DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin 496/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind dobandirea si retragerea certificatului de atestare a cunostintelor dobandite in domeniul Sistemului european de conturiPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 236 din 2 aprilie 2014

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Avand in vedere prevederile art. 19 lit. b^2) si b^3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulteiroare, si ale art. II alin. (2) si art. III din Legea nr. 270/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 500/2002 privind finantele publice,
in temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 15 alin. (3^1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 71/2013, cu modificarile ulterioare,
ministrul finantelor publice si ministrul delegat pentru buget emit urmatorul ordin:

Art. 1
Se aproba Normele metodologice privind dobandirea si retragerea certificatului de atestare a cunostintelor dobandite in domeniul Sistemului european de conturi, prevazute in anexa nr. 1.

Art. 2
Se aproba modelul certificatului de atestare a cunostintelor dobandite in domeniul Sistemului european de conturi, prevazut in anexa nr. 2.

Art. 3
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. 4
Directia generala de sinteza a politicilor bugetare, Directia generala trezorerie si contabilitate publica, Directia generala de programare bugetara si Directia generala managementul resurselor umane din cadrul Ministerului Finantelor Publice, precum si directiile generale regionale ale finantelor publice si unitatile din structurile acestora vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Anexa nr. 1 - NORME METODOLOGICE privind dobandirea si retragerea certificatului de atestare a cunostintelor dobandite in domeniul Sistemului european de conturiCapitolul I - Dispozitii generale


Sectiunea 1 - Obiectul de reglementare


Art. 1
(1) Prezentele norme metodologice reglementeaza modul de dobandire si de retragere a certificatului de atestare a cunostintelor dobandite in domeniul Sistemului european de conturi, denumit in continuare SEC, potrivit prevederilor art. 19 lit. b^2) si b^3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Dobandirea si mentinerea certificatului de atestare a cunostintelor dobandite in domeniul SEC constituie conditie specifica obligatorie pentru ocuparea postului de conducator al compartimentului financiar-contabil.
(3) Atestarea cunostintelor in domeniul SEC presupune verificarea cunostintelor dobandite in acest domeniu, in vederea ocuparii functiei de conducator al compartimentului financiar-contabil. Dovada promovarii examenului de atestare a cunostintelor se face prin obtinerea certificatului de atestare.
(4) Retragerea certificatului de atestare se realizeaza in conditiile prezentelor norme metodologice.
(5) Detinatorii certificatului de atestare a cunostintelor dobandite in domeniul SEC au obligatia de a-si imbunatati cunostintele prin actualizarea si dezvoltarea competentelor profesionale in acest domeniu.
(6) Pentru conducatorii compartimentelor financiar-contabile aflati in functie, cursurile si atestarea se fac gratuit, prin intermediul Scolii de Finante Publice si Vama din cadrul Ministerului Finantelor Publice, prin organizarea de cursuri in domeniul SEC in fiecare municipiu resedinta de judet.


Sectiunea 2 - Definitii


Art. 2
In cuprinsul prezentelor norme, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) certificatul de atestare a cunostintelor dobandite in domeniul SEC, denumit in continuare certificat de atestare - document emis de Ministerul Finantelor Publice, care atesta ca persoana a dobandit cunostintele necesare pentru a indeplini conditia specifica obligatorie ceruta pentru ocuparea postului de conducator al compartimentului financiar-contabil sau pentru mentinerea in aceasta functie, potrivit prevederilor art. 19 lit. b^2) si b^3) din Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) comisia de atestare - organ colegial numit prin ordin comun al ministrului finantelor publice si ministrului delegat pentru buget, special constituit in scopul atestarii cunostintelor dobandite in domeniul SEC;
c) comisia de solutionare a contestatiilor - organ colegial, numit prin ordin comun al ministrului finantelor publice si ministrului delegat pentru buget, special constituit in scopul solutionarii contestatiilor depuse de candidatii nemultumiti de rezultatele atestarii cunostintelor dobandite in domeniul SEC;
d) conducatorul compartimentului financiar-contabil - persoana care ocupa functia de conducere a compartimentului financiar-contabil, precum si alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie, cu studii economice superioare si care raspunde, impreuna cu personalul din subordine, de inregistrarea in contabilitate a operatiunilor patrimoniale de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii, a veniturilor si cheltuielilor in baze contabile de numerar si de angajamente, de plata cheltuielilor, de intocmirea situatiilor financiare si de elaborarea si fundamentarea proiectului bugetului institutiei, dupa caz;
e) conducatori ai compartimentului financiar-contabil aflati in functie - persoanele care detin aceasta functie la data intrarii in vigoare a Legii nr. 270/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 500/2002 privind finantele publice;
f) compartiment financiar-contabil - denumire generica pentru structura organizatorica - departament, directie, serviciu, birou, compartiment sau alte structuri specifice - in cadrul institutiei publice, cu atributii in fundamentarea, elaborarea si executia bugetului institutiei si/sau in care este organizata evidenta contabila a elementelor patrimoniale de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, a veniturilor si cheltuielilor in baze contabile de numerar si de angajamente, se efectueaza plata cheltuielilor, se intocmesc situatiile financiare si/sau se elaboreaza si fundamenteaza proiectul bugetului institutiei, dupa caz;
g) institutii publice - denumire generica ce include Parlamentul, Administratia Prezidentiala, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice, alte autoritati publice, institutiile publice autonome, precum si institutiile din subordinea/coordonarea acestora, finantate din bugetele prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
h) domeniul Sistemului european de conturi - un cadru contabil aplicabil pe plan international care permite descrierea analitica si sistematica a economiei unei tari, a componentelor si relatiilor ei cu celelalte economii.

Sectiunea 3 - Principii generale


Art. 3
Atestarea cunostintelor dobandite in domeniul SEC se desfasoara dupa urmatoarele principii:
a) nediscriminare, principiu potrivit caruia accesul la obtinerea certificatului de atestare se realizeaza fara discriminare;
b) independenta, principiu potrivit caruia deciziile privind atestarea cunostintelor personalului din institutiile publice sunt luate de membrii comisiei de atestare.


Capitolul II - Modalitatea de realizare a atestarii


Sectiunea 1 - Rolul si responsabilitatile Ministerului Finantelor Publice


Art. 4
(1) Atestarea se realizeaza prin examen in cadrul caruia se testeaza cunostintele dobandite de persoanele care acced la functia de conducator al compartimentului financiarcontabil, in domeniul SEC.
(2) Ministerul Finantelor Publice, prin Scoala de Finante Publice si Vama, Directia generala trezorerie si contabilitate publica, Directia generala de sinteza a politicilor bugetare si prin Directia generala de programare bugetara, are rolul de a coordona si de a organiza atestarea cunostintelor in domeniul SEC dobandite de conducatorii compartimentelor financiar-contabile aflati in functie, precum si de persoanele care solicita obtinerea certificatului de atestare.
(3) Ministerul Finantelor Publice, prin Scoala de Finante Publice si Vama, coordoneaza directiile generale regionale ale finantelor publice din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru organizarea procesului de atestare la nivelul acestora.

Art. 5
In procesul de atestare, Directia generala de sinteza a politicilor bugetare, Directia generala de programare bugetara si Directia generala trezorerie si contabilitate publica indeplinesc urmatoarele atributii:
a) elaboreaza si actualizeaza cadrul de reglementare a procesului de dobandire sau retragere a certificatului de atestare;
b) elaboreza si actualizeaza bibliografia pentru examenul de atestare, potrivit atributiilor.

Art. 6
(1) In procesul de atestare, Scoala de Finante Publice si Vama indeplineste urmatoarele atributii:
a) asigura secretariatul tehnic al comisiei de atestare si al comisiei de solutionare a contestatiilor, constituite la nivelul Ministerului Finantelor Publice;
b) asigura suportul logistic necesar desfasurarii activitatii comisiei de atestare si comisiei de solutionare a contestatiilor de la nivelul Ministerului Finantelor Publice;
c) coordoneaza directiile generale regionale ale finantelor publice din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru organizarea procesului de atestare la nivelul acestora;
d) elibereaza certificate de atestare pe baza rezultatelor finale ale examenului de atestare, consemnate in procesele-verbale transmise de catre comisiile de atestare constituite la nivelul Ministerului Finantelor Publice si al directiilor generale regionale ale finantelor publice din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;
e) completeaza Registrul de evidenta a persoanelor care au participat la examenul de atestare;
f) tine evidenta certificatelor de atestare;
g) asigura arhivarea documentelor elaborate de comisia de atestare si comisia de solutionare a contestatiilor constituita la nivelul Ministerului Finantelor Publice;
h) asigura publicarea pe pagina de internet a Ministerului Finantelor Publice a tabloului persoanelor atestate, a informatiilor cu privire la organizarea cursurilor de pregatire si a atestarii in domeniul SEC;
i) asigura actualizarea tabloului persoanelor atestate in termen de 10 zile lucratoare de la data afisarii rezultatelor finale ale examenului de atestare si publicarea acestuia pe pagina de internet a Ministerului Finantelor Publice.
(2) In procesul de pregatire profesionala a conducatorilor compartimentului financiar-contabil aflati in functie, Scoala de Finante Publice si Vama indeplineste urmatoarele atributii:
a) organizeaza si desfasoara in functie de solicitari, cel putin o data pe trimestru, cursuri de pregatire in domeniul SEC;
b) asigura suportul logistic necesar desfasurarii cursurilor de pregatire;
c) tine evidenta persoanelor care au participat la cursuri;
d) completeaza Registrul de evidenta a participantilor la cursurile organizate, potrivit cataloagelor de prezenta;
e) coordoneaza directiile generale regionale ale finantelor publice si structurile subordonate acestora din cadrul Agentiei Nationale de Administrarea Fiscala pentru organizarea de cursuri de pregatire la nivelul acestora;
f) asigura arhivarea documentelor elaborate.

Sectiunea 2 - Constituirea comisiilor de atestare si de solutionare a contestatiilor


Art. 7
(1) In vederea organizarii si desfasurarii examenului de atestare a cunostintelor dobandite in domeniul SEC, cu minimum 30 de zile inaintea desfasurarii examenului se constituie comisii de atestare, respectiv comisii de solutionare a contestatiilor, prin ordin comun al ministrului finantelor publice si ministrului delegat pentru buget.
(2) Presedintele comisiei de atestare, respectiv al comisiei de solutionare a contestatiilor, se desemneaza din randul membrilor acestora, prin actul administrativ de constituire a comisiilor.

Art. 8
(1) Comisia de atestare, respectiv comisia de solutionare a contestatiilor, constituite la nivelul Ministerului Finantelor Publice, sunt compuse din cate 3 membri, specialisti in domeniul SEC din cadrul aparatului propriu al Ministerului Finantelor Publice.
(2) Comisiile de atestare, respectiv comisiile de solutionare a contestatiilor, constituite la nivelul directiilor generale regionale ale finantelor publice sunt compuse din cate 3 membri, specialisti in domeniul SEC, reprezentanti ai Ministerului Finantelor Publice si/sau ai directiilor generale regionale ale finantelor publice si structurilor subordonate acestora.
(3) Secretariatul comisiei de atestare, respectiv al comisiei de solutionare a contestatiilor este asigurat de:
a) unul sau mai multi functionari publici din cadrul Scolii de Finante Publice si Vama, desemnati prin actul administrativ de constituire a comisiilor la nivelul Ministerului Finantelor Publice;
b) unul sau mai multi functionari publici specialisti in domeniul resurselor umane si formarii profesionale, desemnati prin actul administrativ de constituire a comisiilor la nivelul directiilor generale regionale ale finantelor publice.
(4) Directiile de specialitate din Ministerul Finantelor Publice si/sau, dupa caz, directiile generale regionale ale finantelor publice fac propuneri de membri in comisiile de atestare, respectiv in comisiile de solutionare a contestatiilor.

Art. 9
Pot fi desemnati membri in comisiile de atestare sau in comisiile de solutionare a contestatiilor functionarii publici care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) au cunostinte aprofundate, pregatire si/sau experienta in domeniul SEC;
b) nu se afla in situatii de incompatibilitate sau conflict de interese, potrivit legii.

Art. 10
(1) Nu poate fi desemnat membru in comisia de atestare sau in comisia de solutionare a contestatiilor functionarul public care a fost sanctionat disciplinar, iar sanctiunea aplicata nu a fost radiata, conform legii.
(2) Calitatea de membru in comisia de atestare este incompatibila cu calitatea de membru in comisia de solutionare a contestatiilor.

Art. 11
Nu poate fi desemnat membru in comisia de atestare sau in comisia de solutionare a contestatiilor functionarul public care se afla in urmatoarele cazuri de conflict de interese:
a) are relatii cu caracter patrimonial cu oricare dintre participantii la atestare sau interesele patrimoniale ale sale ori ale sotului sau sotiei pot afecta impartialitatea si obiectivitatea atestarii;
b) este sot, sotie, ruda sau afin pana la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidati ori cu un alt membru al comisiei de atestare sau al comisiei de solutionare a contestatiilor.

Art. 12
(1) Situatiile de incompatibilitate, precum si situatiile de conflict de interese se sesizeaza de persoana in cauza, de oricare dintre candidati ori de orice alta persoana interesata, in orice moment al organizarii si desfasurarii examenului de atestare.
(2) Membrii comisiei de atestare sau ai comisiei de solutionare a contestatiilor au obligatia sa informeze, in scris, cu celeritate, persoanele care i-au desemnat despre orice conflict de interese care a intervenit sau ar putea interveni. In aceste cazuri, membrii comisiei de atestare sau ai comisiei de solutionare a contestatiilor au obligatia sa se abtina de la participarea ori luarea vreunei decizii cu privire la examenul in cadrul caruia a intervenit conflictul de interese.
(3) In cazul constatarii existentei unei situatii de incompatibilitate sau conflit de interese, actul de numire a comisiei se modifica in mod corespunzator, in termen de cel mult doua zile de la data constatarii, prin inlocuirea persoanei aflate in respectiva situatie.

Sectiunea 3 - Publicitatea examenului de atestare


Art. 13
(1) Inainte cu cel putin 30 de zile de data stabilita pentru desfasurarea examenului de atestare, Ministerul Finantelor Publice are obligatia asigurarii publicitatii acestuia prin afisarea anuntului la sediul Ministerului Finantelor Publice si/sau, dupa caz, la sediile structurilor unde are loc examenul de atestare si pe pagina de internet a Ministerului Finantelor Publice, la sectiunea special creata in acest scop.
(2) Anuntul cuprinde urmatoarele informatii:
a) conditiile de participare;
b) conditiile de desfasurare a examenului de atestare;
c) bibliografia;
d) alte date necesare desfasurarii atestarii.
(3) Informatiile mentionate la alin. (2) raman afisate pana la finalizarea procesului de atestare.

Sectiunea 4 - Atributiile comisiei de atestare, ale comisiei de solutionare a contestatiilor si ale secretarilor acestora


Art. 14
Comisia de atestare are urmatoarele atributii in procesul de dobandire a certificatului de atestare:
a) verifica indeplinirea conditiilor de participare la examenul de atestare;
b) stabileste testele-grila pentru proba scrisa;
c) noteaza pentru fiecare candidat proba scrisa;
d) valideaza rezultatele examenului de atestare;
e) transmite secretarului comisiei de atestare rezultatele examenului pentru a fi comunicate candidatilor si Ministerului Finantelor Publice in vederea eliberarii certificatului de atestare.

Art. 15
Comisia de solutionare a contestatiilor are urmatoarele atributii:
a) solutioneaza contestatiile depuse de candidati cu privire la indeplinirea conditiilor de participare la examenul de atestare si cu privire la notarea probei scrise;
b) transmite secretarului comisiei de solutionare a contestatiilor rezultatele contestatiilor pentru a fi comunicate candidatilor si Ministerului Finantelor Publice.

Art. 16
Secretarul comisiei de atestare, respectiv secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor au urmatoarele atributii:
a) primesc si inregistreaza dosarele persoanelor care s-au inscris la examenul de atestare sau care au depus contestatii, dupa caz;
b) convoaca membrii comisiei de atestare, respectiv membrii comisiei de solutionare a contestatiilor;
c) intocmesc, redacteaza si semneaza alaturi de comisia de atestare, respectiv de comisia de solutionare a contestatiilor intreaga documentatie din care rezulta activitatea specifica depusa de acestea;
d) asigura transmiterea rezultatelor examenului de atestare, respectiv a rezultatelor contestatiei candidatilor.


Capitolul III - Desfasurarea examenului de atestare


Sectiunea 1 - Dispozitii generale privind examenul de atestare


Art. 17
(1) Examenul de atestare consta in doua etape sucesive, dupa cum urmeaza:
a) selectia dosarelor de inscriere;
b) proba scrisa.
(2) Se pot prezenta la proba scrisa numai persoanele ale caror dosare au fost admise la selectia dosarelor.

Sectiunea 2 - Dosarul de inscriere la examenul de atestare


Art. 18
(1) In vederea participarii la examenul de atestare, in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Ministerului Finantelor Publice si/sau, dupa caz, a structurilor subordonate, solicitantii depun dosarul de inscriere la registratura Ministerului Finantelor Publice ori a unitatilor din subordinea acestuia, direct sau prin posta, in functie de locul in care se desfasoara examenul, care va contine in mod obligatoriu:
a) cerere de participare la examenul de atestare;
b) copia actului de identitate;
c) copie legalizata de pe diploma de studii economice superioare recunoscuta de Ministerul Educatiei Nationale.
(2) Legalitatea documentelor prezentate in vederea inscrierii la examen este in responsabilitatea solicitantului. Acesta raspunde, conform legii, pentru depunerea unor documente eronate/false, care sunt de natura sa conduca la dobandirea, in mod nelegal, a certificatului de atestare.

Sectiunea 3 - Selectia dosarelor de inscriere la examen


Art. 19
(1) In termen de maximum 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor, comisia de atestare are obligatia de a selecta dosarele de inscriere pe baza indeplinirii conditiilor de participare la examenul de atestare.
(2) Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere se afiseaza de catre secretarul comisiei de atestare, cu mentiunea "admis" sau "respins", insotita de motivul respingerii dosarului, la sediul institutiei publice organizatoare a examenului de atestare si/sau pe pagina de internet a Ministerului Finantelor Publice, in termenul prevazut la alin. (1).
(3) Candidatii nemultumiti de rezultatul selectiei dosarelor pot depune contestatie in termen de maximum 48 de ore de la afisarea acestuia in conditiile prevederilor alin. (2), la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor.

Sectiunea 4 - Proba scrisa


Art. 20
(1) Proba scrisa consta in rezolvarea unor testegrila.
(2) Prin proba scrisa se testeaza cunostintele dobandite in domeniul SEC.
(3) Promovarea probei scrise se face ca urmare a obtinerii unui punctaj de minimum 70 de puncte.
(4) Testele-grila pentru proba scrisa se stabilesc pe baza bibliografiei aprobate.
(5) Comisia de atestare stabileste testele-grila pentru proba scrisa in ziua in care se desfasoara aceasta, urmand a fi ulterior anexate la procesul-verbal.
(6) Membrii comisiei de atestare raspund individual pentru asigurarea confidentialitatii testelor-grila propuse.
(7) Testele-grila se semneaza de toti membrii comisiei de atestare si se inchid in plicuri sigilate purtand stampila organizatorului examenului de atestare.
(8) Comisia de atestare stabileste punctajul pentru fiecare test-grila, care se comunica, odata cu testul-grila, fiecarui candidat.
(9) Pana la ora stabilita pentru terminarea probei scrise, membrii comisiei de atestare au obligatia de a afisa baremul detaliat de corectare a testelor-grila. Acesta se afiseaza la locul desfasurarii examenului de atestare, anterior corectarii lucrarilor.
(10) Inainte de inceperea probei scrise se face apelul nominal al candidatilor, pentru verificarea identitatii. Candidatii care nu sunt prezenti la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identitatii prin prezentarea buletinului, a cartii de identitate sau a pasaportului care sa ateste identitatea sunt considerati absenti.
(11) Dupa verificarea identitatii candidatilor, iesirea din sala a acestora atrage eliminarea din examen, cu exceptia situatiilor de urgenta in care acestia pot fi insotiti de unul dintre membrii comisiei de atestare sau de persoanele care asigura supravegherea.
(12) Durata probei scrise se stabileste de comisia de atestare in functie de gradul de dificultate si complexitate al testelor-grila, dar nu poate depasi 3 ore.
(13) Dupa inceperea comunicarii testelor-grila este interzis accesul candidatilor care intarzie sau al oricarei persoane, in afara membrilor comisiei de atestare, precum si a persoanelor care asigura secretariatul comisiei de atestare, respectiv supravegherea desfasurarii probei scrise.
(14) In incaperea in care are loc proba scrisa, pe toata perioada derularii acesteia, participantilor nu le este permisa detinerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanta.
(15) Nerespectarea dispozitiilor prevazute la alin. (14) atrage eliminarea candidatului de la proba scrisa. Comisia de atestare, constatand incalcarea acestor dispozitii, elimina candidatul din sala, inscrie mentiunea "anulat" pe testul-grila si consemneaza cele intamplate in procesul-verbal.
(16) Lucrarile se redacteaza, sub sanctiunea anularii, doar pe setul de test-grila asigurat de organizatorul examenului de atestare, purtand stampila acestuia pe fiecare fila. Prima fila, dupa inscrierea numelui si a prenumelui in coltul din dreapta, se lipeste astfel incat datele inscrise sa nu poata fi identificate si se aplica stampila institutiei publice organizatoare a atestarii.
(17) Candidatul are obligatia de a preda comisiei de atestare testul-grila, la finalizarea acestuia ori la expirarea timpului alocat probei scrise, semnand borderoul special intocmit in acest sens.
(18) La predarea lucrarii conform alin. (17) comisia de atestare are obligatia de a verifica daca aceasta contine semne distinctive, iar in situatia constatarii unor astfel de semne lucrarea se anuleaza.

Sectiunea 5 - Notarea probei scrise si comunicarea rezultatelor


Art. 21
(1) Punctajul pentru proba scrisa este de maximum 100 de puncte.
(2) Anterior inceperii corectarii testelor-grila, fiecare lucrare va fi numerotata.
(3) Notarea probei scrise se face, de regula, in termen de maximum 48 de ore de la finalizarea acesteia.
(4) Lucrarile de la proba scrisa se corecteaza sigilate.
(5) Dupa acordarea punctajelor, lucrarile scrise se desigileaza.
(6) Lucrarile care prezinta insemnari in scopul identificarii candidatilor se anuleaza si nu se mai corecteaza. Mentiunea "anulat" se inscrie atat pe lucrare, cat si pe borderoul de notare, consemnandu-se aceasta in procesul-verbal.
(7) Rezultatele la proba scrisa, cu mentiunea "admis" sau "respins", se comunica prin afisare la locul desfasurarii examenului de atestare si/sau pe pagina de internet a Ministerului Finantelor Publice, in termen de maximum doua zile lucratoare de la sustinerea probei scrise.

Sectiunea 6 - Solutionarea contestatiilor


Art. 22
(1) In situatia contestatiilor formulate fata de rezultatul selectiei dosarelor, comisia de solutionare a contestatiilor va verifica indeplinirea de catre candidatul contestatar a conditiilor pentru participarea la examenul de atestare in termen de maximum 48 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor.
(2) Candidatul nemultumit de punctajul obtinut poate depune contestatie in termen de doua zile lucratoare de la data afisarii rezultatului examenului de atestare, respectiv de la data afisarii rezultatului probei scrise, la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor.
(3) In situatia contestatiilor formulate fata de rezultatul probei scrise, comisia de solutionare a contestatiilor va analiza testulgrila in termen de maximum 48 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor.

Art. 23
Comisia de solutionare a contestatiilor admite contestatia in situatia in care:
a) candidatul indeplineste conditiile pentru participare la examenul de atestare;
b) constata ca punctajele nu au fost acordate potrivit baremului si raspunsurilor din testele-grila.

Art. 24
Contestatia va fi respinsa in urmatoarele situatii:
a) candidatul nu indeplineste conditiile pentru a participa la examenul de atestare;
b) punctajele au fost acordate potrivit baremului si raspunsurilor din testele-grila.

Art. 25
Comunicarea rezultatelor la contestatiile depuse se face prin afisare la locul desfasurarii examenului de atestare, imediat dupa solutionarea contestatiilor.

Art. 26
La finalizarea examenului de atestare se intocmeste un proces-verbal care sa contina modul de desfasurare a examenului si rezultatele obtinute de candidati, semnat de membrii comisiei de atestare si de secretarul acesteia.


Capitolul IV - Dobandirea si mentinerea certificatului de atestare


Sectiunea 1 - Eliberarea certificatului de atestare


Art. 27
(1) In termen de 10 zile lucratoare de la data afisarii rezultatelor finale ale examenului de atestare, Scoala de Finante Publice si Vama emite certificate de atestare persoanelor declarate admise, potrivit proceselor-verbale transmise de secretariatul comisiilor de atestare constituite la nivelul Ministerului Finantelor Publice si la nivelul directiilor generale regionale ale finantelor publice din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(2) Certificatul de atestare se elibereaza personal candidatului sau unei persoane imputernicite prin procura autentica notariala, acordata special in acest sens.
(3) Certificatul de atestare cuprinde urmatoarele elemente:
a) sigla Ministerului Finantelor Publice;
b) denumirea organului emitent;
c) seria, numarul certificatului si data eliberarii;
d) numele si prenumele titularului.
(4) Certificatul de atestare este imprimat pe hartie A4, avand seria A si numerotare unica pentru fiecare certificat, incepand cu numarul 000001.

Art. 28
Evidenta persoanelor atestate se consemneaza in Registrul de evidenta a certificatelor de atestare a cunostintelor dobandite in domeniul SEC, care contine urmatoarele informatii, fara a se limita la acestea:
a) numele si prenumele persoanei atestate;
b) entitatea publica unde este salariata persoana atestata;
c) numarul, seria si data eliberarii certifiatului de atestare;
d) informatii privind eliberarea certificatului de atestare.

Sectiunea 2 - Valabilitatea certificatului de atestare


Art. 29
(1) Certificatul de atestare este valabil pentru o perioada de 5 ani de la data eliberarii.
(2) Certificatul de atestare dovedeste ca beneficiarul acestuia indeplineste conditia specifica pentru ocuparea postului de conducator al compartimentului financiar-contabil, in conditiile Legii nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si nu inlocuieste celelalte conditii pe care candidatul trebuie sa le indeplineasca pentru ocuparea functiei respective.

Sectiunea 3 - Mentinerea valabilitatii certificatului de atestare


Art. 30
(1) Mentinerea valabilitatii certificatului de atestare este conditionata de testarea periodica, din 5 in 5 ani, a cunostintelor dobandite in domeniul Sistemului European de Conturi care sa aiba ca rezultat fie mentinerea prin emitere a unui nou certificat de atestare, fie retragerea certificatului.
(2) Certificatul de atestare se mentine, cu respectarea prevederilor de la alin. (1), si poate fi utilizat pentru a face dovada ca indeplineste conditia specifica pentru participarea la examen pentru ocuparea postului de conducator al compartimentului financiar-contabil, in conditiile Legii nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si, respectiv, pentru mentinerea pe post.
(3) In cazul pierderii certificatului de atestare, titularul poate solicita eliberarea unui duplicat, dupa indeplinirea procedurilor privind declararea pierderii, in conditiile legii.

Sectiunea 4 - Retragerea certificatului de atestare


Art. 31
(1) Retragerea certificatului de atestare are loc in mod automat, la expirarea perioadei de 5 ani, daca nu s-a mai solicitat mentinerea valabilitatii.
(2) In situatia in care detinatorul certificatului de atestare a fost sanctionat pentru abateri grave cu privire la corectitudinea situatiilor financiare intocmite si semnate sau avizate, de catre un organ de control, acesta notifica conducatorul institutiei publice asupra situatiei constatate, conform competentelor stabilite potrivit legii, in vederea analizarii oportunitatii unei noi verificari a cunostintelor.
(3) Pentru persoanele aflate in situatia prevazuta la alin. (2) valabilitatea certificatului de atestare se mentine sub rezerva parcurgerii de catre aceasta din dispozitia conducatorului institutiei publice a procedurilor de atestare si cu suportarea individuala a costurilor implicate.
(4) In termen de o luna de la primirea notificarii comunicate de organul de control, conducatorul institutiei publice solicita Ministerului Finantelor Publice organizarea unui examen care sa ateste cunostintele dobandite in domeniul SEC ale conducatorului compartimentului financiar-contabil, in conditiile procedurii stabilite de prezentele norme metodologice. Ministerul Finantelor Publice va organiza examenul de atestare in termen de doua luni de la solicitare, potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice. In cadrul acestei perioade, certifiatul de atestare a cunostintelor dobandite in domeniul Sistemului european de conturi al conducatorului compartimentului financiar-contabil isi mentine valabilitatea.
(5) Pentru conducatorul compartimentului financiar-contabil care promoveaza examenul de atestare se elibereaza un nou certificat de atestare.
(6) Pentru conducatorul compartimentului financiar-contabil care nu solicita sau nu promoveaza examenul de atestare in termenele prevazute la alin. (4), Ministerul Finantelor Publice procedeaza la retragerea certificatului de atestare a cunostintelor dobandite in domeniul SEC, comunicand, in acest sens, si ordonatorului de credite.
(7) Lista persoanelor al caror certificat de atestare si-a pierdut valabilitatea se publica pe pagina de internet a Ministerului Finantelor Publice.
(8) Retragerea certificatului de atestare se consemneaza in Registrul de evidenta a persoanelor atestate prin radierea persoanei care a pierdut aceasta calitte.


Capitolul V - Dispozitii tranzitorii si finale


Art. 32
(1) In termen de 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentelor norme metodologice, institutiile publice au obligatia de a completa fisele de post pentru posturile de conducere vacante ale compartimentelor financiar-contabile, in sensul introducerii conditiei specifice obligatorii de dobandire si mentinere a certificatului de atestare.
(2) Fisele de post pentru posturile ocupate se completeaza, potrivit alin. (1), in termen de 30 de zile de la dobandirea de catre conducatorii compartimentelor financiar-contabile a certificatului de atestare, cu incadrarea in termenul de 2 ani de la data intrarii in vigoare a Legii nr. 270/2013.

Art. 33
(1) Prevederile art. 32 alin. (2) se aplica si in cazul persoanelor care ocupa pe perioada determinata functia de conducator al compartimentului financiar-contabil.
(2) In vederea dobandirii certificatului de atestare de catre conducatorii compartimentului financiar-contabil din institutiile publice aflati in functie, precum si de persoanele care solicita detinerea certificatului de atestare, comisiile de atestare din Ministerul Finantelor Publice/directiile generale regionale ale finantelor publice din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala organizeaza si desfasoara examene de atestare, in functie de solicitari, cel putin o data pe trimestru.


Anexa nr. 2 - CERTIFICAT DE ATESTARE a cunostintelor dobandite in domeniul Sistemului european de conturiSTEMA MINISTERULUI

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Scoala de Finante Publice si Vama


Doamnei/Domnului ......................................................................................, CNP ......................., nascut(a) in anul ........ luna ............... ziua ....., in localitatea .............................................., judetul/municipiul ................................................., i se atesta cunostintele dobandite in domeniul Sistemului european de conturi.
Prezentul certificat poate fi utilizat numai pentru a dovedi ca beneficiarul acestuia indeplineste conditia specifica pentru ocuparea postului de conducator al compartimentului financiar-contabil, in conformitate cu prevederile art. 19 lit. b^2) si b^3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si nu inlocuieste celelalte conditii de ocupare a postului.

Director,
........................

Seria .................... Nr. ...............
Data eliberarii: anul .......... luna ...................... ziua .....