DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin 6251/2012 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea, desfasurarea si normarea activitatilor didactice la formele de invatamant la distanta si cu frecventa redusa la nivelul invatamantului superiorPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 831 din 11 decembrie 2012

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI

In baza prevederilor art. 139, 140, 286 si 287 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul Hotararii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1
Se aproba Regulamentul-cadru privind organizarea, desfasurarea si normarea activitatilor didactice la formele de invatamant la distanta si cu frecventa redusa la nivelul invatamantului superior, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
(1) In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului ordin institutiile de invatamant superior elaboreaza Regulamentul propriu privind organizarea, desfasurarea si normarea activitatilor didactice la formele de invatamant la distanta si cu frecventa redusa la nivelul universitatii, denumit in continuare regulament propriu, cu respectarea prevederilor regulamentului-cadru prevazut la art. 1.
(2) Regulamentul propriu este aprobat de catre senatul universitar si se publica pe site-ul web al institutiei de invatamant superior.

Art. 3
Directia generala invatamant superior si institutiile de invatamant superior acreditate care organizeaza programe de studii la formele de invatamant la distanta si cu frecventa redusa vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.ANEXA - REGULAMENT-CADRU privind organizarea, desfasuraea si normarea activitatilor didactice la formele de invatamant la distanta si cu frecventa redusa la nivelul invatamantului superiorCapitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
Conform Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, pot organiza programe de studii universitare la formele de invatamant cu frecventa redusa si la distanta numai institutiile de invatamant superior care au acreditat programul de invatamant respectiv la forma de invatamant cu frecventa.

Art. 2
Invatamantul la distanta (ID) si invatamantul cu frecventa redusa (IFR) sunt forme alternative de invatamant prin care se asigura posibilitatea de formare initiala, de perfectionare sau de conversie profesionala a unor largi categorii de cetateni in diferite domenii.

Art. 3
(1) ID reprezinta o forma de organizae a proceselor didactice care ofera studentilor/cursantilor posibilitatea de a opta personal asupra locului si timpului in care sa se instruiasca/autoinstruiasca.
(2) ID permite studentilor/cursantilor sa studieze individual si sa desfasoare activitati de invatamant in grup, in centre de suport ID coordonate de institutia de invatamant.

Art. 4
IFR reprezinta o forma de organizare a proceselor didactice caracterizata prin activitati de predare/invatare/evaluare, dedicate pregatirii aplicative, programe in mod compact sau periodic, care presupune atata intalnirea nemijlocita, in spatiul universitar, a studentilor/cursantilor cu cadrele didactice de predare, cat si utilizarea unor mijloace de predare/pregatire specifice ID.


Capitolul II - Organizarea programelor de studii la formele ID si IFR


Art. 5
(1) Initierea, dezvoltarea, implementarea si managementul programelor de studii ID sau IFR se pot desfasura in structuri institutionale specializate, organizate la nivel de unviersitate sau facultate, denumite departamente ori centre ID/IFR.
(2) Infiintarea acestora se face prin hotarare a senatului universitatii.

Art. 6
(1) Departamentele sau centrele ID/IFR se organizeaza si functioneaza in baza unui regulament propriu aprobat de senatul universitatii.
(2) Acestea sunt conduse de consiliile departamentelor/centrelor ID/IFR, prezidate de directori.

Art. 7
Programarea disciplinelor in planul de invatamant la formele de organizare a procesului didactic ID sau IFR se face corespunzator duratei de scolarizare la invatamantul cu frecventa (IF).

Art. 8
(1) Echivalenta intre forma IF si forma ID se realizeaza prin programarea in cadrul fiecarei discipline a urmatoarelor activitati didactice:
a) activitati de tutorat (AT) si de evaluare pe parcurs (TC), echivalentul orelor de seminar de la forma IF;
b) activitati aplicative asistate (AA), echivalentul orelor de laborator, proiect sau practica de la forma IF;
c) orele de curs de la forma IF sunt compensate prin studiu individual (SI), pe baza resurselor de invatare specifice ID.
(2) La fiecare disciplina se promoveaza semestrial cel putin doua activitati tutoriale desfasurate prin intalniri directe fata in fata (AT).
(3) AA vor cuprinde acelasi numar de ore cu cel prevazut in planurile IF si se vor desfasura pe parcursul semestrului in care sunt programate.

Art. 9
(1) AT si TC pentru ID se organizeaza pe grupe, care cuprind maximum 25 de studenti/cursanti, conform Legii nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) AA pentru ID se organizeaza pe grupe, care cuprind maximum 25 de studenti/cursanti sau pe subgrupe.

Art. 10
Echivalenta intre forma IF si forma IFR se realizeaza prin programarea in cadrul fiecarei discipline a urmatoarelor tipuri de activitati didactice:
a) activitati de seminar (S) si TC, cu acelasi numar de ore de seminar ca la forma IF;
b) AA (L, P) laborator, lucrari practice, proiect, practica si alte activitati fata in fata, cu acelasi numar de ore ca la forma IF;
c) orele de curs de la forma IF sunt compensate prin SI facilitat de resursele de invatamant specifice ID.

Art. 11
(1) AS pentru IFR se organizeaza pe grupe, care cuprind maximum 30 de studenti/cursanti.
(2) AA pentru IFR se organizeaza pe grupe, caer cuprind maximum 30 de studenti/cursanti sau pe subgrupe.

Art. 12
(1) Conform Legii nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, studiile universitare la forma ID sau IFR se pot organiza in regim de finantare cu taxa. Taxa de studii reprezinta contravaloarea tuturor serviciilor asigurate studentului de catre institutia de invatamant superior in cadrul programului de studiu.
(2) Institutiile de invatamant care organizeaza programe de studiu la formele ID sau IFR vor oferi studentilor/cursantilor, in cuantumul taxei de studiu, resurse de invatare specifice ID in format tiparit sau electronic, pentru toate disciplinele din planul de invatamant.

Art. 13
Personalul didactic implicat in activitatile IFR si ID din institutiile de invatamant superior este format din coordonatori ai programelor de studii, coordonatori de disciplina si personal didactic aferent activitatilor didactice de seminar, lucrari practice sau de laborator, indrumare de proiect, practica de specialitate, si tutori.

Art. 14
(1) Tutorele realizeaza indrumarea individualizata si/sau in grup a studentilor/cursantilor, prin intalniri directe fata in fata, prin corespondenta traditionala, telefon, posta electronica, platforme eLearning, videoconferinta sau forme combinate.
(2) Tutorele asigura directionarea studiului, suport de specialitate individualizat si evaluarea periodica a studentilor/cursantilor pe parcursul programului de studii.


Capitolul III - Normarea activitatilor didactice la formele ID si IFR


Art. 15
Departamentele, centrele sau structurile institutionale care gestioneaza programe ID/IFR intocmesc state de functii adecvate programelor de studii organizate la formele ID si/sau IFR, in conformitate cu metodologia de organizare a programelor ID/IFR, elaborata de acestea si aprobata de senatul universitar.

Art. 16
Activitatile didactice specifice formelor ID sau IFR se normeaza in state de functii distincte de cele de la IF, conform legislatiei in vigoare.

Art. 17
(1) Normarea activitatilor coordonatorilor programelor de studii si a coordonatorilor de disci;ina la formele ID si IFR se face conform unei metodologii proprii aprobate de senatul universitatii.
(2) Metodologia va avea in vedere activitatile specifice tehnologiilor educationale proiectate, dezvoltate si implementate de universitate in cadrul formelor ID, respectiv IFR.

Art. 18
Normarea activitatilor didactice specifice formei ID se realizeaza astfel:
a) AT fata in fata se normeaza la fel ca la forma IF pe baza numarului de ore prevazute in planurile de invatamant de la forma ID;
b) AT la distanta, de suport al studentilor/cursantilor si de TC la fiecare disciplina se normeaza cu 1-3 ore/grupa/saptamana;
c) configurarea si administrarea datelor pe platforma eLearning se normeaza cate 2-4 ore/grupa/semestru;
d) AA laborator, aplicatii practice, proiect, practica, indrumare de proiecte de an etc. se normeaza la fel ca la forma IF, pe baza numarului de ore prevazute in planurile de invatamant.

Art. 19
Normarea activitatilor didactice specifice formei IFR activitati de seminar, lucrari practice si de laborator, indrumare de proiecte etc. - se face la fel ca la forma IF, pe baza numarului de ore prevazute in planurile de invatamant.

Art. 20
Proiectarea si realizarea de resurse de invatamant specifice ID, in format tiparit sau digital, se normeaza cu 120-140 de ore pe curs la un tarif stabilit prin hotarare a senatului universitatii la propunerea departamentelor centrului ID/IFR. Pentru actualizarea resurselor de invatamant existente numarul de ore normate este proportional cu ponderea de actualizare.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
OUG 58/2020 privind luarea unor masuri pentru buna functionare a sistemului de invatamant. Ordonanta de Urgenta 58/2020
OUG 12/2017 pentru modificarea si completarea OUG 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 12/2017
OUG 81/2016 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011. Ordonanta de urgenta nr. 81/2016
Legea 85/2016 privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 13 mai 2011
Ordin 3048/2016 privind inregistrarea institutiilor de invatamant superior acreditate din Romania, a Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti si a inspectoratelor scolare judetene in Sistemul de informare al pietei interne - IMI ca autoritati
Legea 6/2016 pentru completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011
Legea 248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate. Lege nr. 248/2015
Ordin 5269/2015 privind aprobarea Metodologiei de recunoastere si echivalare a diplomelor si certificatelor obtinute la absolvirea studiilor universitare de nivel licenta, master sau postuniversitare la institutii acreditate de invatamant superior di
Ordin 5232/2015 privind aprobarea Metodologiei de organizare a predarii disciplinei Religie in invatamantul preuniversitar
Legea 220/2015 pentru modificarea si completarea art. 36 din OUG 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice. Lege nr. 220/2015
Legea 142/2015 pentru aprobarea OG 27/2014 privind finantarea institutiilor de invatamant superior militar, de informatii, de ordine publica si de securitate nationala
Ordin 3165/2015 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta, de master si de doctorat pentru anul universitar 2015-2016
Ordin nr. 3171/2015 privind aprobarea Calendarului si a Metodologiei de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2015-2016
OUG 94/2014 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011, precum si modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei
Legea 168/2014 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor masuri bugetare. Legea 168/2014
Ordin 657/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii in sistemul de invatamant superior
Ordin 650/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea si functionarea centrelor de consiliere si orientare in cariera in sistemul de invatamant superior din Romania
Ordin nr. 1654/960/1356/2014 pentru modificarea si completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, al ministrului fondurilor europene si al ministrului finantelor publice nr. 336/128/634/2014 pri
Ordin 4802/2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului national de definitivare in invatamant
Ordin 4435/2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de certificare a calificarii profesionale pentru absolventii invatamantului profesional cu durata de 3 ani
Drept civil. Succesiuni. Caiet de seminar. Editia 2
Genoiu Ilioara,Genoiu Ilioara

Pret: 36.9 lei
31.37 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
29 useri online

Useri autentificati: