DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 43/2011 pentru aprobarea Instructiunii nr. 4/2011 privind inregistrarea si radierea valorilor mobiliare din evidentele CNVMPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 506 din 18 iulie 2011

COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE

In conformitate cu prevederile art. 1, 2 si art. 7 alin. (3), (10) si (15) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 514/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,
Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare a hotarat, in sedinta din data de 15 iunie 2011, emiterea urmatorului ordin:

Art. 1
Se aproba Instructiunea nr. 4/2011 privind inregistrarea si radierea valorilor mobiliare din evidentele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
Instructiunea mentionata la art. 1 intra in vigoare la data publicarii acesteia si a prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va fi publicata si in Buletinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro).


ANEXA - Instructiunea nr. 4/2011 privind inregistrarea si radierea valorilor mobiliare din evidentele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare


Art. 1
Prezenta instructiune stabileste cadrul juridic aplicabil inregistrarii, respectiv radierii valorilor mobiliare din evidentele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, denumita in continuare CNVM

Art. 2
(1) Sunt inregistrate obligatoriu la C.N.V.M. urmatoarele valori mobiliare si instrumente financiare:
a) valori mobiliare ce urmeaza a fi admise la tranzactionare pe o piata reglementata;
b) valori mobiliare tranzactionate in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare, conform regulilor de functionare a acestuia, aprobate de C.N.V.M., cu exceptia valorilor mobiliare deja admise la tranzactionare pe o piata reglementata si care se vor tranzactiona in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare fara acordul emitentului;
c) titluri de stat ce urmeaza sa fie admise la tranzactionare pe o piata reglementata;
d) valori mobiliare care dau dreptul de a achizitiona valori mobiliare de tipul celor precizate la lit. a), b) si c) prin subscriere sau schimb, dand loc la o decontare in bani;
e) valori mobiliare care urmeaza sa fie admise la tranzactionare pe o piata reglementata din alt stat membru, dar pentru care Romania este stat membru de origine, in conformitate cu art. 122 alin. (1^1) din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
f) orice instrument financiar care urmeaza sa fie admis la tranzactionare pe o piata reglementata/tranzactionat in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare, cu respectarea cerintelor legale;
g) valori mobiliare care au facut obiectul unui prospect de oferta publica de vanzare aprobat de C.N.V.M., dar care nu fac obiectul unei cereri de admitere la tranzactionare.
(2) Valorile mobiliare se radiaza de la C.N.V.M. in urmatoarele cazuri:
a) ca urmare a radierii societatii emitente de la oficiul registrului comertului;
b) la expirarea duratei pentru care au fost emise sau la rascumpararea integrala a valorilor mobiliare;
c) valorile mobiliare sunt retrase de la tranzactionare, cu respectarea prevederilor alin. (3)(5).
(3) Retragerea valorilor mobiliare de la tranzactionarea pe o piata reglementata atrage radierea lor de la C.N.V.M., cu exceptia cazului in care retragerea de la tranzactionarea pe o piata reglementata este urmata de tranzactionarea respectivelor valori mobiliare in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare.
(4) Retragerea valorilor mobiliare de la tranzactionarea in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare atrage radierea valorilor mobiliare de la C.N.V.M., cu exceptia cazului in care valorile mobiliare se vor tranzactiona pe o piata reglementata, in conditiile legii si ale prezentei instructiuni.
(5) In vederea protectiei investitorilor se va mentine inregistrarea la C.N.V.M. pentru actiunile care au fost retrase de la tranzactionarea pe piata de capital, in conformitate cu reglementarile C.N.V.M. referitoare la retragerea de la tranzactionare ca urmare a unei hotarari a adunarii generale extraordinare a actionarilor (AGEA) si a indeplinirii anumitor conditii de retragere prevazute expres in cadrul respectivelor reglementari, in conditiile in care hotararea AGEA privind retragerea de la tranzactionare face obiectul unui litigiu aflat pe rolul instantelor de judecata.
(6) Valorile mobiliare prevazute la alin. (1) lit. g) care nu sunt tranzactionate pe piata de capital vor fi inregistrate si mentinute in evidentele C.N.V.M. o perioada de 2 ani. In acest termen, consiliul de administratie al societatii comerciale emitente are obligatia de a convoca AGEA pentru a se pronunta cu privire la intreprinderea demersurilor privind admiterea la tranzactionare pe piata de capital sau cu privire la renuntarea la admitere. Societatea comerciala va transmite la C.N.V.M. convocatorul si hotararea AGEA, in termen de maximum 3 zile lucratoare de la producerea respectivului eveniment.
(7) Actiunile prevazute la alin. (5) vor fi radiate din evidentele C.N.V.M. in situatia in care instantele de judecata resping definitiv si irevocabil cererea de anulare a hotararii AGEA. In situatia in care hotararea AGEA privind retragerea de la tranzactionare este anulata de instantele de judecata printr-o sentinta definitiva si irevocabila, societatea comerciala are obligatia de a initia, in termen de 30 de zile, demersurile necesare admiterii la tranzactionarea pe piata de capital. Societatea comerciala are obligatia ca, in termen de cel mult 3 zile lucratoare de la data luarii la cunostinta, sa notifice C.N.V.M. cu privire la pronuntarea de catre instantele de judecata a unei hotarari definitive si irevocabile referitoare la anularea hotararii AGEA.
(8) Obligatia de raportare inceteaza in momentul radierii valorilor mobiliare de la C.N.V.M., cu respectarea prevederilor alin. (9).
(9) Prin exceptie de la obligatiile de raportare stabilite prin Regulamentul nr. 1/2006, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru entitatile ale caror valori mobiliare sunt inregistrate la C.N.V.M., entitatile care au emis valorile mobiliare prevazute la alin. (1) lit. g) si care nu sunt tranzactionate pe piata de capital au obligatia ca, pe perioada mentinerii la C.N.V.M. in conformitate cu alin. (6), sa puna la dispozitia publicului si sa transmita la C.N.V.M., in termen de cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar, raportul anual prevazut la art. 112^1 din Regulamentul nr. 1/2006, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
(10) Pana la data radierii din evidentele C.N.V.M., instrumentele financiare prevazute la alin. (1) lit. g) si alin. (5) vor fi depozitate, in mod obligatoriu, la un depozitar central autorizat, in vederea efectuarii in mod centralizat a operatiunilor cu respectivele instrumente financiare si asigurarii unei evidente unitare a acestor operatiuni.
(11) Prevederile alin. (9) sunt aplicabile in cazul in care entitatea respectiva nu a emis alte valori mobiliare tranzactionate pe piata de capital.

Art. 3
(1) Pe perioada mentinerii in evidentele C.N.V.M., entitatile care au emis valorile mobiliare prevazute la art. 2 alin. (1) lit. g) datoreaza tariful prevazut la pct. 6.5 din anexa la Regulamentul nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2006, republicat, cu modificarile ulterioare, care se aplica corespunzator.
(2) In situatia in care entitatile prevazute la alin. (1) au emis si alte valori mobiliare care sunt inregistrate la C.N.V.M. si tranzactionate pe piata de capital, acestea vor plati corespunzator doar tariful de mentinere la C.N.V.M. a valorilor mobiliare tranzactionate, in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 7/2006, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2006, republicat, cu modificarile ulterioare.

Art. 4
(1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei instructiuni si pana la data modificarii reglementarilor C.N.V.M. referitoare la inregistrarea in evidentele C.N.V.M. si radierea valorilor mobiliare se suspenda aplicarea prevederilor art. 100 alin. (3), art. 104 si 106 din Regulamentul nr. 1/2006, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) La data intrarii in vigoare a prezentei instructiuni se abroga orice dispozitii contrare.

Art. 5
Incalcarea prevederilor prezentei instructiuni constituie contraventie si se sanctioneaza conform dispozitiilor titlului X al Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 6
Prezenta instructiune intra in vigoare la data publicarii acesteia si a ordinului de aprobare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Niciun link inscris in sistemul contextual
Contractul de fideiusiune
Veress Emod

Pret: 54.9 lei
46.7 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
99 useri online

Useri autentificati: