DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin 588/2015 privind regimul de depunere a cererilor de plata/cererilor de rambursare de catre beneficiarii POSDRU, pentru accelerarea absorbtiei de fonduri, in vederea evitarii dezangajarii automate a fondurilor alocate RomanieiPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 151 din 2 martie 2015

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

In baza Hotararii Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul institutional de coordonare si de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificarile si completarile ulterioare, a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobata cu modificari prin Legea nr. 362/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.792.2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificarile si compeltarile ulterioare, si ale Programului operational sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" aprobat prin Decizia Comisiei nr. 5.811 din 22 noiembrie 2007,
in temeiul art. 8 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul fondurilor europene emite prezentul ordin.


Art. 1
(1) Pentru proiectele a caror implementare s-a finalizat pana la data de 23 februarie 2015 inclusiv, beneficiarii POSDRU pot depune, pana la data de 31 martie 2015, cereri de plata, in conformitate cu mecanismul cererii de plata, indiferent de valoare, care sa contina facturile pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/executia lucrarilor receptionate, facturile de avans in conformitate cu clauzele prevazute in contractele de achizitie aferente proiectelor implementate, statele privind plata salariilor, statele/centralizatoarele pentru acordarea burselor, subventiilor si premiilor, daca acestea au fost angajate in perioada de implementare a proiectului, cu incadrarea in ultimul buget aprobat.
(2) Cererile de rambursare aferente cererilor de plata mentionate la alin. (1) vor fi depuse in termenul mentionat la art. 17^5 alin. (16) si (16^1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobata cu modificari prin Legea nr. 362/2009, cu modificarile si completarile ulterioare (maximum 10 zile lucratoare de la data incasarii de catre beneficiar a sumelor virate de catre DG AMPOSDRU, dar nu mai tarziu de data-limita stabilita prin instructiuni emise de Ministerul Fondurilor Europene, cu avizul Ministerului Finantelor Publice).


Art. 2
Pentru proiectele a caror implementare s-a finalizat pana la data de 23 februarie 2015 inclusiv, beneficiarii POSDRU vor depune, pana la data de 31 martie 2015, toate cererile de rambursare aferente cheltuielilor efectuate, inclusiv cererile finale, daca nu au fost depuse anterior, cu conditia ca aceste cheltuieli sa fi fost angajate in perioada de implementare a proiectului, cu incadrarea in ultimul buget aprobat. Beneficiarii care au depus deja cererea de rambursare finala, insa mai au cheltuieli efectuate aferente proiectului, le pot solicita la rambursare pana la data de 31 martie 2015.

Art. 3
Beneficiarii care nu se vor incadra in termenele prevazute la art. 1 si 2 pentru depunerea cererilor de plata/rambursare vor suporta cheltuielile aferente proiectului din resurse proprii.

Art. 4
Pentru proiectele a caror implementare se va finaliza dupa data de 23 februarie 2015 nu se vor aplica prevederile prezentului ordin, termenele de depunere ale cererilor de plata/rambursare aplicabile fiind cele prevazute in contractele semnate si/sau in instructiunile emise de catre DG AMPOSDRU.

Art. 5
Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 2.330/2012 pentru aprobarea Deciziei nr. 10/2012 privind modificarile contractuale aferente rambursarii cheltuielilor efectuate in cadrul proiectelor care se afla in implementare finantate prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 637 din 7 septembrie 2012, cu modificarile ulterioare, se abroga.

Art. 6
Ministerul Fondurilor Europene, prin Directia generala Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial pentru Dezvoltarea resurselor umane si organismele intermediare pentru Programul operational sectorial Dezvoltarea resurselor umane vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.