DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin 400/2016 privind modalitatile tehnice de prestare a serviciilor consulare si controlul incasarilor rezultate din aceste servicii la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatatePublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 194 din 16 martie 2016

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

In contextul amplului proces de informatizare a procedurilor consulare indeplinite de misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, ca solutie optima de eficientizare a activitatii specifice si de facilitare a accesului cetatenilor romani si al celorlalti beneficiari din strainatate la serviciile de specialitate oferite prin reteaua consulara a Romaniei,
avand in vedere dispozitiile art. 14 din Legea nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, cu modificarile si completarile ulterioare,
in conformitate cu prevederile art. 46 alin. (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul art. 5 alin. (7) din Hotararea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul afacerilor externe emite urmatorul ordin:

Art. 1
In sensul prezentului ordin, termenii si expresiile de mai jos au urmatorul inteles:

1. MAE - Ministerul Afacerilor Externe;
2. misiune diplomatica - misiunea diplomatica a Romaniei in strainatate care indeplineste atributii consulare;
3. sectie consulara - sectia consulara a unei misiuni diplomatice;
4. oficiu consular - oficiul consular de cariera al Romaniei in strainatate;
5. consulat - sectia consulara sau oficiul consular;
6. conducerea consulatului - la nivelul misiunii diplomatice, coordonatorul sectiei consulare numit prin ordin al ministrului afacerilor externe sau, in cazul misiunii pentru care nu exista o astfel de numire, diplomatul cu atributii consulare desemnat prin nota de serviciu de catre seful misiunii diplomatice sa organizeze activitatea consulara, iar la nivelul oficiului consular, seful acestuia;

7. personal consular - totalitatea membrilor unui consulat care indeplinesc atributii consulare, inclusiv personalul angajat in conditiile art. 15 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, cu modificarile si completarile ulterioare (denumita in continuare Legea nr. 198/2008);
8. functionar consular - membru al personalului consular;
9. consulat itinerant - prestarea serviciilor consulare de catre personalul consular in afara sediului unei misiuni diplomatice sau al unui oficiu consular.

Art. 2
(1) In cadrul activitatii consulare prestate de misiunile diplomatice si de oficiile consulare ale Romaniei in strainatate se utilizeaza urmatoarele sisteme informatice, componente ale Sistemului informatic integrat consular E-Cons:
a) Sistemul informatic integrat de management al documentelor de calatorie E-Pass, pentru procesarea cererilor de eliberare a pasapoartelor si a celorlalte documente de calatorie;
b) Sistemul national de informatii privind vizele, pentru procesarea cererilor de eliberare a vizelor si a permiselor de mic trafic de frontiera;
c) Portalul electronic pentru facilitarea procesului de solicitare a vizelor de intrare in Romania (denumit in continuare E-Viza), pentru preluarea cererilor de eliberare a vizelor si gestionarea registrului de vize electronic;
d) Centrul de Contact si Suport pentru Cetatenii Romani din Strainatate (denumit in continuare CCSCRS), pentru furnizarea de informatii privind procedurile consulare pe cale telefonica, prin preluarea apelurilor redirectionate catre consulate de operatorii CCSCRS, sau pe calea corespondentei electronice, prin formularea de raspunsuri la solicitarile scrise redirectionate catre consulate de operatorii CCSCRS;
e) Sistemul informatic pentru managementul integrat al serviciilor consulare (denumit in continuare SIMISC), pentru:
- procesarea cererilor de servicii consulare in materie de cetatenie romana, stare civila, acte notariale, procurare de acte judiciare si extrajudiciare si a oricaror altor servicii consulare;
- gestionarea registrului de servicii consulare electronic, a chitantelor in sistem informatizat si a documentelor tipizate eliberate in cadrul activitatii consulare;
- efectuarea, dupa caz, a programarii prin internet a solicitantilor de servicii consulare, in vederea depunerii cererilor la consulate;
- tinerea in format electronic a evidentei cazurilor speciale de asistenta consulara in favoarea cetatenilor romani aflati in situatii deosebite in strainatate, precum masurile privative de libertate, institutionalizarea unor minori, decesele, accidentele, spitalizarile si alte cazuri speciale;
- inregistrarea la consulate, prin internet, a cetatenilor romani aflati in strainatate.
(2) Accesul personalului consular in sistemele informatice prevazute la alin. (1) se realizeaza pe baza unor conturi individuale de utilizatori, autorizate de Centrala MAE, cu atribuirea rolurilor si privilegiilor de acces specifice fisei postului individual.
(3) Procedurile tehnice necesare operarii sistemelor informatice prevazute la alin. (1) se stabilesc prin instructiuni, circulare si alte dispozitii interne la nivelul MAE.
(4) Data operationalizarii SIMISC se comunica individual fiecarui consulat de catre Centrala MAE, in functie de finalizarea formalitatilor tehnice necesare implementarii proiectului aferent si de parcurgerea programului de instruire specifica de catre personalul consular.

Art. 3
(1) Lista cuprinzand serviciile consulare si totalul sumelor de plata aferente se intocmeste de catre coordonatorul sectiei consulare sau, dupa caz, de functionarul consular desemnat la nivelul consulatului si se aproba de catre seful misiunii diplomatice sau al oficiului consular.
(2) Lista prevazuta la alin. (1) se afiseaza, in limba romana si in limba oficiala a statului de resedinta, in incinta salii de lucru cu publicul solicitant de servicii consulare si pe pagina de internet a misiunii diplomatice sau a oficiului consular, diseminandu-se totodata prin alte mijloace de informare publica. In mod suplimentar, informatiile cu privire la vize se afiseaza si intr-o limba de circulatie internationala.
(3) In statele in care sunt acreditate o misiune diplomatica si unul sau mai multe oficii consulare ale Romaniei, sefii misiunii diplomatice si ai oficiilor consulare se coordoneaza lunar in vederea respectarii de catre toate consulatele a unui tarif unitar, respectiv a unor modalitati uniforme de taxare, cu luarea in considerare a specificului documentelor eliberate de autoritatile fiecarei unitati teritorial-administrative din statul de resedinta. In cazul unor neclaritati, va fi consultata Centrala MAE.
(4) Exemplarele listei prevazute la alin. (1) se arhiveaza in ordine cronologica intr-un dosar distinct pastrat de conducerea consulatului. Acest dosar face obiectul predarii-primirii la sfarsit de misiune.

Art. 4
(1) Toate incasarile consulare se fac anticipat, direct in euro, precum si, dupa caz, in dolari SUA ori in moneda tarii de resedinta.
(2) In statele in care functioneaza piata valutara libera, incasarile consulare se fac, de regula, in moneda in care a fost aprobat si comunicat bugetul misiunii diplomatice sau al oficiului consular.

Art. 5
(1) Nota interna privind cursul mediu de schimb valutar se intocmeste de catre lucratorul financiar-contabil al fiecarei misiuni diplomatice, cu avizul coordonatorului sectiei consulare sau, dupa caz, al diplomatului cu atributii consulare, si se aproba de catre seful misiunii diplomatice.
(2) In statele in care, in afara misiunii diplomatice, sunt acreditate si unul sau mai multe oficii consulare ale Romaniei, misiunea diplomatica transmite nota interna prevazuta la alin. (1) tuturor oficiilor consulare, care o pun in aplicare in mod corespunzator.
(3) Cursul mediu de schimb valutar se stabileste prin adunarea cursurilor zilnice din luna calendaristica precedenta si impartirea acestora la numarul zilelor in care au fost publicate cursuri de schimb valutar. In mod analog se procedeaza la calcularea cursului mediu de schimb valutar din luna curenta, in scopul verificarii oscilatiilor in raport cu luna precedenta, luandu-se in calcul cursurile zilnice inregistrate in aceeasi luna, pana la data curenta.
(4) Atunci cand cursul mediu de schimb valutar calculat potrivit alin. (3) scade sau depaseste cu peste 10% nivelul cursului mediu pe baza caruia este stabilit tariful consular curent, se procedeaza la alegerea unei noi valori de referinta a cursului mediu, se emite o noua nota interna pentru stabilirea cursului mediu de schimb valutar, iar tariful consular se recalculeaza prin raportare la aceasta.
(5) Misiunile diplomatice care au acces la informatii electronice se raporteaza la cursul interbancar afisat de banca nationala din statul acreditar sau la cursul afisat pe pagina de internet a Bancii Centrale Europene.
(6) Nota interna prevazuta la alin. (1) se afiseaza, in copie, in limba romana si in limba oficiala a statului de resedinta, in incinta salii de lucru cu publicul solicitant de servicii consulare. Pe pagina de internet a misiunii diplomatice sau a oficiului consular se face mentiune despre cursul mediu de schimb valutar aplicabil, in cuprinsul rubricii privind lista serviciilor consulare si tariful aferent.
(7) Un exemplar al notelor interne prevazute la alin. (1) se arhiveaza la consulat intr-un dosar separat, iar un alt exemplar se ataseaza la documentele financiar-contabile si se transmite periodic, impreuna cu acestea, la directia de specialitate din Centrala MAE.

Art. 6
(1) La sfarsitul ultimei zile lucratoare din fiecare saptamana calendaristica si, dupa caz, din fiecare luna calendaristica, personalul consular intocmeste o nota de depunere a incasarilor aferente serviciilor consulare prestate. Daca o saptamana calendaristica include mai putin de 3 zile lucratoare, nota de depunere poate fi intocmita la sfarsitul ultimei zile lucratoare din saptamana urmatoare sau, dupa caz, din aceeasi luna calendaristica.
(2) In nota de depunere prevazuta la alin. (1) se evidentiaza incasarile din intervalul de referinta cuprins intre momentul efectuarii ultimei note de depunere si cel al intocmirii notei curente.
(3) Nota de depunere este structurata in 3 sectiuni si un centralizator. Cele 3 sectiuni cuprind evidenta incasarilor efectuate prin fiecare mijloc de plata prevazut de Legea nr. 198/2008: transfer bancar, instrumente electronice de plata si in numerar. In centralizator se consemneaza totalul taxelor incasate, precum si evidenta blanchetelor documentelor de calatorie si a colantelor de viza consumate in intervalul de referinta.
(4) In cuprinsul fiecareia din cele 3 sectiuni si in centralizatorul notei de depunere, volumul total al incasarilor se defalca pe categoriile sumelor de plata ce compun tariful consular: taxe consulare, taxa de urgenta, contravaloarea blanchetelor documentelor de calatorie, tarife de publicitate notariala si sumele percepute cu titlu de recuperare a cheltuielilor bugetare, in temeiul notei nr. 8 din anexa la Legea nr. 198/2008. Pentru fiecare categorie se consemneaza totalul sumelor percepute, indiferent de tipul serviciului consular prestat.
(5) In cazul blanchetelor documentelor de calatorie gestionate direct de consulate se inscrie totalul incasarilor corespunzator fiecarei categorii de documente de calatorie, iar in centralizator se mentioneaza si seriile blanchetelor utilizate, inclusiv ale celor eliberate in regim de gratuitate, si ale celor anulate. In mod corespunzator se inscriu seriile colantelor de vize consumate in perioada de referinta.
(6) Nota de depunere se semneaza de catre functionarul consular care a intocmit-o, in baza atributiilor prevazute de fisa postului, si se avizeaza de catre conducerea consulatului sau de catre un alt diplomat cu atributii consulare ori consul desemnat de aceasta. Functionarul consular preda ulterior nota de depunere lucratorului financiar-contabil al misiunii diplomatice sau al oficiului consular, impreuna cu incasarile in numerar, cu chitantele de incasare/plata aferente si cu documentele doveditoare ale incasarilor efectuate prin celelalte modalitati. Ulterior verificarii concordantei sumelor inscrise in nota de depunere cu cele din registrele de servicii consulare, inclusiv a corelarii acestora cu sumele percepute prin transfer bancar, lucratorul financiar-contabil avizeaza documentul prin propria semnatura, precum si incheierile corespunzatoare din registrele de servicii consulare prevazute la art. 16 alin. (1).
(7) Nota de depunere se intocmeste in doua exemplare originale identice. Dupa avizarea notei de catre lucratorul financiar-contabil, acesta restituie primul exemplar, impreuna cu chitantele de incasare/plata si cu documentele doveditoare ale incasarilor efectuate prin celelalte modalitati, functionarului consular, care le arhiveaza la consulat in dosarul prevazut la art. 5 alin. (7), pentru a putea fi prezentate organelor de control abilitate. Cel de-al doilea exemplar al notei de depunere se pastreaza de catre lucratorul financiar-contabil, care il va expedia in Centrala MAE impreuna cu celelalte documente financiar-contabile.
(8) Pentru incasarile in numerar primite impreuna cu nota de depunere, lucratorul financiar-contabil elibereaza functionarului consular cate o chitanta pentru fiecare din categoriile de incasari: taxe consulare, taxa de urgenta, contravaloarea blanchetelor documentelor de calatorie, tarife de publicitate notariala si sumele percepute cu titlu de recuperare a cheltuielilor bugetare, in temeiul notei nr. 8 din anexa la Legea nr. 198/2008.
(9) Primul exemplar al chitantelor de incasare prevazute la alin. (8) se arhiveaza de catre functionarul consular impreuna cu primul exemplar al notei de depunere, iar al doilea exemplar se ataseaza de catre lucratorul financiar-contabil la documentele financiar-contabile lunare, impreuna cu al doilea exemplar al notei de depunere.
(10) Pe durata efectuarii concediului de odihna sau a absentei din alte motive a lucratorului financiar-contabil, seful misiunii diplomatice sau al oficiului consular dispune masurile necesare pentru gestionarea optima a incasarilor consulare.

Art. 7
(1) Pentru sumele incasate prin transfer bancar, functionarul consular urmareste in timp real si verifica zilnic contul bancar al consulatului pentru incasarile consulare prin servicii de internet banking. Functionarului consular i se asigura accesul exclusiv la optiunea de vizualizare a contului si la cea de generare a extraselor de cont. Pentru statele unde nu sunt disponibile serviciile de internet banking, lucratorul financiar-contabil va pune la dispozitia functionarului consular extrasele de cont aferente. In cazul consulatelor la care este operationala aplicatia SIMISC, atunci cand solicitantul se adreseaza direct consulatului, plata prin transfer bancar se efectueaza numai dupa generarea unei confirmari de plata de catre SIMISC.
(2) Plata prin transfer bancar se considera efectuata in momentul confirmarii intrarii in contul consulatului a sumelor virate.
(3) Prin transfer bancar poate fi operata, dupa caz, si restituirea sumelor incasate pentru prestarea serviciilor consulare, cu retinerea comisioanelor aferente operatiunii de transfer bancar, pe baza documentelor aferente.

Art. 8
(1) Pentru plata taxelor consulare se utilizeaza instrumentele de plata electronica prevazute de art. 2 pct. 13 din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2006 privind emiterea si utilizarea instrumentelor de plata electronica si relatiile dintre participantii la tranzactiile cu aceste instrumente, cu modificarile ulterioare, respectiv: cardurile, instrumentele de plata cu acces la distanta si cele de tip moneda electronica.
(2) Echipamentele prin care se efectueaza plata potrivit alin. (1) se instaleaza la consulate cu aprobarea Centralei MAE.
(3) Dovada incasarii prin instrumente electronice se face prin bonurile/chitantele eliberate de echipamentele aferente si extrasul de cont bancar corespunzator. Aceste bonuri/chitante se predau lucratorului financiar-contabil impreuna cu nota de depunere a incasarilor aferente serviciilor consulare prestate, in vederea inregistrarilor corespunzatoare in evidenta financiar-contabila.

Art. 9
(1) In cazul incasarii sau al restituirii in numerar a tarifelor aferente serviciilor consulare, chitanta reprezinta documentul justificativ pentru incasarile sau restituirile efectuate, precum si documentul de inregistrare in registrele de servicii consulare. In registrele de casa in valuta inregistrarile se fac pe baza notei de depunere a incasarilor consulare si a chitantelor emise de lucratorul financiar-contabil pentru incasarile in numerar.
(2) Chitantele trebuie sa contina: denumirea misiunii diplomatice sau a oficiului consular, numarul si data intocmirii, numele si prenumele persoanei care depune sau, dupa caz, incaseaza sume in valuta, serviciul consular solicitat, tipul valutei, cuantumul sumei depuse sau, dupa caz, incasate si semnatura functionarului consular care emite chitanta.

Art. 10
(1) In cadrul activitatii consulare de la consulatele unde nu sunt implementate sistemele electronice SIMISC sau e-viza se utilizeaza chitantiere cu regim special puse la dispozitie de catre Centrala MAE.
(2) Chitantele se completeaza de catre functionarul consular desemnat prin fisa postului.
(3) Chitantele din chitantierele prevazute la alin. (1) se intocmesc in 3 exemplare cu un continut identic. Primul exemplar se inmaneaza sau, dupa caz, se transmite persoanei care a efectuat plata, al doilea exemplar se preda lucratorului financiar-contabil impreuna cu nota de depunere si serveste la verificarea operatiunilor consemnate in registrul de servicii consulare, iar al treilea exemplar ramane in chitantier.
(4) Chitantele se semneaza de catre functionarul consular si, cu exceptia persoanelor care nu pot semna din motive medicale sau pentru ca nu stiu sa scrie si a altor situatii deosebite, de catre platitor. Functionarul consular face, dupa caz, mentiune pe chitanta despre motivele care impiedica platitorul sa semneze.
(5) La completarea chitantelor nu sunt permise corecturi sau stersaturi. In cazul unei erori materiale aparute in cursul completarii, chitanta se anuleaza prin aplicarea unei stampile cu mentiunea "Anulat" sau prin inscrierea olografa a acestei mentiuni pe fiecare exemplar al chitantei si se semneaza de catre functionarul consular care a intocmit-o, iar toate cele 3 exemplare ale chitantei anulate raman in chitantier.
(6) Dispozitiile alin. (2)-(5) se aplica in mod corespunzator la intocmirea chitantelor de plata a sumelor restituite, dupa caz, solicitantilor de servicii consulare.
(7) Intendentul sau responsabilul cu gestiunea de bunuri ori, dupa caz, un alt membru al personalului desemnat de seful misiunii diplomatice sau al oficiului consular primeste in gestiune si tine evidenta chitantierelor prevazute la alin. (1). Acestea sunt predate periodic, in functie de necesitati, personalului consular, in conformitate cu normele financiar-contabile aferente. Ulterior epuizarii, chitantierele continand cel de-al treilea exemplar al chitantelor se arhiveaza in ordine cronologica de catre persoana responsabila de gestiunea acestora.
(8) Conducerea consulatului verifica periodic respectarea normelor aplicabile incasarii/platii in numerar pe baza de chitante.
(9) Cel de-al doilea exemplar al chitantelor, arhivat potrivit art. 6 alin. (7), si chitantierele continand cel de-al treilea exemplar al chitantelor, arhivate potrivit alin. (7) al prezentului articol, se pastreaza in arhiva consulatului o perioada de 5 ani, in conformitate cu normele emise de Ministerul Finantelor Publice. La solicitarea MAE, aceste documente pot fi transmise in tara, in original, pentru verificari. Dupa implinirea termenului de pastrare in arhiva, documentele respective pot fi distruse de catre consulate, cu aprobarea prealabila a directiilor de specialitate din Centrala MAE.
(10) Dispozitiile alin. (9) se aplica in mod corespunzator tuturor documentelor arhivate in dosarul prevazut la art. 5 alin. (7), care contine, pe langa cel de-al doilea exemplar al chitantelor, notele interne privind cursul mediu de schimb valutar, notele de depunere a incasarilor consulare, celelalte documente doveditoare ale incasarilor consulare, chitantele de incasare prevazute la art. 6 alin. (8), precum si chitantele prevazute la art. 11, al doilea exemplar si cele anulate.

Art. 11
(1) La misiunile diplomatice si oficiile consulare care efectueaza toate procedurile consulare prin intermediul SIMISC si E-Viza, chitantele de incasare sau plata aferente serviciilor consulare se elibereaza in sistem informatizat, prin aplicatiile acestor sisteme informatice.
(2) Seriile chitantelor prevazute la alin. (1) se stabilesc printr-o procedura aprobata la nivelul MAE de ordonatorul principal de credite delegat.
(3) In cazul prestarii serviciilor consulare in regim de consulat itinerant, in cel al intreruperii conexiunii internet si in cel al unor revizii tehnice, care impun procesarea prin modulul off-line din SIMISC a cererilor de servicii consulare, se elibereaza chitante dintr-o plaja de serie distincta generata de modulul off-line din SIMISC, individualizata pentru fiecare statie de lucru. Seriile acestor chitante se stabilesc prin procedura prevazuta la alin. (2). Chitantele eliberate in sistem off-line se inregistreaza impreuna cu cererile aferente in registrul de servicii consulare din SIMISC de catre functionarul consular care a procesat aceste cereri, de indata ce aplicatia SIMISC devine functionala si accesibila on-line.
(4) Organizarea consulatelor itinerante, precum si intreruperea conexiunii internet si reviziile tehnice la nivelul consulatelor, care impun procesarea prin modulul off-line din SIMISC a cererilor de servicii consulare, se consemneaza in cuprinsul unui proces-verbal semnat de seful misiunii diplomatice sau al oficiului consular, de coordonatorul sectiei consulare sau de un alt functionar consular si de intendent sau de responsabilul cu gestiunea de bunuri. Procesul-verbal cuprinde descrierea situatiei, demersurile intreprinse, dupa caz, pentru remedierea deficientelor constatate, durata consulatului itinerant, respectiv intervalul de timp in care aplicatia SIMISC nu a fost disponibila on-line, numarul cererilor de servicii consulare procesate in intervalul respectiv in sistem off-line si precizarea ca aceste cereri au fost inregistrate, impreuna cu seriile chitantelor eliberate, in sistemul on-line al aplicatiei SIMISC, de indata ce acesta a devenit functional. Procesele-verbale in cauza se indosariaza intr-un biblioraft separat in cadrul consulatului.
(5) Reviziile tehnice la nivelul Centralei MAE, care impun procesarea prin modulul off-line din SIMISC a cererilor de servicii consulare, sunt comunicate consulatelor de catre directiile de specialitate din MAE. Aceste comunicari se indosariaza in biblioraftul prevazut la alin. (4), impreuna cu un proces-verbal care cuprinde, dupa caz, mentiunile specificate la alin. (4).
(6) Chitantele prevazute la alin. (1) si (3) se elibereaza in 3 exemplare, din care primul exemplar se inmaneaza sau, dupa caz, se transmite persoanei care a efectuat plata sau care incaseaza sume restituite, al doilea exemplar se preda lucratorului financiar-contabil impreuna cu nota de depunere si serveste la verificarea operatiunilor consemnate in registrul de servicii consulare, iar al treilea exemplar se indosariaza impreuna cu cererea de servicii consulare care se pastreaza in arhiva consulatului.
(7) In cazul constatarii unei erori, chitanta emisa in sistem informatizat se anuleaza prin aplicarea unei stampile cu mentiunea "Anulat" sau prin inscrierea olografa a acestei mentiuni, se semneaza de catre functionarul consular care a intocmit-o si se arhiveaza in dosarul prevazut la art. 5 alin. (7). Totodata, se efectueaza o mentiune corespunzatoare in SIMISC si E-Viza, care vor consemna operatiunea de anulare in propriile registre de servicii consulare.
(8) Dispozitiile art. 6 alin. (8) si ale art. 10 alin. (2), (4), (8) si (9) se aplica in mod corespunzator.
(9) Chitantierele prevazute la art. 10 alin. (1) ramase neutilizate la data intrarii in productie a SIMISC la fiecare consulat se inventariaza si se transmit in Centrala MAE.

Art. 12
(1) In cazul serviciilor consulare prestate cu titlu gratuit in baza art. 8 alin. (1) si (2) din Legea nr. 198/2008, in registrele de servicii consulare se consemneaza temeiul legal al regimului de gratuitate.
(2) Pentru confirmarea reciprocitatii prevazute la art. 8 alin. (2) lit. o) si t) din Legea nr. 198/2008, consulatul care nu dispune de informatii relevante va consulta Centrala MAE.

Art. 13
(1) Cererea de scutire sau de reducere a taxelor consulare, formulata in temeiul art. 9 alin. (1) din Legea nr. 198/2008, trebuie sa fie temeinic motivata si insotita de dovezi privind starea de paupertate a solicitantului.
(2) Cererea prevazuta la alin. (1) se inregistreaza in registrul de corespondenta al consulatului.
(3) Cererea se aproba, la nivelul misiunii diplomatice, de catre coordonatorul sectiei consulare numit prin ordin al ministrului afacerilor externe, iar la misiunea pentru care nu exista o astfel de numire, de catre seful misiunii. La nivelul oficiului consular, cererea se aproba de catre seful oficiului. In cazul in care cererea a fost preluata de un alt functionar consular, acesta o va aviza anterior prezentarii personalului competent sa o aprobe.
(4) In registrele de servicii consulare se consemneaza numarul si data inregistrarii cererilor aprobate, precum si temeiul legal al aprobarii.

Art. 14
(1) Scutirea sau reducerea taxelor consulare in temeiul art. 9 alin. (2) din Legea nr. 198/2008 se face din oficiu, prin decizia personalului competent prevazut la art. 13 alin. (3) din prezentul ordin.
(2) La nivelul consulatului se elaboreaza un referat prin care se argumenteaza decizia de scutire sau reducere a taxelor consulare, insotit, dupa caz, de documente care motiveaza decizia. Referatul se inregistreaza in registrul de corespondenta al consulatului si se semneaza de catre personalul competent sa adopte o astfel de decizie, impreuna, dupa caz, cu functionarul consular care l-a intocmit.
(3) In registrele de servicii consulare se consemneaza numarul si data inregistrarii referatelor aprobate, precum si temeiul legal al deciziei adoptate.

Art. 15
Cererile prevazute la art. 13 si referatele prevazute la art. 14 se arhiveaza pe categorii separate, impreuna cu documentatia justificativa, intr-un dosar distinct in cadrul consulatului.

Art. 16
(1) Cererile de servicii consulare preluate de consulate se inscriu in 3 registre speciale: registrul de documente de calatorie, registrul de vize si registrul de acte notariale si alte servicii consulare.
(2) Registrele prevazute la alin. (1) se confectioneaza pe plan local, conform modelelor aprobate si transmise de catre MAE, si sunt pastrate de intendent sau de responsabilul cu gestiunea de bunuri, care le preda periodic personalului consular, in functie de necesitati.
(3) Conducerea consulatului desemneaza, in scris, functionarii consulari responsabili de completarea registrelor prevazute la alin. (1). La preluarea activitatii, fiecare functionar desemnat va trage o linie in registrul corespunzator, va inscrie data si numele sau in clar si va semna de primire.
(4) In cazuri individuale de urgenta, atunci cand functionarul consular responsabil nu poate completa un registru de servicii consulare, inregistrarile pot fi operate de alti functionari consulari sub semnatura proprie, cu acordul conducerii consulatului. Functionarul consular responsabil este obligat sa verifice ulterior corectitudinea operatiunilor inregistrate.
(5) In registrul de documente de calatorie se inregistreaza serviciile consulare in materie de eliberare a pasapoartelor si a celorlalte documente de calatorie.
(6) In registrul de vize se inregistreaza serviciile consulare in materie de eliberare a vizelor si a permiselor de mic trafic de frontiera.
(7) In registrul de acte notariale si alte servicii consulare se inregistreaza serviciile consulare in materie notariala, de stare civila, de cetatenie romana, de procurare a actelor judiciare si extrajudiciare, precum si orice alte servicii consulare prestate, in afara celor care se inscriu in registrele prevazute la alin. (5) si (6).
(8) Serviciile consulare se inregistreaza in registrele prevazute la alin. (1) in ordine cronologica, cu numere consecutive, incepand cu numarul 1 in fiecare an calendaristic.
(9) Fiecare serviciu consular prestat se inregistreaza individual, inclusiv serviciile care sunt conexe si se presteaza simultan, la solicitarea aceleiasi persoane.
(10) In registrele de servicii consulare se inscriu, in coloanele corespondente, urmatoarele date: numele si prenumele solicitantului sau, dupa caz, ale titularului documentului solicitat, cetatenia, data si locul nasterii, seria si numarul documentului de identitate, serviciul consular solicitat, tariful achitat, observatii privind scutirea sau reducerea taxelor consulare si restituirea acestora. In functie de serviciul consular prestat, se adauga seria si numarul blanchetei sau ale colantului documentului eliberat, pentru tipizatele gestionate de consulat.
(11) Sumele incasate pentru prestarea fiecarui serviciu consular, in temeiul Legii nr. 198/2008, se inscriu in registre prin defalcare pe categoriile componente si prin consemnarea totalului, in cuantumul prevazut in tabelul din anexa care face parte integranta din prezentul ordin sau, dupa caz, in echivalentul in moneda de referinta. Registrele consulare contin coloane separate pentru: taxele consulare, taxa de urgenta, contravaloarea blanchetelor documentelor de calatorie, tarifele de publicitate notariala si sumele percepute cu titlu de recuperare a cheltuielilor bugetare, in temeiul notei nr. 8 din anexa la Legea nr. 198/2008.
(12) In cazul taxelor de viza, cuantumul prevazut la lit. B din anexa la Legea nr. 198/2008 se inscrie ca atare in coloanele privind taxele consulare si totalul achitat, fara a se adauga alte sume. Daca viza se elibereaza in regim de urgenta, conform art. 7 din Legea nr. 198/2008, suma se defalca in cuantumul taxei de urgenta, care se inscrie la coloana corespunzatoare, si diferenta acesteia in raport cu totalul achitat, diferenta care se inscrie la coloana privind taxele consulare, totalul ramanand neschimbat. Contravaloarea colantului de viza nu se evidentiaza in registrele de vize.
(13) La restituirea de catre consulat, potrivit legii, a unor tarife consulare incasate si inregistrate anterior, sumele respective se inscriu in registre cu valoare negativa si se evidentiaza in nota de depunere a incasarilor aferente serviciilor consulare prestate, scazandu-se din valoarea categoriilor de incasari aferente. Operatiunea de restituire se inregistreaza in registrul corespunzator, la prima pozitie disponibila, facandu-se o mentiune cu privire la inregistrarea initiala.
(14) Atunci cand pentru solutionarea unui serviciu consular inregistrat este necesara achitarea unei diferente de tarif, suma platita initial se restituie potrivit alin. (13), iar dupa achitarea integrala a tarifului aferent, cererea se inregistreaza din nou in registrul de servicii consulare corespunzator. In mod analog se procedeaza in situatia in care solicitantul unui serviciu consular a platit o suma care depaseste tariful aferent prestatiei solicitate, iar cererea sa a fost inregistrata.
(15) Daca in contul sumei platite si inregistrate pentru efectuarea unui serviciu consular nesolutionat se solicita prestarea altui serviciu consular, se procedeaza la restituirea acestei sume potrivit alin. (13) si la inregistrarea ultimei solicitari sub un nou numar in registrul corespunzator.
(16) Rectificarea erorilor materiale survenite in timpul completarii registrelor se face exclusiv prin bararea textului gresit cu o linie orizontala, insotita de semnatura functionarului consular care efectueaza operatiunea. Nu sunt admise rectificari facute prin folosirea pastei corectoare ori prin stergerea textului inscris gresit.

Art. 17
(1) Fiecare consulat tine, intr-un registru separat de registrele de servicii consulare prevazute la art. 16 alin. (1), evidenta corespondentei in materie consulara cu autoritati romane si straine, petitionari, organizatii neguvernamentale, societati comerciale, fundatii si alte institutii, cu exceptia cererilor de servicii consulare.
(2) In registrul de corespondenta prevazut la alin. (1), intrarile si iesirile lucrarilor se inregistreaza in ordine cronologica, cu numere consecutive, incepand cu numarul 1 in fiecare an calendaristic.
(3) Functionarii consulari semneaza in registrul de corespondenta pentru primirea lucrarilor repartizate de conducerea consulatului.
(4) Seful misiunii diplomatice sau al oficiului consular poate delega, in scris, dreptul de semnatura pe corespondenta de natura consulara coordonatorului sectiei consulare si, dupa caz, altor diplomati cu atributii consulare, respectiv altor consuli.

Art. 18
(1) La misiunile diplomatice si oficiile consulare care efectueaza toate procedurile consulare prin intermediul SIMISC si E-Viza, evidenta serviciilor consulare se tine in mod integrat, intr-un registru unic, in format electronic, generat de sistem.
(2) Registrul electronic al serviciilor consulare din SIMISC cuprinde evidenta tuturor cererilor de servicii consulare preluate de consulatul la care aplicatia SIMISC a devenit deplin operationala.
(3) In registrul prevazut la alin. (1), serviciilor prestate de un consulat li se atribuie in mod automat numere de inregistrare consecutive, in ordine cronologica. Numerele de inregistrare se compun dintr-un cod numeric atribuit de Centrala MAE fiecarui consulat, la care se adauga un indicativ al anului curent si un numar de ordine in serie consecutiva, incepand cu numarul 1 in fiecare an calendaristic.
(4) In cazul prestarii serviciilor consulare in regim de consulat itinerant, in cel al intreruperii conexiunii internet si in cel al unor revizii tehnice, care impun procesarea prin modulul off-line din SIMISC a cererilor de servicii consulare, cererile respective se inregistreaza cu numere dintr-o plaja de serie distincta generata de modulul off-line din SIMISC, individualizata pentru fiecare statie de lucru. Numerele de inregistrare se compun din codul numeric atribuit de Centrala MAE fiecarui consulat, prevazut la alin. (3), la care se adauga indicativul anului curent, o litera alocata fiecarei statii de lucru, stabilita prin decizia sefului misiunii diplomatice sau al oficiului consular, si un numar de ordine in serie consecutiva, incepand cu numarul 1 in fiecare an calendaristic. Cererile preluate in sistem off-line se transfera in registrul de servicii consulare din SIMISC de catre functionarul consular care le-a procesat, de indata ce aplicatia SIMISC devine functionala si accesibila on-line, cu respectarea prevederilor art. 11 alin. (4) si (5).
(5) La incheierea deplasarilor in regim de consulat itinerant sau, dupa caz, de indata ce aplicatia SIMISC devine functionala si accesibila on-line, cererile de servicii consulare procesate in conditiile alin. (4) se transfera in registrul electronic al serviciilor consulare din SIMISC, cu numerele de inregistrare atribuite initial.
(6) Pe baza datelor inscrise in registrul electronic al serviciilor consulare, SIMISC genereaza in sistem informatizat nota de depunere a incasarilor aferente serviciilor consulare prestate.
(7) In E-Viza se tine o evidenta separata, intr-un registru electronic propriu, a vizelor eliberate de fiecare consulat. Registrul de vize din E-Viza inlocuieste registrul de vize prevazut la art. 16 alin. (5) si utilizeaza numere de inregistrare proprii, consecutive si in ordine cronologica, stabilite si comunicate consulatelor de Centrala MAE.
(8) De la momentul operationalizarii SIMISC la consulate, inregistrarile in registrul de vize din E-Viza vor fi operate cu numere de inregistrare preluate automat din registrul de servicii consulare al SIMISC. Tot in mod automat, inregistrarile din registrul de vize se vor transfera si in registrul de servicii consulare din SIMISC, astfel incat SIMISC va cuprinde evidenta integrata a tuturor serviciilor consulare prestate la nivelul fiecarui consulat.
(9) Dispozitiile art. 16 alin. (9)-(15) se aplica in mod corespunzator.

Art. 19
(1) De la data operationalizarii SIMISC, fiecare consulat va tine registrul de corespondenta prevazut la art. 17 alin. (1) in format electronic, generat de sistem.
(2) Dispozitiile art. 17 alin. (2) se aplica in mod corespunzator. Numerele de inregistrare se compun dintr-un cod atribuit de Centrala MAE fiecarui consulat, la care se adauga un indicativ al anului curent si un numar de ordine in serie consecutiva, incepand cu numarul 1 in fiecare an calendaristic.
(3) Dispozitiile art. 17 alin. (3) se aplica in mod corespunzator, functionarii consulari semnand pe paginile registrului de corespondenta tiparite din SIMISC.

Art. 20
(1) Registrelor prevazute la art. 16-19 li se atribuie cate un numar din Registrul unic al misiunii diplomatice sau al oficiului consular.
(2) Pentru registrele prevazute la art. 16 si 17, numarul din Registrul unic al misiunii diplomatice sau al oficiului consular se atribuie la momentul deschiderii fiecarui registru.
(3) Registrele electronice prevazute la art. 18 si 19 se tiparesc periodic, in functie de frecventa completarii. Numerele din Registrul unic al misiunii diplomatice sau al oficiului consular se atribuie acestor registre la inceputul fiecarui an calendaristic si se aplica pe prima pagina tiparita a registrelor.
(4) In registrul de vize prevazut la art. 16, precum si pe paginile registrului de vize tiparite din sistemul E-Viza, se aplica in coloana corespunzatoare unul dintre cele doua autocolante continand seria fiecarui colant de viza eliberat, celalalt autocolant fiind aplicat pe formularul cererii de viza.

Art. 21
(1) Taxele de urgenta incasate constituie venituri proprii si se utilizeaza in limita bugetului aprobat si comunicat fiecarei misiuni diplomatice si fiecarui oficiu consular, cu aprobarea sefului de misiune sau oficiu.
(2) La elaborarea propunerii anuale de buget, estimarea cheltuielilor din venituri proprii provenite din taxele de urgenta si incadrarea pe articole bugetare se fac pe baza veniturilor realizate in anii precedenti, avand in vedere, dupa caz, influentele modificarilor legislative survenite.
(3) Seful misiunii diplomatice sau al oficiului consular aproba angajarea cheltuielilor pentru asistenta consulara din incasarile provenite din taxele de urgenta, cu respectarea stricta a destinatiilor prevazute de art. 15 alin. (1) din Legea nr. 198/2008.
(4) Solicitarile de asistenta adresate consulatelor in sensul angajarii unor cheltuieli din incasarile provenite din taxele de urgenta, in conditiile legii, trebuie sa fie temeinic motivate si insotite, dupa caz, de documente justificative. Functionarul consular competent, conform fisei postului, intocmeste un referat privind fiecare dintre aceste cazuri, pe care il supune aprobarii sefului misiunii diplomatice sau al oficiului consular. Referatele aprobate se arhiveaza in dosarul prevazut la art. 15.
(5) Daca prin cheltuielile ce urmeaza a fi angajate potrivit art. 15 alin. (1) din Legea nr. 198/2008 se depaseste plafonul prevazut in bugetul aprobat misiunii sau oficiului la articolul bugetar corespunzator, misiunea diplomatica sau oficiul consular solicita Centralei MAE suplimentarea bugetului la articolul bugetar respectiv.
(6) In cazul in care consulatul nu dispune de fonduri suficiente in bugetul propriu pentru efectuarea unor astfel de cheltuieli, solicita Centralei MAE redistribuirea sumelor necesare de la alte misiuni diplomatice sau oficii consulare.
(7) Cheltuielile prevazute de art. 15 alin. (1) din Legea nr. 198/2008 sunt nerambursabile. In cazul in care beneficiarii restituie benevol sumele primite de la consulate, contravaloarea lor intregeste veniturile proprii din care au fost cheltuite.
(8) Angajarea cheltuielilor din venituri proprii se face cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

Art. 22
(1) Propunerile de angajare/contractare temporara la misiunile diplomatice si oficiile consulare a unor persoane nesalariate din cadrul misiunilor sau a unor persoane din afara acestora, in conditiile art. 15 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 198/2008, se transmit in Centrala MAE, la directiile responsabile de gestionarea resurselor umane, a activitatii consulare, respectiv a activitatii financiar-contabile, insotite de o justificare scrisa si de curriculum vitae, documentul de identitate si, dupa caz, documentele de studii si certificatul de cazier judiciar ale persoanei propuse. Se precizeaza totodata daca veniturile proprii estimate acopera indemnizatia propusa sau daca este necesar transferul de fonduri de la alte misiuni diplomatice ori oficii consulare, iar in cazul propunerii de incheiere a unui contract de munca in conformitate cu prevederile legislatiei locale aplicabile, se indica ce costuri presupune un astfel de contract.
(2) Angajarea/Contractarea temporara a personalului se face cu aprobarea ordonatorului principal de credite sau a ordonatorului de credite delegat al MAE, fara afectarea schemei de personal a MAE. Nu se aproba angajari retroactive.
(3) In cazul aprobarii, se incheie cu persoanele prevazute la alin. (1) o conventie civila de prestari servicii sau, dupa caz, un contract de munca.
(4) Plata indemnizatiei personalului angajat prevazut la alin. (1) se face pe baza statului de plata. Lucratorul financiar-contabil este responsabil de transmiterea in Centrala MAE, la directia competenta pentru gestionarea activitatii financiar-contabile, a statului de plata, in vederea efectuarii viramentului impozitului si a contributiilor aferente, in conditiile legii.
(5) Plata indemnizatiei se va efectua numai dupa ce, in prealabil, responsabilul din cadrul consulatului a intocmit procesul-verbal privind confirmarea indeplinirii atributiilor delegate, precum si foaia de prezenta.

Art. 23
(1) Sumele percepute cu titlu de recuperare a cheltuielilor bugetare ocazionate de prestarea serviciilor consulare, in temeiul notei nr. 8 din anexa la Legea nr. 198/2008, reintregesc fondurile in valuta alocate prin bugetul de stat pentru urmatoarele categorii de cheltuieli: deplasarile functionarilor consulari legate de realizarea atributiilor consulare, organizarea consulatelor itinerante, costurile aferente rechizitelor, materialelor consumabile, comunicarilor telefonice, corespondentei prin fax si prin posta scrisa sau electronica, expedierilor in regim de curierat, comisioanele percepute, dupa caz, de institutiile financiare la achitarea taxelor consulare prin transfer bancar sau prin instrumente electronice de plata, precum si orice alte cheltuieli ocazionate de prestarea serviciilor consulare. In cazul deplasarii functionarilor consulari angajati in conditiile art. 15 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 198/2008, pentru efectuarea de servicii consulare in afara sediului consulatului, sumele necesare pentru organizarea acestor deplasari nu pot fi avansate din bugetul misiunii.
(2) In contabilitate aceste sume reintregesc cheltuielile lunare efectuate pentru articolele specificate la alin. (1). In situatia in care valoarea lunara a recuperarilor depaseste nivelul platilor inregistrate, diferenta se evidentiaza ca venit la bugetul de stat, la contul contabil 448010001A.2.11 "recuperari peste nivelul cheltuielilor".
(3) In cazul consulatelor itinerante, cheltuielile de organizare, cuprinzand transportul si cazarea functionarilor consulari, precum si, dupa caz, chiria pentru rezervarea locatiilor necesare se distribuie in mod egal in sarcina solicitantilor de servicii consulare pentru care se percep taxe, potrivit legii, indiferent de tipul si numarul cererilor depuse de fiecare persoana. Numarul solicitantilor se stabileste in mod anticipat, pe baza programarilor sau, daca este posibil, la fata locului. Daca sumele percepute nu compenseaza cheltuielile efectuate, ca urmare a neprezentarii sau renuntarii unora dintre solicitantii programati sau prezenti initial, diferentele sunt acoperite din bugetul misiunii diplomatice sau al oficiului consular, in mod prioritar din veniturile proprii incasate cu acelasi titlu. Daca sumele percepute depasesc valoarea cheltuielilor efectuate, ca urmare a prezentarii unor solicitanti care nu s-au programat sau nu s-au prezentat initial, se aplica prevederile alin. (2).

Art. 24
In cazul sectiilor consulare incadrate cu cel putin 2 diplomati cu atributii consulare, unde nu sunt intrunite conditiile necesare pentru desemnarea prin ordin al ministrului afacerilor externe a unui coordonator al sectiei consulare, seful misiunii diplomatice deleaga unuia dintre acesti diplomati responsabilitatea coordonarii ducerii la indeplinire a obligatiilor prevazute de prezentul ordin.

Art. 25
Lucratorul financiar din cadrul misiunii diplomatice sau al oficiului consular raspunde de indeplinirea obligatiilor privind evidentierea, inregistrarea si raportarea operatiunilor financiar-contabile catre Centrala MAE, la termenele stabilite, iar directia competenta pentru gestionarea activitatii financiar-contabile in MAE centralizeaza datele financiar-contabile si raportarile lunare.

Art. 26
Termenele stabilite de Legea nr. 198/2008 se calculeaza cu respectarea dispozitiilor art. 2.551-2.556 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare.

Art. 27
(1) Intrarea in vigoare a prezentului ordin nu afecteaza numerotarea serviciilor consulare din registrele curente, cu exceptia eliminarii sistemului de fractie si a numitorului, respectiv a utilizarii numerelor impare in registrul de documente de calatorie, care vor fi inlocuite de numere consecutive, incepand cu primul numar disponibil.
(2) La data operationalizarii SIMISC la nivelul fiecarui consulat, numerotarea serviciilor consulare in registrul electronic din SIMISC incepe cu numarul 1, precedat de indicativele stabilite potrivit art. 18 alin. (3).

Art. 28
Prezentul ordin intra in vigoare la 5 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 29
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, orice dispozitii contrare se abroga.


Anexa - TARIFUL CONSULAR aplicabil serviciilor consulare prestate de misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate (in euro)


Sectiunea I: Serviciile consulare individuale prevazute de anexa la Legea nr. 198/2008

A. Documente de identitate si calatorie

+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Nr. ¦                       ¦ Taxa  ¦Taxa de¦Contravaloare¦Recuperari¦    ¦
¦crt.¦ Serviciul consular              ¦consulara¦urgenta¦ blancheta  ¦cheltuieli¦ Total ¦
¦  ¦                       ¦     ¦    ¦       ¦ bugetare ¦    ¦
+----+----------------------------------------------+---------+-------+-------------+----------+-------¦
¦ 1 ¦Inregistrarea cererii de eliberare a unei   ¦     ¦    ¦       ¦     ¦    ¦
¦  ¦carti de identitate              ¦  15  ¦  0 ¦   0   ¦   5  ¦  20 ¦
+----+----------------------------------------------+---------+-------+-------------+----------+-------¦
¦ 2 ¦Eliberarea unui pasaport simplu electronic  ¦  40  ¦  0 ¦   59   ¦   1  ¦  100 ¦
+----+----------------------------------------------+---------+-------+-------------+----------+-------¦
¦ 3 ¦Eliberarea unui pasaport simplu temporar   ¦  40  ¦ 0/15 ¦   20   ¦   5  ¦ 65/80 ¦
+----+----------------------------------------------+---------+-------+-------------+----------+-------¦
¦ 4 ¦Eliberarea unui titlu de calatorie      ¦  40  ¦ 0/15 ¦   5,2  ¦   4,8 ¦ 50/65 ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------------+


B. Vize
+------------------------------------------------------------------------------+
¦Nr. ¦                        ¦ Taxa  ¦Taxa de¦    ¦
¦crt.¦    Serviciul consular           ¦consulara¦urgenta¦ Total ¦
+----+-----------------------------------------------+---------+-------+-------¦
¦ 1 ¦Viza de tranzit aeroportuar          ¦  60/45 ¦  0/15¦  60 ¦
+----+-----------------------------------------------+---------+-------+-------¦
¦ 2 ¦Viza de tranzit                ¦  60/45 ¦  0/15¦  60 ¦
+----+-----------------------------------------------+---------+-------+-------¦
¦ 3 ¦Viza de scurta sedere             ¦  60/45 ¦  0/15¦  60 ¦
+----+-----------------------------------------------+---------+-------+-------¦
¦ 4 ¦Viza din categoriile de la nr. crt. 1-3,    ¦     ¦    ¦    ¦
¦  ¦eliberata in baza acordurilor incheiate de   ¦     ¦    ¦    ¦
¦  ¦Uniunea Europeana cu state terte (in cuantum  ¦     ¦    ¦    ¦
¦  ¦de 35 euro)                  ¦  35/20 ¦  0/15¦  35 ¦
+----+-----------------------------------------------+---------+-------+-------¦
¦ 5 ¦Viza din categoriile de la nr. crt. 1-3,    ¦     ¦    ¦    ¦
¦  ¦eliberata in baza acordurilor incheiate de   ¦     ¦    ¦    ¦
¦  ¦Uniunea Europeana cu state terte (in cuantum de¦     ¦    ¦    ¦
¦  ¦70 euro)                    ¦  70/55 ¦  0/15¦  70 ¦
+----+-----------------------------------------------+---------+-------+-------¦
¦ 6 ¦Viza de lunga sedere              ¦ 120/105 ¦  0/15¦ 120 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+

C. Servicii notariale
+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Nr. ¦                       ¦ Taxa  ¦Taxa de¦ Tarif de  ¦Recuperari¦    ¦
¦crt.¦ Serviciul consular              ¦consulara¦urgenta¦ publicitate ¦cheltuieli¦ Total ¦
¦  ¦                       ¦     ¦    ¦ notariala ¦ bugetare ¦    ¦
+----+----------------------------------------------+---------+-------+-------------+----------+-------¦
¦ 1 ¦Redactarea, autentificarea si revocarea unui ¦     ¦    ¦       ¦     ¦    ¦
¦  ¦inscris fara incidenta notariala, in numarul ¦     ¦    ¦       ¦     ¦    ¦
¦  ¦de duplicate prevazut de lege         ¦   40 ¦  0/15¦    0   ¦    5 ¦ 45/60¦
+----+----------------------------------------------+---------+-------+-------------+----------+-------¦
¦ 2 ¦Serviciul de la nr. crt. 1, cu un numar n de ¦     ¦    ¦       ¦     ¦45/60 +¦
¦  ¦duplicate cerute suplimentar de parti     ¦40+n x 10¦  0/15¦    0   ¦    5 ¦n x 10 ¦
+----+----------------------------------------------+---------+-------+-------------+----------+-------¦
¦ 3 ¦Redactarea, autentificarea si revocarea unui ¦     ¦    ¦       ¦     ¦    ¦
¦  ¦inscris cu incidenta notariala, in numarul de ¦     ¦    ¦       ¦     ¦    ¦
¦  ¦duplicate prevazut de lege          ¦   40 ¦  0/15¦    3   ¦    2 ¦ 45/60¦
+----+----------------------------------------------+---------+-------+-------------+----------+-------¦
¦ 4 ¦Serviciul de la nr. crt. 3, cu un numar n de ¦     ¦    ¦       ¦     ¦45/60 +¦
¦  ¦duplicate cerute suplimentar de parti     ¦40+n x 10¦  0/15¦    3   ¦    2 ¦n x 10 ¦
+----+----------------------------------------------+---------+-------+-------------+----------+-------¦
¦ 5 ¦Eliberarea unui numar n de duplicate ale unui ¦     ¦    ¦       ¦     ¦    ¦
¦  ¦inscris autentic fara incidenta notariala,  ¦     ¦    ¦       ¦     ¦n x 10 ¦
¦  ¦ulterior datei autentificarii         ¦ n x 10 ¦  0/15¦    0   ¦    5 ¦+ 5/20 ¦
+----+----------------------------------------------+---------+-------+-------------+----------+-------¦
¦ 6 ¦Eliberarea unui numar n de duplicate ale unui ¦     ¦    ¦       ¦     ¦    ¦
¦  ¦inscris autentic cu incidenta notariala,   ¦     ¦    ¦       ¦     ¦n x 10 ¦
¦  ¦ulterior datei autentificarii         ¦ n x 10 ¦  0/15¦    3   ¦    2 ¦+ 5/20 ¦
+----+----------------------------------------------+---------+-------+-------------+----------+-------¦
¦ 7 ¦Legalizarea semnaturii traducatorului     ¦   40 ¦  0/15¦    0   ¦    5 ¦ 45/60 ¦
+----+----------------------------------------------+---------+-------+-------------+----------+-------¦
¦ 8 ¦Legalizarea unei copii de pe inscrisuri    ¦   10 ¦  0/15¦    0   ¦    5 ¦ 15/30 ¦
+----+----------------------------------------------+---------+-------+-------------+----------+-------¦
¦ 9 ¦Legalizarea semnaturii de pe un inscris sub  ¦     ¦    ¦       ¦     ¦    ¦
¦  ¦semnatura privata               ¦   30 ¦  0/15¦    0   ¦    5 ¦ 35/50 ¦
+----+----------------------------------------------+---------+-------+-------------+----------+-------¦
¦ 10 ¦Legalizarea sigiliului si semnaturii     ¦     ¦    ¦       ¦     ¦    ¦
¦  ¦Ministerului Afacerilor Externe roman,    ¦     ¦    ¦       ¦     ¦    ¦
¦  ¦aplicate pe un act oficial eliberat de    ¦     ¦    ¦       ¦     ¦    ¦
¦  ¦autoritatile romane care urmeaza sa fie folosi¦     ¦    ¦       ¦     ¦    ¦
¦  ¦in strainatate, sau a sigiliului si semnaturii¦     ¦    ¦       ¦     ¦    ¦
¦  ¦de pe un act oficial strain, care urmeaza sa ¦     ¦    ¦       ¦     ¦    ¦
¦  ¦produca efecte juridice in Romania      ¦     ¦    ¦       ¦     ¦    ¦
¦  ¦(supralegalizare)               ¦   30 ¦  0/15¦    0   ¦    5 ¦ 35/50 ¦
+----+----------------------------------------------+---------+-------+-------------+----------+-------¦
¦ 11 ¦Supralegalizarea actelor comerciale straine  ¦0,1% din ¦    ¦       ¦     ¦0,1%  ¦
¦  ¦in functie de valoarea marfurilor, de fiecare ¦valoare +¦    ¦       ¦     ¦din va-¦
¦  ¦exemplar:                   ¦     ¦    ¦       ¦     ¦loare +¦
¦  ¦- pana la 50.000 euro             ¦   300 ¦    ¦       ¦     ¦305/320¦
¦  ¦- intre 50.001 si 100.000 euro        ¦   600 ¦  0/15¦    0   ¦    5 ¦605/620¦
¦  ¦- intre 100.001 si 500.000 euro        ¦   900 ¦    ¦       ¦     ¦905/920¦
¦  ¦- intre 500.001 si 1.000.000 euro       ¦  1.500 ¦    ¦       ¦     ¦1.505/ ¦
¦  ¦                       ¦     ¦    ¦       ¦     ¦1.520 ¦
¦  ¦- peste 1.000.000 euro            ¦  3.500 ¦    ¦       ¦     ¦3.505/ ¦
¦  ¦                       ¦     ¦    ¦       ¦     ¦3.520 ¦
+----+----------------------------------------------+---------+-------+-------------+----------+-------¦
¦ 12 ¦Eliberarea unei copii sau a unui extras de pe ¦     ¦    ¦       ¦     ¦    ¦
¦  ¦actele aflate in arhivele misiunilor     ¦     ¦    ¦       ¦     ¦    ¦
¦  ¦diplomatice sau ale oficiilor consulare, avand¦     ¦    ¦       ¦     ¦n x 10 ¦
¦  ¦un numar n de pagini             ¦ n x 10 ¦  0/15¦    0   ¦    5 ¦+ 5/20 ¦
+----+----------------------------------------------+---------+-------+-------------+----------+-------¦
¦ 13 ¦Efectuarea si legalizarea unei traduceri din ¦     ¦    ¦       ¦     ¦    ¦
¦  ¦sau in limba romana (o pagina)        ¦50(30+20)¦  0/15¦    0   ¦    5 ¦ 55/70 ¦
+----+----------------------------------------------+---------+-------+-------------+----------+-------¦
¦ 14 ¦Efectuarea si legalizarea unei traduceri din ¦     ¦    ¦       ¦     ¦    ¦
¦  ¦sau in limba romana, avand un numar n de   ¦n x 30 + ¦    ¦       ¦     ¦n x 30 ¦
¦  ¦pagini                    ¦20    ¦  0/15¦    0   ¦    5 ¦+ 25/40¦
+----+----------------------------------------------+---------+-------+-------------+----------+-------¦
¦ 15 ¦Certificarea unor fapte constatate personal de¦     ¦    ¦       ¦     ¦    ¦
¦  ¦functionarul consular             ¦    20¦  0/15¦    0   ¦    5 ¦ 25/40¦
+----+----------------------------------------------+---------+-------+-------------+----------+-------¦
¦ 16 ¦Eliberarea unui certificat de cutuma     ¦    30¦  0/15¦    0   ¦    5 ¦ 35/50¦
+----+----------------------------------------------+---------+-------+-------------+----------+-------¦
¦ 17 ¦Primirea in depozit a inscrisurilor si a   ¦     ¦    ¦       ¦     ¦    ¦
¦  ¦documentelor prezentate de parti       ¦    30¦   15¦    0   ¦    5 ¦   50¦
+----+----------------------------------------------+---------+-------+-------------+----------+-------¦
¦ 18 ¦Certificarea modificarilor survenite in rolul ¦     ¦    ¦       ¦     ¦    ¦
¦  ¦de echipaj al navelor, inclusiv schimbarea  ¦     ¦    ¦       ¦     ¦    ¦
¦  ¦comandantului de nava, sau prelungirea    ¦     ¦    ¦       ¦     ¦    ¦
¦  ¦valabilitatii actului de conventie al unei  ¦     ¦    ¦       ¦     ¦    ¦
¦  ¦nave                     ¦    30¦  0/15¦    0   ¦    5 ¦ 35/50¦
+----+----------------------------------------------+---------+-------+-------------+----------+-------¦
¦ 19 ¦Inregistrarea si vizarea protestului de mare, ¦     ¦    ¦       ¦     ¦    ¦
¦  ¦a jurnalului de bord si a jurnalului de masini¦    30¦  0/15¦    0   ¦    5 ¦ 35/50¦
+----+----------------------------------------------+---------+-------+-------------+----------+-------¦
¦ 20 ¦Eliberarea permisului provizoriu de      ¦     ¦    ¦       ¦     ¦    ¦
¦  ¦nationalitate, pentru navele construite in  ¦     ¦    ¦       ¦     ¦    ¦
¦  ¦strainatate, achizitionate sau carora li se  ¦     ¦    ¦       ¦     ¦    ¦
¦  ¦schimba clasa                 ¦   300¦  0/15¦    0   ¦    5 ¦305/320¦
+----+----------------------------------------------+---------+-------+-------------+----------+-------¦
¦ 21 ¦Efectuarea unei verificari in registrele   ¦     ¦    ¦       ¦     ¦    ¦
¦  ¦nationale notariale              ¦    30¦  0/15¦    5   ¦    5 ¦ 40/55¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------------+

D. Servicii de stare civila
+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Nr. ¦                            ¦ Taxa  ¦Taxa de ¦ Recuperari ¦    ¦
¦crt.¦      Serviciul consular             ¦ consulara¦ urgenta¦ cheltuieli ¦ Total ¦
¦  ¦                            ¦     ¦    ¦  bugetare ¦    ¦
+----+--------------------------------------------------------+----------+--------+------------+-------¦
¦ 1 ¦Inregistrarea casatoriei la misiunile diplomatice si  ¦     ¦    ¦      ¦    ¦
¦  ¦oficiile consulare romane                ¦    90¦   0 ¦    5  ¦   95¦
+----+--------------------------------------------------------+----------+--------+------------+-------¦
¦ 2 ¦Inscrierea unui certificat de nastere/casatorie strain ¦     ¦    ¦      ¦    ¦
¦  ¦in registrele de stare civila romanesti, in termen de  ¦     ¦    ¦      ¦    ¦
¦  ¦6 luni de la data inregistrarii nasterii/casatoriei la ¦     ¦    ¦      ¦    ¦
¦  ¦autoritatile straine                  ¦    90¦  0/15 ¦    5  ¦ 95/110¦
+----+--------------------------------------------------------+----------+--------+------------+-------¦
¦ 3 ¦Inscrierea unui certificat de nastere/casatorie strain ¦     ¦    ¦      ¦    ¦
¦  ¦in registrele de stare civila romanesti, peste termenul ¦     ¦    ¦      ¦    ¦
¦  ¦de 6 luni de la data inregistrarii nasterii/casatoriei ¦     ¦    ¦      ¦    ¦
¦  ¦la autoritatile straine                 ¦    135¦  0/15 ¦    5  ¦140/155¦
+----+--------------------------------------------------------+----------+--------+------------+-------¦
¦ 4 ¦Procurarea unui duplicat al unui certificat de stare  ¦     ¦    ¦      ¦    ¦
¦  ¦civila romanesc sau a unui extras multilingv al unui act¦     ¦    ¦      ¦    ¦
¦  ¦de stare civila romanesc                ¦    45¦   0 ¦    5  ¦   50¦
+----+--------------------------------------------------------+----------+--------+------------+-------¦
¦ 5 ¦Inregistrarea cererii de inscriere a unei mentiuni pe  ¦     ¦    ¦      ¦    ¦
¦  ¦marginea unui act de stare civila romanesc       ¦    30¦   0 ¦    5  ¦   35¦
+----+--------------------------------------------------------+----------+--------+------------+-------¦
¦ 6 ¦Eliberarea unui extras de stare civila         ¦    30¦   0 ¦    5  ¦   35¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------------+

E. Servicii diverse
+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Nr. ¦                            ¦  Taxa  ¦ Taxa de¦ Recuperari ¦    ¦
¦crt.¦       Serviciul consular             ¦ consulara¦ urgenta¦ cheltuieli ¦ Total ¦
¦  ¦                            ¦     ¦    ¦  bugetare ¦    ¦
+----+--------------------------------------------------------+----------+--------+------------+-------¦
¦ 1 ¦Inregistrarea cererii de acordare/redobandire a     ¦     ¦    ¦      ¦    ¦
¦  ¦cetateniei romane in conditiile art. 10 alin. (1) din  ¦     ¦    ¦      ¦    ¦
¦  ¦Legea cetateniei romane nr. 21/1991, republicata, cu  ¦     ¦    ¦      ¦    ¦
¦  ¦modificarile si completarile ulterioare         ¦    60¦  0  ¦    5  ¦   65¦
+----+--------------------------------------------------------+----------+--------+------------+-------¦
¦ 2 ¦Inregistrarea cererii de renuntare la cetatenia romana ¦    600¦  0  ¦    5  ¦  605¦
+----+--------------------------------------------------------+----------+--------+------------+-------¦
¦ 3 ¦Inregistrarea cererii de verificare a statutului juridic¦     ¦    ¦      ¦    ¦
¦  ¦al unei persoane fizice in raport cu statul roman    ¦    30¦  0  ¦    5  ¦   35¦
+----+--------------------------------------------------------+----------+--------+------------+-------¦
¦ 4 ¦Eliberarea dovezii de cetatenie             ¦    10¦  0/15 ¦    5  ¦ 15/30¦
+----+--------------------------------------------------------+----------+--------+------------+-------¦
¦ 5 ¦Procurarea unui act judiciar sau extrajudiciar din tara ¦     ¦    ¦      ¦    ¦
¦  ¦sau din strainatate                   ¦    30¦  0  ¦    5  ¦   35¦
+----+--------------------------------------------------------+----------+--------+------------+-------¦
¦ 6 ¦Verificarea autenticitatii unui permis de conducere   ¦     ¦    ¦      ¦    ¦
¦  ¦romanesc                        ¦    30¦  0/15 ¦    5  ¦ 35/50¦
+----+--------------------------------------------------------+----------+--------+------------+-------¦
¦ 7 ¦Apostilarea sau supralegalizarea unui act oficial prin ¦     ¦    ¦      ¦    ¦
¦  ¦intermediul unui consulat roman             ¦    30¦  0/15 ¦    5  ¦ 35/50¦
+----+--------------------------------------------------------+----------+--------+------------+-------¦
¦ 8 ¦Alte servicii consulare, care nu sunt incluse in    ¦     ¦    ¦      ¦    ¦
¦  ¦prezenta lista, prestate in regim de urgenta      ¦    30¦  0/15 ¦    5  ¦ 35/50¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------------+NOTE:
1. Taxa de urgenta se percepe in conditiile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 198/2008, respectiv numai atunci cand serviciul consular este prestat in termen de 48 de ore de la momentul depunerii cererii. In tabel sunt prezentate valori alternative, in functie de perceperea taxei de urgenta, sau, dupa caz, situatiile a caror frecventa prevaleaza in practica.
2. Prin recuperari cheltuieli bugetare se intelege sumele percepute potrivit art. 23 din ordin. In cazul consulatelor itinerante, sumele aferente organizarii acestora se adauga sumelor din tabel.
3. Contravaloarea cartii de identitate se achita numai in Romania, in lei, prin intermediul unei persoane autorizate. Ulterior introducerii in circulatie a noilor carti de identitate, prevazute la art. 14 alin. (2) lit. a) coroborat cu art. 16 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, contravaloarea acestora, stabilita prin ordin comun al ministrului afacerilor externe si al ministrului finantelor publice, conform notei nr. 5 din anexa la Legea nr. 198/2008, se va percepe direct de catre consulatele Romaniei din strainatate.
4. Regula privind taxa de urgenta, descrisa la nota nr. 1, se aplica in mod corespunzator in cazul vizelor eliberate in baza acordurilor de facilitare a vizelor incheiate de Uniunea Europeana (UE) cu state terte, care nu contin reglementari privind modalitatea de defalcare a taxei de viza incasate.
5. Vizele acordate cetatenilor din Republica Moldova, Republica Macedonia si Republica Serbia, care nu sunt titulari de pasapoarte biometrice, se elibereaza in regim de gratuitate pana la data indeplinirii de catre Romania in mod integral a acquisului Schengen.
6. Prin inscrisuri cu incidenta notariala se intelege actele autentice care necesita inscrierea in registrele nationale notariale prevazute la art. 162 alin. (1) din Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, republicata, iar tariful de publicitate notariala desemneaza tariful aferent acestei operatiuni, perceput de Centrul National de Administrare a Registrelor Nationale Notariale din cadrul Uniunii Nationale a Notarilor Publici in temeiul art. 61 alin. (4) din aceeasi lege.
7. La stabilirea taxei aferente efectuarii unei traduceri se ia in calcul numarul de pagini ale traducerii, nu ale inscrisului original care a fost tradus. Traducerea nu trebuie sa contina spatii goale, chiar daca acestea se regasesc in original.
8. Consulatele romane pot legaliza exclusiv semnatura traducatorului autorizat de Ministerul Justitiei roman, care presteaza activitatea de traducator si interpret autorizat cu respectarea dispozitiilor aplicabile din legislatia romana, a statului de resedinta si, dupa caz, a UE.
9. La serviciile notariale, daca partile solicita eliberarea mai multor exemplare ale aceluiasi inscris, taxa consulara prevazuta de lege pentru serviciile respective se multiplica cu numarul exemplarelor suplimentare solicitate, celelalte sume de plata percepandu-se o singura data (taxa de urgenta, recuperarea cheltuielilor bugetare). In mod corespunzator se procedeaza si la eliberarea unor duplicate de pe actele aflate in arhiva consulara, cu aceeasi forta probanta ca si originalele. In cazul autentificarii inscrisurilor notariale se multiplica taxa special reglementata de lege, potrivit regulilor prevazute la lit. C nr. crt. 2 si 4-6.
10. La depunerea cererii de inscriere a unei mentiuni pe marginea unui act de stare civila romanesc, daca se solicita si procurarea unui nou certificat cu mentiunea respectiva, aceasta din urma se taxeaza ca serviciu consular separat, conform lit. D nr. crt. 4.
11. Dovada de cetatenie se taxeaza cu suma prevazuta la lit. E nr. crt. 4 numai daca este solicitata distinct de alte proceduri. In cazul procedurilor de dobandire sau renuntare la cetatenia romana si de verificare a statutului juridic in raport cu statul roman, eliberarea unei adeverinte ulterior finalizarii procedurilor, de catre consulatul care le-a initiat, constituie o operatiune subsecventa aceluiasi serviciu consular, neputand fi taxata separat. In schimb, taxa respectiva poate fi incasata ca fiind aferenta unui serviciu consular distinct, atunci cand eliberarea adeverintei este solicitata unui alt consulat decat cel la care s-a depus si care a procesat cererea.
12. La procedura de verificare a autenticitatii unui permis de conducere, eliberarea adeverintei care consemneaza rezultatul verificarii reprezinta o operatiune subsecventa aceluiasi serviciu consular, neputand fi taxata separat, cu exceptia situatiei prevazute la nota nr. 11, ultima teza.


Sectiunea a II-a: Proceduri care implica prestarea unor servicii consulare conexe
A. Eliberarea unei carti de identitate, cu efectuarea si legalizarea la consulat a traducerii unui 
document strain
+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Nr. ¦                       ¦ Taxa  ¦Taxa de¦Contravaloare¦Recuperari¦    ¦
¦crt.¦ Serviciul consular              ¦consulara¦urgenta¦ blancheta  ¦cheltuieli¦ Total ¦
¦  ¦                       ¦     ¦    ¦       ¦ bugetare ¦    ¦
+----+----------------------------------------------+---------+-------+-------------+----------+-------¦
¦ 1 ¦Eliberarea cartii de identitate        ¦  15  ¦  0  ¦   0   ¦   5  ¦ 20  ¦
+----+----------------------------------------------+---------+-------+-------------+----------+-------¦
¦ 2 ¦Efectuarea si legalizarea traducerii dovezii ¦     ¦    ¦       ¦     ¦    ¦
¦  ¦de imposibilitate a deplasarii in tara    ¦     ¦    ¦       ¦     ¦    ¦
¦  ¦(o pagina)                  ¦  30  ¦ 0/15 ¦   0   ¦   5  ¦ 35/50 ¦
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------+-------¦
¦  ¦                                 Suma totala de plata  ¦ 55/70 ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------------+

B. Eliberarea unui pasaport simplu electronic de cetatean roman cu domiciliul in strainatate, cu 
efectuarea si legalizarea la consulat a traducerii documentului care atesta dreptul de sedere in strainatate

+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Nr. ¦                       ¦ Taxa  ¦Taxa de¦Contravaloare¦Recuperari¦    ¦
¦crt.¦ Serviciul consular              ¦consulara¦urgenta¦ blancheta  ¦cheltuieli¦ Total ¦
¦  ¦                       ¦     ¦    ¦       ¦ bugetare ¦    ¦
+----+----------------------------------------------+---------+-------+-------------+----------+-------¦
¦ 1 ¦Eliberarea pasaportului simplu electronic   ¦  40  ¦  0  ¦  59    ¦  1   ¦ 100  ¦
+----+----------------------------------------------+---------+-------+-------------+----------+-------¦
¦ 2 ¦Efectuarea si legalizarea traducerii     ¦     ¦    ¦       ¦     ¦    ¦
¦  ¦documentului care atesta dreptul de sedere  ¦     ¦    ¦       ¦     ¦    ¦
¦  ¦(o pagina)                  ¦  30  ¦ 0/15 ¦   0    ¦  5   ¦ 35/50 ¦
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------+-------¦
¦  ¦                                   Suma totala de plata¦135/150¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------------+

C. Eliberarea unui pasaport simplu temporar de cetatean roman cu domiciliul in strainatate, cu 
efectuarea si legalizarea la consulat a traducerii documentului care atesta dreptul de sedere in strainatate

+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Nr. ¦                       ¦ Taxa  ¦Taxa de¦Contravaloare¦Recuperari¦    ¦
¦crt.¦ Serviciul consular              ¦consulara¦urgenta¦ blancheta  ¦cheltuieli¦ Total ¦
¦  ¦                       ¦     ¦    ¦       ¦ bugetare ¦    ¦
+----+----------------------------------------------+---------+-------+-------------+----------+-------¦
¦ 1 ¦Eliberarea pasaportului simplu temporar    ¦  40  ¦ 0/15 ¦   20   ¦   5  ¦ 65/80¦
+----+----------------------------------------------+---------+-------+-------------+----------+-------¦
¦ 2 ¦Efectuarea si legalizarea traducerii     ¦     ¦    ¦       ¦     ¦    ¦
¦  ¦documentului care atesta dreptul de sedere  ¦     ¦    ¦       ¦     ¦    ¦
¦  ¦(o pagina)                  ¦  30  ¦ 0/15 ¦   0   ¦   5  ¦ 35/50¦
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------+-------¦
¦  ¦                                   Suma totala de plata¦100/  ¦
¦  ¦                                             ¦115/130¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
D. Inscrierea unui certificat de nastere strain in registrele de stare civila romanesti pentru 
un minor in varsta de pana la 6 ani, daca cererea se depune in termen de 6 luni de la data 
inregistrarii nasterii la autoritatile straine, cu efectuarea si legalizarea la consulat a 
traducerii certificatului de nastere strain

+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Nr. ¦                            ¦  Taxa  ¦ Taxa de¦ Recuperari ¦    ¦
¦crt.¦       Serviciul consular             ¦ consulara¦ urgenta¦ cheltuieli ¦ Total ¦
¦  ¦                            ¦     ¦    ¦  bugetare ¦    ¦
+----+--------------------------------------------------------+----------+--------+------------+-------¦
¦ 1 ¦Inscrierea certificatului de nastere strain in     ¦     ¦    ¦      ¦    ¦
¦  ¦registrele de stare civila romanesti          ¦   0  ¦  0  ¦   0   ¦  0 ¦
+----+--------------------------------------------------------+----------+--------+------------+-------¦
¦ 2 ¦Efectuarea si legalizarea traducerii certificatului de ¦     ¦    ¦      ¦    ¦
¦  ¦nastere strain (o pagina)                ¦  30  ¦  0/15 ¦   5   ¦ 35/50 ¦
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------+-------¦
¦  ¦                                   Suma totala de plata¦ 35/50 ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
E. Inscrierea unui certificat de nastere/casatorie strain in registrele de stare civila romanesti 
in termen de 6 luni de la data inregistrarii nasterii/casatoriei la autoritatile straine, 
cu efectuarea si legalizarea la consulat a traducerii certificatului strain

+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Nr. ¦                            ¦  Taxa  ¦ Taxa de¦ Recuperari ¦    ¦
¦crt.¦       Serviciul consular             ¦ consulara¦ urgenta¦ cheltuieli ¦ Total ¦
¦  ¦                            ¦     ¦    ¦  bugetare ¦    ¦
+----+--------------------------------------------------------+----------+--------+------------+-------¦
¦ 1 ¦Inscrierea certificatului strain in registrele de stare ¦     ¦    ¦      ¦    ¦
¦  ¦civila romanesti                    ¦  90   ¦  0/15 ¦   5   ¦ 95/110¦
+----+--------------------------------------------------------+----------+--------+------------+-------¦
¦ 2 ¦Efectuarea si legalizarea traducerii certificatului   ¦     ¦    ¦      ¦    ¦
¦  ¦strain (o pagina)                    ¦  30   ¦  0/15 ¦   5   ¦ 35/50¦
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------+-------¦
¦  ¦                                   Suma totala de plata¦130/  ¦
¦  ¦                                             ¦145/160¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------------+

F. Inscrierea unui certificat de nastere/casatorie strain in registrele de stare 
civila romanesti peste termenul de 6 luni de la data inregistrarii nasterii/casatoriei 
la autoritatile straine, cu efectuarea si legalizarea la consulat a traducerii certificatului strain

+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Nr. ¦                            ¦  Taxa  ¦ Taxa de¦ Recuperari ¦    ¦
¦crt.¦       Serviciul consular             ¦ consulara¦ urgenta¦ cheltuieli ¦ Total ¦
¦  ¦                            ¦     ¦    ¦  bugetare ¦    ¦
+----+--------------------------------------------------------+----------+--------+------------+-------¦
¦ 1 ¦Inscrierea certificatului strain in registrele de stare ¦     ¦    ¦      ¦    ¦
¦  ¦civila romanesti                    ¦   135 ¦  0/15 ¦   5   ¦140/155¦
¦ 2 ¦Efectuarea si legalizarea traducerii certificatului   ¦     ¦    ¦      ¦    ¦
¦  ¦strain (o pagina)                    ¦   30 ¦  0/15 ¦   5   ¦ 35/50 ¦
+----+-----------------------------------------------------------------------------------------+-------¦
¦  ¦                                   Suma totala de plata¦175/  ¦
¦  ¦                                             ¦190/205¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------------+NOTE:
1. In conformitate cu prevederile notelor nr. 1 si 2 din anexa la Legea nr. 198/2008, taxele pentru eliberarea cartilor de identitate, a pasapoartelor sau a oricaror altor documente de calatorie, precum si cele pentru inscrierea certificatelor de stare civila straine in registrele de stare civila romanesti acopera, dupa caz, efectuarea tuturor serviciilor de autentificare, legalizare sau certificare conexe, prevazute de lege.
2. In cazul in care traducerile efectuate de consulat contin mai multe pagini, taxa consulara pentru efectuarea traducerii se multiplica in mod corespunzator cu numarul de pagini ale traducerii. 3. Daca traducerea este efectuata de un traducator autorizat de Ministerul Justitiei roman, cu respectarea conditiilor prevazute de nota nr. 8 din sectiunea I a prezentei anexe, iar consulatul legalizeaza semnatura acestuia, taxa de legalizare a semnaturii si celelalte sume accesorii sunt incluse in taxele aferente serviciilor principale, neputand fi incasate separat, potrivit notelor nr. 1 si 2 din anexa la Legea nr. 198/2008. 4. In celelalte proceduri care implica prestarea a doua sau mai multe servicii consulare conexe, acestea din urma se taxeaza separat, potrivit tarifului individual aferent.