DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 493/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind sustinerea examenului pentru obtinerea calitatii de arbitru atestat de Ministerul Sanatatii in vederea inregistrarii la Comisia de arbitraj infiintata pe langa Casa Nationala de Asigurari de SanatatePublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 218 din 17 aprilie 2013

MINISTERUL SANATATII

Vazand Referatul de aprobare al Secretariatului general nr. EN 3693 din 9 aprilie 2013,
avand in vedere dispozitiile art. 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul art. 299 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul sanatatii emite urmatorul ordin:

Art. 1
Se aproba Regulamentul privind sustinerea examenului pentru obtinerea calitatii de arbitru atestat de Ministerul Sanatatii in vederea inregistrarii la Comisia de arbitraj infiintata pe langa Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, potrivit anexei care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
Directiile si directiile generale din cadrul Ministerului Sanatatii vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


ANEXA - REGULAMENT privind sustinerea examenului pentru obtinerea calitatii de arbitru atestat de Ministerul Santatii in vederea inregistrarii la Comisia de arbitraj infiintata pe langa Casa Nationala de Asigurari de Sanatate


Art. 1
(1) Arbitrul atestat de Ministerul Sanatatii pentru inregistrarea la Comisia de arbitraj infiintata pe langa Casa Nationala de Asigurari de Sanatate este o persoana fizica calificata profesional, care este investita cu calitatea oficiala de a arbitra litigiile dintre furnizorii de servicii medicale sau farmaceutice si casele de asigurari de sanatate in conditiile si procedurile dreptului comun.
(2) Pot fi arbitri persoanele care au studii medicale, economice ori studii juridice, indeplinesc si celelalte conditii legale privind dobandirea calitatii de arbitru si nu sunt angajati ai niciunia dintre partile aflate in litigiu ori a institutiilor care au desemnat reprezentati in Consiliul de conducere al Comisiei de arbitraj.

Art. 2
Pentru obtinerea calitatii de arbitru, acestia trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a) sa fie cetateni romani;
b) sa fie apti din punct de vedere medical;
c) sa indeplineasca conditiile de studii, respectiv studii superioare de lunga durata medicale, economice sau juridice;
d) sa aiba o vechime in specialitate de minimum 3 ani;
e) sa nu aiba antecedente penale.


Art. 3
Examenele sunt organizate de catre Ministerul Sanatatii ori de cate ori este nevoie si sunt facute publice prin postarea anuntului si a bibliografiei cu cel putin 15 zile inainte la sediul si pe site-ul institutiei.

Art. 4
(1) In vederea participarii la examen, in termen de 10 zile de la data afisarii anuntului de examen la sediul si pe site-ul Ministerului Sanatatii, candidatii pot depune dosare de examen care trebuie sa contina in mod obligatoriu:
a) formularul de inscriere prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul regulament;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii;
d) dovada vechimii in specialitate;
e) adeverinta medicala, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii examenului;
f) cazierul judiciar.
(2) Documentele prevazute la alin. (1) se prezinta in copie legalizata sau insotite de originale pentru conformarea cu originalul de catre secretarul comisiei de examen.

Art. 5
Componenta Comisiei de examen este urmatoarea:
- presedintele reprezentant al structurii de specialitate careia ii revin atributii in domeniul asistentei medicale;
- membru reprezentant al structurii de specialitate careia ii revin atributii in domeniul juridic;
- membru reprezentant al structurii de specialitate careia ii revin atributii in domeniul financiar-contabilitate;
- membru reprezentant al structurii de specialitate careia ii revin atributii in domeniul resurse umane;
- membru reprezentant al structurii de specialitate careia ii revina atributii in domeniul farmaceutic.

Art. 6
(1) Proba scrisa a examenului consta in redactarea unei lucrari sau in rezolvarea unor teste-grila.
(2) Subiectele se stabilesc pe baza bibliografiei de catre comisia de examen.
(3) Membrii comisiei de examen raspund pentru asigurarea confidentialitatii subiectelor si pentru stabilirea seturilor cu subiecte.
(4) Punctajul maxim este de 100 puncte, iar cel minim de promovare a probei este de 50 puncte.

Art. 7
(1) Rezultatul probei scrise se afiseaza la sediul Ministerului Sanatatii.
(2) In termen de o zi lucratoare de la afisare se pot depune contestatii. Solutionarea contestatiilor se face in termen de doua zile lucratoare de catre comisia de solutionare a contestatiilor, constituita in aceeasi componenta ca si comisia de examen.

Art. 8
Interviul se sustine de candidatii care au promovat proba scrisa in termen de doua zile lucratoare de la solutionarea contestatiilor.

Art. 9
(1) Rezultatul interviului se afiseaza la sediul Ministerului Sanatatii.
(2) In termen de o zi lucratoare de la afisare se pot depune contestatii. Solutionarea contestatiilor se face in termen de doua zile lucratoare de catre comisia de solutionare a contestatiilor, constituita in aceeasi componenta ca si comisia de examen.

Art. 10
Rezultatele finale se afiseaza la sediul Ministerului Sanatatii.

Art. 11
(1) Se vor considera promovati candiatii care la ambele probe au obtinut cel putin 50 de puncte.
(2) Candidatii declarati la examen admisi dobandesc calitatea de arbitru in cadrul Comisiei de arbitraj infiintate pe langa Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.

Art. 12
(1) Lista candidatilor admisi este comunicata de presedintele comisiei de examen Consiliului de conducere al Comisiei de arbitraj.
(2) Evidenta arbitrilor se tine de catre Consiliul de conducere al Comisiei de arbitraj.


ANEXA la regulament - CERERE in atentia Comisiei de examen pentru atestarea arbitrilor


Subsemnatul/Subsemnata, ................................................................................, domiciliat(a) in judetul ........................................., localitatea ..........................................., str. .............................................................................., nr. ......, bl. ....., sc. ...., et. ....., ap. ........, nascut(a) la data de .......................... in localitatea ....................................., judetul .................................., posesor/posesoare al/a BI/CI seria ............ numarul ......................., CNP .............................., solicit inscrierea mea la sesiunea de examen din data de ....................... pentru ................................. .
Anexez alaturat documentele urmatoare:
- copie de pe actul de identitate valabil;
- diploma de studii;
- dovada vechimii in profesie de minimum 3 ani;
- adeverinta medicala;
- cazierul judiciar.

Semnatura ............................
Data .....................................Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Decizie nr. 1/2014 pentru aprobarea Regulilor de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj Comercial International
Decizie 6/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei
Hotarare 16/2014 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si functionarea curtilor de arbitraj de pe langa Camerele Notarilor Publici din Romania
Legea 206/2012 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si pentru completarea unor acte
Decizie nr. 4/2011 pentru modificarea si completarea Regulilor de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj Comercial International si pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea Curtii de Arbitraj Comercial International de
Reguli de Procedura Arbitrala ale Curtii de Arbitraj Comercial International
Legea 320/2009 modificarea OUG nr. 126/2005 privind mandatarea Ministerului Finantelor Publice pentru reprezentarea Romaniei sau a altor institutii publice in fata Curtii de Arbitraj Internationale a Centrului International pentru Reglementarea Difer
Ordin nr. 14/2008 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Comisiei de arbitraj
Regulament de functionare al Comitetului de arbitraj, Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, 2005
Dreptul comertului international
Dumitrescu Aida Diana

Pret: 49.9 lei
42.42 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
81 useri online

Useri autentificati: