DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin 4435/2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de certificare a calificarii profesionale pentru absolventii invatamantului profesional cu durata de 3 aniPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 764 din 21 octombrie 2014

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

In temeiul prevederilor art. 33 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 1, 2 si 3 din Hotararea Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului national al calificarilor si ale Metodologiei de organizare si functionare a invatamentului profesional de stat cu durata de 3 ani, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 3.136/2014 privind organizarea, functionarea, admiterea si calendarul admiterii in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani,
in baza prevederilor art. 5 din Hotararea Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul educatiei nationale emite prezentul ordin.

Art. 1
Se aproba Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de certificare a calificarii profesionale pentru absolventii invatamantului profesional cu durata de 3 ani, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
Directia generala educatie si invatare pe tot parcursul vietii, Directia generala management, resurse umane si retea scolara nationala, Directia generala invatamant in limbile minoritatilor, Directia generala buget-finante si resurse umane, Centrul National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti, unitatile de invatamant preuniversitar duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


ANEXA - METODOLOGIE de organizare si desfasurare a examenului de certificare a calificarii profesionale pentru absolventii invatamantului profesional cu durata de 3 aniCapitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
(1) Prezenta metodologie cuprinde normele de organizare si desfasurare a examenului de certificare a calificarii profesionale pentru absolventii invatamantului profesional cu durata de 3 ani, denumit in continuare invatamant profesional, organizat in conformitate cu prevederile art. 33 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Metodologiei de organizare si functionare a invatamantului profesional de stat cu durata de 3 ani, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 3.136/2014 privind organizarea, functionarea, admiterea si calendarul admiterii in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani.
(2) Absolventii invatamantului profesional care promoveaza examenul de certificare a calificarii profesionale primesc certificat de calificare profesionala de nivel 3, conform Cadrului national al calificarilor, si suplimentul descriptiv al certificatului, in format Europass.

Art. 2
Au dreptul sa sustina examenul de certificare a calificarii profesionale prevazut la art. 1 absolventii invatamantului profesional de stat sau particular cu durata de 3 ani din promotia curenta si din promotiile anterioare.

Art. 3
(1) Graficul examenului de certificare a calificarii profesionale, pentru fiecare nivel de calificare, se aproba, in fiecare an scolar, prin ordin al ministrului educatiei nationale.
(2) Pentru fiecare judet si pentru municipiul Bucuresti, graficul actiunilor de organizare si pregatire a examenului se stabileste, in fiecare an scolar, prin decizie a inspectorului scolar general, colerat cu graficul examenului de certificare a calificarii profesionale, in functie de numarul de centre de examen, calificarile profesionale alocate pentru fiecare centru de examen, numarul elevilor din fiecare centru de examen si resursa umana necesara pentru evaluare.

Art. 4
(1) Repartizarea absolventilor unitatilor de invatamant preuniversitar autorizate sa functioneze provizoriu, in vederea sustinerii examenului de certificare a calificarii profesionale, se realizeaza de catre inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti (ISJ/ISMB), la unitatile de invatamant preuniversitar acreditate pentru calificarile profesionale/domeniul de pregatire al acestora.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), daca la examenele de certificare sunt inscrisi candidati pentru calificari profesionale/domenii de pregatire pentru care nu exista in judet unitati de invatamant acreditate pentru calificarea respectiva/domeniul de pregatire respectiv, inspectoratele scolare pot solicita, in scris, repartizarea acestora la unitatea de invatamant cea mai apropiata din alt judet/din municipiul Bucuresti. Unitatea de invatamant la care se solicita arondarea trebuie sa fie acreditata pentru calificarea profesionala respectiva. Adresa de solicitare este insotita de acceptul scris al unitatii scolare care organizeaza examenul de certificare a calificarii profesionale si de aprobarea celor doua inspectorate scolare (din judetul de resedinta al unitatii de invatamant si din judetul unde se desfasoara examenul de certificare). Inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti din care provin candidatii informeaza, in scris, Directia generala educatie si invatare pe tot parcursul vietii (DGEITPV) din cadrul Ministerului Educatiei Nationale (MEN) cu privire la aceste situatii exceptionale.


Capitolul II - Coordonarea metodologica a examenului de certificare a calificarii profesionale


Art. 5
(1) Organizarea si desfasurarea examenului de certificare a calificarii profesionale sunt coordonate, la nivel national, de Comisia Nationala de Evaluare si Certificare (CNEC), care se constituie in fiecare an scolar si functioneaza in cadrul MEN.

(2) In fiecare judet si in municipiul Bucuresti se constituie anual comisii judetene/Comisia municipiului Bucuresti de evaluare si certificare (CJEC/CMBEC).
(3) CNEC si CJEC/CMBEC coordoneaza si organizarea si desfasurarea celorlalte examene de certificare profesionala a absolventilor din invatamantul preuniversitar.

(4) CJEC/CMBEC stabilesc, in fiecare an scolar, unitatile de invatamant care organizeaza examenul de certificare a calificarii profesionale, denumite in continuare centre de examen, avand in vedere criteriile prevazute in anexa nr. 1, si unitatile de invatamant arondate acestora, pana cel tarziu la inceputul semestrului al II-lea al anului scolar in care se deruleaza examenul de certificare.
(5) In fiecare centru de examen, CJEC/CMBEC numeste o comisie de examinare.

Art. 6
(1) CNEC are urmatoarea componenta:
a) presedinte: secretarul/subsecretarul de stat pentru invatamantul preuniversitar;
b) vicepresedinti: directorul general al DGEITPV din MEN, directorul general al Directiei generale invatamant in limbile minoritatilor din MEN, directorul Centrului National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic (CNDIPT);
c) secretar: un inspector general de specialitate din cadrul DGEITPV din MEN;
d) 7-9 membri: directori, sefi de serviciu, consilieri, inspectori generali din cadrul DGEITPV si din cadrul Directiei generale invatamant in limbile minoritatilor din MEN, parteneri sociali din Comisia de dialog social a MEN, inspectori de specialitate din cadrul CNDIPT.
(2) Componenta nominala a CNEC se aproba anual, pana la data de 15 decembrie, prin ordin al minsitrului educatiei nationale.

Art. 7
CNEC are urmatoarele atributii:
a) centralizeaza datele cu privire la componenta nominala a CJEC/CMBEC;
b) instruieste presedintii CJEC/CMBEC;
c) centralizeaza datele privind planificarea activitatilor de organizare si de desfasurare a examenelor de certificare a calificarii profesionale decise la nivelul fiecarui judet si al municipiului Bucuresti;
d) centralizeaza datele privind numarul de absolventi ai invatamantului profesional inscrisi la examen, pe centre de examen, unitati de invatamant de la care provin, domenii si calificari profesionale;
e) controleaza si indruma actiunile privind organizarea si desfasurarea examenului de certificare a calificarii profesionale;
f) controleaza modul in care isi desfasoara activitatea CJEC/CMBEC si comisiile din centrele de examen;
g) analizeaza modul de desfasurare a examenului de certificare a calificarii profesionale, precum si rezultatele obtinute de candidati, pe baza rapoartelor intocmite de CJEC/CMBEC, precum si a rapoartelor intocmite de reprezentantii CNEC;
h) intocmeste si prezinta ministrului educatiei nationale raportul privind organizarea si desfasurarea examenuluid e certificare a calificarii profesionale pentru absolventii invatamantului profesional;
i) propune ministrului educatiei nationale eventuale modificari in organizarea si desfasurarea examenului de certificare a calificarii profesionale pentru absolventii invatamantului profesional;
j) dispune luarea masurilor adecvate in situatii exceptionale nereglementate de prezenta metodologie;
k) aproba Lista nationala a temelor pentru proba practica, impreuna cu fisele de evaluare in vederea certificarii calificarii profesionale asociate, conform modelului prevazut in anexa nr. 4.

Art. 8
(1) CNEC poate desemna, pe o perioada stabilita de catre aceasta, reprezentanti pe langa CJEC/CMBEC.
(2) Reprezentantul CNEC pe langa CJEC/CMBEC are urmatoarele atributii:
a) monitorizeaza modul in care isi desfasoara activitatea CJEC/CMBEC, precum si comisiile de examinare din centrele de examen, verificand respectarea prevederilor prezentei metotologii;
b) consiliaza CJEC/CMBEC si comisiile de examinare in privinta organizarii si desfasurarii examenului de certificare a calificarii profesionale;
c) propune CJEC/CMBEC schimbari in componenta comisiilor de examinare, atunci cand constata abateri de la aplicarea prevederilor prezentei metodologii, si informeaza CNEC cu privire la acestea;
d) verifica modul in care se desfasoara fiecare proba de examen, respectarea prevederilor prezentei metodologii in evaluarea candidatilor, folosirea si completarea corecta, pentru fiecare candidat, a Fisei de evaluare in vederea certificarii profesionale, denumita in continuare Fisa de evaluare, precum si intocmirea, pastrarea si predarea documentelor de examen;
e) verifica modul de completare a actelor de studii si a documentelor scolare, respectarea termenelor de eliberare a acestora;
f) informeaza CJEC/CMBEC sau CNEC, in cazul in care constata disfunctii in organizarea examenului de certificare, in vederea respectarii prevederilor legale si a sanctionarii persoanelor vinovate, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;
g) intocmeste un raport cu privire la modul de organizare si desfasurare a examenului de certificare a calificarii profesionale in judetul in care a fost delegat/municipiul Bucuresti, pe care il transmite CNEC.

Art. 9
(1) CJEC/CMBEC au urmatoarea componenta:
a) presedinte - inspector scolar general adjunct;
b) 3-5 vicepresedinti, respectiv un inspector scolar de specialitate pentru discipline tehnologice, presedintele comitetului local de dezvoltare a parteneriatului social in formarea profesionala (CLDPS) sau un reprezentant al acestuia, care nu este cadru didactic, directorul agentiei judetene pentru ocuparea fortei de munca/Agentiei Municipale pentru Ocuparea Fortei de Munca Bucuresti (AJOFM/AMOFMB) sau un reprezentant al acestuia, dupa caz, un inspector scolar cu responsabilitati privind invatamantul particular si unul pentru invatamantul in limbile minoritatilor nationale;
c) secretar -- cadru didactic de specialitate/informatician.
(2) Componenta nominala a CJEC/CMBEC se aproba anual, pana la data de 15 decembrie a anului scolar in curs, prin decizie a inspectorului scolar general, se transmite spre informare la DGEITPV din cadrul MEN, pana la data de 10 ianuarie a anului scolar in care se deruleaza examenul de certificare, si este valabila pentru toate sesiunile examenului de certificare a calificarii profesionale din anul scolar curent.

Art. 10
CJEC/CMBEC au urmatoarele atributii:
a) transmit CNEC, la DGEITPV din MEN, componenta nominala a CJEC/CMBEC pana la data de 10 ianuarie a anului scolar in curs;
b) organizeaza, coordoneaza si raspund de desfasurarea examenului de certificare a calificarii profesionale la nivel judetean/al municipiului Bucuresti si sesizeaza imediat CNEC in orice situatie care presupune luarea unei decizii de catre aceasta;
c) analizeaza cererile unitatilor de invatamant de a organiza examenul de certificare a calificarii profesionale, numarul estimat de candidati pe calificari profesionale si unitati de invatamant, cheltuielile pentru organizarea si desfasurarea examenului de certificare a calificarii profesionale si stabilesc organizarea centrelor de examen in acele unitati de invatamant care respecta criteriile de selectie prevazute in anexa nr. 1;
d) propun centrele de examen, cel tarziu la inceputul semestrului al II-lea al anului scolar in care se deruleaza examenul de certificare, stabilind unitatile de invatamant - centre de examen, unitatile de invatamant arondate fiecarui centru de examen (daca este cazul), calificarile profesionale pentru care se organizeaza examene de certificare a calificarii profesionale si locul in care se vor desfasura probele de examen si iau masuri pentru organizarea centrelor de examen in vederea desfasurarii probelor de examen, respectand standardul de pregatire profesionala al fiecarei calificari profesioanle;
e) propun inspectorului scolar general, spre aprobare, lista centrelor de examen, cu unitatile de invatamant arondate;
f) elaboreaza si propun spre aprobare inspectorului scolar general graficul actiunilor de organizare si pregatire a examenului de certificare a calificarii profesionale pentru absolventii invatamantului profesional;
g) transmit unitatilor de invatamant care au organizat invatamant profesional in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educatiei nationale nr. 3.136/2014 graficul aprobat de organizare si pregatire a examenului de certificare a calificarii profesionale la nivel judetean/al municipiului Bucuresti;
h) transmit CNEC, spre informare, la DGEITPV din cadrul MEN, lista centrelor de examen desemnate din judet/municipiul Bucuresti, unitatile de invatamant arondate fiecarui centru de examen (daca este cazul), calificarile profesionale pentru care fiecare centru de examen organizeaza examen de certificare a calificarii profesionale si numarul de candidati inscrisi pe calificari profesionale, cu cel putin 15 zile inainte de inceperea examenului;
i) se asigura de existenta in centrele de examen a copiatoarelor, calculatoarelor pentru elaborarea listelor cu rezultatele candidatilor, precum si a altor documente, mijloace si servicii de comunicare necesare bunei functionari a comisiei - telefon, fax, e-mail, acces internet - de elaborare si multiplicare de documente, de pastrare in siguranta a documentelor de examen etc.;
j) verifica centrele de examen si locurile de desfasurarea a probelor de examen, luand, dupa caz, masuri pentru asigurarea desfasurarii in conditii optime a acestora;
k) solicita autoritatii de sanatate publica din judet/municipiul Bucuresti desemnarea si asigurarea participarii personalului medical necesar in fiecare centru de examen pe perioada desfasurarii probelor de examen;
l) se adreseaza, in scris, organelor de politie si jandarmerie de la nivel judetean/al municipiului Bucuresti, pentru a se asigura prezenta politistilor sau a jandarmilor la sediul CJEC/CMBEC si la centrele de examen, in vederea pastrarii ordinii publice, precum si a bunei desfasurari a examenului de certificare a calificarii profesionale;
m) avizeaza, pentru fiecare calificare profesionala din unitatile de invatamant - centru de examen, lista temelor probelor practice selectate din Lista nationala a temelor pentru probele practice;
n) desemneaza, pentru fiecare centru de examen, un monitor de calitate al examenului de certificare a calificarii profesionale, denumit in continuare monitor de calitate, pentru a asigura monitorizarea calitatii desfasurarii intregului examen;
o) organizeaza sesiuni de instruire pentru membrii comisiilor de examinare nominalizati prin decizie a inspectorului scolar general;
p) analizeaza propunerile de membri pentru comisiile de examinare inaintate de consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant profesional si tehnic si de operatorii economici/institutii publice care au contracte de parteneriat pentru pregatirea practica cu unitatile de invatamant sau sunt interesati/interesate si implicati/implicate in procesul de pregatire profesionala a elevilor; procedeaza la constituirea comisiilor de examinare si inainteaza componenta comisiilor de examinare inspectorului scolar general, pentru emiterea deciziilor de numire, cu cel putin 45 de zile inainte de inceperea primei probe a examenului de certificare a calificarii profesionale;
q) decid, in situatii deosebite sau la propunerea reprezentantului CJEC/CMBEC sau a reprezentantului CNEC, schimbarea componentei comisiilor de examinare, precum si a monitorilor de calitate;
r) realizeaza instruirea presedintilor comisiilor de examinare cu cel putin 48 de ore inaintea primei probe a examenului de certificare a calificarii profesionale;
s) comanda confectionarea stampilelor rotunde tip pentru examenul de certificare a calificarii profesionale, care au urmatorul continut: "Examen de certificare a calificarii profesionale**** - CJEC/CMBEC" (**** Se completeaza anul in care se sustine examenul de certificare a calificarii profesionale.)
s) preiau de pe site-ul MEN/CNDIPT Fisa de evaluare, continand criteriile de apreciere/evaluare pentru proba practica si pentru proba orala, ca document-martor pentru verificarea conformitatii;
t) decid, in cazuri deosebite sau la sesizarea monitorului de calitate, luarea masurilor legale pentru solutionarea situatiilor in litigiu, in perioada desfasurarii examenului de certificare a calificarii profesionale, informand CNEC despre rezultatele acestor solutionari;
t) sesizeaza imediat CNEC orice situatie deosebita, a carei rezolvare nu este prevazuta in prezenta metodologie;
u) decid, in functie de conditiile de organizare/dotare/administrare, schimbarea sau reorganizarea unui centru de examen, daca acesta nu mai poate asigura conditiile de calitate a desfasurarii probelor de examen, conform prevederilor standardului de pregatire profesionala pentru fiecare calificare, luand toate masurile necesare pentru redistribuirea candidatilor la alte centre de examen, in functie de optiunile exprimate si calificarile lor profesionale, in judetul respectiv sau in judete limitrofe;
v) primesc de la comisiile de examinare din centrele de examen si de la monitorii de calitate rapoarte detaliate privind organizarea si desfasurarea examenului de certificare a calificarii profesionale, structurate conform anexei nr. 5;
w) analizeaza, pe baza rapoartelor transmise de comisiile de examinare din centrele de examen si ale monitorilor de calitate, modul de organizare si desfasurare a examenului de certificare a calificarii profesionale, intocmesc si transmit DGEITPV, in termen de 15 zile de la afisarea rezultatelor, raportul privind organizarea si desfasurarea examenului de certificare a calificarii profesioanle, structurat conform anexei nr. 6;
x) verifica corectitudinea desfasurarii examenului de certificare a calificarii profesionale si dispun, in cazuri intemeiate, declansarea procedurilor pentru anularea certificatelor de calificare dobandite nemeritat sau prin frauda si a procedurilor de identificare, cercetare si sanctionare a persoanelor vinovate, conform legii.

Art. 11
(1) CJEC/CMBEC pot desemna, pe o perioada stabilita de catre acestea, reprezentanti pe langa comisiile de examinare din centrele de examen.
(2) Reprezentantul CJEC/CMBEC are urmatoarele atributii:
a) monitorizeaza modul in care isi desfasoara activitatea comisiile de examinare din centrele de examen, verificand respectarea prezentei metodologii;
b) consiliaza comisiile de examinare din centrele de examen, in privinta organizarii si desfasurarii examenului de certificare a calificarii profesionale;
c) propune CJEC/CMBEC schimbari in componenta comisiilor de examinare, atunci cand constata abateri de la aplicarea prezentei metodologii;
d) verifica modul in care se desfasoara probele de examen, respectarea prevederilor prezentei metodologii in evaluarea candidatilor, folosirea si completarea corecta a Fisei de evaluare a fiecarui candidat, intocmirea, pastrarea si predarea documentelor de examen;
e) informeaza CJEC/CMBEC, in cazul in care constata disfunctii in organizarea examenului de certificare a calificarii profesionale, in vederea respectarii prevederilor legale si a sanctionarii persoanelor vinovate, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;
f) intocmeste un raport cu privire la modul de desfasurare a examenului de certificare a calificarii profesionale in centrele de examen unde a fost desemnat, pe care il transmite CJEC/CMBEC.

Art. 12
(1) Comisiile de examinare din centrele de examen au urmatoarea componenta:
a) presedinte - directorul/directorul adjunct al unitatii de invatamant, stabilita drept centru de examen, cadru didactic de specialitate; in cazul in care niciunul dintre acestia nu este cadru didactic de specialitate, va fi desemnat ca presedinte seful ariei curriculare Tehnologii, cadru didactic de specialitate;
b) vicepresedinte - reprezentantul operatorului economic pentru una dintre calificarile profesionale certificate sau, in lipsa acestuia, un reprezentant al CLDPS sau un reprezentant al AJOFM/AMOFM, dupa caz;
c) monitorul de calitate, desemnat de CJEC/CMBEC, care observa si evalueaza modul de organizare si de desfasurare a examenului de certificare a calificarii profesionale. Monitorul de calitate este o persoana externa centrului de examen;
d) secretar - secretarul unitatii de invatamant in care se organizeaza centrul de examen sau un cadru didactic de specialitate din respectiva unitate de invatamant;
e) membri evaluatori - cadre didactice de specialitate, din alta unitate de invatamant decat cea din care provin candidatii, sau specialisti ai operatorilor economici/institutiilor publice/asociatiilor profesionale.
(2) Numarul evaluatorilor dintr-un centru de examen se stabileste in functie de numarul calificarilor profesionale din acel centru de examen, de timpul alocat fiecarei probe in functie de calificarea profesionala, de numarul de candidati si de graficul actiunilor de organizare si pregatire a examenului stabilit de CJEC/CMBEC. Pentru fiecare calificare profesionala se va/vor constitui o subcomisie/mai multe subcomisii formate din cate 3 evaluatori externi, din care:
- un membru este reprezentantul unui operator economic/unei institutii publice partenere in pregatirea practica a elevilor, specialist in calificarea/domeniul pentru care s-au pregatit absolventii care sustin examenul de certificare a calificarii profesionale, altul decat persoana care a indeplinit calitatea de tutore in instruirea practica a elevilor;
- un membru este reprezentantul unui operator economic/unei institutii publice/unei asociatii profesionale, specialist in calificarea/domeniul pentru care s-au pregatit absolventii care sustin examenul de certificare a calificarii profesionale; in cazuri exceptionale in care nu se poate asigura participarea unui reprezentant al unui operator economic/al unei institutii publice/al unei asociatii profesionale se completeaza comisia cu un evaluator, persoana externa unitatii de invatamant, cadru didactic de specialitate din alta unitate de invatamant decat cea din care provin absolventii care sustin examenul;
- un membru este cadru didactic de specialitate din alta unitate de invatamant decat cea din care provin absolventii care sustin examenul in centrul de examen.
(3) In cazul in care nu se poate asigura numarul de 3 membri evaluatori externi din judet/municipiul Bucuresti, care indeplinesc conditiile mentionate la alin. (2), CJEC/CMBEC se adreseaza judetelor limitrofe.
(4) Evaluatorii externi sunt cadre didactice de specialitate si specialisti ai operatorilor economici/institutiilor publice/asociatiilor profesionale interesate si/sau implicate in pregatirea profesionala a elevilor care:
a) asigura sau au experienta recenta in formarea profesionala pentru calificarea/calificarile pentru care se organizeaza examenul;
b) cunosc cerintele standardelor de pregatire profesionala, caracteristicile generale si specifice ale procesului de predare-invatare-evaluare ale domeniului de pregatire si ale calificarilor pentru care se organizeaza examenul de certificare a calificarii profesionale;
c) au experienta in evaluarea competentelor profesionale;
d) au participat la sesiuni de instruire organizate de CJEC/CMBEC pentru membrii comisiilor de examinare.
(5) Monitorii de calitate sunt cadre didactice de specialitate externe unitatilor de invatamant care au candidati la examenul de certificare a calificarii profesionale arondate centrului de examen sau specialisti ai operatorilor economici/ai institutiilor publice care:
a) asigura sau au experienta recenta in formarea profesionala pentru calificarea/calificarile pentru care se organizeaza examen in centrul de examen la care au fost numiti;
b) cunosc cerintele standardelor de pregatire profesionala, caracteristicile generale si specifice ale procesului de predare-invatare-evaluare ale domeniului de pregatire si ale calificarilor pentru care se organizeaza examenul de certificare a calificarii profesionale;
c) au experienta in evaluarea competentelor profesionale;
d) au experienta in monitorizarea asigurarii calitatii examenelor de certificare a calificarii profesionale.

Art. 13
(1) Numirea comisiilor de examinare din centrele de examen se face prin decizie a inspectorului scolar general, la propunerea CJEC/CMBEC.
(2) Din comisiile de examinare pot face parte numai cadrele didactice care au solicitat in scris si au fost propuse CJEC/CMBEC de consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant profesional si tehnic si care indeplinesc conditiile cerute pentru exercitarea atributiilor prevazute de prezenta metodologie.
(3) Specialistii care reprezinta operatori economici/institutii publice partenere/asociatii profesionale pot face parte din comisiile de examinare daca indeplinesc criteriile cerute pentru exercitarea atributiilor prevazute de prezenta metodologie.
(4) Pot face parte din comisiile de examinare numai persoanele care nu au rude, pana la gradul al II-lea inclusiv, printre candidati. Toti membrii comisiilor de examinare au obligatia de a da declaratii in acest sens care se pastreaza alaturi de celelalte documente de examen.
(5) Comisiile de examinare din centrele de examen functioneaza in mod legal in prezenta tuturor membrilor acestora.

Art. 14
Atributiile comisiilor de examinare din centrele de examen sunt urmatoarele:
a) organizeaza si raspund de desfasurarea examenului de certificare a calificarii profesionale in centrul de examen in care au fost numite;
b) verifica respectarea conditiilor de inscriere a candidatilor la examenul de certificare a calificarii profesionale, intocmirea listelor de inscriere si programarea candidatilor la examenul de certificare a calificarii profesionale pe zile si locuri de desfasurare a probelor;
c) completeaza cataloagele de examen cu numele, initiala tatalui, prenumele candidatilor, precum si cu data, cu probele de examen pe care acestia le sustin si rezultatele finale ale fiecarui candidat. Cataloagele de examen tipizate se completeaza in doua exemplare identice, se numeroteaza si se stampileaza pe fiecare pagina.
d) repartizeaza, in ordine alfabetica, candidatii pentru sustinerea probelor de examen, precizand locul de desfasurare, si afiseaza, la avizierul unitatii de invatamant si la locurile in care se desfasoara probele, listele cu candidatii ce urmeaza sa sustina proba; repartizarea candidatilor se afiseaza cu 24 de ore inainte de sustinerea probelor, cu precizarea orei la care trebuie sa se prezinte candidatii;
e) sesizeza CJEC/CMBEC situatiile care impun neacordarea dreptului de a sustine examenul pentru un anumit candidat, precum si orice alta situatie;
f) verifica respectarea Listei nationale a temelor pentru proba practica si a formatului fiselor de evaluare asociate;
g) controleaza, indruma si asigura organizarea si desfasurarea corespunzatoare a probelor de examen;
h) controleaza si indruma activitatea tuturor persoanelor din centrul de examen care au sarcini privind organizarea si desfasurarea examenului de certificare a calificarii profesionale;
i) iau masuri pentru ca in spatiile in care isi desfasoara activitatea comisia de examinare sa nu patrunda persoane straine, neautorizate de CNEC sau CJEC/CMBEC;
j) completeaza Fisa de evaluare pentru fiecare candidat la examen;
k) stabilesc si afiseaza zilnic rezultatul examinarii pentru fiecare candidat;
l) transcriu in cataloage rezultatul evaluarii probelor de examen;
m) afiseaza rezultatele finale ale examenului de certificare a calificarii profesionale pentru fiecare candidat, declarat, dupa caz: "admis", cu precizarea calificativului obtinut ("Excelent", "Foarte bine", "Bine" sau "Satisfacator"), "respins", "neprezentat", "eliminat din examen";
n) intocmesc si transmit CJEC/CMBEC, in termen de 5 zile de la afisarea rezultatelor finale, rapoartele cu privire la organizarea si desfasurarea examenului de certificare a calificarii profesionale in centrul de examen, insotite de statistica rezultatelor obtinute de candidati, conform modelului prevazut in anexa nr. 5;
o) predau secretarului unitatii de invatamant - centru de examen, cu proces-verbal, cataloagele, fisele de evaluare, completate pentru fiecare candidat, semnate de presedintele comisiei, procesele-verbale si celelalte documente intocmite pe durata organizarii si desfasurarii examenului de certificare a calificarii profesioanle.


Capitolul III - Inscrierea candidatilor


Art. 15
(1) In vederea inscrierii la examenul de certificare a calificarii profesionale, profesorii diriginti ai claselor terminale ale scolii profesionale cu durata de 3 ani intocmesc tabele cu elevii din ultimul an, care cuprind urmatoarele date: clasa, domeniul de pregatire, calificarea profesionala in care s-au pregatit, numele si prenumele elevilor, semnatura elevilor, semnatura profesorului diriginte.
(2) Tabelele prevazute la alin. (1) se depun, insotite de cererile de inscriere la examenul de certificare a calificarii profesionale, in perioada prevazuta in graficul examenului de certificare, la secretariatul unitatii de invatamant. Pe baza acestora, secretarul/secretarul-sef al unitatii de invatamant intocmeste lista provizorie cu elevii inscrisi pentru sustinerea examenului de certificare a calificarii profesionale, pe domenii de pregatire si calificari profesionale.
(3) Lista provizorie cu elevii inscrisi pentru sustinerea examenului de certificare a calificarii profesionale, certificata prin semnatura directorului si stampila institutiei, se depune la secretariatul unitatiid e invatamant stabilita de CJEC/CMBEC drept centru de examen la care unitatea de invatamant a fost arondata. Pe baza tabelelor transmise de toate unitatile de invatamant arondate centrului de examen secretarul/secretarul - sef din unitatea de invatamant - centru de examen intocmeste lista provizorie cu elevii inscrisi pentru sustinerea examenului de certificare pe domenii si calificari profesionale.
(4) Inscrierea candidatilor se realizeaza pe baza listelor intocmite in conformitate cu prevederile alin. (2) si (3) si a urmatoarelor documente:
a) cerere de inscriere;
b) certificat de nastere - in copie certificata ca fiind conforma cu originalul;
c) certificat de casatorie, copie certificata ca fiind conforma cu originalul (daca este cazul);
d) actul de identitate (pentru conformitate) - in copie certificata ca fiind conforma cu originalul;
e) declaratie pe raspunderea candidatului ca a luat la cunostinta si ca va respecta normele de protectia muncii si pe cele igienico-sanitare implicate de utilizarea corecta a echipamentelor, a sculelor, a dispozitivelor si a verificatoarelor, a posturilor de lucru, a instrumentelor, a substantelor etc. pe durata desfasurarii probelor de examen, ca va respecta cerintele particulare ale locului in care se vor desfasura probele de examen, afisate sau prezentate de persoanele autorizate;
(5) Unitatile de invatamant arondate trimit la centrul de examen de care apartin urmatoarele:
a) lista provizorie cu elevii inscrisi pentru sustinerea examenului de certificare, pe domenii si calificari profesionale, prevazuta la alin. (2);
b) documentele de inscriere ale candidatilor, prevazute la alin. (4);
(6) Dupa incheierea cursurilor anului scolar, secretarul/secretarul-sef al unitatii de invatamant intocmeste lista candidatilor care trebuie eliminati din lista provizorie intrucat sunt corigenti, repetenti, cu situatia neincheiata sau exmatriculati si o trimite la centrul de examen la care este arondata unitatea de invatamant. Acesti candidati nu vor participa la examenul de certificare.

Art. 16
Inscrierea absolventilor unitatilor de invatamant autorizate sa functioneze provizoriu la examenul de certificare a calificarii profesionale se face la centrul de examen la care acestea au fost arondate de catre CJEC/CMBEC, pe baza documentelor prevazute la art. 15, insotite de o copie a documentului de autorizare pentru scolarizarea in calificarile profesionale pentru care absolventii solicita inscrierea in examen, certificata prin semnatura directorului si stampila unitatii de invatamant.

Art. 17
(1) Candidatii care provin din seriile anterioare anului in care se sustine examenul de certificare a calificarii profesionale au obligatia de a se adresa unitatilor de invatamant absolvite in vederea depunerii cererii de inscriere la examen.
(2) Candidatii proveniti din serii anterioare depun documentele de inscriere pentru examenul de certificare a calificarii profesionale, insotite de copia de pe foaia matricola, la unitatea de invatamant pe care au absolvit-o, cu cel putin 3 zile inainte de perioada prevazuta pentru inscriere in graficul examenului de certificare a calificarii profesionale. Acestia vor fi inclusi in lista mentionata la art. 15, pe care unitatea de invatamant o depune la centrul de examen la care este arondata.
(3) In situatia in care unitatea de invatamant absolvita nu are candidati in domeniul de pregatire/calificarea profesionala a candidatului provenind din serii anterioare, acesta solicita, in scris, CJEC/CMBEC aprobarea pentru inscrierea la examen, anexand cererii copia de pe foaia matricola.
(4) Candidatii aflati in situatia mentionata la alin. (3) se vor inscrie pentru examenul de certificare a calificarii profesionale la unitatea de invatamant stabilita de CJEC/CMBEC, in functie de calificarea profesionala, care va aplica in mod corespunzator prevederile alin. (1) si (2).

Art. 18
CJEC/CMBEC intocmesc situatia centralizata la nivel judetean, care cuprinde: domeniile, calificarile profesionale pentru care se organizeaza examen de certificare a calificarii profesionale, pe centre de examen, si o transmit CNEC, spre informare, inainte de inceperea examenului de certificare a calificarii profesionale.


Capitolul IV - Continutul examenului de certificare a calificarii profesionale


Art. 19
Examenul de certificare a calificarii profesionale pentru absolventii invatamantului profesional cu durata de 3 ani consta intr-o proba practica si o proba orala. Proba practica consta in realizarea unui produs/subansamblu/serviciu sau executarea unor operatii specifice calificarii pentru care se sustine examen. Proba orala consta in prezentarea de catre candidat a produsului/subansamblului/serviciului/operatiilor specifice realizate in cadrul probei practice si este complementara probei practice.

Art. 20
(1) Proba practica are ca scop demonstrarea dobandirii competentelor/rezultatelor invatarii, din standardul de pregatire profesionala, relevante pentru calificarea respectiva.
(2) Proba orala are scopul de a permite absolventului prezentarea rezultatelor probei practice si argumentarea solutiilor alese in concordanta cu competentele/rezultatele invatarii din standardul de pregatire profesionala.
(3) Proba practica are o durata variabila, de maximum 3 ore, in functie de calificarea profesionala, conform reperelor de timp stabilite si precizate in Lista nationala a temelor pentru proba practica. Proba orala are durata medied e 15 minute si se desfasoara dupa realizarea probei practice sau dupa expirarea timpului maxim alocat probei practice.
(4) Temele probei practice sunt selectate de fiecare unitate de invatamant - centru de examen din Lista nationala a temelor pentru proba practica. Fiecare tema pentru proba practica este insotita de Fisa de evaluare asociata.
(5) Temele probelor practice trebuie sa se incadreze obligatoriu in curriculumul pentru calificarea profesionala respectiva si sa se raporteze intr-un mod direct si transparent la standardul de pregatire profesionala corespunzator. Competentele/Rezultatele invatarii dovedite prin realizarea probei practice trebuie sa fie clar precizate in Fisa de evaluare in vederea certificarii calificarii profesionale.
(6) Pentru desfasurarea probei orale membrii evaluatori ai comisiei de examinare, de regula dupa prezentarea facuta de candidat, adreseaza intrebari candidatului; intrebarile sunt formulate in legatura cu unele aspecte teoretice sau practice legate de produsul/subansamblul/serviciul/operatiile specifice realizat(e)/executat(e) in cadrul probei practice, relevante pentru calificarea profesionala pentru care se sustine examenul. Intrebarile adresate candidatului se consemneaza in Fisa de evaluare.


Capitolul V - Organizarea si desfasurarea examenului


Organizarea examenului

Art. 21
(1) Unitatile de invatamant care pregatesc elevi in calificarile profesionale pentru care se organizeaza examen de certificare a calificarii profesionale, in colaborare cu operatorii economici/institutiile publice cu care s-au incheiat parteneriate pentru pregatirea practica, intocmesc, pana in luna martie a anului scolar anterior anului de sustinere a examenului de certificare a calificarii profesionale, un set de propuneri de teme pentru proba practica. Fiecare tema va fi descrisa in Fisa de descriere a temei pentru proba practica in vederea certificarii calificarii profesionale, prevazuta in anexa nr. 2, pentru fiecare calificare profesionala, in concordanta cu standardele de pregatire profesionala in vigoare. Fisa de descriere a fiecarei teme pentru proba practica, precum si lista temelor propuse la nivel de unitate de invatamant sunt avizate de consiliul de administratie al unitatii de invatamant si de operatorii economici/institutiile publice partenere si sunt inaintate catre ISJ/ISMB pana la data de 31 martie a anului scolar anterior anului de sustinere a examenului.
(2) ISJ/ISMB analizeaza, impreuna cu profesorii de specialitate metodisti, si centralizeaza propunerile inaintate de unitatile de invatamant, pe domenii si calificari profesionale, conform modelului prevazut in anexa nr. 3. Lista centralizata a temelor pentru proba practica propuse de unitatile de invatamant, la nivel judetean, impreuna cu fisele de descriere a fiecarei teme pentru proba practica in vederea certificarii calificarii profesionale se transmit, in format electronic, catre CNDIPT pana la data de 30 mai a anului scolar anterior anului de sustinere a examenului de certificare a calificarii profesionale. Lista temelor la nivel judetean se transmite si in format semnat si scanat.
(3) CNDIPT analizeaza, pentru fiecare domeniu si calificare profesionala, propunerile centralizate de teme pentru proba practica, inaintate de ISJ/ISMB, si intocmeste Lista nationala a temelor pentru proba practica si fisele de evaluare asociate. Acestea se transmit catre DGEITPV din cadrul MEN, pana la data de 2 decembrie a anului scolar in care se organizeaza examenul de certificare a calificarii profesionale.
(4) DGEITPV din cadrul MEN avizeaza Lista nationala a temelor pentru proba practica si fisele de evaluare asociate pentru fiecare calificare profesionala si le inainteaza presedintelui CNEC spre aprobare, pana la data de 15 decembrie a anului scolar in care se organizeaza examenul de certificare a calificarii profesionale.
(5) Lista nationala a temelor pentru proba practica si fisele de evaluare asociate, aprobate de presedintele CNEC, se posteaza pe site-ul MEN/CNDIPT pentru a fi la dispozitia tuturor unitatilor de invatamant profesional si tehnic din judete si din municipiul Bucuresti, pana la sfarsitul semestrului I al anului scolar in care se organizeaza examenul de certificare a calificarii profesionale. ISJ/ISMB instiinteaza unitatile de invatamant cu privire la postarea Listei nationale a temelor pentru proba practica si a fiselor de evaluare asociate.
(6) Unitatile de invatamant desemnate centre de examen, impreuna cu operatorii economici/institutiile publice cu care au incheiat parteneriate de pregatire practica, vor selecta din Lista nationala a temelor pentru proba practica un numar de 15-30 de teme, in functie de resursele existente, de numarul estimat de candidati si de calificarea profesionala, in maximum doua saptamani de la constituire. Temele selectate trebuie sa acopere toate competentele/rezultatele invatarii din standardul de pregatire profesionala pentru calificarea profesionala pentru care se organizeaza examen.
(7) Dupa selectarea temelor pentru proba practica, directorii unitatilor de invatamant desemnate centre de examen transmit lista temelor selectate, pentru fiecare calificare profesionala, CJEC/CMBEC si unitatilor de invatamant arondate centrului de examen, unde este cazul.
(8) Comisia metodica de specialitate din fiecare unitate de invatamant are obligatia de a face publica/de a afisa la avizierul scolii lista temelor selectate pentru proba practica cu fisele de evaluare asociate, pentru fiecare calificare profesionala pentru care se organizeaza examen.

Art. 22
(1) Proba practica se desfasoara, de regula, la operatorii economici/institutiile publice cu care unitatea de invatamant - centru de examen are parteneriat pentru pregatirea practica, pentru fiecare calificare profesionala pentru care se organizeaza examenul de certificare a calificarii profesionale.
(2) Unitatea de invatamant desemnata centru de examen solicita, in scris, acceptul operatorului economic/institutiei publice la care se vor derula probele practice, pentru fiecare calificare profesionala. In cazul in care operatorul economic/institutia publica partenera accepta organizarea si desfasurarea probei practice in atelierele/laboratoarele proprii se semneaza un angajament scris de catre acesta/aceasta, angajament care se inainteaza unitatii de invatamant - centru de examen.
(3) Refuzul scris al operatorului economic/institutiei publice partenere, indiferent de motive, conduce la organizarea si desfasurarea probei practice la alt operator economic/institutie publica partenera pentru aceeasi calificare, cu acordul acestuia/acesteia sau in atelierele scoala/laboratoarele tehnologice/loturile scolare ale unitatii de invatamant - centru de examen, cu conditia ca acestea sa indeplineasca toate cerintele pentru buna desfasurare a examenului de certificare a calificarii profesionale.
(4) Pe perioada desfasurarii probei practice, unitatea de invatamant - centru de examen, in parteneriat cu operatorul economic/institutia publica, asigura toata baza materiala necesara executarii produsului/subansamblului/serviciului operatiilor specifice si mentenanta sculelor/dispozitivelor/aparatelor/instalatiilor necesare.
(5) Cheltuielile aferente organizarii si desfasurarii probei practice (materii prime, materiale, subansamble, scule, dispozitive, lucrari de intretinere etc.) sunt suportate din bugetul operatorului economic/institutiei publice partenere unitatii de invatamant - centru de examen, din bugetul local alocat unitatii de invatamant - centru de examen, din sponsorizari si/sau din donatii.
(6) CJEC/CMBEC verifica asigurarea conditiilor optime de organizare si desfasurare a probelor de examen si ia masuri de remediere a deficientelor, acolo unde este cazul.

Art. 23
(1) Dupa instruirea realizata de CJEC/CMBEC, presedintele comisiei de examinare din centrul de examen intruneste comisia de examinare, preia documentele de examen si instruieste membrii comisiei, consemnand toate acestea intr-un proces-verbal.
(2) Comisia de examinare verifica documentele de inscriere a candidatilor la examenul de certificare a calificarii profesionale si angajamentul scris al operatorilor economici/institutiilor publice partenere, cu privire la organizarea si desfasurarea probei practice si informeaza CJEC/CMBEC cu privire la neregulile sesizate in documentele de inscriere, daca este cazul.
(3) Comisia de examinare repartizeaza candidatii, in ordine alfabetica, indiferent de unitatea de invatamant de provenienta, pentru sustinerea probelor de examen, precizand locul de desfasurare, si afiseaza listele cu candidatii ce urmeaza sa sustina probele, cu precizarea orei la care trebuie sa se prezinte acestia, la avizierul unitatii de invatamant - centru de examen si la locurile in care se desfasoara probele. Repartizarea candidatilor se afiseaza cu 24 de ore inainte de sustinerea probelor.

Desfasurarea examenului si evaluarea candidatilor

Art. 24
(1) La fiecare comisie de examinare, candidatii sunt inscrisi in ordine alfabetica, pe calificari profesionale. Candidatii se prezinta la locul desemnat pentru desfasurarea probei practice in ordinea afisata, respectandu-se ora prevazuta. Presedintele/vicepresedintele/membrii comisiei verifica identitatea fiecarui elev.
(2) Persoana desemnata de catre operatorul economic/institutia publica partenera care organizeaza desfasurarea probei practice sau de catre unitatea de invatamant - centru de examen, acolo unde este cazul, face instructajul de tehnica sanatatii si securitatii muncii, cu normele specifice locului de desfasurare a probei practice, si intocmeste un proces-verbal de instructaj, semnat de candidati.

Art. 25
(1) Tema pentru proba practica, pentru fiecare candidat, este extrasa din Lista temelor selectate si aprobate pentru unitatea de invatamant - centru de examen, dupa efectuarea instructajului cu normele specifice locului de desfasurare a probei.
(2) Un membru evaluator al comisiei de examinare completeaza datele de identificare ale candidatului in Fisa de evaluare, asociata temei pentru proba practica extrasa.
(3) Candidatul este condus la postul de lucru si realizeaza produsul/subansamblul/serviciul si/sau executa operatiile specifice descrise in tema extrasa, in perioada de timp mentionata. Proba practica se desfasoara in prezenta membrilor evaluatori ai comisiei/subcomisiei de examinare.
(4) Dupa terminarea probei practice sau dupa expirarea timpului maxim de lucru alocat, fiecare membru evaluator al comisiei/subcomisiei de examinare evalueaza modul de desfasurare a probei practice pentru fiecare candidat si acorda puncte pentru fiecare indicator de apreciere al performantei conform Fisei de evaluare. Fiecare membru evaluator consemneaza punctele acordate pentru indicatorii de realizare in Fisa de evaluare si calculeaza punctajul total pentru proba practica.

Art. 26
(1) Proba orala este sustinuta de catre fiecare candidat dupa finalizarea probei practice sau dupa expirarea timpului maxim alocat probei practice. Candidatul prezinta, in aproximativ 15 minute, produsul/subansamblul/serviciul realizat sau operatiile specifice executate si raspunde intrebarilor puse de membrii evaluatori ai comisiei/subcomisiei de examinare.
(2) Fiecare membru evaluator al comisiei/subcomisiei de examinare noteaza pe Fisa de evaluare punctele acordate pentru fiecare indicator de realizare pentru proba orala si calculeaza punctajul total pentru proba orala.

Art. 27
(1) Fiecare membru evaluator al comisiei/subcomisiei de examinare stabileste punctajul total acordat pentru fiecare candidat, cumuland punctajul total pentru proba practica cu punctajul total acordat pentru proba orala si il consemneaza pe Fisa de evaluare.
(2) Punctajul final al fiecarui candidat se stabileste ca medie aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, a punctajelor totale acordate de catre cei 3 membri evaluatori ai comisiei/subcomisiei de examinare si se consemneaza in Fisa de evaluare.
(3) In cazul in care intre punctajele totale acordate de oricare 2 membri evaluatori exista o diferenta mai mare de 15 puncte, presedintele comisiei de examinare are rolul de mediator. Daca nici dupa mediere membrii evaluatori nu gasesc o solutie favorabila, decizia finala este luata de catre presedintele comisiei de examinare.
(4) Fisa de evaluare completata este semnata de catre toti membrii evaluatori ai comisiei/subcomisiei de examinare si validata prin semnatura presedintelui comisiei de examinare si stampila de examen.


Capitolul VI - Stabilirea si comunicarea rezultatelor


Art. 28
(1) Daca punctajul final al candidatului este de minimum 60 de puncte, acesta este declarat "admis".
(2) Pentru candidatii declarati "admisi" se consemneaza in Fisa de evaluare calificativul corespunzator punctajului obtinut (pentru 100 p-95 p "Excelent", pentru 94,99 p-85 p "Foarte bine", pentru 84,99 p-75 p "Bine", pentru 74,99 p-60 p "Satisfacator").
(3) Daca punctajul final al candidatului este mai mic strict de 60 de puncte din totalul de 100 de puncte, candidatul este declarat "respins".

Art. 29
(1) Dupa ce toti candidatii dintr-o serie au fost examinati, calificativele finale se inscriu in catalog, pentru fiecare candidat, in prezenta intregii comisii de examinare, de catre secretarul comisiei, cu cerneala sau pasta albastra. Eventualele corecturi de transcriere a calificativelor finale in cataloagele de examen se fac cu cerneala rosie, de catre persoana care a gresit, sub semnatura, iar presedintele comisiei contrasemneaza si stampileaza.
(2) La sfarsitul fiecarei zile de examen, fisele de evaluare nominale, completate pentru candidatii care au sustinut examenul, cataloagele de examen si celelalte documente intocmite se predau cu proces-verbal presedintelui sau vicepresedintelui comisiei de examinare pentru a fi pastrate in siguranta in dulapuri/fisete metalice, inchise si sigilate. Procesele-verbale fac parte din documentele de examen si se pastreaza in acelasi regim cu celelalte documente.
(3) Cheile si sigiliul de la fisetele in care sunt depozitate documentele examenului de certificare a calificarii profesionale pentru obtinerea certificatului de calificare profesionala se pastreaza separat de catre presedinte si vicepresedinte.

Art. 30
(1) Rezultatele finale ale candidatilor la examenul de certificare a calificarii profesionale pot fi: "admis", cu precizarea calificativului obtinut pentru fiecare elev ("Excelent", "Foarte bine", "Bine" sau "Satisfacator"), "respins", "neprezentat", "eliminat din examen".
(2) Candidatii declarati "admisi" vor primi certificatul de calificare profesionala de nivel 3, conform cadrului national al calificarilor, si suplimentul descriptiv al certificatului, in format Europass.
(3) Un candidat se considera "neprezentat" daca a absentat la minimum una dintre cele doua probe de examen.
(4) Un candidat se considera "eliminat din examen" daca:
a) a fost inscris la examenul de certificare a calificarii profesionale fara a indeplini conditiile legale de inscriere la acesta;
b) a beneficiat de partinire frauduloasa dovedita;
c) a introdus materiale ajutatoare sau mijloace electronice in locurile de desfasurare a examenului de certificare a calificarii profesionale inainte sau in timpul desfasurarii probelor de examen sau a fost surprins transmitand altor candidati solutii de rezolvare a sarcinilor de lucru;
d) a pus in pericol propria securitate si a altor persoane sau a generat potentiale situatii de urgenta, prin nerespectarea normelor specifice locului de desfasurare a probelor de examen.
(5) Pentru fiecare candidat eliminat din examen, comisia de examinare intocmeste un proces-verbal de constatare a faptelor savarsite, insotit de dovezi si de justificarea deciziei comisiei. Procesul-verbal este semnat de toti membrii comisiei.

Art. 31
(1) Dupa incheierea probelor de examen si dupa completarea cataloagelor, se comunica rezultatul final al examenului de certificare a calificarii profesionale prin afisare la avizier a listelor nominale finale.
(2) Listele nominale care se intocmesc pentru comunicarea rezultatelor finale ale examenului de certificare a calificarii profesionale nivel 3 cuprind: unitatea de invatamant, numele si prenumele candidatilor si rezultatul final obtinut, respectiv "admis" (cu unul dintre calificativele "Excelent", "Foarte bine", "Bine" sau "Satisfacator"), "respins", "neprezentat", "eliminat din examen", dupa caz.
(3) Listele nominale finale se intocmesc in centrul de examen, separat pentru fiecare calificare profesionala pentru care s-a organizat examen de certificare a calificarii profesionale si se afiseaza atat in unitatea de invatamant - centru de examen, cat si in unitatile de invatamant arondate, daca este cazul.

Art. 32
Rezultatul probelor din cadrul examenului de certificare a calificarii profesionale nu poate fi contestat.


Capitolul VII - Dispozitii finale


Art. 33
(1) Comisiile de examinare au obligatia sa informeze in cel mai scurt timp CJEC/CMBEC cu privire la situatiile neprevazute, speciale sau la neregulile constatate in organizarea si desfasurarea examenului de certificare a calificarii profesionale.
(2) CJEC/CMBEC au obligatia sa informeze CNEC in cel mai scurt timp cu privire la situatiile neprevazute, speciale sau la neregulile constatate in organizarea si desfasurarea examenului de certificare a calificarii profesionale, precum si la situatiile exceptionale, nereglementate de prezenta metodologie, aparute in organizarea si desfasurarea examenului de certificare a calificarii profesionale, in vederea luarii deciziilor care se impun.

Art. 34
(1) Toate documentele referitoare la examenul de certificare a calificarii profesionale se pastreaza in arhiva unitatii de invatamant - centru de examen, timp de 3 ani, cu exceptia cataloagelor si a fiselor de evaluare, care se pastreaza permanent.
(2) Copii ale cataloagelor de examen, certificate de presedintele comisiei de examen, vor fi transmise unitatilor de invatamant arondate pentru afisarea rezultatelor si pentru eliberarea certificatelor, conform prevederilor legale.

Art. 35
(1) Raportul centrului de examen privind organizarea si desfasurarea examenului de certificare a calificarii profesionale se transmite CJEC/CMBEC pe cale electronica si in scris, in termen de 5 zile de la finalizarea examenului de certificare a calificarii profesionale.
(2) Raportul prevazut la alin. (1) se intocmeste dupa modelul prevazut in anexa nr. 5.

Art. 36
CJEC/CMBEC intocmeste raportul comisiei judetene/a municipiului Bucuresti, de evaluare si certificare, privind organizarea si desfasurarea examenului de certificare a calificarii profesionale pentru absolventii invatamantului profesional cu durata de 3 ani. Acesta se trimite CNEC, in forma electronica si in scris, dupa modelul prevazut in anexa nr. 6, la DGEITPV din cadrul MEN, in termend e 15 zile de la incheierea sesiunii de examen. Raportul se posteaza pe site-ul inspectoratului scolar judetean/al municipiul Bucuresti, pentru a fi la dispozitia tuturor unittilor de invatamant profesional si tehnic din judet.

Art. 37
(1) Respectarea prezentei metodologii de organizare si desfasurare a examenului de certificare a calificarii profesionale este obligatorie pentru toate persoanele implicate in organizarea si desfasurarea examenului de certificare a calificarii profesionale.
(2) Incalcarea dispozitiilor prezentei metodologii de organizare si desfasurare a examenului de certificare a calificarii profesionale se sanctioneaza astfel:
a) candidatii care, in timpul desfasurarii probelor de examen, introduc in locurile de desfasurare a examenului de certificare a calificarii profesionale materiale ajutatoare sau mijloace electronice, care sunt surprinsi transmitand altor candidati solutii de rezolvare a sarcinilor de lucru din cadrul probei practice sau a probei orale, sunt eliminati din examen, pierzand sesiunea respectiva;
b) cadrele didactice care, in timpul exercitarii rolului lor in cadrul comisiei de examinare, au un comportament partinitor fata de un anumit candidat sau au manifestari care atesta neglijenta sau lipsa de responsabilitate in indeplinirea atributiilor, precum tolerarea unor actiuni sau intentii de frauda sau mita ale candidatilor, parasirea nejustificata a locului de desfasurare a probei de examen, nerespectarea normelor de protectie a muncii sau punerea in pericol a unor candidati etc., se sanctioneaza conform prevederilor legale.
(3) Cadrele didactice sanctionate conform dispozitiilor alin. (2) nu mai pot participa la examenul de certificare a calificarii profesionale din anul urmator ca membri in comisiile prevazute de prezenta metodologie.

Art. 38
Candidatii care au fost inscrisi la examenul de certificare a calificarii profesionale fara a indeplini conditiile legale de inscriere la acesta, care au beneficiat de partinire frauduloasa dovedita se elimina din examen, pierzand sesiunea respectiva sau, dupa caz, se fac demersuri pentru anularea actelor de studii obtinute fraudulos, conform prevederilor legale.

Art. 39
Colectarea unor fonduri materiale sau banesti de la candidati, de la parintii sau de la rudele acestora este cu desavarsire interzisa. Incalcarea acestei dispozitii atrage sanctionarea in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.

Art. 40
(1) In centrele de examen unde sunt repartizati elevi cu deficiente, comisiile de examinare vor asigura conditii de egalizare a sanselor pentru candidatii cu deficiente, prin adaptarea procedurilor de examinare in functie de particularitatile individuale si de cele specifice deficientei respective, ca de exemplu:
a) asigurarea posibilitatii de comunicare prin utilizarea sistemului Braille la elevii nevazatori, respectiv a limbajului mimico-gestual la elevii cu deficiente de auz (inclusiv posibilitatea asigurarii, dupa caz, a unui interpret autorizat);
b) marirea cu 1-1,5 ore a timpului destinat efectuarii probei practice de catre candidatii cu deficiente motorii sau neuromotorii care ii impiedica sa realizeze produsul/subansamblul/serviciul specificat in tema pentru proba practica in timpul prevazut;
c) asigurarea scrisului cu caractere marite la candidatii ambliopi;
d) transmiterea prin dictare, la elevii cu anumite deficiente, a informatiilor corespunzatoare sustinerii probelor de examen.
(2) Candidatii cu deficiente proveniti din unitatile de invatamant de masa pot beneficia, dupa caz, de prevederile alin. (1), in baza certificatului de incadrare in grad de handicap sau a unei adeverinte medicale eliberate de comisia medicala judeteana/a municipiului Bucuresti de orientare scolar- profesionala. Acolo unde nu se pot realiza conditii de egalizare a sanselor, candidatii vor fi orientati spre comisii de examinare dintr-o unitate de invatamant - centru de examen, corespunzatoare invatamantului special.
(3) CNEC poate aproba si alte proceduri de sustinere a probelor pentru examenul de certificare a calificarii profesionale pentru candidatii cu deficiente/handicap, la propunerea CJEC/CMBEC.

Art. 41
Anexele nr. 1-6 fac parte integranta din prezenta metodologie.


Anexa nr. 1 la metodologie - CRITERII DE SELECTIE pentru nominalizarea unitatilor de invatamant drept centre de examen pentru examenul de certificare a calificarii profesionale


1. Centrele de examen se numesc prin decizie a inspectorului scolar general; centrele de examen se organizeaza in unitati de invatamant acreditate, care au absolventi ai invatamantului profesional cu durata de 3 ani, la propunerea comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de evaluare si certificare.
2. In cadrul centrelor de examen astfel constituite se pot certifica numai calificarile profesionale stabilite prin decizie a comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de evaluare si certificare.
3. Pentru a fi numite centre de examen, unitatile de invatamant trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii obligatorii pentru asigurarea calitatii examenelor de certificare a calificarii profesionale:
a) asigura conditii optime de desfasurare a probei de examen;
b) asigura materiale/consumabile, utilaje, scule, dispozitive, instrumente, birotica etc. necesare sustinerii probelor, pentru fiecare calificare profesionala pentru care se organizeaza examen (in perioada sesiunii de examene, conform graficului de desfasurare);
c) asigura desfasurarea activitatilor specifice comisiilor de examinare in conditii optime, precum si securitatea documentelor comisiei;
d) asigura conditii de respectare a normelor de tehnica securitatii muncii in perioada desfasurarii probelor de examen.
4. Asigurarea conditiilor de examen este verificata de comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de evaluare si certificare prin reprezentatul sau, monitorul de calitate, care viziteaza centrul inainte de examen si care informeaza comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de evaluare si certificare in acest sens.


Anexa nr. 2 la metodologie - FISA DE DESCRIERE a temei pentru proba practica in vederea certificarii calificarii profesionale


Unitatea de invatamant: ........................................................................
Locul propus pentru desfasurarea probei practice: ...............................................
Calificarea profesionala: ....................................................
Standard de pregatire profesionala (SPP) aprobat prin Ordinul: ...................................
Competentele/Rezultatele invatarii vizate a fi atinse (conform SPP):
1. .......................................................................
2. ....................................................................
.......................................................................................................................................
Propunerea temei pentru proba practica a fost realizata in colaborare cu operatorul economic/institutia publica partenera (Da/Nu): ..................................................................
Numele operatorului economic/institutiei publice partenere: ..................................................................

Titlu tema pentru proba practica: ...................................................................
Enuntul temei pentru proba practica:
........................................................................................
Sarcini de lucru:
1. .......................................................................................
2. .........................................................................................
.............................................................................................................
Timp de lucru: ...............................

Materiale, echipamente necesare realizarii temei propuse:
1. ....................................................
2. .......................................................
..........................................................................................................

Grila de evaluare asociata:

Criterii de evaluare1 Indicatori de realizare2 Punctajul acordat
Criterii de evaluare pentru proba practica
1. ..............................................
2. ...................................................
---------
1 Criteriile de evaluare sunt enunturi asociate competentelor/rezultatelor invatarii care specifica cu mai multa exactitate rezultatele elevului, prin indicarea unor standarde prin care se poate masura nivelul de dobandire a competentei. Fiecarui criteriu i se aloca un punctaj maxim.
2 Fiecare criteriu este detaliat prin indicatori de realizare, definiti in relatie cu competentele/rezultatele invatarii. Fiecarui indicator i se aloca un numar de puncte. Suma punctelor indicatorilor este egala cu punctajul maxim al criteriului.
______

Criterii de evaluare pentru proba orala, proba complementara probei practice
1.
2.
........
Total 100 p

NOTA:
Indicatorii de realizare trebuie sa fie observabili, dar nu trebuie sa descrie metoda sau activitatea de evaluare. Indicatorii de realizare stabiliti trebuie sa reflecte o anumita dinamica de proces, din punctul de vedere al gradului de complexitate, al autonomiei elevului si al gradului de realizare adecvat nivelului de realizare a competentelor/rezultatelor invatarii.
Indicatorii de realizare trebuie sa contina suficiente detalii pentru ca oricare utilizator sa inteleaga cu exactitate ce realizari se asteapta din partea persoanei care invata, la un anumit nivel. Evaluatorul si orice alta persoana implicata in asigurarea calitatii vor utiliza formularile criteriilor si indicatorilor pentru a determina atingerea de catre un elev a unui rezultat de invatare, pe baza informatiilor primite.

Unitatea de invatamant:
...............................................................
Directorul unitatii de invatamant,
..............................................................
(Numele, prenumele, semnatura, stampila scolii)

Operatorul economic/Institutia publica partenera:
................................................................
Director/Managerul operatorului economic/institutiei publice partenere,
.....................................................
(Numele, prenumele, semnatura, stampila operatorului economic/institutiei publice partenere)Anexa nr. 3 la metodologieInspectoratul Scolar Judetean ..................................../al Municipiului Bucuresti

LISTA centralizata a temelor pentru proba practica propuse de unitatile de invatamant

Nr. crt. Denumirea unitatii de invatamant Denumirea operatorilor economici/institutiilor publice partenere Domeniul de pregatire Calificarea profesionala Titlul temei pentru proba practica (link catre folderul cu fisele de descriere a temei pentru proba practica)
1. Unitatea de invatamant 1.................... Operator 1................... Titlul tema 1
2. Unitatea de invatamant 1................... Titlul tema 2
3. Unitatea de invatamant 1.................... Operator 2 ................. Titlul tema 3
4. Unitatea de invatamant 1.................... Titlul tema 4
5. Unitatea de invatamant 2 ................... ...............
... ............. .................

NOTA :
1. Anexa se va completa in format Excel si se va inainta catre Centrul National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic, in format electronic, alaturi de fisele de descriere a temei pentru proba practica, in vederea certificarii calificarii profesionale, nivel 3, completate pentru fiecare tema propusa.
2. La fiecare titlu al temei din tabelul de mai sus se creeaza link catre fisa de descriere a temei pentru proba practica corespunzatoare.
3. Se vor folosi denumirile domeniilor de pregatire si ale calificarilor profesioanle din Nomenclatorul calificarilor profesionale in vigoare.

Inspector scolar general,
.................................................
(numele, prenumele, semnatura, stampila)

Inspector de specialitate,
................................................
(numele, prenumele, semnatura)Anexa nr. 4 la metodologie


MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

FISA DE EVALUARE
in vederea certificarii calificarii profesionale
Anul scolar ....................................., sesiunea ..........................

Numele si prenumele candidatului: .........................................................................
Centrul de examen unde se sustine examenul: ...........................................
Unitatea de invatamant de unde provine candidatul: .......................................
Locul de desfasurare a probei practice: .........................................
Calificarea profesionala: ...............................................
Standard de pregatire profesionala (SPP) aprobat prin Ordinul: ...................................
Competentele/Rezultatele invatarii vizat a fi atinse (conform SPP):
1. ................................................
2. .................................................
..........................................................................................

Titlu tema pentru proba practica extrasa: ..............................................
.......................................................................................................................
Enuntul temei pentru proba practica:
................................................................................
................................................................................
..............................................................................
Sarcini de lucru:
1. ...................................................
2. ........................................................
.........................................................
Timp de lucru: ..........................
Nr. crt. A. Criterii de evaluare1 a candidatului Indicatori de realizare2 Punctaj maxim pe indicator Punctaj acordat
      la proba practica                        Evaluator 1  Evaluator 2  Evaluator 3
1.  Criteriul 1 (maximum .... p)  Indicator 1  .... p
                          Indicator 2  .... p
                           .........  .... p
2.  Criteriul 2 (maximum .... p)  Indicator 1  .... p
                          Indicator 2  .... p
                          ...........  .... p
Total maxim proba practica3        70 p
Nr. crt.  B. Criterii de apreciere a performantei candidatului la proba orala  Indicatori de realizare  Punctaj maxim pe indicator  Punctaj acordat
                                 Evaluator 1  Evaluator 2  Evaluator 3
1.  Criteriul 1 (30 p)  Indicator 1  .... p
                  Indicator 2  .... p
                  ...............  .... p
Total maxim proba orala4  30 p
PUNCTAJ TOTAL5  100 p
PUNCTAJ FINAL6 

Intrebarile Comisiei7

INTREBARE  Observatii referitoare la raspunsurile la intrebari ale candidatului

Observatiile Comisiei de examinare referitoare la realizarea probei practice pentru motivarea punctajului acordat

----------
1 Criteriile de evaluare sunt enunturi asociate competentelor/rezultatelor invatarii care specifica cu mai multa exactitate rezultatele elevului, prin indicarea unor standarde prin care se poate masura nivelul de dobandire a competentei. Fiecarui criteriu i se aloca un punctaj maxim.
2 Fiecare criteriu este detaliat prin indicatori de realizare, definiti in relatie cu competentele/rezultatele invatarii. Fiecarui indicator i se aloca un numar de puncte. Suma punctelor indicatorilor este egala cu punctajul maxim al criteriului.
3 Se trece de catre fiecare evaluator punctajul total obtinut de candidat pentru toate criteriile.
4 Se trece de catre fiecare evaluator punctajul total obtinut de candidat pentru toate criteriile.
5 Se trece de catre fiecare evaluator punctajul total acordat pentru candidat.
6 Se calculeaza punctajul final ca medie aritmetica a punctajelor acordate de fiecare dintre cei 3 evaluatori.
7 Se completeaza de un membru al comisiei de examinare. Raspunsurile la intrebari vor fi luate in considerare la acordarea punctajului la proba orala.


Rezultatul final stabilit de comisia de examinare pe baza evaluarii probei practice si a probei orale:
Admis   Cu punctajul final  100 p - 95 p  94,99 p - 85 p  84,99 p - 75 p  74,99 p - 60 p
        Cu calificativul  Excelent  Foarte bine  Bine  Satisfacator

Respins Cu punctajul final

Evaluatori
(numele, prenumele si semnatura):
Evaluator 1: ........................................
Evaluator 2: ........................................
Evaluator 3: .........................................

Presedintele comisiei
....................................................
(numele, prenumele si semnatura)

Data: .........................


Anexa nr. 5 la metodologie


Centrul de examen: .............................................................................
Judetul ............................. /Municipiul Bucuresti

RAPORTUL CENTRULUI DE EXAMEN
privind organizarea si desfasurarea examenului de certificare a calificarii profesionale
- nivel 3 -
anul scolar ............................., sesiunea ......................

1. Modul de organizare a examenului - informatii referitoare la:
- arondari (daca este cazul), calificari profesionale, numar de candidati:

Nr. crt. Unitatea de invatamant Nr. de elevi Nr. de elevi Nr. de elevi Nr. de elevi Nr. total elevi*
Calificarea 1: ............................ (denumirea calificarii) Calificarea 2: ..................................... (denumirea calificarii) Calificarea 3: ............................... (denumirea calificarii) Calificarea 4: .............................. (denumirea calificarii)
1. Unitatea de invatamant 1 ... ...
2. Unitatea de invatamant 2 ... ...
3. ...................... ... ...
TOTAL ... ...
--------
* Se va calcula suma numarului de elevi pe fiecare unitate de invatamant, iar pe ultima linie se va calcula totalul numarului de elevi pe fiecare calificare si pe total centru de examen.


- asigurarea dotarii centrului de examen;
- componenta Comisiei de examinare, numita in baza Deciziei nr. .......... din data de ....................... a inspectorului scolar general din judetul ..................................../municipiul Bucuresti (Se vor mentiona numele si prenumele/institutia din care provine.):
+ presedinte: .........................................../................................;
+ vicepresedinte: ........................................./......................................;
+ monitor de calitate: ...................................../......................................;
+ membrii evaluatori:
= evaluator 1: ............................................/........................................;
= evaluator 2: ........................................../.......................................;
= evaluator 3: ........................................../.................................;
+ secretar: ........................................./............................................;
- asigurarea participarii personalului medical necesar pe perioada desfasurarii probelor de examen desemnat de autoritatea de sanatate publica din judet/municipiul Bucuresti;
- asigurarea prezentei politistilor sau a jandarmilor la sediul centrului de examen, in vederea pastrarii ordinii publice, precum si a bunei desfasurari a examenului de certificare a calificarii profesionale de catre organele de politie si jandarmerie de la nivel judetean/al municipiului Bucuresti.

2. Desfasurarea examenului de certificare a calificarii profesionale - informatii privitoare la:
- detalii referitoare la alocarea temelor pentru proba practica extrase, pe unitati de invatamant/calificari/candidati:

Nr. crt. Unitatea de invatamant Calificarea Numele si prenumele candidatului Tema de proiect Punctaj total obtinut la examenul de certificare a calificarii profesionale Calificativul obtinut
1. Unitatea de invatamant 1 ... ...
... ...
2. Unitatea de invatamant 2 ... ...
... ...
3. ...
TOTAL ...

- respectarea legislatiei in vigoare;
- probleme semnalate in timpul desfasurarii examenului de certificare a calificarii profesionale (daca este cazul): ......................................;
- sugestii de optimizare a organizarii, administrarii si monitorizarii examenului de certificare a calificarii profesionale.
3. Opinii asupra temelor pentru proba practica selectate de unitatile de invatamant arondate si asupra calitatii examenului
................................................................................
4. Propuneri de modificare/completare a metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de certificare a calificarii profesionale
............................................................................
Date statistice privind numarul elevilor inscrisi, prezenti, absenti, promovati, respinsi si procentul de promovabilitate, conform tabelului cu rezultatele examenului de certificare a calificarii profesionale pentru absolventii invatamantului profesional cu durata de 3 ani.

Presedintele centrului de examen,
.......................................................
(numele, prenumele, semnatura, stampila centrului de examen)

Secretar,
...............................................
(numele, prenumele si semnatura)


Centrul de examen: ...................................................
Judetul ............................../municipiul Bucuresti
Rezultatele examenului de certificare a calificarii profesionale pentru absolventii invatamantului profesional cu durata de 3 ani
                                   Numarul candidatilor
Nr.  Unitatea Calificarea Inscrisi Prezenti Admisi Respinsi Neprezentati Eliminati din examen
crt. de    profesionala                       din care cu calificativ
   invatamant                 Total  Feminin  Total  Feminin  Total  Feminin
      Excelent  Foarte bine  Bine  Satisfacator  Total  Feminin  Total  Feminin  Total  Feminin
                     Total  Feminin  Total  Feminin  Total  Feminin  Total  Feminin

1.
2.
3. ...............
TOTAL GENERAL CENTRU DE EXAMEN

Observatie: Tabelul se va realiza in format Excel de catre secretarul Comisiei de examinare.

Presedintele centrului de examen,
...................................................
(numele, prenumele si semnatura)

Secretar,
.............................................
(numele, prenumele si semnatura)


Anexa nr. 6 la metodologie


RAPORTUL COMISIEI JUDETENE/A MUNICIPIULUI BUCURESTI DE EVALUARE SI CERTIFICARE
privind organizarea si desfasurarea examenului de certificare a calificarii profesionale pentru absolventii invatamantului profesional cu durata de 3 ani
- nivel 3 -
Judetul ................................/municipiul Bucuresti
anul scolar: ........................, sesiunea: ......................

1. Modul de organizare a examenului - informatii referitoare la:
- centre de examen - arondari, calificari, numar de candidati;
- asigurarea dotarii centrelor de examen - resurse materiale si financiare;
- teme pentru proba practica;
- constituirea comisiilor de examen - resursele umane, eventuale probleme aparute si solutionate;
- monitorizarea centrelor de examen.
2. Desfasurarea examenului de certificare a calificarii profesionale - informatii referitoare la:
- respectarea legislatiei in vigoare;
- monitorizarea calitatii desfasurarii examenului de certificare a calificarii profesionale, incidente si modul de solutionare a acestora;
- sanctiunile aplicate persoanelor implicate in desfasurarea incidentelor, precum si numele persoanelor, cadre didactice carora comisiile judetene/Comisia municipiului Bucuresti de evaluare si certificare le-a retras dreptul de a participa la examenul de certificare a calificarii profesionale;
- sugestii de optimizare a organizarii, administrarii si monitorizarii examenului de certificare a calificarii profesionale.
3. Evaluarea rapoartelor monitorilor de calitate - evaluarea calitativa si cantitativa a examenului pe centre si calificari
4. Opinii asupra temelor pentru proba practica, asupra performantelor si asupra calitatii examenului:
- opinii ale cadrelor didactice;
- opinii ale reprezentantilor operatorilor economici/institutiilor publice implicati in examen.
5. Propuneri de modificare/completare a metodologiei de organizare si desfasurare a examenului
6. Date statistice privind numarul elevilor inscrisi, prezenti, absenti, promovati, respinsi si procentul de promovabilitate

Inspectoratul Scolar Judetean .........................../al Municipiului Bucuresti
Comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de evaluare si certificare

Rezultatele examenului de certificare a calificarii profesionale pentru absolventii invatamantului profesional cu durata de 3 ani
                     Numarul candidatilor
Nr. Unitatea Calificarea Inscrisi Prezenti Admisi Respinsi Neprezentati Eliminati din examen
crt. de    profesionala                       din care cu calificativ
   invatamant                     Total  Feminin  Total  Feminin  Total  Feminin
            Excelent  Foarte bine  Bine  Satisfacator  Total  Feminin  Total  Feminin  Total  Feminin
             Total  Feminin  Total  Feminin  Total  Feminin  Total  Feminin

1.
2.
3. ...............
TOTAL GENERAL JUDET/MUNICIPIUL BUCURESTI

Observatie: Tabelul se va realiza in format Excel de catre secretarul comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de evaluare si certificare.

Presedintele Comisiei judetene/a municipiului Bucuresti de evaluare si certificare,
............................................................
(numele, prenumele si semnatura)

Secretar,
........................................
(numele, prenumele si semnatura)


Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
OUG 81/2016 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011. Ordonanta de urgenta nr. 81/2016
OUG 94/2014 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011, precum si modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei
Hotarare 6/2014 privind aprobarea Normelor de pregatire profesionala continua a auditorilor financiari
Hotarare nr. 3/2014 privind aprobarea Programului de pregatire profesionala continua aferent anului 2014
OG 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata. Ordonanta 129/2000, republicata 2014
Ordin 190/2013 privind formarea initiala, in anul 2014, in institutiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne a politistilor locali cu atributii in domeniul ordinii si linistii publice si in domeniul circulatiei rutiere
Hotarare nr. 1409/2013 pentru modificarea Regulamentului privind evaluarea activitatii profesionale a judecatorilor si procurorilor
Legea 314/2013 pentru modificarea si completarea OUG 104/2001 privind organizarea si functionarea Politiei de Frontiera Romane, precum si a Legii nr. 265/2010 pentru modificarea OUG 104/2001 privind organizarea si functionarea Politiei de Frontiera R
HG 855/2013 pentru aplicarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca. Hotarare nr. 855/2013
Hotararea 3/2013 privind evidenta profesionala a psihologilor cu drept de libera practica. Hotarare nr. 3/2013
HG 780/2013 pentru modificarea si completarea HG 556/2011 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Calificari. Hotarare nr. 780/2013
Ordin nr. 112/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea activitatii profesionale a personalului auxiliar de specialitate si a personalului conex din cadrul Ministerului Public
Legea 167/2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor. Lege nr. 167/2013
Legea 179/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca
Ordin nr. 207/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 143/2010 privind componenta si functionarea Comitetului pentru Organizatiile Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare, precum si procedurile d
HG 1062/2012 privind modalitatea de subventionare de catre stat a costurilor pentru elevii care frecventeaza invatamantul profesional. Hotararea nr. 1062/2012
Hotarare nr. 19/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a examenului de competenta profesionala
Hotararea 142/2012 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului ori examenului pentru definitivare in functie, promovare in grade sau trepte profesionale superioare ori din functia de grefier cu stu
Legea 57/2012 pentru modificarea si completarea OUG 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor. Lege nr. 57/2012
Hotararea nr. 2247/2011 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de mediere. Reguli de publicitate mediator, codul dentologic al profesiei de mediator
Cartea de cereri si actiuni. Modele. Comentarii. Explicatii. Editia 4
Octavia Spineanu-Matei (coord.),Ivanovici Laura,Eftimie Marius,Cristiana Craciunescu,Barna-Prisacaru Mihaela Ioana,Tania Badin,Matei Ion,Emilian Meiu,Moglan Raluca,Sorescu Laurentiu,Ungureanu Diana,Vidu Stelian Ioan,Liviu Zidaru,Octavia Spineanu-Matei (coord.),Ivanovici Laura,Eftimie Marius,Cristiana Craciunescu,Barna-Prisacaru Mihaela Ioana,Tania

Pret: 199 lei
169.15 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
39 useri online

Useri autentificati: