DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 420/2011 privind conditiile in care persoanele condamnate pot presta munca pe baza de voluntariatPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 181 din 15 martie 2011

MINISTERUL JUSTITIEI

Avand in vedere prevederile art. 57 alin. (2^1) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul art. 13 din Hotararea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificarile si completarile ulterioare;
ministrul justitiei emite urmatorul ordin:

Art. 1
Unitatile subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor pot incheia contracte de voluntariat cu persoane juridice de drept public sau persoane juridice de drept privat, fara scop patrimonial, in scopul desfasurarii unor activitati de interes public cu persoanele condamnate, in interiorul sau exteriorul locului de detinere, sau cu persoanele arestate preventiv, in interiorul acestuia, in conditiile legii.

Art. 2
(1) Persoanele private de libertate pot presta munca pe baza de voluntariat in temeiul unui contract de voluntariat, conform modelului prevazut in anexa nr. 1, incheiat pe o perioada determinata de pana la 3 luni, intre penitenciar, reprezentat prin directorul locului de detinere, in calitate de prestator, si beneficiarul voluntariatului.
(2) Prin contractul de voluntariat directorul locului de detinere pune la dispozitia beneficiarului forta de munca, in vederea desfasurarii unor activitati de interes public, fara a obtine o contraprestatie materiala.
(3) Activitatile de interes public in care persoanele private de libertate pot desfasura munca pe baza de voluntariat sunt urmatoarele:
a) activitati de strangere a deseurilor din zonele situate de-a lungul soselelor, cailor ferate, apelor curgatoare, padurilor, parcurilor, lacurilor si din alte spatii apartinand domeniului public, in campanii organizate cu alti parteneri sociali;
b) activitati de plantari si reimpaduriri ale terenurilor aflate in domeniul public, in campanii organizate cu alti parteneri sociali;
c) lucrari de aparare impotriva inundatiilor;
d) activitati de combatere a eroziunii solului si de protectie impotriva excesului de apa si umiditate; e) activitati de amenajare sau imbunatatire a drumurilor publice de acces la exploatatiile agricole si forestiere, inclusiv lucrari de marcare, semnalizare si avertizare;
f) activitati de extindere a sistemelor de irigatii si drenaj;
g) actiuni de deszapezire a spatiilor publice, in situatia unor ninsori abundente;
h) activitati de igienizare organizate de autoritatile publice centrale si locale, de organizatii neguvernamentale sau alte persoane juridice fara scop patrimonial, in institutii de stat, precum: spitale, policlinici, crese, gradinite, scoli, centre de plasament, institutii de cercetare, poligoane de tragere, baze sportive, centre de ingrijire a batranilor, biblioteci, muzee, biserici, manastiri, precum si in alte institutii de cultura si cult;
i) actiuni de amenajare sau de ingrijire a adaposturilor pentru animale fara stapan;
j) activitati culturale, artistice, educative, sportive, religioase si de protectie a mediului, precum si actiuni de promovare a unor astfel de demersuri, organizate de autoritatile publice centrale si locale, de organizatii neguvernamentale sau alte persoane juridice fara scop patrimonial ori direct de beneficiarul voluntariatului, dupa cum urmeaza:
 • actiuni de valorificare a unor terenuri degradate si redarea acestora ca zone verzi si parcuri;
 • actiuni educative de prevenire a savarsirii de infractiuni si a consumului de droguri, alcool, tutun si de popularizare a consecintelor negative ale acestor fapte antisociale sau conduite atipice;
 • actiuni de prevenire a raspandirii bolilor cu transmitere sexuala;
 • actiuni specifice organizarii unor expozitii si manifestari cultural-artistice, a unor intreceri sportive si a unor manifestari religioase;
 • activitati de ingrijire a persoanelor in varsta, singure, bolnave, cu handicap sau alte dizabilitati, in colaborare cu directiile judetene de asistenta sociala, organizatii neguvernamentale sau biserici;
 • activitati de sprijinire a familiilor monoparentale, cu copii in intretinere, aflate in evidenta stare de pauperitate, in colaborare cu directiile judetene de asistenta sociala, organizatii neguvernamentale sau biserici.
  (4) Activitatile de interes public mentionate la alin. (3) pot face obiectul contractelor de voluntariat incheiate conform prezentului ordin numai daca desfasurarea acestor activitati nu intra in sarcina unor operatori economici privati, in baza contractelor cu titlu oneros incheiate de acestia cu persoane juridice de drept public, fapt dovedit de beneficiarul voluntariatului printr-o declaratie autentica data pe propria raspundere.

  Art. 3
  Obligatiile partilor sunt stabilite prin contractul de voluntariat prevazut in anexa nr. 1, clauzele contractuale urmand a fi adaptate situatiilor specifice desfasurarii fiecarui tip de activitate.

  Art. 4
  (1) Selectionarea persoanelor private de libertate in vederea folosirii lor la activitati pe baza de voluntariat se face de catre comisia prevazuta la art. 167 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.897/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, conform procedurilor de selectionare la munca.
  (2) Cu prilejul analizarii in cadrul comisiei se au in vedere atat natura faptei savarsite, cat si interdictiile ce decurg din hotararea judecatoreasca de condamnare, astfel incat persoana privata de libertate care face obiectul selectionarii sa nu fie incompatibila cu activitatea ce urmeaza a fi desfasurata.
  (3) Persoanele private de libertate selectionate isi exprima consimtamantul scris, in fata comisiei prevazute la alin. (1), sub forma unui angajament care va cuprinde cel putin obligatiile prevazute in anexa nr. 2.

  Art. 5
  (1) Administratia locului de detinere, prin compartimentul organizarea muncii, pastreaza un registru de evidenta a voluntarilor, conform modelului prevazut in anexa nr. 3.
  (2) Directorul penitenciarului intreprinde demersurile necesare pe langa beneficiarul voluntariatului in vederea eliberarii de catre acesta a certificatului nominal care atesta calitatea de voluntar a persoanei private de libertate. Acesta se pastreaza la dosarul individual si se inmaneaza la punerea in libertate sau, pe parcursul executarii pedepsei, la cererea persoanei private de libertate.

  Art. 6
  (1) Implicarea persoanelor private de libertate in actiuni pe baza de voluntariat nu exclude participarea acestora la activitati gospodaresti, productive sau de alta natura, in interiorul sau in exteriorul penitenciarului, cu conditia respectarii programului de lucru si a dispozitiilor legale privind durata muncii prestate.
  (2) Dispozitiile privind munca persoanelor condamnate prevazute in Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, cu modificarile si completarile ulterioare, si in Regulamentul de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.897/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator si activitatilor desfasurate pe baza de voluntariat.

  Art. 7
  Anexele nr. 13 fac parte integranta din prezentul ordin.

  Art. 8
  Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


  Anexa nr. 1
  Penitenciarul       Beneficiarul
  ......          ...... 
  


  CONTRACT DE VOLUNTARIAT
  Nr. ... din ..................

  model


  ARTICOLUL 1 - Partile contractului

  Penitenciarul ............................, cu sediul in .....................,
  str. ...................... nr. ..., judetul ................., CIF ....................,
  CUI ..............., telefon ................, cont ......................, deschis
  la ..........................., reprezentat prin .........................., director,
  in calitate de prestator de activitati cu persoane private de
  libertate, si
  ....................................., cu sediul in .....................................,
  str. ................................... nr. .., judetul ..........................,
  CIF ......................, CUI ....................., telefon .......................,
  reprezentata prin ................, in calitate de ..........................,
  denumita in contract beneficiarul voluntariatului.
  In temeiul art. 57 alin. (2^1) din Legea nr. 275/2006 privind
  executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele
  judiciare in cursul procesului penal, cu modificarile si
  completarile ulterioare, si al Legii voluntariatului nr. 195/2001,
  republicata, se incheie prezentul contract de voluntariat, cu
  respectarea urmatoarelor clauze:

  ARTICOLUL 2 Obiectul contractului
  Prezentul contract are ca obiect asigurarea de catre prestator a efectivului de persoane private de libertate, prevazut la art. 5, in vederea efectuarii unor lucrari de ............................................................., in regim de voluntariat.

  ARTICOLUL 3 Durata contractului
  Prezentul contract se incheie de la .................... pana la ............................. .

  ARTICOLUL 4 Valoarea contractului
  Activitatile prestate in regim de voluntariat nu se remunereaza.

  ARTICOLUL 5 Obligatiile partilor
  (1) Prestatorul se obliga:
  a) sa puna la dispozitia beneficiarului voluntariatului un efectiv de ....... persoane private de libertate.
  Programul de lucru zilnic este de ..... ore, in care se includ/nu se includ pauza de masa si durata transportului. Programul de lucru se organizeaza astfel:
 • ora ...... inceperea lucrului;
 • ora ...... incetarea lucrului;
  b) sa asigure respectarea disciplinei in randul persoanelor private de libertate;
  c) sa ia masuri ca persoanele private de libertate sa respecte regulile de protectie a muncii, potrivit dispozitiilor legale;
  d) sa asigure paza si supravegherea persoanelor private de libertate, avand in vedere regimul de executare in care sunt incluse;
  e) sa informeze beneficiarul voluntariatului cu privire la imposibilitatea punerii la dispozitie a persoanelor private de libertate la un moment dat;
  f) sa asigure persoanelor private de libertate doua zile consecutive pe saptamana pentru odihna.
  (2) Beneficiarul voluntariatului se obliga:
  a) sa foloseasca persoanele private de libertate numai la lucrarile mentionate la art. 2, cu respectarea prevederilor Legii nr. 275/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Regulamentului de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.897/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
  b) sa obtina, in situatiile cand este cazul, avizele legale (sanitar, sanitar-veterinar, PSI, de protectie a mediului etc.) necesare pentru functionarea punctului de lucru, inainte de inceperea activitatii cu persoanele private de libertate;
  c) sa faca cunoscut prestatorului personalul insarcinat cu conducerea si asistenta tehnica a lucrarilor, in vederea instruirii acestuia cu privire la relatiile si comportarea fata de persoanele private de libertate si pentru aprobarea accesului la punctul de lucru;
  d) sa asigure surse de apa potabila, spatii pentru servirea hranei, grupuri sanitare, materialele igienico-sanitare si, daca este cazul, sa realizeze amenajarile impuse pentru executarea pazei la locul de munca;
  e) sa puna la dispozitia prestatorului, la inceperea lucrarilor, programarea activitatilor ce urmeaza a se executa;
  f) sa asigure conducerea si asistenta tehnica a lucrarilor la care sunt folosite persoanele private de libertate;
  g) sa asigure cu mijloace de transport corespunzatoare deplasarea persoanelor private de libertate si a personalului de paza si supraveghere la si de la locul de munca, dupa caz;
  h) sa asigure, conform prevederilor legale, conditiile de protectie a muncii, precum si alimentatia si echipamentul de protectie pentru persoanele private de libertate si pentru personalul de paza si supraveghere, in functie de natura si de caracteristicile activitatii efective;
  i) sa efectueze cu persoanele private de libertate si personalul de paza si supraveghere instruirea la locul de munca, precum si instruirea periodica in domeniul securitatii si sanatatii in munca, corespunzator sarcinilor de lucru stabilite conform prezentului contract;
  j) sa asigure transportul hranei pentru persoanele private de libertate, dupa caz;
  k) sa asigure transportul persoanelor private de libertate accidentate ca urmare a unui accident de munca la infirmeria locului de detinere sau la cel mai apropiat spital;
  l) sa asigure persoanele private de libertate impotriva riscurilor de accident si de boala ce decurg din natura activitatilor desfasurate, in conditiile legii. In lipsa asigurarii, costul prestatiilor medicale se suporta integral de catre beneficiarul voluntariatului;
  m) sa ia masuri in vederea respectarii de catre persoanele private de libertate a obligatiilor si interdictiilor prevazute de art. 127 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.897/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si sa aduca de indata la cunostinta reprezentantilor penitenciarului orice incident in legatura cu activitatea prestata de persoanele private de libertate, prezenta acestora sau incalcarea de catre acestea a obligatiilor si interdictiilor prevazute de dispozitiile sus-amintite;
  n) sa sesizeze inspectoratul teritorial de munca in situatia producerii unui accident de munca;
  o) sa prezinte, cu prilejul incheierii prezentului contract, o declaratie autentica pe propria raspundere conform careia desfasurarea activitatilor ce fac obiectul contractului de voluntariat nu intra in sarcina unor operatori economici privati, in baza contractelor cu titlu oneros incheiate de acestia cu persoane juridice de drept public;
  p) sa asigure utilaje, materiale si scule necesare desfasurarii activitatii de voluntariat;
  r) sa elibereze la terminarea perioadei de voluntariat un certificat nominal care sa recunoasca prestarea activitatii de voluntar, precum si experienta si aptitudinile dobandite.

  ARTICOLUL 6 Evidenta primara a muncii prestate
  Evidenta primara a muncii prestate de catre persoanele private de libertate este tinuta de prestator (bonuri de lucru, foi de lucru in acord, rapoarte de lucru etc.). Un exemplar al documentului de evidenta va fi predat zilnic reprezentantului beneficiarului voluntariatului pentru a fi contrasemnat.
  Documentul astfel intocmit si semnat constituie confirmarea cantitatii si calitatii muncii prestate, la cererea beneficiarului voluntariatului.

  ARTICOLUL 7 Raspunderea contractuala
  (1) Beneficiarul voluntariatului raspunde de desfasurarea activitatii economice in conditii de legalitate si de respectarea prevederilor legale in domeniul protectiei mediului si al securitatii muncii.
  (2) Persoanele private de libertate raspund pentru pagubele produse din vina lor la locul de munca, potrivit Legii nr. 275/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Cercetarea administrativa in legatura cu pagubele produse se efectueaza de catre o comisie formata din reprezentanti ai ambelor parti.

  ARTICOLUL 8 Alte clauze
  (1) Amenajarile speciale, precum si dispunerea acestora se mentioneaza in raportul preliminar de recunoastere a punctului de lucru.
  (2) Modificarea clauzelor prezentului contract se poate face numai cu acordul ambelor parti, prin act aditional. Denuntarea unilaterala a prezentului contract are loc din initiativa oricareia dintre parti si se face in forma scrisa, cu precizarea motivelor.
  (3) In cazul aparitiei unor situatii deosebite sau conditii nefavorabile executarii lucrarilor prevazute la art. 2, partile pot conveni de comun acord sistarea lucrarilor si reprogramarea acestora.
  (4) Cercetarea oricarui accident de munca in care sunt implicate persoane private de libertate sau personalul de paza si supraveghere se va face de catre o comisie comuna formata din reprezentati ai ambelor parti.
  (5) Accidentele de munca produse la beneficiarul voluntariatului se inregistreaza de catre partea (beneficiarul voluntariatului sau prestator) raspunzatoare de conducerea si/sau de organizarea activitatii care a avut ca urmare producerea accidentului.
  (6) In situatia in care beneficiarul voluntariatului nu respecta clauzele contractuale sau dispozitiile legale privind conditiile de folosire la munca a persoanelor private de libertate, administratia locului de detinere va solicita ca in termen de 24 de ore beneficiarul voluntariatului sa ia masuri pentru respectarea acestora. Daca in acest termen nu se iau masurile necesare, directorul locului de detinere poate dispune retragerea partiala sau totala a persoanelor private de libertate.
  (7) In cazul in care, in termen de 30 de zile de la retragerea persoanelor private de libertate, beneficiarul voluntariatului nu indeplineste obligatiile prevazute la alin. (5), prestatorul va putea cere constatarea rezilierii contractului, fara vreo alta formalitate si fara sa fie necesar acordul beneficiarului voluntariatului.
  (8) Litigiile izvorate din incheierea, modificarea, executarea sau incetarea prezentului contract sunt de competenta instantelor judecatoresti, daca partile contractului nu le pot rezolva pe cale amiabila.

  Prezentul contract s-a incheiat astazi, ......................, in doua exemplare, dintre care unul pentru prestator, iar altul pentru beneficiarul voluntariatului.

  PRESTATOR
  Director,
  ...............

  BENEFICIARUL VOLUNTARIATULUI
  Director,
  ..................

  Avizat
  Director adjunct economico-administrativ,
  ...............................................

  Sef Serviciu productie si venituri proprii,
  ................................................
  Consilier juridic,
  .................................................


  Anexa nr. 2
  Penitenciarul............  Aprob
                Director,
                ......................
  

  ANGAJAMENT
  Subsemnatul(a), ............................................., detinut(a) in Penitenciarul ................., nascut(a) la data de .................,
  fiul/fiica lui ................. si al/a ................., condamnat(a) la ................. inchisoare pentru savarsirea infractiunii de
  ................., prevazuta de art. ................., repartizat(a) in regim ................., sunt de acord sa muncesc pe baza de
  voluntariat la punctul de lucru ................. si ma angajez sa indeplinesc in mod corespunzator sarcinile ce imi revin, astfel:
  1. Sa indeplinesc sarcinile primite din partea beneficiarului, dupa cum urmeaza:
  ...........................................
  .........................................................
  .........................................................
  .........................................................
  ................................................ (1)
  2. Sa particip la cursurile de instruire organizate, initiate sau propuse de beneficiar pentru o mai buna desfasurare a activitatii de voluntariat.
  Mi s-a adus la cunostinta faptul ca in timpul desfasurarii activitatii pe baza de voluntariat imi este interzis:
  ...........................................
  .........................................................
  .........................................................
  .........................................................
  ................................................(2)

  Data ................. Semnatura .................

  (1) Se mentioneaza sarcinile primite din partea beneficiarului.
  (2) Se mentioneaza interdictiile stabilite de administratia locului de detinere.


  Anexa nr. 3

  Penitenciarul.........     Aprob
                  Director,
                  ......................
  
  REGISTRUL DE EVIDENTA A VOLUNTARILOR model
  Nr. Numele si Data nasterii Parintii Data     Data       Numar total Punctul  Tipul    Beneficiar Observatii
  crt. prenumele             de incepere  de sfarsit    de zile   de lucru  activitatii 
                      a activitatii al activitatii  lucrate
  
  1. .....................................
  2. .....................................
  

  Nu este


  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica

 • Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  26 useri online

  Useri autentificati: