DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordinul 3/2012 pentru aprobarea Instructiunii nr. 1/2012 privind organismele de plasament colectiv monetare. Organismele de plasament colectiv monetarePublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 63 din 26 ianuarie 2012

In conformitate cu prevederile art. 1, 2 si art. 7 alin. (3) si (15) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 514/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,
Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare a hotarat in sedinta din data de 11 ianuarie 2012, emiterea urmatorului ordin:

Art. 1
Se aproba Instructiunea nr. 1/2012 privind organismele de plasament colectiv monetare, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
Instructiunea mentionata la art. 1 se publica impreuna cu ordinul de aprobare a acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in Buletinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si pe site-ul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare (www.cnvmr.ro).


ANEXA - Instructiunea nr. 1/2012 privind organismele de plasament colectiv monetare


Art. 1
Prevederile prezentei instructiuni sunt aplicabile organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare (OPCVM) si altor organisme de plasament colectiv (AOPC) autorizate/inregistrate in conformitate cu prevederile legislatiei pietei de capital si a reglementarilor emise de CNVM in aplicarea acesteia si care utilizeaza in denumirea lor sintagme de tipul "fond monetar" sau "fond de piata monetara".

Art. 2
In intelesul prezentei instructiuni termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) Scadenta medie ponderata (Weighted Average Maturity - WAM) reprezinta perioada medie de timp ramasa pana la scadenta a tuturor titlurilor de valoare din portofoliul fondului, ponderate pentru a reflecta detinerile relative in fiecare instrument, prezumandu-se ca scadenta unui instrument cu rata flotanta/variabila este perioada de timp ramasa pana la urmatoarea revizuire a ratei dobanzii in functie de rata dobanzii pe piata monetara si nu perioada de timp ramasa pana la data la care principalul titlului de valoare trebuie rambursat.
b) Durata de viata medie ponderata (Weighted Average Life – WAL) reprezinta media ponderata a duratei de viata reziduale (ramase pana la scadenta) aferenta fiecarui titlu de valoare din portofoliul fondului, insemnand perioada de timp ramasa pana la momentul in care principalul este rambursat integral (exceptand dobanda si fara sa fie discountat). Diferenta fata de modul de calcul al WAM (mai ales in cazul titlurilor de valoare cu dobanda flotanta/variabila si instrumentelor financiare structurate), deriva din faptul ca nu se iau in considerare momentele de revizuire a ratei dobanzii, ci data declarata a scadentei titlului de valoare. WAL este utilizata pentru limitarea riscului de lichiditate, precum si in scopul determinarii riscului de credit, acesta fiind cu atat mai mare cu cat data de rambursare a principalului este amanata mai mult.
c) Fonduri Monetare pe Termen Scurt (FMTS)/Fonduri de Piata Monetara pe Termen Scurt (FPMTS): Organisme de plasament colectiv carora le sunt caracteristice scadente medii ponderate si durate de viata medii ponderate foarte scurte.
d) Fonduri Monetare (FM)/Fonduri de Piata Monetara (FPM): Organisme de plasament colectiv carora le sunt caracteristice scadente medii ponderate si durate de viata medii ponderate mai lungi.

Art. 3
(1) Organismele de plasament colectiv prevazute la art. 1 trebuie sa indice in prospectul de emisiune/documentul privind informatiile cheie destinate investitorilor (KIID), daca sunt fonduri monetare pe termen scurt sau fonduri monetare.
(2) Un fond monetar trebuie sa furnizeze investitorilor informatii corespunzatoare cu privire la profilul de risc si recompensa al fondului, astfel incat acestia sa fie in masura sa evalueze orice riscuri specifice legate de strategia de investitii a fondului.
(3) Informatiile prevazute la alin. (2) trebuie sa explice implicatiile politicii de investitii in functie de fiecare categorie de fond monetar. Trebuie luata in considerare, daca este cazul, orice investitie in noi categorii de active, instrumente financiare sau strategii de investitii cu profiluri de risc si recompensa neobisnuite.

Art. 4
Un Fond Monetar pe Termen Scurt indeplineste toate criteriile urmatoare:
1. investeste in instrumente de piata monetara care indeplinesc criteriile pentru instrumentele de piata monetara prevazute in Directiva 2009/65/EC sau in depozite constituite la institutiile de credit. Mentinerea lichiditatii si evaluarea activelor de catre AOPC monetare trebuie sa se realizeze similar OPCVM monetare.
2. se asigura ca instrumentele de piata monetara in care se investeste sunt de inalta calitate, astfel cum este aceasta determinata de societatea de administrare. Evaluarea calitatii instrumentelor de piata monetara de catre SAI/OPC autoadministrat trebuie sa se bazeze pe urmatorii factori, fara a se limita la acestia:
a) calitatea creditului instrumentului de piata monetara;
b) natura clasei de active reprezentate de instrumentul de piata monetara;
c) pentru instrumentele financiare structurate, riscul operational si de contrapartida inerent tranzactiei financiare structurate;
d) profilul de lichiditate.
3. considera, in sensul pct. 2 lit. a), ca un instrument al pietei monetare are o calitate inalta a creditului daca i s-a acordat unul dintre cele mai inalte doua ratinguri de credit pe termen scurt disponibile, de catre fiecare agentie de rating de credit recunoscuta care a acordat un rating instrumentului sau, daca instrumentul nu are rating, este apreciat a avea o calitate echivalenta in temeiul procesului intern de rating al SAI/OPC autoadministrat.
4. limiteaza investitiile in titluri de valoare la cele cu o scadenta reziduala pana la data rascumpararii declarate mai mica sau egala cu 397 de zile.
5. furnizeaza zilnic valoarea activului net (net asset value, NAV) si un calcul al pretului actiunilor/unitatilor sale si ofera zilnic posibilitatea subscrierii si rascumpararii de actiuni/unitati.
6. se asigura ca portofoliul sau are o scadenta medie ponderata (WAM) de cel mult 60 de zile.
7. se asigura ca portofoliul sau are o durata de viata medie ponderata (WAL) de cel mult 120 de zile.
8. la calcularea WAL pentru titluri de valoare, inclusiv instrumentele financiare structurate, baza de calcul a scadentei este scadenta reziduala pana la rascumpararea legala a instrumentelor. Cu toate acestea, atunci cand un instrument financiar incorporeaza o optiune put, poate fi folosita data de exercitare a optiunii in loc de scadenta reziduala legala numai daca sunt indeplinite, cumulativ si permanent, urmatoarele conditii:
 • optiunea put poate fi exercitata la initiativa societatii de administrare la data de exercitare a acesteia;
 • pretul de exercitare a optiunii put ramane apropiat de valoarea preconizata a instrumentului la urmatoarea data de exercitare; si
 • strategia de investitii a OPC presupune existenta unei probabilitati ridicate ca optiunea sa fie exercitata la urmatoarea data de exercitare.
  9. la calcularea WAL si WAM ia in considerare impactul instrumentelor financiare derivate, al depozitelor si al tehnicilor de administrare eficienta a portofoliului.
  10. nu isi asuma riscuri directe sau indirecte fata de titluri de capital sau marfuri, inclusiv prin instrumente derivate, care vor fi utilizate numai in conformitate cu strategia de investitii a fondului pe piata monetara. Instrumentele financiare derivate care genereaza risc de schimb valutar pot fi folosite numai in scopul acoperirii riscului (hedging).
  Investitiile in titluri de valoare in alte monede decat moneda in care sunt emise titlurile de participare ale OPC-ului respectiv sunt permise cu conditia ca riscul de schimb valutar sa fie acoperit in totalitate.
  11. limiteaza investitiile in alte organisme de plasament colectiv, doar la cele care corespund definitiei FMTS.

  Art. 5
  (1) Responsabilitatea evaluarii calitatii unui instrument de piata monetara revine SAI/OPC autoadministrat. In evaluarea sa, SAI/OPC autoadministrat trebuie sa ia in considerare o serie de factori, cum ar fi profilul de lichiditate si natura clasei de active din care face parte instrumentul.
  In cadrul procesului de evaluare, SAI/OPC autoadministrat nu trebuie sa puna accent nejustificat pe ratingul de credit al instrumentului.
  (2) Atunci cand SAI/OPC autoadministrate investesc in instrumente financiare structurate, procesul de evaluare trebuie sa includa o analiza a riscurilor specifice aferente acestor instrumente, inclusiv informatii cu privire la activele suport, entitatile implicate in vehiculul investitional si rolul lor, precum si cu privire la cadrul legal al functionarii acestuia. In evaluarea calitatii unui instrument al pietei monetare SAI/OPC autoadministrate vor lua in considerare raportul IOSCO cu privire la "Bune practici in raport cu atributiile de due diligence ale administratorilor de investitii atunci cand investesc in instrumente financiare structurate" publicat in iulie 2009.
  (3) In ceea ce priveste ratingul de credit atribuit instrumentelor pietei monetare, prin cele mai inalte doua ratinguri de credit pe termen scurt disponibile, se inteleg cele mai inalte doua pozitii cuprinse in scara de rating.
  (4) Calitatea creditului instrumentelor pietei monetare se monitorizeaza in mod continuu si nu doar la momentul cumpararii. In cazul in care ratingul unui instrument al pietei monetare scade la un moment dat sub nivelul avut in vedere la momentul achizitionarii, SAI/OPC autoadministrat trebuie sa ia masuri de corectare in vederea protejarii interesului detinatorilor de unitati de fond.
  (5) In cazul unui titlu de valoare caruia nu i-a fost acordat un rating de credit, evaluarea calitatii sale de credit se realizeaza in conformitate cu prevederile actului normativ de implementare in legislatia nationala a directivelor OPCVM (2009/65/EC, 2010/43/UE, 2010/44/UE).
  (6) Atunci cand un Fond Monetar pe Termen Scurt investeste in titluri de valoare, inclusiv in instrumente financiare structurate, scadenta reziduala efectiva pana la data rascumpararii finale trebuie sa fie mai mica sau egala cu 397 de zile. De exemplu, un titlu de valoare securitizat (Asset Backed Security) cu o scadenta reziduala pana la rascumpararea finala de 5 ani, dar cu o scadenta asteptata (bazata pe presupuneri privind evolutia/performanta titlului respectiv) de 8 luni nu este un activ eligibil pentru Fondurile Monetare pe Termen Scurt, deoarece scadenta reziduala pana la rascumpararea legala depaseste limita de 397 de zile.

  Art. 6
  (1) Un Fond Monetar trebuie sa indeplineasca criteriile mentionate la pct. 1 – 3, 5 si 8 – 10 de la art. 4.
  (2) Suplimentar fata de criteriile indicate la alin. (1), un Fond Monetar:
  a) poate, prin exceptie de la cerinta de la art. 4 pct. 3, sa detina emisiuni suverane a caror calitate a fost incadrata de catre agentiile de rating cel putin in categoria investitii (cel putin rating BBB- acordat de S&P si Fitch si Ba3 acordat de Moody’s). "Emisiuni suverane" sunt considerate instrumentele pietei monetare emise sau garantate de o autoritate centrala, regionala sau locala sau de banca centrala a unui stat membru, de Banca Centrala Europeana, de Uniunea Europeana sau de Banca Europeana de Investitii.
  b) trebuie sa-si limiteze investitiile in titluri de valoare cu o scadenta reziduala pana la data rascumpararii legale mai mica sau egala cu 2 ani, cu conditia ca perioada de timp ramasa pana la data revizuirii urmatoare a ratei dobanzii sa fie mai mica sau egala cu 397 de zile. Rata dobanzii/cuponul titlurilor de valoare cu rata flotanta/variabila trebuie revizuita in functie de o rata sau indice al pietei monetare.
  c) trebuie sa se asigure ca portofoliul sau are o scadenta medie ponderata (WAM) de cel mult 6 luni.
  d) trebuie sa se asigure ca portofoliul sau are o durata de viata medie ponderata (WAL) de cel mult 12 luni.
  e) trebuie sa-si limiteze investitiile in alte OPC la acelea care intra in categoria FMTS sau FM.

  Art. 7
  (1) OPC care intentioneaza sa functioneze ca fonduri monetare conform prezentei instructiuni vor reflecta acest lucru in documentele lor de constituire.
  (2) OPC autorizate/avizate de CNVM anterior intrarii in vigoare a prezentei instructiuni, si care intentioneaza sa functioneze in continuare sub titulatura de fonduri monetare, trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la art. 4-6 in legatura cu orice noi investitii realizate ulterior acestei date. In ceea ce priveste investitiile efectuate inainte de data intrarii in vigoare a prezentei instructiuni, acestea beneficiaza de o perioada de tranzitie pana la data de 30 iunie 2012 pentru a se conforma prevederilor art. 4 si art. 5 (in cazul FMTS) sau ale art. 6 (in cazul FM).
  (3) OPC care intentioneaza sa nu mai utilizeze in denumirea lor termenii „monetar" sau „de piata monetara", vor supune autorizarii/avizarii CNVM, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei instructiuni, modificarea documentelor respectivelor OPC ca urmare a schimbarii denumirii.

  Art. 8
  Prezenta instructiune intra in vigoare la data publicarii acesteia si a ordinului de aprobare in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I si va fi publicata in Buletinul C.N.V.M. si pe site-ul C.N.V.M. (www.cnvmr.ro).

  ******


  Prevederile prezentei instructiuni transpun prevederile Ghidului CESR/10-049 privind utilizarea in Uniunea Europeana a unei definitii comune a fondurilor de investitii monetare, publicat de catre Comitetul European al Reglementatorilor de Valori Mobiliare (CESR) in data de 19.05.2010.
  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

  Poate fi de interes si:
  Hotararea 59/2013 pentru aprobarea Normei 14/2013 privind investitiile organismelor de plasament colectiv in instrumente ale pietei monetare de tipul biletelor la ordin
  Legea 83/2012 pentru ratificarea Tratatului privind stabilitatea, coordonarea si guvernanta in cadrul uniunii economice si monetare
  OUG 124/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative care reglementeaza acordarea de beneficii de asistenta sociala. Ordonanta de urgenta 124/2011
  Regulament 31/2006 privind completarea unor reglementari ale Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, in vederea implementarii unor prevederi ale directivelor europene
  Regulament nr. 1/2000 privind operatiunile de piata monetara efectuate de Banca Nationala a Romaniei si facilitatile permanente acordate de aceasta participantilor eligibili, republicat 2008
  Norma nr. 13/2008 privind modificarea temporara a procentului maxim care poate fi investit in instrumente ale pietei monetare pentru fondurile de pensii administrate privat
  Curierul Judiciar, Nr. 1/2015
  Editura C.H. Beck

  Pret: 41.9 lei
  35.62 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  42 useri online

  Useri autentificati: