DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin 5232/2015 privind aprobarea Metodologiei de organizare a predarii disciplinei Religie in invatamantul preuniversitar. Ordin nr. 5332/2015Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 720 din 24 septembrie 2015

Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice

In baza prevederilor Hotararii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice,
in temeiul prevederilor art. 18 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul educatiei si cercetarii stiintifice emite prezentul ordin.

Art. 1
Se aproba Metodologia de organizare a predarii disciplinei Religie in invatamantul preuniversitar, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
Metodologia de organizare a predarii disciplinei Religie in invatamantul preuniversitar prevazuta la art. 1 se aplica incepand cu anul scolar 2015-2016.

Art. 3
Directia generala invatamant preuniversitar, Directia generala management si retea scolara, Directia pentru invatamant in limbile minoritatilor, inspectoratele scolare judetene/Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, conducerile unitatilor de invatamant duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


ANEXA - Metodologia de organizare a predarii disciplinei Religie in invatamantul preuniversitarCapitolul I - Prevederi generale


Art. 1
Prezenta metodologie reglementeaza organizarea predarii disciplinei Religie in invatamantul preuniversitar, inclusiv modalitatea de inscriere a elevilor pentru a frecventa ora de Religie.

Art. 2
(1) Potrivit art. 18 alin. (1) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, planurile-cadru ale invatamantului primar, gimnazial, liceal si profesional includ Religia ca disciplina scolara, parte a trunchiului comun.

(2) In conformitate cu prevederile legale, elevilor apartinand cultelor recunoscute de stat, indiferent de numarul lor, li se asigura dreptul de a participa la ora de Religie, conform confesiunii proprii.
(3) In cazul in care elevul nu frecventeaza orele de Religie, situatia scolara se incheie fara disciplina Religie. In mod similar se procedeaza si pentru elevul caruia, din motive obiective, nu i s-au asigurat conditiile pentru frecventarea orelor la aceasta disciplina.
(4) Conducerile inspectoratelor scolare si ale unitatilor de invatamant preuniversitar care au clase de nivel primar, gimnazial, liceal, profesional au obligatia de a intreprinde demersurile necesare in vederea asigurarii conditiilor pentru punerea in aplicare a prevederilor mentionate la alin. (1) si (2).

(5) Conducerile unitatilor de invatamant care scolarizeaza nivelurile de invatamant mentionate la alin. (1) au obligatia de a informa elevii si parintii/tutorii legal instituiti ai acestora cu privire la prevederile legale referitoare la frecventarea orelor de Religie.


Capitolul II - Inscrierea elevilor pentru a frecventa ora de Religie


Art. 3
(1) Parintii/tutorii legal instituiti ai elevilor minori, respectiv elevii majori care doresc sa isi exercite dreptul de a participa la ora de Religie isi exprima optiunea in scris, intr-o cerere adresata unitatii de invatamant, in care precizeaza si numele cultului solicitat. (2) Se pot depune cereri pentru frecventarea orei de Religie pentru cultele recunoscute de stat, in conformitate cu prevederile Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor, republicata. (3) Schimbarea optiunii de a frecventa ora de Religie se face tot prin cerere scrisa a elevului major, respectiv a parintelui sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor. (4) Cererile mentionate la alin. (1) si (3) se depun la secretariatul unitatii de invatamant la care este inscris elevul si se inregistreaza in Sistemul informatic integrat al invatamantului din Romania (SIIIR). (5) In vederea prefigurarii catedrelor, pentru elevii deja inscrisi in unitatea de invatamant, cererile mentionate la alin. (1) si (3) se depun, de regula, pana la sfarsitul lunii decembrie, pentru anul scolar urmator.

Art. 4
Parintii copiilor care urmeaza sa isi faca debutul scolar in invatamantul primar si care doresc participarea copilului la ora de Religie bifeaza in cererea-tip de inscriere rubrica corespunzatoare, precizand cultul solicitat.

Art. 5
(1) Cererile de frecventare a orei de Religie, depuse ulterior intervalelor precizate in art. 3 si 4, inclusiv dupa inceperea cursurilor scolare, sunt aprobate de consiliul de administratie daca la nivelul unitatii de invatamant se organizeaza predarea disciplinei Religie pentru cultul solicitat, iar elevii respectivi vor fi inclusi in formatiunile deja existente, organizate pentru studiul Religiei, cultul solicitat.
(2) In cazul solicitarilor mentionate la alin. (1) pentru care unitatea de invatamant nu organizeaza predarea disciplinei Religie pentru cultul solicitat, se pot aplica, dupa caz, prevederile art. 9.

Art. 6
In situatia in care parintii/tutorii legal instituiti ai elevului minor, respectiv elevul major decid, in cursul anului scolar, schimbarea optiunii de a frecventa ora de Religie, situatia scolara a elevului respectiv pe anul in curs se incheie fara disciplina Religie.


Capitolul III - Organizarea predarii disciplinei Religie


Art. 7
(1) In invatamantul primar, gimnazial, liceal si profesional, predarea disciplinei Religie se organizeaza cu intreaga clasa, daca cererile depuse solicita frecventarea orei de Religie la acelasi cult.
(2) In situatia in care, pentru un nivel de clasa, au fost depuse cereri de frecventare a orei de Religie pentru mai multe culte, conducerea unitatii de invatamant organizeaza predarea disciplinei Religie prin gruparea elevilor de la nivelul de clasa respectiv in mai multe formatiuni de studiu, corespunzatoare cultelor pentru care exista solicitari, cu respectarea prevederilor legale referitoare la efectivele formatiunilor de elevi.

Art. 8
(1) In situatia in care numarul solicitarilor de frecventare a orei de Religie pentru un anumit cult, depuse de elevii de la acelasi nivel de clasa, nu permite constituirea formatiunii de studiu pentru disciplina Religie cu respectarea efectivului minim prevazut de lege, studierea disciplinei Religie pentru cultul respectiv se poate face si in regim simultan. (2) In situatia mentionata la alin. (1), predarea in regim simultan se face pentru elevii care solicita studierea Religiei pentru cultul respectiv de la doua sau mai multe niveluri de clasa apartinand aceluiasi nivel de invatamant - primar/gimnazial/liceal/profesional. (3) Aprobarea predarii disciplinei Religie in regim simultan se face de catre inspectoratul scolar, la propunerea motivata a consiliului de administratie al unitatii de invatamant.

Art. 9
(1) In cazul in care numarul mic de cereri depuse la unitatea de invatamant pentru frecventarea orei de Religie pentru un anumit cult sau alte motive obiective nu permit organizarea predarii disciplinei Religie pentru acel cult in niciuna din situatiile mentionate anterior, elevii carora nu li s-au asigurat conditiile pentru frecventarea orelor la aceasta disciplina pot sa participe la studiul Religiei in cadrul cultului propriu.
(2) Pentru punerea in aplicare a prevederilor alin. (1), inspectoratele scolare incheie acorduri de parteneriat cu reprezentantii institutiilor de cult, valabile cel putin pe durata unui an scolar, in care se reglementeaza modalitatea de organizare si desfasurare a orei de Religie pentru elevii care studiaza aceasta disciplina in cadrul cultului propriu.
(3) Acordurile de parteneriat prevazute la alin. (2) trebuie sa contina reglementari cu privire la urmatoarele aspecte: locul de desfasurare a orei de Religie - spatii scolare sau spatii puse la dispozitie de catre cult, asigurarea de catre institutia de cult a personalului didactic calificat, abilitat sa predea disciplina Religie in baza protocolului incheiat de Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice si cultul religios respectiv, modalitatea de evaluare, modalitatile, responsabilitatile si termenele de comunicare/transcriere in cataloage a absentelor si a rezultatelor scolare.
(4) Persoanele nominalizate de catre reprezentantii institutiilor de cult pentru predarea disciplinei Religie pentru elevii aflati in cazurile prevazute la alin. (1) trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de legislatia in vigoare si sa se angajeze sa parcurga programa corespunzatoare nivelului de clasa in care se afla elevul/elevii.
(5) Copii ale documentelor care dovedesc competenta personalului nominalizat de institutiile de cult pentru predarea Religiei, angajamentul scris al acestora de a parcurge programa scolara, precum si orarul de desfasurare a orelor de Religie in cadrul cultului se ataseaza anual la acordurile de parteneriat mentionate la alin. (2).
(6) Absentele si calificativele/notele obtinute de elevi la ora de Religie organizata de cultul religios se transmit in scris unitatii de invatamant, printr-un document semnat si stampilat, la termenele prevazute in acordul de parteneriat, si se transcriu in catalogul clasei de catre invatatorul, institutorul, profesorul pentru invatamant primar sau profesorul diriginte al clasei din care face parte elevul.


Capitolul IV - Organizarea activitatii elevilor care nu studiaza disciplina Religie


Art. 10
Pentru elevii care nu solicita frecventarea orei de Religie sau carora nu li s-au asigurat conditiile pentru frecventarea orelor la aceasta disciplina, unitatile de invatamant stabilesc prin propriul regulament de organizare si functionare activitatile pe care acestia le pot desfasura, spatiile in care se desfasoara activitatile, precum si responsabilitatile privind asigurarea supravegherii si sigurantei elevilor, in perioada in care ceilalti elevi ai clasei participa la ora de Religie.

Art. 11
(1) Elevii carora nu li se pot asigura conditiile pentru frecventarea orelor de Religie, conform confesiunii proprii, pot solicita sa participe, in calitate de audienti, la orele de Religie organizate de unitatea de invatamant pentru elevii apartinand altor culte. Participarea se aproba de catre conducerea unitatii de invatamant, la solicitarea scrisa a parintilor/tutorilor legal instituiti ai elevilor minori, respectiv la solicitarea elevilor majori.
(2) Elevii care participa ca audienti la ora de Religie, conform prevederilor alin. (1), nu vor fi evaluati, iar situatia scolara a acestora se incheie fara disciplina Religie.

Art. 12
Absenta elevului care nu a solicitat frecventarea orei de Religie de la activitatile prevazute la art. 10 si 11 exonereaza cadrul didactic/personalul didactic auxiliar care asigura organizarea/desfasurarea/supravegherea activitatii de orice tip de raspundere.