DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordinul 5220/2011 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2012—2013Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 617 din 31 august 2011

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI

In conformitate cu prevederile Legii educatiei nationale nr. 1/2011 si ale Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor masuri tranzitorii in sistemul national de invatamant,
in temeiul Hotararii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului,
ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului emite prezentul ordin

Art. 1
Se aproba Calendarul admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2012—2013, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
(1) Admiterea absolventilor clasei a VIII-a in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2012—2013 se desfasoara in conformitate cu Metodologia de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2011—2012, cuprinsa in anexa nr. I la Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2011—2012, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 657 si 657 bis din 23 septembrie 2010.
(2) Metodologia mentionata la alin. (1) se va aplica in mod corespunzator, cu respectarea Calendarului admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2012—2013.
(3) Comisia Nationala de Admitere poate elabora instructiuni/proceduri, in vederea bunei organizari si desfasurari a admiterii in invatamantul liceal de stat.

Art. 3
Probele de aptitudini, organizate pentru admiterea in anul scolar 2012—2013 in liceele vocationale se desfasoara in conformitate cu Metodologia de organizare si desfasurare si structura probelor de aptitudini pentru admiterea in anul scolar 2011—2012 in liceele vocationale cuprinse in anexa nr. III la Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.802/2010.

Art. 4
Proba de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in anul scolar 2012—2013 in clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulatie internationala se organizeaza in conformitate cu Metodologia de organizare si desfasurare si structura probei de verificare a cunostintelor de limba moderna pentru admiterea in anul scolar 2011—2012 in clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulatie internationala cuprinse in anexa nr. IV la Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.802/2010.

Art. 5
Directia generala educatie si invatare pe tot parcursul vietii, Directia generala invatamant in limbile minoritatilor, relatia cu Parlamentul si partenerii sociali, Directia generala management, resurse umane si retea scolara, Directia modernizarea patrimoniului, informatizare si investitii, inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti si unitatile de invatamant duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


ANEXA - CALENDARUL admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2012—2013


Data-limita/Perioada Evenimentul

Pregatirea admiterii

 • 31 ianuarie 2012 Elaborarea planului de masuri judetean/al municipiului Bucuresti pentru pregatirea si organizarea admiterii
 • 1 martie 2012 Anuntarea de catre inspectoratele scolare a metodologiei de organizare a probei de verificare a cunostintelor de limba materna
  Transmiterea de catre Comisia Nationala de Admitere a modelului fisei de inscriere in clasa a IX-a si a anexei acesteia, pentru elevii care doresc sa participe la probele de aptitudini sau la probe de verificare a cunostintelor de limba moderna ori materna
 • 1 mai 2012 Afisarea ofertei de scolarizare/ofertei de formare profesionala, concretizata in profiluri, domenii si calificari profesionale, pentru invatamantul liceal, filiera tehnologica
  Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de invatamant liceal sau profesional pe filiere, profiluri, specializari/domenii de pregatire, limba de predare
  Crearea bazei de date la nivelul fiecarei unitati de invatamant gimnazial si la nivel judetean, cuprinzand datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a
 • 5 mai 2012 Transmiterea la unitatile de invatamant gimnazial a brosurilor cuprinzand informatiile legate de admitere
  Transmiterea de catre inspectorate la scolile gimnaziale a listei centrelor de inscriere, precum si a scolilor arondate fiecarui centru
  Afisarea in unitatile de invatamant gimnazial a graficului sedintelor de completare a optiunilor de catre absolventii clasei a VIII-a si parintii acestora
 • 15 mai 2012 Transmiterea la Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului a brosurilor de admitere ale fiecarui judet, in versiune electronica si tiparita
 • 7 mai—1 iunie 2012 Sedinte de instruire cu parintii si elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere si a planului de scolarizare
 • 20 iunie 2012 Transmiterea de catre fiecare unitate de invatamant gimnazial catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti a bazei de date cuprinzand mediile generale de absolvire ale absolventilor clasei a VIII-a, precum si a listei elevilor corigenti, repetenti, cu situatia neincheiata sau exmatriculati
 • 22 iunie 2012 Transmiterea de catre comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti catre Comisia Nationala de Admitere a bazei de date cuprinzand mediile generale de absolvire ale absolventilor clasei a VIII-a
 • 3 iulie 2012 Transmiterea de catre Comisia Nationala de Admitere catre comisiile judetene a bazei de date cu mediile de admitere si a ierarhiei judetene
 • 4 iulie 2012 Afisarea in fiecare unitate de invatamant gimnazial a listei candidatilor, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere
  Completarea de catre secretariatele scolilor a fiselor de inscriere cu numele/codul unitatii de invatamant gimnazial, cu datele personale ale absolventilor claselor a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele si mediile obtinute la evaluarea nationala din clasa a VIII-a, cu mediile de admitere
  Anuntarea ierarhiei la nivel judetean/al municipiului Bucuresti a absolventilor claselor a VIII-a
 • 5 iulie 2012 Eliberarea fiselor de inscriere pentru candidatii care solicita sa participe la admitere in alt judet


  Probele de aptitudini
 • 24 mai 2012 Eliberarea anexelor fiselor de inscriere pentru elevii sau absolventii care doresc sa participe la probe de aptitudini
 • 28—30 mai 2012 Inscrierea pentru probele de aptitudini
 • 31 mai—2 iunie 2012 Desfasurarea probelor de aptitudini
 • 5 iunie 2012 Afisarea rezultatelor la probele de aptitudini
  Depunerea contestatiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia permite acest lucru
 • 6 iunie 2012 Afisarea rezultatelor finale, in urma contestatiilor la probele de aptitudini
  Transmiterea, in format electronic si in scris, catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti a listei candidatilor declarati admisi la probele de aptitudini
 • 22 iunie 2012 Transmiterea de catre comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti catre unitatile de invatamant liceal care au organizat probe de aptitudini a listei elevilor corigenti, repetenti, cu situatia neincheiata sau exmatriculati Actualizarea de catre comisiile din unitatile de invatamant liceal vocational a listelor candidatilor declarati admisi la probele de aptitudini, prin eliminarea candidatilor corigenti, repetenti, amanati sau exmatriculati
 • 4 iulie 2012 Transmiterea de catre comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti catre unitatile de invatamant liceal care au organizat probe de aptitudini a bazei de date judetene cuprinzand mediile de admitere
 • 5 iulie 2012 Validarea de catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti a listei candidatilor admisi la liceele/clasele la care s-au sustinut probe de aptitudini si afisarea listei in unitatea de invatamant liceal respectiva
 • 6 iulie 2012 Ridicarea de la liceele vocationale a fiselor de inscriere de catre candidatii care nu au fost admisi la clasele pentru care au sustinut probe de aptitudini Transmiterea, in format electronic, catre Centrul National de Admitere a listei candidatilor declarati admisi, in fiecare judet, la clasele la care s-au sustinut probe de aptitudini


  Probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
 • 24 mai 2012 Eliberarea anexelor fiselor de inscriere pentru elevii sau absolventii care doresc sa participe la probe de verificare a cunostintelor de limba moderna ori materna
 • 28—30 mai 2012 Inscrierea candidatilor pentru probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
 • 31 mai—2 iunie 2012 Desfasurarea probelor de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
 • 5 iunie 2012 Afisarea rezultatelor la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna Depunerea contestatiilor la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna, acolo unde metodologia permite acest lucru
 • 6 iunie 2012 Afisarea rezultatelor finale, dupa contestatii, la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna Transmiterea catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
 • 6—7 iunie 2012 Ridicarea anexelor fiselor de inscriere de la unitatile la care candidatii au sustinut probele de verificare a cunostintelor de limba
 • 11 iunie 2012 Depunerea de catre candidatii care au participat la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna a anexelor fiselor de inscriere la unitatile de invatamant gimnazial absolvite
 • 13 iunie 2012 Transmiterea de catre comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti, in format electronic, catre Centrul National de Admitere a listei candidatilor care au promovat probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna si a rezultatelor acestora la probe


  Admiterea candidatilor pe locurile speciale pentru romi si a candidatilor pentru invatamantul special
 • 15 mai 2012 Afisarea locurilor speciale pentru candidatii romi
 • 25 iunie 2012 Data-limita pentru primirea cererilor de inscriere a candidatilor pe locurile speciale pentru romi
 • 6—8 iulie 2012 Repartizarea candidatilor pe locurile speciale pentru romi
 • 9—11 iulie 2012 Inscrierea si repartizarea candidatilor pentru invatamantul special


  Prima etapa de admitere in invatamantul liceal de stat pentru candidatii din seria curenta, precum si pentru cei din seriile anterioare care nu implinesc varsta de 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2012—2013
 • 5—8 iulie 2012 Completarea optiunilor in fisele de inscriere de catre absolventii clasei a VIII-a si de catre parintii acestora, asistati de dirigintii claselor a VIII-a
  Completarea fiselor de inscriere de catre absolventii clasei a VIII-a proveniti din alte judete la centrul special desemnat din judetul pentru care solicita inscrierea
 • 5—8 iulie 2012 Introducerea in baza de date computerizata a datelor din fisele de inscriere
 • 6—9 iulie 2012 Verificarea de catre parinti si candidati a fiselor editate de calculator, corectarea greselilor in baza de date computerizata si listarea fiselor corectate din calculator
 • 10 iulie 2012 Termenul-limita pentru transmiterea bazei de date de la centrele de inscriere la centrul judetean de admitere/al municipiului Bucuresti, precum si a listei absolventilor care nu participa la repartizarea computerizata
  Predarea de catre comisia din centrul de inscriere a fiselor de optiuni originale la centrul de admitere judetean/al municipiului Bucuresti
 • 11 iulie 2012 Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere judetene/al municipiului Bucuresti la Centrul National de Admitere
 • 12 iulie 2012 Verificarea si corectarea bazelor de date de catre Comisia Nationala de Admitere si comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti si transmiterea modificarilor la Comisia Nationala de Admitere
 • 13 iulie 2012 Corectarea erorilor si confirmarea incheierii modificarilor
 • 14 iulie 2012 Repartizarea computerizata in invatamantul liceal de stat a absolventilor clasei a VIII-a care nu implinesc varsta de 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2012—2013
 • 15 iulie 2012 Afisarea in unitatile de invatamant gimnazial a listelor cu absolventii repartizati proveniti din scolile respective si a listei cu locurile neocupate in unitatile de invatamant liceal de stat din judet/municipiul Bucuresti
 • 16 iulie 2012 Afisarea de catre fiecare unitate de invatamant liceal a listei candidatilor repartizati in acea unitate
 • 16 iulie —26 iulie 2012
  Depunerea dosarelor de inscriere la scolile la care candidatii au fost repartizati


  A doua etapa de admitere in invatamantul liceal de stat pentru candidatii din seria curenta, precum si pentru cei din seriile anterioare care nu implinesc varsta de 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2012—2013
 • 16 iulie 2012 Inscrierea candidatilor la liceele care organizeaza probe de aptitudini sau probe de verificare a cunostintelor de limba moderna ori materna
 • 17—18 iulie 2012 Sustinerea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunostintelor de limba moderna ori materna
 • 19 iulie 2012 Afisarea rezultatelor la probele de aptitudini si la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna si rezolvarea eventualelor contestatii
 • 16—20 iulie 2012 Completarea fisei de optiuni de catre candidatii care nu au participat la prima repartizare, completarea unei noi fise de optiuni de catre cei ramasi nerepartizati dupa prima etapa a admiterii
 • 20 iulie 2012 Completarea fisei de optiuni de catre candidatii care au fost respinsi la liceele/clasele care organizeaza probe de aptitudini
  Completarea fisei de optiuni de catre candidatii care au sustinut probe de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
 • 16—21 iulie 2012 Introducerea datelor in calculator, verificarea fiselor listate si corectarea eventualelor erori
 • 22 iulie 2012 Transmiterea noilor baze de date la centrul de admitere judetean/al municipiului Bucuresti si la Centrul National de Admitere
 • 23 iulie 2012 Repartizarea computerizata a candidatilor din a doua etapa a admiterii
 • 24 iulie 2012 Afisarea, in unitatile de invatamant gimnazial/in centrul special de inscriere, a listelor cu absolventii proveniti din scolile respective/din alte judete, repartizati in a doua etapa, si a listei cu locurile neocupate in unitatile de invatamant liceal de stat
  Afisarea de catre fiecare unitate de invatamant liceal de stat a listei candidatilor repartizati in acea unitate in a doua etapa
 • 24—26 iulie 2012 Depunerea dosarelor de inscriere la scolile la care candidatii au fost repartizati
 • 26 iulie 2012 Transmiterea de catre unitatile de invatamant liceal de stat a situatiei locurilor ramase libere in urma neinscrierii candidatilor admisi in cele doua etape ale admiterii
 • 27—30 iulie 2012 Rezolvarea de catre comisia judeteana de admitere a situatiilor speciale aparute dupa cele doua etape de repartizare computerizata, a repartizarii candidatilor care nu si-au depus dosarele de inscriere in termen si a candidatilor care nu au participat la primele doua repartizari computerizate


  A treia etapa de admitere in invatamantul liceal de stat pentru candidatii din seria curenta, precum si pentru cei din seriile anterioare care nu implinesc varsta de 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2012—2013
 • 1 august 2012 Afisarea locului de desfasurare si a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunostintelor de limba moderna ori materna
 • 3 septembrie 2012 Inscrierea candidatilor la liceele care organizeaza probe de aptitudini sau de verificare a cunostintelor de limba moderna ori materna
 • 4—5 septembrie 2012 Desfasurarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunostintelor de limba moderna ori materna
 • 6—7 septembrie 2012 Repartizarea absolventilor clasei a VIII-a care nu au participat la nicio repartizare ori nu au fost repartizati in etapele anterioare, care nu s-au inscris in perioada prevazuta de metodologie sau care si-au incheiat situatia scolara ulterior etapelor anterioare
 • 10 septembrie 2012 Transmiterea catre Centrul National de Admitere a rezultatelor repartizarii


  Admiterea candidatilor pentru invatamantul seral si pentru cel cu frecventa redusa
 • 1 mai 2012 Anuntarea centrului special de inscriere pentru candidatii din seriile anterioare care implinesc varsta de 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2012—2013
 • 15 iulie 2012 Anuntarea calendarului admiterii la invatamant seral sau cu frecventa redusa pentru candidatii din seriile anterioare care implinesc varsta de 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2012—2013
 • 23—24 iulie 2012 Inscrierea la invatamantul seral sau cu frecventa redusa a candidatilor din seriile anterioare care implinesc varsta de 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2012—2013 24—26 iulie 2012 Repartizarea candidatilor din seriile anterioare care au implinit varsta de 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2012—2013, pe locurile de la invatamantul seral si cu frecventa redusa
  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

  Poate fi de interes si:
  OUG 12/2017 pentru modificarea si completarea OUG 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 12/2017
  OUG 49/2014 privind instituirea unor masuri in domeniul educatiei, cercetarii stiintifice si pentru modificarea unor acte normative. Ordonanta de Urgenta nr. 49/2014
  Ordin nr. 5455/2013 pentru aprobarea Metodologiei si a criteriilor privind acordarea gradatiei de merit in invatamantul preuniversitar
  Ordin nr. 5608/2012 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2013-2014
  Ordin nr. 3283/2012 pentru modificarea si completarea Procedurii de atribuire a denumirilor unitatilor de invatamant din sistemul national de invatamant preuniversitar
  Ordin 5092/2009 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului educatiei si cercetarii nr. 4839/2004 privind criteriile specifice si metodologia de acordare a sprijinului financiar in cadrul Programului national de protectie sociala Bani de
  HG nr. 594/2009 pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 1488/2004 privind aprobarea criteriilor si a cuantumului sprijinului financiar ce se acorda elevilor in cadrul Programului national de protectie sociala "Bani de liceu". Hotarare nr. 594/200
  OUG nr. 168/2008, ordonanta de urgenta pentru completarea art. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 87/2008 privind dotarea cu calculatoare tip desktop a unitatilor in care se desfasoara invatamant liceal si profesional de stat
  Ordin nr. 4898/2008 pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei si cercetarii nr. 4.839/2004 privind criteriile specifice si metodologia de acordare a sprijinului financiar in cadrul Programului national de protectie sociala Bani de liceu
  Lege privind cresterea sigurantei in unitatile de invatamant, Legea nr 35/2007
  Ordonanta de urgenta pentru modificarea Legii invatamantului nr. 84/1995, oug nr. 128/2007
  Lege nr. 143/2008 pentru completarea art. 174 din Legea invatamantului nr. 84/1995
  Drept penal. Teste grila
  Tiganoaia Adrian-Catalin

  Pret: 34.9 lei
  29.67 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  33 useri online

  Useri autentificati: