DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 62/2013 pentru punerea in aplicare a Regulamentului privind organizarea si functionarea Consiliului de supraveghere din domeniul feroviarPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 120 din 4 martie 2013

CONSILIUL CONCURENTEI

In baza:
 • prevederilor art. II din Legea nr. 188/2012 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 21/2011 privind unele masuri pentru organizarea si functionarea Consiliului de supraveghere;
 • prevederilor art. 31 alin. (7) din Ordonanta Guvernului nr. 89/2003 privind alocarea capacitatilor de infrastructura feroviara si tarifarea utilizarii infrastructurii feroviare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 8/2004, cu modificarile si completarile ulterioare,
  presedintele Consiliului Concurentei emite urmatorul ordin:

  Art. 1
  In urma adoptarii de catre Consiliul de supraveghere din domeniul feroviar se pune in aplicare Regulamentul privind organizarea si functionarea Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

  Art. 2
  Consiliul de supraveghere din domeniul feroviar, directiile, serviciile si compartimentele Consiliului Concurentei vor urmari punerea in aplicare a prezentului ordin.

  Art. 3
  Prezentul ordin intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


  ANEXA - REGULAMENT privind organizarea si functionarea Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar


  In temeiul art. II din Legea nr. 188/2012 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 21/2011 privind unele masuri pentru organizarea si functionarea Consiliului de supraveghere,
  Consiliul de supraveghere din domeniul feroviar adopta prezentul regulament.


  Capitolul I - Dispozitii generale


  Art. 1
  (1) Consiliul de supraveghere din domeniul feroviar, denumit in continuare Consiliul de supraveghere, este organizat si functioneaza ca structura fara personalitate juridica in cadrul Consiliului Concurentei.
  (2) Consiliul de supraveghere este independent din punct de vedere organizatoric, juridic, decizional si in ceea ce priveste deciziile de ordin financiar fata de administratorii infrastructurii feroviare, organismele de tarifare a infrastructurii feroviare, organismele de alocare a capacitatilor de infrastructura feroviara si fata de operatorii de transport feroviar.

  Art. 2
  (1) Consiliul de supraveghere este organizat si functioneaza conform legii si a prevederilor prezentului regulament.
  (2) In desfasurarea activitatii sale, Consiliul de supraveghere stabileste contacte si coopereaza cu alte autoritati publice, cu institutiile corespondente din statele membre ale Uniunii Europene sau cu organisme internationale similare.
  (3) Membrii Consiliului de supraveghere sunt numiti pe o perioada de 5 ani, cu posibilitatea reinnoirii mandatului o singura data.

  (4) Pentru exercitarea atributiior specifice Consiliului de supraveghere, membrii acestuia nu se subordoneaza ierarhic din punct de vedere administrativ in ceea ce priveste exercitarea atributiilor specifice functiei de membru in aceasta structura.
  (5) Atunci cand se creeaza un loc vacant in Consiliul de supraveghere, se numeste un nou membru pentru perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
  (6) Pentru activitatea depusa, persoanele din componenta Consiliului de supraveghere au dreptul la o indemnizatie lunara, stabilita prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei, care nu poate depasi 20% din indemnizatia lunara a functiei de secretar de stat.

  Art. 4
  (1) In scoul asigurarii desfasurarii activitatii Consiliului de supraveghere, secretariatul acestuia functoneaza sub forma unui compartiment cu caracter permanent in structura Consiliului Concurentei.
  (2) Numarul maxim de posturi in cadrul Secretariatului Consiliului de supraveghere se stabileste prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei, dupa consultarea presedintelui Consiliului de supraveghere, si se asigura in cadrul numarului maxim de posturi aprobat pentru Consiliul Concurentei.
  (3) Persoanele din cadrul Consiliului de supraveghere trebuie sa se abtina de la luarea deciziei in cazurile in care au un interes direct sau indirect, motivand presedintelui, in scris, aceasta situatie.

  Art. 5
  (1) Presedintele si membrii Consiliului de supraveghere trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la art. 30 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 89/2003 privind alocarea capacitatilor de infrastructura feroviara si tarifarea utilizarii infrastructurii feroviare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 8/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare OG nr. 89/2003.
  (2) Presedintele si membrii Consiliului de supraveghere care in momentul numirii sau pe parcursul mandatului se afla in una dintre situatiile de incompatibilitate prevazute la art. 30 alin. (5) lit. b)-f) din OG nr. 89/2003 au la dispozitie un termen de 15 zile pentru iesirea din starea de incompatibilitate.
  (3) In caz de nerespectare a termenului de 15 zile prevazut la alin. (2), mandatul celui aflat in aceasta situatie inceteaza, urmand a fi desemnat, prin ordin, de catre presedintele Consiliului Concurentei un alt presedinte sau membru, dupa caz.
  (4) Prevederile alin. (1)-(3) reglementeaza regimul incompatibilitatilor in exercitarea atributiilor membrilo Consiliului de supraveghere, potrivit legii si art. 30 din Directiva 2001/14/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 februarie 2001 privind alocarea capacitatilor de infrastructura feroviara, tarifarea utilizarii infrastructurii feroviare si certificarea in materie de siguranta.


  Capitolul III - Atributiile Consiliului de supraveghere


  Art. 6
  Consiliul de supraveghere are urmatoarele atributii:
  a) analizeaza si se pronunta, prin decizie, cu privire la plangerea formulata de orice solicitant care considera ca a fost tratat inechitabil, a fost discriminat sau nedreptatit in orice fel si, in special, prin deciziile adoptate de administratorul infrastructurii ori de catre operatorul de transport feroviar, in ceea ce priveste: documentul de referinta al retelei; criteriile continute in documentul de referinta al retelei; procedura de alocare a capacitatilor de infrastructura feroviara si rezultatele acesteia; sistemul de tarifare; nivelul sau structura tarifelor de utilizare a infrastructurii feroviare care i se cer ori i se pot cere a fi platite; masurile privind accesul in conditii transparente si nediscriminatorii;
  b) urmareste si se asigura ca tarifele stabilite de administratorul infrastructuri feroviare sunt in conformitate cu prevederile legale in vigoare si au un caracter nediscriminatoriu;
  c) supravegheaza negocierile dintre solicitanti si administratorul infrastructurii feroviare cu privire la nivelul tarifelor de utilizare a infrastructurii feroviare si intervine imediat in cazul in care negocierile ar putea sa contravina prevederilor legale in vigoare;
  d) se pronunta, prin decizie, asupra tuturor plangerilor formulate conform prevederilor lit. a) si adopta masurile necesare pentru remedierea situatiei semnalate, intr-un termen de maximum 2 luni de la primirea tuturor informatiilor;
  e) monitorizeaza activitatea pietelor de servicii feroviare, fara a aduce atingere competentelor Consiliului Concurentei in aplicarea Legii concurentei nr. 21/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  f) poate dispune, din proprie initiativa, masurile necesare pentru remedierea situatiei cu privire la aspectele prevazute la lit. a)-e), in vederea prevenirii discriminarii unor solicitanti;
  g) adopta regulamente si instructiuni pentru buna sa functionare;
  h) colaboreaza cu autoritatile publice in indeplinirea atributiilor ce ii revin;
  i) formuleaza recomandari pentru adoptarea unor masuri care sa asigure caracterul nediscriminatoriu al terifelor, al accesului la infrastructura feroviara si care sa faciliteze dezvoltarea pietei serviciilor de transport feroviar;
  j) analizeaza periodic respectarea cadrului legal in domeniul sau de activitate si face propuneri pentru imbunatatire, in concordanta cu reglementarile Uniunii Europene;
  k) efectueaza schimburi de informatii cu organisme de supraveghere similare din statele membre ale Uniunii Europene si din statele candidate la aderare cu privire la activitatea lor, la principiile si practicile lor decizionale, astfel incat principiile decizionale ale acestuia sa fie armonizate cu cele ale organismelor de supraveghere din statele membre ale Uniunii Europene;
  l) intocmeste si aproba propunerea de buget propriu, care va fi parte a proiectului de buget al Consiliului Concurentei;
  m) indeplineste orice alte atributii specifice prevazute de lege.

  Art. 7
  (1) In exercitarea atributiilor care ii revin, Consiliul de supraveghere este abilitat sa solicite administratorului infrastructurii, solicitantilor si oricarei alte parti implicate furnizarea informatiilor si documentelor necesare.
  (2) Administratorul infrastructurii, solicitantii si oricare alta parte implicata sunt obligati sa prezinte fara intarziere informatiile prevazute la alin. (1). Nerespectarea acestei obligatii constituie contraventie si se sanctioneaza potrivit art. 34 alin. (1) lit. c) din OG nr. 89/2003.


  Capitolul IV - Functionarea Consiliului de supraveghere


  SectiuneaA - Deliberarea si decizia in cadrul sedintelor Consiliului de supraveghere


  Art. 8
  Activitatea Consiliului de supraveghere se desfasoara in sedinte lunare, pe baza unui program tematic anual, sau ori de cate ori este necesar pentru analizarea unor solicitari care nu suporta intarziere.

  Art. 9
  (1) Sedintele Consiliului de supraveghere sunt conduse de presedintele acestuia.
  (2) In cazul in care presedintele nu isi poate indeplini atributiile din motive obiective, sedintele Consiliului de supraveghere vor fi conduse de un membru al Consiliului de supraveghere, desemnat de presedinte pentru durata absentei sau a indisponibilitatii.
  (3) Presedintele Consiliului de supraveghere poate delega puteri de reprezentare oricaruia dintre membri, mandatul trebuind sa mentioneze expres puterile delegate si durata exercitarii lor.

  Art. 10
  (1) Convocarile sedintelor Consiliului de supraveghere prevad data, locul si ordinea de zi, aprobate de presedintele Consiliului de supraveghere, impreuna cu materialele ce urmeaza sa fie supuse dezbaterilor.
  (2) Convocarile prevazute la alin. (1) vor fi redactate si difuzate de Secretariatul Consiliului de supraveghere cu cel putin 5 zile inainte de data stabilita pentru sedinta.
  (3) In cazul sedintelor pentru analizarea unor solicitari care nu suporta amanare, termenul prevazut la alin. (2) este de cel putin 2 zile.

  Art. 11
  (1) Consiliul de supraveghere delibereaza si decide valabil in cvorum de 3 membri, dintre care unul trebuie sa fie presedintele sau reprezentantul sau desemnat.
  (2) Deciziile Consiliului de supraveghere se adopta cu majoritatea de voturi a membrilor prezenti. Fiecare membru dispune de un vot; in caz de paritate de voturi, prevaleaza solutia votata de presedinte sau, dupa caz, de reprezentantul care il inlocuieste.

  Art. 12
  (1) Dezbaterile din cadrul sedintelor Consiliului de suprarveghere au loc conform ordinii de zi, sunt inregistrate audio si video si se consemneaza in procesul-verbal al sedintei.
  (2) Procesul-verbal al sedintei se redacteaza de catre o persoana nominalizata din cadrul Secretariatului Consiliului de supraveghere, pe baza inregistrarii audiovideo si a consemnarilor din cadrul sedintei. Procesul-verbal va fi inregistrat in Registrul de procese-verbale ale Consiliului de supraveghere.

  Art. 13
  (1) In exercitarea atributiilor care ii revin, Consiliul de supraveghere emite decizii.
  (2) Deciziile Consiliului de supraveghere se iau prin vot deschis, cu majoritatea membrilor prezenti.
  (3) Membrii Consiliului de supraveghere, care s-au abtinut sau au votat impotriva luarii deciziei in forma adoptata, vor solicita mentionarea opiniilor lor separate in procesul-verbal al sedintei.
  (4) Deciziile motivate in mod corespunzator se redacteaza de Secretariatul Consiliului de supraveghere conform procesului-verbal al sedintei si se semneaza de presedinte.
  (5) Deciziile Consiliului de supraveghere se comunica partilor implicate prin grija Secretariatului general al Consiliului Concurentei, cu respectarea termenelor legale.
  (6) Deciziile emise de Consiliul de supraveghere vor respecta dispozitiile art. 30 alin. (9) din OG nr. 89/2003 cu privire la conflictul de interese.

  Art. 14
  (1) Fiecare membru al Consiliului de supraveghere are obligatia de a nu lua nicio decizie si de a nu participa la luarea unei decizii in urmatoarele situatii:
  a) daca se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 30 alin. (9) din OG nr. 89/2003;
  b) daca nu sunt respectate prevederile prezentului regulament;
  c) daca nu este asigurata independenta decizionala a membrilor sai atat in sfera relationala interna, fata de relatiile ierarhice, functionale sau de reprezentare, cat si in sfera relationala externa, fata de administratorul infrastructurii feroviare publice din Romania, operatorii de transport feroviar ori autoritati sau institutii publice din domeniul transportului feroviar;
  d) daca, in urma luarii unei decizii, ar rezulta un folos material necuvenit, pentru sine, sot/sotie sau rudele de gradul I;
  e) daca nu indeplineste conditiile prevazute la art. 30 alin. (5) din OG nr. 89/2003.
  (2) Incalcarea obligatiilor prevazute la alin. (1) va atrage revocarea de catre presedintele Consiliului Concurentei a mandatului acordat, precum si raspunderea disciplinara, administrativa, civila ori penala, dupa caz, potrivit legii.

  Art. 15
  (1) Fara a aduce atingere prevederilor alin. (2), deciziile Consiliului de supraveghere sunt obligatorii pentru toate partile implicate. In cazul in care se formuleaza o plangere impotriva unui refuz de alocare a capacitatilor de infrastructura feroviara sau impotriva modalitatilor unei propuneri de capacitati de infrastructura feroviara, Consiliul de supraveghere fie confirma ca nu este cazul sa modifice decizia luata de administratorul infrastructurii feroviare, fie solicita modificarea deciziei care face obiectul plangerii, conform indicatiilor Consiliului de supraveghere.
  (2) Deciziile Consiliului de supraveghere pot fi contestate la Curtea de Apel Bucuresti, in termen de 30 de zile de la comunicare. Hotararea curtii de apel se poate ataca cu recurs la Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia contencios administrativ, in termen de 15 zile de la comunicare. Instanta poate dispune, la cerere, suspendarea executarii deciziei atacate.
  (3) Procesele-verbale prin care se constata si se aplica sanctiuni pentru obstructionarea inspectiei realizate in conformitate cu art. 31^2 alin. (3) din OG nr. 89/2003 pot fi contestate la Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti, in termen de 15 zile de la comunicare. Hotararea judectoriei se poate ataca cu recurs la Tribunalul Bucuresti Sectia contencios administrativ, in termen de 15 zile de la comunicare.

  SectiuneaB - Proceduri de analiza


  Art. 16
  In scopul asigurarii desfasurarii activitatii Consiliului de supraveghere, in structura Consiliului Concurentei functioneaza Secretariatul Consiliului de supraveghere, compartiment cu caracter permanent, avand urmatoarele atributii:
  a) analizeaza plangerile prevazute la art. 6 impotriva deciziilor luate de administratorul infrastructurii feroviare sau de operatorul de transport feroviar, precum si formulearea de propuneri de solutionare a acestora cu repectarea termenelor legale;
  b) exercita puterile de inspectie in conformitate cu art. 31^2 alin. (3), coroborat cu art. 34 alin. (1) lit. d) din OG nr. 89/2003;
  c) monitorizeaza activitatea in sectorul feroviar si, atunci cand este cazul, colaboreaza cu directiile Consiliului Concurentei pentru a asigura consistenta interventiilor pe piata;
  d) propune masuri menite sa faciliteze dezvoltarea pietei de servicii de transport feroviar;
  e) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege in competenta Consiliului de supraveghere, dispuse de catre presedintele Consiliului de supraveghere;
  f) analizeaza respectarea cadrului legal in domeniul de activitate al Consiliului de supraveghere si, dupa caz, formuleaza propuneri de imbunatatire a acestuia, in concordanta cu reglementarile Uniunii Europene;
  g) formuleaza propuneri de recomandari pentru adoptarea de masuri care sa asigure caracterul nediscriminatoriu al tarifelor, al accesului la infrastructura feroviara si care sa faciliteze dezvoltarea pietei serviciilor de transport feroviar;
  h) urmareste aplicarea efectiva a deciziilor, respectiv a masurilor dispuse de Consiliul de supraveghere.

  Art. 17
  (1) Constatarea si sanctionarea contraventiilor prevazute la art. 34 alin. (1) lit. a)-c) din OG nr. 89/2003 se fac de catre Consiliul de supraveghere prin decizie.
  (2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 34 alin. (1) lit. d) din OG nr. 89/2003 se fac prin proces-verbal intocmit de personalul abilitat cu puteri de inspectie prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei.

  SectiuneaC - Registrele Consiliului de supraveghere


  Art. 18
  (1) Registrele Consiliului de supraveghere sunt urmatoarele:
  a) Registrul general de intrare si de iesire a corespondentei, comun cu Registrul general al Consiliului Concurentei;
  b) Registrul special, comun cu Registrul special al Consiliului Concurentei, in care se da numar plangerilor si cererilor prevazute de normele in vigoare;
  c) Registrul de procese-verbale in care sunt inregistrate procesele-verbale ale sedintelor;
  d) Registrul deciziilor, in care se inregistreaza si se da numar deciziilor adoptate de Consiliul de supraveghere;
  e) Registrul de arhiva.
  (2) Consiliul de supraveghere se considera legal investit cu solutionarea unei plangeri sau cereri la data inregistrarii acesteia in Registrul general de intrare si de iesire a corespondentei.
  (3) Stabilirea rubricilor registrelor se face in functie de natura lucrarilor evidentiate, la propunerea Secretariatului general al Consiliului Concurentei, si se aproba de catre presedinte.
  (4) Modul de utilizare si de arhivare a registrelor se stabileste de catre Compartimentul registratura, documente secrete si arhiva al Consiliului Concurentei.


  Capitolul IV - Dispozitii finale


  Art. 19
  (1) Consiliul de supraveghere intocmeste si publica anual, pe site-ul propriu, raportul privind activitatea desfasurata.
  (2) Pe site-ul propriu se publica toate deciziile emise de catre Consiliul de supraveghere. La publicarea deciziilor se va tine seama de interesele legitime ale intreprinderilor in cauza, astfel incat secretul de afaceri sa nu fie divulgat.
  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

  Poate fi de interes si:
  Legea 53/2017 pentru aprobarea OUG 62/2016 privind infiintarea Autoritatii de Reforma Feroviara
  OUG 2/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, precum si modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 2/2017
  OUG 27/2014 privind unele masuri pentru completarea retelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor si pentru aprobarea unor masuri financiare. Ordonanta de urgenta 27/2014
  Legea 38/2014 pentru modificarea si completarea OUG 31/2011 privind interzicerea achizitionarii de la persoane fizice a metalelor feroase si neferoase si a aliajelor acestora utilizate in activitatea feroviara. Lege nr. 38/2014
  Legea 17/2013 pentru aprobarea OUG 31/2011 privind interzicerea achizitionarii de la persoanele fizice a metalelor feroase si neferoase si a aliajelor acestora utilizate in activitatea feroviara. Lege nr. 17/2013
  HG 33/2013 pentru modificarea si completarea HG 2408/2004 privind metodologia de acordare de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale a diferentei dintre tarife si costuri in transportul feroviar public de calatori. Hotararea 33/2013
  Legea 188/2012 pentru aprobarea OUG 21/2011 privind unele masuri pentru organizarea si functionarea Consiliului de supraveghere. Lege nr. 188/2012
  Legea 52/2012 pentru corelarea unor reglementari privind facilitatile de calatorie, corespunzator noilor categorii de trenuri. Lege nr. 52/2012
  OUG 56/2011 pentru stabilirea principiilor de aplicare a tarifelor de deservire generala in transportul feroviar public de calatori
  Legea 65/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 55/2006 privind siguranta feroviara. Lege nr. 65/2011
  OUG 31/2011 privind interzicerea achizitionarii de la persoane fizice a metalelor feroase si neferoase si a aliajelor acestora utilizate in activitatea feroviara. Ordonanta de urgenta 31/2011
  HG nr. 1476/2009 privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea aplicarii Regulamentului (CE) nr. 1371/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile si obligatiile calatorilor din transportul feroviar. Ho
  HG nr. 1326/2009 privind transportul marfurilor periculoase in Romania. Hotararea nr. 1326/2009
  Acord privind realizarea unei retele feroviare de inalta performanta in Europa de Sud-Est, 2006
  Ordin nr. 18/2008 privind aprobarea Normelor de igiena pentru transporturile de persoane. Norme de igiena pentru transporturile de persoane
  Drept civil. 601 teste grila pentru proba scrisa la examenul sau concursul privind dobandirea calitatii de notar stagiar
  Alexandra Lelia Turza,Alice Cristina Tomescu,Octavian Minea,Mirela Haralambie,Genoiu Ilioara

  Pret: 29.9 lei
  25.41 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  33 useri online

  Useri autentificati: