespunzatoare pentru indeplinirea atributiilor sale, precum si de cai de comunicare cunoscute public.
(7) Furnizorii asigura informarea clientilor finali, gratuit si in mod nediscriminatoriu, din punct de vedere al efortului si al timpului de raspuns.

Sectiunea 2 - Informarea prin pagina de internet


Art. 89
FUI publica pe pagina de internet proprie cel putin urmatoarele informatii:
a) datele de contact ale furnizorului;
b) adresa, numarul de telefon si numarul de fax ale punctului unic de contact;
c) modalitatile de plata a facturilor;
d) adresele punctelor de informare a clientilor, programul cu publicul al acestora si programul de audiente;
e) o informare privind dreptul clientilor finali la serviciul universal;
f) conditiile generale privind contractarea, inclusiv durata contractului, conditiile de reinnoire si renuntare la serviciul de furnizare a energiei electrice, denuntarea unilaterala a contractului de furnizare a energiei electrice;
g) o informare privind dreptul de a alege furnizorul;
h) o informare privind procesul de schimbare a furnizorului;
i) contractele-cadru de furnizare a energiei electrice aprobate de ANRE pentru FUI, impreuna cu ordinele emise de ANRE pentru aprobarea acestora;
j) ofertele-tip;
k) formularele de cerere, documentele si etapele necesare pentru incheierea contractului de furnizare;
l) masurile de protectie oferite pentru clientii vulnerabili;
m) preturile/tarifele reglementate pentru energia electrica;
n) preturile/tarifele aplicate pentru alte servicii asigurate, asociate alimentarii cu energie electrica;
o) pretul mediu de vanzare a energiei electrice realizat in anul calendaristic anterior, pe categorii de clienti finali care beneficiaza de serviciu universal;
p) calculator tarifar - pentru un calcul estimativ al costului consumului de energie electrica;
q) cea mai recenta eticheta a energiei electrice furnizate;
r) modalitatile de acordare a despagubirilor pentru daunele provocate clientului final din culpa furnizorului sau a OR;
s) modalitatea de inregistrare, investigare si solutionare a petitiilor de catre FUI, in conformitate cu procedura proprie;
t) modalitatile de solutionare a neintelegerilor precontractuale si a celor aparute pe parcursul derularii contractului;
u) raspunsurile la intrebarile adresate cel mai frecvent;
v) recomandarile FUI referitoare la utilizarea eficienta a energiei electrice: informatii privind datele de contact ale organizatiilor clientilor finali si ale companiilor de servicii energetice, inclusiv adresele paginilor de internet unde se pot obtine recomandari privind masurile de imbunatatire a eficientei energetice, specificatii tehnice obiective privind echipamentele energetice etc.;
w) conditiile generale de acces la serviciile de energie electrica si de utilizare a acestora;
x) legatura cu pagina de internet a ANRE dedicata clientilor finali de energie electrica;
y) legaturile cu paginile de internet ale OR unde sunt publicate informatiile de interes pentru clientii finali, respectiv indicatorii de performanta ai serviciului de distributie, intreruperile programate, racordarea la retea, inclusiv formularele care trebuie completate si etapele care trebuie parcurse in scopul racordarii etc.

Art. 90
Furnizorul care furnizeaza energie electrica numai clientilor finali care nu au dreptul de a beneficia de serviciul universal trebuie sa aiba in vedere, la stabilirea continutului minim al paginii de internet, indeplinirea obligatiilor de informare conform reglementarilor specifice si celor asumate prin contractele incheiate cu acestia.

Art. 91
(1) Pagina de internet a furnizorului trebuie sa puna la dispozitia clientului final:
a) acces parolat, gratuit, in timp real si securizat, la datele proprii privind continutul facturii, istoricul de consum, istoricul platilor si, daca este cazul, al celorlalte sume datorate;
b) transmiterea indexului autocitit;
c) comparatia dintre consumul mediu zilnic din intervalul de facturare curent, consumul mediu zilnic din intervalul de facturare similar din anul precedent si consumul mediu zilnic din anul precedent, preferabil in forma grafica;
d) facilitati de inregistrare si de gestionare a solicitarilor si reclamatiilor;
e) ofertele-tip.
(2) Furnizorii sunt obligati sa publice informatii actualizate.

Art. 92
Furnizorii sunt obligati sa notifice clientii finali sau sa publice informatii pe pagina proprie de internet cu privire la orice modificare a preturilor/tarifelor, nu mai tarziu de sfarsitul intervalului de facturare in care are loc modificarea.

Sectiunea 3 - Etichetarea energiei electrice


Art. 93
(1) Furnizorii au obligatia de a-si informa anual, prin eticheta energiei electrice, clientii proprii referitor la structura, provenienta, caracteristicile si impactul asupra mediului al energiei electrice furnizate acestora.
(2) Intocmirea si transmiterea etichetei energiei electrice la clientii finali se realizeaza in conformitate cu prevederile reglementarilor specifice emise de ANRE.


Capitolul IX - Conditii tehnice privind alimentarea cu energie electrica


Sectiunea 1 - Conditii tehnice privind instalatia de utilizare


Art. 94
In cazul in care clientul final detine echipamente sau instalatii la care intreruperea alimentarii cu energie electrica poate conduce la efecte economice si/sau sociale deosebite, respectiv explozii, incendii, distrugeri de utilaje, pagube materiale importante, accidente cu victime umane, poluarea mediului etc., acesta are obligatia ca prin solutii proprii, tehnologice si/sau energetice, inclusiv prin sursa de interventie, sa asigure evitarea unor astfel de evenimente in situatiile cand se intrerupe alimentarea cu energie electrica a locului de consum.

Art. 95
(1) Clientii finali sunt obligati sa respecte prevederile reglementarilor aprobate de ANRE privind functionarea in siguranta a SEN.
(2) Centralele electrice, compensatoarele sincrone si bateriile de condensatoare statice de minimum 1 MVAr ale clientilor finali se supun operativ comenzii prin disecer, atat in ceea ce priveste pornirea/conectarea si oprirea/deconectarea, cat si regimul de functionare al acestora, conform prevederilor din contractul de distributie/furnizare.
(3) Clientii finali care au montate mijloace de compensare a energiei reactive sunt obligati sa anunte OR si sa scoata din functiune aceste mijloace in schimburile si in zilele in care nu desfasoara activitate productiva, cu exceptia situatiilor in care OR/furnizorul cere ca acestea sa ramana in functiune.

Sectiunea 2 - Masurarea energiei electrice furnizate clientilor finali


Art. 96
Energia electrica furnizata clientilor finali se masoara de catre operatorii de masurare, prin grupuri de masurare, conform codului de masurare elaborat de ANRE.

Art. 97
(1) Inlocuirea grupurilor de masurare defecte sau cu durata normala de functionare epuizata se realizeaza de catre operatorul de masurare pe cheltuiala sa, cu exceptia cazului in care defectarea a fost produsa de clientul final sau daca grupul/componenta grupului de masurare este proprietatea clientului final, cazuri in care costurile sunt suportate de clientul final.
(2) Pentru inlocuirea contoarelor la optiunea clientului final pentru un tarif de furnizare care necesita alt tip de contor decat cel existent la locul de consum, costurile cu inlocuirea contorului sunt suportate de operatorul de masurare.
(3) Costurile pentru demontarea si remontarea in cazul mutarii unui grup de masurare a energiei electrice la cererea unui client final sunt suportate de catre acesta.

Art. 98
Clientul final poate instala grupuri de masuraremartor care pot fi utilizate la decontarea energiei electrice cu furnizorul numai pentru recalcularea energiei electrice consumate in cazul defectarii echipamentului de decontare, dar numai daca grupul martor satisface cerintele metrologice specifice si ale Codului de masurare a energiei electrice.

Art. 99
(1) Grupurile de masurare se monteaza si se sigileaza de catre operatorul de masurare in prezenta clientului final sau a reprezentantului imputernicit al acestuia, cu consemnarea acestei operatiuni intr-un proces-verbal semnat de parti. Prin exceptie de la prevederea de mai sus, in cazul clientului casnic care nu se prezinta conform programarii sau refuza programarea, montarea contorului se poate realiza si in lipsa acestuia, cu conditia ca OR sa fotografieze valorile inregistrate de cele doua grupuri de masurare, inainte de demontare si dupa montare, si sa le transmita clientului casnic.
(2) In cazul in care contorul de decontare este unul electronic, operatorul de masurare are obligatia ca odata cu incheierea procesului-verbal semnat de parti, mentionat la alin. (1), sa puna la dispozitia clientului final, in scris, semnificatiile marimilor/valorilor ce sunt afisate pe ecranul contorului.

Art. 100
Se interzice clientului final sa intervina asupra grupurilor de masurare a energiei electrice sau la celelalte instalatii ale operatorului de retea/masurare ori sa blocheze accesul furnizorului/operatorului de retea/operatorului de masurare la acestea.

Art. 101
(1) La constatarea oricarei neconformitati privind conectarea sau functionarea grupului de masurare, OR, furnizorul sau clientul final are obligatia sa anunte imediat celelalte parti contractante si se va proceda la remedierea defectiunilor.
(2) In cazul in care se constata ca energia electrica masurata este eronata, OR recalculeaza energia electrica consumata. Modul de recalculare a consumului de energie electrica si a serviciilor asociate, pretul la care se plateste si taxele aplicabile energiei electrice, precum si intervalul de timp pentru care se face recalcularea sunt reglementate prin Procedura de recalculare a consumului de energie electrica in caz de inregisrare eronata a consumului, elaborata de ANRE.
(3) Regularizarea platilor intre clientul final, OR si, dupa caz, furnizor se face dupa cum urmeaza:
a) pentru intervalele pentru care, conform regulilor pietei angro de energie electrica, valorile masurate aprobate au fost transmise catre operatorul de decontare al pietei angro, regularizarea se face intre clientul final, OR si, dupa caz, furnizor, conform valorilor rezultate in urma recalcularii, fara modificarea decontarilor pe piata angro;
b) pentru intervalele pentru care, conform regulilor pietei angro de energie electrica, valorile masurate aprobate inca nu au fost transmise catre operatorul de decontare al pietei angro, valoarea recalculata a energiei este transmisa pe piata angro de energie electrica ca valoare masurata, iar pe piata cu amanuntul, este folosita de catre furnizor, pentru facturarea conform contractului de furnizare, iar de catre OR, pentru facturarea serviciului de retea corespunzator.

Art. 102
(1) Operatorul de masurare are obligatia sa inlocuiasca grupul de masurare/elemente ale grupului de masurare identificat(e) de el sau sesizat(e) de clientul final ori furnizor ca fiind defect(e) sau suspect(e) de inregistrari eronate, in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data identificarii/inregistrarii sesizarii scrise, in cazul locurilor de consum mari, respectiv 10 zile lucratoare in cazul locurilor de consum mici si in cazul clientilor casnici. In cazul defectarii unor elemente ale grupului de masura care nu sunt proprietatea operatorului de masurare, respectiv transformatoare de tensiune si/sau de curent, proprietarul acestora are obligatia inlocuirii lor in maximum 20 de zile calendaristice.
(2) Costul verificarii metrologice se suporta de operatorul de masurare, cu exceptia cazurilor in care verificarea se efectueaza la solicitarea clientului final si reclamatia se dovedeste a fi neintemeiata, precum si in cazul in care defectarea a fost produsa de clientul final, situatii in care acesta din urma va suporta toate costurile.

Art. 103
Operatorul de masurare are obligatia sa inlocuiasca, pe cheltuiala sa, grupul de masurare existent daca inlocuirea este necesara ca urmare a aparitiei unor reglementari noi.

Sectiunea 3 - Baza de date referitoare la locurile de consum


Art. 104
(1) Fiecare OR asigura codificarea punctelor de masurare aferente locurilor de consum din zona proprie de licenta, conform unei proceduri aprobate de ANRE. Codul de identificare trebuie sa contina un camp specific operatorului de retea respectiv, care sa il deosebeasca de codurile aferente punctelor de masurare apartinand altor operatori de retea.
(2) OR asigura transmiterea codului de identificare atat clientului final, cat si furnizorului fiecarui loc de consum.

Art. 105
(1) OR are obligatia de a realiza si de a administra centralizat o baza de date cu informatii referitoare la locurile de consum racordate la reteaua electrica din zona de licenta proprie.
(2) Baza de date prevazuta la alin. (1) contine, pentru fiecare loc de consum racordat la reteaua OR, cel putin urmatoarele informatii:
a) datele de identificare ale locului de consum si ale clientului final, atat ale proprietarului, cat si, daca este cazul, ale utilizatorului: chirias, concesionar etc.;
b) caracteristicile instalatiei de racordare;
c) codurile de identificare ale punctelor de masurare;
d) datele de identificare si caracteristicile grupurilor de masurare;
e) istoricul de consum stabilit conform Codului de masurare, cel putin pe ultimele 12 luni calendaristice;
f) profilul de consum aplicabil, daca este cazul;
g) datele de identificare ale furnizorului/furnizorilor si ale partii responsabile cu echilibrarea. In cazul in care pentru un loc de consum serviciul de furnizare este prestat de mai multi furnizori, in baza de date se mentioneaza care este furnizorul responsabil de echilibrarea consumului de energie electrica;
h) precizarea partenerului contractual al OR (clientul final sau furnizorul).
(3) Baza de date permite identificarea portofoliului de locuri de consum din zona sa de licenta pentru fiecare furnizor.

Art. 106
(1) OR asigura accesul fiecarui client final si al furnizorului acestuia la informatiile din baza de date precizate la art. 105, conform unei proceduri specifice, elaborate de OR si avizate de ANRE.
(2) In baza acceptului clientului final si cu respectarea prevederilor procedurii mentionate la alin. (1), OR asigura accesul la baza de date si pentru alti furnizori, diferiti de furnizorul actual.

Sectiunea 4 - Locuri de consum racordate la retele electrice, altele decat cele ale operatorului de distributie concesionar sau OTS


Art. 107
(1) Prezenta sectiune se refera la locurile de consum racordate la:
a) reteaua de distributie a unui operator de distributie, altul decat operatorul de distributie concesionar, caz in care reteaua la care este racordat locul de consum este utilizata pentru distributia energiei electrice la locurile de consum racordate la aceasta retea;
b) instalatia de utilizare a unui client final, caz in care acesta indeplineste functia de client final, in ceea ce priveste energia electrica consumata in propriile instalatii electrice, precum si functia de operator de distributie, altul decat cel concesionar, care presteaza serviciul de distributie pentru clientii finali racordati la reteaua sa de distributie.
(2) Serviciul de distributie prestat de operatorul prevazut la alin. (1) se realizeaza in conditiile si pe baza relatiilor contractuale din Metodologia de stabilire a tarifului pentru serviciul de distributie a energiei electrice de operatori, altii decat operatorii de distributie concesionari, aprobata de prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 21/2013.

Art. 108
(1) Alimentarea cu energie electrica a spatiilor din interiorul cladirilor (cu exceptia blocurilor de locuinte), a centrelor comerciale, culturale, sportive, de agrement etc. nu constituie activitate de distributie si furnizare a energiei electrice in sensul Legii nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) In situatia prevazuta la alin. (1) costurile aferente consumului de energie electrica din aceste spatii se pot recupera prin contracte/acorduri specifice, detinatorii spatiilor neavand in aceste situatii calitatea de clienti finali.
(3) Dispozitiile prevazute la alin. (1) si (2) se pot aplica pentru alimentarea cu energie electrica a cladirii cumparate de un operator economic in cadrul unui parc industrial, pana la racordarea acesteia la o retea publica, conform Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public.

Art. 109
Relatiile contractuale dintre operatorul de distributie, altul decat cel concesionar, clientii finali racordati la reteaua acestuia, precum si operatorul de distributie concesionar si furnizori respecta regula ca fiecare beneficiar al unui astfel de contract sa plateasca toate serviciile de care beneficiaza, dar o singura data.

Art. 110
(1) Alimentarea cu energie electrica a locului de consum racordat la instalatia de utilizare a unui operator de distributie, altul decat cel concesionar, se poate face dupa cum urmeaza:
a) prin revanzare, caz in care atat operatorul de distributie, altul decat cel concesionar, cat si clientul final racordat la reteaua acestuia au optat pentru piata concurentiala;
b) prin contract de furnizare in regim de serviciu universal, incheiat de clientul final cu FUI, in cazul in care clientul final are dreptul si alege un astfel de contract; in aceasta situatie contractul pentru prestarea serviciului de distributie prevazut la art. 112 se incheie de catre FUI cu operatorul de distributie, altul decat cel concesionar;
c) prin contract de furnizare negociat, incheiat de clientul final cu un furnizor, in toate cazurile in care clientul final decide sa incheie un contract de furnizare negociat. In acest caz, clientul final incheie doua contracte:
(i) contractul de furnizare negociat, incheiat cu un furnizor, prin care furnizorul ii asigura energia electrica, fara servicii de retea; si
(ii) un contract pentru prestarea serviciului de retea a energiei electrice, incheiat cu operatorul de distributie, altul decat cel concesionar.
(2) Operatorul de distributie, altul decat cel concesionar, incheie contract de retea pentru intreaga cantitate de energie electrica necesara atat pentru consumul propriu, cat si pentru consumul clientilor finali racordati la reteaua sa.
(3) In cazul in care operatorul de retea, altul decat cel concesionar, are in calitate de client final contract de furnizare pentru serviciul universal, atunci respectivul FUI, ca beneficiar, incheie cu acesta, in calitate de operator de retea, altul decat cel concesionar, contract de distributie pentru energia electrica preluata prin contractul de furnizare mentionat.

Art. 111
In cazul in care costul aferent serviciului de distributie pentru clientii finali de la art. 110 alin. (1) lit. b) este mai mare decat cel corespunzator tarifului reglementat al operatorului de distributie concesionar, FUI are dreptul sa solicite autoritatii competente recunoasterea eventualelor costuri suplimentare, generate de aceasta situatie.

Art. 112
Contractul de distributie a energiei electrice incheiat de clientul final pentru cazul prevazut la art. 110 alin. (1) lit. a) si c), respectiv FUI pentru cazul prevazut la art. 110 alin. (1) lit. b) si alin. (3) respecta modelul Contractului-cadru pentru prestarea serviciului de distributie a energiei electrice de operatori, altii decat operatorii de distributie concesionari, prezentat in Metodologia de stabilire a tarifului pentru distributia energiei electrice de catre persoane juridice, altele decat operatorii de distributie concesionari, elaborata si aprobata de ANRE.

Sectiunea 5 - Client final intreruptibil


Art. 113
(1) La solicitarea furnizorului, orice client final poate negocia cu acesta incheierea unui contract de tip client final intreruptibil. Prin clauzele specifice acestui contract, clientul final poate accepta intreruperea furnizarii energiei electrice sau limitarea puterii absorbite, pentru o perioada limitata de timp, dupa un anunt prealabil, platind in schimb pentru energia cumparata un pret mai mic decat pretul pe care l-ar fi platit fara acceptarea acestor clauze.
(2) Intreruperea furnizarii energiei electrice sau limitarea puterii absorbite in conditiile prevazute la alin. (1) nu se considera abatere de la prevederile Standardelor de performanta ale serviciilor de distributie/furnizare.

Sectiunea 6 - Client final dispecerizabil (consumator dispecerizabil)


Art. 114
(1) Clientul final dispecerizabil este un client final care accepta sa isi modifice puterea absorbita conform dispozitiei de dispecer primite de la OTS, fiind remunerat pentru acest serviciu conform reglementarilor in vigoare.
(2) Pentru a presta acest serviciu, clientul final trebuie sa informeze furnizorul si sa fie calificat de OTS conform procedurilor proprii.
(3) In cazul clientului final dispecerizabil, variatia consumului datorata dispozitiilor de dispecer, in limitele datelor tehnice de participare la piata de echilibrare, este acceptata atat de clientul final, cat si de furnizor, fara a fi considerata ca o reducere a calitatii serviciului de alimentare cu energie electrica sau ca abatere de la prognoza.
(4) Contractele de furnizare si de retea ale clientului final dispecerizabil trebuie sa contina clauze prin care atat clientul final, cat si furnizorul permit OTS sa modifice consumul la acel loc de consum, in conditiile prevazute in reglementarile emise de ANRE referitoare la piata angro de energie electrica.


Capitolul X - Intreruperi si limitari in furnizarea energiei electrice din motive legate de siguranta sistemului energetic


Sectiunea 1 - Intreruperi programate


Art. 115
(1) OR are obligatia sa programeze si sa efectueze lucrarile de intretinere, revizie, reparatie a instalatiilor proprii prin care se realizeaza alimentarea cu energie electrica a clientilor finali cu respectarea prevederilor Standardului de performanta pentru prestarea serviciului de distributie/transport si de sistem al energiei electrice intr-o maniera care sa conduca la o durata cat mai mica a intreruperii furnizarii energiei electrice.
(2) Programarea lucrarilor se face cu consultarea clientilor finali noncasnici mari, tinand cont, pe cat posibil, de programul de functionare al acestora. Pentru clientii finali sezonieri lucrarile se planifica pe cat posibil in perioada fara activitate a acestora.
(3) Intreruperile programate in furnizarea energiei electrice se comunica de catre OR clientilor finali si furnizorilor acestora, la termenele prevazute in standardele de performanta, prin urmatoarele mijloace:
a) in scris sau telefonic, clientilor finali noncasnici mari, precum si clientilor vulnerabili care necesita continuitatea alimentarii cu energie electrica; se pot folosi si mijloace electronice de transmitere, respectiv e-mail, SMS, dar numai cu confirmarea primirii;
b) prin mass-media si/sau afisaj la locurile de consum ale clientilor finali noncasnici mici si ale clientilor casnici.

Sectiunea 2 - Intreruperea/Limitarea furnizarii energiei electrice in situatii exceptionale aparute in functionarea SEN


Art. 116
(1) Intreruperea furnizarii energiei electrice in situatii exceptionale in SEN este justificata pentru functionarea in conditii de siguranta a SEN, atat la nivel zonal, cat si la nivel national, ca o ultima optiune sau atunci cand urgenta situatiei nu permite luarea altor masuri. Intreruperea trebuie sa se faca in conditii tehnice prestabilite si cu asigurarea reluarii furnizarii cat mai curand posibil.
(2) In cazul unei crize nationale de combustibili sau in situatii exceptionale caracterizate prin deficite cronice de energie, OTS propune ministerului de resort punerea in aplicare a Normativului de limitari. Punerea in aplicare a Normativului de limitari si perioada in care acesta se aplica se aproba prin hotarare a Guvernului, conform prevederilor Legii nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Conditiile in care se realizeaza intreruperea, respectiv limitarea furnizarii in astfel de situatii sunt precizate in Codul tehnic al retelelor electrice de distributie si in Codul tehnic al retelei electrice de transport, in Standardele de performanta a retelelor electrice, aprobate de ANRE, precum si in procedurile specifice emise de OTS si avizate de ANRE.


Capitolul XI - Calitatea serviciilor aferente alimentarii cu energie electrica


Sectiunea 1 - Definirea calitatii serviciilor aferente alimentarii cu energie electrica


Art. 117
(1) Calitatea serviciilor aferente alimentarii cu energie electrica este analizata avand in vedere urmatoarele aspecte: continuitatea alimentarii, calitatea tensiunii si calitatea comerciala a serviciului.
(2) Continuitatea alimentarii se refera la duratele si frecventa intreruperilor in alimentarea cu energie electrica.
(3) Calitatea tensiunii se refera la calitatea undei de tensiune, in conformitate cu prevederile SR EN 50160, si are in vedere amplitudinea tensiunii, inclusiv flicker, frecventa, forma undei de tensiune, respectiv continutul de armonici si simetria.
(4) Calitatea comerciala a serviciului se refera la modul in care prestatorul serviciului raspunde unor necesitati ale clientului final legate de serviciul respectiv, cum ar fi: timpul in care raspunde la contestatii privind facturarea sau la alte petitii, timpul in care reconecteaza locul de consum dupa plata datoriilor restante, numarul de linii telefonice disponibile pentru clientul final, timpul mediu de asteptare la apeluri telefonice, timpul mediu de asteptare la ghiseul prestatorului etc.

Art. 118
(1) Pentru cuantificarea calitatii serviciilor legate de alimentarea cu energie electrica a clientilor finali, ANRE elaboreaza standarde de performanta in care sunt definiti indicatorii de performanta si, acolo unde este cazul, nivelurile obligatorii pentru acesti indicatori.
(2) Corespunzator tipului de serviciu prestat, ANRE elaboreaza standarde de performamta pentru: serviciul de distributie, serviciul de transport si serviciul de furnizare a energiei electrice.
(3) Standardele de performanta pentru serviciile de retea se refera la continuitatea alimentarii cu energie electrica, la calitatea tensiunii si la calitatea comerciala a serviciului de distributie, respectiv de transport, iar standardul de performanta pentru serviciul de furnizare a energiei electrice se refera la calitatea comerciala a serviciului de furnizare.

Sectiunea 2 - Reglementarea calitatii serviciilor aferente alimentarii cu energie electrica


Art. 119
Reglementarea calitatii serviciilor aferente alimentarii cu energie electrica se poate realiza prin 3 metode:
a) metoda indirecta - prin publicarea performantelor. Aceasta metoda presupune elaborarea de catre prestatorul serviciului respectiv a unui raport cuprinzand gradul de realizare a indicatorilor de performanta cuprinsi in Standardul de performanta aferent serviciului prestat si punerea la dispozitia publicului a datelor privind calitatea serviciului prestat;
b) metoda nivelurilor minime de performanta. In acest caz, pentru indicatorii de performanta se stabilesc niveluri obligatorii. Nerealizarea acestor niveluri poate atrage penalizari ale prestatorului serviciului respectiv;
c) scheme de stimulare a calitatii serviciului. In cazul activitatilor reglementate pentru care tariful se stabileste prin metoda pretului-plafon, in formula de stabilire a tarifului se poate introduce un termen de ajustare, determinat de nivelul de realizare a unuia sau mai multor indicatori de calitate. In cazul in care se folosesc mai multi indicatori de calitate, ajustarea tarifului se face cu o valoare stabilita printr-o formula de agregare a nivelurilor de realizare ale indicatorilor de calitate luati in calcul.

Sectiunea 3 - Despagubiri pentru daune materiale cauzate de operatorul de retea sau de furnizor


Art. 120
(1) Clientul final are dreptul sa primeasca despagubiri pentru daune materiale datorate nerespectarii de catre OR a indicatorilor de calitate privind continuitatea alimentarii si calitatea tensiunii prevazuti in contractele de retea si in standardul de performanta aferent serviciului de retea.
(2) Clientul final primeste despagubirea prevazuta la alin. (1) de la OR, daca contractul de retea este incheiat de clientul final, sau de la furnizor, in situatia in care contractul de retea este incheiat de furnizor, cu precizarea ca in ultimul caz furnizorul recupereaza sumele achitate clientului final de la OR responsabil de producerea daunelor respective, in termenele prevazute in contractul de retea sau de legislatie.
(3) Dispozitiile alin. (1) nu se aplica in cazul deteriorarii lampilor electrice sau a receptoarelor electrotermice care nu contin componente electronice.
(4) In situatia in care, pentru aceeasi intrerupere, clientul final este indreptatit sa primeasca si o compensatie conform standardelor de performanta si o despagubire, el va primi fie despagubirea, fie compensatia, respectiv pe cea care are valoarea cea mai mare.

Art. 121
Clientii casnici au dreptul sa primeasca de la furnizor/OR despagubiri pentru deteriorarea unor obiecte electrocasnice ca efect al unor supratensiuni accidentale produse din culpa OR. Valoarea si conditiile de acordare a despagubirilor pentru clientii casnici sunt stabilite intr-o procedura elaborata de ANRE.

Art. 122
Clientul final are dreptul sa primeasca despagubiri de la furnizor in cazul in care OR ii intrerupe alimentarea cu energie electrica la solicitarea nejustificata a furnizorului.

Art. 123
Despagubirile conform prezentei sectiuni se platesc la cererea clientului final/furnizorului, daca in urma investigatiei efectuate de catre OR si furnizor se constata existenta prejudiciului si culpa furnizorului/OR.

Art. 124
Furnizorul/OR nu raspunde pentru daune, daca intreruperea furnizarii energiei electrice sau calitatea necorespunzatoare a energiei electrice se datoreaza urmatoarelor cauze:
a) cazul de forta majora;
b) daunele sunt cauzate de intreruperi planificate notificate conform standardului de performanta pentru serviciul de distributie/transport;
c) daunele sunt cauzate de intreruperi in situatii exceptionale, daca OR si furnizorul au actionat in conformitate cu prevederile reglementarilor in vigoare pentru astfel de situatii.

Sectiunea 4 - Despagubiri pentru daune materiale cauzate operatorului de retea de clientul final noncasnic


Art. 125
(1) Clientul final noncasnic plateste despagubiri OR pentru daunele materiale dovedite, produse OR, inclusiv pentru daunele produse altor clienti finali racordati la aceeasi retea, ca urmare a functionarii necorespunzatoare a echipamentelor sau a instalatiilor proprii ori a manevrelor executate de personalul propriu, conform prevederilor contractelor de retea, respectiv de furnizare, semnate de clientul final.
(2) In cazul in care contractul de retea este inheiat de furnizor, despagubirile prevazute la alin. (1) sunt achitate de clientul final prin intermediul furnizorului, iar recuperarea acestora de catre partea prejudiciata se face in conditiile prevazute in contractul de retea al partii prejudiciate.

Art. 126
Clinetul final noncasnic care exploateaza o retea electrica de distributie plateste despagubiri pentru daunele materiale dovedite produse clientilor finali alimentati din reteaua sa, ca urmare a functionarii necorespunzatoare a echipamentelor/instalatiilor proprii sau a actiunilor intreprinse de personalul propriu, in termenele si cuantumurile convenite in contractele incheiate cu acestia.

Sectiunea 5 - Sesizarea si analiza reclamatiei referitoare la continuitatea in alimentare sau calitatea tensiunii


Art. 127
(1) In situatia inregistrarii unei abateri fata de valorile prevazute in contract ale indicatorilor de performanta privind continuitatea in alimentare sau calitatea tensiunii, cu sau fara daune materiale, partea reclamanta transmite in termen de maximum 5 zile lucratoare o cerere de analiza/despagubire direct partii considerate a fi produs prejudiciul sau, dupa caz, furnizorului, cerere pe care acesta din urma o transmite partii considerate a fi produs prejudiciul.
(2) Cererea va fi insotita de documente justificative din care sa rezulte cele reclamate, inclusiv o estimare a prejudiciului provocat si, in cazul clientilor finali noncasnici, modul in care a actionat personalul propriu pentru limitarea incidentului reclamat.

Art. 128
(1) In cazul in care este necesara analiza la fata locului, partea reclamata este obligata sa efectueze impreuna cu partea vatamata si, dupa caz, cu furnizorul analiza la fata locului a incidentului reclamat, in cel mult 10 zile lucratoare de la primirea cererii de analiza/despagubire.
(2) Fiecare parte, furnizor, OR, client final, va pune la dispozitie celorlalte parti, gratuit, toate datele legate de incident care sunt necesare pentru analiza incidentului.

Art. 129
In cazul in care partea vatamata nu este de acord cu modul de solutionare a cererii de despagubire, aceasta poate apela la calea medierii, la ANRE sau se poate adresa instantei judecatoresti.


Capitolul XII - Dispozitii tranzitorii si finale


Art. 130
Furnizorii si OR elaboreaza procedurile/metodologiile care decurg din prevederile prezentului regulament si le transmit, in termen de 3 luni de la data intrarii in vigoare a acestuia, la ANRE in vederea avizarii.