DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin 5037/2013 privind corespondenta intre domeniile de studii universitare de doctorat/masterat, domeniile de studii universitare de doctorat si domeniile de doctoratPublicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 596 din 24 septembrie 2013

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

In conformitate cu prevederile art. 166, 167 si art. 216 alin. (2) lit. f) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,
in baza prevederilor Hotararii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, ale Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.690/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind dobandirea automata a calitatii de conducator de doctorat in Romania pentru persoanele care au obtinut aceasta calitate in statele membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European si Confederatia Elvetiana si ale Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.691/2011 privind aprobarea Regulamentului de functionare a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare in vederea evaluarii tezelor de abilitare si a modelului Cererii-tip pentru sustinerea tezei de abilitare,

avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 493/2013 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al specializarilor/programelor de studii universitare, a structurii institutiilor de invatamant superior, a domeniilor si programelor de studii universitare acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu, a locatiilor geografice de desfasurare, a numarului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii unviersitare, forma de invatamant si limba de predare, precum si a numarului maxim de studenti care pot fi scolarizati in anul universitar 2013-2014, ale Ordinului ministrului educatiei si cercetarii nr. 4.843/2006 privind domeniile pentru studii universitare de doctorat, sistemul de criterii si metodologia de evaluare a institutiilor de invatamant superior pentru aprobarea organizarii studiilor universitare de doctorat, ale Ordinului ministrului educatiei nationale nr. 4.890/1999*) privind aprobarea domeniilor de doctorat, Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 5.073/2001*) privind infiintarea domeniului de doctorat "Relatii internationale" si ale Ordinului ministrului educatiei si cercetarii nr. 4.820/2002*) privind infiintarea domeniului de doctorat "Ordine Publica si Siguranta Nationala",
in temeiul Hotararii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul educatiei nationale si ministrul delegat pentru invatamant superior, cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica emit prezentul ordin.
______
*) Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4.890/1999, Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 5.073/2001 si Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 4.820/2002 nu au fost publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Art. 1
Se aproba corespondenta, pe baza propunerii Consiliului general al Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare, intre domeniile de studii universitare de doctorat/masterat, domeniile de studii universitare de doctorat si domeniile de doctorat, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
Directia generala invatamant superior din cadrul Ministerului Educatiei Nationale, Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare si institutiile organizatoare de studii universitare de doctorat/institutiile organizatoare de doctorat vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


ANEXA - CORESPONDENTA intre domeniile de studii universitare de doctorat/masterat^1), domeniile de studii universitare de doctorat^2) si domeniile de doctorat^3)

-------------
1) Domeniile de studii universitare de doctorat/masterat, aprobate prin Nomenclatorul domeniilor si al specializarilor/programelor de studii universitare, prevazut in anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 493/2013 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al specializarilor/programelor de studii universitare, a structurii institutiilor de invatamant superior, a domeniilor si programelor de studii universitare acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu, a locatiilor geografice de desfasurare, a numarului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, forma de invatamant si limba de predare, precum si a numarului maxim de studenti care pot fi scolarizati in anul universitar 20132014.
2) Domeniile de studii universitare de doctorat, aprobate prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 4.843/2006 privind domeniile pentru studii universitare de doctorat, sistemul de criterii si metodologia de evaluare a institutiilor de invatamant superior pentru aprobarea organizarii studiilor universitare de doctorat.
3) Domeniile de doctorat, aprobate prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4.890/1999 privind aprobarea domeniilor de doctorat, Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 5.073/2001 privind infiintarea domeniului de doctorat "Relatii internationale" si Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 4.820/2002 privind infiintarea domeniului de doctorat "Ordine Publica si Siguranta Nationala".