DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin 428/2010 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activitatii realizate de catre furnizorii de servicii medicale — formulare unice pe tara, fara regim specialPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 296 din 6 mai 2010

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

Avand in vedere:
 • Referatul Directiei generale relatii cu furnizorii nr. DGF/376 din 16 aprilie 2010;
 • art. 140 din Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2010, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 262/2010;
 • Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de asigurari de Sanatate nr. 265/408/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul prevederilor art. 281 alin. (2) din legea nr. 95/2006 privind reforma In domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, aprobat prin HOTararea Guvernului nr. 972/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emite urmatorul ordin:

  Art. 1
  (1) Se aproba documentele justificative — formulare unice pe tara, fara regim special, care includ desfasuratoarele necesare raportarii activitatii medicilor din asistenta medicala primara, in vederea decontarii de catre casele de asigurari de sanatate a activitatii realizate potrivit contractului de furnizare de servicii medicale, conform anexelor nr. 1 a—1 j.
  (2) Se aproba documentele justificative — formulare unice pe tara, fara regim special, care includ si desfasuratoarele necesare raportarii activitatii medicilor din asistenta medicala ambulatorie de specialitate, in vederea decontarii de catre casele de asigurari de sanatate a activitatii realizate potrivit contractului de furnizare de servicii medicale, conform anexelor nr. 2 a—2 l.
  (3) Se aproba documentele justificative — formulare unice pe tara, fara regim special, care includ si desfasuratoarele necesare raportarii activitatii medicilor din unitatile sanitare cu paturi, in vederea decontarii de catre casele de asigurari de sanatate a activitatii realizate potrivit contractului de furnizare de servicii medicale, conform anexelor nr. 3 a—3 i.
  (4) Se aproba documentele justificative — formulare unice pe tara, fara regim special, care includ si desfasuratoarele necesare raportarii activitatii furnizorilor de servicii medicale de urgenta si transport sanitar, in vederea decontarii lunare si trimestriale de catre casele de asigurari de sanatate a activitatii realizate potrivit contractului de furnizare de servicii medicale, conform anexelor nr. 4 a—4 d.
  (5) Se aproba documentele justificative — formulare unice pe tara, fara regim special, care includ si desfasuratoarele necesare raportarii activitatii furnizorilor de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu, in vederea decontarii de catre casele de asigurari de sanatate a activitatii realizate potrivit contractului de furnizare de servicii medicale, conform anexelor nr. 5 a si 5 b.
  (6) Se aproba documentele justificative — formulare unice pe tara, fara regim special, care includ si desfasuratoarele necesare raportarii activitatii medicilor din asistenta medicala de recuperare-reabilitare a sanatatii, in vederea decontarii de catre casele de asigurari de sanatate a activitatii realizate potrivit contractului de furnizare de servicii medicale, conform anexelor nr. 6 a si 6 b.
  (7) Se aproba documentele justificative — formulare unice pe tara, fara regim special, care includ si desfasuratoarele necesare raportarii listei persoanelor cu afectiuni cronice pentru care se organizeaza evidenta distincta la nivelul medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriu, conform anexelor nr. 7a si 7b.
  (8) Formularele mentionate la alin. (1) — (7) se utilizeaza impreuna cu formularele tipizate „Factura” fara TVA, intocmite conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.226/2006 privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de catre persoanele prevazute la art. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile ulterioare.

  Art. 2
  (1) Anexele nr. 1—7*) fac parte integranta din prezentul ordin.
  (2) Formularele cuprinse in prezentul ordin constituie modele-tip.
  ---------------
  *) Anexele nr. 1—7 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 296 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome Monitorul Oficial, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

  Art. 3
  Furnizorii de servicii medicale vor raporta serviciile medicale efectuate conform contractelor de furnizare de servicii medicale in vederea decontarii acestora de catre casele de asigurari de sanatate judetene, a municipiului Bucuresti, Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si de catre Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, potrivit documentelor justificative aprobate prin prezentul ordin.

  Art. 4
  (1) Desfasuratoarele cuprinse in prezentul ordin se vor completa separat pentru asigurati, pentru cazurile ce reprezinta accidente de munca si boli profesionale, pentru cazurile prezentate ca urmare a situatiilor in care le-au fost aduse prejudicii sau daune sanatatii de catre alte persoane, pentru persoanele titulare ale cardului european de asigurari sociale de sanatate ori beneficiari ai formularelor europene emise in baza Regulamentului (CEE) nr. 1.408 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate sociala in raport cu lucratorii salariati si cu familiile acestora care se deplaseaza in cadrul Comunitatii si pentru cetatenii statelor cu care Romania a incheiat acorduri, intelegeri, conventii sau protocoale internationale cu prevederi in domeniul sanatatii, care beneficiaza de servicii medicale pe teritoriul Romaniei de la furnizori aflati in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate.
  (2) La formularele mentionate la alin. (1) se vor atasa, dupa caz:
  a) lista cuprinzand distinct pentru fiecare cod numeric personal (CNP) specificarea serviciilor medicale efectuate in cazul persoanelor carora li s-a acordat asistenta medicala pentru accidente de munca si boli profesionale;
  b) lista cuprinzand distinct pentru fiecare cod numeric personal (CNP) specificarea serviciilor medicale acordate cazurilor prezentate ca urmare a situatiilor in care le-au fost aduse prejudicii sau daune sanatatii de catre alte persoane;
  c) lista cuprinzand distinct pentru fiecare cod de identificare a persoanei beneficiare serviciile medicale acordate, cu specificarea urmatoarelor informatii: tara — membra a Uniunii Europene/Spatiului Economic European, numele si prenumele, data nasterii, numarul de identificare a institutiei care a emis cardul european de asigurari sociale de sanatate/formularul european emis in baza Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71, numarul de identificare a cardului european de asigurari sociale de sanatate in cazul persoanelor titulare ale cardului european de asigurari de sanatate;
  d) lista cuprinzand distinct pentru fiecare cod de identificare a persoanei beneficiare serviciile medicale acordate, cu specificarea urmatoarelor informatii: tara, numele si prenumele, data nasterii in cazul cetatenilor statelor cu care Romania a incheiat acorduri, intelegeri, conventii sau protocoale internationale cu prevederi in domeniul sanatatii.

  Art. 5
  La data intrarii in vigoare a prevederilor prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 563/2009 pentru aprobarea utilizarii formularelor unice pe tara, fara regim special, necesare raportarii activitatii furnizorilor de servicii medicale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 346 si 346 bis din 25 mai 2009, cu modificarile ulterioare.

  Art. 6
  Casele de asigurari de sanatate judetene, a municipiului Bucuresti, Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

  Art. 7
  Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

  Poate fi de interes si:
  Hotararea 24/2020 privind aprobarea instituirii starii de alerta la nivel national si a masurilor de prevenire si control a infectiilor, in contextul situatiei epidemiologice generate de virusul SARSCoV-2
  OUG 18/2017 privind asistenta medicala comunitara. Ordonanta de urgenta nr 18/2017
  Legea 50/2016 pentru modificarea art. 12 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003
  Legea 9/2016 pentru ratificarea Protocolului aditional la Conventia europeana pentru protectia drepturilor omului si a demnitatii fiintei umane fata de aplicatiile biologiei si medicinei, referitor la transplantul de organe si tesuturi de origine uma
  Ordin 1255/2015 pentru modificarea si completarea Normelor minime privind aptitudinile fizice si mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 1.162/2010
  HG 49/2015 pentru modificarea si completarea HG 900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul national de asigurari sociale de sanatate din titlul IX Cardul european si cardul national de asigurari s
  HG 34/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de utilizare si completare a dosarului electronic de sanatate al pacientului. Hotararea 34/2015
  Legea 166/2014 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind ajutorul reciproc pentru interventiile transfrontaliere in caz de urgente medicale, semnat la Chisinau la 21 februarie 2014
  Legea 154/2014 pentru modificarea art. 184 alin. (6) si (11) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Lege nr. 154/2014
  OUG 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar si sistemului public de asistenta sociala in anul 2015. Ordonanta de urgenta nr. 70/2014
  OUG 68/2014 privind modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 68/2014
  Legea 149/2014 privind unele masuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigura continuitatea asistentei medicale in centrele de permanenta
  HG 846/2014 pentru modificarea si completarea HG 1996/2004 privind conditiile de acordare in mod gratuit a asistentei medicale si psihologice, a medicamentelor si protezelor pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei pe
  Legea 132/2014 privind aprobarea OUG 2/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Lege nr. 132/2014
  Legea 113/2014 privind aprobarea OUG nr. 35/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul sanitar. Lege nr. 113/2014
  Ordin nr. 620/362/2014 privind aprobarea criteriilor ce stau la baza indeplinirii atributiilor comisiilor constituite in baza prevederilor Hotararii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglemen
  OUG 23/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si pentru modificarea unor acte normative in domeniul sanatatii. Ordonanta de Urgenta nr. 23/2014
  Legea 65/2014 privind modificarea OG 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, precum si pentru stabilirea altor masuri. Lege nr. 65/2014
  Legea 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane si prelevarea organelor si tesuturilor de la cadavre in vederea transplantului republicata 2014. Lege nr. 104/2003 republicata 2014
  Legea 282/2005 privind organizarea activitatii de transfuzie sanguina, donarea de sange si componente sanguine de origine umana, precum si asigurarea calitatii si securitatii sanitare, in vederea utilizarii lor terapeutice, republicata 2014. Lege nr.
  Dreptul afacerilor intreprinderii Vol. I
  Madalina Botina,Turcu Ion

  Pret: 79.9 lei
  67.92 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:
  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  46 useri online

  Useri autentificati: