DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin 607/2013 privind aprobarea Procedurii de implementare si de administrare a grupului fiscal unic, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formularePublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 345 din 12 iunie 2013

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

In temeiul art. 12 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 5 alin. (4) si al art. 127 alin. (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, al pct. 5 din Normele metodologice de aplicare a titlului VI "Taxa pe valoarea adaugata" din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 228 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

Art. 1
Se aproba Procedura de implementare si de administrare a grupului fiscal unic, prevazuta in anexa nr. 1.

Art. 2
Se aproba modelul si continutul urmatoarelor formulare:
a) "Cerere privind grupul fiscal unic", cod 14.13.03.02/g.f., prevazut in anexa nr. 2. Instructiunile de completare a cererii sunt prevazute in anexa nr. 3;
b) "Decizie privind aprobarea/respingerea implementarii grupului fiscal unic", cod 14.13.02.02/g.f, prevazut in anexa nr. 4;
c) "Decizie privind modificari ulterioare in cadrul grupului fiscal unic", cod 14.13.02.02/g.f.m., prevazut in anexa nr. 5.

Art. 3
Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de arhivare a formularelor precizate la art. 2 sunt prevazute in anexa nr. 6.

Art. 4
(1) Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezinta trimiteri la titlul VI "Taxa pe valoarea adaugata" al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, iar referirile la normele metodologice reprezinta trimiteri la Normele metodologice de aplicare a titlului VI "Taxa pe valoarea adaugata" din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Referirile la Codul de procedura fiscala din cuprinsul prezentului ordin reprezinta trimiteri la Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 5
Anexele nr. 1-6 fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. 6
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 7
Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.


Anexa nr. 1 - PROCEDURA de implementare si de administrare a grupului fiscal unicCapitolul I - Dispozitii generale


1.1. Implementarea grupului fiscal unic definit la art. 127 alin. (8) din Codul fiscal si administrarea acestuia de catre organul fiscal competent se fac potrivit prezentei proceduri si in conditiile prevazute la pct. 4 din normele metodologice.
1.2. Prezenta procedura se aplica de catre compartimentul cu atributii in domeniul inregistrarii fiscale, denumit in continuare compartiment de specialitate, din cadrul organului fiscal, in a carui evidenta fiscala sunt inregistrati ca platitori de impozite si taxe toti membrii grupului fiscal unic.
1.3. Grupul fiscal unic, implementat conform prezentei proceduri, prezinta particularitati in ceea ce priveste declararea taxei pe valoarea adaugata in formularul (300) "Decont de taxa pe valoarea adaugata".
1.4. Pentru celelalte declaratii fiscale sau informative, membrii grupului se comporta ca persoane impozabile independente, pastrandu-si obligatiile individuale de declarare prevazute de lege.Capitolul II - Procedura de implementare a grupului fiscal unic


2.1. Persoanele impozabile care opteaza sa fie tratate drept grup fiscal unic trebuie sa depuna la organul fiscal competent o cerere semnata de catre reprezentantii legai ai tuturor membrilor grupului, utilizand formularul prevazut in anexa nr. 2 la ordin. Cererea privind grupul fiscal unic, avand bifata caseta "Cerere de implementare", se completeaza potrivit instructiunilor de completare prevazute in anexa nr. 3 la ordin.
2.2. La cerere se anexeaza certificatul constatator eliberat de catre oficiul registrului comertului si/sau alte documente justificative din care rezulta componenta actionariatului persoanelor impozabile care urmeaza sa formeze grupul fiscal unic, precum si proportia de participare a actionarilor la constituirea capitalului social.
2.3. Cererea se solutioneaza in termen de 60 de zile de la data primirii documentatiei complete, respectiv a cererii competate potrivit pct. 2.1, insotita de documentele prevazute la pct. 2.2.
2.4. De la registratura, cererea insotita de documentele depuse se repartizeaza compartimentului de specialitate, care inregistreaza cererile intr-o evidenta speciala, organizata potrivit anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta procedura.
2.5. Compartimentul de specialitate analizeaza informatiile cuprinse in cerere si in documentatia depusa, verificand completitudinea si corectitudinea acestora.
2.6. Daca cererea si/sau documentatia anexata sunt/este incomplete/incompleta, organul fiscal notifica persoanei impozabile desemnate ca reprezentant al grupului in vederea completarii acestora. Notificarea se intocmeste in doua exemplare, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezenta procedura. Un exemplar se comunica solicitantului in conditiile art. 44 din Codul de procedura fiscala, iar al doilea exemplar se arhiveaza la dosarul fiscal al acestuia.
2.7. Daca din informatiile cuprinse in documentatia depusa, precum si din cele detinute de organul fiscal rezulta ca nu este indeplinita cel putin una din conditiile prevazute la pct. 4 alin. (1)-(5) din normele metodologice ori daca solicitantul nu completeaza documentatia in termen de 15 zile de la primirea notificarii, compartimentul de specialitate intocmeste un referat prin care propune respingerea cererii de implementare a grupului fiscal unic. Referatul se intocmeste potrivit modelului prevazut in anexa nr. 3, care face parte integranta din prezenta procedura.
2.8. In baza referatului se intocmeste "Decizia privind respingeea implementarii grupului fiscal unic", in doua exemplare, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 4 la ordin, care va contine in mod obligatoriu si motivatia respingerii.
2.9. Referatul si decizia se verifica si se avizeaza de seful compartimentului de specialitate si de conducatorul adjunct al organului fiscal.
2.10. Decizia se aproba de conducatorul organului fiscal competent. Un exemplar al deciziei se comunica reprezentantului desemnat al grupului, conform art. 44 din Codul de procedura fiscala, iar al doilea exemplar se arhiveaza la dosarul fiscal al acestuia. La dosarele fiscale ale celorlalti membri ai grupului se arhiveaza cate o copie a acestei decizii.
2.11. Impotriva deciziei de respingere a implementarii grupului fiscal unic contribuabilul poate formula contestatie la organul fiscal emitent, in termen de 30 de zile de la data comunicarii, in conformitate cu dispozitiile art. 207 alin. (1) si art. 209 alin. (2) din Codul de procedura fiscala.
2.12. Daca, din informatiile cuprinse in documentatia depusa, precum si din cele detinute de organul fiscal, rezulta ca sunt indeplinite toate conditiile prevazute la pct. 4 alin. (1)-(5) din normele metodologice, compartimentul de specialitate intocmeste un referat prin care propune aprobarea cererii de implementare a grupului fiscal unic, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 3, care face parte integranta din prezenta procedura.
2.13. In baza referatului se intocmeste "Decizia privind aprobarea implementarii grupului fiscal unic", in doua exemplare, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 4 la ordin.
2.14. Referatul si decizia se verifica si se avizeaza de seful compartimentului de specialitate si de conducatorul adjunct al organului fiscal.
2.15. Decizia se aproba de conducatorul organului fiscal competent. Un exemplar al deciziei se comunica, conform art. 44 din Codul de procedura fiscala, reprezentantului desemnat al grupului, iar al doilea exemplar se arhiveaza la dosarul fiscal al acestuia. La dosarele fiscale ale celorlalti membri ai grupului se arhvieaza cate o copie a acestei decizii.
2.16. Pe baza "Deciziei privind aprobarea implementarii grupului fiscal unic", compartimentul de specialitate marcheaza in vectorul fiscal, la rubrica "Taxa pe valoarea adaugata", atat pentru reprezentantul grupului, cat si pentru ceilalti membri, calitatea dobandita in cadrul grupului fiscal unic aprobat de organul fiscal, fara sa fie anulate codurile de inregistrare in scopuri de TVA.
2.17. Marcajul in vectorul fiscal se face informatic si contine data de la care este implementat respectivul grup fiscal unic, astfel incat, in situatia nedepunerii decontului de taxa pe valoarea adaugata, sa fie notificat, conform procedurii in vigoare, doar reprezentantul grupului.
2.18. De la data implementarii grupului fiscal unic, fiecare membru al grupului completeaza decontul de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile proprii si il transmite reprezentantului desemnat al grupului fiscal unic, in vederea intocmirii decontului consolidat de taxa pe valoarea adaugata.
2.19. Decontul consolidat de taxa pe valoarea adaugata se intocmeste de reprezentantul grupului, utilizand modelul formularului (300) "Decont de taxa pe valoarea adaugata", aprobat prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in care cumuleaza informatiile privind operatiunile desfasurate de toti membrii grupului.
2.20. Decontul consolidat de taxa pe valoarea adaugata, in care reprezentantul grupului inscrie la rubrica "Date de identificare a persoanei impozabile" si sintagma "reprezentant al grupului fiscal unic", se depune, in numele grupului fiscal unic, la organul fiscal competent.
2.21. In primul decont consolidat de taxa pe valoarea adaugata depus dupa implementarea grupului fiscal unic se preiau din deconturile fiecarui membru al grupului soldul sumei pozitive din perioada fiscala anterioara, ramasa neachitata, respectiv soldul sumei negative din perioada fiscala anterioara, nesolicitata la rambursare.
2.22. Deconturile de taxa pe valoarea adaugata intocmite de fiecare membru al grupului se depun, cu titlu informativ, de catre reprezentantul grupului fiscal unic la organul fiscal competent, odata cu decontul consolidat de taxa pe valoarea adaugata.
2.23. Organul fiscal prelucreaza in Sistemul informatic de administrare a creantelor numai decontul consolidat de taxa pe valoarea adaugata depus de reprezentantul grupului.
2.24. Deconturile de taxa pe valoarea adaugata intocmite de fiecare membru al grupului se utilizeaza pentru verificarea datelor inscrise de reprezentantul grupului in decontul consolidat de taxa pe valoarea adaugata aferent aceleiasi perioade.
2.25. Deconturile de taxa pe valoarea adaugata intocmite de fiecare membru al grupului nu se prelucreaza in sistemul informtic, ci se arhiveaza la dosarul fiscal al fiecarui membru al grupului.
2.26. Daca, in urma verificarii efectuate conform pct. 2.24, rezulta necorelari, organul fiscal notifica reprezentantului grupului in vederea corectarii informatiilor din decont.


Capitolul III - Procedura de modificare/anulare a grupului fiscal unic


3.1. In situatia in care, ulterior implementarii grupului fiscal unic, apar evenimente care conduc la modificarea datelor declarate initial sau la anularea tratamentului ca grup fiscal unic ori a calitatii de reprezentant/membru al unor persoane impozabile, reprezentantul grupului notifica organului fiscal prin completarea si depunerea cererii privind grupul fiscal unic, potrivit modelului aprobat prin anexa nr. 2 la ordin, avand bifata caseta "Cerere de modificare".
3.2. Cererea privind grupul fiscal unic se completeaza potrivit instructiunilor de completare prevazute in anexa nr. 3 la ordin.
3.3. Compartimentul de specialitate, dupa analiza informatiilor inscrise in cererea de modificare, intocmeste un referat, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 4, care face parte integranta din prezenta procedura. Referatul sta la baza emiterii "Deciziei privind modificari ulterioare in cadrul grupului fiscal unic", prevazute in anexa nr. 5 la ordin.
3.4. ori de cate ori organul fiscal constata ca persoanele impozabile nu mai intrunesc criteriile de eligibilitate pentru a fi considerate membri ai grupului fiscal unic sau pentru a fi considerate grup fiscal unic, in conditiile prevazute de pct. 4 alin. (12) din normele metodologice, compartimentul de specialitate intocmeste documentele prevazute la pct. 3.3.
3.5. Referatul si decizia se verifica si se avizeaza de seful compartimentului de specialitate si de conducatorul adjunct al organului fiscal.
3.6. Decizia se aproba de conducatorul organului fiscal competent. Un exemplar al deciziei se comunica reprezentantului desemnat al grupului, conform art. 44 din Codul de procedura fiscala, iar al doilea exemplar se arhiveaza la dosarul fiscal al acestuia. La dosarele fiscale ale celorlalti membri ai grupului se arhiveaza cate o copie a acestei decizii.
3.7. Impotriva deciziei contribuabilul poate formula contestatie la organul fiscal emitent, in termen de 30 de zile de la data comunicarii, in conformitate cu dispozitiile art. 207 alin. (1) si art. 209 alin. (2) din Codul de procedura fiscala.
3.8. In baza deciziei emise in conditiile prezentului capitol, compattimentul de specialitate marcheaza informatic in vectorul fiscal modificarile aprobate, inscriind si data de la care aceste modificari intra in vigoare.
3.9. In situatia in care, la incetarea grupului fiscal unic, soldul taxei pe valoarea adaugata de plata din ultimul decont consolidat de taxa pe valoarea adaugata nu a fost solicitata la rambursare, dupa caz, persoanele impozabile care au facut parte din grupul fiscal unic intocmesc primul decont de taxa pe valoarea adaugata prin preluarea soldului taxei pe valoarea adaugata de plata sau a sumei negative nesolicitte la rambursare, astfel cum acestea au fost evidentiate in ultimul decont de taxa pe valoarea adaugata compeltat de fiecare membru cu titlu informativ, pe baza caruia a fost compeltat ultimul decont consolidat de taxa pe valoarea adaugata.


Anexa nr. 1 la procedura - Evidenta grupurilor fiscale uniceAnexa nr. 2 la procedura - NOTIFICARE pentru solutionarea "Cererii privind grupul fiscal unic"


MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Unitatea fiscala ......................................
Nr. ............../....................

Adresa
Tel.:
Fax:
E-mail:
NOTIFICARE
pentru solutionarea "Cererii privind grupul fiscal unic"

Catre: S.C. ..........................................................................., domiciliul fiscal ..................................................., cod de inregistrare in scopuri de TVA .................................., in calitate de reprezentant al grupului fiscal unic

Din analiza datelor furnizate prin "Cererea privind grupul fiscalunic", inregistrata la organul fiscal cu nr. ..................../..........................., a rezultat ca este necesara corectarea/completarea acestei cereri/a documentatiei prezentate, dupa cum urmeaza: .........................................................................................................................................
(Se detaliaza erorile constatate in cerere sau in documentatia anexata.)
In vederea solutionarii cererii, va rugam sa va prezentati la sediul nostru, in termen de 15 zile de la primirea prezentei notificari, pentru a depune urmatoarele documente: ...............................................................................................................................
(Se inscriu informatiile si documentele care trebuie prezentate.)

In cazul in care nu veti da curs solicitarii in termenul mentionat mai sus, cererea urmeaza a fi respunsa.

Conducatorul unitatii fiscale
Numele si prenumele ................
Semnatura si stampila unitatii ................

Intocmit
Numele si prenumele ..................
Functia ..............................
Semnatura ........................

Numar de inregistrare ca operator de date cu caracter personal 759
Cod 14.13.07.02/g.f.


Anexa nr. 3 la procedura - REFERAT privind solutionarea cererii de implementare a grupului fiscal unic, potrivit pct. 4 din Normele metodologice de aplicare a titlului VI "Taxa pe valoarea adaugata" din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004


MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

Unitatea fiscala .............................
Nr. .............

Aprobat
Conducatorul unitatii fiscale,
.....................................

Avizat
Conducatorul adjunct al unitatii fiscale,
.....................................

Verificat
Sef compartiment specialitate,
..............................

REFERAT
privind solutionarea cererii de implementare a grupului fiscal unic, potrivit pct. 4 din Normele metodologice de aplicare a titlului VI "Taxa pe valoarea adaugata" din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004

A. Date de identificare a persoanei impozabile
Denumirea persoanei impozabile solicitante ..........................................................
Codul de inregistrare in scopuri de TVA .........................................
Adresa ...............................................................................

B. Din analiza cererii de implementare a grupului fiscal unic, potrivit pct. 4 din Normele metodologice de aplicare a titlului VI "Taxa pe valoarea adaugata" din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, inregistrata cu nr. ................................., precum si a urmatoarelor informatii si documente rezulta:
................................................................................................................................................

C. Ca urmare a consatarilor organului fiscal din data de ............................ privind modificarile survenite ulterior implementarii grupului fiscal unic, potrivit pct. 4 din Normele metodologice de aplicare a titlului VI "Taxa pe valoarea adaugata" din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, rezulta:
..................................................................................................................................................

D. Propunem:
- anularea tratamentului persoanelor impozabile ca grup fiscal unic: ............................................................................................................, incepand cu data de ........................................;
- anularea tratamentului ca membru al grupului fiscal unic pentru urmatoarele persoane impoabile: ..........................................................................................., incepand cu data de .........................................;
- respinderea/anularea numirii ca reprezentant al grupului fiscal unic pentru urmatoarea persoana impozabila: ......................................................, incepand cu data de .................................;
- aprobarea numirii ca reprezentant al grupului fiscal unic pentru urmatoarea persoana impozabila: ......................................................., incepand cu data de;
- aprobarea intrarii ca nou membru al grupulu fiscal unic pentru urmatoarele persoane impozabile: ..........................................................., incepand cu data de ............................. .

Intocmit


Anexa nr. 2 - CERERE privind grupul fiscal unic


Numar de operator de date cu caracter personal 759

Cerere de implementare Cerere de modificare

I. Date de identificare a persoanelor impozabile
A. Reprezentantul grupului fiscal unic
Cod de inregistrare in scopuri de TVA: RO ..........................
Denumirea: ....................................................
Domiciliul fiscal: localitatea .........................................., str. ....................................., nr. ....., bl. ........., sc. ......., ap. ........., judetul/sectorul .............................
Obiectul de activitate .........................................................................
Reprezentare prin imputernicit
Nr. act imputernicire ............................................, data ..................................
Numele si prenumele/Denumirea ......................................................................
Cod de identificare fiscala ..................................................

B. Membrii grupului fiscal unic
1. Cod de inregistrare in scopuri de TVA: RO ..........................
Denumirea: ....................................................
Domiciliul fiscal: localitatea .........................................., str. ....................................., nr. ....., bl. ........., sc. ......., ap. ........., judetul/sectorul .............................
Obiectul de activitate .........................................................................
Reprezentare prin imputernicit
Nr. act imputernicire ............................................, data ..................................
Numele si prenumele/Denumirea ......................................................................
Cod de identificare fiscala ..................................................

2. Cod de inregistrare in scopuri de TVA: RO ..........................
Denumirea: ....................................................
Domiciliul fiscal: localitatea .........................................., str. ....................................., nr. ....., bl. ........., sc. ......., ap. ........., judetul/sectorul .............................
Obiectul de activitate .........................................................................
Reprezentare prin imputernicit
Nr. act imputernicire ............................................, data ..................................
Numele si prenumele/Denumirea ......................................................................
Cod de identificare fiscala ..................................................
.........................................................................................................................................
.............................................................................................................................

II. Implementarea grupului fiscal unic
Prin prezenta solicitam implementarea grupului fiscal unic, pe o perioada de cel putin 2 ani, format din persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA mai sus mentionate, in temeiul dispozitiilor art. 127 alin. (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale pct. 4 din Normele metodologice de aplicare a titlului VI "Taxa pe valoarea adaugata" din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

1. Perioada fiscala utilizata:
Luna
Semestrul
Trimestrul
Anul

2. Dovada ca membrii sunt in stransa legatura din punct de vedere financiar, economic si organizatoric: ........................................................................................................................

3. Documente anexate la cerere: ..........................................................................................

III. Modificari survenite ulterior implementarii grupului fiscal unic
Prin prezenta va informam in legatura cu modificarile survenite ulterior implementarii grupului fiscal unic, in temeiul pct. 4 din Normele metodologice de aplicare a titlului VI "Taxa pe valoarea adaugata" din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv:
- incetarea optiunii de a forma un grup fiscal unic;
- neindeplinirea conditiei referitoare la existenta unei stranse legaturi din punct de vedere financiar, economic si organizatoric;
- intrarea unuia din membrii grupului fiscal unic intr-un alt grup fiscal unic, respectiv: .......................................... ;
- utilizarea ueni alte perioade fiscale de catre: ................................................. ;
- nu mai este indeplinita conditia referitoare la numarul minim de persoane care pot constitui grupul fiscal unic;
- o persoana impozabila ............................................... este administrata de alt organ fiscal, respectiv ................................................... ;
- numirea unui alt reprezentant al grupului fiscal unic;
- parasirea grupului fiscal unic de catre ................................................... ;
- intrarea in grupul fiscal unic a unui nou membru .............................................. ;
- alte evenimente ulterioare implementarii grupului ...............................................................

Avand in vedere aceste modificari solicitam:
- Anularea tratamentului persoanelor impozabile ca grup fiscal unic
- Anularea tratamentului persoanei impozabile/persoanelor impozabile ca membru/membri al/ai grupulu fiscal unic:

Denumirea pesoanei impozabile Cod de inregistrare in scopuri de TVA

- Anularea tratamentului persoanei impozabile ........................................................, avand cod de inregistrare fiscala ................................. ca reprezentant al grupului fiscal unic.
- Numirea unui alt reprezentant al grupului, respectiv:
Cod de inregistrare in scopuri de TVA: RO ..........................
Denumirea: ....................................................
Domiciliul fiscal: localitatea .........................................., str. ....................................., nr. ....., bl. ........., sc. ......., ap. ........., judetul/sectorul .............................
Obiectul de activitate .........................................................................
Reprezentare prin imputernicit
Nr. act imputernicire ............................................, data ..................................
Numele si prenumele/Denumirea ......................................................................
Cod de identificare fiscala ..................................................

- Intrarea in grupul fiscal a unui nou membru/a unor noi membri, respectiv:
Cod de inregistrare in scopuri de TVA: RO ..........................
Denumirea: ....................................................
Domiciliul fiscal: localitatea .........................................., str. ....................................., nr. ....., bl. ........., sc. ......., ap. ........., judetul/sectorul .............................
Obiectul de activitate .........................................................................
Reprezentare prin imputernicit
Nr. act imputernicire ............................................, data ..................................
Numele si prenumele/Denumirea ......................................................................
Cod de identificare fiscala ..................................................

Documentele anexate cererii: ..................................................................................................

Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele inscrise in acest formular sunt corecte si complete.
Reprezentntii legali ai membrilor grupului fiscal unic:
Numele ................................
Functia ..............................
Semnatura ................................
Stampila .................................
Data ..................................

Loc rezervat organului fiscal
Numar de inregistrare ................................. Data inregistrarii .....................................

Cod 14.13.03.02/g.f.


Anexa nr. 3 - INSTRUCTIUNI pentru completarea formularului "Cerere privind grupul fiscal unic"


Formularul "Cerere privind grupul fiscal unic" se completeaza de catre pesoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care opteaza sa fie tratate drept grup fiscal unic, potrivit art. 127 alin. (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si complearile ulterioare, si pct. 4 din Normele metodologice de aplicare a titlului VI "Taxa pe valoarea adaugata" din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
Formularul de cerere se completeaza si pentru notificarea, potrivit legii, a organului fiscal cu privire la evenimentele aparute ulterior implementarii grupului fiscal.
Cereea se depune de catre reprezentantul legal al persoanei impozabile desemnate reprezentant al grupului fiscal unic la registratura organului fiscal competent ori prin posta cu confirmare de primire.
Formularul se completeaza in doua exemplare, inscriindu-se cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute. Un exemplar se pastreaza de contribuabil, iar celalalt exemplar se depune la organul fiscal competent.
Completarea formularului se face astfel:
Se marcheaza cu "X" caseta "Cerere de implementare" daca formularul reprezinta cerere de implementare a grupului fiscal unic sau caseta "Cerere de modificare" daca reprezinta o cerere de modificare, datorata evenimentelor aparute ulterior implementarii grupului fiscal, dupa caz.

I. Sectiunea date de identificare a persoanelor impozabile
Se inscriu datele de identificare ale reprezentantului grupului fiscal si ale membrilor acestui grup: codul de inregistrare in scopuri de TVA, denumirea, adresa domiciliului fiscal si obiectul de activitate.
In cazul in care, in relatiile cu organul fiscal, contribuabilul in calitate de reprezentant al grupului sau de membru este reprezentat printr-un imputernicit, se inscriu numarul si data cu care imputernicitul a inregistrat actul de imputernicire, in forma autentica si in conditiile prevazute de lege, la organul fiscal.

II. Sectiunea privind implementarea grupului fiscal unic se completeaza numai in situatia in care cererea reprezinta o cerere de implementare.
Perioada fiscala utilizata se bifeaza cu "X" perioada utilizata pentru declararea si plata TVA de catre toti membrii grupului fiscal unic.
Rubrica privind dovada ca membrii sunt in strans legatura din punct de vedere financiar, economic si organizatori se completeaza in conformitate cu prevederile pct. 4 alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI "Taxa pe valoarea adaugata" din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
La sectiunea "Documente anexate la cerere" se inscriu certificatul constatator eliberat de catre oficiul registrului comertului si/sau alte documente justificative.

III. Sectiunea privind modificarile survenite ulterior implementarii grupului fiscal se completeaza in situatia in care cererea reprezinta o cerere de modificare.
Se bifeaza cu "X" evenimentul survenit ulterior implementarii grupului, pentru care reprezentantul grupului fiscal are obligatia sa notifice organul fiscal competent, in conditiile prevazute de pct. 4 din Normele metodologice de aplicare a titlului VI "Taxa pe valoarea adaugata" din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
Se bifeaza cu "X" efectul rezultat si se completeaza informatiile corespunzatoare.
Cererea se semneaza de catre reprezentantii legali ai tuturor membrilor grupului fiscal unic.


Anexa nr. 4 - DECIZIE privind aprobarea/respingerea implementarii grupului fiscal unic


MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

Directia Generala a Finantelor Publice a ................................ /
Directia generala de administrare a marilor contribuabili
Unitatea fiscala .....................................
Adresa
Tel.:
Fax:

DECIZIE
privind aprobarea/respingerea implementarii grupului fiscal unic

Catre:
Denumirea: ..................................................................................................
Domiciliul fiscal: localitatea .........................................., str. ....................................., nr. ....., bl. ........., sc. ......., ap. ........., judetul/sectorul .............................
Cod de inregistrare in scopuri de TVA .........................

Avand in vedere dispozitiile art. 127 alin. (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, ale pct. 4 din Normele metodologice de aplicare a titlului VI "Taxa pe valoarea adaugata" din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si ca urmare a cererii dumenavoastra nr. ...................... / ................................. , va comunicam:
- Aprobarea cererii de implementare a grupului fiscal unic
Implementarea grupului fiscal unic intra in vigoare potrivit pct. 4 din Normele metodologice de aplicare a titlul VI "Taxa pe valoarea adaugata" din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Respingerea cererii de implementare a grupului fiscal unic, intrucat nu sunt indeplinite conditiile prevazute de pct. 4 din Normele metodologice de aplicare a titlului VI "Taxa pe valoarea adaugata" din Codul fiscal, astfel:
.................................................................................................................................................
Impotriva prezentei decizii se poate formula contestatie la organul fiscal emitent, in termen de 30 de zile de la data comunicarii, in conformitate cu dispozitiile art. 207 alin. (1) si art. 209 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Conducatorul unitatii fiscale
Numele si prenumele ............................
Semnatura si stampila unitatii ..............................

Nr. de inregistrare ca operator de date cu caracter personal ....................
Cod 14.13.03.02/g.f.


Anexa nr. 5 - DECIZIE privind modificari ulterioare in cadrul grupului fiscal unic


MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

Directia Generala a Finantelor Publice a ................................ /
Directia generala de administrare a marilor contribuabili
Unitatea fiscala .....................................
Adresa
Tel.:
Fax:

DECIZIE
privind modificari ulterioare in cadrul grupului fiscal unic

Catre:
Denumirea: ..................................................................................................
Domiciliul fiscal: localitatea .........................................., str. ....................................., nr. ....., bl. ........., sc. ......., ap. ........., judetul/sectorul .............................
Cod de inregistrare in scopuri de TVA .........................

Avand in vedere dispozitiile art. 127 alin. (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, ale pct. 4 din Normele metodologice de aplicare a titlului VI "Taxa pe valoarea adaugata" din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau ca urmare a cererii dumenavoastra nr. ...................... / ................................. , va comunicam:
- anularea tratamentului persoanelor impozabile ca grup fiscal unic: ........................................................, incepand cu data de ...........................;
- anularea tratamentului ca membru al grupulu fiscal unic pentru urmatoarele persoane impozabile: ............................................................., incepand cu data de ................................;
- respingerea/anularea numirii ca reprezentant al grupului fiscal unic pentru urmatoarea persoana impozabila : ............................................................, incepand cu data de ...............................;
- aprobarea numirii ca reprezentant al grupului fiscal unic pentru urmatoarea persoana impozabila: ........................................., incepand cu data de ............................;
- aprobarea intrarii ca nou membru al grupului fiscal unic pentru urmatoarele persoane impozabile: ..................................................., incepand cu data de .........................
Motivele de fapt si de drept ...............................................................

Impotriva prezentei decizii se poate formula contestatie la organul fiscal emitent, in termen de 30 de zile de la data comunicarii, in conformitate cu dispozitiile art. 207 alin. (1) si art. 209 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Conducatorul unitatii fiscale
Numele si prenumele ............................
Semnatura si stampila unitatii ..............................

Nr. de inregistrare ca operator de date cu caracter personal ....................
Cod 14.13.03.02/g.f.m.


Anexa nr. 6 - Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de arhivare a formularelor


1. "Cerere privind grupul fiscal unic"
1.1. Denumire "Cerere privind grupul fiscal unic"
1.2. Cod: 14.13.03.02/g.f.
1.3. Format: A4/t2
1.4. Caracteristici de tiparire:
- pe o singura fata;
- se poate utiliza echipament informatic pentru editare
1.5. U/M: set (4 file)
1.6. Se difuzeaza gratuit
1.7. Se utilizeaza pentru solicitarea de implementae a unui grup fiscal unic sau pentru notificarea organului fiscal cu privire la evenimentele survenite ulterior implementarii grupului
1.8. Se intocmeste in doua exemplare de contribuabil
1.9. Circula:
- originalul la organul fiscal;
- copia la contribuabil
1.10. Se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului

2. "Decizie privind aprobarea/respingerea implementarii grupului fiscal unic"
2.1. Denumire "Decizie privind aprobarea/respingerea implementarii grupului fiscal unic"
2.2. Cod: 14.13.02.02/g.f.
2.3. Format: A4/t1
2.4. Caracteristici de tiparire:
- pe o singura fata;
- se utilizeaza echipament informatic pentru editare
2.5. U/M: set (2 file)
2.6. Se difuzeaza gratuit
2.7. Se utilizeaza pentru notificarea persoanelor impozabile care au solicitat implementarea unui grup fiscal unic
2.8. Se intocmeste in doua exemplare de organul fiscal competent
2.9. Circula:
- originalul la contribuabil;
- copia la organul fiscal
2.10. Se arhvieaza la dosarul fiscal al contribuabilului

3. "Decizie privind modificari ulterioare in cadrul grupului fiscal unic"
3.1. Denumire: "Decizie privind modificari ulterioare in cadrul grupului fiscal unic"
3.2. Cod: 14.13.02.02/g.f.m.
3.3. Format: A4/t1
3.4. Caracteristici de tiparire:
- pe o singura fata;
- se utilizeaza echipament informatic pentru editare
3.5. U/M: set (2 file)
3.6. Se difuzeaza gratuit
3.7. Se utilizeaza pentru notificarea reprezentantului grupului fiscal unic cu privire la modificarile ulterioare implementarii grupului fiscal
3.8. Se intocmeste in doua exemplare de organul fiscal competent
3.9. Circula:
- originalul la contribuabil;
- copia la organul fiscal
3.10. Se arhiveaza la dosarul fiscal al reprezentantului grupului fiscal unicMaterialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
OUG 27/2017 pentru adoptarea unor masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta nr 27/2017
Legea 1/2017 privind eliminarea unor taxe si tarife, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
OUG 3/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Ordonanta de urgenta nr 3/2017
Legea 2/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
OUG 8/2016 privind unele masuri financiare in vederea finalizarii proiectelor finantate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum si unele masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 8/2016
Legea 4/2016 pentru aprobarea OUG 44/2015 privind acordarea unor facilitati fiscale. Lege nr. 4/2016
HG 1000/2015 privind faptele pentru care se inscriu informatii in cazierul fiscal al contribuabililor, potrivit legislatiei in vigoare. Hotarare nr. 1000/2015
Legea 338/2011 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal ? bugetar pe anul 2016
Legea 267/2015 privind aprobarea OUG 91/2014 pentru modificarea si completarea OUG 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
OUG 50/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala. Ordonanta de urgenta nr. 50/2015
OUG 44/2015 privind acordarea unor facilitati fiscale. Ordonanta de urgenta 44/2015
OUG 41/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor masuri bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 41/2015
OG 39/2015 privind cazierul fiscal. Ordonanta nr. 39/2015
OG 40/2015 pentru modificarea si completarea OUG 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. Ordonanta nr. 40/2015
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii | Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate Legea 222/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea si functionarea Consi
OG 17/2015 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta nr. 17/2015
Legea 209/2015 privind anularea unor obligatii fiscale
Legea 197/2015 privind aprobarea OUG 8/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative si alte masuri fiscal-bugetare. Lege nr. 197/2015
Legea 187/2015 privind aprobarea OUG 6/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Legea 186/2015 privind aprobarea OUG 8/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative. Lege nr. 186/2015
Frauda fiscala privind TVA din operatiunile intracomunitare
Eugen Deliman,Bene Florin Gheorghe,Eugen Deliman,Bene Florin Gheorghe

Pret: 49.9 lei
42.42 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
59 useri online

Useri autentificati: