DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin 5734/2013 privind cadrul general de organizare si desfasurare a admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta, de master si de doctorat pentru anul universitar 2014-2015Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 28 din 14 ianuarie 2014

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

In conformitate cu prevederile art. 138, 142, 145, 151, 158, 160, 163, 174, 199, 200 si 277 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 133/2000 privind invatamantul universitar si postuniversitar de stat cu taxa, peste locurile finantate de la bugetul de stat, aprobata cu modificari prin Legea nr. 441/2001, cu modificarile ulterioare,

Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
(1) Prezentul ordin stabileste cadrul general pentru organizarea si desfasurarea admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta, de master si de deoctorat pentru anul universitar 2014-2015 si introduce toate mecanismele astfel incat fiecare institutie de invatamant superior sa elaboreze si sa aplice propriul regulament de organizare a admiterii in proramele de studii oferite, in concordanta cu misiunea proprie si strategia institutionala si in concordanta cu cerintele pietei fortei de munca.

Capitolul II - Organizarea admiterii


Art. 2
(1) Potrivit legii, institutiile de invatamant superior organizeaza examene de admitere pentru fiecare ciclu de studii universitare.
Art. 3
(1) Pentru ciclul de studii universitare de licenta, admiterea se organizeaza pe domenii de licenta, la specializarea/programele de studii acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu in cadrul institutiei de invatamant superior, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Art. 4
(1) Concursul pentru admiterea la toate formele de invatamant ale studiilor universitare mentionate la art. 2 se poate organiza in sesiuni, inainte de inceperea anului universitar.
Art. 5
(1) Admiterea la studii universitare de licenta se sustine in limba romana sau intr-o limba straina, pentru programele de licenta la care scolarizarea este organizata in limba straina respectiva.
Art. 6
(1) Pentru studiile universitare organizate intr-o limba straina, admiterea va contine obligatoriu o proba de competenta lingvistica, eliminatorie, notata cu admis/respins.Capitolul III - Candidatii la admitere


Art. 7
(1) La admiterea in ciclul de studii universitare de licenta pot participa absolventii de liceu cu diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta.
Art. 8
(1) Un candidat poate fi admis si inmatriculat ca student la cel mult doua programe de studii concomitent, indiferent de institutiile de invatamant care le ofera. Un candidat declarat admis poate beneficia de finantare de la bugetul de stat pentru un singur program de licenta, pentru un singur program de master si pentru un singur program de doctorat. Candidatul declarat admis la mai multe facultati opteaza pentru programul de studii care va fi finantat de la bugetul de stat, prin depunerea diplomei de bacalaureat sau a diplomei ciclului de studii universitare anterior absolvit, dupa caz, in original, la faculttea pe care doreste sa o urmeze, respectand termenul de depunere stabilit de acesta din urma.

Capitolul IV - Inscrierea candidatilor


Art. 9
Institutiile de invatamant superior vor aduce la cunostinta candidatilor conditiile si documentele necesare pentru inscriere, prin afisare la sediul institutiilor si pe pagina web proprie.

Art. 10
(1) Candidatii care au promovat examenul de bacalaureat/licenta/disertatie in sesiunile corespunzatoare anului scolar/universitar 2013-2014 prezinta la inscriere diploma de bacalaureat/licenta/master sau adeverinta eliberata de catre institutia de invatamant, in care se mentioneaza media generala, mediile obtinute in anii de studiu, termenul de valabilitate si faptul ca nu a fost eliberata diploma.
Art. 11
Institutiile de invatamant superior au obligatia sa restituie, dupa afisarea rezultatelor finale, in cel mult 48 de ore de la depunerea cererii si neconditionat, fara perceperea unor taxe, dosarele candidatilor respinsi sau ale celor care renunta la locul obtinut prin admitere.

Art. 12
(1) Institutiile de invatamant superior pot percepe de la candidati, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, taxe de inscriere pentru organizarea si desfasurarea admiterii, in cuantumurile aprobate de senatele universitare si prevazute in metodologia proprie. Aceste taxe se fac publice pe paginile web ale institutiilor de invatamant superior.

Capitolul V - Rezultatele admiterii


Art. 13
(1) Media generala minima de admitere la studii universitare de licenta, de master si de doctorat nu poate fi mai mica decat 5 (cinci) sau decat un numar minim de puncte echivalent.
Art. 14
Rezolvarea contestatiilor este in exclusivitate de competenta institutiilor de invatamant superior, conform metodologiilor proprii de admitere. Nu se admit contestatii pentru probele orale, de aptitudini sportive sau artistice. Decizia comisiei de contestatii este definitiva.


Capitolul VI - Dispozitii finale


Art. 15
Conducerile institutiilor de invatamant superior au intreaga responsabilitate pentru organizarea si desfasurarea examenului de admitere pentru fiecare ciclu de studii universitare.

Art. 16
Prevederile prezentului ordin vor fi duse la indeplinire de Directia generala invatamant superior din cadrul Ministerulu Educatiei Nationale si de institutiile de invatamant superior acreditate sau autorizate provizoriu sa organizeze activitati de invatamant superior, potrivit legii.

Art. 17
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.