DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin 512/2013 privind aprobarea Procedurii de compensare conform art. VI din OUG 12/2013 pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale si prorogarea unor termenePublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 232 din 23 aprilie 2013

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

In temeiul prevederilor art. VI alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/2013 pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale si prorogarea unor termene,
in baza prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul finantelor publice, emite urmatorul ordin:

Art. 1
Se aproba Procedura de compensare conform art. VI din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/2013 pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale si prorogarea unor termene, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


ANEXA - PROCEDURA DE COMPENSARE conform art. VI din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/2013 pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale si prorogarea unor termene


Art. 1
(1) In scopul stingerii ogligatiilor de plata restante reciproce stabilite conform art. VI din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/2013 pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale si prorogarea unor termene, unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale incheie acorduri pentru stingerea reciproca a obligatiilor de plata restante, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta procedura de compensare.

(2) Pe baza acordurilor incheiate pentru stingerea reciproca a obligatiilor de plata restante conform prevederilor art. VI din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.12/2013, unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale prezinta unitatilor teritoriale ale Trezoreriei Statului in care isi au deschise conturile ordine de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care achita sumele datorate operatorilor economici, in contul 50.70.57 "Disponibil al operatorilor economici din sume incasate potrivit art. VI din OUG nr. 12/2013" deschis pe numele acestora la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal in a caror administrare se afla. La ordinele de plata se anexeaza o copie a acordului prin care s-a stabilit suma de plata. Plata sumelor se efectueaza de catre unitatile administrativ-teritoriale in limita creditelor bugeare aprobate in bugetele locale, de la titlurile de cheltuieli la care se incadreaza obligatia de plata respectiva.

(3) In cazul in care operatorii economici nu au contul deschis la aceeasi unitate teritoriala a Trezoreriei Statului cu cea a unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, acordurile pentru stungerea reciproca a obligatiilor de plata restante conform prevederilor art. VI din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/2013 incheiate de acestia se transmit prin e-mail, scanate, la unitatea teritoriala a Trezoreriei Statului la care acestia isi au deschise conturile de catre unitatea teritoriala a Trezoreriei Statului la care documentele respective au fost depuse. Adresele de e-mail se convin de comun acord intre conducatorii respectivelor unitati teritoriale ale Trezoreriei Statului.
(4) Sumele incasate de operatorii economici in contul 50.70.57 "Disponibil al operatorilor economici din sume incasate potrivit art. VI din OUG nr. 12/2013" se transfera de catre unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului cu ordin de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) in conturile corespunzatoare de venituri ale bugetului local, cu care se efectueaza stingerea.
(5) Operatiunile prevazute la alin. (2)-(4) se efectueaza in cadrul aceleiasi zile calendaristice.

Art. 2
(1) In situatia in care disponibilitatile bugetelor locale sunt insuficiente pentru efectuarea platilor prevazute la art. 1 alin. (2), unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale prezinta unitatilor teritoriale ale Trezoreriei Statului la care isi au deschise conturile, odata cu documentele de plata pentru Trezoreria Statului (OPT), si o cerere pentru echilibrarea temporara a golului temporar de casa al bugetului local din disponibilitatile contului curent general al Trezoreriei Statului, intocmita potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezenta procedura de compensare.
(2) Pot depune cerere pentru echilibrarea temporara a golului temporar de casa al bugetului local din disponibilitatile contului curent general al Trezoreriei Statului, in conditiile alin. (1), numai unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale care nu au conturile poprite si numai pentru efectuarea operatiunilor de stingere reciproca a obligatiilor de plata in relatia cu operatorii economici ale caror conturi nu sunt poprite.
(3) Pe baza cererii pentru echilibrarea temporara a golului temporar de casa al bugetului local, unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului transfera prin nota contabila sumele aferente echilibrarii bugetelor locale, din contul 65.02 "Decontari in contul trezoreriilor operative", codificat cu codul de identificare fiscala atribuit Trezoreriei Statului (8609468), in contul 21.40.02.10 "Venituri ale bugetului local Imprumuturi temporare din Trezoreria Statului".
(4) Dupa efecutarea operatiunii prevazute la alin. (3) si decontarea ordinelor de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) intocmite de unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale la care au fost anexate cererile pentru echilibrarea temporara a golului temporar de casa al bugetului local, unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului transfera prin ordin de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) sumele datorate bugetului local de operatorii economici din conturile acestora 50.70.57 "Disponibil al operatorilor economici din sume incasate potrivit art. VI din OUG 12/2013" in conturile corespunzatoare de venituri ale bugetului local.
(5) Opertiunile prevazute la alin. (2) si (3) aferente unui acord privind stingerea reciproca a obligatiilor de plata restante conform prevederilor art. VI din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/2013 se efectueaza in cadrul aceleiasi zile calendaristice. Dupa finalizarea acestor operatiuni, unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului recupereaza suma acordata din contul curent general al Trezoreriei Statului pentru echilibrarea bugetului local, prin debitarea pe baza de nota contabila a contului de venituri al bugetului local 21.40.02.10 "Venituri ale bugetului local Imrumuturi temporare din Trezoreria Statului".


ANEXA Nr. 1 la procedura de compensare


Unitatea/Subdiviziunea administrativ-teritoriala ..............................................
Operator economic, ..............................................................
Nr. ...................... /Data .....................

ACORD pentru stingerea reciproca a obligatiilor de plata restante conform prevederilor art. VI din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/2013 pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale si prorogarea unor termene

Unitatea/Subdiviziunea administrativ-teritoriala ..........................................................., reprezentata prin domnul/doamna ............................................, in calitate de ordonator principal de credite, si operatorul economic .............................................................., reprezentat prin ......................................................., in calitate de ....................................., suntem de acord cu stingerea obligatiilor de plata restante reciproce in suma totala de ............................................................... lei, reprezentand:
a) obligatii ale unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale ....................................................... catre operatorul economic .........................................................., din care:
- ................................................., in suma de .............................. lei;
- ................................................., in suma de .............................. lei;
- ................................................., in suma de .............................. lei;
TOTAL .................................................................. lei;
b) obligatii ale operatorului economic .......................................................... catre bugetul local al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale .............................................., din care:
- .................................................., in luna de ............................. lei, datorate contului de venituri al bugetului local 21.................................................;
- .................................................., in luna de ............................. lei, datorate contului de venituri al bugetului local 21.................................................;
- .................................................., in luna de ............................. lei, datorate contului de venituri al bugetului local 21.................................................;
TOTAL .............................................................

Ordonatorul economic .............................................................., reprezentat prin ..................................................., sunt de acord cu debitarea contului 50.70.57 "Disponibil al operatorilor economici din sume incasate potrivit art. VI din oUG nr. 12/2013: de catre unitatea teritoriala a Trezoreriei Statului ................................................, la care acesta este deschis, in scopul achitarii obligatiilor prevazute la lit. b) din prezentul acord.

Ordonatorul principal de credite al bugetului local, ................................................................
Reprezentantul legal al operatorului economic, ...................................................................


ANEXA Nr. 2 la procedura de compensare


Unitatea/Subdiviziunea administrativ-teritoriala ..............................................................
Nr. ...................... /Data ...................................

CERERE
pentru echilibrarea temporara a golului temporar de casa al bugetului local din disponibilitatile contului curent general al Trezoreriei Statului

Unitatea/Subdiviziunea administrativ-teritoriala ..................................................., reprezentata prin domnul/doamna ............................................, in calitate de ordonator principal de credite, in scopul efectuarii operatiunilor de stingere reciproca a obligatiilor de plata restante conform prevederilor art. VI din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/2013 pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale si prorogarea unor termene, conform Acordului nr. ............ incheiat la data de .............................., va rog sa asigurati echilibrarea temporara a golului temporar de casa al bugetului local al .........................................................., in suma de ................................... *), din disponibilitatile contului curent general al Trezoreriei Statului.
Pentru efectuarea operatiunii de stingere reciproca a obligatiilor de plata restante conform art. VI din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/2013 pentru care se solicita echilibrarea temporara a golului temporar de casa al bugetului local prin prezenta cerere, unitatea/subdiviziunea administrativ-teritoriala ................................................... a intocmit ordinele de plata:
Nr. .................., data .................. suma ....................... lei
Nr. ................... data .................. suma ....................... lei
TOTAL ................................................ lei

Ordonator principal de credite al bugetului local, .................................................

*) Suma totala pentru care se solicita echilibrarea temporara a golului temporar de casa al bugetului local nu poate depasi suma totala din ordinele de plata care fac obiectul stingerii reciproce a obligatiilor de plata restante.Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 7/2014 pentru aprobarea OUG 90/2013 privind unele masuri speciale pentru compensarea si decontarea unor creante reciproce rezultate din contractul de vanzare-cumparare de actiuni incheiat intre Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statulu
OUG 90/2013 privind unele masuri speciale pentru compensarea si decontarea unor creante reciproce rezultate din contractul de vanzare-cumparare de actiuni incheiat intre Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului si Ford Motor Company. Ordon
Decizie nr. 249/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale pentru Compensarea Imobilelor
HG 897/2012 privind schema Ajutoare de minimis pentru compensarea efectului fenomenului de seceta manifestat in anul agricol 2011-2012 asupra culturilor agricole care se acorda in agricultura, in sectorul vegetal
Ordin nr. 6/2011 privind aprobarea Regulamentului nr. 1/2011 pentru modificarea Regulamentului nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea si functionarea Fondului de compensare a investitorilor, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mo
OUG 88/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala. Ordonanta de Urgenta 88/2010
Ordinul 1930/150/2010, Procedura de compensare conform art. 8 din OUG nr. 51/2010 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum si alte masuri financiare. Ordin nr. 1930/2010, ordin nr. 150/2010
OUG 7/2010 pentru modificarea si completarea OUG nr. 189/2002 privind operatiunile compensatorii referitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de aparare, ordine publica si siguranta nationala
OUG 106/2009 pentru modificarea OUG nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice . Ordonanta de urgenta nr. 106/2009
Ordin nr. 774/2009 privind modificarea unor acte normative referitoare la Programul pentru compensarea cu 90% a pretului de referinta al medicamentelor, pentru pensionari
Preturile de transfer. Intre optimizare fiscala si evaziune transfrontaliera. Editia 2
Cuciureanu Florin,Patroi Dragos,Radu Vigi

Pret: 34.9 lei
29.67 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
57 useri online

Useri autentificati: