DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 620/362/2014 privind aprobarea criteriilor ce stau la baza indeplinirii atributiilor comisiilor constituite in baza prevederilor Hotararii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 403 din 30 mai 2014

 • MINISTERUL SANATATII: Ordin nr. 620 din 30 mai 2014
 • CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE: Ordin nr. 362 din 29 mai 2014

  Avand in vedere:
 • Referatul de aprobare nr. N.B. 3.568 din data de 30 mai 2014 al Ministerului Sanatatii si nr. D.G. 863 din data de 29 mai 2014 al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate;
 • titlul VIII "Asigurarile sociale de sanatate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Hotararea Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015;
 • Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 621/361 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare a comisiilor constituite in baza prevederilor Hotararii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatte pentru anii 2014-2015,
  in temeiul dispozitiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 972/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,
  ministrul sanatatii si presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emit urmatorul ordin:


 • Art. 1
  Se aproba criteriile ce stau la baza indeplinirii atributiilor comisiilor constituite in baza prevederilor Hotararii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015, prevazute in anexele nr. 1-4, care fac parte integranta din prezentul ordin.

  Art. 2
  Directiile de specialitate si celelalte structuri de specialitate din cadrul directiilor de sanatate publica si caselor de asigurari de sanatate vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

  Art. 3
  Prevederile prezentului ordin sunt aplicabile pe parioada de valabilitaate a Hotararii Guvernului nr. 400/2014.

  Art. 4
  La data intrarii in vigoare a prezentului ordin isi inceteaza aplicabilitatea Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 448/194/2013 pentru aprobarea criteriilor ce stau la baza indeplinirii atributiilor comisiilor constituite in baza prevederilor Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013-2014, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 117/2013, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 195 din 8 aprilie 2013.

  Art. 5
  Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si se aplica incepand cu data de 1 iunie 2014.


  Anexa nr. 1 - CRITERII ce stau la baza indeplinirii atributiilor comisiei constituite in baza prevederilor art. 1 alin. (3) si (4) din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015, pentru asistenta medicala primara


  Art. 1
  Prezentele criterii stau la baza indeplinirii atributiilor comisiei constituite in baza prevederilor art. 1 alin. (3) si (4) din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015.

  Art. 2
  La stabilirea necesarului de medici de familie cu liste proprii pentru mediul urban se au in vedere urmatoarele criterii:
  a) totalul populatiei la nivelul judetului/municipiului Bucuresti, distributia acesteia in mediul urban, precum si populatia pe unitate administrativ-teritoriala/zona urbana, utilizand ultimele date puse la dispozitie de Institutul National de Statistica;
  b) numarul de persoane asigurate inscrise pe listele medicilor de familie la nivelul judetului/municipiului Bucuresti, distributia acestora in mediul urban, precum si numarul de persoane asigurate inscrise pe listele medicilor de familie pe unitate administrativ-teritoriala/zona urbana;
  c) numarul optim de persoane inscrise pe lista medicului de familie, din punctul de vedere al asigurarii unor servicii de calitate, este de 1.800;
  d) numarul minim de persoane asigurate inscrise pe listele medicilor de familie, pentru care se incheie contractul de furnizare de servicii medicale, este de 800, cu exceptia zonelor neacoperite din punctul de vedere al numarului necesar de medici de familie.

  Art. 3
  La stabilirea necesarului de medici de familie cu liste proprii pentru mediul rural se au in vedere urmatoarele criterii:
  a) totalul populatiei la nivelul judetului, distributia acesteia in mediul rural, precum si populatia pe unitate administrativ-teritoriala, utilizand ultimele date puse la dispozitie de Institutul National de Statistica;
  b) numarul de persoane asigurate inscrise pe listele medicilor de familie la nivelul judetului, distributia acestora in mediul rural, precum si numarul de persoane asigurate inscrise pe listele medicilor de familie pe unitate administrativ-teritoriala;
  c) numarul optim de persoane inscrise pe lista medicului de familie, din punctul de vedere al asigurarii unor servicii de calitate, este de 1.800;
  d) numarul minim de persoane asigurate inscrise pe listele medicilor de familie, pentru care se incheie contractul de furnizare de servicii medicale, stabilit in functie de criteriile prevazute la art. 4.

  Art. 4
  La stabilirea numarului minim de persoane asigurate inscrise pe listele medicilor de familie din mediul rural, pe unitati adminsitrativ-teritoriale, pentru care se incheie contract de furnizare de servicii medicale din asistenta medicala primara cu casele de asigurari de sanatate, se au in vedere urmatoarele criterii:
  a) totalul populatiei la nivelul judetului, distributia acesteia in mediul rural, precum si populatia pe unitate administrativ-teritoriala, utilizand ultimele date puse la dispozitie de Institutul National de Statistica;
  b) numarul persoanelor inscrise pe listele medicilor de familie la nivelul judetului, distributia acestora in mediul rural pe unitati administrativ-teritoriale;
  c) nuamrul de persoane asigurate inscrise pe listele medicilor de familie la nivelul judetului, distributia acestora in mediul rural pe unitati administrativ-teritoriale;
  d) unitatile administrativ-teritoriale in care populatia este sub 800 de locuitori, din care:
  - unitati administrativ-teritoriale izolate sau greu accesibile;
  e) numarul minim de persoane asigurate inscrise pe lista unui medic de familie in anul anterior in unitatea administrativ-teritoriala respectiva coroborat cu numarul necesar de medici de familie stabilit pentru unitatea administrativ-teritoriala respectiva.

  Art. 5
  (1) Comisia poate avea in vedere si alte criterii raportate la conditiile specifice, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
  (2) Comisia constituita la nivelul Casei Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti adapteaza criteriile prevazute la art. 2, 3 si 4 in functie de specificul activitatii din reteaua sanitara a ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti.


  Anexa nr. 2 - CRITERII ce stau la baza indeplinirii atributiilor comisiei constituite in baza prevederilor art. 22 alin. (3) si (4) si art. 40 alin. (2) si (3) din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015, pentru asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice si pentru specialitatea clinica reabilitare medicala


  Art. 1
  Prezentele criterii stau la baza indeplinirii atributiilor comisiei constituite in baza prevederilor art. 22 alin. (3) si (4) si art. 40 alin. (2) si (3) din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015.

  Art. 2
  La stabilirea numarului de norme necesare pentru fiecare specialitate clinica si pentru specialitatea reabilitare medicala, pe judet/municipiul Bucuresti, se au in vedere urmatoarele criterii:
  a) prin norma se intelege un program de lucru de 7 ore in medie pe zi si, respectiv, de 35 de ore pe saptamana;
  b) suma alocata fiecarei case de asigurari de sanatate pentru asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice si pentru specialitatea reabilitare medicala, in anul curent;
  c) totalul populatiei la nivelul judetului/municipiului Bucuresti, distributia acesteia in mediul urban si rural, precum si pe unitati administrativ-teritoriale/zone, structura pe grupe de varsta, utilizand ultimele date puse la dispozitie de Institutul National de Statistica;
  d) numarul de asigurati la nivelul judetului/municipiului Bucuresti;
  e) numarul de bolnavi cronici aflati in evidenta, in supraveghere medicala activa, beneficiari de programe nationale de sanatate, distributia acestora pe unitati administrativ-teritoriale, precum si evolutia acestui numar in ultimii 2 ani;
  f) ponderea serviciilor medicale pe fiecare specialitate clinica in parte si pentru specialitatea reabilitare medicala in totalul serviciilor medicale ambulatorii de specialitate raportate de furnizori si decontate de casele de asigurari de sanatate, evolutia numarului de servicii si a ponderilor respective in ultimii 2 ani;
  g) existenta listelor de programare si analiza timpului de asteptare pe aceste liste;
  h) la analiza datelor aferente ultimilor 2 ani se vor avea in vedere si fondurile alocate cu destinatia de servicii medicale ambulatorii de specialitate in anii respectivi;
  i) numarul mediu de consultatii ce se poate acorda corespunzator unei norme, pe fiecare specialitate in parte si pentru specialitatea reabilitare medicala;
  j) prevederile actelor normative in vigoare ce reglementeaza modalitatea de contractare si decontare a serviciilor medicale acordate de medicii din specialitatile clinice din ambulatoriu si de medicii de specialitate reabilitare medicala in sistemul de asigurari sociale de sanatate.

  Art. 3
  La stabilirea numarului necesar de medici de specialitate pentru fiecare specialitate clinica si pentru specialitatea reabilitare medicala, pe judet/municipiul Bucuresti, atat pentru mediul urban, cat si pentru mediul rural, pentru care se poate incheia contract de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice, respectiv contract de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitaea reabilitare medicala, cu casa de asigurari de sanatate, se au in vedere urmatoarele criterii:
  a) totalul populatiei la nivelul judetului/municipiului Bucuresti, distributia acesteia in mediul urban si rural, precum si pe unitati administrativ-teritoriale/zone, structura pe grupe de varsta, utilizand ultimele date puse la dispozitie de Institutul National de Statistica;
  b) numarul de asigurati la nivelul judetului/municipiului Bucuresti;
  c) numarul de norme necesar pentru fiecare specialitate clinica in parte si pentru specialitatea reabilitare mediala, stabilit la nivelul judetului/municipiului Bucuresti;
  d) prevederile actelor normative in vigoare ce reglementeaza contractarea si decontarea serviciilor medicale acordate de medicii din specialitatile clinice din ambulatoriu in sistemul de asigurari sociale de sanatate, inclusiv cele referitoare la numarul de contracte ce pot fi incheiate de medicii din specialitatile clinice si pentru specialitatea reabilitare medicala cu casele de asigurari de sanatate;
  e) suma alocata fiecarei case de asigurari de sanatate pentru asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice si pentru specialitatea reabilitare medicala, in anul curent;
  f) asigurarea, pe cat posibil, a unei distributii echilibrate a medicilor de specialitate in teritoriu, in raport cu dispersia populatiei.

  Art. 4
  (1) La stabilirea situatiilor in care cabinetele medicale de specialitate din specialitatile clinice organizate conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionrea cabinetelor medicale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pot intra in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate pentru un program de activitate sub 35 de ore pe saptamana, se au in vedere urmatoarele criterii:
  a) localitatile/zonele deficitare din punctul de vedere al existentei medicilor de specialitate din specialitatile clinice si pentru specialitatea reabilitare medicala; localitatile/zonele se incadreaza in localitati/zone deficitare in situatia in care in ultimii 2 ani numarul medicilor de o anumita specialitate clinica si pentru specialitatea reabilitare medicala a fost sub cel necesar sau in localitatea/zona respectiva nu a functionat un medic de o anume specialitate clinica si de specialitate reabilitare medicala in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate;
  b) numarul de norme necesar pentru fiecare specialitate clinica in parte si pentru specialitatea reabilitare medicala, stabilit la nivelul judetului/municipiului Bucuresti;
  c) numarul necesar de medici de specialitate pentru fiecare specialitate clinica si pentru specialitatea reabilitare medicala, pe judet/municipiul Bucuresti.
  (2) Cabinetele medicale de specialitate din specialitatile clinice, inclusiv din specialitatea reabilitare medicala, organizate in ambulatoriile integrate spitalelor si in centrele multifunctionale fara personalitate juridica din structura spitalelor pot intra in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate pentru un program sub 35 de ore pe saptamana. Programul de activitate al acestor cabinete nu face obiectul activitatii comisiei constituite in baza prevederilor art. 22 alin. (3) si (4) si art. 40 alin. (2) si (3) din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 400/2014.

  Art. 5
  (2) Comisia constituita la nivelul Casei Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti adapteaza criteriile prevazute la art. 2, 3 si 4 in functie de specificul activitatii din reteaua sanitara a ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti.


  Anexa nr. 3 - CRITERII ce stau la baza indeplinirii atributiilor comisiei constituite in baza prevederislor art. 72 alin. (2) si (3) din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015, pentru asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile paraclinice


  Art. 1
  Prezentele criterii stau la baza indeplinirii atributiilor comisiei constituite in baza prevederilor art. 72 alin. (2) si (3) din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015.

  Art. 2
  La stabilirea numarului necesar total de investigatii paraclinice pe judet/municipiul Bucuresti si repartizarea fondului alocat pentru servicii paraclinice pe tipuri, respectiv analize de laborator; anatomie patologica; investigatii de radiologie, imagistica medicala; explorari functionale, se au in vedere urmatoarele criterii:
  a) totalul populatiei la nivelul judetului/municipiului Bucuresti, structura pe grupe de varsta, utilizand ultimele date puse la dispozitie de Institutul National de Statistica;
  b) numarul de asigurati la nivelul judetului/municipiului Bucuresti;
  c) numarul total de servicii medicale paraclinice (analize de laborator si investigatii paraclinice de radiologie si imagistica medicala) contractate si decontate in ultimii 2 ani (analiza se va face pe ultimii 2 ani, pentru fiecare an in parte), precum si:
  1. numarul de analize medicale de laborator contractate si decontate in ultimii 2 ani (cu evidentierea numarului de servicii medicale de anatomie patologica: histopatologice si de citologie), raportat la numarul total de servicii medicale paraclinice contractate si decontate in ultimii 2 ani;
  2. numarul de analize medicale de laborator contractate si decontate in ultimii 2 ani pe fiecare tip de analiza, raportat la numarul total de analize medicale de laborator contractate si decontate in ultimii 2 ani;
  3. numarul de investigatii paraclinice de radiologie si imagistica medicala contractate si decontate in ultimii 2 ani (cu evidentierea numarului de explorari functionale), raportat la numarul total de servicii medicale paraclinice contractate si decontate in ultimii 2 ani;
  4. numarul de investigatii paraclinice de radiologie imagistica medicala si explorari functionale contractate si decontate in ultimii 2 ani pe tipuri de investigatii, raportat la numarul total de investigatii paraclinice de radiologie imagistica medicala si explorari functionale contractate si decontate in ultimii 2 ani;
  d) numarul de asigurati care au beneficiat de servicii medicale paraclinice (numarul de coduri numerice personale/coduri unice de asigurare) in ultimii 2 ani (analiza se va face pe ultimii 2 ani, pentru fiecare an in parte), precum si:
  1. numarul de asigurati (numarul de coduri numerice personale/coduri unice de asigurare) care au beneficiat de analize medicale de laborator in ultimii 2 ani (cu evidentierea numarului celor care au beneficiat de servicii medicale paraclinice de anatomie patologica: histopatologice si de citologie);
  2. numarul de asigurati (numarul de coduri numerice personale/coduri unice de asigurare) care au beneficiat de investigatii paraclinice de radiologie si imagistica medicala in ultimii 2 ani (cu evidentierea numarului celor care au beneficiat de explorari functionale);
  e) la analiza datelor aferente ultimilor 2 ani se vor avea in vedere si fondurile alocate cu destinatia servicii medicale paraclinice in anii respectivi;
  f) fondul aprobat pentru servicii medicale paraclinice pentru anul curent;
  g) prevederile actelor normative ce reglementeaza contractarea si decontarea serviciilor medicale paraclinice in sistemul de asigurari sociale de sanatate.

  Art. 3
  (1) Comisia poate avea in vedere si alte criterii, raportat la conditiile specifice, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
  (2) Comisia constituita la nivelul Casei Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti adapteaza criteriile prevazute la art. 2 in functie de specificul activitatii din reteaua sanitara a ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti.


  Anexa nr. 4 - CRITERII ce stau la baza indeplinirii atributiilor comisiei constituite in baza prevederilor art. 87 alin. (3) si (4) din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015, pentru asistenta medicala spitaliceasca


  Art. 1
  Prezentele criterii stau la baza indeplinirii atributiilor comisiei constituite in baza prevederilor art. 87 alin. (3) si (4) din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015.

  Art. 2
  La stabilirea zonelor/localitatilor deficitare din punctul de vedere al existentei medicilor de o anumita specialitate in cadrul unitatilor sanitare cu paturi, in vederea analizarii situatiilor in care un medic poate acorda servicii medicale spitalicesti in cadrul a doua spitale aflate in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate sau poate acorda servicii medicale spitalicesti in cadrul unui spital si intr-un centru de sanatate multifunctional cu personalitate juridica pentru activitatea desfasurata in regim de spitalizare de zi, cu respectarea legislatiei muncii, se au in vedere urmatoarele criterii:
  a) structura unitatii sanitare cu paturi, aprobata/avizata de Ministerul Sanatatii;
  b) numarul de paturi stabilit potrivit structurii spitalelor, aprobata/avizata de Ministerul Sanatatii;
  c) numarul de cazuri externate spitalizare continua, calculat la capacitatea maxima de functionare a spitalului, potrivit structurii organizatorice a spitalului, aprobata sau avizata, dupa caz, de Ministerul Sanatatii, si normativelor in vigoare, pe sectii si compartimente;
  d) numarul de personal medical de specialitate (medici) existent conform structurii spitalelor, pe sectii si compartimente, avand in vedere si numarul de posturi aprobate, potrivit legii;
  e) normativele de personal pentru asistenta medicala spitaliceasca, aprobate prin ordin al ministrului sanatatii;
  f) listele de prioritate pentru cazurile programabile, daca este cazul, respectiv: numar de cazuri programate aflate pe lista la 1 ianuarie 2013, numar de cazuri progrramate intrate pe lista in cursul anului 2013 si numar de cazuri prgramate aflate pe lista la sfarsitul anului 2013;
  g) la analizarea situatiilor in care un medic solicita sa furnizeze servicii medicale in cadrul a doua unitati sanitare cu paturi (doua spitale sau un spital si un centru de sanatate multifunctional cu personalitate juridica pentru activitatea desfasurata in regim de spitalizare de zi) se va avea in vedere si distanta dintre unitatile sanitare in care medicul solicita sa desfasoare activitatea, coroborat cu programul de activitate.

  Art. 3
  (1) Comisia poate avea in vedere si alte criterii, raportat la conditiile specifice, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
  (2) Comisia constituita la nivelul Casei Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti adapteaza criteriile prevazute la art. 2 in functie de specificul activitatii din reteaua sanitara a ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti.
  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

  Poate fi de interes si:
  Hotararea 24/2020 privind aprobarea instituirii starii de alerta la nivel national si a masurilor de prevenire si control a infectiilor, in contextul situatiei epidemiologice generate de virusul SARSCoV-2
  OUG 18/2017 privind asistenta medicala comunitara. Ordonanta de urgenta nr 18/2017
  Legea 113/2016 pentru modificarea art. 391 alin. (8) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
  Legea 50/2016 pentru modificarea art. 12 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003
  Legea 9/2016 pentru ratificarea Protocolului aditional la Conventia europeana pentru protectia drepturilor omului si a demnitatii fiintei umane fata de aplicatiile biologiei si medicinei, referitor la transplantul de organe si tesuturi de origine uma
  Ordin 1255/2015 pentru modificarea si completarea Normelor minime privind aptitudinile fizice si mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 1.162/2010
  Legea 184/2015 pentru aprobarea OUG 77/2011 privind stabilirea unor contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
  HG 49/2015 pentru modificarea si completarea HG 900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul national de asigurari sociale de sanatate din titlul IX Cardul european si cardul national de asigurari s
  HG 34/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de utilizare si completare a dosarului electronic de sanatate al pacientului. Hotararea 34/2015
  Legea 166/2014 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind ajutorul reciproc pentru interventiile transfrontaliere in caz de urgente medicale, semnat la Chisinau la 21 februarie 2014
  Legea 154/2014 pentru modificarea art. 184 alin. (6) si (11) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Lege nr. 154/2014
  OUG 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar si sistemului public de asistenta sociala in anul 2015. Ordonanta de urgenta nr. 70/2014
  OUG 68/2014 privind modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 68/2014
  Legea 149/2014 privind unele masuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigura continuitatea asistentei medicale in centrele de permanenta
  HG 846/2014 pentru modificarea si completarea HG 1996/2004 privind conditiile de acordare in mod gratuit a asistentei medicale si psihologice, a medicamentelor si protezelor pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei pe
  Legea 132/2014 privind aprobarea OUG 2/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Lege nr. 132/2014
  Legea 113/2014 privind aprobarea OUG nr. 35/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul sanitar. Lege nr. 113/2014
  OUG 23/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si pentru modificarea unor acte normative in domeniul sanatatii. Ordonanta de Urgenta nr. 23/2014
  Legea 65/2014 privind modificarea OG 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, precum si pentru stabilirea altor masuri. Lege nr. 65/2014
  Ordin pentru aprobarea formei si continutului certificatului medical eliberat de medicul de familie, care urmeaza sa fie prezentat de tineri la comisia locala de recrutare-incorporare pe timpul starii de asediu, al mobilizarii si al starii de razboi.
  Malpraxisul
  Cimpoeru Dan,Cimpoeru Dan

  Pret: 34.9 lei
  29.67 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  67 useri online

  Useri autentificati: