DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 611/2015 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania – S.A. a tarifului de utilizare si a tarifului de trecerePublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 290 din 28 aprilie 2015

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

In temeiul prevederilor art. VI alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, ale art. 5 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor,
ministrul transporturilor emite urmatorul ordin:

Art. 1
(1) Se aproba Normele metodologice pentru aplicarea de catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania – S.A. a tarifului de utilizare si a tarifului de trecere, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
(2) Tarifele prevazute la alin. (1) se aplica prin intermediul sistemului informatic de emitere, gestiune, monitorizare si control al rovinietei.

Art. 2
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data de 30 aprilie 2015.

Art. 3
La intrarea in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 769/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 670 din 1 octombrie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare.


ANEXA - NORME METODOLOGICE pentru aplicarea de catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania – S.A. a tarifului de utilizare si a tarifului de trecereCapitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
(1) Potrivit Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 424/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Ordonanta, utilizatorii retelei de drumuri nationale din Romania au obligatia de a achita tariful de utilizare si, dupa caz, tariful de trecere.
(2) Tariful de utilizare se achita in functie de tipul vehiculului si se aplica in mod nediscriminatoriu utilizatorilor romani si straini pentru toate vehiculele inmatriculate temporar sau definitiv care utilizeaza reteaua de drumuri nationale din Romania pe parcursul unei perioade date.
(3) Tariful de trecere se achita in functie de tipul vehiculului si se aplica in mod nediscriminatoriu utilizatorilor romani si straini pentru toate vehiculele inmatriculate temporar sau definitiv care utilizeaza o anumita distanta de pe un sector de drum, pod, tunel sau trecatoare de munte care fac parte din reteaua de drumuri nationale din Romania.
(4) Inregistrarea in format electronic a informatiilor privind achitarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere, gestiunea datelor privind vehiculele pentru care au fost achitate, monitorizarea si controlul achitarii tarifelor se realizeaza prin intermediul sistemului informatic de emitere, gestiune, monitorizare si control al rovinietei, denumit in continuare SIEGMCR, sistem detinut de Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A., denumita in continuare CNADNR - S.A.
(5) Prevederile prezentelor norme metodologice nu se aplica tarifelor pentru care informatiile privind achitarea tarifului, gestiunea datelor privind vehiculele cu drept de utilizare si cu drept de trecere, monitorizarea si controlul achitarii acestora nu se inregistreaza prin intermediul SIEGMCR.
(6) SIEGMCR permite inregistrarea in format electronic a informatiilor privind achitarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere prin intermediul:

a) unor dispozitive mobile, parte a SIEGMCR;
b) unor aplicatii informatice, cu drept de acces la SIEGMCR;
c) portalului securizat web dedicat al CNADNR - S.A.;
d) serviciul de mesaje scurte - SMS, cu drept de acces la SIEGMCR.
(7) Dupa achitarea tarifului de utilizare si, dupa caz, a tarifului de trecere se emite rovinieta si, dupa caz, peajul, prin inregistrare in format electronic in SIEGMCR.


Art. 2
(1) In sensul prezentelor norme metodologice, utilizatori sunt:
a) utilizatori romani:
a1) persoane fizice sau juridice inscrise in certificatul de inmatriculare al vehiculului, care au in proprietate vehicule inmatriculate in Romania;
a2) persoane fizice sau juridice inscrise in certificatul de inmatriculare al vehiculului, care pot folosi in baza unui drept legal vehicule inmatriculate in Romania;
b) utilizatori straini:
b1) persoane fizice sau juridice inscrise in certificatul de inmatriculare al vehiculului, care au in proprietate vehicule inmatriculate in alte state;
b2) persoane fizice sau juridice inscrise in certificatul de inmatriculare al vehiculului, care pot folosi in baza unui drept legal vehicule inmatriculate in alte state.
(2) Persoanele prevazute la alin. (1) lit. a) pct. a1) sau lit. b) pct. b1) sunt considerate utilizatori in sensul prezentelor norme metodologice numai daca pe certificatul de inmatriculare nu sunt inscrise si persoanele prevazute la alin. (1) lit. a) pct. a2) sau lit. b) pct. b2).

Art. 3
(1) In sensul prezentelor norme metodologice, distribuitori sunt:
a) subunitatile CNADNR - S.A., respectiv directiile regionale de drumuri si poduri, sectiile de drumuri nationale, agentiile de control si incasare, agentiile de incasare, precum si alte subunitati infiintate conform legii;
b) persoane juridice cu care CNADNR - S.A. a incheiat conventii in acest scop.
(2) Conventiile prevazute la alin. (1) lit. b) se incheie numai la solicitarea CNADNR - S.A. cu persoane juridice care indeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii:
a) la data incheierii conventiei si, dupa caz, la data actelor aditionale privind prelungirea termenului de valabilitate a acesteia sa nu inregistreze obligatii restante la plata fata de CNADNR - S.A., fata de bugetul consolidat al statului si/sau fata de bugetele locale;
b) sa aiba in structura puncte de lucru pe teritoriul Romaniei, declarate potrivit prevederilor legale in vigoare, amplasate in minimum 10 judete, prin care sa asigure incasarea tarifului de utilizare si/sau a tarifului de trecere si emiterea rovinietei si/sau a peajului;
c) punctele de lucru prevazute la lit. b) sa fie amplasate pe drumurile nationale sau la o distanta de maximum 100 m de acestea, in cazul in care sunt situate in afara oraselor si municipiilor;
d) sa constituie, conform prevederilor legale in vigoare, o garantie in favoarea CNADNR - S.A. Valoarea totala a garantiei se stabileste de catre CNADNR - S.A. in functie de numarul punctelor de lucru prin care se incaseaza tariful de utilizare si/sau tariful de trecere.
(3) Fac exceptie de la conditia prevazuta la alin. (2) lit. b) distribuitorii care au in structura puncte de lucru declarate potrivit prevederilor legale in vigoare, prin care sa asigure incasarea tarifului de utilizare si/sau a tarifului de trecere situate la mai mult de 30 de km de cel mai apropiat punct autorizat, in zona punctelor de trecere a frontierei, in orase sau municipii, si distribuitorii care emit prin intermediul serviciului de mesaje scurte.
(4) Distribuitorii prevazuti la alin. (1) lit. b), cu exceptia celor care emit prin intermediul serviciului de mesaje scurte, vor incasa tariful de utilizare si/sau tariful de trecere si vor elibera rovinieta si/sau peajul numai in punctele de lucru proprii, pentru care au fost incheiate conventiile, si beneficiaza de un comision din tarifele incasate. Sumele incasate de catre acestia ca tarif de utilizare si ca tarif de trecere sunt cele prevazute de legislatia in vigoare si nu pot fi depasite prin aplicarea unor comisioane suplimentare.
(5) Incasarea de catre distribuitori, ca tarif de utilizare si ca tarif de trecere, a unor sume care depasesc nivelul tarifelor stabilite prin legislatia in vigoare, perceperea de catre acestia a unor comisioane suplimentare, incasarea tarifelor in puncte de lucru neautorizate de CNADNR - S.A. sau prin mijloace neautorizate de aceasta conduce la rezilierea imediata si unilaterala de catre CNADNR - S.A. a conventiei incheiate, fara posibilitatea de incheiere a unei alte conventii.
(6) In cazul emiterii rovinietei si peajului prin intermediul serviciului de mesaje scurte - SMS, cu drept de acces la SIEGMCR, potrivit art. 1 alin. (6) lit. d), nu este considerat comision suplimentar costul generat de utilizarea serviciului de mesaje scurte.
(7) Distribuitorii pot incasa tariful de utilizare si tariful de trecere prin puncte de lucru proprii, declarate conform prevederilor legale in vigoare, altele decat cele pentru care au fost incheiate conventiile, numai cu acordul scris al CNADNR - S.A.
(8) Informatiile privind distribuitorii si punctele de lucru ale acestora prin care se incaseaza tariful de utilizare si tariful de trecere vor fi aduse la cunostinta utilizatorilor prin publicarea pe pagina oficiala web a CNADNR - S.A.
(9) CNADNR -S.A. va analiza anual rezultatele activitatii de incasare a tarifului de utilizare si/sau a tarifului de trecere de catre distribuitori, in vederea prelungirii sau rezilierii conventiilor incheiate si a suspendarii activitatii de distributie in unele dintre punctele de lucru ale acestora, dupa caz.


Capitolul II - Aplicarea tarifului de utilizare


Art. 4
(1) Tariful de utilizare este structurat:
a) pentru vehiculele de transport marfa cu masa totala maxima autorizata, denumita in continuare MTMA, mai mare sau egala cu 12 tone - in functie de durata de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania si de numarul de axe;
b) pentru vehiculele de transport marfa cu MTMA mai mica de 12 tone - in functie de durata de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania si de MTMA;
c) pentru vehiculele de transport de persoane - in functie de durata de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania si de numarul de locuri.
(2) Prin durata de utilizare se intelege durata de parcurs si de stationare pe reteaua de drumuri nationale din Romania, astfel cum este prevazuta la art. 1 alin. (2^1)din Ordonanta.

Art. 5
(1) Tariful de utilizare se achita in avans pentru perioade de valabilitate de: o zi, 7 zile, 30 de zile, 90 de zile sau 12 luni.
(2) Perioadele de valabilitate se determina astfel:
a) o zi - ziua corespunzatoare datei pentru care a fost achitat;
b) 7 zile - ziua corespunzatoare datei de inceput a valabilitatii si urmatoarele 6 zile;
c) 30 de zile - ziua corespunzatoare datei de inceput a valabilitatii si urmatoarele 29 de zile;
d) 90 de zile - ziua corespunzatoare datei de inceput a valabilitatii si urmatoarele 89 de zile;
e) 12 luni - ziua corespunzatoare datei de inceput a valabilitatii si pana in ziua anterioara aceleiasi zile a anului urmator, inclusiv.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pentru autoturisme si pentru vehiculele de transport marfa cu MTMA mai mica sau egala cu 3,5 tone, perioada minima pentru care se poate achita tariful de utilizare este de 7 zile.
(4) La solicitarea utilizatorului, achitarea tarifului de utilizare si emiterea rovinietei se pot realiza cu cel mult 30 de zile inainte de data de inceput a valabilitatii.

Art. 6
(1) La achitarea tarifului de utilizare si emiterea rovinietei la punctele de lucru ale distribuitorilor prin intermediul dispozitivelor mobile prevazute la art. 1 alin. (6) lit. a) sau prin aplicatiile prevazute la art. 1 alin. (6) lit. b), acestia vor elibera solicitantului:
a) documentul fiscal care atesta plata sumelor incasate;
b) documentul care contine informatiile care sunt inregistrate in baza de date a SIEGMCR, respectiv:
(i) numele distribuitorului si datele de identificare ale punctului de lucru la care s-a emis rovinieta, identificat conform art. 3 alin. (2) lit. b);
(ii) data si ora emiterii rovinietei;
(iii) seria rovinietei si seria unica a tranzactiei;
(iv) numarul de inmatriculare al vehiculului;
(v) numarul de identificare al vehiculului, in cazul achitarii tarifului pentru:
i. perioada de utilizare mai mare sau egala cu 30 de zile, inscris manual de catre personalul distribuitorului, in cazul utilizatorilor straini;
ii. orice perioada de utilizare dintre cele prevazute la art. 5 alin. (1), astfel cum acesta este identificat si furnizat in mod automat din baza de date a Ministerului Afacerilor Interne - Directia regim permise de conducere si inmatriculare vehicule, in cazul utilizatorilor romani;
(vi) tipul vehiculului, conform clasificarii prevazute in anexa nr. 1 la Ordonanta;
(vii) anul, luna, ziua si ora de la care este valabila rovinieta;
(viii) anul, luna, ziua expirarii valabilitatii rovinietei, conform perioadei de valabilitate solicitate;
(ix) nivelul tarifului in euro;
(x) nivelul tarifului in lei;
(xi) cursul de schimb euro/leu.
(2) In cazul prevazut la alin. (1) lit. b) pct. (v) subpct. ii., daca din motive tehnice numarul de identificare nu poate fi identificat si furnizat in mod automat din baza de date a Ministerului Afacerilor Interne - Directia regim permise de conducere si inmatriculare vehicule, acesta se inscrie in baza de date numai in cazul achitarii tarifului de utilizare pentru perioade mai mari sau egale cu 30 de zile, manual, de catre personalul distribuitorului.
(3) Documentul prevazut la alin. (1) lit. b) va fi eliberat in doua exemplare, din care:
a) primul exemplar, denumit copie partener, va fi semnat de catre solicitant, semnatura prin care acesta va certifica conformitatea datelor inscrise in document cu cele solicitate si care vor fi inscrise in baza de date a SIEGMCR, exemplar ce va ramane la distribuitor;
b) al doilea exemplar, denumit copie client, exemplar care atesta emiterea rovinietei si inscrierea datelor in baza de date a SIEGMCR, va fi stampilat de catre distribuitor si va fi inmanat solicitantului.
(4) Solicitantul furnizeaza datele prevazute la alin. (1) lit. b) pct. (iv) si, dupa caz, cele prevazute la alin. (1) lit. b) pct. (v), conform celor inscrise in certificatul de inmatriculare, si stabileste tipul vehiculului prevazut la alin. (1) lit. b) pct. (vi).
(5) La achitarea tarifului de utilizare si emiterea rovinietei prin intermediul portalului securizat web, prevazut la art. 1 alin. (6) lit. c), CNADNR - S.A. elibereaza, in format electronic, un document ce contine datele prevazute la alin. (1) lit. b), conform datelor introduse de solicitant, document ce poate fi tiparit de catre acesta.
(6) Achitarea tarifului de utilizare in cazul emiterii rovinietei prin intermediul portalului securizat web prevazut la art. 1 alin. (6) lit. c) se realizeaza prin intermediul serviciilor de plata electronica, integrate cu portalul CNADNR - S.A.
(7) In cazul prevazut la alin. (5) emiterea rovinietei este conditionata de confirmarea finalizarii tranzactiei de catre procesatorul de plati, in cazul in care data de inceput a valabilitatii solicitate este ziua in curs, data si ora de inceput a valabilitatii rovinietei fiind data si ora confirmarii finalizarii tranzactiei.
(8) La achitarea tarifului de utilizare si emiterea rovinietei prin intermediul serviciului de mesaje scurte - SMS, cu drept de acces la SIEGMCR, prevazut la art. 1 alin. (6) lit. d), solicitantul:
a) va transmite la numarul de telefon alocat, prin mesaj text, numarul de inmatriculare al vehiculului si tipul acestuia, conform clasificarii prevazute in anexa nr. 1 la Ordonanta;
b) va primi un mesaj text, prin care va fi informat ca rovinieta va fi emisa pentru datele furnizate, prevazute la lit. a);
c) va confirma emiterea rovinietei prin transmiterea unui mesaj text;
d) va primi un mesaj text de confirmare a emiterii rovinietei, care va contine urmatoarele informatii care se inregistreaza in baza de date a SIEGMCR:
(i) seria rovinietei;
(ii) numarul de inmatriculare al vehiculului;
(iii) tipul vehiculului, conform clasificarii prevazute in anexa nr. 1 la Ordonanta;
(iv) anul, luna, ziua expirarii valabilitatii rovinietei.
(9) Pe langa informatiile prevazute la alin. (8) lit. d), in baza de date a SIEGMCR se vor inregistra si urmatoarele informatii:
(i) seria unica a tranzactiei;
(ii) numarul de identificare al vehiculului, astfel cum acesta este identificat si furnizat in mod automat din baza de date a Ministerului Afacerilor Interne - Directia regim permise de conducere si inmatriculare vehicule;
(iii) anul, luna, ziua si ora de la care este valabila rovinieta.
(10) Prin intermediul SMS, cu drept de acces la SIEGMCR, tariful de utilizare se achita numai pentru utilizatorii romani, in functie de tipul vehiculului, si doar pentru perioada minima de utilizare, data si ora de inceput a valabilitatii rovinietei fiind data si ora confirmarii de catre distribuitor a emiterii acesteia.


Capitolul III - Aplicarea tarifului de trecere


Art. 7
Tariful de trecere este structurat:
a) pentru vehiculele de transport marfa cu MTMA mai mare sau egala cu 12 tone - in functie de numarul de axe si de numarul de treceri;
b) pentru vehiculele de transport marfa cu MTMA mai mica de 12 tone - in functie de MTMA si de numarul de treceri;
c) pentru vehiculele de transport persoane - in functie de numarul de locuri si de numarul de treceri.

Art. 8
(1) La achitarea tarifului de trecere si emiterea peajului la punctele de lucru ale distribuitorilor prin intermediul dispozitivelor mobile prevazute la art. 1 alin. (6) lit. a)sau prin aplicatiile prevazute la art. 1 alin. (6) lit. b), acestia vor elibera solicitantului:
a) documentul fiscal care atesta plata sumelor incasate;
b) documentul care contine informatiile care sunt inregistrate in baza de date a SIEGMCR, respectiv:
(i) numele distribuitorului si datele de identificare ale punctului de lucru la care s-a emis peajul, identificat conform art. 3 alin (2) lit. b);
(ii) data si ora emiterii peajului;
(iii) seria peajului si seria unica a tranzactiei;
(iv) numarul de inmatriculare al vehiculului;
(v) numarul de identificare al vehiculului:
i. inscris manual de catre personalul distribuitorului, in cazul utilizatorilor straini;
ii. astfel cum acesta este identificat si furnizat in mod automat din baza de date a Ministerului Afacerilor Interne - Directia regim permise de conducere si inmatriculare vehicule, in cazul utilizatorilor romani;
(vi) tipul vehiculului, conform clasificarii prevazute in ordinul ministrului transporturilor pentru aprobarea unor tarife aplicate de CNADNR - S.A. pentru tarifele de trecere care se incaseaza prin intermediul SIEGMCR;
(vii) anul, luna, ziua expirarii valabilitatii peajului;
(viii) nivelul tarifului in lei.
(2) In cazul prevazut la alin. (1) lit. b) pct. (v) subpct. ii., daca din motive tehnice numarul de identificare nu poate fi identificat si furnizat in mod automat din baza de date a Ministerului Afacerilor Interne - Directia regim permise de conducere si inmatriculare vehicule, acesta se inscrie in baza de date, manual, de catre personalul distribuitorului.
(3) Documentul prevazut la alin. (1) lit. b) va fi eliberat in doua exemplare, din care:
a) primul exemplar, denumit copie partener, va fi semnat de catre solicitant, semnatura prin care acesta va certifica conformitatea datelor inscrise in document cu cele solicitate si care vor fi inscrise in baza de date a SIEGMCR, exemplar ce va ramane la distribuitor;
b) al doilea exemplar, denumit copie client, exemplar care atesta emiterea peajului si inscrierea datelor in baza de date a SIEGMCR, va fi stampilat de catre distribuitor si va fi inmanat solicitantului.
(4) Solicitantul furnizeaza datele prevazute la alin. (1) lit. b) pct. (iv) si, dupa caz, cele prevazute la alin. (1) lit. b) pct. (v), conform celor inscrise in certificatul de inmatriculare, si stabileste tipul vehiculului prevazut la alin. (1) lit. b) pct. (vi).
(5) La achitarea tarifului de trecere si emiterea peajului prin intermediul portalului securizat web, prevazut la art. 1 alin. (6) lit. c), CNADNR - S.A. elibereaza, in format electronic, un document ce contine datele prevazute la alin. (1) lit. b), conform datelor introduse de solicitant, document ce poate fi tiparit de catre acesta.
(6) Achitarea tarifului de trecere in cazul emiterii peajului prin intermediul portalului securizat web prevazut la art. 1 alin. (6) lit. c) se realizeaza prin intermediul serviciilor de plata electronica, integrate cu portalul CNADNR - S.A.
(7) In cazul prevazut la alin. (5) emiterea peajului este conditionata de confirmarea finalizarii tranzactiei de catre procesatorul de plati, data si ora emiterii fiind data si ora confirmarii.
(8) La achitarea tarifului de trecere si emiterea peajului prin intermediul serviciului de mesaje scurte - SMS, cu drept de acces la SIEGMCR, prevazut la art. 1 alin. (6) lit. d), solicitantul:
a) va transmite la numarul de telefon alocat, prin mesaj text, numarul de inmatriculare al vehiculului si tipul acestuia, conform clasificarii prevazute in ordinul ministrului transporturilor pentru aprobarea unor tarife aplicate de CNADNR - S.A. pentru tarifele de trecere care se incaseaza prin intermediul SIEGMCR;
b) va primi un mesaj text, prin care va fi informat ca peajul va fi emis pentru datele furnizate, prevazute la lit. a);
c) va confirma emiterea peajului prin transmiterea unui mesaj text;
d) va primi un mesaj text de confirmare a emiterii peajului, care va contine urmatoarele informatii care se inregistreaza in baza de date a SIEGMCR:
(i) seria peajului;
(ii) numarul de inmatriculare al vehiculului;
(iii) tipul vehiculului, conform clasificarii prevazute in ordinul ministrului transporturilor pentru aprobarea unor tarife aplicate de CNADNR - S.A. pentru tarifele de trecere care se incaseaza prin intermediul SIEGMCR;
(iv) anul, luna, ziua expirarii valabilitatii peajului.
(9) Pe langa informatiile prevazute la alin. (8) lit. d), in baza de date a SIEGMCR se vor inregistra si urmatoarele informatii:
(i) seria unica a tranzactiei;
(ii) numarul de identificare al vehiculului, astfel cum acesta este identificat si furnizat in mod automat din baza de date a Ministerului Afacerilor Interne - Directia regim permise de conducere si inmatriculare vehicule;
(iii) data si ora emiterii peajului.
(10) Prin intermediul SMS, cu drept de acces la SIEGMCR, tariful de trecere se achita numai pentru utilizatorii romani, in functie de tipul vehiculului si doar pentru o trecere, data si ora emiterii peajului fiind data si ora confirmarii de catre distribuitor a emiterii acestuia.


Capitolul IV - Corectia erorilor materiale in documentele emise


Art. 9
(1) Daca in documentul prevazut la art. 6 alin. (1) lit. b) sau la art. 8 alin. (1) lit. b) a fost inscris de catre personalul distribuitorului un numar de inmatriculare eronat, utilizatorul poate solicita la acelasi punct de lucru al acestuia, in termen de maximum 60 de minute din momentul emiterii rovinietei sau peajului, efectuarea corectiei numarului de inmatriculare in baza de date.
(2) In cazul prevazut la alin. (1), distribuitorul:
a) va efectua corectia numarului de inmatriculare in baza de date;
b) va elibera, in conditiile prevazute la art. 6 alin. (3) sau art. 8 alin. (3), un nou document care va contine datele prevazute la art. 6 alin. (1) lit. b) sau la art. 8 alin. (1) lit. b), conform numarului de inmatriculare corect;
c) va pastra, in cadrul aceluiasi punct de lucru, pe termen de un an de la data expirarii valabilitatii rovinietei sau peajului, urmatoarele documente ce trebuie puse la dispozitia CNADNR - S.A., la solicitarea acesteia:
(i) originalul copiei client si al copiei partener, emise pentru numarul de inmatriculare eronat;
(ii) o copie a certificatului de inmatriculare sau a cartii de identitate a vehiculului, din care sa reiasa numarul de inmatriculare corect;
(iii) originalul copiei partener a documentului emis pentru numarul de inmatriculare corect.
(3) In situatia emiterii rovinietei sau peajului pentru un numar de inmatriculare eronat, in cazul in care nu a fost solicitata si efectuata corectia numarului de inmatriculare in conformitate cu dispozitiile alin. (1), utilizatorul va solicita CNADNR - S.A. corectia numarului de inmatriculare in baza de date.
(4) Solicitarea prevazuta la alin. (3) se transmite la CNADNR - S.A., conform formularului-tip care se regaseste pe pagina web a acesteia, impreuna cu:
a) o copie a documentului copie client emis pentru numarul de inmatriculare eronat;
b) o copie a certificatului de inmatriculare sau a cartii de identitate a vehiculului, din care sa reiasa numarul de inmatriculare corect;
c) o copie a documentului de plata.
(5) Pe baza documentelor prevazute la alin. (4), CNADNR - S.A. va efectua corectia numarului de inmatriculare daca este indeplinita una dintre urmatoarele conditii:
a) numarul de identificare al vehiculului, inscris in documentul copie client, corespunde cu cel inscris in certificatul de inmatriculare sau in cartea de identitate a vehiculului, transmisa de utilizator;
b) in documentul eliberat de distribuitor, in cazul utilizatorilor romani, nu este inscris numarul de identificare al vehiculului, iar conform inregistrarilor din baza de date a Directiei regim permise de conducere si inmatriculare vehicule numarul de inmatriculare inscris in document, la data eliberarii rovinietei sau peajului, nu era alocat unui vehicul;
c) in documentul eliberat de distribuitor, in cazul utilizatorilor romani, conform inregistrarilor din baza de date a Directiei regim permise de conducere si inmatriculare vehicule, este inscris un numar de inmatriculare al unui vehicul pentru care, potrivit legii, nu este obligatorie achitarea tarifului de utilizare sau a tarifului de trecere;
d) in documentul eliberat de distribuitor, in cazul utilizatorilor straini, numarul de inmatriculare inscris la emiterea rovinietei si a peajului prezinta o eroare de maximum doua caractere si numarul de identificare al vehiculului nu este inscris in documentele eliberate la emiterea rovinietei.
(6) Solicitarea se verifica in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data inregistrarii la CNADNR - S.A. si, daca indeplineste conditiile prevazute la alin. (4) si (5), se efectueaza corectia.
(7) In cazul prevazut la alin. (3) utilizatorii vor fi informati, in scris, de catre CNADNR - S.A., cu privire la modalitatea de solutionare a cererii, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data inregistrarii acesteia la CNADNR - S.A.
(8) In cazul prevazut la alin. (3) utilizatorii nu pot considera rovinieta valabila sau peajul valabil pentru numarul de inmatriculare pentru care solicita corectia pana la confirmarea, in scris, de catre CNADNR - S.A. a efectuarii modificarii in baza de date.


Capitolul V - Returnarea contravalorii tarifelor


Art. 10
(1) CNADNR - S.A. va returna, la solicitarea utilizatorului, sumele reprezentand contravaloarea tarifului de utilizare, corespunzatoare perioadei de neutilizare, sau contravaloarea tarifului de trecere, corespunzatoare numarului de treceri neutilizate, in situatia radierii din circulatie a vehiculului ca urmare a:
a) dezmembrarii, casarii sau predarii vehiculului unei unitati specializate, in vederea dezmembrarii;
b) scoaterii definitive din Romania a vehiculului;
c) declararii furtului vehiculului.
(2) Solicitarea de returnare a sumelor prevazute la alin. (1) se depune la CNADNR - S.A., impreuna cu documentele emise de organele abilitate, din care sa reiasa, dupa caz, data evenimentului rutier care a condus la distrugerea vehiculului, data predarii vehiculului unei unitati specializate, in vederea dezmembrarii, data inregistrarii furtului la organele abilitate, originalul sau copia legalizata a dovezii de radiere din circulatie a vehiculului, emisa de organele Politiei Rutiere.
(3) In cazul tarifului de utilizare, suma ce se va returna va fi calculata proportional cu perioada de neutilizare a vehiculului, respectiv cu perioada cuprinsa intre data evenimentului rutier care a condus la distrugerea vehiculului, data predarii la o unitate specializata in vederea dezmembrarii, data inregistrarii furtului la organele abilitate, data radierii din circulatie in cazul scoaterii definitive din Romania a vehiculului, dupa caz, si data expirarii perioadei de valabilitate a rovinietei, mai putin comisioanele bancare si cele cuvenite distribuitorilor.
(4) In cazul tarifului de trecere, suma ce se va returna va fi calculata proportional cu numarul de treceri neutilizate in perioada cuprinsa intre data evenimentului rutier care a condus la distrugerea vehiculului, data predarii la o unitate specializata in vederea dezmembrarii, data inregistrarii furtului la organele abilitate, data radierii din circulatie in cazul scoaterii definitive din Romania a vehiculului, dupa caz, si data expirarii valabilitatii peajului, mai putin comisioanele bancare si cele cuvenite distribuitorilor.

Art. 11
(1) In cazul in care pentru acelasi vehicul se achita tariful de utilizare de doua sau mai multe ori pentru perioade de valabilitate ce se suprapun pentru cel putin o zi, la solicitarea utilizatorului, CNADNR - S.A. va returna contravaloarea tarifului corespunzator perioadei de suprapunere.
(2) Solicitarea de returnare a contravalorii tarifului, corespunzator perioadei de suprapunere, se depune la CNADNR - S.A. impreuna cu o copie a cartii de identitate sau a certificatului de inmatriculare al vehiculului ce va purta inscrisul "conform cu originalul", semnatura si, dupa caz, stampila utilizatorului.
(3) Suma ce se va returna va fi calculata in functie de perioada de suprapunere a valabilitatii, mai putin comisioanele bancare si cele cuvenite distribuitorilor.

Art. 12
(1) Pentru cererile de restituire, CNADNR - S.A. are obligatia sa verifice incadrarea in situatiile prevazute la art. 10 si/sau la art. 11 si sa restituie utilizatorului suma la care are dreptul, in termen de:
a) 30 de zile lucratoare de la data primirii cererii in cazul tarifului de utilizare;
b) 90 de zile lucratoare de la data primirii cererii in cazul tarifului de trecere.
(2) Pentru cererile de restituire prevazute la art. 10 si 11, CNADNR - S.A., in cazul in care constata ca utilizatorul nu are dreptul la restituirea sumelor solicitate, va comunica in termenul prevazut la alin. (1) motivul pentru care aceasta a fost respinsa total sau partial, dupa caz.

Art. 13
(1) Pentru tarifele de trecere achitate anticipat pentru riverani in conformitate cu Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructura de interes national si investitii straine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. aflate in perioada de valabilitate la data de 30 aprilie 2015 si neutilizate, la solicitarea utilizatorului, CNADNR - S.A., prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta, va returna contravaloarea tarifului de trecere, corespunzatoare numarului de treceri neutilizate.
(2) Solicitarea de returnare a contravalorii tarifului se depune la CNADNR S.A. Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta impreuna cu biletele matca-cupon preplatite si neutilizate si o copie a cartii de identitate sau a certificatului de inmatriculare al vehiculului, ce va purta inscrisul "conform cu originalul" si semnatura utilizatorului.
(3) Pentru cererile de restituire, CNADNR - S.A. - Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta are obligatia sa verifice incadrarea in situatia prevazuta la alin. (1) si sa restituie utilizatorului suma la care are dreptul, in termen de 30 de zile lucratoare de la data primirii cererii.
(4) Pentru cererile de restituire prevazute la alin. (1), CNADNR - S.A. Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta, in cazul in care constata ca utilizatorul nu are dreptul la restituirea sumelor solicitate, va comunica in termenul prevazut la alin. (3) motivul pentru care aceasta a fost respinsa total sau partial, dupa caz.
(5) Suma ce se va returna va fi calculata in functie de biletele matca-cupon preplatite si neutilizate prezentate de utilizator, mai putin comisioanele bancare.


Capitolul VI - Mentinerea valabilitatii tarifului in cazul schimbarii numarului de inmatriculare a vehiculului, prevazut de art. 1 alin. (13) din Ordonanta


Art. 14
(1) In cazul utilizatorilor romani care isi schimba numarul de inmatriculare al vehiculului, rovinieta sau peajul isi mentin valabilitatea in conditiile in care in baza de date a autoritatii de inmatriculare este operata modificarea respectiva. Autoritatea de inmatriculare va asigura, pe baza de protocol, accesul zilnic al CNADNR - S.A. la baza de date cu modificarile privind schimbarea numarului de inmatriculare.
(2) In cazul utilizatorilor romani si straini, in situatia schimbarii numarului de inmatriculare al vehiculului pentru care a fost achitat tariful de utilizare sau tariful de trecere, rovinieta sau peajul isi mentin valabilitatea numai in conditiile in care la emiterea acestora numarul de identificare al vehiculului a fost inscris corect.

Art. 15
(1) In conditiile in care la emiterea rovinietei numarul de identificare a vehiculului nu a fost inscris sau nu a fost inscris corect, in cazul schimbarii numarului de inmatriculare al vehiculului pentru care a fost achitat tariful de utilizare, utilizatorul va solicita CNADNR - S.A., in scris, efectuarea modificarii numarului de inmatriculare in baza de date a SIEGMCR.
(2) Pentru efectuarea modificarii prevazute la alin. (1) utilizatorul se va prezenta la una dintre subunitatile CNADNR - S.A. cu urmatoarele documente:
a) cerere scrisa, conform formularului-tip care se regaseste pe pagina web a CNADNR - S.A.;
b) cartea de identitate a autovehiculului in copie si originalul acesteia pentru verificarea conformitatii.
(3) Solicitarea se verifica pe loc si, daca cererea este justificata, se efectueaza modificarea in baza de date.
(4) Odata cu modificarea numarului de inmatriculare in baza de date se va elibera, prin intermediul SIEGMCR, un document care atesta efectuarea modificarii si valabilitatea rovinietei pentru noul numar de inmatriculare, in doua exemplare, dintre care:
a) unul va fi stampilat de catre CNADNR - S.A. si va fi inmanat solicitantului;
b) unul va fi semnat de catre solicitant si va ramane la CNADNR - S.A.

Art. 16
(1) In conditiile in care la emiterea rovinietei numarul de identificare a vehiculului nu a fost inscris corect, in cazul schimbarii numarului de inmatriculare al vehiculului pentru care a fost achitat tariful de trecere, utilizatorul va solicita CNADNR - S.A., in scris, efectuarea corectiei numarului de identificare in baza de date a SIEGMCR.
(2) Solicitarea, completata conform formularului-tip care se regaseste pe pagina web a CNADNR - S.A., se transmite acesteia, impreuna cu o copie a cartii de identitate a vehiculului, din care sa reiasa numarul de identificare corect si o copie a certificatului de inmatriculare a acestuia.
(3) Pe baza documentelor prevazute la alin. (2), CNADNR - S.A. va efectua corectia numarului de identificare daca numarul anterior de inmatriculare al vehiculului pentru care a fost emis peajul corespunde cu cel inscris in cartea de identitate a vehiculului, transmisa de utilizator.
(4) Solicitarea se verifica in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data inregistrarii la CNADNR - S.A. si, daca aceasta este justificata, se efectueaza corectia.
(5) Utilizatorii nu pot considera peajul valabil pentru numarul de identificare pentru care solicita corectia pana la confirmarea, in scris, de catre CNADNR - S.A. a efectuarii modificarii in baza de date.
(6) Utilizatorii vor fi informati, in scris, de catre CNADNR - S.A. cu privire la modalitatea de solutionare a cererii, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data inregistrarii acesteia la CNADNR - S.A.


Capitolul VII - Documente si conditii necesare pentru exceptarea de la plata tarifelor


Art. 17
(1) In vederea exceptarii de la plata tarifului de utilizare pentru vehiculele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. a) pct. (viii)-(xii), lit. b)-d) din Ordonanta si, dupa caz, a exceptarii de la plata tarifului de trecere, pentru vehiculele prevazute la art. 3 alin. (1^1) din Ordonanta, utilizatorii acestora sunt obligati sa comunice CNADNR - S.A., sub declaratie pe propria raspundere, lista numerelor de inmatriculare ale vehiculelor, insotita de copii ale certificatelor de inmatriculare ale acestora.
(2) Vehiculele prevazute la art. 3 alin. (1^1) lit. a) din Ordonanta sunt exceptate de la plata tarifului de trecere in baza contractelor incheiate cu CNADNR - S.A., pe perioada de valabilitate a acestora.
(3) Pentru vehiculele prevazute la art. 3 alin. (1^1) lit. b) din Ordonanta, pe langa documentele prevazute la alin. (1), utilizatorii sunt obligati sa comunice CNADNR - S.A.:
a) copie a actului de identitate din care sa reiasa ca domiciliul utilizatorului este situat de o parte a podului, tunelului sau trecatoarei de munte pe care se aplica tariful de trecere;
b) o adeverinta emisa de angajator care sa ateste calitatea de angajat sau, dupa caz, emisa de primariile/consiliile locale care sa ateste detinerea unui teren agricol in baza unui titlu de proprietate, din care sa reiasa ca locul de munca sau, dupa caz, terenul agricol se afla de cealalta parte a podului, tunelului sau trecatoarei de munte, fata de domiciliu.
(4) Vehiculele prevazute la art. 3 alin. (1^1) lit. b) din Ordonanta sunt exceptate de la plata tarifului de trecere pe o perioada de 6 luni de la data includerii acestora in baza de date, ca vehicule exceptate.
(5) Pentru vehiculele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. a) pct. (i)-(vii) din Ordonanta, utilizatorii acestora vor transmite Directiei regim permise de conducere si inmatriculare vehicule lista cu numerele de inmatriculare ale acestora, in vederea marcarii in Registrul national de evidenta a permiselor de conducere si a vehiculelor inmatriculate, ca vehicule exceptate de la plata tarifului de utilizare si a tarifului de trecere.
(6) Dupa caz, utilizatorii vehiculelor prevazute la alin. (1) si (5) au obligatia de a transmite CNADNR - S.A., respectiv Directiei regim permise de conducere si inmatriculare vehicule orice modificare aparuta cu privire la vehiculele aflate in proprietate sau care, dupa caz, pot fi folosite in baza unui drept legal.
(7) CNADNR - S.A. are obligatia sa completeze/modifice baza de date cu vehiculele exceptate in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data primirii documentelor prevazute la alin. (1)-(3).
(8) In cazurile prevazute la alin. (1)-(3) utilizatorii nu pot considera vehiculele exceptate pana la confirmarea, in scris, de catre CNADNR - S.A. a includerii acestora in baza de date sau, dupa caz, a modificarii acesteia.


Capitolul VIII - Aplicarea sanctiunilor contraventionale


Art. 18
(1) Constatarea contraventiilor prevazute la art. 8 din Ordonanta se efectueaza cu ajutorul mijloacelor tehnice prevazute la art. 1 alin. (1) lit. o) din Ordonanta.
(2) In cazul utilizatorilor romani, daca se constata, prin intermediul mijloacelor tehnice prevazute la art. 1 alin. (1) lit. o) pct. (ii) din Ordonanta, lipsa rovinietei valabile sau a peajului valabil pentru vehiculul verificat, in baza datelor privind utilizatorul acestuia furnizate de Ministerul Afacerilor Interne - Directia regim permise de conducere si inmatriculare vehicule, personalul abilitat aplica sanctiunea si incheie procesul-verbal de constatare a contraventiei.
(3) In cazul prevazut la alin. (2), datele furnizate sunt:
a) in cazul utilizatorilor persoane fizice:
(i) numele si prenumele;
(ii) datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal;
b) in cazul utilizatorilor persoane juridice:
(i) denumirea;
(ii) sediul;
(iii) codul de inregistrare fiscala.
(4) In cazul utilizatorilor romani sau straini, daca se constata, prin intermediul mijloacelor tehnice prevazute la art. 1 alin. (1) lit. o) pct. (i) din Ordonanta, lipsa rovinietei valabile pentru vehiculul verificat, personalul abilitat aplica sanctiunea si incheie procesul-verbal de constatare a contraventiei dupa identificarea contravenientului.
(5) In cazul utilizatorilor romani sau straini, daca se constata, prin intermediul mijloacelor tehnice prevazute la art. 1 alin. (1) lit. o) pct. (i) din Ordonanta ca pentru vehiculul verificat trebuia achitat tariful de trecere iar, la data efectuarii controlului, a expirat termenul prevazut la art. 1 alin. (7^3) din Ordonanta, personalul abilitat aplica sanctiunea si incheie procesul-verbal de constatare a contraventiei dupa identificarea contravenientului.
(6) In situatia in care prin mijloacele tehnice prevazute la art. 1 alin. (1) lit. o) pct. (i) din Ordonanta nu se poate interoga baza de date a SIEGMCR cu privire la achitarea corespunzatoare a tarifului de utilizare sau a tarifului de trecere pentru un anumit vehicul, agentul constatator va realiza o fotografie a vehiculului si va intocmi un proces-verbal de constatare in care va mentiona locul, data, ora efectuarii controlului, numarul de inmatriculare al vehiculului si imposibilitatea tehnica de interogare a bazei de date, proces- verbal ce va fi inaintat spre semnare si conducatorului auto al vehiculului.
(7) In cazul prevazut la alin. (6), la reluarea conexiunii cu baza de date, in cazul in care vehiculul nu detinea rovinieta valabila la data efectuarii controlului, agentul constatator va intocmi procesul-verbal de constatare a contraventiei, prin care va aplica sanctiunea.
(8) In cazul prevazut la alin. (6), la reluarea conexiunii cu baza de date, in cazul in care pentru vehiculul verificat trebuia achitat tariful de trecere iar, la data efectuarii controlului, a expirat termenul prevazut la art. 1 alin. (7^3) din Ordonanta, agentul constatator va intocmi procesul-verbal de constatare a contraventiei, prin care va aplica sanctiunea.
Nu este


Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica

Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
15 useri online

Useri autentificati: