DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin 42/2015 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor de transport in unele situatii in care cadrele militare, politistii si personalul civil se deplaseaza la si de la locul de munca, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne nr. 51/2014Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 320 din 11 mai 2015

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

In temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile si completarile ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite urmatorul ordin:

Art. I
Normele metodologice privind decontarea cheltuielilor de transport in unele situatii in care cadrele militare, politistii si personalul civil se deplaseaza la si de la locul de munca, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 51/2014, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 269 din 11 aprilie 2014, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, dupa litera b) se introduce o noua litera, litera b^1), cu urmatorul cuprins:
"b^1) la si de la locul de munca, potrivit prevederilor art. 6 alin. (1), lit. c) din Hotararea Guvernului nr. 1.292/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;".

2. La articolul 2, litera g) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"g) mijloc de transport detinut legal, cu orice titlu – autovehicul detinut de catre politist ori sotia/sotul acestuia in proprietate personala sau in baza unor contracte legale."

3. Dupa articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu urmatorul cuprins:

"Art. 3^1
(1) In situatiile prevazute la art. 1 lit. b^1), decontarea cheltuielilor de transport pentru deplasarile la si de la locul de munca urmeaza regimul deplasarilor in interesul serviciului.
(2) Decontarea cheltuielilor se face lunar, in conditiile prezentului ordin, cu aprobarea conducatorului unitatii pe raportul scris al angajatului indreptatit, pe baza documentelor justificative, cum ar fi: bonul fiscal de carburant, abonamente, legitimatii, tichete sau bilete de calatorie, in original, precum si a documentelor de confirmare a solicitarii prezentei politistului la serviciu, dupa caz.
(3) Pentru deplasarile frecvente in interes de serviciu, in scopul realizarii operative a sarcinilor, conducatorii unitatilor pot aproba procurarea de abonamente pe calea ferata sau auto daca valoarea acestora este mai mica decat costul legitimatiilor/tichetelor/biletelor de calatorie ce s-ar folosi pentru toate deplasarile din cursul unei luni.

(4) In situatia in care nu exista mijloace de transport in comun, iar deplasarea nu se poate efectua cu un mijloc de transport detinut legal, cu orice titlu, se pot folosi si autovehicule din inzestrarea Ministerului Afacerilor Interne.
(5) Misiunile ordonate sunt activitatile profesionale desfasurate in scopul indeplinirii atributiilor si sarcinilor de serviciu stabilite potrivit legii, inclusiv interventiile la solicitari formulate prin Sistemul national unic pentru apeluri de urgenta."

4. Dupa articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 4^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 4^1
(1) In situatiile prevazute la art. 3 si 4, pot fi procurate si bilete de calatorie, care se deconteaza in conditiile prezentului ordin.
(2) Decontarea cheltuielilor de transport se face pe baza urmatoarelor documente de calatorie eliberate de operatorii de transport autorizati, pentru rutele respective, astfel:
a) abonament lunar, abonamente saptamanale sau bilete de calatorie, in varianta care este cea mai economica; sau
b) abonamente si bilete de calatorie, atunci cand abonamentele nu acopera zilele de sambata, duminica sau de sarbatoare legala; sau
c) bilete de calatorie, in cazul motivat in care, pentru ruta utilizata, operatorii de transport autorizati nu emit abonamente.
(3) Varianta cea mai economica se stabileste de catre structura financiar-contabila prin realizarea unei analize comparative a cheltuielilor pentru achitarea de abonamente lunare, saptamanale sau bilete de calatorie.
(4) Pentru stabilirea cazului motivat prevazut la alin. (2) lit. c), personalul indreptatit depune:
a) un inscris eliberat de acest operator, potrivit caruia nu emite abonamente lunare sau saptamanale pe ruta respectiva; sau
b) o declaratie pe propria raspundere ca a solicitat operatorului de transport autorizat, de pe ruta de deplasare, abonament luna sau saptamanal, iar acesta nu i l-a eliberat.
(5) Decontarea cheltuielilor de transport pe baza biletelor de calatorie corespunzatoare calatoriilor efectuate, se poate realiza si in cazul in care exista doi sau mai multi operatori de transport autorizati, care impreuna asigura, fractionat, deplasarea pe ruta respectiva."

5. La articolul 5, dupa alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (2^1)-(2^3), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) si (2), deplasarea se aproba de catre:
a) conducatorul unitatii Aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, pentru personalul propriu indreptatit ale carui drepturi se asigura din bugetul propriu al ordonatorului principal de credite;
b) conducatorul unitatii ierarhic superioare, pentru personalul indreptatit care are calitatea de conducator al unitatii sau cea de ordonator secundar/tertiar de credite.
(2^2) In situatiile prevazute la alin. (2^1), comisia se constituie la nivelul unitatilor la care se da aprobarea de deplasare, iar membrii reprezentand personal din domeniile resurse umane, management operational, financiar-contabil si logistic se asigura de catre unitatile/structurile care deservesc aceasta unitate, la cerere.
(2^3) In cazul personalului indreptatit din structurile teritoriale de audit, ale carui drepturi nu se asigura din bugetul propriu al ordonatorului principal de credite, precum si al personalului din structurile teritoriale subordonate nemijlocit Inspectoratului General al Politiei Romane, ale carui drepturi se asigura din bugetul inspectoratelor de politie judetene, conducatorul unitatii din bugetul careia se asigura decontarea cheltuielilor de transport constituie comisia in conditiile alin. (2), la propunerea conducatorului structurii teritoriale. Propunerea, raportul de solicitare a deplasarii si documentele anexate acestuia se pun la dispozitia comisiei prin grija conducatorului structurii teritoriale. In cadrul comisiei participa si conducatorul structurii teritoriale, in calitate de membru."

6. La articolul 5, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(6) Comisia analizeaza raportul de solicitare a deplasarii, avand in vedere situatia mijloacelor de transport in comun, in functie de tip, grafic orar, distante si rute, prin raportare la deplasarea solicitata, programul de lucru si posibilitatea asigurarii transportului cu aceste mijloace pentru prezenta personalului la inceperea programului si pentru inapoierea la domiciliu/resedinta dupa terminarea programului."

7. La articolul 5, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7^1), cu urmatorul cuprins:
"(7^1) Atunci cand comisia se constituie potrivit alin. (2^3), procesul-verbal, raportul de solicitare a deplasarii si documentele anexate acestuia se transmit conducatorului unitatii competent sa gestioneze raporturile de serviciu/raporturile de munca ale personalului indreptatit, pentru a hotari potrivit alin. (7)."

8. La articolul 6, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6
(1) In cazurile prevazute la art. 3 alin. (6) si art. 4 alin. (4), decontarea lunara a cheltuielilor de transport se face in baza cererii de decontare intocmite de personalul indreptatit, aprobata de conducatorul unitatii."

9. La articolul 6, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) Verificarea documentelor justificative depuse impreuna cu cererea de decontare si calcularea sumei aferente lunii pentru care se face decontul se realizeaza de catre structura financiar-contabila."

10. La articolul 6 alineatul (2), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"d) un bon fiscal de carburant, emis de societatile de distributie a produselor petroliere pentru achizitia de carburant in luna care face obiectul decontarii."

11. La articolul 6, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"((3) Deontarea se realizeaza in functie de consumul mediu de carburant prevazut de constructorul autovehiculului si de sistemul de alimentare a acestuia, dar nu mai mult de 7,5 litri de carburant la 100 km parcursi. Pretul de vanzare cu amanuntul in functie de care se va deconta contravaloarea carburantului este cel inscris in bonul fiscal de carburant prevazut la alin. (2) lit. d)."

12. La articolul 6, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (3^1) si (3^2), cu urmatorul cuprins:
"(3^1) In cazul modificarii sistemelor de alimentare a motoarelor autoturismelor/mijloacelor de transport, care au fost initial omologate pentru circulatia pe drumurile publice cu un anumit carburant prevazut de constructor, decontarea cheltuielilor de transport se realizeaza in functie de pretul de vanzare cu amanuntul al carburantului utilizat potrivit modificarii respective, daca acest pret este mai mic decat cel al carburantului prevazut de constructor.
(3^2) In situatia prevazuta la alin. (3^1), decontarea cheltuielilor de transport se poate face in functie de pretul de vanzare cu amanuntul al carburantului prevazut de constructor, daca exista cauze obiective pentru care nu a fost utilizat carburantul potrivit modificarii sistemelor de alimentare. Cauzele obiective si distantele parcurse in aceste conditii se vor mentiona in cererea de decontare."

13. La articolul 6, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu urmatorul cuprins:
"(8) Distanta «la si de la locul de munca», daca locul de munca se afla la peste 5 km de localitatea de domiciliu sau de resedinta, in functie de care se deconteaza cheltuielile de transport, se stabileste pe ruta cea mai scurta intre limita administrativ-teritoriala a localitatii de domiciliu sau de resedinta si locul de munca, pe drumuri publice."

14. Dupa articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 6^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 6^1
(1) Rapoartele persoanelor care solicita deplasarea la si de la locul de munca si documentele aferente, in cazurile prevazute la art. 3 alin. (6) si art. 4 alin. (4), se pastreaza intr-un dosar separat la structura financiar-contabila.
(2) In cazul in care documentele prevazute la art. 6 alin. (2) lit. a)-c) au fost depuse impreuna cu raportul de solicitare a deplasarii sau la solicitarea comisiei pentru analiza deplasarii, acestea nu vor mai insoti cererea de decontare lunara a cheltuielilor de transport."

Art. II
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, prevederile pct. 26-28 din Normele metodologice privind drepturile de transport, acordarea indemnizatiei de delegare, indemnizatiei de detasare si decontarea cheltuielilor de cazare politistilor, elevilor si studentilor din institutiile de invatamant pentru formarea politistilor, aprobate prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 136/2004^1, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.
------
^1 Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 136/2004 nu a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. III
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Nu este


Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica

Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
16 useri online

Useri autentificati: