DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin 4542/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea si functionarea invatamantului tertiar nonuniversitar, organizat la nivelul colegiilor din cadrul institutiilor de invatament superior acreditate, in anul scolar 2014-2015Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 663 din 9 septembrie 2014

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

In conformitate cu prevederile Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,
in baza prevederilor Hotararii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul educatiei nationale si ministrul delegat pentru invatamantul superior, cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica emit prezentul ordin.

Art. 1
Se aproba Metodologia-cadru privind organizarea si functionarea invatamantului tertiar nonuniversitar, organizat la nivelul colegiilor din cadrul institutiilor de invatamant superior acreditate, in anul scolar 2014-2015, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.


Art. 2
Directia generala invatamant superior, Directia generala educatie si invatare pe tot parcursul vietii, Centrul National de Dezvoltare a Invatamentului Profesional si Tehnic, Autoritatea Nationala pentru Calificari si institutiile de invatamant superior duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.ANEXA - METODOLOGIE-CADRU privind organizarea si functionarea invatamentului tertiar nonuniversitar, organizat la nivelul colegiilor din cadrul institutiilor de invatamant superior acreditate, in anul scolar 2014-2015Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
(1) Prezenta metodologie reglementeaza organizarea si functionarea, in anul scolar 2014-2015, a nivelului de invatamant tertiar nonuniversitar ce se poate organiza de catre institutiile de invatamant superior acreditate in cadrul unor structuri fara personalitate juridica, denumite colegii, infiintate in conditiile legii in acest scop.
(2) Colegiul este condus de un director.

Art. 2
(1) Conform prevederilor Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, nivelul de invatamant tertiar nonuniversitar se organizeaza pentru absolventii de liceu.
(2) Institutiile de invatamant superior acreditate care organizeaza invatamant tertiar nonuniversitar in cadrul colegiilor elaboreaza o metodologie proprie ce vizeaza organizarea si functionarea acestui invatamant.

Art. 3
(1) Institutiile de invatamant superior acreditate ofera, in cadrul colegiilor, cursuri de invatamant de nivel tertiar nonuniversitar autorizate in conditiile legii.
(2) Initiativa infiintarii nivelului de invatamant tertiar nonuniversitar se realizeaza prin hotararea Senatului institutiei de invatamant superior acreditate, la propunerea Consiliului de administratiei.
(3) Sediul, resursa umana si resursele materiale se aproba conform prevederilor legale in vigoare.


Capitolul II - Organizarea si functionarea


Art. 4
(1) Invatamantul tertiar nonuniversitar se organizeaza la forma cu frecventa pentru calificarile profesionale/ocupatiile corespunzatoare nivelului de calificare 5, conform Cadrului National al Calificarilor (CNC), aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 918/2013.
(2) Calificarile profesionale/ocupatiile corespunzatoare nivelului de calificare sunt conforme celor mentionate in Registrul National al Calificarilor RNC, care se aproba prin hotarare a Guvernului. Pana la aprobarea RNC se utilizeaza nomenclatoarele calificarilor profesionale pentru care se asigura pregatirea prin invatamantul preuniversitar.
(3) Invatamentul tertiar nonuniversitar organizat in cadrul colegiilor are o durata de 1-3 ani, in functie de complexitatea calificarii si de numarul de credite dobandite, si se deruleaza pe baza Standardelor de Pregatire Profesionala (SPP) aprobate de catre Ministerul Educatiei Nationale pentru calificarile respective.

Art. 5
Invatamantul tertiar nonuniversitar poate fi organizat in colegii, conform prezentei metodologii-cadru, numai in domeniile si calificarile pentru care institutiile de invatamant superior care le organizeaza au programe de studii universitare de licenta acreditate/autorizate (nivel 5 CNC).

Art. 6
(1) Pentru anul scolar 2014-2015, institutiile de invatamant superior de stat acreditate pot proceda, in conditiile legii, la organizarea de colegii in cadrul carora se desfasoara nivelul de invatamant tertiar nonuniversitat care se finanteaza integral de catre solicitanti.
(2) Taxele de admitere la colegiu se stabilesc la propunerea Consiliului de administratie din institutia de invatamant superior acreditata si se aproba prin hotarare a Senatului.
(3) Candidatii admisi incheie un contract de scolarizare cu institutia de invatamant superior acreditata.
(4) Taxa corespunzatoare scolarizarii se aproba de catre Senatul universitatii, la propunerea Consiliului de administratie, si se afiseaza odata cu planul de scolarizare.

Art. 7
Institutiile de invatamant superior acreditate inainteaza, in conditiile legii, Ministerului Educatiei Nationale lista calificarilor ce se propun a fi scolarizate in cadrul colegiilor in anul scolar 2014-2015, insotita de planul de scolarizare, cuprinzand calificarile/ocupatiile profesionale si numarul de lcouri pentru fiecare domeniu, pana la data de 20 octombrie 2014, in vederea aprobarii prin ordin al ministrului educatiei nationale.


Capitolul III - Admiterea


Art. 8
(1) Fiecare institutie de invatamant superior acreditata care organizeaza invatamant tertiar nonuniversitar, prin intermediul colegiilor, elaboreaza o metodologie proprie de admitere, conform prevederilor Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.346/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de admitere in invatamantul postliceal.
(2) Metodologia proprie pentru admitere este elaborata de catre colegiu, este avizata de Consiliul de administratiei si este aprobata prin hotararea Senatului universitatii.


Capitolul IV - Finalizarea studiilor. Evaluarea si certificarea rezultatelor invatarii


Art. 9
Finalizarea studiilor, respectiv evaluarea si certificarea rezultatelor invatarii in colegiile din cadrul institutiilor de invatamant superior acreditate se realizeaza in conformitate cu prevederile ordinului ministrului educatiei nationale privind aprobarea metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de certificare a calificarii profesionale a absolventilor invatamantului postliceal.


Capitolul V - Dispozitii finale


Art. 10
Institutiile de invatamant superior acreditate intreprind masurile legale necesare pentru organizarea colegiilor la data intrarii in vigoare a prezentei metodologii-cadru.